Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми звітності N 1-ДСД "Звіт про надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям" та інструкцію щодо її заповнення

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2005 N 445
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 січня 2006 р.
                   за N 34/11908
 
 
         Про затвердження форми звітності
        N 1-ДСД "Звіт про надання державної
        соціальної допомоги малозабезпеченим
       сім'ям" та інструкцію щодо її заповнення
 
 
   Відповідно до статті 19-1 Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ) та на виконання пункту 3 доручення Президента України
від 26 липня 2005 року N 1-1/764 з метою вдосконалення моделей
комплексного моніторингу   системи   соціальної   допомоги
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форму звітності N 1-ДСД "Звіт про надання
державної  соціальної  допомоги  малозабезпеченим  сім'ям" та
інструкції щодо її заповнення (далі - Форма та Інструкція), що
додаються.
 
   2. Міністерству  праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
населення обласних державних адміністрацій, Головному управлінню
соціального захисту  населення  Київської  міської  державної
адміністрації та Управлінню праці та соціального захисту населення
Севастопольської міської державної адміністрації забезпечити збір,
контроль, обробку та подання інформації Міністерству праці та
соціальної політики України, головним управлінням статистики в
Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню
статистики в місті Севастополі.
 
   3. Управлінню політики адресної допомоги (І.Поліщук):
   зареєструвати наказ у Міністерстві юстиції України;
   забезпечити подання Державному комітету статистики зведеної
інформації в цілому в Україні та в регіонах щорічно до 5 квітня.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра О.Гарячу.
 
 Міністр                         І.Сахань
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 В.о. Голови Державного
 комітету статистики України               В.Головко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   30.12.2005 N 445
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 січня 2006 р.
                   за N 34/11908
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
         щодо заповнення форми звітності
        N 1-ДСД "Звіт про надання державної
      соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям"
 
 
   Інструкція визначає порядок  заповнення  форми  звітності
N 1-ДСД  "Звіт  про  надання  державної  соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям".
 
   Звітність за формою N 1-ДСД один раз на рік, за станом на
1 січня  складають  управління  праці та соціального захисту
населення районних, районних у містах Києві та  Севастополі
державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних у
містах (у разі їх створення) рад і до 1 лютого або центри з
нарахування і виплати допомоги та пенсій (у разі їх створення) до
5 лютого подають Міністерству праці та соціальної  політики
Автономної  Республіки  Крим,  головним управлінням праці та
соціального захисту населення обласних державних адміністрацій,
Головному  управлінню соціального захисту населення Київської
міської державної адміністрації й Управлінню праці та соціального
захисту   населення   Севастопольської  міської  державної
адміністрації.
 
   Міністерство  праці  та  соціальної  політики Автономної
Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту
населення обласних державних адміністрацій, Головне управління
соціального  захисту  населення  Київської  міської державної
адміністрації й Управління праці та соціального захисту населення
Севастопольської міської державної адміністрації до 1 березня
подають звіт Міністерству праці та соціальної політики України, а
також Головним управлінням статистики в Автономній Республіці
Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті
Севастополі.
 
   Міністерство праці та соціальної політики України до 5 квітня
подає Державному комітету статистики України зведену інформацію по
Україні та регіонах.
 
   Облік чисельності осіб, які отримують допомогу відповідно до
Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім'ям" ( 1798-14 ), та облік сум такої допомоги здійснюються
органами праці та соціального захисту населення на підставі
інформації  з  бази даних або особових справ осіб, у яких
зберігаються матеріали, необхідні для призначення допомоги та
визначення її розміру.
 
   У рядку 01 у графах 1-3 вказується кількість сімей, які
звернулися за допомогою протягом звітного року.
 
   У рядку 02 у графах 1-3 вказуються кількість сімей, яким
призначено допомогу протягом звітного року з урахуванням кількості
звернень, у графах 4-6 - сума призначеної протягом року допомоги
(ряд.02 = ряд.03+ряд.04+ряд.05 =  ряд.30+ряд.31+ряд.32+ряд.33+
+ряд.34), а в графах 7-9 - середній  розмір  такої  допомоги
(визначається  шляхом  ділення суми  призначеної допомоги на
кількість сімей, яким  вона  була  призначена  протягом року
(гр.7=гр.4:гр.1; гр.8=гр.5:гр.2; гр.9=гр.6:гр.3).
 
   З рядка 02:
   у рядку 03 у графах 1-3 вказується кількість сімей, які
складаються лише з працездатних осіб, у графах 4-6 - сума
призначеної допомоги, а в графах 7-9 - середній розмір такої
допомоги (розраховується аналогічно до рядка 02);
   у рядку 04 у графах 1-3 вказується кількість сімей, до складу
яких входять непрацездатні особи (працездатні особи, особи які за
віком втратили працездатність, та діти віком до 18 років), у
графах 4-6 - сума призначеної допомоги, а в графах 7-9 - середній
розмір такої допомоги (розраховується аналогічно до рядка 02);
   у рядку 05 у графах 1-3 вказуються кількість сімей, до складу
яких входять інваліди (у тому числі діти-інваліди), у графах 4-6 -
сума призначеної допомоги, а в графах 7-9 - середній розмір такої
допомоги (розраховується аналогічно до рядка 02).
 
   У рядку  06  у  графах  1-3  вказується  загальна
кількість осіб, які враховані  при  призначенні   допомоги
(ряд.06=ряд.07+ряд.11+ряд.14+ряд.15).
 
   У рядку 07 з рядка 06 у графах 1-3 вказується кількість
працездатних  осіб,  які  враховані при призначенні допомоги
(ряд.07=ряд.08+ряд.09+ряд.10).
 
   У рядку 08 з рядка 07 у графах 1-3 вказується кількість
працездатних осіб у сім'ях лише з працездатних осіб.
 
   У рядку 09 з рядка 07 у графах 1-3 вказується кількість
працездатних осіб у сім'ях, до складу яких входять непрацездатні
особи.
 
   У рядку 10 з рядка 07 у графах 1-3 вказується кількість
працездатних осіб у сім'ях, до складу яких входять інваліди.
 
   У рядку 11 з рядка 06 у графах 1-3 вказується кількість
непрацездатних дорослих, тобто осіб, які втратили працездатність
за  віком  і,  які  враховані  при  призначенні  допомоги
(ряд.11=ряд.12+ряд.13).
 
   У рядку 12 у графах 1-3 вказується кількість непрацездатних
дорослих у сім'ях з непрацездатними особами.
 
   У рядку 13 у графах 1-3 вказується кількість непрацездатних
дорослих у сім'ях з інвалідами.
 
   У рядку 14 у графах 1-3 вказується кількість інвалідів (крім
дітей-інвалідів), які враховані при призначенні допомоги.
 
   У рядку 15 з рядка 06 у графах 1-3 вказується загальна
кількість  дітей,  які  враховані  при  призначенні допомоги
(ряд.15 = ряд.16+ряд.17=ряд.18+ряд.19+ряд.20+ряд.21+ряд.22=ряд.23+
+ряд.24+ряд.25).
 
   У рядку 16 у графах 1-3 вказується кількість дітей у сім'ях з
непрацездатними особами.
 
   У рядку 17 у графах 1-3 вказується кількість дітей у сім'ях з
інвалідами.
 
   У рядку 18 з рядка 16 у графах 1-3 вказується кількість дітей
у сім'ях з непрацездатними особами; які виховуються одинокими
матерями (батьками/усиновителями).
 
   У рядку 19 з рядка 16 у графах 1-3 вказується кількість дітей
у сім'ях з непрацездатними особами, які виховуються в багатодітних
сім'ях.
 
   У рядку 20 з рядка 17 у графах 1-3 вказується кількість дітей
у сім'ях з інвалідами, які виховуються  одинокими  матерями
(батьками/усиновителями);
 
   У рядку 21 з рядка 17 у графах 1-3 вказується кількість
дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях з інвалідами.
 
   У рядку 22 з рядка 17 у графах 1-3 вказується кількість
дітей-інвалідів;
 
   У рядках 23-25 з рядка 15 у графах 1-3 вказується розподіл
дітей за віком:
   у рядку 23 - кількість дітей віком до трьох років;
   у рядку 24 - кількість дітей віком до шести років;
   у рядку 25 - кількість дітей віком з шести до 18 років.
 
   У рядку 26 з рядка 06 у графах 1-3 вказується загальна
кількість  осіб,  які проживають і працюють (навчаються) на
території населеного пункту, якому надано статус гірського, у
графах 4-6 - сума призначеної допомоги, а в графах 7-9 - середній
розмір такої допомоги (розраховується аналогічно рядку 02).
 
   У рядку 27 з рядка 02 у графах 1-3 вказується кількість
сімей, яким допомога призначена у розмірі зменшеному на 20
відсотків, у графах 4-6 - сума призначеної допомоги, а в графах
7-9 - середній розмір такої допомоги (розраховується аналогічно
рядку 02).
 
   У рядку 28 з рядка 02 у графах 1-3 вказується кількість
сімей, яким допомога призначена у розмірі зменшеному на 40
відсотків, у графах 4-6 - сума призначеної допомоги, а в графах
7-9 - середній розмір такої допомоги (розраховується аналогічно
рядку 02).
 
   У рядку 29 з рядка 02 у графах 1-3 вказується кількість
сімей, яким допомога призначена у розмірі зменшеному на 50
відсотків, у графах 4-6 - сума призначеної допомоги, а в графах
7-9 - середній розмір такої допомоги (розраховується аналогічно
рядку 02).
 
   У рядку 30 з рядка 02 у графах 1-3 вказується кількість
сімей, які складаються з однієї особи, у графах 4-6 - сума
призначеної допомоги, а в графах 7-9 - середній розмір такої
допомоги (розраховується аналогічно рядку 02).
 
   У рядку 31 з рядка 02 у графах 1-3 вказується кількість
сімей,  які складаються з двох осіб, у графах 4-6 - сума
призначеної допомоги, а в графах 7-9 - середній розмір такої
допомоги (розраховується аналогічно рядку 02).
 
   У рядку 32 з рядка 02 у графах 1-3 вказується кількість
сімей, які складаються з трьох осіб, у графах 4-6 - сума
призначеної допомоги, а в графах 7-9 - середній розмір такої
допомоги (розраховується аналогічно рядку 02).
 
   У рядку 33 з рядка 02 у графах 1-3 вказується кількість
сімей, які складаються з чотирьох осіб, у графах 4-6 - сума
призначеної допомоги, а в графах 7-9 - середній розмір такої
допомоги (розраховується аналогічно рядку 02).
 
   У рядку 34 з рядка 02 у графах 1-3 вказується кількість
сімей, які складаються з п'яти та більше осіб, у графах 4-6 - сума
призначеної допомоги, а в графах 7-9 - середній розмір такої
допомоги (розраховується аналогічно рядку 02).
 
   У рядку 35 у графах 1-3 вказується загальна кількість виплат
отримувачам допомоги, передбачена протягом звітного року, у графах
4-6 - сума нарахованої допомоги, а в графах 7-9 - середній розмір
такої допомоги (розраховується аналогічно рядку 02).
 
   У рядку 36 з рядка 35 у графах 1-3 вказується загальна
кількість  виплат отримувачам допомоги, передбачена у грудні
звітного року, у графах 4-6 - сума нарахованої у грудні допомоги.
 
   У рядку 37 у графах 1-3 вказується загальна кількість виплат
отримувачам допомоги протягом звітного року, у графах 4-6 -
загальна  сума  коштів, профінансована для виплати державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.
 
   У рядку 38 з рядка 37 у графах 4-6 вказується сума коштів,
перерахованих за послуги поштового зв'язку.
 
   У рядку 39 у графах 4-6 вказується сума кредиторської
заборгованості з виплати допомоги за станом на 1 січня року,
наступного за звітним  (ряд.39=ряд.35+кредиторська заборгованість
за станом на 1 січня звітного року-ряд.37+ряд.38).
 
   У  рядку 40 з рядка 39 у графах 4-6 вказується сума
простроченої заборгованості  з виплати допомоги за станом на
1 січня року, наступного за звітним (ряд 40= ряд 35-ряд.36+
кредиторська заборгованість за станом на 1 січня звітного року -
ряд.37+ряд.38).
 
   При заповненні звіту використовуються ті одиниці виміру, які
вказані у формах.
 
   Відповідальним за достовірність наведеної у формі інформації
є керівник органу, що складає звіт, відповідно до  чинного
законодавства.
 
 Заступник начальника
 управління політики адресної
 допомоги - начальник відділу з
 питань політики надання соціальної
 допомоги та житлових субсидій             Н.Рязанова
 
 
              ЗВІТНІСТЬ
       Звіт про надання державної соціальної
         допомоги малозабезпеченим сім'ям
 
         за станом на 1 січня 200 року
 
 
-----------------------------------------------------
|        Подають        | Терміни  |  Форма N 1-ДСД
|                   | подання  |
|--------------------------------------+------------|   ЗАТВЕРДЖЕНО
|Управління праці та соціального    |до 1 лютого |Наказ Мінпраці України
|захисту населення районних,      |до 5 лютого |  30.12.2005 N 445
|районних у містах Києві та      |до 1 березня|  За погодженням
|Севастополі державних адміністрацій  |до 5 квітня |  з Держкомстатом
|та виконавчих органів міських і    |      |    України
|районних у містах (у разі їх     |      |
|створення) рад            |      |    Річна
|                   |      |    Поштова
|Центри з нарахування і виплати    |      |
|допомоги -              |      |
|Міністерству праці та соціальної   |      |
|політики Автономної Республіки Крим, |      |
|головним               |      |
|управлінням праці та соціального   |      |
|захисту населення обласних державних |      |
|адміністрацій, Головному управлінню  |      |
|соціального захисту населення     |      |
|Київської міської державної      |      |
|адміністрації, Управлінню праці та  |      |
|соціального захисту населення     |      |
|Севастопольської міської державної  |      |
|адміністрації.            |      |
|                   |      |
|Міністерство праці та         |      |
|соціальної політики Автономної    |      |
|Республіки Крим, головні управління  |      |
|праці та соціального захисту населення|      |
|обласних державних адміністрацій,   |      |
|Головне управління соціального    |      |
|захисту населення Київської міської  |      |
|державної адміністрації та Управління |      |
|праці та соціального захисту населення|      |
|Севастопольської міської державної  |      |
|адміністрації - Міністерству праці та |      |
|соціальної політики України, головним |      |
|управлінням статистики в Автономній  |      |
|Республіці Крим, областях, місті Києві|      |
|та Управлінню статистики в місті   |      |
|Севастополі.             |      |
|                   |      |
|Міністерство праці та соціальної   |      |
|політики України -          |      |
|Державному комітету статистики України|      |
|зведену інформацію в Україні та    |      |
|регіонах               |      |
-----------------------------------------------------
 
 Найменування організації - складача інформації __________________
 
 _________________________________________________________________
 
 Поштова адреса: _________________________________________________
 
------------------------------------------------------------------
|    |        Коди організації-складача        |
|--------+-------------------------------------------------------|
|  за  | терито-| виду | форми |організа- | міністерст-|   |
| ЄДРПОУ | рії  |економі-|власно-| ційно - | ва, іншого |   |
|    |(КОАТУУ)| чної | сті | правової |центрального|   |
|    |    |діяльно-| (КФВ) | форми  | органу,  |   |
|    |    | сті  |    |господарю-|  якому  |   |
|    |    | (КВЕД) |    | вання  |підпорядко- |   |
|    |    |    |    | (КОПФГ) |  вана  |   |
|    |    |    |    |     |організація-|   |
|    |    |    |    |     | складач  |   |
|    |    |    |    |     | інформації |   |
|    |    |    |    |     | (КОДУ)*  |   |
|--------+--------+--------+-------+----------+------------+-----|
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5   |   6   | 7 |
|--------+--------+--------+-------+----------+------------+-----|
|    |    |    |    |     |      |   |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   *Тільки для підприємств державної форми власності.
 
---------------------------------------------------------------------------------------
|  Найменування  | N | Кількість сімей, |  Сума допомоги, | Середній розмір |
|   показника   |рядка|   одиниць   |   тис. грн **  | допомоги, грн.*** |
|          |   |-------------------+-------------------+-------------------|
|          |   |усьо-|у тому числі |усьо-|у тому числі |усьо-|у тому числі |
|          |   | го |-------------| го |-------------| го |-------------|
|          |   |   |міська|сіль- |   |міська|сіль- |   |міська|сіль- |
|          |   |   |місце-| ська |   |місце-| ська |   |місце-| ська |
|          |   |   |вість |місце-|   |вість |місце-|   |вість |місце-|
|          |   |   |   |вість |   |   |вість |   |   |вість |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|     А     | Б | 1 | 2  | 3  | 4 | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість сімей,  | 01 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
|які звернулися за |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомогою протягом |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|звітного року   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кількість сімей,  | 02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|яким призначено  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомогу протягом |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|звітного року, та |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|сума допомоги   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|(рядки 03+04+05=  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|рядки       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|30+31+32+33+34)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|З їх числа:    | 03 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|кількість сімей,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|які складаються  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|лише з працездатних|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|осіб, та сума   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|призначеної їм   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|кількість сімей, до| 04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|складу яких входять|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|непрацездатні   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|особи, та сума   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|призначеної їм   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|кількість сімей, до| 05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|складу яких входять|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|інваліди, та сума |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|призначеної їм   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Загальна кількість | 06 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
|осіб, які враховані|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|при призначенні  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги (рядки  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|07+11+14+15)    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|З їх числа:    | 07 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
|кількість     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|працездатних осіб |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|(рядки 08+09+10)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з них у сім'ях з | 08 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
| працездатних осіб|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| у сім'ях з    | 09 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
| непрацездатними |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| особами     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| у сім'ях з    | 10 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
| інвалідами    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|кількість     | 11 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
|непрацездатних   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|дорослих (рядки  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|12+13)       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| у сім'ях з    | 12 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
| непрацездатними |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| особами     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| у сім'ях з    | 13 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
| інвалідами    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|кількість інвалідів| 14 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|кількість дітей  | 15 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
|(рядки 16+17=рядки |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|18+19+20+21+22=  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|рядки 23+24+25)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з них у сім'ях з | 16 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
| непрацездатними |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| особами (рядки  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18+19)      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|у сім'ях з     | 17 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
|інвалідами (рядки |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|20+21+22)     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|З рядка 16:    | 18 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
| кількість дітей, |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|які виховуються  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|одинокими матерями |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|(батьками/     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|усиновителями)   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|     А     | Б | 1 | 2  | 3  | 4 | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| кількість дітей, | 19 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
|які виховуються в |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|багатодітних сім'ях|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|З рядка 17:    | 20 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
| кількість дітей, |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|які виховуються  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|одинокими матерями |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|(батьками/     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|усиновителями)   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| кількість дітей, | 21 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
| які виховуються в|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| багатодітних   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| сім'ях      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| кількість    | 22 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
| дітей-інвалідів |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|З рядка 15 розподіл| 23 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
|дітей за віком:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|до 3 років     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з 3 до 6 років  | 24 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з 6 до18 років  | 25 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|З рядка 06 загальна| 26 |   |   |   | Х | Х  | Х  | Х | Х  | Х  |
|кількість осіб, які|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|проживають і    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|працюють      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|(навчаються) на  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|території     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|населеного пункту, |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|якому надано статус|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|гірського     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|З рядка 02     | 27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|кількість сімей,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|яким допомога   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|призначена:    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|у розмірі,     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|зменшеному     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|на 20 відсотків  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| у розмірі,    | 28 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| зменшеному на 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| відсотків    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| у розмірі,    | 29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| зменшеному на 50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| відсотків    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|З рядка 02 склад  | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|сімей, яким    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|призначена     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомога, за    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|кількістю членів  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|сім'ї:       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| з 1 особи    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з 2 осіб     | 31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з 3 осіб     | 32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з 4 особами   | 33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з 5 та більше  | 34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| осіб       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Загальна кількість | 35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|виплат допомоги,  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|передбачених    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|протягом звітного |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|року, та її    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|нарахована сума  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
| з них у грудні  | 36 |   |   |   |   |   |   | Х | Х  | Х  |
| звітного року  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Загальна кількість | 37 |   |   |   |   |   |   | Х | Х  | Х  |
|виплат отримувачам |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|допомоги протягом |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|звітного року та  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|сума профінансована|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|для її виплати   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|з профінансованої | 38 | Х | Х  | Х  |   |   |   | Х | Х  | Х  |
|суми на послуги  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|поштового зв'язку |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|Кредиторська    | 39 | Х | Х  | Х  |   |   |   | Х | Х  | Х  |
|заборгованість із |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|виплати допомоги за|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|станом на 1 січня |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|року, наступного за|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|звітним (35+    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|заборгованість за |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|станом на 1 січня |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|звітного року   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-37+38)      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|     А     | Б | 1 | 2  | 3  | 4 | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  |
|-------------------+-----+-----+------+------+-----+------+------+-----+------+------|
|у тому числі    | 40 | Х | Х  | Х  |   |   |   | Х | Х  | Х  |
|прострочена    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|заборгованість із |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|виплати допомоги за|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|станом на 1 січня |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|року, наступного за|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|звітним (35-36+  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|заборгованість за |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|станом на 1 січня |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|звітного року   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-37+38)      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
---------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
   ** У тис. грн  ( з одним десятковим знаком (управління праці
та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві
та Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів
міських і районних у містах (у разі їх створення) рад - у грн  з
двома десятковими знаками).
   *** У грн ( з двома десятковими знаками.
 
   "____"_________________ р.
 
   Виконавець ___________________ Керівник ____________________
        (прізвище і номер       (підпис) (прізвище,
        телефону виконавця)         ініціали)
 
 Заступник начальника
 управління політики адресної
 допомоги - начальник відділу
 з питань політики надання
 соціальної допомоги
 та житлових субсидій                  Н.Рязанова

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка