Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про скаргу Садикова І.В. на дії Громадянської партії "Пора" та Партії "Реформи і Порядок", якими утворено виборчий блок політичних партій "Громадянський блок Пора-ПРП", зареєстровану в Центральній виборчій комісії 21 грудня 2005 року за N 21-30-8261

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            26.12.2005 N 270
 
         Про скаргу Садикова І.В. на дії
       Громадянської партії "Пора" та Партії
        "Реформи і Порядок", якими утворено
         виборчий блок політичних партій
      "Громадянський блок Пора-ПРП", зареєстровану
         в Центральній виборчій комісії
        21 грудня 2005 року за N 21-30-8261
 
 
   До Центральної виборчої комісії 21 грудня 2005 року надійшла
скарга Садикова Ігоря Вадимовича на дії Громадянської партії
"Пора" та Партії "Реформи і Порядок", якими утворено виборчий блок
політичних партій "Громадянський блок Пора-ПРП". Суб'єкт звернення
зі скаргою просить визнати неправомірними дії суб'єктів оскарження
щодо проведення передвиборної агітації до моменту  прийняття
Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у
народні депутати України, включених до виборчого списку виборчого
блоку  політичних  партій  "Громадянський  блок  Пора-ПРП";
використання при фінансуванні передвиборної агітації крім коштів
виборчого фонду виборчого блоку "Громадянський блок Пора-ПРП"
інших  коштів;  проведення  передвиборної  агітації,  яка
супроводжувалася непрямим підкупом виборців; поширення друкованих
агітаційних матеріалів, які не містять відомостей про установу, що
здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за
випуск. Крім того, суб'єкт звернення зі скаргою просить оголосити
Громадянській партії "Пора", Партії "Реформи і Порядок", виборчому
блоку політичних партій "Громадянський блок Пора-ПРП" попередження
за  наведені  вище  дії,  оприлюднити  це  попередження  в
загальнодержавних  засобах  масової  інформації,  зобов'язати
суб'єктів оскарження невідкладно і за власні кошти зняти матеріали
своєї передвиборної агітації з місць їх розміщення, а також
визнати, що зазначені в скарзі дії можуть мати вплив на результати
волевиявлення виборів під час голосування 26 березня 2006 року.
 
   Викладені в скарзі вимоги Садиков І.В. обґрунтовує поширенням
у місті Києві друкованих матеріалів із символікою і логотипом
Громадянської партії "Пора", які містять напис: "Пора спитати,
чому  вони  не  сидять?",  що  стосується громадян України,
зареєстрованих Центральною виборчою комісією кандидатами в народні
депутати України; встановленням на вулиці Хрещатик міста Києва
20 грудня 2005 року наметів із символікою і логотипом Партії
"Реформи  і  Порядок", біля яких розповсюджувалися друковані
матеріали з такими ж самими символікою і логотипом, однак без
зазначення відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж,
відповідальних за випуск осіб, та  пропонувалися  матеріальні
цінності, зокрема у вигляді призів і подарунків. У зв'язку із цим
суб'єкт звернення зі скаргою вбачає порушення своїх конституційних
прав як виборця.
 
   На виконання вимог частини одинадцятої статті 108 Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) (далі
- Закон) копії зазначеної скарги Центральна виборча комісія
надіслала суб'єктам оскарження листом від 22 грудня 2005 року
N 21-34-4408, в якому повідомлено про передбачене вказаною нормою
Закону право подати Центральній  виборчій  комісії  письмові
пояснення по суті скарги.
 
   У письмових поясненнях Партії "Реформи і Порядок", поданих до
Центральної виборчої  комісії  23 грудня  2005 року,  суб'єкт
оскарження звертає увагу на те, що Садиков І.В. є неналежним
суб'єктом звернення зі скаргою згідно зі статтею 103 Закону
( 1665-15 ), а також на неналежність доданих до скарги доказів.
 
   У письмових поясненнях Громадянської партії "Пора", поданих
до Центральної виборчої комісії 26 грудня 2005 року, суб'єкт
оскарження повідомив Комісію про те, що не замовляв, не виготовляв
та не розповсюджував друковані матеріали, додані до  скарги
Садикова І.В., а також звертає увагу на неналежність доданих до
скарги доказів та недоведеність участі Громадянської партії "Пора"
у замовленні, виготовленні та розповсюдженні вказаних друкованих
матеріалів.
 
   Відповідно до пункту 5 частини першої статті 103  Закону
( 1665-15 ) суб'єктом звернення зі скаргою, що стосується процесу
виборів депутатів, може бути, зокрема, виборець, виборчі права або
охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі якого
у тому числі на участь у роботі виборчої комісії чи на здійснення
спостереження, порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта
оскарження.
 
   Згідно з положеннями частин першої, одинадцятої статті 2
Закону  ( 1665-15 ) право голосу на виборах народних депутатів
України мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося
вісімнадцять років. Громадяни України, які мають право голосу, є
виборцями.
 
   Частиною сьомою статті 2 Закону  ( 1665-15 ) визначено, що
громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у
роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні
передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням
виборів народних депутатів України та інших заходах у порядку,
визначеному цим та іншими законами України.
 
   Відповідно до  частини  третьої  статті  77,  пункту 20
частини першої статті 92 Конституції України  ( 254к/96-ВР )
порядок  проведення  виборів  народних  депутатів  України
встановлюється законом.
 
   Згідно з частиною першою статті 11 Закону  ( 1665-15 )
виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 12
цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом. Етапи
виборчого процесу визначено в частині четвертій цієї статті
Закону ( 1665-15 ).
 
   Частиною першою статті 6 Закону  ( 1665-15 ) передбачено
забезпечення умов для вільного формування громадянам України своєї
волі та її вільного волевиявлення при голосуванні. Крім того,
частиною другою цієї статті ( 1665-15 ) заборонено застосування
насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що
перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі
виборця.
 
   Разом з тим, згідно з частиною п'ятою статті 109 Закону
( 1665-15 )  обставини (факти), для доведення  яких  законом
установлено певні засоби доказування, не можуть доводитися іншими
засобами доказування.
 
   Таким чином, Центральною виборчою комісією встановлено, що
наведені в скарзі Садикова І.В. обставини не можуть порушувати
виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у
виборчому  процесі  саме  цього  виборця. У зв'язку із цим
Садиков І.В. не може вважатися належним суб'єктом звернення зі
скаргою.
 
   Частиною дванадцятою  статті  108  Закону   ( 1665-15 )
передбачено, що суб'єкт розгляду скарги приймає рішення про
залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним
суб'єктом звернення зі скаргою  або  з  порушенням  строків
оскарження, встановлених цієї статтею.
 
   Враховуючи викладене  та  відповідно  до  частини другої
статті 19, частини першої статті 70, частини третьої статті 77,
пункту 20  частини  першої  статті  92  Конституції  України
( 254к/96-ВР ),  частин першої, сьомої, одинадцятої статті 2,
частин першої,  другої  статті  6,  статей  8,  11,  12,
частини четвертої статті 64, пункту 5 частини першої статті 103,
статей 104, 108, 109, 113, 115 Закону України "Про вибори народних
депутатів України"  ( 1665-15 ),  керуючись  частиною  другою
статті 3, статтями 12, 13, 15 Закону України "Про Центральну
виборчу   комісію"   ( 1932-15 ),   Центральна   виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Скаргу Садикова Ігоря Вадимовича на дії Громадянської
партії "Пора" та Партії "Реформи і Порядок", якими утворено
виборчий блок політичних партій "Громадянський блок Пора-ПРП",
залишити без розгляду по суті.
 
   2. Копії цієї   постанови   надіслати   Садикову І.В.,
Громадянській партії "Пора" та Партії "Реформи і Порядок".
 
 Голова Центральної виборчої комісії          Я.ДАВИДОВИЧ

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка