Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію роботи з питань первинного обліку, ведення статистичної звітності в органах прокуратури та нагляду за обліком злочинів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            26.12.2005 N 1/3гн
 
 
         Про організацію роботи з питань
       первинного обліку, ведення статистичної
      звітності в органах прокуратури та нагляду
            за обліком злочинів
 
 
   З метою  підвищення  рівня  організації роботи з питань
первинного обліку, ведення статистичної звітності в  органах
прокуратури та нагляду за обліком злочинів, керуючись ст. 15
Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України,
керівникам структурних підрозділів апаратів, міським, районним,
міжрайонним та прирівняним до них прокурорам організувати належний
первинний  облік  роботи,  ведення статистичної звітності та
ефективний нагляд за достовірністю обліку злочинів.
 
   1.1. Покласти  на  зазначених  керівників  персональну
відповідальність за даний напрям роботи. Прокурорам областей
безпосередньо керувати роботою старших помічників  з  питань
статистики.
 
   1.2. Забезпечити своєчасне і повне відображення результатів
прокурорсько-слідчої роботи в документах  первинного  обліку,
достовірність статистичних показників та надання працівниками
прокуратури карток обліку злочинів, осіб, які їх вчинили, та руху
кримінальних справ.
 
   1.3. З урахуванням даних обліку складати статистичні звіти,
підписувати їх особисто та надавати прокурорам вищого рівня з
перевіреними даними у паперовому та електронному вигляді в порядку
і строки, визначені відповідними наказами та інструкціями. Зведені
по Україні звіти підписувати заступникам Генерального прокурора
України згідно з розподілом обов'язків.
 
   1.4. Впроваджувати в роботу органів прокуратури  сучасну
електронно-обчислювальну техніку, засоби електронного зв'язку та
програмного забезпечення автоматизованої обробки  статистичної
інформації.
 
   1.5. Не допускати ведення невстановленої звітності.
 
   1.6. З метою підвищення ефективності прокурорсько-слідчої
діяльності використовувати статистичні дані в організації роботи
та  управління  підпорядкованими  прокуратурами. Не допускати
формального підходу до оцінки результатів діяльності підлеглих
прокурорів  і  слідчих лише за кількісними показниками, без
врахування фактичного стану справ.
 
   2. Відділу статистичної інформації та аналітичної роботи
Генеральної прокуратури України, старшим помічникам прокурорів
областей з питань статистики:
 
   2.1. Вживати заходів щодо вдосконалення форм  первинного
обліку та статистичної звітності в органах прокуратури.
 
   2.2. Контролювати стан обліково-реєстраційної дисципліни в
органах прокуратури. Перевіряти стан  первинного  обліку  та
правильність формування статистичних показників у структурних
підрозділах апаратів, підпорядкованих прокуратурах,  а  також
достовірність їх відображення у звітності про прокурорсько-слідчу
роботу. Вживати заходів до усунення виявлених  порушень  та
недопущення викривлень звітності.
 
   2.3. Аналізувати  звітні  дані,  виявляти тенденції, які
виникають у прокурорсько-слідчій діяльності, динаміці та структурі
злочинності.
 
   2.4. Щоквартально  готувати  й направляти підпорядкованим
прокуратурам статистичні збірники про стан злочинності, розкриття
та розслідування злочинів, основні показники прокурорсько-слідчої
роботи для використання в практичній діяльності.
 
   2.5. Отримувати у правоохоронних та судових  органах  в
установленому  порядку статистичні звіти та іншу статистичну
інформацію та періодично проводити взаємозвірки з даними судової
статистики  з  питань,  що  стосуються  прокурорсько-слідчої
діяльності.
 
   2.6. Спільно з працівниками відповідних управлінь та відділів
апаратів здійснювати нагляд за обліком злочинів, їх розкриттям,
рухом кримінальних справ,  додержанням  обліково-реєстраційної
дисципліни в органах внутрішніх справ, податкової міліції, служби
безпеки та інших правоохоронних органах.
 
   2.7. Старшим помічникам  прокурорів  областей  з  питань
статистики копії довідок за результатами перевірок та документів
прокурорського реагування направляти до відділу  статистичної
інформації та аналітичної роботи Генеральної прокуратури України у
5-денний термін з дня їх підписання.
 
   3. Працівникам  структурних  підрозділів  апаратів  при
здійсненні виїздів у підпорядковані прокуратури перевіряти стан
первинного обліку роботи прокурорів і слідчих, достовірність даних
статистичних звітів, додержання обліково-реєстраційної дисципліни
на напрямі, що перевіряється.
   У разі встановлення фактів викривлення статистичних даних
копії довідок передавати старшим помічникам прокурорів областей з
питань статистики для контролю за внесенням змін до відповідної
звітності.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Генерального прокурора України, прокурорів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокурорів
регіонів та Військово-Морських Сил України.
   Наказ надіслати прокурорам  Автономної  Республіки  Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним
та  прирівняним  до них прокурорам, довести його до відома
прокурорсько-слідчих працівників.
   Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 року
N 1/3гн ( v01_3900-05 ) "Про організацію роботи  з  питань
первинного обліку роботи, ведення статистичної звітності в органах
прокуратури та нагляду за обліком злочинів" вважати таким, що
втратив чинність.
 
 Генеральний прокурор України
 державний радник юстиції 2 класу           О.Медведько

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка