Законы Украины

Новости Партнеров
 

Перелік N 17 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

      ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова президії ВАК
                   України
                   19.01.2006 N 2-05/1
 
 
              ПЕРЕЛІК N 17
     наукових фахових видань України, в яких можуть
      публікуватися результати дисертаційних робіт
       на здобуття наукових ступенів доктора
            та кандидата наук
 
 
           ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
 
   Збірники наукових праць
   1. Наносистеми,  наноматеріали,  нанотехнології  (Інститут
металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України), (фізика).
 
   2. Науковий  вісник  Ужгородського  університету.  Серія:
математика і інформатика (математика).
 
   3. Прикладні проблеми механіки і математики (НАН України,
Інститут прикладних   проблеми   механіки   і   математики
ім. Я.С.Підстригача НАН України), (математика).
 
   4. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології
(НАН України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних
проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України),
(інформатика, кібернетика).
 
   Журнали
   1. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології (Одеський
національний університет ім. І.І.Мечникова МОН України), (фізика).
 
             БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
 
   Збірники наукових праць
   1. Захист і карантин рослин (УААН, Інститут захисту рослин
УААН), (фітопатологія).
 
   Журнали
   1. Світ  медицини  та  біології  (Українська  медична
стоматологічна академія, Полтавське відділення Міжнародного фонду
допомоги хворим з наслідками травм та захворювань, "Наукове
товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів
України").
 
   2. Український журнал з проблем медицини праці (Інститут
медицини праці АМН України), (гігієна, токсикологія).
 
             ТЕХНІЧНІ НАУКИ
 
   Збірники наукових праць
   1. Збірник наукових праць Об'єднаного НДІ Збройних Сил.
 
   2. Збірник наукових праць Державного НДІ інституту авіації.
 
   3. Проблеми транспорту (Національний транспортний університет
МОН України).
 
   4. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв
ресторанного господарства і торгівлі  (Харківський  державний
університет харчування та торгівлі).
 
   Журнали
   1. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні
науки.
 
   2. Інформаційні  технології  та  комп'ютерна  інженерія
(Вінницький національний технічний університет МОН України).
 
   3. Системи озброєння і  військова  техніка  (Харківський
університет Повітряних Сил МО України).
 
   4. Управління  проектами,  системний  аналіз і логістика
(Національний транспортний університет МОН України).
 
   5. Ядерні  та  радіаційні  технології  (ДП  "Державний
науково-інженерний  центр  систем  контролю  та  аварійного
реагування", Українське ядерне товариство).
 
             ІСТОРИЧНІ НАУКИ
 
   Збірники наукових праць
   1. Інтелігенція і влада (Одеський національний політехнічний
університет МОН України).
 
   2. Освіта, наука і культура на Поділлі (Кам'янець-Подільський
державний університет МОН України).
 
             ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
 
   Збірники наукових праць
   1. Економічний вісник Національного технічного університету
України "Київський політехнічний інститут".
 
   2. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі
та послуг (Харківський державний університет  харчування  та
торгівлі).
 
   3. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку,
контролю  і  аналізу  (Житомирський  державний  технологічний
університет МОН України).
 
   Журнали
   1. Бізнес Інформ  (Харківський  національний  економічний
університет МОН України).
 
   2. Вісник   Тернопільського   державного   економічного
університету.
 
   3. Вісник  Хмельницького  національного   університету.
Економічні науки.
 
   4. Управління  проектами,  системний  аналіз і логістика
(Національний транспортний університет МОН України).
 
            ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
 
   Збірники наукових праць
   1. Вісник  Національного авіаційного університету. Серія:
Філософія. Культурологія.
 
   Журнали
   1. Схід  (Український  культурологічний  центр,  Інститут
економіки промисловості  НАН  України,  Інститут  філософії
імені Г.С.Сковороди  НАН  України,  Запорізький  національний
університет МОН України).
 
            ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
 
   Збірники наукових праць
   1. Сучасні літературознавчі студії (Київський національний
лінгвістичний університет МОН України).
 
   Журнали
   1. Науковий  вісник Херсонського державного університету.
Серія: Лінгвістика.
 
            ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
 
   Збірники наукових праць
   1. Актуальні  проблеми соціології, психології, педагогіки
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
 
   2. Вісник  Запорізького   національного   університету.
Педагогічні науки.
 
   3. Науковий часопис Національного педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова. Серія  19.  Корекційна  педагогіка  та
спеціальна психологія.
 
   Журнали
   1. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи (Інститут
педагогіки  АПН України, Вищий навчальний заклад - Інститут
реклами).
 
             МЕДИЧНІ НАУКИ
 
   Журнали
   1. Патологія (Запорізький державний медичний університет, МОЗ
України, Асоціація патологів України).
 
   2. Світ  медицини  та  біології  (Українська  медична
стоматологічна академія, Полтавське відділення Міжнародного фонду
допомоги хворим з наслідками травм та захворювань, "Наукове
товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів
України"),
 
   3. Український журнал з проблем медицини праці (Інститут
медицини праці АМН України).
 
             ВІЙСЬКОВІ НАУКИ
 
   Збірники наукових праць
   1. Збірник наукових праць Об'єднаного НДІ Збройних Сил.
 
   Журнали
   1. Системи  озброєння  і  військова техніка (Харківський
університет Повітряних Сил МО України).
 
          ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
 
   Журнали
   1. Спортивна медицина (Національний університет фізичного
виховання і спорту України).

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка