Законы Украины

Новости Партнеров
 

Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур з Рішення про надання Державному інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів з інформатики Республіки Вірменія статусу базової організації держав-учасниць Співдружності Незалежних Де...

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 1 від 01.01.2006
 
 
        Про Програму соціально-економічного
      та культурного розвитку м. Києва на 2006 рік
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМДА
    N 285 ( ra0285017-06 ) від 21.02.2006 
    N 545 ( ra0545017-06 ) від 24.03.2006
    N 705 ( ra0705017-06 ) від 11.04.2006 
    N 983 ( ra0983017-06 ) від 27.06.2006 
    N 1041 ( ra1041017-06 ) від 11.07.2006 }
 
   Відповідно до рішення Київської міської ради від 27.12.2005
N 622/3083 ( ra_622023-05 ) "Про Програму соціально-економічного
та культурного розвитку м. Києва на 2006 рік":
 
   1. Головним  управлінням,  управлінням виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації),  надалі
Головним управлінням, управлінням, виконавчим органам районних у
м. Києві рад (районим в м. Києві державним адміністраціям), надалі
райдержадміністраціям та іншим структурним підрозділам виконавчого
органу Київради (Київської міської  державної  адміністрації)
забезпечити виконання показників Програми соціально-економічного
та культурного розвитку м. Києва на 2006 рік, затвердженої
рішенням  Київської  міської ради від 27.12.2005 N 622/3083
( ra_622023-05 ).
 
   2. Довести до Головних управлінь, управлінь, структурних
підрозділів виконавчого органу  Київради  (Київської  міської
державної адміністрації), райдержадміністрацій основні показники
Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва
на 2006 рік ( ra_622023-05 ).
 
   2.1. показники по обсягах капітальних вкладень і введення в
дію потужностей за замовленням Київської  міської  державної
адміністрації на 2006 рік (додатки 1-3);
 
   2.2. переліки жилих будинків та об'єктів соціальної сфери, що
споруджуються у 2006 році за замовленням Київської  міської
державної адміністрації (додаток 4);
 
   2.3. завдання  по  залученню  коштів до цільових фондів
спеціального фонду міського бюджету на фінансування капітальних
вкладень (додаток 5).
 
   3. Головному фінансовому управлінню та Головному управлінню
економіки та інвестицій за 10 днів до початку кварталу доводити
Регіональному відділенню  фонду  державного  майна України по
м. Києву, Головному управлінню комунальної власності м. Києва,
Головному управлінню земельних ресурсів та Головному управлінню
контролю  за  благоустроєм  та зовнішнім  дизайном  м. Києва
щоквартальне  (з  розбивкою по місяцях) завдання по обсягах
залучення коштів до цільового фонду спеціального фонду міського
бюджету.
 
   4. Встановити, що:
 
   4.1. фінансування капітальних вкладень за рахунок коштів
спеціального фонду міського бюджету здійснюється при наявності
затвердженої,  в  установленому  порядку, проектно-кошторисної
документації  в  обсягах,  які  визначені  в  Програмі
соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2006
рік, затвердженій рішенням Київради від 27.12.2005 N 622/3083
( ra_622023-05 ) (додаток 6);
 
   4.2. для  проектування  і  будівництва  об'єктів,  які
фінансуються за рахунок коштів спеціального  фонду  міського
бюджету, проектні та підрядні організації залучаються виключно на
умовах тендеру (конкурсу) в установленому порядку;
 
   4.3. проведення будь-яких робіт на об'єктах, по яких не
передбачені обсяги капітальних вкладень на 2006 рік і понад
визначені обсяги капітальних вкладень забороняється;
 
   4.4. збільшення  обсягів  капітальних  вкладень  може
здійснюватись  лише для будівництва об'єктів, передбачених в
додатку 7 до цього розпорядження, після  визначення  джерел
фінансування та внесення відповідних змін до показників Програми
соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2006
рік, затвердженої рішенням Київради від 27.12.2005 N 622/3083
( ra_622023-05 ), в установленому порядку;
 
   4.5. при внесенні Головними управліннями, управліннями та
іншими  структурними підрозділами виконавчого органу Київради
(Київської    міської    державної     адміністрації),
райдержадміністраціями пропозицій щодо збільшення видатків на
фінансування капітальних вкладень, одночасно подаються пропозиції
про джерела фінансування цих видатків.
   При цьому, питання щодо збільшення видатків з спеціального
фонду міського бюджету розглядається тільки по конкретних об'єктах
в межах загальних асигнувань на фінансування капітальних вкладень
по головних розпорядниках коштів;
 
   4.6. Головні управління, управління, структурні підрозділи
виконавчого  органу  Київради  (Київської  міської  державної
адміністрації) райдержадміністрації надають Головному управлінню
економіки та інвестицій для узагальнення інформацію про хід
виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку
м. Києва на 2006 рік та заходів, які вживались з метою виконання
встановлених завдань, з пропозиціями щодо поліпшення стану справ:
щомісячно - по основних показниках, до 8 числа місяця, наступного
за звітним, та щоквартально - розгорнуту, не пізніше 15 числа
місяця, наступного за звітним кварталом;
 
   4.7.  інформація  про  виконання  показників  Програми
соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2006
рік  (  ra_622023-05  )  подається  Головними  управліннями,
управліннями  та іншими структурними підрозділами виконавчого
органу  Київради (Київської міської державної адміністрації),
райдержадміністраціями  щомісячно  через  Головне  управління
економіки та інвестицій і Головне фінансове управління не пізніше
5 числа місяця, наступного за звітним, за формою, затвердженою
розпорядженням  Київської міської державної адміністрації від
25.12.2001 N 2787 ( ra2787017-01 );
 
   4.8. Головне управління комунальної власності м.  Києва,
Головне управління земельних ресурсів, Головне управління контролю
за благоустроєм та зовнішнім дизайном м. Києва, Регіональне
відділення фонду державного майна України по м. Києву Головне
управління житлового забезпечення щомісячно в строк до 3 числа
місяця,  наступного  за  звітним періодом, подають Головному
управлінню економіки та інвестицій і  Головному  фінансовому
управлінню інформацію щодо залучення коштів до спеціального фонду
міського бюджету;
 
   4.9. Головне управління економіки та інвестицій та Головне
управління житлового забезпечення щомісячно в строк до 3 числа
місяця, наступного за звітнім  періодом,  подають  Головному
фінансовому управлінню інформацію про стан фінансування об'єктів
капітального будівництва за рахунок коштів  цільових  фондів
спеціального фонду міського бюджету;
 
   4.10. при  спорудженні  об'єктів  з  залученням  коштів
інвесторів, одночасно здійснюється будівництво об'єктів соціальної
сфери  та  інженерного  забезпечення  за рахунок коштів цих
інвесторів.
 
   5. Звернути увагу, що Нормативами для визначення розмірів
пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва,
затвердженими  рішенням  Київради  від 27.12.2005 N 622/3083
( ra_622023-05 ) (пункт 5), заборонено Головним управлінням (за
винятком  Головного  управління  економіки  та  інвестицій),
управлінням, райдержадміністраціям, комунальним підприємствам та
організаціям  залучати на будь-яких засадах кошти інвесторів
(забудовників)  як  пайову участь у створенні соціальної та
інженерно-транспортної  інфраструктури  м. Києва, за винятком
фінансування  конкретних  об'єктів, включених до затверджених
Київрадою цільових програм за розрахунками, виконаними згідно з
кошторисом зазначених об'єктів.
 
   6. Головам райдержадміністрацій при погодженні розташування
об'єктів на відповідних територіях районів надавати пропозиції
Головному  управлінню  містобудування, архітектури та дизайну
міського середовища щодо забезпечення комплексної забудови цих
територій   об'єктами   соціального   призначення   та
інженерно-транспортної інфраструктури.
 
   7. Головному управлінню  містобудування,  архітектури  та
дизайну міського середовища:
 
   7.1. при  підготовці та видачі дозвільних документів на
виконання проектних робіт (листи-дозволи, архітектурно-планувальні
завдання)  для  будівництва житлових будинків підприємствами,
організаціями та установами, незалежно від форми власності та
джерел фінансування передбачати:
   - розміщення нежитлових приміщень на перших поверхах для
розташування об'єктів соціальної інфраструктури з визначенням їх
призначення за погодженням з райдержадміністраціями;
   - здійснення розрахунків забезпечення мешканців об'єктами
соціальної інфраструктури з визначенням їх місць розташування;
 
   7.2. під час проектування, будівництва нових і реконструкції
існуючих  об'єктів  житлового  та  громадського  призначення,
передбачати облаштування під'їздів, сходин, інших громадських
місць спеціальним обладнанням для пересування людей з обмеженими
фізичними можливостями;
 
   8. Головному управлінню транспорту, зв'язку та інформатизації
і КК "Київавтодор" розробити адресний перелік об'єктів в межах
асигнувань, передбачених в міському бюджеті на фінансування робіт,
пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, розвитком і утриманням
автодоріг, та врахувати виконання робіт, передбачених дорученнями
виборців, затверджених рішенням Київради від 28.11.2002 N 104/264
( ra_104023-02 ) "Про доручення виборців депутатам Київської
міської ради XXIV скликання", погодити його з Головним управлінням
економіки та інвестицій і Головним фінансовим управлінням та до
15.02.2006 подати на затвердження Київській міській державній
адміністрації.
 
   9. Головному управлінню транспорту, зв'язку та інформатизації
КК "Київавтодор", Управлінню ДАІ ГУ МВС України в м. Києві, ВАТ
"Київпроект"  при  проектуванні  та  будівництві  об'єктів
вулично-шляхової мережі передбачати створення умов для зручного та
безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями,
зокрема:
   - розміщення пандусів в підземних пішохідних переходах;
   - встановлення на пішохідних переходах звукових світлофорів
тощо.
 
   10. Головному управлінню комунального господарства:
 
   10.1. розробити адресний перелік будівництва  павільйонів
бюветного водопостачання в м. Києві, з урахуванням доручень
виборців, затверджених рішенням Київради від 28.11.2002 N 104/264
( ra_104023-02 ) "Про доручення виборців депутатам Київської
міської ради XXIV скликання", погодити його з Головним управлінням
економіки  та інвестицій, Головним фінансовим управлінням та
райдержадміністраціями і до 15.02.2006 подати на затвердження
Київській міській державній адміністрації;
 
   10.2. розробити "Програму будівництва громадських туалетів на
період 2006-2010 рр." та до 01.06.2006 подати на затвердження
Київській міській раді;
 
   10.3. розробити  "Програму  загальноміських  заходів щодо
відновлення та впорядкування озер, річок, ставків та джерел у
м. Києві на 2006-2010 рр." і до 01.05.2006 подати на затвердження
Київській міській раді.
 
   11. Головному управлінню житлового господарства спільно з
райдержадміністраціями розробити адресний перелік будинків, які
підлягають реконструкції або реставрації в м. Києві у 2006 році,
погодити його з Головним управлінням економіки та інвестицій і
Головним фінансовим управлінням та до 05.03.2006 подати  на
затвердження Київській міській державній адміністрації.
 
   12. Головному  управлінню  містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища спільно з  Головним  управлінням
земельних ресурсів та райдержадміністраціями розробити "Програму
будівництва багатоповерхових підземних та надземних паркінгів та
гаражів на період до 2010 року" і до 01.07.2006 подати її на
затвердження Київській міській раді.
 
   13. Головному управлінню містобудування,  архітектури  та
дизайну міського середовища розробити Комплексну схему транспорту
міста Києва на період до 2020 року і до 01.10.2006 р. подати на
затвердження Київській міській раді.
 
   14. Головному управлінню житлового забезпечення спільно з
райдержадміністраціями розробити адресну програму реконструкції
гуртожитків підприємств і організацій на період 2006-2010 роки,
переданих до комунальної власності міста, під жилі  будинки
квартирного типу та до 01.04.2006 подати на затвердження Київській
міській державній адміністрації.
 
   15. Головному управлінню житлового господарства, Головному
управлінню  містобудування,  архітектури  та дизайну міського
середовища, ДП "Інститут Київгенплан" АТ "Київпроект", Головному
управлінню земельних ресурсів, КНДУ "Науково-дослідний інститут
соціально-економічного  розвитку  міста"  розробити  Концепцію
реконструкції мікрорайонів та кварталів, що забудовані жилими
будинками першого періоду індустріального домобудування у м. Києві
і до 01.03.2006 подати її на затвердження Київській міській раді.
 
   16. Головному управлінню економіки та інвестицій інформувати
Київську  міську  раду  про  хід  виконання   Програми
соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2006
рік ( ra_622023-05 ) та соціальний стан міста щоквартально не
пізніше 45 днів після закінчення звітного періоду.
 
   17. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників голови Київської міської державної  адміністрації
згідно з розподілом обов'язків.
 
 Голова                        О.Омельченко
 
 ( Додатки 1-7 не наводяться )
 
{ Додатки змінюються Розпорядженнями КМДА N 285 ( ra0285017-06 )
від 21.02.2006, N 545 ( ra0545017-06 ) від 24.03.2006, N 705
( ra0705017-06 ) від 11.04.2006, N 983 ( ra0983017-06 ) від
27.06.2006, N 1041 ( ra1041017-06 ) від 11.07.2006 }

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка