Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, що відбулися 17 грудня 2005 року в місті Каховці Херсонської області

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            09.01.2006 N 115
 
    Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського
     референдуму за народною ініціативою, утвореної
       на зборах громадян України, що відбулися
        17 грудня 2005 року в місті Каховці
            Херсонської області
 
 
   До Центральної виборчої комісії 26 грудня 2005 року надійшло
подання Каховського міського голови від 22 грудня 2005 року
N 02-14/3015 щодо реєстрації ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою.
 
   Розглянувши зазначене подання та додані до нього документи,
Центральна виборча комісія встановила.
 
   У місті  Каховці  17  грудня  2005  року  за  адресою
просп. Ворошилова, 12, відбулися збори громадян України  для
утворення  ініціативної  групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, в яких згідно з протоколом цих зборів взяли
участь  359 осіб. Учасниками зборів схвалено пропозицію про
проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та
затверджено формулювання питань, які пропонується винести на
всеукраїнський референдум:
 
   "Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?";
 
   "Чи підтримуєте Ви участь України у Єдиному економічному
просторі (ЄЕП) разом із Російською  Федерацією,  Республікою
Казахстан  та Республікою Білорусь, відповідно до Угоди про
формування Єдиного економічного простору ( 997_990 ), підписаної
19 вересня 2003 року?"
 
   Учасниками зборів обрано ініціативну групу в складі 43 осіб,
якій доручено збирання підписів громадян  під  вимогою  про
проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
   Під час перевірки поданих матеріалів виявлено розбіжності
між протоколом зборів громадян та списком членів ініціативної
групи, обраної на цих зборах. Зокрема, згідно з протоколом зборів
громадян до складу ініціативної групи було запропоновано та обрано
Куприєнко Ольгу Вікторівну, а до списку членів ініціативної групи
включено Купрієнко Ольгу Вікторівну, тобто особу, за яку учасники
зборів не голосували. Отже, Купрієнко Ольга Вікторівна не може
бути зареєстрованою членом ініціативної групи.
 
   Крім того, під час перевірки зазначених матеріалів виявлено,
що  зобов'язання  про  додержання членами ініціативної групи
законодавства України про референдуми підписали, зокрема, Шпичак
Наталия Викторовна, Разумняк Раиса Ефимовна, Федотова Наталія
Володимирівна, яких до списку членів ініціативної групи  не
включено. Натомість до нього включено Шпичок Наталю Вікторівну,
Розумник Раїсу Юхимівну, Федотову Наталю  Володимирівну,  що
обумовлює неможливість реєстрації зазначених осіб.
 
   Незважаючи на  виявлені  розбіжності,  Центральна виборча
комісія зазначає, що загальні обставини не впливають на законність
проведення зборів громадян України для створення ініціативної
групи всеукраїнського референдуму  за  народною  ініціативою,
оскільки кількість учасників зборів відповідає вимогам частини
першої, а кількість обраних членів ініціативної групи - частини
шостої статті 16 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ) (далі - Закон).
 
   Крім того, перевіркою поданих до Центральної виборчої комісії
матеріалів установлено  їх відповідність іншим вимогам Закону
( 1286-12 ).
 
   Згідно з частиною четвертою статті 17 Закону ( 1286-12 ) до
Центральної виборчої комісії подання надіслано належним суб'єктом
та в установлений Законом 10-денний строк.
 
   Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
зборах громадян щодо утворення ініціативної групи взяли участь не
менше 200 громадян України, які мають право на  участь  у
референдумі.
 
   Згідно з положеннями частини четвертої статті 16 Закону
( 1286-12 ) перед початком зборів для утворення ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою проведено
реєстрацію учасників зборів, про що зазначено у протоколі цих
зборів; у списку учасників зборів вказано прізвища, імена та по
батькові, дати народження та місце проживання учасників зборів;
учасниками зборів обрано голову Ходоса Сергія Васильовича і
секретаря зборів Знаменського Олександра Івановича; до порядку
денного  зборів включено питання про обговорення доцільності
проведення  референдуму  та  про  формулювання  питань,  які
пропонується винести на референдум.
 
   На виконання частини п'ятої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
протоколі зборів громадян  окремо  зазначено  відомості  про
затвердження формулювання кожного питання, що пропонується винести
на референдум; учасниками зборів обрано ініціативну групу, якій
рішенням цих зборів доручено збирання підписів громадян під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою, про що зазначено в протоколі зборів.
 
   Відповідно до частини сьомої статті 16 Закону ( 1286-12 ) про
проведення зборів громадян України для утворення ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою складено
протокол із зазначенням результатів голосування з питань порядку
денного.
 
   У протоколі  зборів  громадян  України  для  утворення
ініціативної групи всеукраїнського  референдуму  за  народною
ініціативою вказано дату та місце їх проведення.
 
   Відповідно до частини восьмої статті 16 Закону ( 1286-12 )
список учасників зборів та протокол зборів громадян України для
утворення  ініціативної  групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою підписано головою і секретарем цих зборів.
 
   На виконання частини шостої статті 16 Закону ( 1286-12 ) до
складу ініціативної групи обрано не менше 20 громадян України, які
мають право брати участь у референдумі.
 
   Згідно з частиною восьмою статті 16 Закону ( 1286-12 ) список
членів ініціативної групи підписано головою і секретарем цих
зборів; при цьому в списку членів ініціативної групи зазначено
дані документів, що  посвідчують  особу  кожного  члена цієї
ініціативної групи.
 
   Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
списку членів ініціативної групи вказано дати народження членів
цієї групи, які мають право брати участь у референдумі.
 
   На виконання частини третьої статті 17 Закону ( 1286-12 ) всі
члени ініціативної групи підписали зобов'язання про додержання
ними законодавства України про референдум.
 
   Таким чином, Центральною  виборчою  комісією  встановлено
відповідність поданих документів щодо зазначеної ініціативної
групи вимогам Закону ( 1286-12 ).
 
   Стаття 8 Конституції України ( 254к/96-ВР ) встановлює, що в
Україні визнається і діє принцип верховенства права, Конституція
України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативні акти
приймаються на  її  основі і повинні відповідати Конституції
України, норми якої є нормами прямої дії.
 
   Згідно зі статтею 5 Конституції України ( 254к/96-ВР ) носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який
здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, а узурпувати державну владу не
може ніхто.
 
   Відповідно до статті 38 Конституції України ( 254к/96-ВР )
громадяни  мають право брати участь в управлінні державними
справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно
обирати і бути обраними до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
 
   Статтею 69 Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначено, що
народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та
інші форми безпосередньої демократії.
 
   Згідно з частиною другою  статті  72  Основного  Закону
( 254к/96-ВР )  всеукраїнський  референдум  проголошується за
народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян
України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо
призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах
областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
 
   Відповідно до пункту 1 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) права і свободи людини і громадянина,
гарантії цих прав і свобод визначаються виключно законами України.
 
   Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) організація і порядок проведення виборів і
референдумів визначаються виключно законами України.
 
   Стаття 74 Конституції України ( 254к/96-ВР ) не допускає
проведення референдуму лише щодо законопроектів з питань податків,
бюджету та амністії.
 
   Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) референдум - це
спосіб прийняття громадянами України рішення з важливих питань
загальнодержавного та місцевого значення.
 
   Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 27 березня
2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) у справі за конституційним
поданням 103 і 108 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції  України ( 254к/96-ВР ) (конституційності) Указу
Президента України "Про проголошення всеукраїнського референдуму
за народною ініціативою" ( 65/2000 ) N 1-26/2000 також зазначив,
що "референдум проводиться з метою з'ясування позиції громадян
України щодо актуальних питань".
 
   У Рішенні від 5 жовтня 2005 року N 6-рп/2005 ( v006p710-05 )
у справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України
про  офіційне тлумачення положень частини першої статті 103
Конституції України ( 254к/96-ВР ) в контексті положень її статей
5,  156  та  за  конституційним зверненням Галайчука Вадима
Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни,  Кислої  Тетяни
Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої,
третьої, четвертої статті 5 Конституції України N  1-5/2005
Конституційний  Суд  України  вказав,  що  принцип народного
суверенітету, закріплений  у  статті  5  Конституції України,
передбачає первинний, єдиний і невідчужуваний характер влади
Українського народу.
 
   Згідно із закріпленим у Загальній декларації прав людини
( 995_015 )  принципом воля народу повинна бути основою влади
уряду.
 
   Як зазначив Конституційний Суд України в Ухвалі від 6 червня
2002 року N 35-у/2002 ( v035u710-02 ) про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі за конституційним поданням
Центральної виборчої комісії щодо офіційного тлумачення положень
частин четвертої, шостої  статті  17  Закону  України  "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), відповідь на
порушені у клопотанні Центральної виборчої  комісії  питання
міститься у Рішенні Конституційного Суду України від 27 березня
2000 року N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) (справа про всеукраїнський
референдум за народною ініціативою). В абзаці п'ятому підпункту
4.2 пункту 4 цього Рішення ( v003p710-00 ) сформульовано правову
позицію Конституційного Суду України, згідно з якою Президент
України, Центральна виборча комісія, інші державні органи мають
здійснювати перевірку  щодо  відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) питань, які пропонується винести на всеукраїнський
референдум, зокрема за народною ініціативою.
 
   Таким чином, Центральною виборчою комісією досліджено всі
питання щодо  утворення  та  реєстрації  ініціативної  групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, перевірка
яких належить до повноважень Комісії, що реалізуються нею на
підставі та  у  спосіб,  визначені  Конституцією  України
( 254к/96-ВР ), Законами України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" (  1286-12  ), "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ), а також з урахуванням зазначених вище  рішень
( v003p710-00,  v006p710-05 )   та  ухвали  ( v035u710-02 )
Конституційного Суду України. Разом з тим, Центральною  виборчою
комісією встановлено, що питання, які пропонуються для винесення
на всеукраїнський референдум зборами  громадян  України  для
створення  ініціативної  групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, що відбулися 17 грудня 2005 року в місті
Каховці Херсонської області, не належать до питань, які згідно з
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та Законом України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) не можуть бути
винесені на всеукраїнський референдум.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до статей 5, 8, 38, 69, 72,
74, пунктів 1, 20 частини першої статті 92 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статті 1, частини першої статті 2, статей 3, 5,
частини першої статті 7, статей 15, 16, 17 та 18 Закону України
"Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), керуючись
частиною першою статті 11, частиною першою статті 12, пунктами 1,
3 статті 17, пунктом 2 статті 20, частиною другою статті 27 Закону
України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна
виборча комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Зареєструвати  ініціативну   групу   всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою (згідно з додатком) з питань:
"Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?", "Чи підтримуєте Ви участь
України у Єдиному економічному просторі (ЄЕП) разом із Російською
Федерацією,  Республікою  Казахстан  та Республікою Білорусь,
відповідно до Угоди про формування Єдиного економічного простору
( 997_990 ), підписаної 19 вересня 2003 року?", утворену на зборах
громадян України, що відбулися 17 грудня 2005 року в місті Каховці
Херсонської області, та присвоїти їй порядковий номер 39.
 
   2. Відмовити  в  реєстрації  членів  ініціативної  групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою Купрієнко
Ольги  Вікторівни, Шпичок Наталії Вікторівни, Розумник Раїси
Юхимівни, Федотової Наталі Володимирівни.
 
   3. Видати ініціативній групі, зареєстрованій цією постановою,
свідоцтво  про  реєстрацію,  членам цієї групи - відповідні
посвідчення.
 
   4. Установити строк збирання підписів громадян України під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою до 1 березня 2006 року.
 
   5. Копію цієї постанови надіслати Каховському міському голові
та  рекомендувати йому опублікувати відомості про реєстрацію
ініціативної групи всеукраїнського  референдуму  за  народною
ініціативою у місцевих засобах масової інформації.
 
 Заступник Голови Центральної виборчої комісії    М.СТАВНІЙЧУК
 
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 9 січня 2006 року N 115
 
               СПИСОК
      членів ініціативної групи всеукраїнського
    референдуму за народною ініціативою N 39, утвореної
       на зборах громадян України, що відбулися
         17 грудня 2005 року в м. Каховці
            Херсонської області
 
 
   1. Андріяненко Любов Сергіївна
 
   2. Смоляр Олена Костянтинівна
 
   3. Грюнт-Твейн Валерія Олегівна
 
   4. Осадчук Тетяна Никифорівна
 
   5. Богун Олена Володимирівна
 
   6. Костянкова Валентина Василівна
 
   7. Кусенко Зінаїда Петрівна
 
   8. Шайко Галина Макарівна
 
   9. Тернавська Валентина Іванівна
 
   10. Сливина Ніна Іванівна
 
   11. Горбенко Ольга Григорівна
 
   12. Костенко Алла Дмитрівна
 
   13. Фурлет Тетяна Тимофіївна
 
   14. Распертова Лариса Олександрівна
 
   15. Козачок Ірина Вячеславівна
 
   16. Слюсар Людмила Миколаївна
 
   17. Курило Людмила Анатоліївна
 
   18. Буткова Інна Миколаївна
 
   19. Некряч Людмила Вікторівна
 
   20. Дмитренко Юрій Олександрович
 
   21. Коребут Леонід Петрович
 
   22. Осьмінікова Тетяна Миколаївна
 
   23. Шанна Світлана Миколаївна
 
   24. Байрюк Світлана Миколаївна
 
   25. Артамонов Володимир Вікторович
 
   26. Римар Олександра Михайлівна
 
   27. Ставицький Петро Миколайович
 
   28. Бистрова Галина Євгенівна
 
   29. Юсько Олена Володимирівна
 
   30. Кравчик Володимир Стефанович
 
   31. Пінкевич Світлана Георгіївна
 
   32. Хижинська Тетяна Миколаївна
 
   33. Гузь Галина Миколаївна
 
   34. Тернопольський Анатолій Петрович
 
   35. Шевченко Таїса Іванівна
 
   36. Береза Людмила Георгіївна
 
   37. Братковська Валентина Олександрівна
 
   38. Бевзо Галина Федорівна
 
   39. Ковалевич Світлана Валентинівна
 
 Секретар Центральної виборчої комісії          С.ДУБОВИК

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка