Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо надання роз'яснень

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          29.12.2005 N 05-30-11/6231
         На N 26-6/2588 від 25.11.2005
 
                   Антимонопольний комітет
                   України
                   Київське міське
                   територіальне відділення
 
 
           Щодо надання роз'яснень
 
 
   Національна комісія регулювання електроенергетики  України
розглянула лист Київського міського територіального відділення
Антимонопольного комітету України від 25.11.2005 N 26-6/2588 та в
межах своєї компетенції повідомляє.
 
   Згідно з  абзацом  першим  пункту 3 Правил користування
електричною енергією для населення,  затверджених  постановою
Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 ( 1357-99-п ) (далі
- Правила), споживання електричної енергії  здійснюється  на
підставі  договору про користування електричною енергією між
споживачем  і   енергопостачальником,   що   розробляється
енергопостачальником згідно з Типовим договором про користування
електричною енергією (додаток 1) і укладається на три роки (Для
довідки: на підставі статті 179 Господарського кодексу України
( 436-15 ) сторони не можуть відступати від змісту типового
договору, але мають право конкретизувати його умови).
 
   Відповідно до пункту 19 Правил ( 1357-99-п ) розрахунки
населення за спожиту електричну енергію здійснюються за діючими
тарифами (цінами) для населення на підставі фактичних показань
приладів обліку.
 
   Розрахунковим періодом для  встановлення  розміру  оплати
спожитої електричної енергії є календарний місяць. Плата за
спожиту протягом розрахункового  періоду  електричну  енергію
вноситься не пізніше 10 числа наступного місяця, якщо договором не
встановлено іншого терміну (пункт 20 Правил ( 1357-99-п ).
 
   Згідно з пунктом 21 Правил ( 1357-99-п ) знімання показань
приладів   обліку   провадиться   споживачем   щомісяця.
Енергопостачальник має право контролювати правильність знімання
показань  приладів обліку та оформлення платіжних документів
споживачем. За власним рішенням енергопостачальник має право
самостійно знімати показання приладів обліку у споживача.
 
   Відповідно до пункту 22 Правил ( 1357-99-п ) оплата спожитої
електричної енергії  може  здійснюватися:  за  розрахунковими
книжками;  за  платіжними  документами,  які  виписуються
енергопостачальником; за карткою попередньої оплати. Порядок та
форма оплати спожитої електричної енергії визначаються у договорі.
 
   При цьому, у разі застосування безготівкової форми оплати та
планових платежів енергопостачальник періодично (згідно з умовами
договору) проводить перерахунок за фактично спожиту електричну
енергію та надає споживачу рахунок. За відхилення нарахованих сум
за  фактично спожиту електричну енергію від сум зарахованих
платежів пеня не стягується (пункт 24 Правил ( 1357-99-п ).
 
   Водночас, Правилами ( 1357-99-п )  врегульовано  питання
тимчасового безоблікового користування електричною енергією.
 
   Так, пунктом 32 Правил ( 1357-99-п ) передбачено, що у разі
необхідності використання електричної енергії без встановлення
приладу обліку (для виконання тимчасових робіт) споживач оплачує
спожиту електричну енергію на підставі договору про тимчасове
безоблікове користування електричною енергією, який оформляється
під  час  отримання  споживачем   відповідного   дозволу
енергопостачальника.
 
   У разі користування електричною енергією без приладу обліку з
дозволу енергопостачальника розрахунки із споживачем здійснюються
відповідно   до   середньомісячного  споживання.  Величина
середньомісячного споживання  електроенергії  визначається  за
попередні 12 місяців, або за фактичний період споживання, якщо він
менший 12 місяців (пункт 33 Правил ( 1357-99-п ).
 
   Керуючись вищевикладеним зазначаємо, що аналіз наведеного у
вашому листі положення договору про користування електричною
енергією свідчить про невідповідність такої редакції чинному
законодавству України.
 
 Член Комісії                     Ю.Андрійчук

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка