Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про службові відрядження голови Київської обласної державної адміністрації, першого заступника, заступників голови облдержадміністрації, керівника та працівників апарату облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів Київської облдержадміні...

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 7 від 11.01.2006
 
 
    Про службові відрядження голови Київської обласної
      державної адміністрації, першого заступника,
    заступників голови облдержадміністрації, керівника
      та працівників апарату облдержадміністрації,
      керівників структурних підрозділів Київської
     облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій
          та їх заступників за кордон
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  місцеві  державні
адміністрації"  (  586-14 ) (із наступними змінами), Указів
Президента України від 18.09.96 N 841 ( 841/96 ) "Про заходи щодо
вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у
сфері зовнішніх зносин", від 05.03.2002 N 217 ( 217/2002 ) "Про
Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями", постанов
Кабінету Міністрів України від 11.12.92 N 698 ( 698-92-п ) "Про
вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон"
(із наступними змінами), від 04.03.96 N 287 ( 287-96-п ) "Про
затвердження Положення про умови матеріального забезпечення осіб,
направлених за кордон на навчання" (із наступними змінами), від
23.04.99 N 663 ( 663-99-п ) "Про норми відшкодування витрат на
відрядження в межах України та за кордон" (із наступними змінами),
від 03.12.2001 N 1629 ( 1629-2001-п ) "Про деякі  питання
удосконалення роботи з координації діяльності органів виконавчої
влади у сфері зовнішніх зносин",  Інструкції  про  службові
відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 13.03.98 N 59 ( z0218-98 ) і
зареєстрованої в  Міністерстві  юстиції  України  31.03.98 за
N 218/2658 (із наступними змінами):
 
   1. Затвердити Положення про службові відрядження  голови
Київської обласної державної адміністрації, першого заступника,
заступників голови облдержадміністрації, керівника та працівників
апарату облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів
Київської облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій та їх
заступників за кордон (додається).
 
   2. Відділу  кадрової  роботи апарату облдержадміністрації
ознайомити із зазначеним положенням усіх працівників апарату
облдержадміністрації.
 
   3. Керівникам  головних  управлінь,  управлінь  та інших
структурних підрозділів облдержадміністрації визначити порядок
службових відряджень відповідних працівників згідно з чинним
законодавством та цим розпорядженням.
 
   4. Рекомендувати сільським,  селищним,  міським  головам,
керівникам виконавчих органів відповідних рад переглянути існуючий
порядок службових відряджень за кордон працівників цих структур, у
разі необхідності внести відповідні зміни і доповнення.
 
   5. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 2, 3, 4
розпорядження голови облдержадміністрації від 30.11.98 N 658 "Про
порядок   службових   відряджень   працівників   Київської
облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій області та їх
заступників у межах України та за кордон".
 
   6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови облдержадміністрації Ковбасюка Ю.В. та керівника
апарату облдержадміністрації Косенка А.П.
 
 Голова адміністрації                  Є.Д.Жовтяк
 
                   Додаток
                   до розпорядження Київської
                   обласної державної
                   адміністрації
                   від 11.01.2006 N 7
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про службові відрядження голови Київської обласної
      державної адміністрації, першого заступника,
    заступників голови облдержадміністрації, керівника
      та працівників апарату облдержадміністрації,
      керівників структурних підрозділів Київської
     облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій
          та їх заступників за кордон
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Службові відрядження голови Київської обласної державної
адміністрації,   першого  заступника,  заступників  голови
облдержадміністрації,  керівника  та  працівників  апарату
облдержадміністрації,   керівників  структурних  підрозділів
облдержадміністрації, голів райдержадміністрації та їх заступників
за кордон здійснюються відповідно до Закону України "Про місцеві
державні адміністрації" ( 586-14 ) (із наступними змінами), Указів
Президента України від 18.09.96 N 841 ( 841/96 ) "Про заходи щодо
вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у
сфері зовнішніх зносин", від 05.03.2002 N 217 ( 217/2002 ) "Про
Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями", постанов
Кабінету Міністрів України від 11.12.92 N 698 ( 698-92-п ) "Про
вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон"
(із наступними змінами), від 04.03.96 N 287 ( 287-96-п ) "Про
затвердження Положення про умови матеріального забезпечення осіб,
направлених за кордон на навчання" (із наступними змінами), від
23.04.99 N 663 ( 663-99-п ) "Про норми відшкодування витрат на
відрядження в межах України та за кордон" (із наступними змінами),
від  03.12.2001 N 1629 ( 1629-2001-п ) "Про деякі питання
удосконалення роботи з координації діяльності органів виконавчої
влади  у  сфері  зовнішніх зносин", Інструкції про службові
відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 13.03.98 N 59 ( z0218-98 ) і
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.03.98 N 218/2658
(із наступними змінами) та цього Положення.
 
   1.2. Усі відрядження голови облдержадміністрації, першого
заступника, заступників голови облдержадміністрації за кордон
здійснюються лише за рішенням Прем'єр-міністра України, а у разі
його відсутності - Першого віце-прем'єр-міністра України.
 
   1.3. Рішення про службове відрядження за кордон (далі -
відрядження), зокрема, з метою навчання, приймаються:
 
   1.3.1. Головою облдержадміністрації, а в його відсутність -
особою, яка його заміщає щодо:
   керівника та працівників апарату облдержадміністрації, які
призначаються на посаду головою облдержадміністрації,  шляхом
видання розпорядження;
   керівників головних управлінь, управлінь, інших структурних
підрозділів  облдержадміністрації  та  їх  заступників, голів
райдержадміністрацій та їх заступників -  шляхом  письмового
погодження.
   1.3.2. Керівником апарату облдержадміністрації, а в його
відсутність - особою, яка його заміщає, щодо:
   працівників апарату облдержадміністрації, крім працівників
апарату облдержадміністрації, які призначаються на посаду головою
облдержадміністрації - шляхом видання наказу.
 
   II. Відрядження за кордон голови, першого заступника,
       заступників голови облдержадміністрації
 
   2.1. Для оформлення службового відрядження за кордон голови
облдержадміністрації, першого заступника,  заступників  голови
облдержадміністрації (далі - керівництво облдержадміністрації)
Прем'єр-міністрові України, а в його відсутність -  Першому
віце-прем'єр-міністрові України подаються лист із визначенням мети
виїзду, строків та умов перебування за кордоном і обґрунтуванням
джерел  фінансування, проекти директив, вказівок і технічних
завдань, погоджені з Міністерством закордонних справ України через
Головне управління економіки Київської облдержадміністрації, копія
офіційного запрошення з перекладом і кошторис витрат не пізніше,
як за два тижні до виїзду.
 
   2.2. На підставі рішення Прем'єр-міністра України, а в його
відсутність - Першого  віце-прем'єр-міністра  України  відділ
кадрової роботи апарату облдержадміністрації готує розпорядження
про відрядження за кордон.
 
   2.3. У розпорядженні про відрядження зазначається  пункт
призначення, назва країни, куди відряджений працівник, строк
відрядження, який не повинен перевищувати 60 календарних днів, і
мета відрядження. При цьому, розпорядження про відрядження за
кордон, до яких додаються кошториси витрат,  пов'язаних  із
відрядженням, готуються службою із забезпечення діяльності голови
облдержадміністрації, його заступників та  керівника  апарату
облдержадміністрації,  реєструються  і обліковуються загальним
відділом апарату адміністрації. Всі інші розпорядження готуються
відділом  кадрової  роботи  апарату  облдержадміністрації,
реєструються і обліковуються ним окремо від інших розпоряджень та
наказів з позначкою біля номера цього документа літери "в".
 
   2.4. На підставі розпорядження в день його видання відділ
кадрової роботи апарату облдержадміністрації готує посвідчення про
відрядження (за встановленою формою), яке підписується керівником
апарату облдержадміністрації,  завіряється  гербовою  печаткою
облдержадміністрації та завчасно передається працівникові, який
відряджається.
 
   2.5. Відмітки у посвідченні про дати відрядження (вибуття та
прибуття) здійснюються за підписами уповноважених працівників
загального відділу апарату адміністрації у день фактичного вибуття
(прибуття) відрядженого, але не пізніше наступного робочого дня в
разі прибуття працівника з відрядження у неробочі години або у
вихідний (святковий) день. Відмітки у посвідченні завіряються
печаткою "канцелярія".
 
   2.6. Обов'язок щодо забезпечення вчинення  відміток  про
перебування у відрядженні за місцем призначення покладається на
працівника, який відряджається.
 
   2.7. Виплата  керівництву  облдержадміністрації  витрат,
пов'язаних із відрядженням, здійснюється у встановленому чинним
законодавством порядку.
 
   2.8. Протягом 3-х календарних днів після  повернення  з
відрядження особа, зазначена у пункті 1.2. цього Положення,
зобов'язана подати відділу фінансового  забезпечення  апарату
адміністрації  авансовий  звіт  (за встановленою формою) про
витрачені, у зв'язку з відрядженням, суми. Разом з авансовим
звітом  подається  посвідчення  про відрядження, оформлене у
встановленому порядку, та документи, які підтверджують витрати
бюджетних коштів.
 
   2.9. У тижневий строк після завершення службового відрядження
за кордон Міністерству закордонних справ України через Головне
управління економіки облдержадміністрації подається письмовий звіт
облдержадміністрації про результати відрядження з відповідними
висновками та завірені копії документів, що були укладені під час
відрядження. До письмового звіту додаються проекти планів заходів
із  реалізації  досягнутих  домовленостей, укладених угод та
документів.
 
    III. Відрядження за кордон керівника та працівників
          апарату облдержадміністрації
 
   3.1. Підставою для підготовки розпорядження про відрядження
за кордон керівника та працівників апарату облдержадміністрації,
які  призначаються на посаду головою облдержадміністрації, є
письмове доручення голови облдержадміністрації відділу кадрової
роботи апарату облдержадміністрації.
 
   3.2. Підставою  для  підготовки наказу керівника апарату
облдержадміністрації про відрядження інших працівників апарату
облдержадміністрації  є  письмове доручення керівника апарату
облдержадміністрації  відділу  кадрової   роботи   апарату
облдержадміністрації.
 
   3.3. Голова  облдержадміністрації  видає  розпорядження,
керівник апарату облдержадміністрації видає накази про службові
відрядження за кордон після отримання письмового погодження цього
питання з Міністерством закордонних справ України через Головне
управління економіки Київської облдержадміністрації.
 
   3.4. Оформлення  відрядження, подання звітності про його
результати тощо здійснюється у порядку, визначеному у пунктах
2.3 - 2.9 цього Положення.
 
   IV. Відрядження за кордон керівників головних управлінь,
       управлінь, інших структурних підрозділів
   облдержадміністрації та їх заступників, голів районних
       державних адміністрацій, їх заступників
 
   4.1. Письмові подання щодо відрядження керівників головних
управлінь,   управлінь,   інших   структурних  підрозділів
облдержадміністрації   та   їх   заступників,    голів
райдержадміністрацій,   їх  заступників  подаються  голові
облдержадміністрації, а в його відсутність - першому заступникові
голови облдержадміністрації, не пізніше ніж за 30 календарних днів
до початку відрядження за умови попереднього погодження цього
питання з Міністерством закордонних справ України через Головне
управління економіки Київської облдержадміністрації.
 
   4.2. Подання про відрядження повинно містити дані щодо місця
і  строків  відрядження,  обґрунтування  його  мети,  джерел
фінансування.
 
   4.3. Рішення про службове відрядження за кордон начальників і
заступників  начальників головних управлінь, управлінь, інших
структурних   підрозділів   облдержадміністрації,   голів
райдержадміністрацій,  їх  заступників  приймається  головою
облдержадміністрації шляхом письмового погодження у формі листа.
 
   4.4. Підставою для оформлення листа-погодження на відрядження
за кордон є письмове доручення про це голови облдержадміністрації
відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації.
 
   4.5. Облік листів-погоджень покладається на відділ кадрової
роботи апарату облдержадміністрації.
 
   4.6. Одержання листа-погодження на відрядження є підставою
для видання відповідним органом розпорядження  (наказу)  про
відрядження.  Оформлення  відрядження здійснюється у порядку,
визначеному цим органом згідно з чинним законодавством.
 
   4.7. Протягом 3-х календарних днів після  повернення  з
відрядження  особи, зазначені у пункті 4.1 цього Положення,
зобов'язані подати бухгалтерії (фінансовій службі) відповідного
структурного   підрозділу  облдержадміністрації,  а  також
райдержадміністрації авансовий звіт (за встановленою формою) про
витрачені, у зв'язку з відрядженням, суми. Разом з авансовим
звітом подається посвідчення про  відрядження,  оформлене  у
встановленому  порядку,  документи, які підтверджують витрати
бюджетних коштів.
 
   4.8. У тижневий строк після завершення службового відрядження
за кордон Міністерству закордонних справ України через Головне
управління економіки облдержадміністрації подається письмовий звіт
облдержадміністрації про результати відрядження з відповідними
висновками та завірені копії документів, що були укладені під час
відрядження. До письмового звіту додаються проекти планів заходів
із реалізації досягнутих домовленостей,  укладених  угод  та
документів.
 
 Керівник апарату адміністрації            А.П.Косенко

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка