Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Програми зайнятості населення Київської області на 2006-2007 роки

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 924 від 30.12.2005
 
 
          Про затвердження Програми
       зайнятості населення Київської області
            на 2006-2007 роки
 
 
   Відповідно до Законів України "Про зайнятість населення"
( 803-12 )  (із наступними змінами), "Про  місцеві  державні
адміністрації" ( 586-14 ) (із наступними  змінами),  наказу
Міністерства праці та соціальної політики України від 24.10.2005
N 338 ( v0338203-05 ) "Про розроблення та узгодження проектів
територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на
2006-2007 роки":
 
   1. Затвердити Програму зайнятості населення Київської області
на 2006-2007 роки (далі - Програма), що додається.
 
   2. Головним  управлінням,  управлінням, іншим структурним
підрозділам  облдержадміністрації,  райдержадміністраціям  і
міськвиконкомам (міст обласного значення):
 
   2.1. Забезпечити виконання заходів щодо реалізації Програми.
 
   2.2. Надавати  Головному управлінню праці та соціального
захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 20 числа
місяця,  що настає за звітним періодом, інформацію про хід
виконання заходів щодо реалізації Програми для її узагальнення і
подання у визначений термін Міністерству праці та соціальної
політики України.
 
   3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови облдержадміністрації Кондрука В.П.
 
 Виконуючий обов'язки
 голови адміністрації                 А.Д.Семенюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   обласної державної
                   адміністрації
                   від 30.12.2005 N 924
 
               ПРОГРАМА
       ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
            НА 2006-2007 РОКИ
 
 
      I. Загальні положення Програми зайнятості
     населення Київської області на 2006-2007 роки
 
   Програма зайнятості  населення  Київської  області  на
2006-2007 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до положень
Законів України  "Про  зайнятість  населення"  (  803-12  )
(із наступними  змінами),  "Про  загальнообов'язкове  державне
соціальне страхування  на  випадок  безробіття"  ( 1533-14 )
(із наступними змінами), "Про місцеві державні адміністрації"
( 586-14 ) (із наступними змінами), Указу Президента України від
11 липня 2005 року N 1073/2005 ( 1073/2005 ) "Про вдосконалення
державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці
в Україні", Програми діяльності Кабінету  Міністрів  України
"Назустріч  людям"  ( n0001120-05 ), затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 04.02.2005 N 115 ( 115-2005-п ),
схваленої Постановою  Верховної  Ради  України від 04.02.2005
N 2426-IV ( 2426-15 ), наказу Міністерства праці та соціальної
політики від 24.10.2005 N 338 ( v0338203-05 ) "Про розроблення та
узгодження  проектів  територіальних  (регіональних)  програм
зайнятості населення на 2006-2007 роки".
 
   В основу  Програми  покладені матеріали, надані Головним
управлінням статистики у Київській області, аналіз виконання
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської
області на 2005 рік, Програми зайнятості населення Київської
області на  2005  рік  за підсумками роботи I-III кварталів
2005 року, тенденцій розвитку економіки і ринку праці протягом
2003-2005 років та пропозицій головних управлінь, управлінь, інших
структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних організацій
та установ, об'єднань роботодавців і профспілок щодо підвищення
рівня продуктивної зайнятості населення та зниження безробіття,
створення нових робочих місць.
 
   Програма є  складовою  частиною  і механізмом реалізації
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Київської
області на 2006 рік та враховує положення Регіональної угоди між
Київською обласною державною адміністрацією, Київською обласною
організацією Українського союзу промисловців і підприємців та
Київською обласною радою профспілок на 2005-2006 роки.
 
   Головною метою Програми є створення необхідних економічних,
організаційних та соціальних умов для забезпечення продуктивної
зайнятості населення області, раціонального використання його
трудового  потенціалу,  залучення незайнятої частини громадян
працездатного віку, у тому числі громадян з обмеженими фізичними
можливостями, до економічно-активної діяльності.
 
       II. Основні підсумки виконання завдань і
      заходів, передбачених програмами зайнятості
     населення Київської області на 2003-2005 роки
 
   Для забезпечення виконання завдань, визначених Програмою,
облдержадміністрація  спільно  із  райдержадміністраціями  і
міськвиконкомами  (міст  обласного  значення),  об'єднаннями
роботодавців і профспілок спрямовували  свою  діяльність  на
нарощування  обсягів  промислового виробництва, інвестиційного
потенціалу,  розвиток  агропромислового  комплексу  і  малого
підприємництва, створення нових робочих місць та підвищення на цій
основі рівня зайнятості населення і зниження рівня безробіття.
 
   Реалізація заходів щодо перегляду регуляторних актів, які не
відповідають принципам державної регуляторної політики, зокрема
внесення  змін  до  59  актів  облдержадміністрації  та
райдержадміністрацій і скасування 142 актів вказаних органів,
сприяло поліпшенню умов для здійснення підприємницької діяльності.
Протягом січня-вересня  2005  року  за  рахунок  реалізації
інвестиційних проектів та бізнес-планів розвитку власного бізнесу
розширено сферу застосування праці за рахунок створення 32,4 тис.
нових робочих місць (92,4% від річного завдання). Основна частка
нових робочих місць створена у малому бізнесі. У результаті за
станом на 01.10.2005 загальна чисельність працівників, зайнятих у
малому бізнесі, досягла 199тис. чоловік.
 
   Характерною рисою економічного розвитку області за підсумками
роботи 2005 року є утвердження тенденцій переходу до, переважно,
якісних показників, що відповідним чином позначилося на ринку
праці. Так, щорічно більше ніж на третину зменшуються обсяги
вивільнення працівників з підприємств, установ і організацій
(надалі  -  підприємств).  Зменшилася  кількість  незайнятого
населення, яке звернулося до служби зайнятості за отриманням
соціальних послуг. Протягом перших трьох кварталів 2005 року на
обліку у службі зайнятості перебувало на 3,9 тис. осіб менше ніж
за такий же період 2004 року.  Поліпшився  загальний  стан
використання трудового потенціалу області.
 
   Трудовий потенціал  та  його  використання.  Протягом
2003-2005 років на ринок праці продовжували впливати негативні
демографічні процеси: перевищення смертності над народжуваністю.
Природне скорочення складає близько  15  тис.  осіб  щорічно
(за січень-вересень  2005 року - 12 тис. осіб). Чисельність
постійного населення  зменшилася  за  два  останні  роки  на
19,2 тис.  чол.  і  за  станом  на  01.10.2005 року склала
1768,9 тис. осіб проти 1788,1 тис. у 2003 році. При цьому
спостерігається ріст  чисельності  міського  населення  (на
9,6 тис. осіб) та зниження чисельності сільського населення (на
28,8 тис. осіб). Формування трудових ресурсів області відбувалося
на фоні середньорічного скорочення чисельності  працездатного
населення у працездатному віці на 2-4 тис. осіб. Міграційні
процеси суттєво не впливають на ринок праці. Всіма міграційними
потоками щороку охоплено близько 60 тис. осіб. Основу міграційного
обороту  складає  міжрегіональна  міграція  (близько  63%),
внутрішньорегіональна  міграція  складає близько 34% та 2,5%
міграція з країнами близького і далекого зарубіжжя. Приріст за
рахунок міграції складає близько 2,0 тис. осіб, з них особи
працездатного віку становлять близько 26%.
 
   За показниками державних статистичних обстежень чисельність
економічно активного населення віком 15 - 70 років на 1 січня
2005 року збільшилася у порівнянні із 2003 роком на 14,1 тис. осіб
(переважно за рахунок осіб старше працездатного віку) і становила
833,5 тис. осіб. Із цього числа 61,6% - мешканці  міської
місцевості і 38,4% - сільські жителі. Очікується, що протягом
2005 року чисельність економічно активного населення зросте ще на
10,5 тис. осіб і становитиме близько 844 тис. чоловік.
 
   Зайнятість економічно активного населення складає близько
92%. Чисельність зайнятого населення у порівнянні із 2003 роком
віком 15-70 років в усіх сферах економічної діяльності зросла на
38,9 тис. осіб і становила у першому  півріччі  2005  року
778,5 тис. осіб, або 57,7% від населення відповідного віку.
Чисельність зайнятого  населення  працездатного  віку  склала
705,9 тис. осіб (65,5%) проти 698,2 тис. осіб у 2003 році.
 
   Із початку  року  дещо  стабілізувалася  середньооблікова
чисельність штатних працівників у ринкоутворюючих галузях по колу
підприємств, в яких чисельність працюючих перевищує критерій
статистичного визначення малого підприємства:  за  станом  на
1 вересня вона зросла на 1,2 тис. осіб і склала 390,3 тис. осіб.
 
   Якісний склад та освітньо-кваліфікаційний рівень зайнятого
населення. Із числа зайнятих в економіці: 53% працівників - жінки,
більше як чверть працюючих - молодь у віці від 15 до 35 років,
16,9% - працюючі пенсіонери (з них 15,0% - пенсіонери  за
інвалідністю). За освітнім рівнем 24,6% працюючих мають неповну та
базову вищу освіту, 20,9% - повну вищу освіту. Чисельність
працівників, які пройшли підготовку та підвищення кваліфікації, на
початок 2005 року збільшилася у порівнянні з 2003 роком на 6,4% і
склала 11,1 тис. осіб (2,9%*), з яких дві третини - чоловіки.
Первинну  професійну  підготовку  пройшли  5,4  тис.  осіб,
перепідготовку -  5,7  тис.  осіб  (з них на виробництві -
3,8 тис. осіб, у навчальних закладах різних типів за договорами -
1,9 тис. осіб), підвищили кваліфікацію 25,2 тис. працівників
(6,5%*).
______________
   * Тут і далі за текстом - y% до облікової кількості штатних
працівників.
 
   Стан діяльності підприємств за видами економічної діяльності
характеризується такими основними показниками:
 
   Промисловість. Завдяки  стабільній   роботі   провідних
промислових підприємств, освоєнню випуску конкурентоспроможної
продукції на основі впровадження новітніх технологій за 9 місяців
2005 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги
виробництва промислової продукції зросли на 19,0%. Позитивних
результатів досягнуто у 23 районах та 8 містах області. Найбільший
приріст спостерігається на підприємствах обробної промисловості,
де зосереджено майже 80% всього промислового потенціалу. За станом
на 01.10.2005 у цьому секторі економіки було зайнято на середніх
та великих підприємствах - 102,8 тис. осіб (26,3%*). Кількість
зайнятого населення, порівняно  із  2003  роком,  зросла  на
5,3 тис. осіб. На малих підприємствах у промисловості зайнято
66,0 тис. осіб (51,0%*) проти 20,1 тис. осіб у 2003 році. З числа
зайнятого населення 7,1 тис. осіб (7,2%*) отримали нові професії,
9,6 тис. осіб (9,8%*) підвищили кваліфікацію.
 
   Протягом I-III  кварталів  2005  року  підприємствами
промисловості було  прийнято  27,6 тис. працівників (27,1%*),
вибуло - 25,5 тис. осіб (25,0%*).
 
   Сільське господарство. Обсяги виробництва валової продукції у
сільськогосподарських підприємствах  області  у  порівнянні  з
січнем-вереснем 2004 року зросли на 13,8%, а  в  особистих
господарствах - на 2,6%. В усіх категоріях господарств виробництво
продукції зросло на 9,0% і у порівняних цінах склало,  за
розрахунками, 3211,8  млн.  гривень.  Виробництвом  продукції
було зайнято 71,7 тис. штатних працівників (у 2003 році  -
86,0 тис. осіб), крім того у малому підприємництві на селі зайнято
близько 8,0 тис. осіб (у 2003 році - 7,0 тис. осіб). Тенденція до
зниження зайнятості сільського населення склалася через труднощі
працевлаштування як на селі, так і неможливості (зазвичай через
транспортну недоступність) працювати у містах області. Втративши
роботу внаслідок різних причин, сільські жителі приділяють увагу
особистому підсобному господарству, яке утримують для власних
потреб.
 
   За останній рік  підприємствами  сільського  господарства
навчено  новим  професіям  7,1 тис. осіб (1,5%*), підвищено
кваліфікацію 0,7 тис. осіб (1,0%*). Протягом 9 місяців 2005 року
підприємствами сільського господарства прийнято 24,2 тис. осіб
(33,1%*), звільнилося - 23,7 тис. осіб (32,4%*).
 
   Будівництво. Підрядними будівельними підприємствами виконано
підрядних робіт власними силами на суму 801,4 млн. грн., що на
17,4% менше ніж за аналогічний період попереднього року. У вересні
2005 року працювало 244 підприємств, із них 55,7% порівняно з
вереснем попереднього року знизили обсяг робіт, виконаних власними
силами.  На  скорочення обсягів будівництва підприємств, які
займаються будівництвом і ремонтом житла та доріг, вплинула
відсутність фінансування та контрактів на будівництво. Нарощуються
обсяги будівництва багатоквартирних житлових будинків. Обсяги
робіт відповідним чином впливали і на зайнятість у цьому виді
діяльності, і на рух кадрів. У порівнянні із  2003  роком
простежується  збільшення  кількості  зайнятого населення: на
середніх та великих підприємствах працювало 21,2 тис. осіб проти
18,8 тис. осіб у 2003 році та близько 10,0 тис. осіб проти
9,9 тис. осіб у 2003 році на малих підприємствах.
 
   Новим професіям навчено 0,8 тис. осіб (4%*),  підвищено
кваліфікацію 0,9 тис. осіб (4,3%*). Протягом 9 місяців 2005 року у
сфері будівництва прийнято 8,0 тис. осіб (36,8%*), вибуло -
8,5 тис. осіб (39,3%*).
 
   Транспорт та   зв'язок.  Підприємствами  автомобільного
транспорту (з  урахуванням  перевезень  підприємцями-фізичними
особами) за січень-вересень 2005 року перевезено 2024,4 тис. т
вантажів, що на 4,3% більше проти відповідного періоду минулого
року та виконано вантажообіг у обсязі 802,4 млн. т. км, який зріс
на 95,5% за рахунок міжміських та міжнародних перевезень. Основні
вантажні перевезення виконували підприємства приватної  форми
власності.
 
   Підприємствами зв'язку за I-III квартали надано послуг у
порівнянних цінах більше ніж за відповідний період 2004 року на
17,1%. У цій сфері діяльності було зайнято 32,4 тис. осіб на
середніх та великих підприємствах (у 2003 році - 31,2 тис. осіб)
та 4,3 тис. осіб у малому підприємництві (у 2003  році  -
4,1 тис. осіб). Протягом останнього року підготовлено за новими
професіями близько 0,9 тис. осіб (2,9%*), підвищена кваліфікація
2,8 тис. осіб (8,8%*), прийнято 4,8 тис. осіб (14,8%*), а
звільнено 4,2 тис. осіб (12,9%*).
 
   Торгівля та ресторанне господарство. Обіг роздрібної торгівлі
за I-III квартали 2005 року становив 3209,0 млн. грн., що на 22,3%
більше обсягу за аналогічний період попереднього року. У структурі
обігу роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки
припадало 17,4%.  Обіг  ресторанного  господарства   проти
січня-вересня попереднього року збільшився на 8,9% і становив
202,9 млн. грн. Збільшилася кількість зайнятого населення: у сфері
торгівлі на  середніх  та  великих  підприємствах  зайнято
16,4 тис. осіб (у 2003 році - 15,2 тис. осіб).  Одночасно
намітилася тенденція до зниження кількості зайнятого населення у
малому підприємництві із 17,6 тис. осіб  у  2003  році  до
16,9 тис. осіб. Знижується чисельність працівників, зайнятих у
готельному і ресторанному господарстві: зайнято 2,6 тис. осіб
(у 2003 році - 2,9 тис. осіб), з них 1,8 тис. осіб - у малому
підприємництві (у 2003 році - 2,2 тис. осіб).
 
   Протягом останнього  року  навчено  новим  професіям:  у
торгівлі -  135  осіб  (0,8%*), у готельному і ресторанному
господарствах - 5 осіб (0,2%*);  підвищено  кваліфікацію:  у
торгівлі -  364 особам (2,2%*), у готельному і ресторанному
господарствах - 6 осіб (0,2%*). У той же час прийнято на роботу з
початку 2005 року: торгівля - 5,9 тис. осіб (35,0%*), готельне і
ресторанне господарство - 0,6 тис. особи (23,4%*);  вибуло:
торгівля  -  7,1 тис. осіб (42,1%*), готельне і ресторанне
господарство - 0,7 тис. осіб (25,1%*).
 
   Освіта. В області діє 790 денних загальноосвітніх шкіл,
12 вечірніх (змінних) шкіл, 6 приватних навчальних закладів,
55 позашкільних установ, 183 навчально-виховних об'єднань "школа -
дитячий  садок",  14  шкіл-інтернатів, 22 професійно-технічні
навчальні заклади, 25 вищих навчальних закладів державної форми
власності. У сфері освіти зайнято 53,1 тис. осіб (у 2003 році -
52,8 тис. чол.). Середньорічна кількість працюючих у закладах
освіти  у  сфері малого підприємництва практично залишається
незмінною і складає близько 0,9 тис. осіб. Освітянами за останній
рік  підготовлено за новими професіями - 248 осіб (0,5%*),
підвищено кваліфікацію - 4,9 тис. осіб (8,8%*), прийнято на роботу
5,1 тис. осіб, звільнено - 6,2 тис. осіб.
 
  Охорона здоров'я.  У  системі охорони здоров'я функціонує
123 лікарняні заклади, 10 диспансерів, станція переливання крові,
44 станції    (відділення)    швидкої    допомоги   та
145 амбулаторно-поліклінічних  закладів  у  яких   зайнято
41,9 тис. осіб (у 2003 році - 42,2 тис. осіб) та 0,7 тис. осіб у
малому підприємництві.
 
   У сфері охорони здоров'я за останній рік підготовлено за
новими професіями 248 осіб (0,5%*), підвищили кваліфікацію -
4,9 тис. осіб (8,8%*), прийнято 3,9 тис. осіб (9,2%*), звільнено
4,5 тис. осіб (10,8%*).
 
   У сфері відпочинку та розваг, культури та спорту збережено
основну мережу закладів культури та кадровий потенціал. На даний
час функціонує 852 клубних заклади, 905 бібліотек, 58 дитячих
музичних шкіл та шкіл естетичного виховання, 18 державних музеїв,
4 парки культури та відпочинку, обласні училища культури, курси
підвищення кваліфікації працівників культури, центр  народної
творчості, центр охорони пам'яток історії, археології та мистецтва
тощо. У сфері спорту велася фізкультурно-оздоровча діяльність, у
тому числі серед інвалідів, забезпечувався розвиток спорту вищих
досягнень, а також підготовка спортивного резерву. У зазначеній
сфері зайнято 9,5 тис. працівників щорічно. За останній рік
підготовлено за новими професіями близько 28 осіб  (0,2%*),
підвищили кваліфікацію  314 осіб (3,2%*), прийнято на роботу
1,2 тис. осіб (12,9%*), звільнено - 1,3 тис. осіб (13,9%*).
 
   У діяльності підприємств різних видів економічної діяльності
в цілому відмічається висока мобільність робочої сили (відношення
кількості прийнятих та вибулих до середньооблікової кількості
працівників), яка  склала  за 2004 рік 61,6% проти 59,4% у
2003 році. Переважна більшість працівників (90,4%) залишає робочі
місця за власним бажанням і лише 2,4% - за скороченням штатів.
Основними причинами цього залишається незадовільний рівень оплати
праці,  заборгованість  із  її  виплати, банкрутство окремих
підприємств, штучне стримування окремими підприємствами,  які
перебувають у фінансовій скруті, кваліфікованої робочої сили
шляхом застосування вимушеної неповної зайнятості (5,3%*). Ці
фактори є основними, що призводять до вимушеної незайнятості
частини працездатного населення.
 
   Безробітне населення. Кількість громадян у віці від 15 до
70 років, які з різних причин не мали роботи, або прибуткового
заняття на початок 2005 року становила 581 тис. осіб, або 43,2%
всієї кількості населення зазначеного віку. Серед цієї категорії
69, 1 тис. громадян активно шукали роботу, готові були приступити
до неї або намагалися організувати власну справу, тобто за
методологією Міжнародної Організації Праці (МОП) відносилися до
безробітних. Кількість безробітних за цією віковою категорією
порівняно із 2003 роком скоротилася на 11,3 тис. осіб, або на
14,1%.
 
   Обсяги зареєстрованого  безробіття  мають  тенденцію  до
зниження. Одночасно  відмічається  позитивна  тенденція  щодо
зростання потреби підприємств у працівниках. Кількість вільних та
вакантних робочих місць протягом 2004 року зросла у 1,6 рази і
становила 5,8 тис. одиниць, а за 9 місяців 2005 року така
кількість зросла до 8,9 тис. одиниць.
 
   Складним залишається стан працевлаштування у районах, де
спостерігається найбільше навантаження на одне вакантне робоче
місце: у Тетіївському (25 осіб у 2004 р., 20 - у 2005 р.),
Ставищенському (37 осіб у 2004 р., 23 - у 2005 р.), Таращанському
(25 осіб у 2004 р., 20 - у 2005 р.) районах.
 
   Середньорічна кількість  громадян,  яким  надано  статус
безробітного, у 2004 році порівняно з 2003 роком зменшилася на
17,4% і становила 30,2 тис. осіб, або 2,9% населення працездатного
віку.  На  початок 2005 року показник рівня зареєстрованого
безробіття коливався від 11,1% у Володарському, 10,3% -  у
Тетіївському, до 0,7% - у Києво-Святошинському районах.
 
   У рай(міськ)центрах зайнятості області на початок 2005 року
перебувало на обліку 30,3 тис. незайнятих громадян. З питань
працевлаштування звернулося   і   зареєструвалося   протягом
I-III кварталів 2005 року 37,9 тис. таких осіб. Усього у службі
зайнятості перебувало  на  обліку  68,2  тис.  осіб,  що на
3,9 тис. осіб (5,4%) менше ніж за аналогічний період минулого
року. Працевлаштовано службою зайнятості 24,5 тис. осіб. Рівень
працевлаштування склав 35,9%, що на 2,5% більше ніж у попередньому
році. До кінця року передбачається працевлаштувати 30,8 тис. осіб,
або 100,6% від завдання Програми зайнятості населення Київської
області на  2005  рік.  У  громадських роботах взяли участь
9,1 тис. осіб, що складає  13,3%  від  загальної  кількості
безробітних. Професійним навчанням було охоплено 8% безробітного
населення (5,4 тис. осіб).
 
   Однією з позитивних тенденцій зареєстрованого ринку праці є
скорочення довготривалого безробіття. Так, кількість безробітних,
які перебували на обліку більше одного року, за 9 місяців
поточного року склала 12,6 тис. осіб проти 14,9 тис. осіб у
2004 році. Середня тривалість безробіття цієї категорії громадян
скоротилася на 0,3 місяця і становила 8,2 місяця.
 
   Зберігаються труднощі із працевлаштуванням жителів сільської
місцевості, які становлять третину від  загальної  кількості
громадян, що перебувають на обліку у службі зайнятості. Протягом
поточного року їх кількість становила 23,8 тис. осіб, з яких
працевлаштовано 7,4 тис. осіб (31,1%), 382 жителі сільської
місцевості отримали одноразову допомогу по безробіттю для зайняття
підприємницькою діяльністю.
 
     III. Основні тенденції соціально-економічного
       розвитку області та розвитку ринку праці
            у 2006-2007 роках
 
   Основні тенденції   соціально-економічного  розвитку  у
2006-2007 роках визначатимуться позитивною динамікою економічного
розвитку області за останній період, у результаті якого створено
передумови переходу від періоду стабілізації до етапу розвитку і
піднесення як економіки в цілому, так і рівня зайнятості населення
зокрема.
 
   Пріоритетами соціально-економічного розвитку області  буде
подальше   нарощування  обсягів  виробництва,  насамперед,
конкурентоспроможної та високоякісної продукції, більш  повне
використання наявних виробничих потужностей, поліпшення якості
наявних і створення нових високотехнологічних робочих місць,
модернізація  та розвиток машинобудівної, целюлозно-паперової,
хімічної та інших галузей. У сільському господарстві - вирощування
зернових товарного призначення, розвиток тваринництва, збільшення
потужностей    переробної    промисловості,    зокрема
сільськогосподарських продуктів, цукрової та харчової галузей. У
галузі праці - розвиток підприємництва, поліпшення якості діючих
робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення, збільшення
трудових доходів, зниження рівня безробіття.
 
   Розвиток підприємництва  та  сільського   господарства,
збільшення кількості новостворених робочих місць не менше ніж на
36 тисяч щорічно в усіх сферах економічної діяльності, збереження
та  підвищення  якості діючих робочих місць, а також вплив
демографічної ситуації  призведуть  до  зменшення  пропозиції
незайнятої робочої сили на фіксованому ринку праці. Чисельність
незайнятого населення, що вимушене буде користуватися послугами
державної служби зайнятості, зменшуватиметься щорічно на рівні
близько 2 тис. осіб. У 2006 році послугами служби зайнятості
скоріше всього  скористається  близько  76,7 тис. осіб, а у
2007 році - 74,6 тис. осіб. Одночасно зростатимуть  потреби
роботодавців на кваліфіковану робочу силу та вимоги до неї, що
потребуватиме не тільки кількісних, але і якісних показників щодо
підготовки працівників, їх кваліфікації.
 
   Вступ України  до Світової організації торгівлі (СОТ) у
2006 може мати певні негативні наслідки на ринку праці області
швидше  у наступному, після вступу, році. У перший же рік
тенденції, що уже склалися на ринку праці - зниження рівня
безробіття за методологією МОП близько 0,8%, ріст рівня зайнятого
населення - збережуться. Вивільнення працівників можливе у зв'язку
із скороченням чисельності працюючих збиткових підприємств та
перепрофілюванням підприємств, яке можна очікувати скоріше  у
2007-2008 роках і яке становитиме: близько 5% працівників, які
працюють у режимі неповної зайнятості в  основних  секторах
економіки, та тієї частини працівників малих підприємств, які є
збитковими (близько 30% усіх малих підприємств, з  них:  у
сільському  господарстві  -  45,5%  від  загальної кількості
підприємств галузі, у промисловості -  41,9%,  транспорті  і
зв'язку - 39,7%).
 
   На ринок праці впливатиме територіально-виробнича особливість
області, яка полягає у тому, що розвиток регіону за останнє
десятиріччя  відбувався  здебільшого безсистемно. Господарська
діяльність розглядалася насамперед як проблема діяльності окремих
підприємств, а не проблема розвитку територій та галузей, що
негативно позначилася на розвитку окремих районів  та  міст
(особливо малих), викликав диспропорції у розміщені виробництв,
міжгалузевих співвідношеннях у рівнях оплати праці, розмірах
доходів  (заробітної  плати) та зайнятості груп населення у
залежності від території проживання. Скажімо, у Богуславському
районі у  35  сільських  населених  пунктах,  де  проживає
8171 працездатна особа, зайнято лише 1438 осіб, або 17,6%, в
Обухівському районі в 14 обстежених населених сільських пунктах,
де проживає 3541 працездатний громадянин, зайнято у середньому
668 чоловік (18,9%). Із 38 сіл Баришівського району завдяки
розвитку тваринництва зайнятість частини населення забезпечено в
основному в 11 населених пунктах, решта населення 26 сільських
населених пунктів зайняті переважно лише у період сезонних робіт.
 
   Відсутність системного підходу до розвитку області призвела
до утворення за ознаками активності розвитку (підприємництво, нові
робочі місця, рівень зайнятості населення) трьох основних груп
територій: активного, помірного і депресивного розвитку.
 
   До регіону активного розвитку можна віднести, найперш, міста
і райони-супутники м. Києва, традиційні  промислові  центри:
Бориспільський**, Броварський**, Васильківський**, Вишгородський,
Києво-Святошинський,  Обухівський,  Фастівський**,  Яготинський
райони, міста Ірпінь та Славутич. Для цього територіального поясу
характерний низький рівень безробіття (до 2%, м. Славутич - біля
3%), активний розвиток підприємництва та нових робочих місць.
Середня заробітна плата по даному регіону найвища по області і
становить 1394,3 грн. Саме на території цих районів зосереджено
більше половини малих підприємств області,  де  діє  близько
8,3 підприємства на 1 тис. населення. Особливістю регіону є поява
ознак трудонедостатності, коли окремі підприємства уже не можуть у
повному обсязі задовольнити власні потреби у робочій силі, у той
же час у переважній частині сільської місцевості є надлишок
робочої сили, а значна частина населення працездатного віку
вимушена виїжджати на роботу на підприємствах, що знаходяться в
Києві.
______________
   ** Район разом із містом.
 
   Регіон помірного розвитку характерний середніми показниками
розвитку підприємництва, створення нових робочих місць та відносно
середнім рівнем зайнятості населення: Баришівський, Бородянський,
Білоцерківський**,  Іванківський,  Кагарлицький,  Макарівський,
Миронівський  райони,  місто Березань. Рівень зареєстрованого
безробіття тут знаходиться у межах  2-3%.  Кількість  малих
підприємств на  1  тис.  населення становить у середньому -
4,4 одиниці. Середня заробітна плата  по  регіону  становить
783,2 грн., що менше середнього розміру заробітної плати по
області. Відзначається значним надлишком трудоресурсів у сільській
місцевості та маятниковою трудовою міграцією значної частини
населення.
 
   До регіону депресивного розвитку можна віднести райони із
моноекономічною  структурою  виробництва,  повільним розвитком
підприємництва (або депресивним його станом) та відносно високим
рівнем  безробіття:  Богуславський, Володарський, Згурівський,
Переяслав-Хмельницький**, Поліський, Рокитнянський, Сквирський,
Ставищенський, Таращанський, Тетіївський райони, м. Ржищів, а
також такі малі міста, як Узин, Макарів1, у яких значна частина
населення не зайнята або зайнята, в основному, на сезонних роботах
у сільському господарстві, рівень зареєстрованого  безробіття
найвищий по області (від 4 до 6,8%). Середня заробітна плата в
цілому по регіону становить 638,5 грн. Кількість малих підприємств
на 1 тис. населення становить близько 3,1 одиниці. Більшість
населених пунктів є  трудонадлишковими,  а  населення  через
транспортну недоступність не має змоги працювати у районних чи
промислових центрах.
 
   Виходячи з особливостей  розвитку  області,  забезпечення
активної політики зайнятості на ринку праці у 2006-2007 роках
передбачається здійснити за такими напрямами:
   - формування  регіональних  і  галузевих  пріоритетів  у
збереженні наявних високопродуктивних робочих місць та створення
нових (не менше 36 тисяч на рік) додаткових робочих місць
відповідно до прогнозів розвитку галузей та окремих територій,
результатів моніторингу поточної потреби в робочих місцях та
прогнозів щодо динаміки розвитку виробництва та ринку професій;
   - кадрове забезпечення потреб ринку праці та розвиток системи
безперервної професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації,
перекваліфікації, післядипломної фахової освіти відповідно до
динаміки розвитку ринку праці та його потреб у найближчий період і
на перспективу;
   - розвитку підприємницької діяльності, малого та середнього,
сімейного  бізнесу  шляхом  спрощення  реєстрації  суб'єктів
підприємницької діяльності  та  заохочення  і  сприяння  цій
діяльності;
   - сприяння  зайнятості  населення  в  регіонах,  де
спостерігається найбільше напруження на ринку праці, а також у
містах та районах з моноекономічною структурою виробництва за
окремими програмами;
   - запровадження механізму стимулювання створення  робочих
місць  для  окремих соціально-демографічних груп, серед яких
спостерігається найменший рівень зайнятості  (молоді,  жінок,
інвалідів);
   - підвищення територіальної мобільності населення з метою
перерозподілу  робочої  сили  між  трудонедостатніми  та
трудонадлишковими регіонами;
   - зниження рівня і тривалості безробіття шляхом реалізації
заходів активної політики зайнятості.
 
         Фінансове забезпечення Програми
 
   Джерелами фінансування Програми  є  кошти  відповідальних
виконавців, зазначених у Програмі заходів, у межах асигнувань,
затверджених  у  відповідних  місцевих  бюджетах  структурним
підрозділам   облдержадміністрації,  райдержадміністрацій  і
міськвиконкомів (міст обласного значення), а також кошти обласних
установ і організацій - виконавців програми, та інші кошти, не
заборонені діючим законодавством.
 
         Контроль за виконання Програми
 
   Контроль за виконанням даної Програми  здійснює  обласна
державна  адміністрація  через  Головне  управління праці та
соціального захисту населення облдержадміністрації та Київський
обласний центр зайнятості відповідно до компетенції.
 
   Керівники структурних  підрозділів  облдержадміністрації,
територіальних органів центральних органів виконавчої влади в
області, обласного центру зайнятості, голови районних державних
адміністрацій,  міські  голови  (міст  обласного  значення)
організовують виконання та забезпечують щоквартальне інформування
обласної державної адміністрації через головне управління праці та
соціального  захисту  населення облдержадміністрації про стан
виконання заходів, визначених цією Програмою, та подають висновки
і пропозиції щодо її реалізації.
 
   Головне управління праці та соціального захисту населення
облдержадміністрації узагальнює інформацію про хід  виконання
Програми  та  подає  її  на  розгляд  заступникові  голови
облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків.
 
   Інформація про виконання Програми періодично заслуховуються
на  нарадах,  колегіях,  сесіях  відповідних рад, засіданнях
виконавчих комітетів міських рад (міст обласного значення) тощо.
 
      IV. Основні показники соціально-економічного
          розвитку Київської області
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування |2003 рік |2004 рік |2005 рік | Прогнозні дані |
|  показника  | звітні | звітні |очікувані|-----------------|
|        | дані  | дані  | дані  |2006 рік|2007 рік|
|----------------+---------+---------+---------+--------+--------|
|1. Валова додана| 8128,9 | 9300* | 10500 | 11760 | 13050 |
|вартість,    |     |     |     |    |    |
|млн. грн.    |     |     |     |    |    |
|----------------+---------+---------+---------+--------+--------|
|2. Темп росту, | 109,4 | 109,0* | 108,0 | 107,0 | 106,6 |
|зниження (-)  |     |     |     |    |    |
|валової доданої |     |     |     |    |    |
|вартості до   |     |     |     |    |    |
|попереднього  |     |     |     |    |    |
|року, %     |     |     |     |    |    |
|(у порівняльних |     |     |     |    |    |
|цінах)     |     |     |     |    |    |
|----------------+---------+---------+---------+--------+--------|
|3. Темп росту, | 116,8 | 116,4 | 116,0 | 110,4 | 108,5 |
|зниження (-)  |     |     |     |    |    |
|обсягів     |     |     |     |    |    |
|промислової   |     |     |     |    |    |
|продукції до  |     |     |     |    |    |
|попереднього  |     |     |     |    |    |
|року, %     |     |     |     |    |    |
|----------------+---------+---------+---------+--------+--------|
|4. Темп росту, | 96,2  | 113,0 | 103,0 | 105,0 | 103,0 |
|зниження (-)  |     |     |     |    |    |
|валової     |     |     |     |    |    |
|продукції    |     |     |     |    |    |
|сільського   |     |     |     |    |    |
|господарства до |     |     |     |    |    |
|попереднього  |     |     |     |    |    |
|року, %     |     |     |     |    |    |
|----------------+---------+---------+---------+--------+--------|
|5. Обсяг    | 2918  | 3548  | 4000  | 4500 | 5000 |
|інвестицій в  |     |     |     |    |    |
|основний капітал|     |     |     |    |    |
|у фактичних   |     |     |     |    |    |
|цінах, млн. грн.|     |     |     |    |    |
|----------------+---------+---------+---------+--------+--------|
|6. Темп росту, | 165,2 | 107,2 | 108,8 | 108,5 | 111,1 |
|зниження (-)  |     |     |     |    |    |
|інвестицій в  |     |     |     |    |    |
|основний капітал|     |     |     |    |    |
|до попереднього |     |     |     |    |    |
|року (у     |     |     |     |    |    |
|порівняльних  |     |     |     |    |    |
|цінах), %    |     |     |     |    |    |
|----------------+---------+---------+---------+--------+--------|
|7. Обсягів   | 473,7 | 511,5 | 601,0 | 720,0 | 780,0 |
|прямих іноземних|     |     |     |    |    |
|інвестицій,   |     |     |     |    |    |
|млн. дол. США  |     |     |     |    |    |
|----------------+---------+---------+---------+--------+--------|
|8. Кількість  |  8,7  |  9,0  | 10,0  | 10,6 | 10,2 |
|малих      |     |     |     |    |    |
|підприємств,  |     |     |     |    |    |
|тис. одиниць  |     |     |     |    |    |
|----------------+---------+---------+---------+--------+--------|
|9. Середньорічна| 74,8  | 79,8  | 74,4  | 74,8 | 75,1 |
|кількість    |     |     |     |    |    |
|зайнятих    |     |     |     |    |    |
|працівників на |     |     |     |    |    |
|малих      |     |     |     |    |    |
|підприємствах, |     |     |     |    |    |
|тис. осіб    |     |     |     |    |    |
|----------------+---------+---------+---------+--------+--------|
|10.       | 74,1  | 71,5  | 72,1  | 72,5 | 72,8 |
|Середньорічна  |     |     |     |    |    |
|кількість    |     |     |     |    |    |
|найманих    |     |     |     |    |    |
|працівників на |     |     |     |    |    |
|малих      |     |     |     |    |    |
|підприємствах, |     |     |     |    |    |
|тис. осіб    |     |     |     |    |    |
|----------------+---------+---------+---------+--------+--------|
|11. Наявні   | 3521,7 | 4187,2 | 4940,9 | 5829,2 | 6190 |
|доходи населення|     |     |     |    |    |
|з розрахунку на |     |     |     |    |    |
|одну особу, грн.|     |     |     |    |    |
|----------------+---------+---------+---------+--------+--------|
|12.       | 470,31 | 591,93 |  810  | 1020 | 1210 |
|Середньомісячна |     |     |     |    |    |
|заробітна плата |     |     |     |    |    |
|штатних     |     |     |     |    |    |
|працівників,  |     |     |     |    |    |
|грн. - усього  |     |     |     |    |    |
|----------------+---------+---------+---------+--------+--------|
|у тому числі:  |     |     |     |    |    |
|----------------+---------+---------+---------+--------+--------|
|- у сільському | 282,8 | 388,98 |  540  | 610  | 680  |
|господарстві  |     |     |     |    |    |
|----------------+---------+---------+---------+--------+--------|
|- у       | 671,03 | 790,98 | 1065  | 1367 | 1760 |
|промисловості  |     |     |     |    |    |
|----------------+---------+---------+---------+--------+--------|
|13.       | 284,85 | 351,52 | 482,0 | 602,0 | 660,3 |
|Середньомісячна |     |     |     |    |    |
|заробітна плата |     |     |     |    |    |
|працівників   |     |     |     |    |    |
|малих      |     |     |     |    |    |
|підприємств,  |     |     |     |    |    |
|грн.      |     |     |     |    |    |
|----------------+---------+---------+---------+--------+--------|
|14. Розширення | 13,7  | 14,1  | 38,1  | 36,0 | 36,0 |
|сфери      |     |     |     |    |    |
|застосування  |     |     |     |    |    |
|праці за рахунок|     |     |     |    |    |
|створення нових |     |     |     |    |    |
|робочих місць, |     |     |     |    |    |
|тис. осіб    |     |     |     |    |    |
------------------------------------------------------------------
______________
   * Очікувані дані.
 
         V. Основні показники ринку праці
            в Київській області
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування | 2003 рік |2004 рік |2005 рік | Прогнозні дані |
|  показника  | звітні | звітні |очікувані|-----------------|
|        |  дані  | дані  | дані  |2006 рік|2007 рік|
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|1.       | 1801,1 | 1786,4 | 1771,9 | 1760,0 | 1752,4 |
|Середньорічна |     |     |     |    |    |
|чисельність  |     |     |     |    |    |
|наявного    |     |     |     |    |    |
|населення, тис.|     |     |     |    |    |
|осіб      |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|2. Зайняте   |  739  | 764,4 | 778,7 | 785,3 | 792,6 |
|населення у  |     |     |     |    |    |
|віці від 15 до |     |     |     |    |    |
|70 років    |     |     |     |    |    |
|(у середньому |     |     |     |    |    |
|за рік),    |     |     |     |    |    |
|тис. осіб   |     |     |     |    |    |
|- усього    |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|у тому числі  | 704,1  | 699,9 | 705,9 | 709,1 | 711,2 |
|працездатного |     |     |     |    |    |
|віку      |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|3. Рівень   |     |     |     |    |    |
|зайнятості, у |     |     |     |    |    |
|відсотках до  |     |     |     |    |    |
|населення   |     |     |     |    |    |
|відповідної  |     |     |     |    |    |
|вікової групи: |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|у віці від 15 |  55,1  | 56,8  | 57,8  | 58,6 | 59,1 |
|до 70 років  |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|працездатного |  65,2  | 64,9  | 65,5  | 67,7 | 67,9 |
|віку      |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|4. Безробітне |  80,4  | 69,1  | 65,3  | 62,4 | 59,8 |
|населення у  |     |     |     |    |    |
|віці від 15 до |     |     |     |    |    |
|70 років,   |     |     |     |    |    |
|визначене за  |     |     |     |    |    |
|методологією  |     |     |     |    |    |
|МОП      |     |     |     |    |    |
|(у середньому |     |     |     |    |    |
|за рік),    |     |     |     |    |    |
|тис. осіб   |     |     |     |    |    |
|- усього    |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|у тому числі  |  80,1  | 68,7  | 63,3  | 58,9 | 54,3 |
|працездатного |     |     |     |    |    |
|віку      |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|5. Рівень   |     |     |     |    |    |
|безробіття,  |     |     |     |    |    |
|визначений за |     |     |     |    |    |
|методологією  |     |     |     |    |    |
|МОП, у     |     |     |     |    |    |
|відсотках до  |     |     |     |    |    |
|економічно   |     |     |     |    |    |
|активного   |     |     |     |    |    |
|населення   |     |     |     |    |    |
|відповідної  |     |     |     |    |    |
|вікової групи: |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|у віці від 15 |  9,8  |  8,3  |  7,7  | 7,4  | 6,6  |
|до 70 років  |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|працездатного |  10,2  |  8,9  |  8,0  | 7,6  | 7,1  |
|віку      |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|6.       |  53,5  | 57,8  | 57,4  | 59,6 | 61,9 |
|Співвідношення |     |     |     |    |    |
|між      |     |     |     |    |    |
|середньорічною |     |     |     |    |    |
|чисельністю  |     |     |     |    |    |
|безробітних,  |     |     |     |    |    |
|які      |     |     |     |    |    |
|користуються  |     |     |     |    |    |
|послугами   |     |     |     |    |    |
|державної   |     |     |     |    |    |
|служби     |     |     |     |    |    |
|зайнятості, та |     |     |     |    |    |
|середньорічною |     |     |     |    |    |
|чисельністю  |     |     |     |    |    |
|безробітних,  |     |     |     |    |    |
|визначених за |     |     |     |    |    |
|методологією  |     |     |     |    |    |
|МОП, відсотків |     |     |     |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
      VI. Баланс руху робочої сили через обласну
          державну службу зайнятості
 
                               осіб
------------------------------------------------------------------
| Найменування | 2003 рік |2004 рік |2005 рік | Прогнозні дані |
|  показника  | звітні | звітні |очікувані|-----------------|
|        |  дані  | дані  | дані  |2006 рік|2007 рік|
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|1. Пропозиція |  94284 | 86533 | 81370 | 76690 | 74630 |
|робочої сили - |     |     |     |    |    |
|всього     |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|2. Чисельність |  40543 | 32140 | 30295 | 25405 | 24185 |
|незайнятих   |     |     |     |    |    |
|громадян, які |     |     |     |    |    |
|перебували на |     |     |     |    |    |
|обліку в    |     |     |     |    |    |
|державній   |     |     |     |    |    |
|службі     |     |     |     |    |    |
|зайнятості на |     |     |     |    |    |
|початок року  |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|3. Звернулося з|а 53741 | 54393 | 51075 | 51285 | 50445 |
|сприянням у  |     |     |     |    |    |
|працевлаштуванн|і     |     |     |    |    |
|незайнятих   |     |     |     |    |    |
|громадян    |     |     |     |    |    |
|протягом року -|     |     |     |    |    |
|всього     |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|у тому числі: |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|- особи,    |  4667  | 3480  | 3340  | 3505 | 3355 |
|звільнені у  |     |     |     |    |    |
|зв'язку із   |     |     |     |    |    |
|змінами в   |     |     |     |    |    |
|організації  |     |     |     |    |    |
|виробництва і |     |     |     |    |    |
|праці     |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|- особи,    |  11995 | 12744 | 11785 | 11680 | 11340 |
|звільнені з  |     |     |     |    |    |
|причин     |     |     |     |    |    |
|плинності   |     |     |     |    |    |
|кадрів     |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|- випускники  |  844  |  870  |  945  | 955  | 960  |
|вищих     |     |     |     |    |    |
|навчальних   |     |     |     |    |    |
|закладів    |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|- випускники  |  848  |  734  |  635  | 630  | 630  |
|професійно-  |     |     |     |    |    |
|технічних   |     |     |     |    |    |
|навчальних   |     |     |     |    |    |
|закладів    |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|- випускники  |  846  |  718  |  655  | 640  | 630  |
|середніх заь- |     |     |     |    |    |
|гальноосвітніх |     |     |     |    |    |
|шкіл      |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|- особи, які  |  685  |  483  |  425  | 480  | 470  |
|звільнились зі |     |     |     |    |    |
|строкової   |     |     |     |    |    |
|військової або |     |     |     |    |    |
|альтернативної |     |     |     |    |    |
|(невійськової) |     |     |     |    |    |
|служби     |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|- особи,    |  20153 | 23120 | 23110 | 23325 | 23020 |
|звільнені на  |     |     |     |    |    |
|підставі    |     |     |     |    |    |
|припинення   |     |     |     |    |    |
|трудового   |     |     |     |    |    |
|договору або за|     |     |     |    |    |
|згодою сторін |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|- інші     |  13703 | 12244 | 10180 | 10070 | 10040 |
|категорії   |     |     |     |    |    |
|незайнятого  |     |     |     |    |    |
|населення   |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|4.       |  27656 | 29920 | 30795 | 30115 | 30095 |
|Працевлаштовано|     |     |     |    |    |
|незайнятих   |     |     |     |    |    |
|громадян    |     |     |     |    |    |
|протягом року |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|5. Чисельність |  34488 | 26318 | 25170 | 22390 | 21635 |
|осіб, які зняті|     |     |     |    |    |
|з обліку для  |     |     |     |    |    |
|самостійного  |     |     |     |    |    |
|працевлашту-  |     |     |     |    |    |
|вання та з   |     |     |     |    |    |
|інших причин  |     |     |     |    |    |
|протягом року |     |     |     |    |    |
|---------------+----------+---------+---------+--------+--------|
|6. Чисельність |  32140 | 30295 | 25405 | 24185 | 22900 |
|незайнятих   |     |     |     |    |    |
|громадян, які |     |     |     |    |    |
|перебували на |     |     |     |    |    |
|обліку в    |     |     |     |    |    |
|державній   |     |     |     |    |    |
|службі     |     |     |     |    |    |
|зайнятості на |     |     |     |    |    |
|кінець року  |     |     |     |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
     VII. Завдання місцевим органам виконавчої влади
     та органам місцевого самоврядування з розширення
     сфери застосування праці за рахунок створення
       нових робочих місць на 2006-2007 роки
 
                               осіб
------------------------------------------------------------------
| N | Назва району, міста обласного значення |  Завдання з  |
|з/п|                     |розширення сфери |
|  |                     | застосування  |
|  |                     |праці за рахунок |
|  |                     | створення нових |
|  |                     | робочих місць |
|  |                     |-----------------|
|  |                     |2006 рік|2007 рік|
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 1 |          2           |  3  |  4  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|  |Усього                  | 36000 | 36000 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|  |З них:                  |    |    |
|---+------------------------------------------------------------|
|  |1. у розрізі адміністративно-територіальних одиниць     |
|---+------------------------------------------------------------|
|1. |Баришівський               | 1050 | 1102 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|2. |Білоцерківський              | 951  | 1004 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|3. |Богуславський               | 733  | 735  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|4. |Бориспільський              | 970  | 977  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|5. |Бородянський               | 805  | 800  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|6. |Броварський                | 962  | 967  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|7. |Васильківський              | 731  | 738  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|8. |Вишгородський               | 1360 | 1371 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|9. |Володарський               | 664  | 670  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|10.|Згурівський                | 505  | 510  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|11.|Іванківський               | 477  | 482  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|12.|Кагарлицький               | 601  | 610  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|13.|Києво-Святошинський            | 2470 | 2450 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|14.|Макарівський               | 620  | 600  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|15.|Миронівський               | 828  | 824  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|16.|Обухівський                | 2103 | 2104 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|17.|Переяслав-Хмельницький          | 551  | 550  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|18.|Поліський                 |  45  |  45  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|19.|Рокитнянський               | 653  | 650  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|20.|Сквирський                | 708  | 714  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|21.|Ставищенський               | 501  | 503  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|22.|Таращанський               | 772  | 784  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|23.|Тетіївський                | 806  | 805  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|24.|Фастівський                | 459  | 501  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|25.|Яготинський                | 960  | 963  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|26.|м. Березань                | 490  | 492  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|27.|м. Біла Церква              | 4300 | 4400 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|28.|м. Бориспіль               | 1575 | 1580 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|29.|м. Бровари                | 2750 | 2750 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|30.|м. Васильків               | 857  | 855  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|31.|м. Ірпінь                 | 1846 | 1858 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|32.|м. Переяслав-Хмельницький         | 552  | 554  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|33.|м. Ржищів                 | 290  | 301  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|34.|м. Славутич                | 855  | 851  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|35.|м. Фастів                 | 1200 | 900  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|  |Усього                  | 36000 | 36000 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|  |З них:                  |    |    |
|---+------------------------------------------------------------|
|  |2. За видами економічної діяльності             |
|---+------------------------------------------------------------|
|1. |Сільське господарство, мисливство та   | 3623 | 3691 |
|  |лісове господарство            |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|2. |Рибне господарство            |  90  |  98  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|3. |Добувна промисловість, обробна      | 8766 | 8454 |
|  |промисловість, виробництво електроенергії,|    |    |
|  |газу та води               |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|4. |Будівництво                | 3050 | 3205 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|5. |Оптова й роздрібна торгівля, торгівля   | 13211 | 13178 |
|  |транспортними засобами, послуги з ремонту |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|6. |Готелі та ресторани            | 459  | 460  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|7. |Транспорт і зв'язок            | 1947 | 1942 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|8. |Фінансова діяльність           | 149  | 144  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|9. |Операції з нерухомістю, здавання під найм | 486  | 504  |
|  |та послуги юридичним особам        |    |    |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|10.|Державне управління            | 194  | 188  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|11.|Освіта                  | 268  | 292  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|12.|Охорона здоров'я та соціальна допомога  | 369  | 390  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|13.|Колективні, громадські та особисті послуги| 1908 | 1893 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|14.|Послуги домашньої прислуги        |  -  |  -  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|15.|Екстериторіальна діяльність        |  -  |  -  |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|16.|Інші                   | 1480 | 1561 |
------------------------------------------------------------------
 
       VIII. Обсяги надання соціальних послуг
       обласною державною службою зайнятості
            на 2006-2007 роки
 
                               осіб
------------------------------------------------------------------
|  Найменування  |2003 рік|2004 рік|2005 рік | Прогнозні дані |
|  показника   | звітні | звітні |очікувані|-----------------|
|         | дані | дані | дані  |2006 рік|2007 рік|
|------------------+--------+--------+---------+--------+--------|
|Працевлаштовано - | 27656 | 29920 | 30795 | 30115 | 30095 |
|всього      |    |    |     |    |    |
|(р. 1.1 + р. 1.2 +|    |    |     |    |    |
|р. 1.3)      |    |    |     |    |    |
|------------------+--------+--------+---------+--------+--------|
|у тому числі:   |    |    |     |    |    |
|------------------+--------+--------+---------+--------+--------|
|1.1. на вільні та | 24572 | 26484 | 27800 | 27515 | 27630 |
|новостворені   |    |    |     |    |    |
|робочі місця за  |    |    |     |    |    |
|сприяння державної|    |    |     |    |    |
|служби зайнятості |    |    |     |    |    |
|- всього     |    |    |     |    |    |
|------------------+--------+--------+---------+--------+--------|
|з них:      |    |    |     |    |    |
|------------------+--------+--------+---------+--------+--------|
|- на заброньовані | 1394 | 1076 | 1536  | 1375 | 1375 |
|робочі місця   |    |    |     |    |    |
|------------------+--------+--------+---------+--------+--------|
|- на сезонні   | 799  | 712  |  605  | 580  | 600  |
|роботи      |    |    |     |    |    |
|------------------+--------+--------+---------+--------+--------|
|1.2. шляхом    | 1262 | 1478 | 1140  | 950  | 930  |
|надання дотацій  |    |    |     |    |    |
|роботодавцям   |    |    |     |    |    |
|------------------+--------+--------+---------+--------+--------|
|1.3. шляхом    | 1822 | 1958 | 1855  | 1650 | 1535 |
|одноразової    |    |    |     |    |    |
|виплати допомоги |    |    |     |    |    |
|по безробіттю для |    |    |     |    |    |
|організації    |    |    |     |    |    |
|безробітними   |    |    |     |    |    |
|підприємницької  |    |    |     |    |    |
|діяльності    |    |    |     |    |    |
|------------------+--------+--------+---------+--------+--------|
|2. Проходило   | 6757 | 6962 | 6900  | 6600 | 6500 |
|професійну    |    |    |     |    |    |
|підготовку,    |    |    |     |    |    |
|перепідготовку та |    |    |     |    |    |
|підвищення    |    |    |     |    |    |
|кваліфікації   |    |    |     |    |    |
|------------------+--------+--------+---------+--------+--------|
|3. Надано     | 88650 | 82008 | 77155 | 72850 | 70980 |
|профорієнтаційних |    |    |     |    |    |
|послуг      |    |    |     |    |    |
|------------------+--------+--------+---------+--------+--------|
|4. Залучено до  | 9167 | 10115 | 10620 | 9060 | 8985 |
|участі в     |    |    |     |    |    |
|оплачуваних    |    |    |     |    |    |
|громадських    |    |    |     |    |    |
|роботах      |    |    |     |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
     IX. Заходи щодо реалізації Програми зайнятості
     населення Київської області на 2006-2007 роки
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування заходу |   Виконавці    | Термін виконання |
|----------------------+----------------------+------------------|
|     1      |     2      |    3     |
|----------------------------------------------------------------|
|  I. Професійно-освітня підготовка кадрів, підвищення якості  |
|             робочої сили             |
|----------------------------------------------------------------|
|1.1. Визначити    |Головне управління  |I півріччя    |
|прогнозні показники  |праці та соціального |2006 року     |
|потреби економіки   |захисту населення,  |         |
|області у       |управління освіти і  |         |
|кваліфікованих    |науки         |         |
|робітниках та фахівцях|облдержадміністрації, |         |
|на 2006-2007 з метою |Київський обласний  |         |
|забезпечення поточних |центр зайнятості,   |         |
|та перспективних   |райдержадміністрації |         |
|потреб підприємств і |та міськвиконкоми   |         |
|ринку праці      |(міст обласного    |         |
|необхідними фахівцями |значення), Федерація |         |
|           |роботодавців     |         |
|           |Київського регіону  |         |
|           |"Київщина" (за згодою)|         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|1.2. Вивчити стан   |Головне управління  |Постійно     |
|кадрового забезпечення|праці та соціального |         |
|провідних підприємств |захисту населення,  |         |
|області (з урахуванням|управління освіти і  |         |
|вікового цензу    |науки         |         |
|працівників), їх   |облдержадміністрації, |         |
|потребу у працівниках |Київський обласний  |         |
|відповідних професій і|центр зайнятості,   |         |
|кваліфікації на    |райдержадміністрації |         |
|найближчі роки.    |та міськвиконкоми   |         |
|Підготувати      |(міст обласного    |         |
|пропозиції щодо    |значення), Федерація |         |
|формування державного |роботодавців     |         |
|замовлення на     |Київського регіону  |         |
|підготовку кадрів у  |"Київщина" (за згодою)|         |
|вищих і професійно-  |           |         |
|технічних навчальних |           |         |
|закладах       |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|1.3. Створити банк  |Головне управління  |2006 рік     |
|даних підприємств   |праці та соціального |         |
|області, які проводять|захисту населення   |         |
|професійне навчання  |облдержадміністрації, |         |
|безпосередньо на   |Київський обласний  |         |
|виробництві.     |центр зайнятості,   |         |
|Висвітлювати через  |райдержадміністрації |         |
|засоби масової    |та міськвиконкоми   |         |
|інформації досвід   |(міст обласного    |         |
|кращих підприємств  |значення)       |         |
|області з питань   |           |         |
|організації      |           |         |
|професійного навчання |           |         |
|кадрів        |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|1.4. Вивчити питання |Управління освіти і  |Постійно     |
|щодо оновлення    |науки, Головне    |         |
|переліку професій та |управління праці та  |         |
|організації      |соціального захисту  |         |
|професійної підготовки|населення       |         |
|робітничих кадрів для |облдержадміністрації, |         |
|цукропереробних    |Київський обласний  |         |
|підприємств на базі  |центр зайнятості,   |         |
|навчально-курсових  |райдержадміністрації |         |
|комбінатів та інших  |та міськвиконкоми   |         |
|типів навчальних   |(міст обласного    |         |
|закладів області   |значення)       |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|1.5. Підвищити    |Київській обласний  |2006-2007 роки  |
|конкурентоспроможність|центр зайнятості,   |         |
|робочої сили шляхом  |Головне управління  |         |
|професійного навчання |праці та соціального |         |
|не менше 8,0 відсотка |захисту населення,  |         |
|безробітних громадян |обласне відділення  |         |
|щорічно, які     |Фонду України     |         |
|працевлаштовуються за |соціального захисту  |         |
|направленням державної|інвалідів (за згодою),|         |
|служби зайнятості   |райдержадміністрації |         |
|           |та міськвиконкоми   |         |
|           |(міст обласного    |         |
|           |значення)       |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|1.6. Провести     |Головне управління  |2006-2007 роки  |
|моніторинг      |праці та соціального |         |
|працевлаштування   |захисту населення,  |         |
|випускників навчальних|управління освіти і  |         |
|закладів державної та |науки         |         |
|комунальної форм   |облдержадміністрації, |         |
|власності, потреба в |Київській обласний  |         |
|яких була заявлена  |центр зайнятості,   |         |
|підприємствами-    |райдержадміністрації |         |
|замовниками      |та міськвиконкоми   |         |
|           |(міст обласного    |         |
|           |значення)       |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|1.7. Організувати у  |Головне управління  |2006 рік     |
|кожному із районів та |праці та соціального |         |
|міст обласного    |захисту населення   |         |
|значення спільно із  |облдержадміністрації, |         |
|центрами зайнятості, |Київській обласний  |         |
|обласним відділенням |центр зайнятості,   |         |
|Фонду України     |обласне відділення  |         |
|соціального захисту  |Фонду України     |         |
|інвалідів,      |соціального захисту  |         |
|роботодавцями     |інвалідів (за згодою),|         |
|проведення спільних  |райдержадміністрації |         |
|інформаційних     |та міськвиконкоми   |         |
|семінарів щодо питань |(міст обласного    |         |
|поліпшення професійної|значення)       |         |
|підготовки та     |           |         |
|працевлаштування осіб |           |         |
|з обмеженими фізичними|           |         |
|можливостями     |           |         |
|----------------------------------------------------------------|
|  2. Збереження і створення робочих місць, сприяння розвитку  |
|    підприємництва та самостійній зайнятості населення    |
|----------------------------------------------------------------|
|2.1. Забезпечити   |Головні управління,  |2006-2007 роки  |
|виконання державного |управління, відділи, |         |
|завдання із розширення|інші структурні    |         |
|сфери застосування  |підрозділи      |         |
|праці за рахунок   |облдержадміністрації, |         |
|створення не менше 36 |райдержадміністрації |         |
|тисяч нових робочих  |та міськвиконкоми   |         |
|місць щорічно по   |(міст обласного    |         |
|адміністративно-   |значення) Київській  |         |
|територіальних    |обласний центр    |         |
|одиницях та за видами |зайнятості, обласне  |         |
|економічної діяльності|відділення Фонду   |         |
|           |України соціального  |         |
|           |захисту інвалідів (за |         |
|           |згодою)        |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|2.2. Проводити    |Головне управління  |Щокварталу    |
|моніторинг створення |праці та соціального |         |
|нових робочих місць за|захисту населення,  |         |
|видами економічної  |інші структурні    |         |
|діяльності у розрізі |підрозділи      |         |
|адміністративно-   |облдержадміністрації, |         |
|територіальних одиниць|Київський обласний  |         |
|та за видами робочих |центр зайнятості,   |         |
|місць з метою     |райдержадміністрації |         |
|забезпечення робочих |та міськвиконкоми   |         |
|місць працівниками  |(міст обласного    |         |
|відповідних професій |значення)       |         |
|та кваліфікації,   |           |         |
|прогнозування     |           |         |
|розвитку ринку праці |           |         |
|районів та міст    |           |         |
|обласного значення  |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|2.3. Узагальнити та  |Головні управління  |2006 рік     |
|поширити позитивний  |економіки, праці та  |         |
|досвід        |соціального захисту  |         |
|райдержадміністрацій |населення       |         |
|та міськвиконкомів  |облдержадміністрації, |         |
|(міст обласного    |райдержадміністрації |         |
|значення) щодо    |та міськвиконкоми   |         |
|підтримки і сприяння |(міст обласного    |         |
|підприємницькій    |значення)       |         |
|ініціативі населення |           |         |
|на місцевому рівні  |           |         |
|шляхом реєстрації   |           |         |
|суб'єктів       |           |         |
|підприємницької    |           |         |
|діяльності через   |           |         |
|систему "Єдиного   |           |         |
|вікна", забезпечення |           |         |
|доступності кредитних |           |         |
|ресурсів, надання   |           |         |
|земельних ділянок та |           |         |
|виробничих площ,   |           |         |
|приміщень для     |           |         |
|створення нових    |           |         |
|робочих місць з метою |           |         |
|підвищення рівня   |           |         |
|зайнятості населення |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|2.4. Забезпечити   |Головне управління  |2006-2007 роки  |
|широку участь     |праці та соціального |         |
|роботодавців в    |захисту населення   |         |
|обласному конкурсі на |облдержадміністрації, |         |
|звання "Кращий    |райдержадміністрації |         |
|роботодавець року"  |та міськвиконкоми   |         |
|шляхом висвітлення  |(міст обласного    |         |
|діяльності кращих   |значення), Федерація |         |
|підприємств області у |роботодавців     |         |
|засобах масової    |Київського регіону  |         |
|інформації, морального|"Київщина" (за    |         |
|та матеріального   |згодою), обласне   |         |
|заохочення      |відділення Фонду   |         |
|роботодавців до    |України соціального  |         |
|збереження та     |захисту інвалідів (за |         |
|створення нових    |згодою)        |         |
|робочих місць (у тому |           |         |
|числі для осіб з   |           |         |
|обмеженими фізичними |           |         |
|можливостями),    |           |         |
|збільшення кількості |           |         |
|працюючих, підвищення |           |         |
|якості робочої сили  |           |         |
|----------------------------------------------------------------|
|3. Розв'язання проблем зайнятості населення в монофункціональних|
|         містах та сільській місцевості         |
|----------------------------------------------------------------|
|3.1. Провести     |Головні управління  |2006 рік     |
|моніторинг впливу   |економіки, праці та  |         |
|інвестиційної     |соціального захисту  |         |
|діяльності в галузях |населення       |         |
|економіки у кожному  |облдержадміністрації, |         |
|районі і місті    |райдержадміністрації |         |
|обласного значення,  |та міськвиконкоми   |         |
|які характеризуються |(міст обласного    |         |
|депресивністю,    |значення)       |         |
|моноекономічною    |           |         |
|структурою виробництва|           |         |
|і високим рівнем   |           |         |
|безробіття, з метою  |           |         |
|створення нових    |           |         |
|робочих місць,    |           |         |
|зростання зайнятості |           |         |
|населення       |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|3.2. Завершити    |Київській обласний  |I півріччя    |
|паспортизацію     |центр зайнятості,   |2006 року     |
|населених пунктів та |райдержадміністрації |         |
|укладання угод про  |та міськвиконкоми   |         |
|співпрацю між     |(міст обласного    |         |
|сільськими радами та |значення)       |         |
|базовими центрами   |           |         |
|зайнятості з метою  |           |         |
|визначення можливостей|           |         |
|щодо створення нових |           |         |
|робочих місць та   |           |         |
|самозайнятості    |           |         |
|безробітних з числа  |           |         |
|сільського населення |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|3.3. Сприяти     |Структурні підрозділи |Постійно     |
|впровадженню     |облдержадміністрації, |         |
|інвестиційних проектів|райдержадміністрації |         |
|у містах і районах із |та міськвиконкоми   |         |
|монопрофільною    |(міст обласного    |         |
|структурою      |значення), місцеві  |         |
|виробництва, розвитку |органи самоврядування,|         |
|внутрішньорегіональної|Київський обласний  |         |
|та міжгалузевої    |центр зайнятості   |         |
|кооперації, розвитку |Федерація роботодавців|         |
|виробничої та     |Київського регіону  |         |
|соціальної сфери в  |"Київщина" (за    |         |
|сільській місцевості |згодою), облпрофрада |         |
|шляхом стимулювання  |(за згодою)      |         |
|незайнятих громадян до|           |         |
|самозайнятості та   |           |         |
|розвитку малого і   |           |         |
|середнього бізнесу  |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|3.4. Сприяти створенню|Райдержадміністрації |Постійно     |
|та підвищенню ролі  |та міськвиконкоми   |         |
|районних і міських  |(міст обласного    |         |
|(міст обласного    |значення), Федерація |         |
|значення)       |роботодавців     |         |
|координаційних    |Київського регіону  |         |
|комітетів сприяння  |"Київщина" (за    |         |
|зайнятості населення |згодою), облпрофрада |         |
|щодо розв'язання   |(за згодою)      |         |
|проблем продуктивного |           |         |
|використання трудових |           |         |
|ресурсів, підвищення |           |         |
|рівня зайнятості   |           |         |
|населення шляхом   |           |         |
|координації заходів  |           |         |
|місцевих органів   |           |         |
|виконавчої влади та  |           |         |
|органів місцевого   |           |         |
|самоврядування,    |           |         |
|об'єднань       |           |         |
|роботодавців і    |           |         |
|професійних спілок  |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|3.5. Вивчити досвід  |Управління культури і |I півріччя    |
|розвитку туризму,   |туризму, Головне   |2006 року     |
|зокрема сільського  |управління      |         |
|"зеленого туризму", у |агропромислового   |         |
|Київській області з  |розвитку, праці та  |         |
|метою підвищення рівня|соціального захисту  |         |
|зайнятості населення |населення       |         |
|           |облдержадміністрації, |         |
|           |Київський обласний  |         |
|           |центр зайнятості,   |         |
|           |райдержадміністрації |         |
|           |та міськвиконкоми   |         |
|           |(міст обласного    |         |
|           |значення), спілка   |         |
|           |сприяння розвитку   |         |
|           |сільського зеленого  |         |
|           |туризму в Україні (за |         |
|           |згодою)        |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|3.6. Проводити    |Славутицький     |2006-2007 роки  |
|щомісячний моніторинг |міськвиконком, Головне|         |
|створення робочих   |управління праці та  |         |
|місць і руху робочої |соціального захисту  |         |
|сили з метою оцінки  |населення       |         |
|трудових ресурсів і  |облдержадміністрації, |         |
|сфери застосування  |обласний центр    |         |
|праці для       |зайнятості      |         |
|працевлаштування   |           |         |
|працівників      |           |         |
|Чорнобильської АЕС,  |           |         |
|які вивільняються   |           |         |
|після закриття    |           |         |
|станції, та жителів м.|           |         |
|Славутич, а також   |           |         |
|забезпечення     |           |         |
|безробітних      |           |         |
|соціальними послугами |           |         |
|----------------------------------------------------------------|
| 4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального  |
|захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці |
|----------------------------------------------------------------|
|4.1. Забезпечити   |Головне управління  |Щорічно,     |
|бронювання на     |праці та соціального |I півріччя    |
|підприємствах,    |захисту населення   |         |
|установах та     |облдержадміністрації, |         |
|організаціях області |Київський обласний  |         |
|не менше 1,4 тис.   |центр зайнятості,   |         |
|якісних робочих місць |райдержадміністрації |         |
|для працевлаштування |та міськвиконкоми   |         |
|громадян, які     |(міст обласного    |         |
|потребують додаткового|значення), обласне  |         |
|соціального захисту  |відділення Фонду   |         |
|           |України соціального  |         |
|           |захисту інвалідів (за |         |
|           |згодою)        |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|4.2. Створити обласний|Головне управління  |Постійно     |
|банк вакансій для   |праці та соціального |         |
|інвалідів та банк   |захисту населення   |         |
|даних інвалідів, які |облдержадміністрації, |         |
|потребують      |Київський обласний  |         |
|працевлаштування,   |центр зайнятості,   |         |
|інформувати про    |райдержадміністрації |         |
|існуючі вакансії   |та міськвиконкоми   |         |
|слухачів       |(міст обласного    |         |
|Всеукраїнського центру|значення), обласне  |         |
|реабілітації інвалідів|відділення Фонду   |         |
|у с. Лютіж. Сприяти  |України соціального  |         |
|працевлаштуванню осіб |захисту інвалідів (за |         |
|з обмеженими фізичними|згодою)        |         |
|можливостями на    |           |         |
|заброньовані для них |           |         |
|робочі місця     |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|4.3. Надавати     |Київський обласний  |Щорічно      |
|профорієнтаційні   |центр зайнятості,   |         |
|послуги не менше 72,0 |райдержадміністрації |         |
|тис. осіб з числа   |та міськвиконкоми   |         |
|незайнятого населення |(міст обласного    |         |
|шляхом оперативного  |значення)       |         |
|інформування молоді, |           |         |
|інших груп населення, |           |         |
|що потребують     |           |         |
|додаткового      |           |         |
|соціального захисту, |           |         |
|про потреби ринку   |           |         |
|праці у працівниках  |           |         |
|відповідних професій |           |         |
|та кваліфікації    |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|4.4. Сприяти     |Головне управління  |Постійно     |
|працевлаштуванню   |праці та соціального |         |
|соціально незахищених |захисту населення,  |         |
|категорій населення, |управління у справах |         |
|зокрема дітей-сиріт  |сім'ї та молоді    |         |
|та дітей, позбавлених |облдержадміністрації, |         |
|батьківського     |Київський обласний  |         |
|піклування,      |центр зайнятості,   |         |
|дітей-інвалідів    |райдержадміністрації |         |
|працездатного віку  |та міськвиконкоми   |         |
|шляхом бронювання   |(міст обласного    |         |
|робочих місць та   |значення), обласне  |         |
|створення нових    |відділення Фонду   |         |
|робочих місць шляхом |України соціального  |         |
|надання дотацій    |захисту інвалідів (за |         |
|підприємствам,    |згодою)        |         |
|спрямування на    |           |         |
|організацію      |           |         |
|підприємницької    |           |         |
|діяльності      |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|4.5. Організувати із |Управління у справах |         |
|залученням коштів   |сім'ї та молоді,   |         |
|місцевих бюджетів,  |освіти і науки    |         |
|навчальних закладів  |облдержадміністрації, |         |
|та суб'єктів     |райдержадміністрації |         |
|господарювання роботу |та міськвиконкоми   |         |
|таборів праці та   |(міст обласного    |         |
|відпочинку, молодіжних|значення)       |         |
|трудових загонів з  |           |         |
|метою залучення до  |           |         |
|трудової діяльності  |           |         |
|учнів та студентів у |           |         |
|вільний від навчання |           |         |
|час, на період літніх |           |         |
|канікул        |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|4.6. Створити у    |Київський обласний  |I квартал     |
|базових центрах    |центр зайнятості   |2006 року     |
|зайнятості      |           |         |
|інформаційні гендерні |           |         |
|куточки та центри для |           |         |
|соціальної підтримки |           |         |
|молоді і жінок, які  |           |         |
|втратили роботу    |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|4.7. Сприяти обласному|Головне управління  |Постійно     |
|центру зайнятості у  |праці та соціального |         |
|працевлаштуванні   |захисту населення   |         |
|військовослужбовців, |облдержадміністрації, |         |
|звільнених у запас  |обласний центр    |         |
|або у відставку при  |зайнятості,      |         |
|реформуванні Збройних |райдержадміністрації |         |
|Сил України, їх    |та міськвиконкоми   |         |
|профорієнтації і   |(міст обласного    |         |
|залученню до     |значення)       |         |
|підприємницької    |           |         |
|діяльності      |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|4.8. Продовжити    |Головне управління  |2006-2007 роки  |
|практику проведення  |праці та соціального |         |
|загальноосвітнього та |захисту населення,  |         |
|професійного навчання |управління освіти і  |         |
|в установах виконання |науки         |         |
|покарань з метою   |облдержадміністрації, |         |
|забезпечення     |управління Державного |         |
|соціальної адаптації |департаменту України з|         |
|засуджених після   |питань виконання   |         |
|відбуття ними     |покарань у м. Києві та|         |
|покарання з      |Київській області (за |         |
|урахуванням особистих |згодою), обласний   |         |
|побажань та потреби в |центр зайнятості   |         |
|працівниках      |           |         |
|відповідних      |           |         |
|спеціальностей на   |           |         |
|ринку праці області  |           |         |
|----------------------------------------------------------------|
|     5. Регулювання міждержавних трудових міграцій     |
|----------------------------------------------------------------|
|5.1. Продовжити    |Головне управління  |I півріччя    |
|практику проведення  |праці та соціального |2006-2007 року  |
|аналізу використання |захисту населення   |         |
|іноземної робочої сили|облдержадміністрації, |         |
|на ринку праці області|Київський обласний  |         |
|і подання Міністерству|центр зайнятості,   |         |
|праці та соціальної  |територіальна     |         |
|політики України у  |державна інспекція  |         |
|встановленому порядку |праці у Київській   |         |
|пропозицій до переліку|області        |         |
|професій і      |           |         |
|спеціальностей,    |           |         |
|необхідних для    |           |         |
|задоволення потреб  |           |         |
|області в працівниках-|           |         |
|іммігрантах      |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|5.2. Продовжити    |Територіальна державна|2006-2007 роки  |
|практику здійснення  |інспекція праці у   |         |
|контролю за діяльністю|Київській області,  |         |
|суб'єктів       |Київський обласний  |         |
|підприємницької    |центр зайнятості,   |         |
|діяльності, що    |Головне управління  |         |
|одержали спеціальний |праці та соціального |         |
|дозвіл (ліцензію) на |захисту населення   |         |
|надання послуг з   |облдержадміністрації, |         |
|посередництва у    |райдержадміністрації |         |
|працевлаштуванні   |та міськвиконкоми   |         |
|громадян України на  |(міст обласного    |         |
|роботу за кордоном  |значення)       |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|5.3. Забезпечити   |Головне управління  |Постійно     |
|інформування населення|праці та соціального |         |
|області про можливість|захисту населення   |         |
|працевлаштування за  |облдержадміністрації, |         |
|кордоном, а також про |Київський обласний  |         |
|існування потенційного|центр зайнятості,   |         |
|ризику стати     |райдержадміністрації |         |
|потерпілим від    |та міськвиконкоми   |         |
|шахрайських дій    |(міст обласного    |         |
|злочинців та торговців|значення)       |         |
|людьми        |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|5.4. Організувати   |Головне управління  |Постійно     |
|контроль за      |праці та соціального |         |
|працевлаштуванням в  |захисту населення   |         |
|області громадян   |облдержадміністрації, |         |
|іноземних держав, що |Київський обласний  |         |
|уклали з Україною   |центр зайнятості,   |         |
|угоди про тимчасову  |територіальна     |         |
|міграцію громадян, з |державна інспекція  |         |
|метою дотримання квот,|праці у Київській   |         |
|встановлених цими   |області        |         |
|угодами        |           |         |
|----------------------------------------------------------------|
|  6. Надання соціальних послуг зареєстрованим безробітним   |
|----------------------------------------------------------------|
|6.1. Розробити районні|Райдержадміністрації |I півріччя    |
|та міські (міст    |та міськвиконкоми   |2006 року     |
|обласного значення)  |(міст обласного    |         |
|програми організації |значення), Київський |         |
|оплачуваних      |обласний центр    |         |
|громадських робіт із |зайнятості, Головне  |         |
|залученням коштів   |управління праці та  |         |
|місцевих бюджетів для |соціального захисту  |         |
|забезпечення     |населення       |         |
|тимчасової зайнятості |облдержадміністрації |         |
|населення з числа   |           |         |
|громадян, які     |           |         |
|потребують додаткового|           |         |
|соціального захисту, |           |         |
|залучення до праці  |           |         |
|економічно неактивних |           |         |
|груп населення    |           |         |
|працездатного віку  |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|6.2. Проаналізувати  |Київський обласний  |2006 рік     |
|причини незайнятості |центр зайнятості,   |         |
|працездатних членів  |райдержадміністрації |         |
|окремих        |та міськвиконкоми   |         |
|домогосподарств та  |(міст обласного    |         |
|сприяти їх      |значення)       |         |
|працевлаштуванню.   |           |         |
|Сприяти у       |           |         |
|працевлаштуванні   |           |         |
|безробітних з числа  |           |         |
|молоді за рахунок   |           |         |
|надання дотацій    |           |         |
|роботодавцям на    |           |         |
|створення додаткових |           |         |
|робочих місць за кошти|           |         |
|Фонду         |           |         |
|загальнообов'язкового |           |         |
|державного соціального|           |         |
|страхування України на|           |         |
|випадок безробіття  |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|6.3. Забезпечити   |Київський обласний  |Постійно     |
|зростання рівня    |центр зайнятості,   |         |
|працевлаштування   |райдержадміністрації |         |
|незайнятого населення |та міськвиконкоми   |         |
|за рахунок надання  |(міст обласного    |         |
|дотацій роботодавцям |значення)       |         |
|та одноразових виплат |           |         |
|допомоги по безробіттю|           |         |
|з метою здійснення  |           |         |
|підприємницької    |           |         |
|діяльності      |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|6.4. Визначити потребу|Райдержадміністрації |I півріччя щорічно|
|підприємств області у |та міськвиконкоми   |         |
|сезонній робочій силі |(міст обласного    |         |
|з метою збільшення  |значення), Київський |         |
|обсягів тимчасової  |обласний центр    |         |
|зайнятості      |зайнятості      |         |
|безробітного населення|           |         |
|----------------------------------------------------------------|
|      7. Регулювання соціально-трудових відносин      |
|----------------------------------------------------------------|
|7.1. Забезпечити   |Структурні підрозділи |Постійно     |
|включення до     |облдержадміністрації, |         |
|колективних договорів,|облпрофрада (за    |         |
|що укладаються на   |згодою), Федерація  |         |
|підприємствах різних |роботодавців     |         |
|форм власності,    |Київського регіону  |         |
|зобов'язань      |"Київщина" (за    |         |
|адміністрації     |згодою),       |         |
|підприємств щодо   |райдержадміністрації |         |
|забезпечення     |та міськвиконкоми   |         |
|продуктивної     |(міст обласного    |         |
|зайнятості,      |значення)       |         |
|врегулювання процесів |           |         |
|плинності кадрів,   |           |         |
|своєчасної виплати  |           |         |
|заробітної плати,   |           |         |
|забезпечення трудових |           |         |
|прав при вивільненні |           |         |
|працівників, що    |           |         |
|підпадають під    |           |         |
|категорію осіб, які не|           |         |
|здатні на рівних   |           |         |
|умовах конкурувати на |           |         |
|ринку праці,     |           |         |
|збереження або    |           |         |
|створення нових    |           |         |
|робочих місць для   |           |         |
|громадян, які     |           |         |
|підлягають      |           |         |
|вивільненню, особливо |           |         |
|коли в родині     |           |         |
|працівника вже є   |           |         |
|безробітні      |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|7.2. Забезпечити   |Головне управління  |Постійно     |
|включення до     |праці та соціального |         |
|колективних договорів,|захисту населення   |         |
|що укладаються на   |облдержадміністрації, |         |
|підприємствах,    |Федерація       |         |
|зобов'язань      |роботодавців     |         |
|адміністрації     |Київського регіону  |         |
|підприємств щодо   |"Київщина" (за    |         |
|збереження робочих  |згодою), облпрофрада |         |
|місць та підвищення  |(за згодою)      |         |
|якості робочої сили  |           |         |
|шляхом підвищення   |           |         |
|кваліфікації     |           |         |
|працівників і     |           |         |
|проведення навчання на|           |         |
|виробництві, а також |           |         |
|забезпечення державних|           |         |
|соціальних гарантій  |           |         |
|працівникам шляхом  |           |         |
|обов'язкового     |           |         |
|перерахування внесків |           |         |
|до державних фондів  |           |         |
|соціального      |           |         |
|страхування      |           |         |
|----------------------+----------------------+------------------|
|7.3. Проводити    |Головне управління  |2006-2007 роки  |
|моніторинг виконання |праці та соціального |         |
|положень Генеральної |захисту населення   |         |
|угоди між Кабінетом  |облдержадміністрації, |         |
|Міністрів України,  |територіальна     |         |
|Конфедерацією     |державна інспекція  |         |
|роботодавців України і|праці у Київській   |         |
|Всеукраїнськими    |області, Федерація  |         |
|профспілками та    |роботодавців     |         |
|профоб'єднаннями,   |Київського регіону  |         |
|галузевих та     |"Київщина" (за    |         |
|регіональної угод, а |згодою), облпрофрада |         |
|також колективних   |(за згодою),     |         |
|договорів щодо    |райдержадміністрації |         |
|виконання зобов'язань |та міськвиконкоми   |         |
|із нормування та   |(міст обласного    |         |
|оплати праці,     |значення)       |         |
|забезпечення     |           |         |
|зайнятості при    |           |         |
|вивільненні      |           |         |
|працівників. Вживати |           |         |
|заходи щодо      |           |         |
|притягнення в     |           |         |
|установленому порядку |           |         |
|до відповідальності  |           |         |
|осіб, винних у    |           |         |
|порушенні зазначених |           |         |
|гарантій       |           |         |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник апарату адміністрації            А.П.Косенко

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка