Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію особистого прийому громадян

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            26.12.2005 N 604
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
                  податкової адміністрації
    N 804 ( v0804225-06 ) від 22.12.2006 }
 
      Про організацію особистого прийому громадян
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
                 податкової адміністрації
     N 46 ( v0046225-06 ) від 01.02.2006 
     N 575 ( v0575225-06 ) від 28.09.2006 }
 
   Керуючись ст. 40 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та на
виконання Закону України від 2 жовтня 1996 року N 393/96-ВР
( 393/96-ВР ) "Про звернення громадян", указів Президента України
від 19 березня 1997 року N 241/97 ( 241/97 ) "Про заходи щодо
забезпечення конституційних прав громадян на звернення",  від
13 серпня 2002 року N 700/2002 ( 700/2002 ) "Про додаткові заходи
щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на
звернення", від 14 квітня 2004 року N 434/2004 ( 434/2004 ) "Про
невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян
органами державної влади, органами місцевого самоврядування та
посадовими і службовими особами цих органів" (із змінами та
доповненнями) щодо забезпечення реалізації конституційного права
громадян на особисте звернення до органів виконавчої влади, а
також з метою удосконалення організації розгляду порушених у таких
зверненнях питань, підвищення відповідальності посадових осіб за
належне реагування на обґрунтовані пропозиції, заяви, скарги
громадян Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити у новій редакції Порядок особистого прийому
громадян посадовими особами Державної податкової адміністрації
України (далі - Порядок) (додаток 1).
 
   2. Затвердити Графік особистого прийому громадян посадовими
особами Державної податкової адміністрації України (додаток 2).
 
   3. Затвердити Єдиний стандарт громадських приймалень органів
ДПС України (додаток 3).
 
   4. Заступникам Голови, керівникам структурних підрозділів
Державної податкової адміністрації України:
 
   4.1. забезпечити виконання вимог цього наказу;
 
   4.2. під час надання практичної допомоги органам державної
податкової служби в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
щодо виявлення невикористаних резервів у роботі із забезпечення
своєчасності  та  повноти  надходжень  платежів  до  бюджету
забезпечувати проведення у регіонах виїзного особистого прийому
громадян.
 
                   Термін - постійно.
 
   5. Департаменту  інформатизації  процесів  оподаткування
(Шаров І.Б.):
 
   5.1. для  здійснення  автоматизованого  аналізу особистих
прийомів громадян внести доповнення в комп'ютерну програму АСЕДО
та ввести її в експлуатацію.
 
                   Термін - до 1 березня
                   2006 року
 
   5.2. забезпечити громадську приймальню сучасною оргтехнікою:
комп'ютером та принтером з підключенням до інформаційно-пошукової
системи "ЛІГА:ЗАКОН".
 
                   Термін - до 1 лютого
                   2006 року.
 
   6. Адміністративно-господарському департаменту (Рахуба А.М.)
привести громадську приймальню у відповідність до вимог Єдиного
стандарту громадських приймалень органів ДПС України (додаток 3 до
наказу) та виготовити штампи (додаток 2 до Порядку).
   Управлінню фінансового забезпечення (Юрченко К.Г.) виділити
необхідні для цього кошти.
 
                   Термін - до 1 лютого
                   2006 року.
 
   7. Департаменту    інформаційної    політики    та
масово-роз'яснювальної роботи  (Андронова  А.О.)  забезпечити
контроль за виконанням доручень, наданих під час особистого
прийому громадян.
 
                   Термін - постійно.
 
   8. Департаменту    інформаційної    політики    та
масово-роз'яснювальної роботи (Андронова А.О.):
 
   8.1. подавати проблемні питання стосовно особистого прийому
громадян у разі їх наявності заступнику Голови на апаратну нараду
у Голови.
 
                   Термін - щотижня.
 
   8.2. здійснювати аналіз стану роботи з розгляду звернень
громадян на особистих прийомах з метою упередження обставин, які
спричиняють скарги громадян.
 
                   Термін - щомісячно.
 
   8.3. здійснювати  моніторинг  громадської  думки  методом
анкетування стосовно роботи громадських приймалень ОДПС.
 
                   Термін - кожні півроку
 
   8.4. забезпечити висвітлення у друкованих виданнях органів
ДПС та на веб-сайті ДПА України результатів здійснених особистих
прийомів громадян.
 
                   Термін - постійно.
 
   8.5. провести семінар-нараду з регіональними підрозділами
зв'язків  з  громадськістю,  засобами  масової інформації та
масово-роз'яснювальної роботи на тему "Система роботи громадських
приймалень ОДПС".
 
                   Термін - протягом року.
 
   9. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі:
 
   9.1. розробити та затвердити порядок і графік особистого
прийому  громадян  посадовими  особами  ДПА  областей  та
підпорядкованих органів державної податкової служби;
 
                   Термін - місяць.
 
   9.2. забезпечити  виконання  вимог  Єдиного  стандарту
громадських приймалень органів ДПС України.
 
                   Термін - постійно.
 
   9.3. проводити щомісячний аналіз стану роботи з розгляду
звернень громадян та особистого прийому громадян відповідно до
вимог наказу ДПА України від 22.10.2003 N 502 "Про практичну
реалізацію пропозицій щодо поліпшення роботи зі  зверненнями
громадян  у  податкових  органах  України"  (зі  змінами та
доповненнями) з метою упередження обставин, які спричиняють скарги
громадян.
 
                   Термін - щомісяця.
 
   9.4. забезпечити  розгляд  проблемних  питань щодо стану
організації роботи зі зверненнями громадян і особистого прийому
громадян на виробничих нарадах та засіданнях колегій.
 
                   Термін - постійно.
 
   9.5. під час надання практичної допомоги органам державної
податкової служби ДПА в АР Крим, областях, мм.  Києві  та
Севастополі щодо виявлення невикористаних резервів у роботі із
забезпечення своєчасності та повноти надходжень платежів  до
бюджету посадовими особами ДПА України, які є керівниками бригад,
забезпечувати організацію проведення виїзного особистого прийому.
   Звіт про проведення особистого прийому у тижневий термін
подавати   Департаменту   інформаційної   політики   та
масово-роз'яснювальної роботи (Андронова А.О.).
 
                   Термін - постійно.
 
   10. Департаменту  персоналу  (Єрмаков  В.І.)  надавати
Департаменту інформаційної політики та  масово-роз'яснювальної
роботи інформацію про кадрові зміни посадових осіб ДПА України,
які здійснюють особистий прийом громадян згідно із затвердженим
графіком.
 
                   Термін - постійно.
 
   11. Визнати такими, що втратили чинність, накази ДПА України:
   від 14.12.2004 N 705 ( v0705225-04 ) "Про  організацію
особистого прийому громадян";
   від 29.06.2005 N 237 ( v0237225-05 ) "Про затвердження змін
до наказу ДПА України від 14.12.2004 N 705".
 
   12. Контроль  за  виконанням  цього  наказу покласти на
заступника Голови Ревуна В.І.
 
 Голова                         О.І.Кірєєв
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу ДПА України
                   26.12.2005 N 604
 
 
               ПОРЯДОК
     особистого прийому громадян посадовими особами
      Державної податкової адміністрації України
 
 
           1. Загальні положення
 
   Порядок особистого  прийому  громадян  посадовими особами
Державної податкової адміністрації України регламентує питання
організації  особистого  прийому  громадян посадовими особами
Державної податкової адміністрації України (далі - Порядок).
 
   1.1. Посадові особи,  які  здійснюють  прийом  громадян,
керуються:
   ст. 40 Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України від
2 жовтня 1996 року N 393/96-ВР ( 393/96-ВР ) "Про звернення
громадян", Указів Президента України від 19 березня 1997 року
N 241/97 ( 241/97 ) "Про заходи щодо забезпечення конституційних
прав громадян на звернення", від 13 серпня 2002 року N 700/2002
( 700/2002 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації
громадянами конституційного права на звернення" та від 14 квітня
2004 року N 434/2004 ( 434/2004 ) "Про невідкладні заходи з
удосконалення організації прийому громадян органами державної
влади,  органами  місцевого  самоврядування  та посадовими і
службовими особами цих органів" (із змінами та доповненнями).
 
   1.2. З метою забезпечення конституційних прав і  свобод
громадян, для вирішення проблем окремих платників податків в ДПА
України діє громадська приймальня, яка знаходиться за адресою:
Львівська площа, 6, кімната 117.
 
   1.3. Організація  особистого  прийому громадян посадовими
особами ДПА України здійснюється працівниками, відповідальними за
організацію особистого прийому громадян, - відділу організації
роботи зі зверненнями громадян Департаменту інформаційної політики
та   масово-роз'яснювальної  роботи  Державної  податкової
адміністрації України (далі - працівники).
 
       2. Попередній запис на особистий прийом
 
   2.1. Попередній запис громадян на особистий  прийом  до
посадових осіб ДПА України провадиться у телефонному режимі
відповідальними працівниками.
   Якщо громадянин звернувся письмово з проханням записати його
на особистий прийом, працівниками здійснюється запис, про що
письмово  повідомляють  заявника у термін, визначений чинним
законодавством.
 
   2.2. Під час проведення попереднього запису з'ясовується
інформація у громадянина (П.І.Б., посада, адреса, категорія, місце
роботи, питання, з яким  звертається  громадянин,  наявність
попередніх звернень), яка вноситься до Картки обліку особистого
прийому громадян (додаток 1 до Порядку) (далі  -  Картка),
заповнюються графи Картки 1-10, 18 та зазначається порядковий
N запису.
 
   2.3. З'ясувавши питання, з яким звертається  громадянин,
працівник  вказує йому посадову особу, до компетенції якого
належить розгляд цього питання, та дату й час відповідно до
Графіка особистого прийому громадян посадовими особами Державної
податкової адміністрації України (далі - Графік)  проведення
особистого прийому.
 
   2.4. У разі коли громадянин бажає записатися на особистий
прийом до посадових осіб ДПА України, які не здійснюють такий
прийом згідно з графіком, ці посадові особи залучаються до
проведення прийому. Час проведення такої зустрічі погоджується з
керівником відповідного структурного підрозділу.
 
   2.5. Якщо  громадянин  звернувся  на особистий прийом з
питанням, вирішення якого потребує залучення фахівців декількох
структурних  підрозділів, то для забезпечення кваліфікованого
розв'язання поставлених відвідувачем питань залучаються відповідні
структурні підрозділи.
   Особистий прийом має здійснюватися у прийомний день такої
посадової  особи, до компетенції якого належить головне або
пріоритетне питання, що визначає громадянин. Інші посадові особи,
залучені до прийому, запрошуються на цей же день, про що робиться
відмітка у Картці.
 
   2.6. У разі якщо дата прийому припадає на святковий день,
особистий прийом громадян здійснюється в інший день місяця за
погодженням із відповідною посадовою особою та громадянином.
 
   2.7. Запис громадян закінчується за 1 робочий день  до
календарної дати прийому керівника структурного підрозділу ДПА
України (далі - структурні підрозділи) та за 3 робочі дні до
календарної дати прийому керівництва ДПА України згідно з Графіком
особистого прийому.
 
   2.8. Прийом  громадян  Головою  ДПА  України  або  його
заступниками здійснюється тільки за попереднім записом та з
питань, які не можуть бути вирішені керівниками структурних
підрозділів.
 
   2.9. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин,
не входить до компетенції органів державної податкової служби,
працівник пояснює йому, до якого органу державної влади або
місцевого самоврядування, підприємства, організації та установи
треба звернутися за його вирішенням, надаючи в цьому по можливості
допомогу (вказує адресу, номер телефону і таке інше).
 
   2.10. Якщо громадянин повторно звертається із проханням про
особистий прийом, у правому верхньому кутку Картки працівником
ставиться штамп "ПОВТОРНО" (додаток 2) та у графі Картки 10
зазначається N реєстрації особистого прийому або N запису, якщо
прийом не відбувся.
 
   2.11. У разі звернення на особистий  прийом  іноземного
громадянина працівник радить звернутись письмово для подальшого
розгляду звернення Державною податковою адміністрацією України
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня
1996 року N 558 ( 558-96-п ) "Про затвердження Інструкції про
порядок охорони державної таємниці, а також іншої інформації з
обмеженим доступом, що є власністю держави, під час прийому
іноземних делегацій, груп та окремих іноземців і проведення роботи
з ними" та наказу Державної податкової адміністрації України від
17.07.2002 N 341 ( z0631-02 ) "Про затвердження Інструкції про
порядок прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземних
громадян та забезпечення режимних заходів в органах державної
податкової служби України".
 
   3. Підготовка матеріалів для організації та проведення
          особистого прийому громадян
 
   3.1. Вхід  до  громадської  приймальні відвідувачів, які
попередньо записалися на прийом до посадових осіб ДПА України,
здійснюється  за  списком, підписаним директором Департаменту
інформаційної політики та масово-роз'яснювальної роботи, а у разі
його відсутності - заступниками директора цього департаменту.
   Підписаний список громадян, які  записалися  на  прийом,
передається керівнику  охорони  ДПА  України  за 1-2 дні до
календарної дати прийому посадовою особою згідно із затвердженим
Графіком.
   Працівники охорони забезпечують супроводження громадян до
громадської приймальні (кімната N 117/6).
 
   3.2. Відповідальні за організацію особистого прийому громадян
працівники не пізніше ніж за день до встановленого Графіком дня
прийому передають копію Картки обліку посадовій особі, яка має
здійснювати особистий прийом громадян.
 
   3.3. Керівник структурного  підрозділу  готує  відповідні
матеріали  стосовно питання, з яким звернувся громадянин на
особистий прийом, та здійснює особистий прийом відповідно до часу
та дати, зазначеної у Картці.
 
   3.4. Для забезпечення здійснення особистого прийому Головою
ДПА України та заступниками Голови:
   3.4.1. працівник з'ясовує, в якому структурному підрозділі
знаходилось попереднє звернення громадянина, який бажає записатись
на особистий прийом до керівництва ДПА України, або до компетенції
якого структурного підрозділу належить питання, з яким звернувся
громадянин. Враховуючи  з'ясоване,  працівником  заповнюється
графа 8а Картки;
   3.4.2. копії Карток у день запису громадян на особистий
прийом передаються структурним підрозділам, зазначеним у графі 8а;
   3.4.3. структурні підрозділи надають інформаційну довідку
щодо справи громадянина, зазначеного у Картці, в термін не пізніше
двох днів до особистого прийому. Інформаційна довідка повинна
містити:
   суть проблеми, стосовно якої звернувся громадянин;
   пропозиції щодо вирішення питання;
   копії попередніх звернень та копії відповідей на них;
   прізвище, ім'я та по батькові посадової особи (керівника або
заступника керівника структурного підрозділу), який має бути
залученим до участі в особистому прийомі громадян керівництвом ДПА
України;
   3.4.4. підготовлені матеріали передаються до структурного
підрозділу, який відповідає за організацію особистого прийому
громадян, за підписом керівника структурного підрозділу або його
заступника;
   3.4.5. на підставі отриманих від структурних підрозділів
матеріалів формується справа, що надається посадовій особі, яка
здійснює особистий прийом громадян, та заповнюються графи 8б, 8в,
8г Картки.
 
       4. Організація та проведення особистого
             прийому громадян
 
   4.1. Особистий прийом  громадян  проводиться  від  імені
Державної податкової адміністрації України. Прийом починається з
пропозиції відвідувачеві назвати своє прізвище, ім'я та  по
батькові, місце проживання, а також викласти суть питання, з яким
він звертається.
 
   4.2. Якщо громадянин не з'явився на особистий прийом або
прийом з інших причин не відбувся, про це у графі 12 Картки
вноситься відповідний запис і N реєстрації не вноситься.
 
   4.3. За відсутності посадової  особи  прийом  здійснюють
посадові особи відповідно до розподілу обов'язків.
 
   4.4. У  разі  призначення або звільнення посадових осіб
вносяться відповідні зміни до Графіка особистого прийому громадян
посадовими особами Державної податкової адміністрації України.
 
   4.5. Якщо  громадянин звернувся на особистий прийом без
попереднього  запису,  то  особистий  прийом  громадянина
здійснюватиметься структурним підрозділом, до компетенції якого
належить розгляд питання. Час прийому та відповідальна особа, що
здійснюватиме  особистий  прийом  громадянина,  погоджуються
працівниками з керівником відповідного структурного підрозділу у
телефонному режимі.
 
   4.6. У разі необхідності в коректній формі можна попросити в
заявника його документ, що засвідчує особу,  або  наявність
повноважень на представництво інтересів іншої особи. Відсутність
такого документа згідно з вимогами статті 5 Закону України "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ) може бути підставою для відмови
в прийомі.
 
   4.7. У прийомі громадян можуть брати участь представники
заявника, повноваження яких оформлені в установленому законом
порядку. Особам, які не перебувають у родинних або юридично
значущих відносинах з громадянами, що звернулись на особистий
прийом, забороняється перебувати в приміщенні, де він проводиться.
 
   4.8. Громадяни, визнані судом  у  встановленому  порядку
недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не
допускаються.
 
   4.9. На особистому прийомі працівник в Картці обліку ставить
порядковий N реєстрації.
 
   4.10. Посадова особа під час особистого прийому громадян
розглядає питання по суті,  надає  обґрунтоване  роз'яснення
відповідно  до чинного законодавства та вживає заходів щодо
усунення порушень (за їх наявності).
   З метою  припинення неправомірних дій посадових осіб та
скасування незаконних рішень особливу увагу  слід  приділяти
зверненням громадян, в яких йдеться про недоліки в роботі органів
державної податкової служби, оскаржуються рішення посадових осіб
податкових органів.
 
   4.11. Посадова особа, яка здійснює прийом громадян, повинна
забезпечити особливо уважне ставлення до вирішення проблем, з
якими звертаються Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної
Праці, Герої України, ветерани війни та інваліди, особи, що
постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, громадяни, які
потребують соціального захисту та підтримки.
 
   4.12. Посадова особа, яка здійснює прийом, для забезпечення
кваліфікованого роз'яснення питань, порушених громадянами, може
залучати до їх розгляду керівників інших структурних підрозділів
ДПА України в частині вирішення питань, що належить до їх
компетенції, або одержувати від них потрібну  інформацію  у
телефонному режимі, про що робиться відмітка в Картці обліку
особистого прийому громадян у графі 12.
 
   4.13. Питання, з якими звертаються громадяни, по можливості
вирішуються під час особистого прийому. Особа, яка веде прийом,
керується законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і в
межах своєї компетенції має право прийняти одне з таких рішень:
   4.13.1. задовольнити прохання чи вимогу безпосередньо під час
особистого прийому;
   4.13.2. відмовити  в  задоволенні  прохання  чи  вимоги,
повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження
прийнятого рішення;
   4.13.3. прийняти  письмову заяву або скаргу (за потреби
додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачеві причини
неможливості розв'язання питань під час особистого прийому, а
також про порядок і термін розгляду його звернення;
   4.13.4. якщо  розв'язання  питання,  з  яким  звернувся
громадянин, не входить до компетенції органів державної податкової
служби, то посадова особа, яка веде прийом, пояснює йому, до якого
органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства,
організації та установи треба звернутися за його вирішенням, і по
можливості надає в цьому допомогу (вказує адресу, номер телефону і
таке інше).
 
   4.14. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, приймає
рішення або дає доручення із терміном виконання, що зазначається у
графах 13, 14 Картки.
   Посадова особа та залучені до особистого прийому посадові
особи у Картці обліку ставлять підписи узгодження (графа 15б).
 
   4.15. Працівник,  відповідальний за проведення особистого
прийому, передає Картку громадянину (громадянам) для підпису
узгодження (графа 15а).
 
   4.16. На письмових зверненнях (пропозиції, заяви і скарги),
поданих під час особистого прийому, ставиться штамп (додаток 2 до
Порядку), де зазначається дата та N реєстрації особистого прийому,
і   вони   передаються   до   загального    відділу
Адміністративно-господарського департаменту для централізованої
реєстрації та обліку в установленому порядку в день здійснення
прийому.
   Якщо особистий прийом закінчився у кінці робочого  дня,
звернення передається до загального відділу наступного дня.
 
   4.17. Після  реєстрації  звернення  загальним  відділом
працівником у графі 11 Картки ставиться реєстраційний номер та
дата реєстрації.
 
    5. Результати здійснення особистого прийому громадян
 
   5.1. Працівники  копію  Картки  передають  структурним
підрозділам відповідно до доручення, наданого під час особистого
прийому (графа 13 Картки обліку).
 
   5.2. Структурні підрозділи забезпечують виконання доручень,
наданих під час особистого прийому громадян, у термін, вказаний у
графі 14 Картки.
 
   5.3. Контроль за виконанням та дотриманням термінів виконання
доручень (рішень, резолюцій), наданих під час особистого прийому,
здійснюється  структурним  підрозділом,  відповідальним  за
організацію особистого прийому громадян.
 
   5.4. Інформація про хід виконання доручення, наданого на
особистому прийомі, протягом встановленого терміну та остаточні
висновки за результатами його розгляду (копії відповідей, рішень
тощо)  в  обов'язковому  порядку  надаються  виконавцями  до
структурного підрозділу, відповідального за організацію особистого
прийому громадян.
   На підставі наданих матеріалів структурними  підрозділами
працівники заповнюють графу 16 Картки обліку та знімають з
контролю, якщо доручення виконано.
 
   5.5. Усі матеріали, що були надані працівникам стосовно
громадянина, який брав участь в особистому прийомі, формуються у
справу та заповнюється графа 17 і разом із Карткою обліку
особистого прийому громадян вони підшиваються до справи.
   Картки обліку громадян, які не були присутні на особистому
прийомі та не мають N реєстрації, підшиваються окремо.
 
   5.6. Картка обліку особистого прийому громадян ведеться на
паперових та електронних носіях. Комп'ютерна програма ведення
Карток повинна бути придатна для всебічного аналізу щодо кожного
пункту Картки.
 
   5.7. Працівники щомісячно проводять аналіз розгляду звернень
громадян  на особистих прийомах та подають його на розгляд
керівництву.
 
   5.8. Працівники, відповідальні за особистий прийом громадян,
щотижня роблять аналіз невиконаних доручень, наданих під час
особистого прийому громадян, та у разі їх наявності подають
керівництву як проблемне питання на апаратну нараду у Голови ДПА
України.
 
   5.9. Посадові особи - керівники структурних підрозділів, які
здійснюють  особистий прийом громадян, забезпечують у своєму
підрозділі систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян
з метою виявлення причин, що їх спричинили, а також найбільш
гострих суспільно значущих проблем, що потребують  негайного
вирішення, своєчасного розроблення пропозицій щодо поліпшення
законодавчого врегулювання у сфері оподаткування.
 
        6. Відповідальність посадових осіб
 
   Посадові особи, які припустилися порушення законодавства про
звернення  громадян,  несуть  цивільну,  адміністративну  або
кримінальну відповідальність, передбачену чинним законодавством
України. До зазначених посадових та службових осіб за неналежне
виконання службових обов'язків з розгляду звернень громадян можуть
застосовуватись заходи дисциплінарного стягнення.
 
 Директор Департаменту
 інформаційної політики
 та масово-роз'яснювальної роботи          А.О.Андронова
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку
                   26.12.2005 N 604
 
 
             ШТАМП РЕЄСТРАЦІЇ
        письмових звернень, наданих під час
            особистого прийому
 
 
           ------------------------
           | Державна податкова |
           |адміністрація України |
           |Громадська приймальня |
           |           |
           |"___" _________ 20 р.|
           |           |
           |реєстрації N ________ |
           |           |
           |Кількість арк. ______ |
           ------------------------
 
---------------
   * Примітка.  Штамп  реєстрації квадратної форми розміром
40х40 мм.
 
 
               ШТАМП
     на картках обліку особистого прийому громадян,
       які повторно звертаються до ДПА України
 
 
              ----------
              |ПОВТОРНО|
              ----------
 
---------------
   * Примітка. Штамп прямокутної форми розміром 10х30 мм.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу ДПА України
                   26.12.2005 N 604
 
 
               ГРАФІК
            особистого прийому
          громадян посадовими особами
      Державної податкової адміністрації України
 
 
   Брезвін Анатолій Іванович - Голова Державної  податкової
адміністрації України  -  кожну  першу  п'ятницю  місяця  з
14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
   Кайзерман Вадим Олександрович - Перший заступник Голови ДПА
України -  кожну другу середу місяця з 14 год. 00 хв. до
18 год. 00 хв.
 
   Корячкін Валерій Іванович - Перший заступник Голови ДПА
України - начальник податкової міліції - кожний перший понеділок
місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
   Боєнко Леонід Євгенович - заступник Голови ДПА України -
кожний другий четвер місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
   Бондаренко Григорій Іванович - в.о. заступника Голови ДПА
України - кожний третій понеділок місяця з 14 год. 00 хв. до
18 год. 00 хв.
 
   Лекарь Сергій Іванович - заступник Голови ДПА України - кожну
першу середу місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
   Романів Микола Ярославович - заступник Голови ДПА України -
кожний другий вівторок місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
   Голєв Микола   Кузьмич   -   директор   Департаменту
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Голови - кожний
третій вівторок місяця з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
 
   Романченко Сергій  Григорович  -  директор  Департаменту
персоналу - кожний  перший  і  третій  понеділок  місяця  з
9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
 
   Юрченко Катерина  Григорівна  -  начальник  Управління
фінансового забезпечення - кожний  другий  четвер  місяця  з
9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
 
   Фурлет Володимир Петрович - начальник Слідчого управління
податкової міліції -  кожний  четвертий  вівторок  місяця  з
9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
 
   Трофімова Лариса  Віталіївна  -  директор  Юридичного
департаменту - кожну третю середу місяця з 14 год. 00 хв.
до 18 год. 00 хв.
 
   Гладун Юрій Вадимович - начальник Управління міжнародних
зв'язків - кожну першу п'ятницю місяця з 9  год.  00  хв.
до 13 год. 00 хв.
 
   Клочкова   Любов   Григорівна     -     директор
Організаційно-розпорядчого департаменту - кожну третю п'ятницю
місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
   Мокрієв Володимир  Миколайович  -  директор  Департаменту
відомчого контролю - кожний другий вівторок місяця з 9 год. 00 хв.
до 13 год. 00 хв.
 
   Хоцянівська Наталія Володимирівна - директор Департаменту
податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових
платежів) -  кожну  четверту  середу місяця з 9 год. 00 хв.
до 13 год. 00 хв.
 
   Богдан Анатолій Володимирович - директор Департаменту податку
на додану вартість - кожну другу середу місяця з 9 год. 00 хв. до
13 год. 00 хв.
 
   Дусяк Степан Павлович - директор Департаменту оподаткування
фізичних осіб - кожну першу і третю середу місяця з 9 год. 00 хв.
до 13 год. 00 хв.
 
   Сисоєва Тетяна Петрівна - директор Департаменту контролю за
фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД - кожний другий
понеділок місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
   Лавров Олександр  Сергійович  -  директор  Департаменту
контрольно-перевірочної роботи - кожний четвертий понеділок місяця
з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
   Чмерук Микола Олександрович - директор Департаменту погашення
прострочених податкових зобов'язань - кожну третю п'ятницю місяця
з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
 
   Лонюк Іван Іванович - директор Департаменту апеляцій - кожний
перший і третій четвер місяця з 14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
   Дієсперов Валерій  Валентинович  -  начальник  Головного
управління податкової міліції ДПА України - кожний перший і третій
четвер місяця з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
 
   Верніченко Володимир Анатолійович - начальник Управління по
боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби - кожну
другу і  четверту  п'ятницю  місяця  з  14  год.  00  хв.
до 18 год. 00 хв.
 
   Калєніченко Наталія  Григорівна  -  начальник  Управління
реєстрації та обліку платників податків - третій вівторок місяця з
14 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
 
   Косарчук Віктор Петрович - в.о.  директора  Департаменту
інформаційної політики та масово-роз'яснювальної роботи - кожний
перший вівторок місяця з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
 
   Гончар Ігор Михайлович - директор Департаменту з питань
адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та
обігом підакцизних товарів - кожний четвертий четвер  місяця
з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
 
{ Додаток 2 в редакції Наказів Державної податкової адміністрації
N 46 ( v0046225-06 ) від 01.02.2006, N 575 ( v0575225-06 ) від
28.09.2006 }
 
                   Додаток 3
                   до наказу ДПА України
                   26.12.2005 N 604
 
 
             ЄДИНИЙ СТАНДАРТ
      громадських приймалень органів ДПС України
 
 
   1. Основні нормативно-правові акти
   Конституція України ( 254к/96-ВР ) (ст. 40);
   Закон України  від  2  жовтня  1996  року  N 393/96-ВР
( 393/96-ВР )  "Про  звернення  громадян"  (із  змінами  та
доповненнями);
   Указ Президента України від 19 березня 1997 року N 241/97
( 241/97 ) "Про заходи щодо забезпечення конституційних прав
громадян на звернення";
   Указ Президента України від 13 серпня 2002 року N 700/2002
( 700/2002 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації
громадянами конституційного права на звернення";
   Указ Президента України від 14 квітня 2004 року N 434/2004
( 434/2004 ) "Про невідкладні заходи з удосконалення організації
прийому громадян органами державної влади, органами місцевого
самоврядування і службовими особами цих органів";
   Закон України від 22 березня 2001 року N 2328-III ( 2328-14,
2790-12 ) "Про статус народного депутата України";
   Положення про порядок розгляду звернень громадян в органах
державної податкової служби, затверджений наказом ДПА України від
27 лютого 2004 року N 112 ( z0366-04 ) "Щодо затвердження
Положення  про порядок розгляду звернень громадян в органах
державної податкової служби".
 
   2. Розміщення
   Громадська приймальня  розміщується  на  першому  поверсі
головного адміністративного будинку.
 
   3. Вивіска
   На фасаді  адміністративного  будинку  органу  державної
податкової служби розміщується вивіска "Громадська приймальня" та
зазначається назва відповідного органу ДПС.
 
 
                              ЗРАЗОК
 
 
               ВИВІСКА
          до громадської приймальні
 
 
      --------------------------------------------
      |     (Державний Герб України)     |
      |                     |
      |(назва органу державної податкової служби)|
      |                     |
      |        ГРОМАДСЬКА        |
      |                     |
      |        ПРИЙМАЛЬНЯ        |
      --------------------------------------------
 
 
   Вивіска до громадської приймальні виготовляється з цільного
листа пластмаси прямокутної форми розміром 500х350 мм завтовшки
3 мм.
   На полі вивіски по центру вгорі розміщується зображення
малого Державного Герба України (тризуба), під ним - напис назви
органу державної податкової служби, нижче - слова "ГРОМАДСЬКА
ПРИЙМАЛЬНЯ".
   Малий Державний Герб України (тризуб) і написи виконуються
бронзовим кольором на синьому фоні.
 
   4. Приміщення
   Приміщення громадської  приймальні  повинно  відповідати
санітарним нормам дотримання виробничих приміщень, що затверджені
постановою Головного державного санітарного лікаря України від
1 грудня 1999 року N 42 ( va042282-99 ) "Санітарні  норми
мікроклімату виробничих приміщень (ДСН 3.3.6.042-99)", з місцем
для  очікування  громадянами  особистого  прийому  та  для
безпосереднього здійснення особистого прийому.
   Приміщення повинні бути обладнані: столами, стільцями, шафами
та ін.
 
   5. Символіка
   У приміщенні громадської приймальні розміщуються:
   державні символи України: Прапор України, Герб України;
   портрет Президента України;
   символіка ДПС.
 
   1. Інформаційний стенд
   У приміщенні громадської приймальні на інформаційному стенді
"Інформація  ДПА  України для громадян" розміщується добірка
кодексів  України,  нормативно-правових  актів  законодавства,
коментарів до них та матеріалів щодо роз'яснень податкового
законодавства, крім інформації з обмеженим доступом.
 
   2. Технічне та матеріальне забезпечення
   Громадська приймальня забезпечується сучасною оргтехнікою:
ксероксом,  комп'ютером  та  принтером  з  підключенням  до
інформаційно-пошукової системи "ЛІГА:ЗАКОН".
   Громадська приймальня    забезпечується    необхідними
канцтоварами.
 
   3. Засоби зв'язку
   У приміщенні громадської приймальні встановлюється телефонний
апарат із внутрішнім зв'язком та виходом на міжміський зв'язок з
міським номером телефону.
 
   4. Охорона
   Забезпечується охорона приміщення громадської приймальні у
відповідності з Інструкцією щодо забезпечення режимних заходів
відповідних майнових комплексів органів ДПС.
 
   5. Протипожежний стан
   Приміщення громадської    приймальні    облаштовується
вогнегасниками,  первинними  засобами  пожежогасіння, а також
медичною аптечкою  з  необхідним  набором  медикаментів  для
невідкладної медичної допомоги.
   Здійснюється протипожежний режим (порядок огляду і закриття
приміщення після закінчення роботи, вимкнення електроприладів,
освітлення).

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка