Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми звітності N "Звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми" та інструкції щодо її заповнення

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2005 N 446
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 січня 2006 р.
                   за N 33/11907
 
 
         Про затвердження форми звітності
         N "Звіт про державну допомогу
         сім'ям з дітьми" та інструкції
            щодо її заповнення
 
 
   Відповідно до статті 19-1 Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ), на виконання доручення Президента України від
26 липня 2005 року N 1-1/764, з метою вдосконалення моделей
комплексного моніторингу   системи   соціальної   допомоги
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форму звітності N 2 "Звіт про державну допомогу
сім'ям з дітьми" та Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 2
"Звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми", що додаються.
 
   2. Міністерству праці та соціальної політики  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
населення обласних, Головному управлінню соціального  захисту
населення Київської міської державної адміністрації та Управлінню
праці та соціального захисту населення Севастопольської міської
державної адміністрації забезпечити збір, контроль, обробку та
подання інформації Міністерству праці та соціальної політики
України, головним управлінням статистики в Автономній Республіці
Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті
Севастополі до 1 березня.
 
   3. Управлінню політики адресної допомоги (І.Поліщук):
   зареєструвати наказ у Міністерстві юстиції України;
   забезпечити подання Державному комітету статистики України
зведеної інформації в цілому в Україні та в регіонах щорічно до
5 квітня.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра О.Гарячу.
 
 Міністр                         І.Сахань
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 В.о. Голови Державного
 комітету статистики України               В.Головко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   30.12.2005 N 446
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 січня 2006 р.
                   за N 33/11907
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
         щодо заповнення форми звітності
         N 2 "Звіт про державну допомогу
             сім'ям з дітьми"
 
 
   Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 2
"Звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми".
 
   Звітність за формою N 2 один раз на рік, за станом на
1 січня, складають управління праці та  соціального  захисту
населення  районних, районних у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій, виконавчих органів міських і районних у
містах (у разі їх створення) рад і до 1 лютого або центри з
нарахування і виплати допомоги (у разі їх створення) до 5 лютого
подають Міністерству праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
населення обласних державних адміністрацій, Головному управлінню
соціального захисту  населення  Київської  міської  державної
адміністрації й Управлінню праці та соціального захисту населення
Севастопольської міської державної адміністрації.
 
   Міністерство праці  та  соціальної  політики  Автономної
Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту
населення обласних державних адміністрацій, Головне управління
соціального  захисту  населення  Київської  міської державної
адміністрації й Управління праці та соціального захисту населення
Севастопольської міської державної адміністрації до 1 березня
подають звіт Міністерству праці та соціальної політики України,
головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим,
областях, місті Києві  та  Управлінню  статистики  в  місті
Севастополі.
 
   Міністерство праці та соціальної політики України до 5 квітня
подає Державному комітету статистики України зведену інформацію по
Україні та регіонах.
 
   Облік чисельності осіб, які отримують допомогу відповідно до
Закону України  "Про  державну  допомогу  сім'ям  з  дітьми"
( 1798-14 ),  та облік сум такої допомоги здійснюються органами
праці та соціального захисту населення на підставі інформації з
бази даних або особових справ осіб, в яких зберігаються матеріали,
необхідні для призначення допомоги та визначення її розміру.
 
   У рядку 01 у графах 1-3 вказується кількість осіб, які
звернулися   за   допомогою   протягом   звітного   року
(ряд.01=ряд.03+ряд.10+ряд.19+ряд.24+ряд.37).
 
   У рядку 02 у графах 1-3 вказується кількість осіб, яким
призначено  допомогу  протягом  звітного року, з урахуванням
кількості звернень (ряд.02 = ряд.04+ряд.11+ряд.20+ряд.25+ряд.38).
 
   У рядку 03 - у графах 1-3 вказується кількість осіб (жінок),
які звернулися за призначенням допомоги у зв'язку з вагітністю та
пологами.
 
   У рядку 04 - у графах 1-3 вказується кількість осіб (жінок),
яким призначено допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, у
графах 4-6 - сума нарахованої протягом звітного року допомоги
(ряд.04=ряд.05+ряд.06 +ряд.07+ряд.08), а в графах 7-9 - середній
розмір  такої  допомоги  (визначається  шляхом  ділення суми
призначеної допомоги на кількість осіб, яким вона була призначена
протягом року (гр.7=гр.4:гр.1; гр.8=гр.5:гр.2; гр.9=гр.6:гр.3).
 
   Із рядка 04:
   у  рядку  05 у графах 1-3 вказується кількість жінок,
звільнених з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, яким
призначено допомогу, у графах 4-6 - сума нарахованої їм протягом
звітного року допомоги, а в графах 7-9 - середній розмір такої
допомоги (розраховується аналогічно рядку 04);
   у  рядку  06 у графах 1-3 вказується кількість жінок,
зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні, яким
призначено допомогу, у графах 4-6 - сума нарахованої їм протягом
звітного року допомоги, а в графах 7-9 - середній розмір такої
допомоги (розраховується аналогічно рядку 04);
   у рядку 07 у графах 1-3 вказується кількість жінок -
аспірантів, докторантів, клінічних ординаторів, студенток, яким
призначено допомогу, у графах 4-6 - сума нарахованої їм протягом
звітного року допомоги, а в графах 7-9 - середній розмір такої
допомоги (розраховується аналогічно рядку 04);
   у рядку 08 у графах 1-3 вказується кількість непрацюючих
жінок, яким призначено допомогу, у графах 4-6 - сума нарахованої
їм протягом звітного року допомоги, а в графах 7-9 - середній
розмір такої допомоги (розраховується аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 09 у графах 1-3 вказується кількість виплат допомоги
у зв'язку з вагітністю та пологами протягом звітного року, графах
4-6 - сума виплаченої протягом року допомоги.
 
   У рядку 10 у графах 1-3 вказується кількість осіб, які
звернулися за призначенням допомоги при народженні дитини.
 
   У рядку 11 у графах 1-3 вказується кількість осіб, яким
призначено допомогу при народженні дитини, у графах 4-6 - сума
призначеної допомоги, а в графах 7-9 - середній розмір такої
допомоги (розраховується аналогічно рядку 04) та її сума.
 
   У рядку 12 у графах 1-3 вказується кількість дітей, на яких
призначено допомогу при народженні дитини (ряд.12 не може бути
менше  ряд.11),  у  графах 4-6 - сума призначеної допомоги
(ряд.12=ряд.11), а в графах 7-9 - середній розмір такої допомоги
(розраховується аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 13 у графах 1-3 вказується кількість виплат допомоги
при народженні на кожну дитину, передбачених протягом звітного
року,  у  графах  4-6  -  сума  нарахованої  допомоги
(ряд.13=ряд.14+ряд.15), а в графах 7-9 - середній розмір такої
допомоги (розраховується аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 14 у графах 1-3 вказується кількість одноразових
виплат допомоги при народженні на кожну дитину, передбачених
протягом звітного року, у графах 4-6 - сума нарахованої допомоги,
а в графах 7-9 - середній розмір такої допомоги (розраховується
аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 15 у графах 1-3 вказується кількість щомісячних
виплат допомоги при народженні на кожну дитину, передбачених
протягом звітного року, у графах 4-6 - сума нарахованої допомоги,
а в графах 7-9 - середній розмір такої допомоги (розраховується
аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 16 у графах 1-3 вказується кількість виплат допомоги
при народженні на кожну дитину, у графах 4-6 - сума виплаченої
допомоги (ряд.16=ряд.17+ряд.18).
 
   У рядку 17 у графах 1-3 вказується кількість одноразових
виплат допомоги при народженні на кожну дитину, у графах 4-6 -
сума виплаченої допомоги.
 
   У рядку 18 у графах 1-3 вказується кількість щомісячних
виплат допомоги при народженні на кожну дитину, у графах 4-6 -
сума виплаченої допомоги.
 
   У рядку 19 у графах 1-3 вказується кількість осіб, які
звернулися протягом звітного року за призначенням допомоги по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
 
   У рядку 20 у графах 1-3 вказується кількість осіб, яким
призначено допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.
 
   У  рядку  21 у графах 1-3 вказується кількість виплат
отримувачам допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, передбачених протягом звітного року, у графах 4-6
- сума нарахованої допомоги, а в графах 7-9 - середній розмір
такої допомоги (визначається аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 22 у графах 1-3 вказується кількість виплат допомоги
на дітей віком до трьох років (з урахуванням їх кількості),
передбачених протягом звітного року (ряд.22 не може бути менше
ряд.21), у  графах  4-6  -  сума  нарахованої  допомоги
(ряд.22=ряд.21),  а у графах 7-9 - середній розмір такої допомоги
(визначається аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 23 у графах 1-3 вказується кількість виплат допомоги
на  дітей  віком до трьох років протягом звітного року (з
урахуванням  їх кількості), у графах 4-6 - сума виплаченої
допомоги.
 
   У рядку 24 у графах 1-3 вказується кількість осіб, які
протягом звітного року звернулися за призначенням допомоги на
дітей, що перебувають під опікою чи піклуванням.
 
   У рядку 25 у графах 1-3 вказується кількість осіб, яким
призначено допомогу на дітей, що перебувають під опікою чи
піклуванням.
 
   У  рядку  26 у графах 1-3 вказується кількість виплат
отримувачам допомоги на дітей, що перебувають під опікою чи
піклуванням, передбачених протягом звітного року, у графах 4-6 -
сума нарахованої допомоги, а в графах 7-9 - середній розмір такої
допомоги (визначається аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 27 з рядка 26 у графах 1-3 вказується кількість
виплат отримувачам допомоги на дітей, які є вихованцями навчальних
закладів,  що  фінансуються не за рахунок бюджетних коштів,
передбачених  протягом  звітного  року у графах 4-6 - сума
нарахованої допомоги, а в графах 7-9 - середній розмір такої
допомоги (визначається аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 28 у графах 1-3 вказується кількість виплат допомоги
на дітей, що перебувають під опікою чи піклуванням, передбачених
протягом звітного року (ряд.28 не може бути менше ряд.26), у
графах 4-6 - сума нарахованої допомоги  (ряд.28=ряд.26), а в
графах  7-9  - середній розмір такої допомоги (визначається
аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 29 з рядка 28 у графах 1-3 вказується кількість
виплат допомоги у максимальному розмірі на дітей, що перебувають
під опікою чи піклуванням, передбачених протягом звітного року, у
графах 4-6 - сума нарахованої допомоги (ряд.29 = ряд.30+ряд.31), а
в графах 7-9 - середній розмір такої допомоги (визначається
аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 30 у графах 1-3 вказується кількість виплат допомоги
у максимальному розмірі на дітей віком до шести років, що
перебувають під опікою чи піклуванням, передбачених протягом
звітного року, у графах 4-6 - сума нарахованої допомоги, а в
графах  7-9  - середній розмір такої допомоги (визначається
аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 31 у графах 1-3 вказується кількість виплат допомоги
у максимальному розмірі на дітей віком з шести до вісімнадцяти
років, що перебувають під опікою чи піклуванням, передбачених
протягом звітного року, у графах 4-6 - сума нарахованої допомоги,
а в графах 7-9 - середній розмір такої допомоги (визначається
аналогічно рядку 04).
 
   З рядка 28 у рядку 32 у графах 1-3 вказується кількість
виплат допомоги на дітей, які є вихованцями навчального закладу,
що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, передбачених
протягом звітного року, у графах 4-6 - сума нарахованої допомоги
(ряд.32 = ряд.26), а в графах 7-9 - середній розмір такої допомоги
(визначається аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 33 з рядка 32 у графах 1-3 вказується кількість
виплат у максимальному розмірі допомоги на  дітей,  які  є
вихованцями навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок
бюджетних коштів, передбачених протягом звітного року, у графах
4-6 - сума нарахованої допомоги (ряд.33 = ряд.34+ряд.35), а в
графах 7-9 - середній розмір такої  допомоги  (визначається
аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 34 у графах 1-3 вказується кількість виплат у
максимальному розмірі допомоги на дітей віком до шести років, які
є вихованцями навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок
бюджетних коштів, передбачених протягом звітного року, у графах
4-6 - сума нарахованої допомоги, а в графах 7-9 - середній розмір
такої допомоги (визначається аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 35 у графах 1-3 вказується кількість виплат у
максимальному  розмірі  допомоги на дітей віком з шести до
вісімнадцяти років, які є вихованцями навчальних закладів, що
фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, у графах 4-6 - сума
нарахованої протягом звітного року допомоги, а в графах 7-9 -
середній розмір такої допомоги (визначається аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 36 у графах 1-3 вказується кількість виплат допомоги
на дітей, що перебувають під опікою чи піклуванням протягом
звітного року, у графах 4-6 - сума виплаченої допомоги.
 
   У рядку 37 у графах 1-3 вказується кількість одиноких осіб
(матері, удови,  удівці,  усиновителі),  які  звернулися  за
призначенням допомоги на дітей протягом звітного року.
 
   У рядку 38 у графах 1-3 вказується кількість одиноких осіб
(матері, удови, удівці, усиновителі), яким призначено допомогу на
дітей протягом звітного року.
 
   У рядку 39 у графах 1-3 вказується кількість виплат одиноким
особам (матері, удови, удівці, усиновителі) допомоги на дітей,
передбачених  протягом  звітного року, у графах 4-6 - сума
нарахованої протягом звітного року допомоги, а в графах 7-9 -
середній розмір такої допомоги (визначається аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 40 у графах 1-3 вказується кількість виплат допомоги
на дітей (з урахуванням їх кількості) одиноким особам (матерям,
удовам, удівцям, усиновителям), передбачених протягом звітного
року (ряд.40 не може бути менше ряд.39), у графах 4-6 - сума
нарахованої допомоги (ряд.40 = ряд.39), а в графах 7-9 - середній
розмір такої допомоги (визначається аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 41 з рядка 40 у графах 1-3 вказується кількість
виплат у мінімальному розмірі допомоги на дітей одиноким особам
(матерям, удовам, удівцям, усиновителям), передбачених протягом
звітного року,  у  графах  4-6  - сума нарахованої допомоги
(ряд.41 = ряд.42+ряд.43), а в графах 7-9 - середній розмір такої
допомоги (визначається аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 42 у графах 1-3 вказується кількість виплат у
мінімальному розмірі допомоги на дітей віком до шести років
одиноким  особам  (матерям,  удовам,  удівцям, усиновителям),
передбачених  протягом  звітного року, у графах 4-6 - сума
нарахованої допомоги, а в графах 7-9 - середній розмір такої
допомоги (визначається аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 43 у графах 1-3 вказується кількість виплат у
мінімальному  розмірі  допомоги  на дітей віком з шести до
вісімнадцяти років одиноким особам (матерям, удовам, удівцям,
усиновителям), передбачених протягом звітного року, у графах 4-6 -
сума нарахованої допомоги, а в графах 7-9 - середній розмір такої
допомоги (визначається аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 44 з рядка 40 у графах 1-3 вказується кількість
виплат у максимальному розмірі допомоги на дітей одиноким особам
(матерям, удовам, удівцям, усиновителям), передбачених протягом
звітного року, у графах 4-6  -  сума  нарахованої  допомоги
(ряд.44 = ряд.45+ряд.46),  а в графах 7-9 - середній розмір такої
допомоги (визначається аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 45 у графах 1-3 вказується кількість виплат у
максимальному розмірі допомоги на дітей віком до шести років
одиноким  особам  (матерям,  удовам,  удівцям, усиновителям),
передбачених  протягом  звітного року, у графах 4-6 - сума
нарахованої допомоги, а в графах 7-9 - середній розмір такої
допомоги (визначається аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 46 у графах 1-3 вказується кількість виплат у
максимальному  розмірі  допомоги на дітей віком з шести до
вісімнадцяти років одиноким особам (матерям, удовам, удівцям,
усиновителям), передбачених протягом звітного року, у графах 4-6 -
сума нарахованої допомоги, а в графах 7-9 - середній розмір такої
допомоги (визначається аналогічно рядку 04).
 
   У рядку 47 у графах 1-3 вказується кількість виплат одиноким
особам (матерям, удовам, удівцям, усиновителям) допомоги на дітей
(з урахуванням їх кількості) протягом звітного року, у графах 4-6
- сума виплаченої допомоги.
 
   У рядку 48 у графах 1-3 вказується загальна кількість виплат
допомоги, передбачених протягом звітного року, у графах 4-6 -
загальна сума нарахованої допомоги   (ряд.48 = ряд.04+ряд.13+
+ряд.22+ряд.28+ряд.40).
 
   У рядку 49 з рядка 48 у графах 1-3 вказується загальна
кількість виплат допомоги, передбачених у грудні звітного року, у
графах 4-6 - сума нарахованої у грудні звітного року допомоги.
 
   У рядку 50 з рядка 48 у графах 1-3 вказується кількість
виплат допомоги на дітей, які проживають (працюють/навчаються) на
території населеного пункту, якому надано статус  гірського,
передбачених  протягом  звітного року, у графах 4-6 - сума
нарахованої допомоги, а в графах 7-9 - середній розмір такої
допомоги (визначається аналогічно до рядка 04).
 
   У рядку 51 у графах 1-3 вказується кількість виплат допомоги
на  кожну  дитину,  потерпілу від Чорнобильської катастрофи,
передбачених  статтями 30, 31 Закону України "Про статус і
соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) протягом звітного року, у
графах 4-6 - сума нарахованої допомоги, а в графах 7-9 - середній
розмір такої допомоги (визначається аналогічно до рядка 04).
 
   У рядку 52 у графах 1-3 вказується загальна кількість виплат
державної допомоги сім'ям з дітьми, у графах 4-6 - сума субвенції,
профінансована для їх виплати  (ряд.52 = ряд.09+ряд.16+ряд.23+
ряд.36+ряд.47+ряд.53).
 
   У рядку 53 з рядка 52 у графах 4-6 вказується сума коштів
субвенції, перерахованих за послуги поштового зв'язку.
 
   У  рядку  54  у  графах 4-6 вказується загальна сума,
профінансована для виплати допомоги на дітей, потерпілих від
Чорнобильської катастрофи, протягом звітного року.
 
   У рядку  55 у графах 4-6 вказується сума кредиторської
заборгованості з виплати допомоги за станом на 1 січня року,
наступного  за  звітним  (ряд.55 = ряд. 48+   кредиторська
заборгованість за  станом  на  1  січня  звітного  року  -
ряд.52+ряд.53).
 
   У  рядку 56 з рядка 55 у графах 4-6 вказується сума
простроченої заборгованості з виплати допомоги за станом  на
1 січня року, наступного за звітним (ряд 56 = ряд 48 - ряд.49+
кредиторська заборгованість за станом на 1 січня звітного року -
ряд.52+ряд.53).
 
   У рядку 57 у графах 4-6 вказується сума заборгованості з
виплати  допомоги  на  дітей,  потерпілих від Чорнобильської
катастрофи, за станом на 1 січня року, наступного за звітним
(ряд.57 = ряд. 51+ заборгованість  за станом на 1 січня звітного
року - ряд.54).
 
   У рядку 58 "Довідки" необхідно з кількості осіб (рядок 02),
яким призначено допомогу, виділити матерів, яким присвоєно звання
"Мати - героїня".
 
   У рядку 59 "Довідки" необхідно вказати кількість дітей, на
яких отримана допомога в грудні звітного року, за станом на
1 січня наступного за звітним року.
 
   З рядка 59:
   у рядку 60 вказується кількість дітей до досягнення ними
трирічного віку, по догляду за якими отримують допомогу;
   у рядку 61 вказується кількість дітей, що перебувають під
опікою чи піклуванням;
   у рядку 62 вказується кількість дітей, на яких отримана
допомога  одинокими  особами  (матерями,  удовами,  удівцями,
усиновителями).
   у  рядку 63 вказується кількість дітей, потерпілих від
Чорнобильської катастрофи, на яких допомога отримана у подвійному
розмірі.
 
   При заповненні звіту використовуються одиниці виміру, указані
у формі.
 
   Відповідальним за достовірність наведеної у формі інформації
є керівник, органу, що складає звіт, відповідно до чинного
законодавства.
 
 Заступник начальника
 управління політики адресної
 допомоги - начальник відділу з
 питань політики надання соціальної
 допомоги та житлових субсидій             Н.Рязанова
 
 
              ЗВІТНІСТЬ
      Звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми
 
         за станом на 1 січня 200_ року
 
 
-----------------------------------------------------
|        Подають        | Терміни  |   Форма N 2
|                   | подання  |
|--------------------------------------+------------|   ЗАТВЕРДЖЕНО
|Управління праці та соціального    |до 1 лютого |Наказ Мінпраці України
|захисту населення районних,      |до 5 лютого |  30.12.2005 N 446
|районних у містах Києві та      |до 1 березня|  За погодженням
|Севастополі державних адміністрацій  |до 5 квітня |  з Держкомстатом
|та виконавчих органів міських і    |      |    України
|районних у містах (у разі їх     |      |
|створення) рад            |      |    Річна
|                   |      |    Поштова
|Центри з нарахування і виплати    |      |
|допомоги -              |      |
|Міністерству праці та соціальної   |      |
|політики Автономної Республіки Крим, |      |
|головним               |      |
|управлінням праці та соціального   |      |
|захисту населення обласних державних |      |
|адміністрацій, Головному управлінню  |      |
|соціального захисту населення     |      |
|Київської міської державної      |      |
|адміністрації, Управлінню праці та  |      |
|соціального захисту населення     |      |
|Севастопольської міської державної  |      |
|адміністрації.            |      |
|                   |      |
|Міністерство праці та         |      |
|соціальної політики Автономної    |      |
|Республіки Крим, головні управління  |      |
|праці та соціального захисту населення|      |
|обласних державних адміністрацій,   |      |
|Головне управління соціального    |      |
|захисту населення Київської міської  |      |
|державної адміністрації та Управління |      |
|праці та соціального захисту населення|      |
|Севастопольської міської державної  |      |
|адміністрації - Міністерству праці та |      |
|соціальної політики України, головним |      |
|управлінням статистики в Автономній  |      |
|Республіці Крим, областях, місті Києві|      |
|та Управлінню статистики в місті   |      |
|Севастополі.             |      |
|                   |      |
|Міністерство праці та соціальної   |      |
|політики України -          |      |
|Державному комітету статистики України|      |
|зведену інформацію в Україні та    |      |
|регіонах               |      |
-----------------------------------------------------
 
 Найменування організації - складача інформації __________________
 
 _________________________________________________________________
 
 Поштова адреса: _________________________________________________
 
------------------------------------------------------------------
|    |        Коди організації-складача        |
|--------+-------------------------------------------------------|
|  за  | терито-| виду | форми |організа- | міністерст-|   |
| ЄДРПОУ | рії  |економі-|власно-| ційно - | ва, іншого |   |
|    |(КОАТУУ)| чної | сті | правової |центрального|   |
|    |    |діяльно-| (КФВ) | форми  | органу,  |   |
|    |    | сті  |    |господарю-|  якому  |   |
|    |    | (КВЕД) |    | вання  |підпорядко- |   |
|    |    |    |    | (КОПФГ) |  вана  |   |
|    |    |    |    |     |організація-|   |
|    |    |    |    |     | складач  |   |
|    |    |    |    |     | інформації |   |
|    |    |    |    |     | (КОДУ)*  |   |
|--------+--------+--------+-------+----------+------------+-----|
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5   |   6   | 7 |
|--------+--------+--------+-------+----------+------------+-----|
|    |    |    |    |     |      |   |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   *Тільки для підприємств державної форми власності.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування показника  | N | Кількість осіб, |  Сума допомоги, | Середній розмір |
|              |рядка|   одиниць   |   тис. грн **  | допомоги, грн *** |
|              |   |-------------------+-------------------+-------------------|
|              |   |усьо-|у тому числі |усьо-|у тому числі |усьо-|у тому числі |
|              |   | го |-------------| го |-------------| го |-------------|
|              |   |   |міська|сіль- |   |міська|сіль- |   |міська|сіль- |
|              |   |   |місце-| ська |   |місце-| ська |   |місце-| ська |
|              |   |   |вість |місце-|   |вість |місце-|   |вість |місце-|
|              |   |   |   |вість |   |   |вість |   |   |вість |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|              | Б | 1 | 2  | 3  | 4 | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість осіб, які    | 01 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
|звернулися за допомогою  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|протягом звітного року   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|(рядки 03+10+19+24+37)   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість осіб, яким    | 02 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
|призначено допомогу    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|протягом звітного року   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|(рядки 04+11+20+25+38)   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість жінок, які    | 03 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
|звернулися за призначенням |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги у зв'язку з    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|вагітністю та пологами   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість жінок, яким   | 04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|призначено допомогу у   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|зв'язку з вагітністю та  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|пологами протягом звітного |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|року, та сума допомоги   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|(рядки 05+06+07+08)    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|З рядка 04:        | 05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| жінок, звільнених    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|з роботи у зв'язку з    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|ліквідацією підприємства  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| жінок, зареєстрованих у | 06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|державній службі зайнятості|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|як безробітні       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| жінок - аспірантів,   | 07 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|докторантів, клінічних   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|ординаторів, студенток   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| непрацюючих жінок    | 08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість виплат допомоги у| 09 |   |   |   |   |   |   | Х | Х  | Х  |
|зв'язку з вагітністю та  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|пологами протягом звітного |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|року та сума допомоги   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість осіб, які    | 10 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
|звернулися за призначенням |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги при народженні  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|дитини           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість осіб, яким    | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|призначено допомогу при  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|народженні дитини, та сума |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість дітей, на яких  | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|призначено допомогу при їх |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|народженні, та сума    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість виплат допомоги | 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|при народженні на кожну  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|дитину, передбачених    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|протягом звітного року, та |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|нарахована сума допомоги  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|(рядки 14+15)       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з них кількість однора- | 14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|зових виплат допомоги при |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|народженні на кожну дитину |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|та нарахована сума допомоги|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з них кількість щомі-  | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|сячних виплат допомоги при |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|народженні дитини та сума |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість виплат допомоги | 16 |   |   |   |   |   |   | Х | Х  | Х  |
|при народженні на кожну  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|дитину протягом звітного  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|року та нарахована сума  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги (рядки 17+18)   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|       А       | Б | 1  | 2  | 3  | 4 | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з них кількість одно-  | 17 |   |   |   |   |   |   | Х | Х  | Х  |
|разових виплат допомоги при|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|народженні на кожну дитину |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|та сума допомоги      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з них кількість щомі-  | 18 |   |   |   |   |   |   | Х | Х  | Х  |
|сячних виплат допомоги при |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|народженні на кожну дитину |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|та сума допомоги      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість осіб, які    | 19 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
|звернулися за призначенням |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги по догляду за   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|дитиною до досягнення нею |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|трирічного віку      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість осіб, яким    | 20 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
|призначено допомогу по   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|догляду за дитиною до   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|досягнення нею трирічного |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|віку            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість виплат      | 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|отримувачам допомоги по  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|догляду за дитиною до   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|досягнення нею трирічного |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|віку, передбачених протягом|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|звітного року, та     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|нарахована сума допомоги  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість виплат допомоги | 22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|на дітей віком до трьох  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|років, передбачених    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|протягом звітного року, та |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|нарахована сума допомоги  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість виплат допомоги | 23 |   |   |   |   |   |   | Х | Х  | Х  |
|на дітей віком до трьох  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|років протягом звітного  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|року та сума допомоги   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість осіб, які    | 24 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
|звернулися за призначенням |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги на дітей, що   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|перебувають під опікою чи |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|піклуванням        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість осіб, яким    | 25 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
|призначено допомогу на   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|дітей, що перебувають під |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|опікою чи піклуванням   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість виплат      | 26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|отримувачам допомоги на  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|дітей, що перебувають під |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|опікою чи піклуванням,   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|передбачених протягом   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|звітного року та нарахована|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|сума допомоги       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|З рядка 26:        | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| кількість виплат отриму- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|вачам допомоги на дітей,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|які є вихованцями     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|навчальних закладів, що  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|фінансуються не за рахунок |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|бюджетних коштів, та сума |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість виплат допомоги | 28 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|на дітей, що перебувають  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|під опікою чи піклуванням, |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|передбачених протягом   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|звітного року та сума   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|З рядка 28:        | 29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| кількість виплат допомоги|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|у максимальному розмірі та |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|сума допомоги (рядки 30+31)|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з них на дітей віком до 6| 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|років           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з них на дітей віком від | 31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|6 до 18 років       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|       А       | Б  | 1  | 2  | 3  | 4 | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|З рядка 28:        | 32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| кількість виплат допомоги|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|на дітей, які є вихованцями|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|навчального закладу, що  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|фінансується не за рахунок |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|бюджетних коштів, та сума |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|З рядка 32:        | 33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|кількість виплат допомоги |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|у максимальному розмірі, та|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|сума допомоги (рядки 34+35)|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з них на дітей віком до 6| 34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|років           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з них на дітей віком від | 35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|6 до 18 років       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість виплат допомоги | 36 |   |   |   |   |   |   | Х | Х  | Х  |
|на дітей, що перебувають  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|під опікою чи піклуванням, |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|протягом звітного року, та |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|сума допомоги       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість одиноких осіб  | 37 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
|(матері, удови, удівці,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|усиновителі), які     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|звернулися за призначенням |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги на дітей     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість одиноких осіб  | 38 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
|(матері, удови, удівці,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|усиновителі), яким     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|призначено допомогу на   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|дітей           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість виплат      | 39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|отримувачам (одиноким   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|особам (матерям, удовам,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|удівцям, усиновителям)   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги, передбачених   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|протягом звітного року, та |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|нарахована сума допомоги  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість виплат допомоги | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|на дітей одиноким особам  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|(матерям, удовам, удівцям, |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|усиновителям), передбачених|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|протягом звітного року, та |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|нарахована сума допомоги  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|З рядка 40:        | 41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| кількість виплат допомоги|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|у мінімальному розмірі, та |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|сума допомоги (рядки 42+43)|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з них на дітей віком до 6| 42 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|років           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з них на дітей віком від | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|6 до 18 років       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|З рядка 40:        | 44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| кількість виплат допомоги|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|у максимальному розмірі, та|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|сума допомоги (рядки 45+46)|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з них на дітей віком до 6| 45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|років           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з них на дітей віком від | 46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|6 до 18 років       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість виплат одиноким | 47 |   |   |   |   |   |   | Х | Х  | Х  |
|особам (матерям, удовам,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|удівцям, усиновителям)   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги на дітей протягом |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|звітного року, та сума   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|       А       | Б  | 1  | 2  | 3  | 4 | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Загальна кількість виплат | 48 |   |   |   |   |   |   | Х | Х  | Х  |
|допомоги, передбачених   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|протягом звітного року за |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|рахунок субвенції, та   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|нарахована сума допомоги  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|(рядки 04+13+22+28+40)   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з них у грудні звітного | 49 |   |   |   |   |   |   | Х | Х  | Х  |
|року            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|З рядка 48:        | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| кількість виплат допомоги|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|на дітей, які проживають  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|на території        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|населеного пункту, якому  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|надано статус гірського,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|протягом звітного року та |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|сума допомоги       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Загальна кількість виплат | 51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги на дітей,     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|потерпілих від       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|Чорнобильської катастрофи, |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|передбачених протягом   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|звітного року, та     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|нарахована сума допомоги  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Загальна кількість виплат | 52 |   |   |   |   |   |   | Х | Х  | Х  |
|державної допомоги та сума |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|субвенції, профінансована |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|для її виплати, протягом  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|звітного року (рядки    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|09+16+23+36+47+53)     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з неї на послуги     | 53 | Х  | Х  | Х  |   |   |   | Х | Х  | Х  |
|поштового зв'язку     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Загальна сума,       | 54 | Х  | Х  | Х  |   |   |   | Х | Х  | Х  |
|профінансована для виплати |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги на дітей,     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|потерпілих від       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|Чорнобильської катастрофи, |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|протягом звітного року   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кредиторська заборгованість| 55 | Х  | Х  | Х  |   |   |   | Х | Х  | Х  |
|з виплати допомоги за   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|станом на 1 січня року,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|наступного за звітним   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|(48+ заборгованість за   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|станом на 1 січня звітного |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|року -52+53)        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| у тому числі прострочена | 56 | Х  | Х  | Х  |   |   |   | Х | Х  | Х  |
|заборгованість з виплати  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги за станом на   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|1 січня року, наступного за|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|звітним (48-49 +      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|заборгованість за станом на|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|1 січня звітного року   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-52+53)          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Заборгованість з виплати  | 57 | Х  | Х  | Х  |   |   |   | Х | Х  | Х  |
|допомоги на дітей,     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|потерпілих від       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|Чорнобильської катастрофи, |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|за станом на 1 січня року, |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|наступного за звітним (51+ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|заборгованість за станом на|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|1 січня звітного року -54) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
   ** У тис. грн ( з одним десятковим знаком (управління праці
та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві
та Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів
міських і районних у містах (у разі їх створення) рад - у грн  з
двома десятковими знаками);
   *** У грн ( з двома десятковими знаками.
 
   Довідка:
   Кількість   матерів,  яким присвоєно звання "Мати-героїня"
(58), __________________
 
   Кількість дітей,  на  яких  отримують  допомогу  на
1 січня ________ р. (59),______________
   з них за видами:
   допомога на дітей до досягнення  ними  трирічного  віку
(60) ______________________
   допомога на дітей, що перебувають під опікою чи піклуванням
(61), _______________
   допомога на дітей одиноким матерям (62) _________________
 
   З ряд. 59 кількість дітей, потерпілих від Чорнобильської
катастрофи, які  отримують  допомогу  у  подвійному  розмірі
(63), _____________________
 
   "____"_________________ р.
 
 Виконавець ___________________   Керівник ____________________
       (прізвище і номер         (підпис) (прізвище,
       телефону виконавця)          ініціали)
 
 Заступник начальника
 управління політики адресної
 допомоги - начальник відділу
 з питань політики надання
 соціальної допомоги
 та житлових субсидій                  Н.Рязанова

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка