Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження перехідної тематики науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок на 2006 рік, які фінансуватимуться за рахунок коштів державного бюджету

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2005 N 778
 
 
        Про затвердження перехідної тематики
     науково-дослідних і дослідно-конструкторських
      розробок на 2006 рік, які фінансуватимуться
        за рахунок коштів державного бюджету
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                     аграрної політики
    N 468 ( v0468555-06 ) від 28.08.2006 }
 
   З метою   підвищення   рівня  наукового  забезпечення
агропромислового виробництва, напрацювання конкурентоспроможної
науково-технічної продукції, вирішення найбільш важливих проблем
розвитку агропромислового виробництва та з  метою  посилення
контролю за використанням матеріальних і фінансових ресурсів
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  розглянуту  і  скориговану  на  секціях
Науково-технічної ради міністерства (далі - НТР міністерства)
перехідну тематику науково-дослідних і дослідно-конструкторських
розробок (далі - НДДКР) на 2006 рік, які фінансуються за рахунок
коштів державного бюджету (додається).
 
   2. Департаменту аграрної освіти та науки (Бойко М.Ф.) разом з
керівниками структурних підрозділів міністерства - замовниками
НДДКР забезпечити укладення додаткових угод, календарних планів і
кошторисів видатків на виконання перехідної тематики НДДКР із
установами-виконавцями у місячний термін після підписання наказу.
 
   3. Департаменту фінансово-кредитної і податкової політики
(Зуб  Г.І.)  забезпечити  фінансування  установ - виконавців
перехідної тематики.
 
   4. Керівникам секцій НТР міністерства:
 
   4.1. Підготувати уточнені пропозиції стосовно переліку нової
тематики прикладних НДДКР на 2006 рік у межах визначених обсягів
бюджетних коштів і до 20 січня 2006 року подати їх на магнітних та
паперових  носіях Департаменту аграрної освіти та науки для
узагальнення.
 
   4.2. До 25 січня 2006 року здійснити замовлення Українській
академії аграрних наук і Національному аграрному університету на
виконання пріоритетних прикладних наукових досліджень за рахунок
коштів, виділених зазначеним установам із державного бюджету на
2006 рік.
 
   4.3. Внести на розгляд Тендерного комітету  міністерства
перелік нової тематики НДДКР для визначення в установленому
порядку виду процедури державних  закупівель  та  проведення
тендерного відбору установ-виконавців наукових досліджень, які
започатковуються у 2006 році.
 
   5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                     О.П.Баранівський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   30.12.2005 N 778
 
 
             ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
          перехідних науково-дослідних
          і дослідно-конструкторських
           розробок на 2006 рік,
          які фінансуються за рахунок
          коштів державного бюджету
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування| Виконавець |Строки| Кошторисна | Що буде розроблено при |
|з/п| розробок за |(за тендером)| вико-|  вартість  |завершенні дослідженнь, |
|  |пріоритетними|       | нання|  розробки  |розрахунок ефективності |
|  | напрямами |       |(роки)| (проекту), | та орієнтовні обсяги |
|  |  розвитку |       |   |  тис. грн. |   впровадження   |
|  |  науки і  |       |   |--------------|            |
|  |  техніки  |       |   |всього|у тому |            |
|  |       |       |   |   |числі |            |
|  |       |       |   |   |на   |            |
|  |       |       |   |   |2006 р.|            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
| 1 |   2    |   3    | 4  | 5  | 6  |      7      |
|------------------------------------------------------------------------------|
|За кодом програмної класифікації 2801030 "Прикладні розробки у сфері розвитку |
|         сільськогосподарського виробництва"             |
|------------------------------------------------------------------------------|
|  Секція НТР "Економічної стратегії, фінансів та розвитку аграрного ринку"  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 11 замовник - Департамент економічної стратегії та розвитку аграрного ринку |
|------------------------------------------------------------------------------|
|1. |14/13    |Сумський НАУ |2005- | 30,0 | 10,0 |  Буде розроблено   |
|  |Розробити  |       |2006 |   |    |  рекомендації щодо  |
|  |рекомендації |       |   |   |    | запровадження нових  |
|  |по формуванню|       |   |   |    |  госпрозрахункових  |
|  |та      |       |   |   |    |   механізмів та   |
|  |впровадженню |       |   |   |    |   впроваджено в   |
|  |нових    |       |   |   |    |    ТОВ "Мрія"    |
|  |госпрозра-  |       |   |   |    |   Конотопського   |
|  |хункових   |       |   |   |    |  району Сумської   |
|  |механізмів  |       |   |   |    |    області.    |
|  |в с.-г.   |       |   |   |    |            |
|  |підприємствах|       |   |   |    |            |
|  |пореформеного|       |   |   |    |            |
|  |періоду.   |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
| 2.|44/8     |ДКТП     |2005- | 30,0 | 10,0 |  Буде розроблено та  |
|  |Провести   |"Хрещатик"  |2006 |   |    |   впроваджено    |
|  |моніторинг  |       |   |   |    |    Програму    |
|  |та розробити |       |   |   |    |  автоматизованої   |
|  |Програму   |       |   |   |    |  системи отримання  |
|  |автоматизо- |       |   |   |    |  та розповсюдження  |
|  |ваної    |       |   |   |    | інформацій з питань  |
|  |системи   |       |   |   |    |  розвитку галузей  |
|  |відстеження, |       |   |   |    |     АПК.     |
|  |обробки,   |       |   |   |    |            |
|  |аналізу та  |       |   |   |    |            |
|  |розповсю-  |       |   |   |    |            |
|  |дження    |       |   |   |    |            |
|  |серед    |       |   |   |    |            |
|  |користувачів |       |   |   |    |            |
|  |інформаційно-|       |   |   |    |            |
|  |аналітичних |       |   |   |    |            |
|  |матеріалів з |       |   |   |    |            |
|  |питань    |       |   |   |    |            |
|  |розвитку   |       |   |   |    |            |
|  |галузей АПК. |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
| 3.|2/7 Розробка |Вінницький  |2005- | 30,0 | 10,0 |  Буде розроблено   |
|  |Концепції  |ДАУ     |2006 |   |    |   Концепцію     |
|  |впровадження |       |   |   |    |   впровадження    |
|  |органічного |       |   |   |    |   органічного    |
|  |сільського  |       |   |   |    |   сільського    |
|  |господарства.|       |   |   |    |  господарства.    |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
| 4.|45/73 Аналіз | Інститут  |2005- | 75,0 | 25,0 | Будуть обґрунтовані  |
|  |і прогноз  | аграрної  |2007 |   |    | квартальні та річні  |
|  |кон'юнктури | економіки  |   |   |    | квартальні та річні  |
|  |аграрних   |       |   |   |    |    баланси     |
|  |ринків та  |       |   |   |    | сільськогосподарської |
|  |балансів   |       |   |   |    |   продукції і    |
|  |основних вид |       |   |   |    |   продовольства,   |
|  |сільсько-  |       |   |   |    |   підготовлені   |
|  |господарської|       |   |   |    |   ринкові огляди   |
|  |продукції.  |       |   |   |    | -прогнози по основних |
|  |       |       |   |   |    | продуктах рослинництв |
|  |       |       |   |   |    |  - 2 рази на рік,  |
|  |       |       |   |   |    |   по продукції   |
|  |       |       |   |   |    | тваринництва - 4 рази |
|  |       |       |   |   |    |    на рік.     |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
| 5.|45/74    | Інститут  |2005- |150,0 | 75,0 |  Будуть розроблені  |
|  |Розробка   | аграрної  |2006 |   |    |   законодавчі,   |
|  |Концепції  | економіки  |   |   |    |  нормативно-правові  |
|  |правового та |       |   |   |    |   механізми для   |
|  |організа-  |       |   |   |    |   запровадження,   |
|  |ційного   |       |   |   |    |  обслуговування та  |
|  |забезпечення |       |   |   |    |використання ф'ючерсних |
|  |запровадження|       |   |   |    |   контрактів та   |
|  |ф'ючерної  |       |   |   |    | інших інструментів по |
|  |торгівлі на |       |   |   |    |   обслуговуванню   |
|  |товарних   |       |   |   |    |  товарних потоків в  |
|  |біржах.   |       |   |   |    |    Україні на    |
|  |       |       |   |   |    |  біржовому ринку та  |
|  |       |       |   |   |    |  забезпечено умови  |
|  |       |       |   |   |    |   для подальшого   |
|  |       |       |   |   |    | інтегрування у світову |
|  |       |       |   |   |    |  систему ф'ючерсної  |
|  |       |       |   |   |    |    торгівлі.    |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|  |144/1    |СП ТЮФ НОРД- |2005- | 60,0 | 20,0 |  Буде підготовлена  |
| 6.|Розробка   |  ДІЕКС  |2007 |   |    |  Методика, Програма  |
|  |Методики   |       |   |   |    |   та заходи щодо   |
|  |запровадження|       |   |   |    |   акредитації та   |
|  |систем    |       |   |   |    |   сертифікації   |
|  |управління  |       |   |   |    |  підприємств АПК до  |
|  |якістю в   |       |   |   |    |   міжнародних та   |
|  |аграрному  |       |   |   |    | європейських вимог.  |
|  |секторі   |       |   |   |    |            |
|  |виробництва |       |   |   |    |            |
|  |у відпові-  |       |   |   |    |            |
|  |дності з   |       |   |   |    |            |
|  |міжнародними |       |   |   |    |            |
|  |стандартами |       |   |   |    |            |
|  |серії ISO  |       |   |   |    |            |
|  |9000:2000,  |       |   |   |    |            |
|  |технічного  |       |   |   |    |            |
|  |законодавства|       |   |   |    |            |
|  |Європейського|       |   |   |    |            |
|  |Союзу,    |       |   |   |    |            |
|  |адаптація  |       |   |   |    |            |
|  |вимог    |       |   |   |    |            |
|  |інформаційно-|       |   |   |    |            |
|  |правових   |       |   |   |    |            |
|  |актів    |       |   |   |    |            |
|  |Європейської |       |   |   |    |            |
|  |комісії щодо |       |   |   |    |            |
|  |підприємств |       |   |   |    |            |
|  |АПК.     |       |   |   |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------|
|   21 замовник - Департамент фінансово-кредитної та податкової політики   |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 7.|45/72    | Інститут  |2005- | 80,0 | 40,0 | Буде розроблено модель |
|  |Розробка   | аграрної  |2006 |   |    |   та механізми   |
|  |моделі та  | економіки  |   |   |    | впровадження системи |
|  |механізмів  |       |   |   |    |    земельних    |
|  |впровадження |       |   |   |    |    платежів.    |
|  |системи   |       |   |   |    |            |
|  |земельних  |       |   |   |    |            |
|  |платежів.  |       |   |   |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------|
|     24 замовник - Департамент з управління державною власністю,     |
|         бухгалтерського обліку та ревізійної роботи         |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 8.|113/5    | Федерація |2005- | 27,0 | 19,0 |  Будуть розроблені  |
|  |розробити  | аудиторів, |2006 |   |    | методичні рекомендації |
|  |методичні  |бухгалтерів і|   |   |    |   із складання   |
|  |рекомендації | фінансистів |   |   |    | сільськогосподарськими |
|  |із складання |   АПК   |   |   |    |   підприємствами   |
|  |сільськогос- |  України  |   |   |    | фінансової звітності |
|  |подарськими |       |   |   |    |   за сегментами   |
|  |підприємства-|       |   |   |    |   на 2005 рік.   |
|  |ми фінансової|       |   |   |    |            |
|  |звітності  |       |   |   |    |            |
|  |за сегментами|       |   |   |    |            |
|  |на 2005 рік. |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
| 9.|10/10    |ННЦ "Інститут|2006 | 10,0 | 10,0 |Методичні рекомендації з|
|  |Розроблення |аграрної   |рік  |   |    |облікового забезпечення |
|  |методичних  |економіки"  |   |   |    |нарахування і сплати  |
|  |рекомендацій |       |   |   |    |податків на додану   |
|  |з облікового |       |   |   |    |вартість сільськогос-  |
|  |забезпечення |       |   |   |    |подарськими і переробни-|
|  |нарахування і|       |   |   |    |ми підприємствами    |
|  |сплати подат-|       |   |   |    |            |
|  |ків на додану|       |   |   |    |            |
|  |вартість сі- |       |   |   |    |            |
|  |льськогоспо- |       |   |   |    |            |
|  |дарськими і |       |   |   |    |            |
|  |переробними |       |   |   |    |            |
|  |підприємст- |       |   |   |    |            |
|  |вами.    |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|10.|11/6 Наукові |Миколаївський|2005- | 30,0 | 10,0 |  Будуть розроблені  |
|  |дослідження | державний |2006 |   |    |  модулі розрахунку  |
|  |факторів   | аграрний  |   |   |    | фінансових показників |
|  |відновлення | університет |   |   |    |   відновлення    |
|  |плато-    |       |   |   |    |  платоспроможності  |
|  |спроможності |       |   |   |    | сільськогосподарських |
|  |та проведення|       |   |   |    |   підприємств і   |
|  |експертизи  |       |   |   |    |  рекомендації по їх  |
|  |фінансових  |       |   |   |    |   застосуванню.   |
|  |показників  |       |   |   |    |            |
|  |досудової  |       |   |   |    |            |
|  |санації   |       |   |   |    |            |
|  |державних  |       |   |   |    |            |
|  |підприємств. |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|11.|17/8     | Харківський |2005- | 30,0 | 10,0 |  Буде розроблена   |
|  |Розроблення | державний |2006 |   |    |    Концепція    |
|  |системи   | аграрний  |   |   |    | управлінського обліку |
|  |управлінсь- | університет |   |   |    | та контролю, єдиної  |
|  |кого     |ім.     |   |   |    |  системи витрат і  |
|  |(внутріго-  |В.В.Докучаєва|   |   |    | доходів в державних  |
|  |сподарського)|       |   |   |    |   підприємствах   |
|  |бухгалтерсь- |       |   |   |    |  агропромислового  |
|  |кого обліку |       |   |   |    |  комплексу та шляхи  |
|  |та контролю |       |   |   |    |   впровадження у   |
|  |в державному |       |   |   |    |   виробництво.   |
|  |секторі   |       |   |   |    |            |
|  |сільського- |       |   |   |    |            |
|  |сподарського |       |   |   |    |            |
|  |виробництва |       |   |   |    |            |
|  |на підставі |       |   |   |    |            |
|  |національних |       |   |   |    |            |
|  |стандартів  |       |   |   |    |            |
|  |бухгалтерсь- |       |   |   |    |            |
|  |кого обліку. |       |   |   |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------|
|    Секція НТР "Землеробство та виробництво продукції рослинництва"    |
|      13 замовник - Департамент ринків продукції рослинництва      |
|              та розвитку насінництв              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|12.|16/5     |Уманський ДАУ|2005- |150,0 | 90,0 |  Будуть створені   |
|  |Створення  |       |2006 |   |    | високоврожайні гібриди |
|  |високо-   |       |   |   |    | кукурудзи, адаптовані |
|  |врожайних  |       |   |   |    | до умов Лісостепу та |
|  |гібридів   |       |   |   |    |    Полісся.    |
|  |кукурудзи,  |       |   |   |    |            |
|  |адаптованих |       |   |   |    |            |
|  |до умов   |       |   |   |    |            |
|  |Лісостепу  |       |   |   |    |            |
|  |та Полісся. |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|13.|16/6     |Уманський ДАУ|2005- |75,0 | 25,0 |  Будуть розроблені  |
|  |Розробка   |       |2007 |   |    | технології одержання |
|  |новітніх   |       |   |   |    |  високих врожаїв   |
|  |технологій  |       |   |   |    | сільськогосподарських |
|  |виробництва |       |   |   |    |    культур з    |
|  |екологічно  |       |   |   |    | підвищеною якістю і  |
|  |чистої    |       |   |   |    |   економічними   |
|  |продукції  |       |   |   |    |   показниками    |
|  |рослинництва |       |   |   |    |   без залишкових   |
|  |з мінімальним|       |   |   |    | кількостей хімічних  |
|  |пестицидним |       |   |   |    |   препаратів.    |
|  |навантаженням|       |   |   |    |            |
|  |у сівозмінах.|       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|14.|44/3     | Державне  |2004- | 90,0 | 30,0 |  Буде створено та  |
|  |Розробити  | комплексне |2006 |   |    |  реалізовано пакет  |
|  |інформаційно-|торговельне |   |   |    | прикладних програм для |
|  |аналітичну  |підприємство |   |   |    | розрахунку структури |
|  |систему   | "Хрещатик" |   |   |    |  кормо виробництва.  |
|  |"Кормо-   |       |   |   |    |            |
|  |виробництво |       |   |   |    |            |
|  |України".  |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|  |44/4     | Державне  |2004- |100,0 | 40,0 |  Буде створено та  |
|15.|Розробити  | комплексне |2006 |   |    |  реалізовано пакет  |
|  |інформаційно-|торговельне |   |   |    | прикладних програм для |
|  |аналітичну  |підприємство |   |   |    | формування аналітичної |
|  |систему   | "Хрещатик" |   |   |    | системи в насінництві. |
|  |"Насінництво |       |   |   |    |            |
|  |України".  |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|16.|40/1     |Харківський |2005- | 60,0 | 20,0 | Буде розроблено пакет |            |
|  |Розробка та |національний |2007 |   |    |  технологічних карт  |            |
|  |впровадження | технічний  |   |   |    | сучасних технологій  |            |
|  |технологічних|університет |   |   |    |   вирощуванні    |            |
|  |карт сучасних| сільського |   |   |    | сільськогосподарських |            |
|  |технологій  |господарства |   |   |    | культур, удосконалення |            |
|  |вирощування |       |   |   |    |    методики    |            |
|  |сільського- |       |   |   |    | еколого-економічної  |            |
|  |сподарських |       |   |   |    |  оцінки техніки та  |            |
|  |культур з  |       |   |   |    | технологій, визначення |            |
|  |різним    |       |   |   |    |оптимального складу МТП |            |
|  |ресурсним  |       |   |   |    |  підприємства та   |            |
|  |забезпечен- |       |   |   |    |обгрунтування комплексів|            |
|  |ням на    |       |   |   |    | машин для забезпечення |            |
|  |основі    |       |   |   |    |   технологій з   |            |
|  |комп'ютерної |       |   |   |    |   використанням   |            |
|  |програми для |       |   |   |    | комп'ютерних програм |            |
|  |умов     |       |   |   |    |            |
|  |Північно-  |       |   |   |    |            |
|  |Східного   |       |   |   |    |            |
|  |регіону   |       |   |   |    |            |
|  |України.   |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|17.|31/12    |НДНЦ ЗТ   |2005- |180,0 | 60,0 |Будуть створені гібриди |
|  |Розробити  |"Пуща-Водиця"|2007 |   |    | овочевих культур для |
|  |ресурсо-   |       |   |   |    |  закритого грунту з  |
|  |зберігаючі  |       |   |   |    | високо продуктивністю, |
|  |технології  |       |   |   |    | високою товарністю,  |
|  |вирощування |       |   |   |    |ранньою віддачею врожаю,|
|  |овочевих   |       |   |   |    | якісними показниками, |
|  |культур і  |       |   |   |    | стійкими до основних |
|  |грибів в   |       |   |   |    |    хвороб.     |
|  |закритому  |       |   |   |    |            |
|  |грунті на  |       |   |   |    |            |
|  |основі нових |       |   |   |    |            |
|  |гібридів,  |       |   |   |    |            |
|  |сортів    |       |   |   |    |            |
|  |і штамів.  |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|18.|65/8     | Інститут  |2005- | 75,0 | 25,0 |Будуть розроблені методи|
|  |Вдосконалення|землеробства |2007 |   |    |   прогнозування   |
|  |методів   |  УААН   |   |   |    | врожайності зернових |
|  |оперативного |       |   |   |    |культур з використанням |
|  |та      |       |   |   |    |комп'ютерних технологій.|
|  |довгостроко- |       |   |   |    |            |
|  |вого     |       |   |   |    |            |
|  |прогнозування|       |   |   |    |            |
|  |врожайності |       |   |   |    |            |
|  |зернових   |       |   |   |    |            |
|  |культур з  |       |   |   |    |            |
|  |урахуванням |       |   |   |    |            |
|  |агрометеоро- |       |   |   |    |            |
|  |логічних   |       |   |   |    |            |
|  |показників  |       |   |   |    |            |
|  |за допомогою |       |   |   |    |            |
|  |комп'ютерного|       |   |   |    |            |
|  |моделювання. |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|19.|36/3     |Первомайський|2005- | 60,0 | 35,0 |  Буде розроблена   |
|  |Проведення  |  науково- |2006 |   |    |технологія і обладнання |
|  |досліджень і | інженерний |   |   |    |   для термічного   |
|  |впровадження |  центр з  |   |   |    | знезараження насіння |
|  |технології й |  проблем  |   |   |    |  зернових культур.  |
|  |обладнання  |  енерго-  |   |   |    |            |
|  |для     |   та   |   |   |    |            |
|  |термічного  |ресурсозбере-|   |   |    |            |
|  |знезараження |  ження  |   |   |    |            |
|  |в системі  |       |   |   |    |            |
|  |після    |       |   |   |    |            |
|  |збиральної  |       |   |   |    |            |
|  |обробки   |       |   |   |    |            |
|  |насіння   |       |   |   |    |            |
|  |зернових   |       |   |   |    |            |
|  |культур.   |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|20.|86/1     | Мліївський |2005- | 30,0 | 15,0 | Буде проведена оцінка |
|  |Провести   | інститут  |2006 |   |    |  та виділені кращі  |
|  |оцінку    |  садів-  |   |   |    |   вегетативно-   |
|  |і виділити  |  ництва  |   |   |    |   розмножувальні   |
|  |кращі    |       |   |   |    |  підщепи для нових  |
|  |вегетативно- |       |   |   |    |   сортів яблуні   |
|  |розмножу-  |       |   |   |    | української селекції. |
|  |вальні    |       |   |   |    |            |
|  |підщепи для |       |   |   |    |            |
|  |нових сортів |       |   |   |    |            |
|  |яблуні    |       |   |   |    |            |
|  |української |       |   |   |    |            |
|  |селекції.  |       |   |   |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Секція НТР "Виробництво та переробка продукції тваринництва і птахівництва" |
|     14 замовник - Департамент ринків продукції тваринництва       |
|        з Головною державною племінною інспекцією           |
|------------------------------------------------------------------------------|
|21.|44/5     | Державне  |2004- | 45,0 | 15,0 |  Буде розроблена і  |
|  |Розробити і | комплексне |2006 |   |    |   впроваджена    |
|  |впровадити  |торговельне |   |   |    | інформаційна система |
|  |інформаційну |підприємство |   |   |    | помісячного аналізу  |
|  |систему   | "Хрещатик" |   |   |    | стану тваринництва.  |
|  |помісячного |       |   |   |    |            |
|  |аналізу стану|       |   |   |    |            |
|  |тваринництва |       |   |   |    |            |
|  |та      |       |   |   |    |            |
|  |моніторингу |       |   |   |    |            |
|  |цін на    |       |   |   |    |            |
|  |продукцію  |       |   |   |    |            |
|  |тваринного  |       |   |   |    |            |
|  |походження за|       |   |   |    |            |
|  |категоріями |       |   |   |    |            |
|  |господарств |       |   |   |    |            |
|  |у розрізі  |       |   |   |    |            |
|  |областей.  |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|22.|1/30 Наукове |Білоцерківсь-|2005- | 60,0 | 30,0 |  Будуть розроблені  |
|  |обгрунтуван- |кий ДАУ   |2006 |   |    |  методи підвищення  |
|  |ня, розробка |       |   |   |    | ефективності селекції, |
|  |селекційних, |       |   |   |    |   технологічних,   |
|  |технологіч- |       |   |   |    | організаційних рішень |
|  |них та    |       |   |   |    | при формуванні крупних |
|  |організацій- |       |   |   |    |   молочних ферм.   |
|  |но-     |       |   |   |    | Продуктивність стад  |
|  |економічних |       |   |   |    | буде на рівні 5000 кг |
|  |рішень при  |       |   |   |    |молока на корову в рік, |
|  |крупно-   |       |   |   |    | а собівартість    |
|  |товарному  |       |   |   |    |  виробництва молока  |
|  |виробництві |       |   |   |    |зменшиться на 25 - 30%. |
|  |молока.   |       |   |   |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------|
|            Секція НТР "Технічна політика"             |
|      16 замовник - Департамент науково-технічної політики       |
|------------------------------------------------------------------------------|
|23.|21/15    |  УкрПВТ  |2005- | 50,0 | 30,0 |   Будуть надані   |
|  |Виконати   |       |2006 |   |    |  рекомендації щодо  |
|  |оцінку    |       |   |   |    | підвищення технічного |
|  |якості    |       |   |   |    |    рівня якості   |
|  |виготовлення |       |   |   |    |   виготовлення та  |
|  |та технічного|       |   |   |    |    надійності   |
|  |рівня енерго-|       |   |   |    | сільськогосподарської |
|  |засобів,   |       |   |   |    |     техніки.    |
|  |сільсько-  |       |   |   |    |            |
|  |господарських|       |   |   |    |            |
|  |машин,    |       |   |   |    |            |
|  |обладнання і |       |   |   |    |            |
|  |запасних   |       |   |   |    |            |
|  |частин, що  |       |   |   |    |            |
|  |постачаються |       |   |   |    |            |
|  |сільському  |       |   |   |    |            |
|  |господарству,|       |   |   |    |            |
|  |за      |       |   |   |    |            |
|  |результатами |       |   |   |    |            |
|  |випробувань і|       |   |   |    |            |
|  |обстежень.  |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|24.|15/48    |  НАУ   |2005- | 60,0 | 40,0 |  Будуть розроблені  |
|  |Розробити  |       |2006 |   |    |  науково-методичні  |
|  |науково-   |       |   |   |    |  засади формування  |
|  |методичні  |       |   |   |    |   амортизаційної   |
|  |засади    |       |   |   |    | політики на реновацію |
|  |формування  |       |   |   |    | сільськогосподарської |
|  |амортизацій- |       |   |   |    |    техніки.    |
|  |ної політики |       |   |   |    |            |
|  |на реновацію |       |   |   |    |            |
|  |сільсько-  |       |   |   |    |            |
|  |господарської|       |   |   |    |            |
|  |техніки.   |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|25.|50/12    |Харківський |2005- |100,0 | 75,0 |  Будуть розроблені  |
|  |Розробка   |національний |2006 |   |    | технологічні процеси |
|  |технологічних|університет |   |   |    |  і універсальний   |
|  |процесів та | сільського |   |   |    |  мікропроцесорний  |
|  |мікропро-  |господарства |   |   |    | "Дизель-тестер" для  |
|  |цесорного  |       |   |   |    |  діагностування і  |
|  |програмного |       |   |   |    | регулювання початку  |
|  |обладнання  |       |   |   |    |  вприску палива в  |
|  |(дизель-   |       |   |   |    |  паливних системах  |
|  |тестер)   |       |   |   |    |   імпортних та   |
|  |діагностуван-|       |   |   |    | вітчизняних дизелів. |
|  |ня та    |       |   |   |    |  Впровадження: РТП.  |
|  |регулювання |       |   |   |    |            |
|  |паливної   |       |   |   |    |            |
|  |апаратури  |       |   |   |    |            |
|  |імпортних та |       |   |   |    |            |
|  |вітчизняних |       |   |   |    |            |
|  |дизелів   |       |   |   |    |            |
|  |сільгосп-  |       |   |   |    |            |
|  |техніки.   |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|26.|26/9 Розробка|  УДКТІ  |2005- | 80,0 | 50,0 |  Будуть розроблені  |
|  |технологій  | агротранс |2006 |   |    | технології перевезень |
|  |перевезень  |       |   |   |    |   автомобільним   |
|  |автомобільним|       |   |   |    |   транспортом    |
|  |транспортом |       |   |   |    | мінеральних добрив та |
|  |мінеральних |       |   |   |    | визначено їх технічне |
|  |добрив    |       |   |   |    |   забезпечення.   |
|  |для потреб  |       |   |   |    |            |
|  |АПК.     |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|27.|26/7     |  УДКТІ  |2005- | 80,0 | 62,01 |   Буде визначено   |
|  |Обгрунтувати | агротранс |2006 |   |    | номенклатуру і типаж |
|  |номенклатуру |       |   |   |    |   засобів для    |
|  |та типаж   |       |   |   |    |    сервісного    |
|  |засобів на  |       |   |   |    |   забезпечення   |
|  |шасі     |       |   |   |    | сільськогосподарського |
|  |автомобілів |       |   |   |    |   виробництва.   |
|  |для     |       |   |   |    |            |
|  |сервісного  |       |   |   |    |            |
|  |забезпечення |       |   |   |    |            |
|  |виробничих  |       |   |   |    |            |
|  |процесів у  |       |   |   |    |            |
|  |сільсько-  |       |   |   |    |            |
|  |господарських|       |   |   |    |            |
|  |підприємствах|       |   |   |    |            |
|  |різних    |       |   |   |    |            |
|  |форм     |       |   |   |    |            |
|  |господарюван-|       |   |   |    |            |
|  |ня.     |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|28.|26/8 Розробка|  УДКТІ  |2005- | 80,0 | 50,0 |  Будуть розроблені  |
|  |технології  | агротранс |2006 |   |    |    технології    |
|  |виготовлення |       |   |   |    |  виготовлення та   |
|  |і зміцнення |       |   |   |    | зміцнення інструмента |
|  |інструмента |       |   |   |    |   для нарізання   |
|  |для нарізання|       |   |   |    |  зубчатих коліс.   |
|  |зубчатих   |       |   |   |    |            |
|  |коліс для  |       |   |   |    |            |
|  |автомобілів, |       |   |   |    |            |
|  |тракторів та |       |   |   |    |            |
|  |комбайнів  |       |   |   |    |            |
|  |зарубіжного |       |   |   |    |            |
|  |виробництва. |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|29.|8/8 Розробити|Львівський  |2005- | 40,0 | 20,0 |  Будуть розроблені  |
|  |науково-   |ДАУ     |2006 |   |    |  науково-методичні  |
|  |методичні  |       |   |   |    |  засади та проект  |
|  |засади та  |       |   |   |    |   технологічно   |
|  |проект    |       |   |   |    | інтегрованої системи |
|  |технологічно |       |   |   |    |   комбайнового   |
|  |інтегрованої |       |   |   |    |  збирання зернових  |
|  |системи   |       |   |   |    |  культур в регіонах  |
|  |комбайнового |       |   |   |    |  України на основі  |
|  |збирання   |       |   |   |    |    врахування    |
|  |зернових   |       |   |   |    | технологічного ризику |
|  |культур в  |       |   |   |    |  та забезпечення   |
|  |регіонах   |       |   |   |    | умов ресурсоощадності. |
|  |України на  |       |   |   |    |            |
|  |основі    |       |   |   |    |            |
|  |врахування  |       |   |   |    |            |
|  |технологічно-|       |   |   |    |            |
|  |го ризику  |       |   |   |    |            |
|  |та забезпе- |       |   |   |    |            |
|  |чення умов  |       |   |   |    |            |
|  |ресурсо-   |       |   |   |    |            |
|  |ощадності.  |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|30.|15/49    |  НАУ   |2005- | 60,0 | 40,0 | Будуть розроблені і  |
|  |Розробити і |       |2006 |   |    |   обгрунтовані   |
|  |обґрунтувати |       |   |   |    | сертифікаційні вимоги |
|  |сертифіка-  |       |   |   |    |      до      |
|  |ційні вимоги |       |   |   |    | сільськогосподарської |
|  |до сільсько- |       |   |   |    |    техніки за    |
|  |господарської|       |   |   |    |   результатами   |
|  |техніки за  |       |   |   |    |  діагностування і  |
|  |результатами |       |   |   |    | статистичного контролю |
|  |діагностуван-|       |   |   |    |    її якості.    |
|  |ня і     |       |   |   |    |            |
|  |статистичного|       |   |   |    |            |
|  |контролю її |       |   |   |    |            |
|  |якості та  |       |   |   |    |            |
|  |за      |       |   |   |    |            |
|  |альтернатив- |       |   |   |    |            |
|  |ною     |       |   |   |    |            |
|  |ознакою.   |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|31.|15/50    |   НАУ   |2005- |110,0 |80,0  |  Будуть розроблені  |
|  |Науковий   |       |2006 |   |    |  рекомендації щодо  |
|  |аналіз    |       |   |   |    |  створення єдиного  |
|  |та      |       |   |   |    |   інформаційно-   |
|  |обгрунтування|       |   |   |    | маркетингового центру, |
|  |єдиного   |       |   |   |    |   моніторингу    |
|  |інформаційно-|       |   |   |    |    технологій    |
|  |маркетин-  |       |   |   |    | сільськогосподарського |
|  |гового    |       |   |   |    |  виробництва, ринку  |
|  |центру,   |       |   |   |    | техніки та запасних  |
|  |моніторингу |       |   |   |    |    частин.     |
|  |технологій  |       |   |   |    |            |
|  |сільського- |       |   |   |    |            |
|  |сподарського |       |   |   |    |            |
|  |виробництва, |       |   |   |    |            |
|  |ринку    |       |   |   |    |            |
|  |техніки та  |       |   |   |    |            |
|  |запасних   |       |   |   |    |            |
|  |частин.   |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|32.|26/10    |  УДКТІ   |2005- | 26,0 | 19,0 |  Буде розроблено   |
|  |Розробити  | агротранс  |2006 |   |    |   установку для   |
|  |установку  |       |   |   |    | розбирання і збирання |
|  |для     |       |   |   |    |    головних    |
|  |розбирання  |       |   |   |    | агрегатів тракторів, |
|  |та збирання |       |   |   |    |   що дозволить   |
|  |головних   |       |   |   |    |    зменшити    |
|  |агрегатів  |       |   |   |    |   трудомісткість   |
|  |тракторів.  |       |   |   |    |    виконання    |
|  |       |       |   |   |    |  ремонтних робіт в  |
|  |       |       |   |   |    |    ремонтних    |
|  |       |       |   |   |    | майстернях сучасних  |
|  |       |       |   |   |    |   агроформувань   |
|  |       |       |   |   |    |   АПК України.   |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|33.|21/16    |  УкрНДШВТ |2005- | 26,0 | 19,0 |  Будуть проведені  |
|  |Провести   |       |2006 |   |    |  експериментальні  |
|  |експери-   |       |   |   |    |   дослідження та   |
|  |ментальні  |       |   |   |    | розроблені практичні |
|  |дослідження |       |   |   |    |  рекомендації по   |
|  |та розробити |       |   |   |    |   ефективному    |
|  |практичні  |       |   |   |    | використанню плугів з |
|  |рекомендації |       |   |   |    |   різними типами   |
|  |по      |       |   |   |    | відвалу для зниження |
|  |ефективному |       |   |   |    |  енергозатрат та   |
|  |використанню |       |   |   |    |  покращення якості  |
|  |плугів    |       |   |   |    |    оранки.     |
|  |з різними  |       |   |   |    |            |
|  |типами    |       |   |   |    |            |
|  |відвалу.   |       |   |   |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------|
|     Секція НТР "Розвитку сільської місцевості та підприємництва"     |
|        17 замовник - Департамент розвитку соціальної         |
|           інфраструктури сільської місцевості           |
|------------------------------------------------------------------------------|
|34.|11/7 Розробка|Миколаївський|2005- |120,0 | 40,0 |  Буде розроблена   |
|  |додаткової  |   ДАУ   |2007 |   |    |    додаткова    |
|  |номенклатури |       |   |   |    | номенклатура типових |
|  |типових   |       |   |   |    |    полегшених    |
|  |полегшених  |       |   |   |    | металевих конструкцій |
|  |металевих  |       |   |   |    |    каркасів    |
|  |конструкцій |       |   |   |    | сільськогосподарських |
|  |каркасів   |       |   |   |    |     споруд     |
|  |сільсько-  |       |   |   |    | прогинами 30-48 м та |
|  |господарських|       |   |   |    |   універсальних   |
|  |споруд    |       |   |   |    |збірно-розбірних силосів|
|  |прогинами  |       |   |   |    |  ємкістю 20-500 т  |
|  |30-48 м та  |       |   |   |    |  і організація їх  |
|  |універсальних|       |   |   |    |    серійного    |
|  |збірно-   |       |   |   |    |   виробництва на   |
|  |розбірних  |       |   |   |    |  підприємствах АПК  |
|  |силосів   |       |   |   |    |    України.    |
|  |ємкістю   |       |   |   |    |            |
|  |20-500 т і  |       |   |   |    |            |
|  |організація |       |   |   |    |            |
|  |їх серійного |       |   |   |    |            |
|  |виробнрцтва |       |   |   |    |            |
|  |на      |       |   |   |    |            |
|  |підприємствах|       |   |   |    |            |
|  |АПК України. |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|35.|27/10    | УкрІСГАГВ |2005- |300,0 | 150,0 |  Будуть розроблені  |
|  |Проведення  |       |2006 |   |    |    науково     |
|  |наукових   |       |   |   |    |   обгрунтовані   |
|  |досліджень  |       |   |   |    |  рекомендації щодо  |
|  |та розробка |       |   |   |    |   удосконалення   |
|  |рекомендацій |       |   |   |    |  землеволодіння і  |
|  |з      |       |   |   |    | землекористування з  |
|  |удосконалення|       |   |   |    |   врахуванням:   |
|  |формування  |       |   |   |    | агроекологічної оцінки |
|  |системи   |       |   |   |    |   стану земель;   |
|  |землеволодінь|       |   |   |    |   регіонального   |
|  |і земле-   |       |   |   |    |перерозподілу земель за |
|  |користувань |       |   |   |    | цільовим призначенням, |
|  |для     |       |   |   |    |    наукового    |
|  |забезпечення |       |   |   |    | аналізу результатів  |
|  |конкуренто- |       |   |   |    |    проведення    |
|  |спроможності |       |   |   |    | земельної реформи та |
|  |реформованих |       |   |   |    | стану використання і |
|  |суб'єктів  |       |   |   |    | охорони с.-г. угідь; |
|  |сільського- |       |   |   |    |деградаційних екзогенних|
|  |сподарського |       |   |   |    |    процесів,    |
|  |виробництва з|       |   |   |    | демографічного стану, |
|  |урахуванням |       |   |   |    | соціально-економічної |
|  |регіональних |       |   |   |    | геосистеми об'єктів  |
|  |особливостей.|       |   |   |    | досліджень, визначення |
|  |       |       |   |   |    | ознак інтенсивності  |
|  |       |       |   |   |    |  різноманіття та   |
|  |       |       |   |   |    |взаємозв'язків суб'єктів|
|  |       |       |   |   |    |  с.-г. виробництва;  |
|  |       |       |   |   |    |    створення    |
|  |       |       |   |   |    | регіональної системи |
|  |       |       |   |   |    | геопросторових даних. |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|36.|27/12    | УкпіСГАГВ |2005- | 26,0 | 19,0 |  Будуть розроблені  |
|  |Розробити  |       |2006 |   |    |    науково     |
|  |науково   |       |   |   |    |   обгрунтовані   |
|  |обгрунтовані |       |   |   |    |  рекомендації щодо  |
|  |рекомендації |       |   |   |    |закріплення за колишніми|
|  |щодо     |       |   |   |    |    членами     |
|  |закріплення |       |   |   |    |реформованих господарств|
|  |за колишніми |       |   |   |    | нерозпайованих земель |
|  |членами   |       |   |   |    |   під об'єктами   |
|  |реформованих |       |   |   |    |   нерухомості.   |
|  |господарств |       |   |   |    |            |
|  |нерозпайова- |       |   |   |    |            |
|  |них     |       |   |   |    |            |
|  |земель під  |       |   |   |    |            |
|  |об'єктами  |       |   |   |    |            |
|  |нерухомості. |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|37.|27/11    | УкрІСГАГВ |2005- | 27,0 | 20,0 |  Будуть розроблені  |
|  |Розробити  |       |2006 |   |    | науково обгрунтовані |
|  |науково   |       |   |   |    |  рекомендації щодо  |
|  |обгрунтовані |       |   |   |    |   закріплення за   |
|  |рекомендації |       |   |   |    |  місцевими радами  |
|  |щодо     |       |   |   |    |  земель під об'єкти  |
|  |закріплення |       |   |   |    | соціально-культурного |
|  |за місцевими |       |   |   |    |  призначення, які  |
|  |радами    |       |   |   |    |  передай внаслідок  |
|  |земель під  |       |   |   |    |   реформування   |
|  |об'єкти   |       |   |   |    |   господарств.   |
|  |соціально-  |       |   |   |    |            |
|  |культурного |       |   |   |    |            |
|  |призначення, |       |   |   |    |            |
|  |які передано |       |   |   |    |            |
|  |внаслідок  |       |   |   |    |            |
|  |реформування |       |   |   |    |            |
|  |господарств. |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|38.|8/9 Розробити| Львівський |2005- | 20,0 | 13,0 |  Будуть розроблені  |
|  |науково   |  ДАУ   |2006 |   |    |  рекомендації щодо  |
|  |обгрунтовані |       |   |   |    | формування сервісного |
|  |рекомендації |       |   |   |    |   кооперативу та   |
|  |щодо     |       |   |   |    | оптимальної зони його |
|  |формування  |       |   |   |    |   функціонування   |
|  |сервісного  |       |   |   |    |            |
|  |кооперативу |       |   |   |    |            |
|  |та      |       |   |   |    |            |
|  |оптимальної |       |   |   |    |            |
|  |зони його  |       |   |   |    |            |
|  |функціонуван-|       |   |   |    |            |
|  |ня.     |       |   |   |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------|
|   Секція НТР "Аграрна освіта, наука, інформатизація та дорадництва;    |
|       18 замовник - Департамент аграрної освіти та науки       |
|------------------------------------------------------------------------------|
|39.|44/6     | Державне  |2004- | 60,0 | 10,0 | Буде створена загальна |
|  |Створення  | комплексне |2006 |   |    | автоматизована база з |
|  |автоматизо- |торговельне |   |   |    |міжвідомчої координації |
|  |ваної бази  |підприємство |   |   |    | науково-дослідних та |
|  |з міжвідомчої| "Хрещатик" |   |   |    |    дослідно-    |
|  |координації |       |   |   |    | конструкторських робіт |
|  |науково-   |       |   |   |    |  і їх впровадження  |
|  |дослідних та |       |   |   |    |  в системі установ  |
|  |дослідно-  |       |   |   |    |  Мінагрополітики   |
|  |конструктор- |       |   |   |    |  України та УААН.  |
|  |ських робіт |       |   |   |    |            |
|  |і їх     |       |   |   |    |            |
|  |впровадження |       |   |   |    |            |
|  |в системі  |       |   |   |    |            |
|  |наукових   |       |   |   |    |            |
|  |установ   |       |   |   |    |            |
|  |Мінагро-   |       |   |   |    |            |
|  |політики   |       |   |   |    |            |
|  |України   |       |   |   |    |            |
|  |та УААН.   |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|40.|15/53 Наукові|   НАУ   |2005- | 20,0 | 13,0 |  Будуть розроблені  |
|  |основи    |       |2006 |   |    | методичні рекомендації |
|  |формування  |       |   |   |    |  щодо формування   |
|  |управлінської|       |   |   |    |   управлінської   |
|  |компетентно- |       |   |   |    |  компетентності у  |
|  |сті у    |       |   |   |    |студентів аграрних ВНЗ. |
|  |студентів  |       |   |   |    |            |
|  |аграрних   |       |   |   |    |            |
|  |ВНЗ.     |       |   |   |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------|
|   Науково-технічна рада Державного департаменту ветеринарної медицини   |
|     15 замовник - Державний департамент ветеринарної медицини      |
|------------------------------------------------------------------------------|
|41.|1/27     |  Біло-  |2004- | 80,0 | 30,0 |  Будуть розроблені  |
|  |Теоретичне та| церківський |2006 |   |    |   методи ранньої   |
|  |експеримента-| державний |   |   |    |   діагностики,   |
|  |льне     |  аграрний |   |   |    | профілактики і терапії |
|  |обґрунтування| університет |   |   |    | хвороб, спричинених  |
|  |методів   |       |   |   |    | розладами метаболізму |
|  |ранньої   |       |   |   |    |  (кетоз, гепато- і  |
|  |діагностики, |       |   |   |    |  остеодистрофіл,   |
|  |профілактики |       |   |   |    | нефрагенний синдроь у |
|  |і терапії  |       |   |   |    |  високопродуктивних  |
|  |хвороб,   |       |   |   |    |корів, та впроваджені у |
|  |спричинених |       |   |   |    |   виробництві.   |
|  |розладами  |       |   |   |    |            |
|  |метаболізму |       |   |   |    |            |
|  |(кетоз,   |       |   |   |    |            |
|  |гепато- і  |       |   |   |    |            |
|  |остеодистро- |       |   |   |    |            |
|  |філ,     |       |   |   |    |            |
|  |нефрагенний |       |   |   |    |            |
|  |синдром)   |       |   |   |    |            |
|  |у високо-  |       |   |   |    |            |
|  |продуктивних |       |   |   |    |            |
|  |корів, та  |       |   |   |    |            |
|  |впровадження |       |   |   |    |            |
|  |їх у     |       |   |   |    |            |
|  |виробництві. |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|42.|81/2     | Інститут  |2005- | 60,0 | 20,0 | Будуть розроблені та |
|  |Розробити  |біотехнології|2007 |   |    |   впроваджені в   |
|  |і впровадити | тварин УААН |   |   |    | Україні методи нагляду |
|  |в Україні  |       |   |   |    |   та діагностики   |
|  |методи    |       |   |   |    | заходи профілактики  |
|  |нагляду та  |       |   |   |    |  пріонних інфекцій  |
|  |діагностики, |       |   |   |    |    тварин.     |
|  |заходи    |       |   |   |    |            |
|  |профілактики |       |   |   |    |            |
|  |та боротьби |       |   |   |    |            |
|  |з пріонними |       |   |   |    |            |
|  |інфекціями  |       |   |   |    |            |
|  |тварин.   |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|43.|1/29     |  Біло-  |2005- | 45,0 | 15,0 |  Буде розроблена   |
|  |Теоретичне та| церківський |2007 |   |    | діагностика, лікування |
|  |експеримента-|   ДАУ   |   |   |    |   і профілактика   |
|  |льне     |       |   |   |    |   поліорганної   |
|  |обгрунтування|       |   |   |    | внутрішньої патології |
|  |методів   |       |   |   |    |   у молодняку    |
|  |ранньої   |       |   |   |    | ВРХ, хвороб печінки і |
|  |діагностики, |       |   |   |    |   нирок у коней,   |
|  |профілактики |       |   |   |    |  рахіт і патологія  |
|  |і терапії  |       |   |   |    |  печінки у поросят,  |
|  |хвороб    |       |   |   |    | хвороб печінки і нирок |
|  |печінки,   |       |   |   |    |  у курей-несучок   |
|  |нирок,    |       |   |   |    | в умовах промислового |
|  |передшлунків |       |   |   |    |   виробництва,   |
|  |та обміну  |       |   |   |    | диспансеризація собак |
|  |речовин   |       |   |   |    |    службових    |
|  |(гіпо-    |       |   |   |    |     порід.     |
|  |кальціємія, |       |   |   |    |            |
|  |гіпо-    |       |   |   |    |            |
|  |фосфатемія, |       |   |   |    |            |
|  |мікро-    |       |   |   |    |            |
|  |елементози, |       |   |   |    |            |
|  |А-і Д-гіпо- |       |   |   |    |            |
|  |вітамінози) |       |   |   |    |            |
|  |за множинної |       |   |   |    |            |
|  |внутрішньої |       |   |   |    |            |
|  |патології у |       |   |   |    |            |
|  |сільсько-  |       |   |   |    |            |
|  |господарських|       |   |   |    |            |
|  |тварин    |       |   |   |    |            |
|  |(високо-   |       |   |   |    |            |
|  |продуктивних |       |   |   |    |            |
|  |корів і   |       |   |   |    |            |
|  |молодняку  |       |   |   |    |            |
|  |ВРХ, коней, |       |   |   |    |            |
|  |свиней),   |       |   |   |    |            |
|  |собак і птиці|       |   |   |    |            |
|  |та      |       |   |   |    |            |
|  |впровадження |       |   |   |    |            |
|  |їх у     |       |   |   |    |            |
|  |виробництво. |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|44.|15/47    |   НАУ   |2005- | 30,0 | 10,0 |  Буде розроблено   |
|  |Розробка   |       |2007 |   |    | експрес-метод оцінки |
|  |експрес-метод|       |   |   |    |  стану кісткової   |
|  |оцінки стану |       |   |   |    | тканини птахів, який |
|  |кісткової  |       |   |   |    | дозволить з'ясовувати |
|  |тканини   |       |   |   |    |     морфо-     |
|  |птахів в   |       |   |   |    | фізіологічні процеси, |
|  |залежності  |       |   |   |    |  що відбуваються   |
|  |від     |       |   |   |    | не лише в кістковій  |
|  |технології, |       |   |   |    |  тканині, але і в  |
|  |віку та   |       |   |   |    | організмі в цілому.  |
|  |породи.   |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|45.|25/18    |  ДМДКІ  |2005- | 28,0 | 19,0 |  Буде розроблена   |
|  |Розробити  |ветпрепаратів|2006 |   |    | методика контролю та |
|  |методи    | та кормових |   |   |    | проведена порівняльна |
|  |контролю та |  добавок  |   |   |    |   ефективність   |
|  |провести   |       |   |   |    |  нового сануючого  |
|  |порівняльну |       |   |   |    | препарату для сперми |
|  |ефективність |       |   |   |    |    кнурів.     |
|  |нового    |       |   |   |    |            |
|  |сануючого  |       |   |   |    |            |
|  |препарату  |       |   |   |    |            |
|  |для сперми  |       |   |   |    |            |
|  |кнурів.   |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|46.|25/19    |  ДМДКІ  |2005- | 28,0 | 19,0 |  Будуть розроблені  |
|  |Розробити  |ветпрепаратів|2006 |   |    |  методи контролю на  |
|  |методи    | та кормових |   |   |    |    препарати    |
|  |контролю на |  добавок  |   |   |    |  протизапальної та  |
|  |препарати  |       |   |   |    | кровозупиняючої дії. |
|  |проти-    |       |   |   |    |            |
|  |запальної  |       |   |   |    |            |
|  |та крово-  |       |   |   |    |            |
|  |зупиняючої  |       |   |   |    |            |
|  |дії.     |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|47.|1/31     |  Біло-  |2005- | 27,0 | 19,0 | Будуть розроблені та |
|  |Розробити та | церківський |2006 |   |    |   впроваджені    |
|  |впровадити  |   ДАУ   |   |   |    | методи синхронізації, |
|  |методи    |       |   |   |    |   овуляції та    |
|  |синхронізації|       |   |   |    |  осіменіння корів.  |
|  |овуляції та |       |   |   |    |            |
|  |осіменіння  |       |   |   |    |            |
|  |корів.    |       |   |   |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------|
|    Науково-технічна рада Державного департаменту продовольства      |
|      32 замовник - Державний департамент продовольства         |
|------------------------------------------------------------------------------|
|48.|97/16    | УкрНДІЦП  |2005- |600,0 | 200,0 |  Буде розроблена   |
|  |Розроблення |       |2007 |   |    |  енерготехнологічна  |
|  |енерготехно- |       |   |   |    | схема бурякоцукрового |
|  |логічної   |       |   |   |    | виробництва з метою  |
|  |схеми    |       |   |   |    |  зменшення рівня   |
|  |буряко-   |       |   |   |    |   енерговитрат,   |
|  |цукрового  |       |   |   |    |  відпрацювання та  |
|  |виробництва |       |   |   |    | впровадження комплексу |
|  |з метою   |       |   |   |    | технічних рішень з їх |
|  |зменшення  |       |   |   |    |  реалізації (лист  |
|  |рівня    |       |   |   |    |  Мінекономіки від  |
|  |енерговитрат,|       |   |   |    |31.01.2005 N 12-44/38). |
|  |відпрацювання|       |   |   |    |            |
|  |та      |       |   |   |    |            |
|  |впровадження |       |   |   |    |            |
|  |комплексу  |       |   |   |    |            |
|  |технічних  |       |   |   |    |            |
|  |рішень з їх |       |   |   |    |            |
|  |реалізації. |       |   |   |    |            |
|---+-------------+-------------+------+------+-------+------------------------|
|49.|96/9     |Спіртбіопрод |2005- |180,0 | 60,0 |  Буде розроблена   |
|  |Розробити  |       |2007 |   |    |    технологія    |
|  |технологію  |       |   |   |    | багатофункціональної |
|  |багатофунк- |       |   |   |    | кормової добавки для |
|  |ціональної  |       |   |   |    |  птахівництва та   |
|  |кормової   |       |   |   |    |   тваринництва -   |
|  |добавки для |       |   |   |    | нейтрального бетаїну - |
|  |птахівництва |       |   |   |    | з відходів виробництва |
|  |та тварин-  |       |   |   |    |    спирту.     |
|  |ництва -   |       |   |   |    |            |
|  |нейтрального |       |   |   |    |            |
|  |бетаїну -  |       |   |   |    |            |
|  |з відходів  |       |   |   |    |            |
|  |виробництва |       |   |   |    |            |
|  |спирту.   |       |   |   |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------|
|    Науково-технічна рада Державного департаменту рибного господарства   |
|      30 замовник - Державний департамент рибного господарства     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|50.|105/1    | Півден НІРО |2005- |120,0 | 45,0 |  Буде розроблена   |
|  |Розробка   |       |2007 |   |    |   технологія для   |
|  |технолгій  |       |   |   |    |виробництва комбікормів |
|  |і проектної |       |   |   |    | і кормових добавок із |
|  |документації |       |   |   |    |мідій та водоростей для |
|  |на      |       |   |   |    |   тваринництва і   |
|  |виробництво |       |   |   |    |   птахівництва.   |
|  |комбікормів і|       |   |   |    |            |
|  |кормових   |       |   |   |    |            |
|  |добавок для |       |   |   |    |            |
|  |тваринництва |       |   |   |    |            |
|  |із мідій та |       |   |   |    |            |
|  |водоростей  |       |   |   |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------|
|  Науково-технічна рада Державної служби з охорони прав на сорти рослин   |
|     45 замовник - Державна служба з охорони прав на сорти рослин     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|51.|126/1 Наукове|  Інститут |2005- |110,0 | 45,0 | Буде створено 3 типи |
|  |обгрунтування| експертизи |2007 |   |    |  сортових колекцій  |
|  |формування і |  рослин  |   |   |    |   спеціального   |
|  |дослідження |       |   |   |    |   призначення по   |
|  |референсних |       |   |   |    |  кукурудзі, рису та  |
|  |та ознакових |       |   |   |    | соняшнику, загальний |
|  |колекцій   |       |   |   |    | обсяг яких складатиме |
|  |сортів з   |       |   |   |    |   1500 сортів.   |
|  |еталонними  |       |   |   |    |            |
|  |ознаками та |       |   |   |    |            |
|  |їх      |       |   |   |    |            |
|  |збереження. |       |   |   |    |            |
--------------------------------------------------------------------------------
 
    За кодом програмної класифікації 2801050 "Розробка
    найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку
     агропромислового комплексу, фінансова підтримка
          підготовки наукових кадрів"
 
       Секція НТР "Землеробство та виробництво
           продукції рослинництва"
      13 замовник - Департамент ринків продукції
        рослинництва та розвитку насінництва
 
--------------------------------------------------------------------------------
|1. |6.05.26 Науково | Інститут |2005-|150,0 |50,0 | Будуть розроблені  |
|  |обгрунтувати   |гідротехніки|2007 |   |   | ресурсозберігаючі  |
|  |систему ведення |і меліорації|   |   |   | та екологобезпечні  |
|  |сільського    |  УААН  |   |   |   |   технології    |
|  |господарства на |      |   |   |   | вирощування кормових |
|  |осушуваних землях|      |   |   |   |культур на осушуваних |
|  |для реформованого|      |   |   |   |  землях України,   |
|  |аграрного сектору|      |   |   |   |  ефективний та   |
|  |України.     |      |   |   |   | екологічно безпечний |
|  |         |      |   |   |   |комплекс технологічних |
|  |         |      |   |   |   | заходів вирощування  |
|  |         |      |   |   |   | кормових культур на  |
|  |         |      |   |   |   | меліорованих землях, |
|  |         |      |   |   |   |  який передбачає   |
|  |         |      |   |   |   |   впровадження   |
|  |         |      |   |   |   |  до адаптивних   |
|  |         |      |   |   |   |  конкретних умов   |
|  |         |      |   |   |   | сівозмін з бобовими  |
|  |         |      |   |   |   |культурами, розширення |
|  |         |      |   |   |   | площ луків і пасовищ |
|  |         |      |   |   |   |на основі вирощування |
|  |         |      |   |   |   | багаторічних трав  |
|  |         |      |   |   |   | районованих сортів. |
|---+-----------------+------------+-----+------+------+-----------------------|
|2. |6.05.27 Розробити| УкрІСГАГВ |2005-|220,0 |167,0 |  Будуть розроблені  |
|  |основні напрями |      |2006 |   |   |  основні напрями  |
|  |забезпечення   |      |   |   |   |   забезпечення   |
|  |оптимальної   |      |   |   |   |  оптимальної моделі |
|  |моделі      |      |   |   |   | землеробства в умовах |
|  |землеробства в  |      |   |   |   |    порушених    |
|  |умовах порушених |      |   |   |   |  агроландшафтів.  |
|  |агроландшафтів. |      |   |   |   |            |
|---+-----------------+------------+-----+------+------+-----------------------|
|3. |6.05.29     | Інститут |2005-|300,0 |150,0 | Будуть розроблені  |
|  |Розроблення   |садівництва |2007 |   |   |  технологія та   |
|  |технології    |  УААН  |   |   |   | система виробництва  |
|  |вирощування   |      |   |   |   |   садивного    |
|  |та системи    |      |   |   |   |   матеріалу та   |
|  |сертифікації   |      |   |   |   |   впроваджено    |
|  |безвірусного   |      |   |   |   |   сертифікації   |
|  |садивного    |      |   |   |   |садивного матеріалу в |
|  |матеріалу    |      |   |   |   |   Україні, що    |
|  |плодових та   |      |   |   |   | дозволить перевести  |
|  |ягідних культур |      |   |   |   |   вітчизняне    |
|  |в Україні.    |      |   |   |   |  садівництво на   |
|  |         |      |   |   |   | безвірусну основу та |
|  |         |      |   |   |   |   унеможливить   |
|  |         |      |   |   |   |  розповсюдження   |
|  |         |      |   |   |   |  недоброякісного   |
|  |         |      |   |   |   | садивного матеріалу  |
|  |         |      |   |   |   | плодових та ягідних  |
|  |         |      |   |   |   | культур в Україні.  |
|---+-----------------+------------+-----+------+------+-----------------------|
|4. |6.05.30     | Полтавська |2005-|130,0 | 80,0 | Будуть розроблені нові|
|  |Розроблення   |  ДАТА  |2006 |   |   |    методи та    |
|  |нових методів  |      |   |   |   |  прийоми підвищення |
|  |та прийомів   |      |   |   |   |   врожайності і   |
|  |підвищення    |      |   |   |   |поліпшення якості зерна|
|  |врожайності і  |      |   |   |   |   нових сортів   |
|  |поліпшення    |      |   |   |   |    пшениці.    |
|  |якості зерна   |      |   |   |   |            |
|  |нових сортів   |      |   |   |   |            |
|  |пшениці.     |      |   |   |   |            |
|---+-----------------+------------+-----+------+------+-----------------------|
|5. |6.05.31     | Харківський|2005-|180,0 |70,0 |  Будуть розроблені  |
|  |Розроблення   |   НАУ  |2007 |   |   |   технологічні і  |
|  |технологічних і |ім.Докучаєва|   |   |   | екологічні заходи для |
|  |екологічних   |      |   |   |   |   стабілізації   |
|  |заходів     |      |   |   |   |   виробництва   |
|  |для стабілізації |      |   |   |   | високоякісного зерна |
|  |виробництва   |      |   |   |   |    зернових і   |
|  |високоякісного  |      |   |   |   | зернобобових культур |
|  |зерна зернових і |      |   |   |   | у Східному Лісостепу |
|  |зернобобових   |      |   |   |   | та Південному Степу |
|  |культур     |      |   |   |   |    України.    |
|  |у Східному    |      |   |   |   |            |
|  |Лісостепу    |      |   |   |   |            |
|  |та Південному  |      |   |   |   |            |
|  |Степу України.  |      |   |   |   |            |
|---+-----------------+------------+-----+------+------+-----------------------|
|6. |6.04.21 Оцінка  | Інститут |2005-|490,0 |220,0 |  Буде розроблена  |
|  |стану      |  проблем |2007 |   |   |    методика    |
|  |і прогнозування |Національної|   |   |   |   прогнозування   |
|  |врожайності   |  безпеки |   |   |   |  врожайності озимої |
|  |озимої пшениці  |      |   |   |   |    пшениці з    |
|  |на основі    |      |   |   |   | використанням даних |
|  |комплексної   |      |   |   |   |     ДЗЗ,     |
|  |обробки наземної |      |   |   |   |гідрометеоспостережень,|
|  |інформації    |      |   |   |   |   агрохімічного   |
|  |та інформації  |      |   |   |   |   стану ґрунтів.  |
|  |дистанційного  |      |   |   |   |            |
|  |зондування землі |      |   |   |   |            |
|  |(на прикладі   |      |   |   |   |            |
|  |Київської    |      |   |   |   |            |
|  |області).    |      |   |   |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Секція НТР "Виробництво та переробка продукції тваринництва і птахівництва" |
|  14 замовник - Департамент ринків продукції тваринництва          |
|      з Головною державною племінною інспекцією             |
|------------------------------------------------------------------------------|
|7. |6.04.21.     | Дніпро-  |2004-|150,0 |50,0 |   Буде створено   |
|  |Створення    |петровський |2006 |   |   | однотипне стадо овець |
|  |української   | державний |   |   |   | української м'ясної |
|  |м'ясної     | аграрний |   |   |   |  породи з хорошими  |
|  |породи овець.  |університет |   |   |   | м'ясними якостями та |
|  |         |      |   |   |   |    збільшеною   |
|  |         |      |   |   |   |   плодючістю;   |
|  |         |      |   |   |   | розроблена оптимальна |
|  |         |      |   |   |   |  схема підвищення  |
|  |         |      |   |   |   | продуктивності овець |
|  |         |      |   |   |   |    за рахунок   |
|  |         |      |   |   |   |   використання   |
|  |         |      |   |   |   |  баранів-плідників  |
|  |         |      |   |   |   | породи шароле, олібс, |
|  |         |      |   |   |   |    тексель.    |
|---+-----------------+------------+-----+------+------+-----------------------|
|8. |6.05.32 Розробка |  Біло-  |2005-|150,0 |109,2 |  Будуть розроблені  |
|  |фізіологічно-  | церківський|2006 |   |   |фізіологічнообгрунтова-|
|  |обгрунтованих  |   ДАУ  |   |   |   |  ні прийоми годівлі |
|  |прийомів годівлі |      |   |   |   | африканських страусів |
|  |та утримання   |      |   |   |   |   різного віку.   |
|  |африканських   |      |   |   |   |            |
|  |страусів     |      |   |   |   |            |
|  |різного віку.  |      |   |   |   |            |
|---+-----------------+------------+-----+------+------+-----------------------|
|9. |6.05.34     | Інститут |2005-|100,0 |60,0 | Будуть розроблені  |
|  |Розроблення   |тваринництва|2006 |   |   |  методи створення  |
|  |методу створення |      |   |   |   |товарних стад м'ясної |
|  |товарних стад  |      |   |   |   |  худоби на основі  |
|  |м'ясної худоби  |      |   |   |   |   використання   |
|  |на основі    |      |   |   |   | серопозитивних по  |
|  |використання   |      |   |   |   |  лейкозу маток   |
|  |серопозитивних  |      |   |   |   |  молочних порід.   |
|  |по лейкозу    |      |   |   |   |  На 100 хворих на  |
|  |маток молочних  |      |   |   |   | лейкоз корів можна  |
|  |порід.      |      |   |   |   | одержати за 2-4 роки |
|  |         |      |   |   |   |  160-320 голів   |
|  |         |      |   |   |   |  молодняку, що   |
|  |         |      |   |   |   |   забезпечить    |
|  |         |      |   |   |   | виробництво 50-100  |
|  |         |      |   |   |   |  тонн яловичини   |
|  |         |      |   |   |   |  (в живій масі) і  |
|  |         |      |   |   |   | вирощування 60-120  |
|  |         |      |   |   |   |   телиць для    |
|  |         |      |   |   |   |комплектування стада. |
|---+-----------------+------------+-----+------+------+-----------------------|
|10.|6.05.36     | Миколаїв- |2005-|150,0 |103,0 |  Будуть розроблені  |
|  |Розроблення   |  ський  |2006 |   |   |   селекційно-   |
|  |та впровадження |   ДАУ  |   |   |   |   генетичні та   |
|  |на рівні     |      |   |   |   | технологічні методи |
|  |сучасних вимог  |      |   |   |   |    підвищення   |
|  |селекційно-   |      |   |   |   | виробництва продукції |
|  |генетичних та  |      |   |   |   | тваринництва та птиці |
|  |технологічних  |      |   |   |   |   в південному   |
|  |методів     |      |   |   |   | регіоні, що дозволить |
|  |підвищення    |      |   |   |   |    підвищити    |
|  |виробництва   |      |   |   |   |   виробництво   |
|  |продукції    |      |   |   |   |   тваринницької   |
|  |тваринництва та |      |   |   |   |    продукції    |
|  |птиці в     |      |   |   |   |    на 10-15%.   |
|  |південному    |      |   |   |   |            |
|  |регіоні.     |      |   |   |   |            |
|---+-----------------+------------+-----+------+------+-----------------------|
|11.|6.05.37     |  Інститут |2005-|120,0 |80,0 | Будуть розроблені  |
|  |Розроблення   |агроекології|2006 |   |   | засади використання |
|  |засад      |   та   |   |   |   |    сучасних    |
|  |використання   | біотехно- |   |   |   | ДНК-технологій та  |
|  |сучасних     |  логії  |   |   |   |   прискорено    |
|  |ДНК-технологій  |  УААН  |   |   |   | селекційний процес в |
|  |в племінному   |      |   |   |   |   племінному    |
|  |тваринництві.  |      |   |   |   |  тваринництві.   |
|------------------------------------------------------------------------------|
|           Секція НТР "Технічна політика"              |
|     16 замовник - Департамент науково-технічної політики        |
|------------------------------------------------------------------------------|
|12.|6.04.24.     |Харківський |2004-|300,0 |100,0 |  Будуть створені  |
|  |Створення    | державний |2006 |   |   | гнучкі технологічні |
|  |гнучких     | технічний |   |   |   | процеси механізованих |
|  |технологічних  |університет |   |   |   |  робіт виробництва  |
|  |процесів     | сільського |   |   |   |продукції рослинництва.|
|  |механізованих  |господарства|   |   |   |            |
|  |робіт      |      |   |   |   |            |
|  |виробництва   |      |   |   |   |            |
|  |продукції    |      |   |   |   |            |
|  |рослинництва.  |      |   |   |   |            |
|---+-----------------+------------+-----+------+------+-----------------------|
|13.|6.05.21     | УкрНДІВТ |2005-|200,0 |135,0 | Вихідні вимоги для  |
|  |Розроблення   |      |2006 |   |   |   комбінованих   |
|  |системи     |      |   |   |   |  ґрунтообробного   |
|  |зональних    |      |   |   |   | агрегату. Макетні  |
|  |агротехнічних  |      |   |   |   | зразки комбінованих  |
|  |прийомів     |      |   |   |   |    нових     |
|  |основного та   |      |   |   |   |  ґрунтообробних   |
|  |поверхневого   |      |   |   |   | знарядь. Узагальнено |
|  |обробітку    |      |   |   |   | результати польових  |
|  |грунту з     |      |   |   |   |   досліджень.    |
|  |підбором     |      |   |   |   |            |
|  |та оптимізацією |      |   |   |   |            |
|  |режимів роботи  |      |   |   |   |            |
|  |нових знарядь.  |      |   |   |   |            |
|---+-----------------+------------+-----+------+------+-----------------------|
|14.|6.05.20     |  УДКТІ  |2005-|150,0 |100,0 | Розроблено концепцію |
|  |Розробити    | агротранс |2006 |   |   |   технічного    |
|  |систему     |      |   |   |   |  обслуговування і  |
|  |технічного    |      |   |   |   | ремонту АТЗ для АПК. |
|  |обслуговування і |      |   |   |   |            |
|  |ремонту     |      |   |   |   |            |
|  |автотранспортних |      |   |   |   |            |
|  |засобів в умовах |      |   |   |   |            |
|  |АПК.       |      |   |   |   |            |
|  |         |      |   |   |   |            |
|  |         |      |   |   |   |            |
|---+-----------------+------------+-----+------+------+-----------------------|
|15.|6.05.19     |Харківський |2005-|140,0 |90,0 |  Будуть розроблені  |
|  |Розроблення   |національний|2006 |   |   | технологічні процеси |
|  |гнучких     |університет |   |   |   | відношення зношених |
|  |технологічних  | сільського |   |   |   | деталей типу "вал" і |
|  |процесів     |господарства|   |   |   | технологічні процеси |
|  |діагностування  |      |   |   |   | діагностування якості |
|  |та відновлення  |      |   |   |   |   відновлення та  |
|  |деталей     |      |   |   |   |   впроваджено на  |
|  |с.-г. техніки на |      |   |   |   |  спеціалізованих  |
|  |ремонтних    |      |   |   |   |ремонтних підприємствах|
|  |підприємствах  |      |   |   |   |  АПК. Максимальний  |
|  |АПК.       |      |   |   |   | економічний ефект буде|
|  |         |      |   |   |   |   досягнено на   |
|  |         |      |   |   |   |  колінчастих валах  |
|  |         |      |   |   |   | імпортних двигунів за |
|  |         |      |   |   |   |  рахунок зниження  |
|  |         |      |   |   |   |  закупівлі запасних |
|  |         |      |   |   |   |     валів.    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|    Секція НТР "Розвиток сільської місцевості та підприємництва"      |
| 17 замовник - Департамент розвитку сільської місцевості та підприємництва  |
|------------------------------------------------------------------------------|
|16.|6.05.22     |  УКРНДІ  |2005-|140,0 |99,5 |  Буде розроблена   |
|  |Розроблення   | агропроект |2006 |   |   |технологія, підібрано |
|  |експеримента-  |      |   |   |   |обладнання, розроблені |
|  |льного      |      |   |   |   | проектні пропозиції, |
|  |проекту заводу  |      |   |   |   | які будуть покладені |
|  |по виготовленню |      |   |   |   |    в основу    |
|  |біоорганічних  |      |   |   |   | експериментального  |
|  |добрив      |      |   |   |   |    проекту.    |
|  |сільсько-    |      |   |   |   |            |
|  |господарських  |      |   |   |   |            |
|  |відходів методом |      |   |   |   |            |
|  |керованої    |      |   |   |   |            |
|  |аеробної     |      |   |   |   |            |
|  |ферментації   |      |   |   |   |            |
|  |потужністю    |      |   |   |   |            |
|  |20 тонн за    |      |   |   |   |            |
|  |добу із     |      |   |   |   |            |
|  |застосуванням  |      |   |   |   |            |
|  |новітніх     |      |   |   |   |            |
|---+-----------------+------------+-----+------+------+-----------------------|
|17.|6.05.23     |  УКРНДІ  |2005-|140,0 |97,0 |  Буде розроблений  |
|  |Розроблення   | агропроект |2006 |   |   |  експериментальний  |
|  |експерименталь- |      |   |   |   |   проект зимової  |
|  |ного проекту   |      |   |   |   | біологічної теплиці, |
|  |зимової блочної |      |   |   |   |   огороджувальні  |
|  |теплиці площею  |      |   |   |   |  конструкції якої  |
|  |0,1-1 га.    |      |   |   |   |   розраховані на  |
|  |         |      |   |   |   |підвищення навантаження|
|  |         |      |   |   |   | від рослин, за рахунок|
|  |         |      |   |   |   | зменшення коефіцієнта |
|  |         |      |   |   |   |інфільтрації повітря та|
|  |         |      |   |   |   |  теплопровідності,  |
|  |         |      |   |   |   | зменшення енергоносіїв|
|  |         |      |   |   |   |  на обігрів на 14%. |
|---+-----------------+------------+-----+------+------+-----------------------|
|18.|6.05.33     | Державна |2005-|200,0 | 80,0 | Будуть розроблені  |
|  |Розроблення   | установа |2007 |   |   | напрями розвитку і  |
|  |та обгрунтування | "Інститут |   |   |   | важелів підтримки  |
|  |напрямів розвитку| екології |   |   |   | малого та середнього |
|  |і важелів    |та прогнозу"|   |   |   |  підприємництва.   |
|  |підтримки.    |  НАН   |   |   |   |            |
|---+-----------------+------------+-----+------+------+-----------------------|
|19.|6.05.41     | Державна |2005-|120,0 | 70,0 |  Будуть науково   |
|  |Наукове     | установа |2006 |   |   |обгрунтовані механізми |
|  |обґрунтування  | "Інститут |   |   |   |державного регулювання |
|  |механізмів    | екології |   |   |   | розвитку соціальної  |
|  |державного    |та прогнозу"|   |   |   | інфраструктури на   |
|  |регулювання   |  НАН   |   |   |   |сільських територіях. |
|  |розвитку     |      |   |   |   |            |
|  |соціальної    |      |   |   |   |            |
|  |інфраструктури  |      |   |   |   |            |
|  |на сільських   |      |   |   |   |            |
|  |територіях.   |      |   |   |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|
|    Секція НТР "Аграрна освіта, наука, інформатизація та дорадництво    |
|       18 замовник - Департамент аграрної освіти та науки       |
|                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|
|20.|6.05.24     |  НАУ   |2005-|180,0 |70,0 |  Буде розроблено   |
|  |Розробити    |      |2007 |   |   |програмне забезпечення |
|  |механізм     |      |   |   |   | інноваційної моделі  |
|  |інноваційного  |      |   |   |   |    розвитку    |
|  |провайдингу в  |      |   |   |   |  агропромислового  |
|  |агропромисловому |      |   |   |   |   виробництва.   |
|  |виробництві в  |      |   |   |   |            |
|  |умовах ринку.  |      |   |   |   |            |
|---+-----------------+------------+-----+------+------+-----------------------|
|21.|6.05.25     |Харківський |2005-|170,0 |100,0 |  Будуть складені  |
|  |Формування    |національний|2006 |   |   |  декілька показових |
|  |методичної    |університет |   |   |   |   кейсів на базі  |
|  |основи та    | сільського |   |   |   |6 підприємств, на яких,|
|  |складання    |господарства|   |   |   | наприклад, виробляють |
|  |технологічних  |      |   |   |   | нову техніку, та тих, |
|  |кейсів в галузі |      |   |   |   |  що безпосередньо  |
|  |рослинництва,  |      |   |   |   |  застосовують її у  |
|  |тваринництва і  |      |   |   |   |   виробництві   |
|  |механізації   |      |   |   |   | сільськогосподарської |
|  |сільсько-    |      |   |   |   |  продукції. Буде  |
|  |господарського  |      |   |   |   |  проведений на базі |
|  |виробництва.   |      |   |   |   | ХДТУСГ Всеукраїнський |
|  |         |      |   |   |   |   семінар вищих   |
|  |         |      |   |   |   | навчальних закладів. |
|------------------------------------------------------------------------------|
|  Секція НТР "Реструктуризації і модернізації сільського господарства    |
|           та формування аграрного ринку"             |
| 19 замовник - Департамент формування та функціонування аграрного ринку   |
|------------------------------------------------------------------------------|
|22.|6.05.39 Наукове | УкрІСГАГВ |2005-|180,0 |60,0 | Будуть розроблені  |
|  |обгрунтування  |      |2007 |   |   | науково обгрунтовані |
|  |стратегії    |      |   |   |   |   рекомендації   |
|  |формування    |      |   |   |   |   по стратегії   |
|  |ринку зерна   |      |   |   |   |  формування ринку  |
|  |відповідно    |      |   |   |   |  зерна з метою   |
|  |до вимог     |      |   |   |   |   забезпечення   |
|  |продовольчої   |      |   |   |   |   продовольчої   |
|  |безпеки України. |      |   |   |   |  безпеки держави.  |
|------------------------------------------------------------------------------|
|  Науково-технічна рада Державного департаменту ветеринарної медицини    |
|     15 замовник - Державний департамент ветеринарної медицини      |
|------------------------------------------------------------------------------|
|23.|6.05.12     | Державний |2005-|300,0 |125,0 |  Вперше в Україні  |
|  |Розроблення   | науково- |2007 |   |   |будуть розроблені нові |
|  |методів     | дослідний |   |   |   |  фармакологічні   |
|  |контролю нових  |контрольний |   |   |   |  субстанції групи  |
|  |хіміотерапевтич- | інститут |   |   |   | фторхінолонів та на  |
|  |них ветеринарних |  вет-  |   |   |   | їх основі лікарські  |
|  |препаратів і   | препаратів |   |   |   | форми. Впровадження  |
|  |кормових     | і кормових |   |   |   | буде здійнюватись у  |
|  |добавок,     | добавок  |   |   |   |  тваринницьких   |
|  |вивчення їх   |      |   |   |   |господарствах України. |
|  |ефективності та |      |   |   |   |            |
|  |залишкових    |      |   |   |   |            |
|  |кількостей    |      |   |   |   |            |
|  |в продуктах   |      |   |   |   |            |
|  |тваринного    |      |   |   |   |            |
|  |походження.   |      |   |   |   |            |
|---+-----------------+------------+-----+-------------+-----------------------|
|24.|6.05.13     | Державний |2005-|250,0 |100,0 | Будуть розроблені  |
|  |Розроблення   | науково- |2007 |   |   |  біотехнології   |
|  |біотехнологіі  |контрольний |   |   |   |   виготовлення   |
|  |виготовлення   | інститут |   |   |   |концентрованої вакцини |
|  |концентрованої  |  біо-  |   |   |   | проти трихофітії ВРХ |
|  |вакцини проти  | технології |   |   |   |  та інактивованої  |
|  |трихофітії ВРХ  | і штамів |   |   |   |  вакцини проти   |
|  |та інактивованої |  мікро-  |   |   |   |  дерматомікозів   |
|  |вакцини проти  | організмів |   |   |   |   м'ясоїдних.    |
|  |дерматомікозів  |      |   |   |   |            |
|  |м'ясоїдних.   |      |   |   |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|
|    Науково-технічна рада Державного департаменту продовольства      |
|       32 замовник - Державний департамент продовольства        |
|                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|
|25.|6.05.16     |ВАТ     |2005-| 85,0 | 50,0 | Будуть розроблені  |
|  |Розробити    |"Спектр"  |2006 |   |   |методичні рекомендації |
|  |методичні    |      |   |   |   | щодо впровадження  |
|  |рекомендації   |      |   |   |   | системи управління  |
|  |щодо       |      |   |   |   | безпечністю харчових |
|  |впровадження   |      |   |   |   |   продуктів.    |
|  |системи     |      |   |   |   |            |
|  |управління    |      |   |   |   |            |
|  |безпечністю   |      |   |   |   |            |
|  |харчових     |      |   |   |   |            |
|  |продуктів    |      |   |   |   |            |
|  |на основі    |      |   |   |   |            |
|  |принципів НАССР |      |   |   |   |            |
|  |на підприємствах |      |   |   |   |            |
|  |харчової     |      |   |   |   |            |
|  |промисловості.  |      |   |   |   |            |
|---+-----------------+------------+-----+------+------+-----------------------|
|26.|6.05.18     | УкрНДІсіль |2005-|120,0 | 90,0 | Будуть розроблені  |
|  |Виконання    |      |2006 |   |   |  рекомендації для  |
|  |комплексу    |      |   |   |   |   проектування   |
|  |досліджень з   |      |   |   |   |   ліквідації    |
|  |оцінки впливу  |      |   |   |   |  та консервації   |
|  |гірничих     |      |   |   |   |  відпрацьованих   |
|  |виробок соляних |      |   |   |   |  дільниць шахтних  |
|  |шахт на     |      |   |   |   |  полів, а також   |
|  |стан земної   |      |   |   |   |  вихідні дані для  |
|  |поверхні і    |      |   |   |   |   проектування   |
|  |підготовка    |      |   |   |   |  технічних рішень  |
|  |науково     |      |   |   |   | щодо консервації та  |
|  |обгрунтованих  |      |   |   |   |   ліквідації    |
|  |рекомендацій з  |      |   |   |   |  відпрацьованих   |
|  |консервації та  |      |   |   |   | дільниць шахтових  |
|  |ліквідації    |      |   |   |   |    полів на    |
|  |відпрацьованих  |      |   |   |   |навколишнє середовище |
|  |дільниць та   |      |   |   |   |та підвищення безпеки |
|  |шахт з      |      |   |   |   |ведення гірничих робіт |
|  |мінімальним   |      |   |   |   |  на діючих шахтах  |
|  |впливом     |      |   |   |   |    України.    |
|  |на довкілля.   |      |   |   |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|
|   Науково-технічна рада Державного департаменту рибного господарства    |
|     ЗО замовник - Державний департамент рибного господарства      |
|------------------------------------------------------------------------------|
|27.|6.05.38     |Національний|2005-|200,0 |117,4 |  Буде розроблено   |
|  |Розроблення   | університет|2006 |   |   |  ефективні методи  |
|  |новітніх     |   ім.  |   |   |   |   діагностики    |
|  |технологій    |Т.Г.Шевченка|   |   |   |ретровірусів на основі |
|  |діагностики   |      |   |   |   |   біосенсорних   |
|  |ретровірусів   |      |   |   |   |  технологій та   |
|  |з метою вивчення |      |   |   |   |   ланцюгової    |
|  |епізоотології  |      |   |   |   |полімеразної реакції, |
|  |лімфосаркоматозу |      |   |   |   | установлено дійсні  |
|  |риб дніпровських |      |   |   |   | масштаби епізоотії у |
|  |водосховищ.   |      |   |   |   |   водосховищах   |
|  |         |      |   |   |   |дніпровського каскаду. |
|------------------------------------------------------------------------------|
|  Науково-технічна рада Державної служби з охорони прав на сорти рослин   |
|    45 замовник - Державна служба з охорони прав на сорти рослин     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|28.|6.05.15     |Український |2005-|150,0 | 50,0 | Будуть розроблені і  |
|  |Розроблення і  | інститут |2007 |   |   |   впроваджені    |
|  |впровадження   | експертизи |   |   |   |  ДНК - технології  |
|  |ДНК - технологій |  рослин  |   |   |   |  диференціації та  |
|  |диференціації  |      |   |   |   |  ідентифікації   |
|  |і ідентифікації |      |   |   |   |  сортів рослин   |
|  |сортів рослин  |      |   |   |   |            |
--------------------------------------------------------------------------------
{  Тематичний  план із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства  аграрної  політики N 468 ( v0468555-06 ) від
28.08.2006 }
 
 Начальник Департаменту
 аграрної освіти та науки                М.Ф.Бойко
 
 
             ПЛАН КОНТРОЛЮ
        до наказу Мінагрополітики України
          від 30.12.2005 року N 778
 
 
       "Про затвердження перехідної тематики
     науково-дослідних і дослідно-конструкторських
      розробок на 2006 рік, які фінансуватимуться
       за рахунок коштів державного бюджету"
 
 
------------------------------------------------------------------
|  N  |Відповідальні виконавці|Індекс |  Строки виконання  |
| пункту |            |    |            |
|в наказі|            |    |            |
|--------+-----------------------+-------+-----------------------|
| 3,4  | Бойко М.Ф.      | 18  | 20.01.2006      |
|--------+-----------------------+-------+-----------------------|
|  4  | Горжеєв В.М.     | 15  | 20.01.2006      |
|--------+-----------------------+-------+-----------------------|
|  4  | Гайдар М.В.      | 17  | 20.01.2006      |
|--------+-----------------------+-------+-----------------------|
|  3  | Зуб Г.І.       | 21  | до 31.12.2006    |
|    |            |    |   20.01.2006    |
|--------+-----------------------+-------+-----------------------|
|  4  | Іщук О.М.       | 32  | 20.01.2006      |
|--------+-----------------------+-------+-----------------------|
|  4  | Кульгавий В.Ф.    | 16  | 20.01.2006      |
|--------+-----------------------+-------+-----------------------|
|  4  | Лазар Т.І.      | 13  | 20.01.2006      |
|--------+-----------------------+-------+-----------------------|
|  4  | Микитюк Д.М.     | 14  | 20.01.2006      |
|--------+-----------------------+-------+-----------------------|
|  4  | Розгон А.В.      | 19  | 20.01.2006      |
|--------+-----------------------+-------+-----------------------|
|  4  | Савицька О.П.     | 22  | 20.01.2006      |
|--------+-----------------------+-------+-----------------------|
|  4  | Романюк Т.В.     | 24  | 20.01.2006      |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника Департаменту           А.Ф.Гойчук

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка