Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про алгоритм перерахувань коштів на січень 2006 року

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            28.12.2005 N 1224
 
 
         Про алгоритм перерахувань коштів
            на січень 2006 року
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
             комісії регулювання електроенергетики
    N 1271 ( v1271227-05 ) від 30.12.2005
    N  3 ( v0003227-06 ) від 11.01.2006
    N 125 ( v0125227-06 ) від 27.01.2006 
    N 132 ( v0132227-06 ) від 30.01.2006 )
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335/98
( 335/98 )   "Питання   Національної   комісії  регулювання
електроенергетики України", постанов НКРЕ від 18.08.2000 N 861
( v0861227-00 ) "Про затвердження Порядку визначення відрахувань
коштів на поточні рахунки енергопостачальників електричної енергії
за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання оптового постачальника електричної енергії",
від 03.04.2001 N 311 ( v0311227-01 ) "Про здійснення розрахунків у
разі відсутності заборгованості постачальника електричної енергії
за  регульованим  тарифом  перед  оптовим  постачальником
електроенергії" та від 29.10.2001 N 1086 ( v1086227-01 ) "Про
порядок перерахування коштів" Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Установити алгоритм перерахувань коштів, згідно з яким
установи уповноваженого банку перераховують кошти, що надійшли від
споживачів електричної енергії на поточні рахунки із спеціальним
режимом  використання  структурних  підрозділів ліцензіатів з
постачання електричної енергії за регульованим  тарифом,  за
винятком цільової надбавки (екологічної складової тарифів) на
електричну енергію, яка діяла до 01.01.2002, у повному обсязі на
поточні рахунки із спеціальним режимом використання ліцензіатів з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
   Кошти, що надходять від споживачів електричної енергії як
оплата цільової надбавки (екологічної складової тарифів)  на
електричну  енергію,  яка  діяла  до  01.01.2002,  установи
уповноваженого банку перераховують за умови надання споживачем
електричної енергії окремого платіжного доручення, в якому в графі
"Призначення платежу"  зазначено  "Оплата  цільової  надбавки
(екологічної складової)...", у такому порядку:
   цільову надбавку (екологічну складову) без ПДВ:
 
   з Харківської,  Полтавської,  Сумської  областей  -  на
спеціальний рахунок "Екологічна реконструкція Зміївської  ТЕС"
N 26043400 в СУЕБ "Мегабанк" у м. Харкові, МФО 351629, ЗКПО
05471247;
   з Донецької області - на спеціальний рахунок N 26000302636342
у відділенні Промінвестбанку в м. Єнакієве Донецької області, МФО
334215, ЗКПО 05470978 для реконструкції Миронівської ТЕС;
   ПДВ на цільову надбавку (екологічну складову), що зазначена в
призначенні платежу, - на поточні рахунки ліцензіатів з постачання
електричної  енергії  за  регульованим  тарифом  Харківської,
Полтавської, Сумської та Донецької областей відповідно.
 
   2. Установити алгоритм перерахувань коштів на поточні рахунки
ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії, згідно з яким кошти,
що надійшли на поточні рахунки із спеціальним режимом використання
ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом,  установи  уповноваженого  банку  розподіляють  і
перераховують у січні 2006 року на поточні рахунки ліцензіатів з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом та на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії за нормативами, зазначеними у
додатку 1 до цієї постанови.
   Установити, що залишок коштів, який утворився на 1 січня
2006 року на поточних рахунках із спеціальним режимом використання
постачальників  електричної  енергії за регульованим тарифом,
розподіляється за  алгоритмом  розподілу  коштів  на  грудень
2005 року.
 
   3. Урахувати на січень 2006 року в алгоритмі перерахувань
коштів на поточні рахунки ліцензіатів з постачання електричної
енергії  за регульованим тарифом та на поточний рахунок із
спеціальним  режимом  використання  оптового  постачальника
електричної  енергії нормативи відрахувань коштів на поточні
рахунки енергопостачальних компаній з урахуванням  коригуючих
коефіцієнтів згідно з розрахунком (додаток 2).
 
   4. Установити нормативи відрахувань коштів на поточні рахунки
ВАТ "Житомиробленерго",   ВАТ   "ЕК   "Севастопольенерго",
ТОВ "Сервіс-Інвест", ДП МО України "102 ПЕМ" у розмірі 100%.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1271 ( v1271227-05 ) від
30.12.2005 )
 
   5. ВАТ "Житомиробленерго", ВАТ  "ЕК  "Севастопольенерго",
ТОВ  "Сервіс-Інвест"  забезпечити  розрахунки  з  оптовим
постачальником електроенергії таким чином, щоб на 1 лютого 2006
року рівень оплати купованої у січні 2006 року електричної енергії
був не менший 100% від її вартості. ( Абзац перший пункту 5 із
змінами,  внесеними згідно з Постановою Національної комісії
регулювання  електроенергетики  N  1271 ( v1271227-05 ) від
30.12.2005 )
   ДП "Енергоринок" у разі порушення умов оплати електричної
енергії, купованої на Оптовому ринку електричної енергії, та
виникнення  заборгованості  ВАТ  "Житомиробленерго",  ВАТ "ЕК
"Севастопольенерго",  ТОВ  "Сервіс-Інвест"  перед  оптовим
постачальником електричної енергії протягом двох днів повідомити
про це НКРЕ. ( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно
з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
N 1271 ( v1271227-05 ) від 30.12.2005 )
 
   6. Уповноваженому банку Оптового ринку електричної енергії
України  здійснювати розподіл коштів з поточного рахунку зі
спеціальним  режимом  використання  ВАТ  "Луганськобленерго"
відповідно до додатку 1 цієї постанови.
   Після перерахування   на   поточний   рахунок   ВАТ
"Луганськобленерго" суми 442000 грн. норматив відрахувань коштів
на поточний рахунок Товариства становитиме 0%.
 
   7. Встановити, що при визначенні нормативу відрахувань коштів
на поточний рахунок АК "Харківобленерго" на січень 2006 року не
застосовується сума коригування за  фактичними  обсягами  та
структурою споживання електроенергії у листопаді 2005 року.
   Суму коштів,  недоотриману  у  наслідок  цього   АК
"Харківобленерго", врахувати при визначенні нормативу відрахувань
коштів на поточний рахунок Товариства на березень 2006 року.
 
 Голова Комісії                    В.Кальченко
 
 
                   Додаток 1
                   до постанови НКРЕ
                   28.12.2005 N 1224
 
 
              НОРМАТИВИ
    відрахувань коштів на поточні рахунки ліцензіатів
     з постачання електричної енергії за регульованим
     тарифом та на поточний рахунок із спеціальним
      режимом використання оптового постачальника
       електричної енергії на січень 2006 року
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Енергопостачальні компанії  |   Відсоток   |Відсоток відрахування|Щодобове додаткове|
|з/п|               |відрахування коштів| коштів на поточний |  перерахування |
|  |               | на поточні рахунки |   рахунок із   |(утримання) коштів|
|  |               |  ліцензіатів з  | спеціальним режимом |на поточні рахунки|
|  |               |   постачання   |використання оптового|енергопостачальних|
|  |               |електричної енергії,|  постачальника  | компаній, грн. |
|  |               |     %     |електричної енергії, |         |
|  |               |          |     %     |         |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
| 1 |       2       |     3     |     4     |     5    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
| 1.|ВАТ "АК "Вінницяобленерго"  |    0,00    |    100,00    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
| 2.|ВАТ "Тернопільобленерго"   |    38,92    |    61,08    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
| 3.|ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"|    36,25    |    63,75    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
| 4.|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" |    0,00    |    100,00    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
| 5.|ВАТ "Запоріжжяобленерго"   |    0,00    |    100,00    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
| 6.|ВАТ ЕК "Дніпрообленерго"   |    0,00    |    100,00    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
| 7.|ВАТ "Кіровоградобленерго"  |    43,24    |    56,76    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
| 8.|ВАТ "Донецькобленерго"    |    0,00    |    100,00    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
| 9.|ВАТ "Луганськобленерго"   |    9,44    |    90,56    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|10.|ТОВ "Луганське енергетичне  |    12,90    |     87,10    |    0,00    |
|  |об'єднання"         |          |           |         |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|11.|ВАТ "А.Е.С. Київобленерго"  |    28,42    |    71,58    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|12.|ВАТ "Житомиробленерго"    |    100,00    |    0,00     |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|13.|ВАТ "Черкасиобленерго"    |    25,69    |    74,31    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|14.|ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" |    33,76    |    66,24    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|15.|ВАТ "Крименерго"       |    0,00    |    100,00    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|16.|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" |    100,00    |    0,00     |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|17.|ВАТ "Львівобленерго"     |    26,89    |    73,11    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|18.|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"|    0,00    |    100,00    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|19.|ВАТ "Прикарпаттяобленерго"  |    34,05    |    65,95    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|20.|ВАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго"  |    25,83    |    74,17    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|21.|ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"   |    0,00    |    100,00    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|22.|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" |    0,00    |    100,00    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|23.|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"  |    34,50    |    65,50    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|24.|АК "Харківобленерго"     |    29,47    |    70,53    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|25.|ВАТ "Полтаваобленерго"    |    51,64    |    48,36    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|26.|ВАТ "Сумиобленерго"     |    36,92    |    63,08    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|27.|ВАТ "Волиньобленерго"    |    32,17    |    67,83    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|28.|ВАТ "ПЕМ - Енерговугілля"  |    17,28    |    82,72    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|29.|ДП "Укренерговугілля"    |    11,54    |    88,46    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|30.|ДПЕМ АТ "Атомсервіс"     |    13,62    |    86,38    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|31.|ДП МО України "102 ПЕМ"   |    100,00    |    0,00     |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|32.|ЗАТ "Східно-Кримська     |    46,02    |    53,98    |    0,00    |
|  |енергетична компанія"    |          |           |         |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|33.|МДКП "Розділтеплокомуненерго"|    11,06    |    88,94    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|34.|Новояворівське КП "МЕМ"   |    29,12    |    70,88    |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|35.|ДТГО "Південно-західна    |    19,38    |    80,62    |    0,00    |
|  |залізниця"          |          |           |         |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|36.|ТОВ "Сервіс-Інвест"     |    100,00    |    0,00     |    0,00    |
|---+-----------------------------+--------------------+---------------------+------------------|
|37.|АК "Київенерго"       |    0,00    |    100,00    |    0,00    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
(  Додаток  1  із  змінами, внесеними згідно з Постановами
Національної  комісії  регулювання  електроенергетики  N 1271
( v1271227-05 )  від  30.12.2005, N 3 ( v0003227-06 )  від
11.01.2006, N 125 ( v0125227-06 ) від  27.01.2006,  N 132
( v0132227-06 ) від 30.01.2006 )
 
 Начальник управління
 енергоринку                     С.Вишинський
 
 
                   Додаток 2
                   до постанови НКРЕ
                   28.12.2005 N 1224
 
 
              РОЗРАХУНОК
     нормативів відрахувань коштів на поточні рахунки
      ліцензіатів з постачання електричної енергії
     за регульованим тарифом з урахуванням коригуючих
         коефіцієнтів на січень 2006 року
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Енергопостачальні компанії | Норматив, | Величина  | Величина | Величина  | Норматив, |
|з/п|               |розрахований| коригування |коригування|коригування |  який  |
|  |               |за плановими| нормативу з |за понад- | за рівнем |враховується|
|  |               | обсягами | урахуванням |нормативні |розрахунків |в алгоритмі |
|  |               | споживання | фактичної  |втрати, % |  за   | розподілу |
|  |               |електроенер-|структури та |      |електроенер-| коштів, % |
|  |               |  гії на  |  обсягів  |      | гію, у  |      |
|  |               |  січень  | споживання  |      | листопаді |      |
|  |               |2006 року, %|електроенергії|      |2005 року, |      |
|  |               |      | у листопаді |      |   %   |      |
|  |               |      |2005 року, % |      |      |      |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
| 1 |        2       |  3    |   4    |   5   |   6   |   7   |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|1. |ВАТ "АК "Вінницяобленерго"  | 37,46   |  -0,40   |  -0,10  |  0,00   |  36,96  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|2. |ВАТ "Тернопільобленерго"   | 38,65   |  0,27   |  0,00  |  0,00   |  38,92  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|3. |ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"| 35,61   |  0,64   |  0,00  |  0,00   |  36,25  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|4. |ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | 39,97   |  0,02   |  -5,70  |  -0,14  |  34,15  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|5. |ВАТ "Запоріжжяобленерго"   |  7,05   |  0,27   |  0,00  |  0,00   |  7,32  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|6. |ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"  |  9,11   |  0,37   |  -0,05  |  0,00   |  9,43  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|7. |ВАТ "Кіровоградобленерго"  |  43,24  |   0,00   |  0,00  |  0,00  |  43,24  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|8. |ВАТ "Донецькобленерго"    | 16,89   |  -0,11   |  0,00*  |  0,00*  |  16,78  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|9. |ВАТ "Луганськобленерго"   |  -    |   -    |   -   |   -   |  9,44  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|10.|ТОВ "Луганське енергетичне  | 15,02   |  0,08   |  -0,53  |  -1,67  |  12,90  |
|  |об'єднання"         |      |       |      |      |      |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|11.|ВАТ "А.Е.С. Київобленерго"  | 27,77   |  0,65   |  0,00  |  0,00   |  28,42  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|12.|ВАТ "Житомиробленерго"    |  -    |   -    |   -   |   -   |  100,00  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|13.|ВАТ "Черкасиобленерго"    | 25,20   |  0,49   |  0,00  |  0,00   |  25,69  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|14.|ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" | 35,47   |  0,12   |  0,00  |  -1,83  |  33,76  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|15.|ВАТ "Крименерго"       | 32,18   |  4,36   |  -0,86  |  -4,57  | 20,00**  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|16.|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" |  -    |   -    |   -   |   -   |  100,00  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|17.|ВАТ "Львівобленерго"     | 28,13   |  -1,24   |  0,00  |  0,00   |  26,89  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|18.|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"| 37,22   |  2,43   |  -0,56  |  -1,37  |  37,72  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|19.|ВАТ "Прикарпаттяобленерго"  | 32,85   |  1,20   |  0,00  |  0,00  |  34,05  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|20.|ВАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго"  | 24,70   |  1,13   |  0,00  |  0,00   |  25,83  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|21.|ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"   | 25,86   |  1,27   |  -1,04  |  -2,48  |  23,61  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|22.|ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" | 25,43   |  1,70   |  -3,41  |  -6,20  |  17,52  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|23.|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"  | 35,29   |  -0,79   |  0,00  |  0,00   |  34,50  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|24.|АК "Харківобленерго"     | 29,47   |  0,00***  |  0,00  |  0,00   |  29,47  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|25.|ВАТ "Полтаваобленерго"    | 60,82   |  -9,18   |  0,00  |  0,00   |  51,64  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|26.|ВАТ "Сумиобленерго"     | 35,59   |  1,33   |  0,00  |  0,00   |  36,92  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|27.|ВАТ "Волиньобленерго"    | 32,12   |  0,05   |  0,00  |  0,00   |  32,17  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|28.|ВАТ "ПЕМ - Енерговугілля"  | 17,28   |  0,00   |  0,00  |  0,00   |  17,28  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|29.|ДП "Укренерговугілля"    | 12,43   |  0,07   |  0,00  | -0,96**** |  11,54  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|30.|ДПЕМ АТ "Атомсервіс"     | 14,07   |  -0,45   |  0,00  |  0,00   |  13,62  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|31.|ДП МО України "102 ПЕМ"   |  -    |   -    |   -   |   -   |  100,00  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|32.|ЗАТ "Східно-Кримська     | 43,63   |  2,56   |  -0,17  |  0,00   |  46,02  |
|  |енергетична компанія"    |      |       |      |      |      |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|33.|МДКП "Розділтеплокомуненерго"| 17,38   |  0,93   |  0,00  |  -7,25  |  11,06  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|34.|Новояворівське КП "МЕМ"   | 27,41   |  1,71   |  0,00  |  0,00   |  29,12  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|35.|ДТГО "Південно-західна    | 19,05   |  0,33   |  0,00  |  0,00   |  19,38  |
|  |залізниця"          |      |       |      |      |      |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|36.|ТОВ "Сервіс-Інвест"     |  -    |   -    |   -   |   -   |  100,00  |
|---+-----------------------------+------------+--------------+-----------+------------+------------|
|37.|АК "Київенерго"       | 14,35   |  -0,03   |  -0,10  |  0,00   |  14,22  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * для ВАТ "Донецькобленерго"  коригування  нормативу  не
здійснюється відповідно до пункту 1 постанови НКРЕ від 29.03.2005
N 208 ( v0208227-05 )
   ** для  ВАТ  "Крименерго",  враховуючи їх звернення від
27.12.2005 N 14-05/285, здійснено додаткове зменшення нормативу на
11,11%
   *** для  АК  "Харківобленерго"  коригування  нормативу
здійснюється з урахуванням пункту 7 цієї постанови НКРЕ
   *** для  ДП  "Укренерговугілля"  коригування  нормативу
здійснюється з урахуванням постанови НКРЕ від 10.01.2005 N 11
( v0011227-05 )
 
(  Додаток  2  із  змінами, внесеними згідно з Постановами
Національної  комісії  регулювання  електроенергетики  N 1271
( v1271227-05 )  від  30.12.2005,  N 3 ( v0003227-06 ) від
11.01.2006 )
 
 Начальник управління
 енергоринку                     С.Вишинський

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка