Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розміщення реклами на транспорті комунальної власності м. Києва

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 2430 від 28.12.2005        Зареєстровано в Київському
                   міському управлінні юстиції
                   23 січня 2006 р.
                   за N 4/709
 
 
        Про розміщення реклами на транспорті
         комунальної власності м. Києва
 
 
   Відповідно до статей 1, 18 Закону України "Про рекламу"
( 270/96-ВР  ),  статті  30  Закону  України  "Про  місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), статті 38 Закону України
"Про автомобільні дороги" ( 2862-15 ), пункту 5.16 Положення про
Головне  управління  транспорту,  зв'язку  та  інформатизації
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), затвердженого рішенням Київської міської
ради  від 23.12.2004 N 870/2280 ( ra0870023-04 ), з метою
впорядкування розміщення реклами на транспорті та акумулювання
коштів для потреб міського транспорту і утримання об'єктів,
розташованих на землях  дорожнього  господарства  комунальної
власності м. Києва:
 
   1. Затвердити  Порядок  розміщення реклами на транспорті
комунальної власності м. Києва, що додається.
 
   2. Встановити, що дія цього розпорядження поширюється на
розміщення реклами на території підприємств транспорту загального
користування, метрополітену, зовнішній та внутрішній поверхнях
інженерного облаштування, штучних споруд, транспортних засобів, що
знаходяться на балансі комунальних підприємств м. Києва (далі -
Балансоутримувачів), за винятком розміщення реклами відповідно до
господарських  зобов'язань,  що  виникли  до  видання  цього
розпорядження.
 
   3. Головному управлінню транспорту, зв'язку та інформатизації
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та Головному управлінню з питань цінової
політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) розробити методичні рекомендації
розрахунку розміру плати за розповсюдження реклами з використанням
майна, визначеного п. 2 цього розпорядження.
 
   4. Встановити, що монтаж, демонтаж та технічне обслуговування
спеціальних конструкцій та інженерних комунікацій для розміщення
реклами   на   об'єктах  транспорту  здійснюється  самим
Балансоутримувачем  або  спеціалізованими  підприємствами  та
організаціями,  які  забезпечують  технічне обслуговування та
утримання цих об'єктів, згідно з проектом, розробленим відповідно
до технічних умов підприємства транспорту. Перелік робіт, їх
вартість, інші умови визначаються господарськими договорами.
 
   5. Скасувати розпорядження  Київської  міської  державної
адміністрації  від 29.12.2004 N 2377 ( ra0010017-05 ) "Про
впорядкування розміщення реклами  на  транспорті  комунальної
власності м. Києва".
 
   6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників голови Київської міської державної  адміністрації
згідно з розподілом обов'язків.
 
 Голова                        О.Омельченко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 28.12.2005 N 2430
 
                   Зареєстровано в Київському
                   міському управлінні юстиції
                   23 січня 2006 р.
                   за N 4/709а
 
               ПОРЯДОК
         розміщення реклами на транспорті
         комунальної власності м. Києва
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Порядок розміщення реклами на транспорті комунальної
власності м. Києва регулює правовідносини, що виникають між
Головним управлінням транспорту,  зв'язку  та  інформатизації
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), як уповноваженого власником органом,
рекламодавцями та підприємствами транспорту (Балансоутримувачами)
у зв'язку з розміщенням реклами на майні підприємств транспорту
комунальної власності м. Києва.
 
   1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:
 
   Реклама на транспорті - реклама, що розміщується на території
підприємств транспорту загального користування, метрополітену,
зовнішній та внутрішній поверхнях транспортних засобів та споруд
підприємств транспорту загального користування і метрополітену;
 
   Спеціальні конструкції - тимчасові конструкції (світлові та
несвітлові, наземні та неназемні, плоскі та об'ємні стенди, щити,
панно,  транспаранти,  троли,  таблички,  короби,  механічні,
динамічні, електронні табло,  екрани,  панелі,  тумби),  які
монтуються на майні підприємств транспорту з метою подальшого
використання для розміщення реклами;
 
   Рекламоносії - будь-які місця, які використовуються  для
розміщення на них реклами;
 
   Погодження на  розміщення реклами на транспорті (далі -
Погодження) - документ, який засвідчує згоду Головного управління
транспорту, зв'язку та інформатизації виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  як
уповноваженого  власником  органу  на  розміщення реклами на
транспорті комунальної власності м. Києва.
 
   Погодження оформлюється Балансоутримувачем в частині,  що
засвідчує відповідність розміщення реклами та/або спеціальної
конструкції вимогам безпеки, правилам дорожнього руху, технічним
умовам  підприємства  транспорту,  цьому Порядку та Головним
управлінням транспорту, зв'язку та інформатизації виконавчого
органу  Київської  міської ради (Київської міської державної
адміністрації) в частині істотних умов (що стосуються використання
майна) договору на розміщення реклами;
 
   Рекламодавець - суб'єкт господарювання, який є замовником
реклами для її виробництва та/або розповсюдження.
 
   1.3. Розміщення соціальної реклами здійснюється відповідно до
цього Порядку з урахуванням вимог ст. 12 Закону України "Про
рекламу" ( 270/96-ВР ).
 
           2. Оформлення Погодження
 
   2.1. У разі звернення Рекламодавця стосовно надання послуг з
розміщення  реклами  Балансоутримувач  оформляє  замовлення
встановленого зразка.
 
   2.2. До замовлення додаються:
   - фотографічний  знімок або комп'ютерний макет майна (з
фрагментом місцевості та місцем розташування), де планується
розмістити спеціальну конструкцію;
   - ескіз спеціальної конструкції (виконується за технічними
умовами  відповідних  спеціалізованих підрозділів підприємства
транспорту);
 
   2.3. Балансоутримувач:
   - ознайомлює Рекламодавця з нормативно-правовими актами з
питань реклами;
   - вивчає архітектурно-планувальні та інженерно-транспортні
умови і можливості розміщення спеціальних конструкцій;
   - розглядає  погоджені  Рекламодавцем  з  проектними  та
експлуатаційними  установами  та  організаціями  технічні  і
конструктивні рішення спеціальних конструкцій;
   - у випадках, передбачених законодавством,  отримує  від
Рекламодавця  погодження розміщення спеціальних конструкцій з
іншими установами і організаціями;
   - надає два примірники проекту Погодження для розгляду у
місячний термін, оформлення  та  затвердження  до  Головного
управління  транспорту, зв'язку та інформатизації виконавчого
органу Київської міської ради (Київської  міської  державної
адміністрації).  Перший  примірник  затвердженого  Погодження
видається Рекламодавцю, другий Балансоутримувачу.
 
   2.4. Погодження є підставою для укладання договорів та/або
додатків до договорів на розміщення реклами, виконання робіт із
встановлення спеціальних конструкцій та/або розміщення реклами
(нанесення рекламного зображення) на рекламоносіях.
 
   2.5. Відповідальність за технічний стан та зовнішній вигляд
спеціальної конструкції покладається на її власника.
 
   2.6. Після  здійснення  робіт  із  розміщення  реклами
Балансоутримувач складає відповідний акт, копію якого разом з
копією договору та/або додатка до договору на розміщення реклами
надає Головному управлінню транспорту, зв'язку та інформатизації
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
 
         3. Відмова у видачі Погодження
 
   3.1. Рекламодавцю може бути відмовлено у видачі Погодження у
випадках:
   - якщо розміщення реклами суперечить вимогам законодавчих
актів;
   - технічної   неможливості   встановлення   спеціальної
конструкції;
   - заборгованості Рекламодавця місцевому бюджету з податку на
рекламу, а  також  Балансоутримувачу  за  раніше  укладеними
договорами;
   - раніше виявлених грубих  порушень  та  недобросовісної
конкуренції при розміщенні реклами на транспорті.
 
   3.2. Відмова надається протягом 30 календарних днів з дня
одержання від Балансоутримувача проекту Погодження.
 
   3.3. Відмову у наданні Погодження може  бути  оскаржено
Рекламодавцем відповідно до законодавства України.
 
     4. Плата за розміщення та розповсюдження реклами
 
   4.1. Плата за розміщення реклами на транспорті комунальної
власності м. Києва здійснюється відповідно до умов договору про
надання відповідних послуг. Плата за розповсюдження реклами з
використанням майна підприємств транспорту здійснюється відповідно
до діючого розміру плати за розповсюдження реклами.
 
   4.2. При розміщенні реклами на транспорті податок на рекламу
сплачується згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 20
травня 1993 року N 56-93 ( 56-93 ) "Про місцеві податки та збори"
та рішенням Київради від 24.04.2003 N 360/520 ( ra0360023-03 )
"Про затвердження Положення про податок з реклами в м. Києві".
 
     5. Особливості розміщення реклами на внутрішніх
        поверхнях майна та рухомого складу
 
   5.1. Розміщення реклами на внутрішніх поверхнях споруд та
рухомому складі здійснюється лише за домовленістю Рекламодавця з
Балансоутримувачем,  на  підставі  переважно  довгострокових
господарських угод.
 
   5.2. Реклама на внутрішніх поверхнях споруд та рухомому
складі повинна відповідати вимогам безпеки, правилам руху та
експлуатації, що стосуються відповідного виду транспорту або
визначаються угодою між Балансоутримувачем та Рекламодавцем.
 
   5.3. Розміщення реклами на внутрішніх поверхнях майна та
рухомому складі здійснюється виключно виконавцями, що забезпечують
повну відповідальність за дотримання ними вимог безпеки, правил
руху, експлуатації, відповідно до укладених з Балансоутримувачем
договорів.
 
        6. Вимоги до реклами на транспорті
 
   6.1. Монтаж та демонтаж спеціальних конструкцій та інженерних
комунікацій  для  розміщення реклами на спорудах підприємств
транспорту здійснюється самим підприємством або спеціалізованими
підприємствами  та  організаціями,  які забезпечують технічне
обслуговування цих споруд, згідно  з  проектом,  розробленим
проектними  організаціями,  що  виконують  проектно-інженерне
супроводження відповідного майна, відповідно до технічних умов
підприємства транспорту.
 
   6.2. Забезпечення  відповідності  спеціальної  конструкції
проекту, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної
міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки покладається
на власника спеціальної конструкції.
 
           7. Скасування Погодження
 
   7.1. Погодження скасовується Головним управлінням транспорту,
зв'язку та інформатизації виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), в тому числі за
поданням  Балансоутримувача,  повідомленням,  що  надсилається
Рекламодавцю  та  Балансоутримувачу,  при  порушенні  вимог
законодавчих  та нормативно-правових актів, умов договору на
розміщення реклами та цього Порядку. При цьому кошти, внесені за
період дії Погодження, не повертаються.
 
   7.2. Після закінчення терміну дії Погодження його дія може
бути подовжена Головним управлінням транспорту,  зв'язку  та
інформатизації  виконавчого  органу  Київської  міської  ради
(Київської  міської  державної  адміністрації)  за  поданням
Балансоутримувача.
 
   7.3. При необхідності демонтажу спеціальної конструкції з
ініціативи власника майна  власнику  спеціальної  конструкції
повертаються кошти за невикористаний термін дії Погодження та
надаються, в разі  можливості,  пропозиції  щодо  розміщення
конструкції в іншому місці.
 
     8. Контроль за розміщенням реклами на транспорті
           та порядок її демонтажу
 
   8.1. Контроль за використанням майна підприємств транспорту
для розміщення реклами здійснює Головне управління транспорту,
зв'язку та інформатизації виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).
 
   8.2. Контроль  за виконанням умов розміщення реклами на
транспорті здійснює Балансоутримувач.
 
   8.3. У разі самовільного розміщення реклами рекламодавцем або
невідомою особою, її демонтаж здійснює Балансоутримувач за свій
рахунок з подальшим відшкодуванням згідно із  законодавством
України.
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.14949
EUR30.52953
RUB0.42405
PLN7.08506
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка