Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії Реабілітації Народу України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            29.12.2005 N 316
 
       Про відмову в реєстрації кандидатів у
       народні депутати України, включених до
        виборчого списку Партії Реабілітації
             Народу України
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
             Центральної виборчої комісії
       N 151 ( v0151359-06 ) від 12.01.2006 )
 
 
 
   До Центральної виборчої комісії 26 грудня 2005 року надійшла
заява Партії Реабілітації Народу України про реєстрацію кандидатів
у народні депутати України в кількості 72  осіб,  висунутих
23 грудня 2005 року на VII з'їзді цієї партії та включених до
виборчого списку Партії Реабілітації Народу України.
 
   Розглянувши зазначену заяву та додані до неї документи,
Центральна виборча комісія встановила відсутність документа про
внесення грошової застави цією партією та неналежне оформлення
деяких документів, передбачених у частині першій статті 58 Закону
України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) (далі
- Закон), що згідно з пунктом 2 частини першої статті 62 Закону є
підставою для відмови в реєстрації кандидатів у народні депутати
України Центральною виборчою комісією. ( Абзац другий в редакції
Постанови Центральної виборчої комісії N 151 ( v0151359-06 ) від
12.01.2006 )
 
   Так, відповідно до  частини  першої  статті  58  Закону
( 1665-15 ) Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у
депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), за умови
отримання нею, окрім інших, документа про внесення грошової
застави відповідно до статті 59 цього Закону.
 
   Згідно з частиною першою цієї статті Закону ( 1665-15 )
грошова  застава  становить  дві тисячі мінімальних розмірів
заробітної плати і вноситься партією (блоком) у безготівковому
порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії.
 
   У поданих Партією Реабілітації Народу України документах про
реєстрацію кандидатів у народні депутати  України  містяться
чотирнадцять заяв про переказ готівки від 24 грудня 2005 року
платниками - фізичними особами, які підтверджують надходження на
спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії добровільних
внесків грошової застави на загальну суму 664 тисячі гривень
48 копійок. Отже, на порушення пункту 11 частини першої статті 58
Закону ( 1665-15 ) до Центральної виборчої комісії не подано
документа про внесення грошової застави цією партією відповідно до
статті 59 цього Закону. ( Абзац п'ятий із змінами, внесеними
згідно  з  Постановою  Центральної  виборчої  комісії N 151
( v0151359-06 ) від 12.01.2006 )
 
   Крім того, у деяких осіб, включених до виборчого списку
Партії Реабілітації Народу України, неналежно оформлені подані для
реєстрації документи:
 
   Черниша Г.С., включеного до виборчого списку під N 1, обсяг
автобіографії якого більше двох тисяч друкованих знаків;
 
   Лазаренка С.Ж., включеного до виборчого списку під N 3, - в
автобіографії не вказано громадянства, освіти;
 
   Лобанова Г.В., включеного до виборчого списку під N 4, - у
заяві відсутнє зобов'язання у разі обрання депутатом передати в
управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні
права, в автобіографії не зазначено відомостей про освіту;
 
   Білька І.П., включеного до виборчого списку під N 5, - в
автобіографії не вказано громадянства, обсяг автобіографії -
більше двох тисяч друкованих знаків;
 
   Матвеєва П.Г., включеного до виборчого списку під N 8, - в
автобіографії не зазначено партійності; розбіжності в написанні по
батькові (у виборчому списку - Георгійович, в автобіографії -
Георгієвич);
 
   Зав'язуна С.Б., включеного до виборчого списку під N 9, - в
автобіографії не зазначено відомостей про освіту;
 
   Ігнатенка О.В., включеного до виборчого списку під N 11,
обсяг автобіографії якого більше двох тисяч друкованих знаків;
 
   Крячка В.П., включеного до виборчого списку під N 14, обсяг
автобіографії якого більше двох тисяч друкованих знаків;
 
   Говорецького Б.Б., включеного до виборчого списку під N 15, -
в автобіографії не зазначено місця проживання, дати її підписання;
 
   Чикіна О.А., включеного до виборчого списку під N 16, - в
автобіографії не зазначено місця проживання, партійності, складу
сім'ї, громадянства, розбіжності в написанні прізвища (в заяві та
автобіографії - Чикін, у виборчому списку - Чікін);
 
   Леспуха В.І., включеного до виборчого списку під N 21, - у
заяві відсутнє зобов'язання у разі обрання депутатом передати в
управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні
права, в автобіографії не вказано відомостей про громадянство;
 
   Ковальчука Ю.Г., включеного до виборчого списку під N 24, - у
заяві відсутнє зобов'язання у разі обрання депутатом скласти
представницький мандат, в автобіографії не зазначено партійності;
 
   Трофімова О.М., включеного до виборчого списку під N 31, - у
заяві відсутнє зобов'язання у разі обрання депутатом передати в
управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні
права;
 
   Дмитрика І.С., включеного до виборчого списку під N 32, -
розбіжності  в написанні по батькові (у виборчому списку -
Сазонович, в автобіографії - Созонтович);
 
   Фейзулаєва А.І., включеного до виборчого списку під N 33,
обсяг автобіографії якого більше двох тисяч друкованих знаків;
 
   Панчук О.Ф., включеної до виборчого списку під N 37, обсяг
автобіографії якої більше двох тисяч друкованих знаків;
 
   Хоруженка В.І., включеного до виборчого списку під N 38, - у
заяві відсутнє зобов'язання у разі обрання депутатом передати в
управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні
права;
 
   Курова Г.В., включеного до виборчого списку під N 43, -
розбіжності в зазначенні дати народження (в автобіографії  -
2 лютого, у виборчому списку - 8 лютого);
 
   Стрельченка С.А., включеного до виборчого списку під N 44, -
у заяві відсутнє зобов'язання у разі обрання депутатом передати в
управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні
права;
 
   Гулбіса І.Е., включеного до виборчого списку під N 46, -
розбіжності в написанні імені (у виборчому списку - Єгор, в
автобіографії - Ігор);
 
   Левченка О.О., включеного до виборчого списку під N 47, -
розбіжності в зазначенні відомостей про освіту, посаду (заняття)
та місце роботи (в автобіографії - освіта вища, економіст ТОВ
"Перспектива", у виборчому списку - освіта середня, тимчасово не
працює); обсяг автобіографії - більше двох тисяч друкованих
знаків;
 
   Векуа О.Б., включеного до виборчого списку під N 50, -
розбіжності в написанні прізвища (у виборчому списку - Вєкуа, в
автобіографії - Векуа);
 
   Корсунського А.Л., включеного до виборчого списку під N 51, -
в автобіографії не вказано відомостей про партійність, місце
проживання, склад сім'ї, наявність чи відсутність судимості;
 
   Буряченка А.М., включеного до виборчого списку під N 52, - в
автобіографії не зазначено відомостей про партійність, посаду
(заняття), місце роботи та склад сім'ї;
 
   Марченка В.О., включеного до виборчого списку під N 53, - в
автобіографії не зазначено відомостей про освіту;
 
   Рибицького С.В., включеного до виборчого списку під N 58, -
розбіжності  в  зазначенні  партійності  (в  автобіографії -
позапартійний, у виборчому списку - член Партії Реабілітації
Народу України ); одночасно включено до виборчого списку виборчого
блоку політичних партій "Блок Юлії Тимошенко"  під  N  391;
Дзюби П.В.,  Істоміна  С.О.,  Панчук  О.Ф.,  Сокуренка В.В.,
Вертеля Ю.О.,  Скопця  В.В.,  Голубєвої  Г.Л.,  Ніку  В.О.,
Перетятька П.В., Дорошенко Н.І., Корольчука І.А., Хом'янчука М.Ф.,
включених до виборчого списку відповідно під N 21, 30, 37, 41, 42,
54, 60, 62, 63, 64, 65, 70, - в автобіографії не вказано
партійності.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 58,
частини шостої статті 61, пункту 2 частини першої, частин другої,
третьої статті 62 Закону України "Про вибори народних депутатів
України" ( 1665-15 ) та керуючись статтями 12, 13, пунктом 8
статті 19  Закону  України  "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Відмовити в реєстрації усіх висунутих кандидатів у народні
депутати  України,  включених  до  виборчого  списку  Партії
Реабілітації Народу України, у зв'язку з відсутністю та неналежним
оформленням документів.
( Пункт 1 резолютивної частини із змінами, внесеними згідно з
Постановою Центральної виборчої комісії N 151 ( v0151359-06 ) від
12.01.2006 )
 
   2. Повернути  в установленому порядку добровільні внески
грошової застави, зараховані на спеціальний рахунок Центральної
виборчої комісії.
 
   3. Копію  цієї  постанови  видати  представнику  Партії
Реабілітації Народу України у Центральній виборчій комісії.
 
 Голова Центральної виборчої комісії          Я.ДАВИДОВИЧ

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка