Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2005 рік

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           30.12.2005 N 543/959
 
 
         Про внесення змін до паспорта
         бюджетної програми на 2005 рік
 
 
   Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" від 03.11.2005
N 3050 ( 3050-15 ) та наказу Міністерства фінансів України "Про
паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 N 1098 ( z0047-03 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003  за
N 47/7368, із змінами, Н А К А З У Є М О:
 
   Унести зміни до паспорта бюджетної програми на 2005 рік
Міністерства економіки України за КПКВК 1201030 "Забезпечення
двостороннього співробітництва України з іноземними державами та
міжнародними організаціями",  затвердженого  спільним  наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
та Міністерства фінансів України від 04.02.2005 N 28/123, виклавши
його в редакції, що додається.
 
 Міністр економіки                    А.Яценюк
 
 Міністр фінансів України                В.Пинзеник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки України
                   та Міністерства фінансів
                   України
                   30.12.2005 N 543/959
 
 
               ПАСПОРТ
         бюджетної програми на 2005 рік
 
 
   1. 1200000      Міністерство економіки та з питань
    __________    європейської інтеграції України
    (КПКВК ДБ)    _______________________________________
              (найменування головного розпорядника)
 
   2. 1201000      Апарат Міністерства економіки
    __________    та з питань європейської інтеграції
    (КПКВК ДБ)    України
             ________________________________________
             (найменування відповідального виконавця)
 
   3. 1201030  0411  Забезпечення двостороннього
    __________________ співробітництва України з іноземними
    (КПКВК ДБ) (КФКВК) державами та міжнародними організаціями
              _______________________________________
               (найменування бюджетної програми)
 
   4. Обсяг бюджетного призначення - З 680,1 тис. гривень, у
тому числі із загального фонду - 3680,1 тис. гривень та із
спеціального фонду - тис. гривень.
 
   5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:
   Закон України  "Про  транскордонне  співробітництво"  від
24.06.04 N 1861 ( 1861-15 );
   - Указ Президента України від 11.06.98 N 615 ( 615/98 ) "Про
затвердження Стратегії Інтеграції України до ЄС",
   - Указ Президента України від 14.09.00 N 1072 ( 1072/2000 )
"Про програму інтеграції України до ЄС",
   - Указ Президента України від 24.02.98 N 148 ( 148/98 ) "Про
забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво
між Україною та Європейськими співтовариствами  (Європейським
союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими
співтовариствами (Європейським союзом)",
   - Указ Президента України від 05.09.02 N 104 ( 104/2002 )
"Про программу заходів щодо завершення вступу України до СОТ",
   - Указ Президента України від 25.05.01 N 341 ( 341/2001 )
"Про концепцію державної регіональної політики",
   - Розпорядження  Президента  України від 27.06.99 N 151
( 151/99-рп ) "Про Перелік центральних органів виконавчої влади,
відповідальних  за  здійснення завдань, визначених Стратегією
інтеграції України до Європейського союзу",
   - Доручення Президента України від 11.09.00 N 1-14/1092 щодо
подальшої диверсифікації зовнішньополітичної діяльності України та
суттєвого посилення її економічної складової,
   - Послання Президента України від 18.06.02 "Концептуальні
засади стратегії економічного та соціального розвитку України на
2002-2011 роки "Європейський вибір",
   - Постанова Верховної Ради України від 17.01.02 N 2999
( 2999-14 ) "Про рекомендації за підсумками парламентських слухань
з питань реалізації державної політики інтеграції України до
Європейського Союзу",
   - Постанова Верховної Ради України від 19.02.04 N 1531
( 1531-15 ) "Про рекомендації парламентських слухань "Зовнішня
політика України як Інструмент забезпечення національних інтересів
держави: здобутки, реалії, перспективи",
   - Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.94 N 474
( 474-94-п) "Про впорядкування участі міністерств і відомств у
діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна",
   - Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.98 N 1074
( 1074-98-п ) "Питання діяльності Української частини Комітету з
питань  співробітництва  між  Україною  та  Європейськими
Співтовариствами (Європейським Союзом)";
   - Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.02 N 587
( 587-2002-п  )  "Деякі  питання  розвитку  транскордонного
співробітництва та єврорегіонів";
   - Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.00 N 943
( 943-2000-п ) "Про затвердження Положення про українську частину
спільної міжурядової комісії з співробітництва" Із змінами та
доповненнями, внесеними постановою КМУ від 10.12.03  N  1898
( 1898-2003-п );
   - Правила Процедури Ради, Комітету та Підкомітетів, створених
відповідно  до Угоди про партнерство та співробітництво між
Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
їхніми державами-членами та Україною від 14.06.94 ( 998_012 )
(ратифікована 01.03.98);
   Рішення Державної  Ради  з  питань  європейської  і
євроатлантичної інтеграції  України  від  06.02.-3  N  2
( v0002520-03 ) "Про схвалення плану дій Україна-НАТО";
   - Стратегія економічного та соціального розвитку України на
2004-2015  рр. "Шляхом європейської інтеграції", підготовлена
відповідно до розпоряджень Президента України  N  372/2001-рп
( 372/2001-рп ) від 21.12.01 та N 385/2002-рп ( 385/2002-рп ) від
08.11.02
 
   6. Мета бюджетної програми:
   Інтеграція України у світовий економічний простір шляхом
розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва з
іноземними державами та міжнародними організаціями.
 
   7. Напрями діяльності:
 
------------------------------------------------------------------
| N |       Напрями діяльності    | За- | Спе- |Разом |
|з/п|                    |галь- |ціаль-|   |
|  |                    | ний | ний |   |
|  |                    |фонд | фонд |   |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|1 |Засідання міжурядових комісій з питань |2077,0|   |2077,0|
|  |торговельно-економічного співробітницт-|   |   |   |
|  |ва та їх робочих органів (підкомісій, |   |   |   |
|  |робочихгруп, секретаріатів тощо)    |   |   |   |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|2 |Забезпечення співробітництва Україна - |297,0 |   |297,0 |
|  |ЄС                   |   |   |   |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|3 |Забезпечення співробітництва Україна- |120,0 |   |120,0 |
|  |НАТО                  |   |   |   |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|4 |Дво- та багатосторонні переговори з  |800,0 |   |800,0 |
|  |країнами -членами групи СОТ,      |   |   |   |
|  |консультації з Секретаріатом СОТ    |   |   |   |
|  |з розгляду заявки України про вступ  |   |   |   |
|  |до СОТ, Засідання Робочої Групи    |   |   |   |
|  |(м. Женева, Швейцарія), Конференції СОТ|   |   |   |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|5 |Засідання в рамках ГУУАМ        |90,0 |   |90,0 |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|6 |Забезпечення проведення заходів з пи- |196,0 |   |196.0 |
|  |тань транскордонного співробітництва  |   |   |   |
|---+---------------------------------------+------+------+------|
|7 |Міжнародні економічні форуми, семінари,|100,1 |   |100,1 |
|  |презентації економіки України     |   |   |   |
------------------------------------------------------------------
 
   8. Категорії економічної класифікації видатків:
 
------------------------------------------------------------------
|КЕКВ|  Назва згідно з економічною класифікацією видатків   |
|----+-----------------------------------------------------------|
|1172|Окремі заходи розвитку по реалізації державних       |
|  |(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  |
------------------------------------------------------------------
 
   9. Категорії класифікації кредитування:
 
------------------------------------------------------------------
|ККК |    Назва згідно з класифікацією кредитування     |
|----+-----------------------------------------------------------|
|  |                              |
------------------------------------------------------------------
 
   10. Розподіл видатків у розрізі територій:
 
------------------------------------------------------------------
|Код| Назва адміністративно- | Загальний |Спеціальний | Разом |
|  | територіальної одиниці |  фонд  |  фонд  |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|  |             |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|01 |Автономна Республіка Крим|      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|03 |Волинська область    |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|04 |Дніпропетровська область |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|05 |Донецька область     |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|  |Житомирська область   |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|07 |Закарпатська область   |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|08 |Запорізька область    |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|09 |Івано-Франківська область|      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|10 |Київська область     |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|11 |Кіровоградська область  |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|12 |Луганська область    |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|13 |Львівська область    |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|14 |Миколаївська область   |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|15 |Одеська область     |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|16 |Полтавська область    |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|17 |Рівненська область    |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|18 |Сумська область     |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|19 |Тернопільська область  |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|20 |Харківська область    |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|21 |Херсонська область    |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|22 |Хмельницька область   |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|23 |Черкаська область    |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|24 |Чернівецька область   |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|25 |Чернігівська область   |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|26 |Місто Київ        |      |      |     |
|---+-------------------------+-----------+------------+---------|
|27 |Місто Севастополь    |      |      |     |
------------------------------------------------------------------
 
   12. Перелік державних цільових програм, які виконуються в
межах бюджетної програми:
 
------------------------------------------------------------------
| Код  |   Назва цільової програми   |Загаль-| Спе- |Разом|
|цільової|                 | ний |ціаль-|   |
|програми|                 | фонд | ний |   |
|    |                 |    | фонд |   |
|--------+----------------------------------+-------+------+-----|
|116   |Програма інтеграції України до  |297,0 |   |297,0|
|    |Європейського Союзу        |    |   |   |
|--------+----------------------------------+-------+------+-----|
|208   |Програма заходів щодо завершення |800,0 |   |800,0|
|    |вступу України до Світової    |    |   |   |
|    |організації торгівлі       |    |   |   |
------------------------------------------------------------------
 
   12. Результативні  показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:
 
------------------------------------------------------------------
| N |     Показники    |Одини-|Джерело | За- |Спе- |Ра- |
|з/п|             |ця ви-|інформа- |галь-|ціа- |зом |
|  |             | міру | ції  |фонд |льний|  |
|  |             |   |     |   |фонд |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|1 |продукту         |   |     |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|1 |Кількість проведених   |од.  |Звіти до |45,0 |   |45,0|
|  |засідань Спільних Міжуря- |   |Кабінету |   |   |  |
|  |дових Комісій з питань  |   |Міністрів|   |   |  |
|  |торговельно-економічного |   |України |   |   |  |
|  |співробітництва та їх ро- |   |     |   |   |  |
|  |бочих органів/підкомісій, |   |     |   |   |  |
|  |робочих груп,       |   |     |   |   |  |
|  |секретаріатів       |   |     |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|2 |Кількість створених    |од.  |Звіти до |3,0 |   |3,0 |
|  |Спільних Міжурядових   |   |Кабінету |   |   |  |
|  |Комісій          |   |Міністрів|   |   |  |
|  |             |   |України |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|3 |Кількість проведених засі-|од.  |Звіти до |11,0 |   |11,0|
|  |дань Підкомітетів з питань|   |Кабінету |   |   |  |
|  |співробітництва між    |   |Міністрів|   |   |  |
|  |Україною та ЄС/візитів  |   |України |   |   |  |
|  |делегацій         |   |     |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|4 |Кількість проведених   |од.  |Звіти до |3,0 |   |3,0 |
|  |заходів щодо забезпечення |   |Кабінету |   |   |  |
|  |співробітництва Україна - |   |Міністрів|   |   |  |
|  |НАТО           |   |України |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|5 |Кількість проведених дво- |од.  |Звіти до |12,0 |   |12,0|
|  |та багатосторонніх перего-|   |Кабінету |   |   |  |
|  |ворів з країнами-членами |   |Міністрів|   |   |  |
|  |СОТ, Робочою групою,   |   |України |   |   |  |
|  |засідань з Секретаріатом |   |     |   |   |  |
|  |СОТ            |   |     |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|6 |Кількість проведених   |од.  |Звіти до |2,0 |   |2,0 |
|  |засідань в рамках ГУУАМ  |   |Кабінету |   |   |  |
|  |             |   |Міністрів|   |   |  |
|  |             |   |України |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|7 |Кількість проведених   |од.  |Звіти до |6,0 |   |6,0 |
|  |заходів з питань транскор-|   |Кабінету |   |   |  |
|  |донного співробітництва  |   |Міністрів|   |   |  |
|  |             |   |України |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|8 |Кількість проведених   |од.  |Звіти до |5,0 |   |5,0 |
|  |міжнародних економічних  |   |Кабінету |   |   |  |
|  |форумів, семінарів, пре- |   |Міністрів|   |   |  |
|  |зентацій економіки України|   |України |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|2 |якості          |   |     |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|1 |Кількість підготовлених  |од.  |Звіти про|45,0 |   |  |
|  |двосторонніх міжурядових |   |роботу  |   |   |  |
|  |угод, програм довгостроко-|   |українсь-|   |   |  |
|  |вого співробітництва, про-|   |ких час- |   |   |  |
|  |токолів, меморандумів під |   |тин СМК |   |   |  |
|  |час спільних засідань   |   |до КМУ  |   |   |  |
|  |Спільних Міжурядових   |   |     |   |   |  |
|  |Комісій          |   |     |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|2 |Кількість підготовлених  |од.  |Звіти про|12,0 |   |  |
|  |законодавчих актіб з метою|   |проведен-|   |   |  |
|  |гармонізації економічного |   |ня пере- |   |   |  |
|  |законодавства до норм та |   |говорів з|   |   |  |
|  |принципів ГАТТ/СОТ, ЄС  |   |країна- |   |   |  |
|  |             |   |ми -   |   |   |  |
|  |             |   |учасниця-|   |   |  |
|  |             |   |ми СОТ та|   |   |  |
|  |             |   |ЄС    |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|3 |Питома вага товарообігу  |відс. |Держкомс-|89,5 |   |  |
|  |країн, з якими створені  |   |тат   |   |   |  |
|  |Комісії у загальному обся-|   |України |   |   |  |
|  |зі зовнішньої торгівлі  |   |та прог- |   |   |  |
|  |України (100%)      |   |нозні  |   |   |  |
|  |             |   |дані Мін-|   |   |  |
|  |             |   |економіки|   |   |  |
|  |             |   |України |   |   |  |
|---+--------------------------+------+---------+-----+-----+----|
|4 |Темпи росту товарообігу з |відс. |Держкомс-|22,8 |   |  |
|  |країнами де діють Комісії |   |тат   |   |   |  |
|  |             |   |України |   |   |  |
|  |             |   |та прог- |   |   |  |
|  |             |   |нозні  |   |   |  |
|  |             |   |дані Мін-|   |   |  |
|  |             |   |економіки|   |   |  |
|  |             |   |України |   |   |  |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник Міністра
 (керівника установи)/
 керівник фінансової
 служби Міністерства
 економіки України                   П.А.Леськов
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра/
 директор Департаменту
 Міністерства фінансів України            В.В.Лісовенко

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка