Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо затвердження вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт.год відпущеної з ОРЕ електроенергії у розрізі території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом у січні 2006 року

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            28.12.2005 N 1258
 
 
       Щодо внесення змін до Порядку планування
      діяльності Національної комісії регулювання
     електроенергетики України та здійснення контролю
            за його виконанням
 
 
   Відповідно до Положення про Національну комісію регулювання
електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України
від 21.04.1998 N 335/98 ( 335/98 ), та з метою підвищення рівня
організації роботи Комісії, забезпечення злагоджених дій  її
структурних підрозділів з виконання основних завдань Національна
комісія регулювання      електроенергетики      України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   Унести зміни до Порядку планування діяльності Національної
комісії регулювання електроенергетики України  та  здійснення
контролю за його виконанням, затвердженого постановою НКРЕ від
17.02.2004 N 148 ( v0148227-04 ), згідно з якими:
   пункти 4-7 викласти в такій редакції:
   "4. На кожен наступний рік Комісією готуються такі плани
діяльності:
   план діяльності НКРЕ;
   план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
НКРЕ;
   план науково-дослідних  та дослідно-конструкторських робіт
НКРЕ;
   річний кошторис НКРЕ;
   план закупівель товарно-матеріальних цінностей та  послуг
НКРЕ.
   4.1. План діяльності НКРЕ на рік формується управлінням
стратегічного  планування та розвитку енергетичних ринків не
пізніше 20 грудня поточного  року  на  підставі  пропозицій
структурних підрозділів за формою згідно з додатком 1.
   Структурні підрозділи погоджують свої пропозиції з членами
Комісії відповідно до розподілу функціональних повноважень та
надають їх до управління стратегічного планування та розвитку
енергетичних ринків в термін до 1 грудня поточного року.
   Проект плану діяльності оприлюднюється для обговорення шляхом
розміщення на веб-сайті НКРЕ не пізніше 25 грудня поточного року.
   План діяльності затверджується наказом НКРЕ до 15 січня
наступного року та оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті
НКРЕ та в "Інформаційному бюлетені НКРЕ".
   4.2. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
НКРЕ формується управлінням стратегічного планування та розвитку
енергетичних ринків, затверджується та оприлюднюється у терміни
відповідно до наказу НКРЕ від 08.06.2004 N 31 ( vn031227-04 ).
   4.3. План  науково-дослідних  та дослідно-конструкторських
робіт НКРЕ формується управлінням стратегічного планування та
розвитку енергетичних ринків, затверджується та оприлюднюється у
терміни відповідно до наказу НКРЕ від 18.03.2004 N 9.
   4.4. Річний кошторис НКРЕ формується управлінням справами на
підставі обсягів фінансування, визначених Законом України про
Державний  бюджет  на  поточний  рік,  у термін, визначений
Міністерством фінансів України.
   4.5. План закупівель товарно-матеріальних цінностей та послуг
НКРЕ формується управлінням справами на підставі річного кошторису
та  пропозицій структурних підрозділів у межах затвердженого
фінансування НКРЕ на поточний рік.
   5. Квартальні плани діяльності НКРЕ формуються управлінням
стратегічного планування та розвитку енергетичних ринків за 10
днів до початку наступного кварталу на підставі річних планів НКРЕ
та пропозицій структурних підрозділів (додаток 1).
   Пропозиції структурних підрозділів погоджуються з членами
Комісії відповідно до розподілу функціональних повноважень та
надаються до управління стратегічного планування та розвитку
енергетичних ринків у термін не пізніше ніж за 20 днів до початку
наступного кварталу.
   Проекти квартальних планів діяльності оприлюднюються  для
обговорення шляхом розміщення на веб-сайті НКРЕ за 7 днів до
початку наступного кварталу.
   Квартальні плани діяльності затверджуються наказами НКРЕ та
оприлюднюються шляхом розміщення на веб-сайті НКРЕ до 10 числа
першого місяця поточного кварталу.
   6. Квартальні  звіти  про  діяльність  НКРЕ  формуються
управлінням стратегічного планування та розвитку енергетичних
ринків не пізніше 10 числа місяця, наступного після звітного
кварталу, на підставі звітів структурних підрозділів НКРЕ про
виконання запланованих заходів Комісії за минулий квартал (додаток
2).
   Звіти структурних підрозділів погоджуються з членами Комісії
відповідно до розподілу функціональних повноважень та надаються до
управління стратегічного планування та розвитку  енергетичних
ринків у термін до 3 числа місяця, наступного після звітного
кварталу.
   У випадку  виявлення  неякісного виконання або порушення
встановлених строків виконання запланованих заходів структурними
підрозділами члени Комісії вносять пропозиції Голові Комісії щодо
заходів відповідальності до керівників відповідних структурних
підрозділів.
   Квартальні звіти про  діяльність  Комісії  затверджуються
наказами НКРЕ та оприлюднюються шляхом розміщення на веб-сайті
НКРЕ до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
   7. Проект щорічного звіту про діяльність НКРЕ формується не
пізніше 20 лютого поточного року редакційною групою у складі, що
затверджується відповідним наказом НКРЕ.
   Редакційна група у двотижневий термін з моменту затвердження
наказу НКРЕ за участю структурних підрозділів Комісії готує,
погоджує з членами Комісії та подає на затвердження Голові Комісії
структуру-графік підготовки щорічного звіту про діяльність НКРЕ.
   Структурні підрозділи НКРЕ до 18 січня  поточного  року
готують, погоджують з членами Комісії та подають до редакційної
групи матеріали щорічного звіту відповідно до структури-графіка.
   Щорічний звіт  про  діяльність  НКРЕ  затверджується  на
відкритому засіданні Комісії до 15 березня поточного року та
оприлюднюється  шляхом  розміщення  на  веб-сайті НКРЕ та в
"Інформаційному бюлетені НКРЕ";
   у пункті 13 слова "відділ стратегічного планування" замінити
словами  "управління  стратегічного  планування  та  розвитку
енергетичних ринків";
   пункти 9-12 виключити. У зв'язку з цим пункт 13 вважати
пунктом 9;
   додатки 1 та 2 викласти в новій редакції (додаються);
   додатки 3 та 4 виключити.
 
 Голова Комісії                    В.Кальченко
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку планування
                   діяльності Національної
                   комісії регулювання
                   електроенергетики України
                   та здійснення контролю
                   за його виконанням
                   (у редакції постанови НКРЕ
                   від 28.12.2005 N 1258)
 
 
                ПЛАН
      діяльності Національної комісії регулювання
          електроенергетики України
       на ___________________ (рік, квартал)
 
 
---------------------------------------------------------------------------
|N |         Захід         | Зміст | Термін  |Виконавці |
| |                    |заходів|виконання |      |
|--+---------------------------------------+-------+----------+-----------|
| 1|          2          |  3  |  4   |  5    |
|--+---------------------------------------+-------+----------+-----------|
| 1|Забезпечення нормопроектувальної роботи|    |     |      |
|--+---------------------------------------+-------+----------+-----------|
| 2|Забезпечення виконання заходів, що   |    |     |      |
| |випливають з Законів України, Програми |    |     |      |
| |діяльності, рішень та доручень Кабінету|    |     |      |
| |Міністрів України, завдань, визначених |    |     |      |
| |у щорічних посланнях Президента України|    |     |      |
| |про внутрішнє і зовнішнє становище   |    |     |      |
| |країни, актів та доручень Президента  |    |     |      |
| |України, звернень народних депутатів  |    |     |      |
|--+---------------------------------------+-------+----------+-----------|
| 3|Вдосконалення нормативно-правової бази |    |     |      |
| |функціонування НКРЕ          |    |     |      |
|--+---------------------------------------+------------------------------|
| 4|Поточна робота Комісії відповідно до  |  Регулювання Оптового ринку|
| |покладених на неї повноважень     |     електроенергії   |
|--+---------------------------------------+------------------------------|
| |                    |    |     |      |
|--+---------------------------------------+------------------------------|
| |                    |Цінова та тарифна політика в |
| |                    |електроенергетиці та у сфері |
| |                    |виробництва теплової енергії |
|--+---------------------------------------+------------------------------|
| |                    |    |     |      |
|--+---------------------------------------+------------------------------|
| |                    |  Цінова та тарифна політика |
| |                    |  в нафтогазовому комплексі |
|--+---------------------------------------+------------------------------|
| |                    |    |     |      |
|--+---------------------------------------+------------------------------|
| |                    |  Ліцензування та ліцензійний|
| |                    |       контроль     |
|--+---------------------------------------+------------------------------|
| |                    |    |     |      |
|--+---------------------------------------+------------------------------|
| |                    |  Організація роботи Комісії|
|--+---------------------------------------+------------------------------|
| |                    |    |     |      |
|--+---------------------------------------+-------+----------+-----------|
| 5|Координація та моніторинг проектів   |    |     |      |
| |міжнародної технічної допомоги.    |    |     |      |
| |Співпраця з Регіональною асоціацією  |    |     |      |
| |органів регулювання енергетики ERRA,  |    |     |      |
| |тощо                  |    |     |      |
|--+---------------------------------------+-------+----------+-----------|
| 6|Реалізація заходів щодо висвітлення  |    |     |      |
| |діяльності Комісії та забезпечення її |    |     |      |
| |відкритості та прозорості       |    |     |      |
---------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку планування
                   діяльності Національної
                   комісії регулювання
                   електроенергетики України
                   та здійснення контролю
                   за його виконанням
                   (у редакції постанови НКРЕ
                   від 28.12.2005 N 1258)
 
 
                ЗВІТ
     про діяльність Національної комісії регулювання
          електроенергетики України
          за ____ квартал _____ року
 
 
--------------------------------------------------------------------------
|N|      Захід      | Зміст |  Стан  |Термін |Викона-|Примі-|
| |              |заходів|виконання |викона-| вці  | тки |
| |              |    |запланова- | ння  |    |   |
| |              |    |них заходів|    |    |   |
|-+---------------------------+-------+-----------+-------+-------+------|
|1|       2       |  3  |  4   |  5  |  6  | 7  |
|-+---------------------------+-------+-----------+-------+-------+------|
|1|Забезпечення        |    |      |    |    |   |
| |нормопроектувальної роботи |    |      |    |    |   |
|-+---------------------------+-------+-----------+-------+-------+------|
|2|Забезпечення виконання   |    |      |    |    |   |
| |заходів, що випливають з  |    |      |    |    |   |
| |Законів України, Програми |    |      |    |    |   |
| |діяльності, рішень та   |    |      |    |    |   |
| |доручень Кабінету Міністрів|    |      |    |    |   |
| |України, завдань,     |    |      |    |    |   |
| |визначених у щорічних   |    |      |    |    |   |
| |посланнях Президента    |    |      |    |    |   |
| |України про внутрішнє і  |    |      |    |    |   |
| |зовнішнє становище країни, |    |      |    |    |   |
| |актів та доручень     |    |      |    |    |   |
| |Президента України,    |    |      |    |    |   |
| |звернень народних депутатів|    |      |    |    |   |
|-+---------------------------+-------+-----------+-------+-------+------|
|3|Вдосконалення       |    |      |    |    |   |
| |нормативно-правової бази  |    |      |    |    |   |
| |функціонування НКРЕ    |    |      |    |    |   |
|-+---------------------------+------------------------------------------|
|4|Поточна робота Комісії   | Регулювання Оптового ринку електроенергії|
| |відповідно до покладених на|                     |
| |неї повноважень      |                     |
|-+---------------------------+------------------------------------------|
| |              |    |      |    |    |   |
|-+---------------------------+------------------------------------------|
| |              |    Цінова та тарифна політика     |
| |              |    в електроенергетиці та у сфері   |
| |              |    виробництва теплової енергії    |
|-+---------------------------+------------------------------------------|
| |              |    |      |    |    |   |
|-+---------------------------+------------------------------------------|
| |              | Цінова та тарифна політика       |
| |              | в нафтогазовому комплексі        |
|-+---------------------------+------------------------------------------|
| |              |    |      |    |    |   |
|-+---------------------------+------------------------------------------|
| |              |   Ліцензування та ліцензійний контроль |
|-+---------------------------+------------------------------------------|
| |              |    |      |    |    |   |
|-+---------------------------+------------------------------------------|
| |              |     Організація роботи Комісії   |
|-+---------------------------+------------------------------------------|
| |              |    |     |    |    |    |
|-+---------------------------+-------+---------+-------+-------+--------|
|5|Координація та моніторинг |    |     |    |    |    |
| |проектів міжнародної    |    |     |    |    |    |
| |технічної допомоги.    |    |     |    |    |    |
| |Співпраця з Регіональною  |    |     |    |    |    |
| |асоціацією органів     |    |     |    |    |    |
| |регулювання енергетики   |    |     |    |    |    |
| |ERRA, тощо         |    |     |    |    |    |
|-+---------------------------+-------+---------+-------+-------+--------|
|6|Реалізація заходів щодо  |    |     |    |    |    |
| |висвітлення діяльності   |    |     |    |    |    |
| |Комісії та забезпечення її |    |     |    |    |    |
| |відкритості та прозорості |    |     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка