Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Тимчасової технологічної схеми здійснення митних процедур при допущенні транспортних засобів до перевезень товарів під митними печатками й пломбами на умовах Конвенції МДП

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
          КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2005 N 1282
 
 
     Про затвердження Тимчасової технологічної схеми
   здійснення митних процедур при допущенні транспортних
    засобів до перевезень товарів під митними печатками
        й пломбами на умовах Конвенції МДП
 
 
   З метою  створення  сприятливих  умов  для  прискорення
товарообігу,  вдосконалення форм і методів здійснення митних
процедур та реалізації положень Митної конвенції про міжнародне
перевезення  вантажів  із  застосуванням  книжки  МДП  та у
відповідності до Порядку реалізації положень Митної конвенції про
міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП,
затвердженого наказом Державної митної  служби  України  від
21.11.2001 N 755 ( z1036-01 ) (у редакції наказу Державної митної
служби України від 05.03.2004 N 172 ( z0361-04 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Тимчасову технологічну схему здійснення митних
процедур при допущенні транспортних засобів до перевезень товарів
під митними печатками й пломбами на  умовах  Конвенції  МДП
( 995_012 ) (далі - Тимчасова технологічна схема) (додається).
 
   2. Начальнику  вантажного  відділу  N 2 (Алєксєєв В.В.)
організувати ознайомлення особового складу відділу з даним наказом
та Тимчасовою технологічною схемою, забезпечити їх безумовне
виконання.
 
   3. Начальнику загального відділу (Балкова Н.В.) довести наказ
до оперативних підрозділів митниці.
   Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника начальника митниці Іванченка Е.П.
 
 Начальник Київської
 регіональної митниці                А.В.Макаренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Київської регіональної
                   митниці
                   30.12.2005 N 1282
 
 
          ТИМЧАСОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА
       здійснення митних процедур при допущенні
        транспортних засобів до перевезень
       товарів під митними печатками й пломбами
           на умовах Конвенції МДП
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Тимчасова технологічна схема здійснення митних процедур
при допущенні транспортних засобів до перевезень товарів під
митними печатками й пломбами на умовах Конвенції МДП ( 995_012 )
(далі - технологічна схема), розроблена з метою встановлення
загального порядку дій посадових осіб Київської регіональної
митниці при здійсненні митних процедур при допущенні транспортних
засобів до перевезень товарів під митними печатками й пломбами на
умовах Конвенції МДП, і визначення особливостей здійснення такого
контролю.
 
   1.2. Терміни, що вживаються у даній технологічній схемі
визначені в Митному кодексі України ( 92-15 ) та в Порядку
реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення
вантажів  із застосуванням книжки МДП, затвердженому наказом
Державної митної служби України від 21.11.2001 N 755 ( z1036-01 )
(у редакції наказу Державної митної служби України від 05.03.2004
N 172 ( z0361-04 ) і зареєстрованому у Міністерстві юстиції
України 14.12.2001 за N 1036/6227.
 
   1.3. Дія Технологічної схеми розповсюджується на транспортні
засоби перевізників (власників транспортних засобів), які взяті на
облік в Київській регіональній митниці.
 
   1.4. До перевезень товарів під митними печатками й пломбами
на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ) можуть допускатися тільки ті
транспортні засоби, вантажні відділення яких сконструйовані та
облаштовані таким чином, щоб:
   - не  було можливості вилучити або вкласти товари з(в)
опечатаної(у) частини(у) транспортного  засобу  не  залишивши
помітних слідів злому або пошкодження митних печаток і пломб;
   - митні печатки й пломби могли накладатися простим  та
надійним способом;
   - у них не було ніяких потаємних місць для приховування
товарів;
   - усі місця, в  які  можуть  поміщатися  товари,  були
легкодоступні для митного огляду.
 
   1.5. Транспортні засоби можуть бути допущені до перевезень
відповідно до однієї з вказаних процедур:
   - в індивідуальному порядку;
   - за типом конструкції (серія транспортних засобів).
 
   1.6. Допущення транспортних засобів за типом конструкції
здійснюється Держмитслужбою України.
 
   1.7. На кожний допущений до перевезень транспортний засіб
Київською регіональною митницею здійснюється оформлення Свідоцтва
про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення
вантажів під митними печатками й пломбами (далі - Свідоцтво про
допущення),  яке  повинно  бути  надруковано  українською та
англійською мовами.
   Заповнення граф  Свідоцтва  про допущення здійснюється у
відповідності до пункту 5.18 Порядку реалізації положень Митної
конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням
книжки МДП, затвердженому наказом Державної митної служби України
від 21.11.2001 N 755 ( z1036-01 ) (у редакції наказу Державної
митної служби України від 05.03.2004 N 172 ( z0361-04 ) і
зареєстрованому у  Міністерстві юстиції України 14.12.2001 за
N 1036/6227.
   Для транспортних засобів, що перевозять великовагові або
громіздкі вантажі, у тому числі контейнери або транспортні засоби
тощо, Свідоцтво про допущення не потрібне.
 
   1.8. Огляд транспортного засобу здійснюється в зоні митного
контролю вантажного відділу N 2 на території ПІІ "ІНТЕРКАР" за
адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 2а.
   У окремих випадках (оформлення значної кількості транспортних
засобів,  неможливість  по  технічних  причинах  доставлення
транспортного засобу в зону митного контролю тощо) за рішенням
керівництва вантажного відділу N 2 огляд може проводитись на
території підприємства, за умови надання  відповідної  заяви
підприємства та сплати митного збору за митне оформлення поза
місцем розташування митних органів.
 
   1.9. В усіх питаннях, не врегульованих даною Тимчасовою
технологічною   схемою,   необхідно   керуватись   діючими
нормативно-правовими документами з питань митної справи.
 
       2. Особливості індивідуального допущення
      транспортних засобів до перевезень товарів
      під митними печатками й пломбами на умовах
             Конвенції МДП
 
   2.1. Київська  регіональна  митниця  видає Свідоцтва про
допущення власникам транспортних засобів, або їх користувачам, які
зареєстровані у зоні діяльності митниці.
 
   2.2. Для індивідуального допущення транспортного засобу до
перевезень товару із застосуванням книжки МДП його власником чи
особою, яка користується транспортним засобом, або уповноваженим
представником власника чи користувача (далі - власником) у окремо
розташований на залізничній станції Київ-Петрівка (м. Київ, вул.
Новокостянтинівська 2а) підрозділ митного оформлення вантажного
відділу N 2 (далі - ОГ-1 ВВ-2), подаються наступні документи:
   - заява на ім'я начальника Київської регіональної митниці про
реєстрацію Свідоцтва про допущення із зазначенням державного
реєстраційного номера транспортного засобу, типу, марки, номера
шасі, а також юридичної адреси, коду ЄДРПОУ підприємства, за
підписом керівника підприємства (приватні підприємства зазначають
адресу та паспортні дані);
   - облікову картку суб'єкта ЗЕД за місцем реєстрації  в
Київській регіональній митниці у відповідності з наказом КРМ від
09.12.2004 N 1184 ( v1184483-04 ) (оригінал та завірена копія);
   - документ, що підтверджує повноваження особи (доручення,
наказ по підприємству) діяти від власника автотранспортного засобу
та паспорт;
   - Свідоцтво про допущення, заповнене відповідно  додатку
(оригінал та завірена копія);
   - Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (оригінал та
завірена копія);
   - талон про проходження технічного огляду (оригінал  та
завірена копія);
   - два комплекти фотографій транспортного засобу (вид спереду,
види з кожного боку, вид ззаду, крупним планом кожне місце
накладення митного забезпечення). Зображення повинні бути чіткими
та надавати повну інформацію про транспортний засіб. Фотографії на
звороті повинні містити інформацію про транспортний засіб, яка
завіряється підписом та печаткою власника (підприємства). Також на
звороті вчиняється запис:
 
 "Начальник КРМ __________________";
         прізвище, ініціали
 
   - ліцензія Міністерства транспорту України на право надання
послуг з міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом
(оригінал та завірена копія);
   - на орендовані транспортні засоби - договір оренди (для
приватних  осіб - нотаріально завірений договір оренди) або
нотаріально оформлене доручення;
   - квитанція про сплату митних зборів (еквівалент 20 доларів
США за кожний транспортний засіб);
   - перепустку для в'їзду на термінал.
 
   2.3. Уповноважена, посадовою інструкцією, особа ОГ-1 ВВ-2
шляхом накладення резолюції на заяві визначає посадову особу ОГ-1
ВВ-2 для здійснення митних процедур при допущенні транспортних
засобів до перевезень товарів під митними печатками й пломбами на
умовах Конвенції МДП ( 995_012 ).
 
   2.4. Визначена посадова особа ОГ-1 ВВ-2:
   - перевіряє повноваження представника власника транспортного
засобу;
   - реєструє заяву у Журналі реєстрації заяв на допущення
транспортних засобів до перевезень товарів під митними печатками й
пломбами на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ) (далі - журнал);
   - перевіряє правильність заповнення Свідоцтва про допущення
відповідно до вимог Порядку реалізації положень Митної конвенції
про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП,
затвердженого наказом Державної митної  служби  України  від
21.11.2001 N 755 ( z1036-01 ) (у редакції наказу Державної митної
служби України від 05.03.2004 N 172 ( z0361-04 );
   - перевіряє відповідність інформації, внесеної до Свідоцтва
про допущення, та наданих документів;
   - при  здійсненні  огляду транспортного засобу перевіряє
відповідність зовнішнього вигляду транспортного засобу наданим
фотографіям, а також пересвідчується в тому, що той відповідає
технічним вимогам, зазначеним у додатку 2 до Конвенції  МДП
( 995_012 );
   - при наявності зауважень повертає пакет документів власнику
із зазначенням таких зауважень у Журналі;
   - при відсутності зауважень проставляє відтиск ОНП на копії
Свідоцтва про допущення та одному комплекті фотографій.
 
   2.5. Свідоцтва про допущення, по яких відсутні зауваження,
разом з комплектом фотографій накопичуються у ОГ-1 ВВ-2 та за
реєстром щоденно передаються в загальний відділ митниці.
 
   2.6. Загальний відділ митниці забезпечує надання документів
керівництву митниці на розгляд та для прийняття остаточного
рішення щодо допущення транспортних засобів до перевезень товарів
під митними печатками й пломбами на  умовах  Конвенції  МДП
( 995_012 ).
 
   2.7. При  прийнятті  позитивного  рішення  Свідоцтва про
допущення та комплект  фотографій  підписуються  керівництвом
Київської регіональної митниці та завіряються гербовою печаткою
митниці.
 
   2.8. При наявності у керівництва митниці зауважень до наданих
документів, Свідоцтва про допущення повертаються у вантажний
відділ N 2 для доопрацювання.
 
   2.9. Отримує Свідоцтва про допущення та комплект фотографій у
загальному відділі посадова особа ВВ-2, відповідальна за роботу з
документами.
 
   2.9. Свідоцтво про допущення та один комплект фотографій,
завірені гербовою печаткою митниці видаються під розпис у Журналі
реєстрації заяв на допущення транспортних засобів до перевезень
товарів під митними печатками й пломбами на умовах Конвенції МДП
( 995_012 ) представнику власника чи користувача.
   Копія Свідоцтва про допущення та другий комплект фотографій,
з відтиском ОНП та завірений гербовою печаткою митниці залишається
у справах відділу.
 
    3. Продовження строку дії Свідоцтва про допущення
 
   3.1. Строк дії Свідоцтва про допущення - два роки з дня його
оформлення. По закінченні цього строку транспортні засоби повинні
пред'являтися  митниці для перевірки та для продовження дії
Свідоцтва про допущення.
 
   3.2. КРМ має право не визнавати дійсність Свідоцтва про
допущення у тих випадках, коли транспортний засіб більше не
відповідає технічним вимогам, передбаченим у додатку  2  до
Конвенції МДП ( 995_012 ). З метою подальшого використання для
перевезень вантажів із застосуванням книжки МДП транспортний засіб
повинен відповідати цим вимогам.
 
   3.3. Якщо основні характеристики транспортного засобу були
змінені, то Свідоцтво про допущення цього транспортного засобу
втрачає  силу,  транспортний засіб підлягає процедурі нового
допущення перед тим, як його можна буде використовувати для
перевезень на умовах Конвенції МДП ( 995_012 ).
 
   3.4. Продовження  строку  дії  Свідоцтва  про  допущення
здійснюється у аналогічному порядку, передбаченому розділом 2
технологічної схеми (крім проставлення відбитку ОНП, гербової
печатки митниці на комплекті фотографій транспортного засобу).
 
 ПОДАННЯ:
 Начальник ВВ-2                    В.В.Алєксєєв
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка