Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель у Київській області

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 381 від 19.05.2006
 
 
    Питання робочої групи з опрацювання та комплексного
     вирішення питань реалізації державної політики
    у сфері раціонального використання та охорони земель
            у Київській області
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
       Київської обласної державної адміністрації
      N 542 ( ra0542155-06 ) від 12.07.2006 }
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  місцеві  державні
адміністрації" ( 586-14 ) (із  наступними  змінами),  Указу
Президента України від 14.02.2006 N 133/2006 ( 133/2006 ) "Питання
Комісії з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації
державної політики у сфері раціонального використання та охорони
земель":
 
   1. Перейменувати робочу групу з перевірки додержання вимог
законодавства, реалізації державної політики у сфері регулювання
земельних відносин, використання та охорони земель у Київській
області, утворену розпорядженням голови облдержадміністрації від
29.04.2005 N 228 ( ra0228155-05 ) "Про комплексну перевірку
додержання вимог законодавства, реалізації державної політики у
сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони
земель у Київській області", в робочу групу з опрацювання та
комплексного вирішення питань реалізації державної політики у
сфері раціонального використання та охорони земель у Київській
області.
 
   2. Перейменувати секретаріат робочої групи  з  перевірки
додержання вимог законодавства, реалізації державної політики у
сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони
земель  у  Київській  області,  створення  якого передбачено
розпорядженням голови облдержадміністрації від 31.03.2006 N 256
( ra0256155-06 ) "Про питання робочої групи з перевірки додержання
вимог законодавства, реалізації державної політики  у  сфері
регулювання земельних відносин, використання та охорони земель у
Київській області", в секретаріат робочої групи з опрацювання та
комплексного вирішення питань реалізації державної політики у
сфері раціонального використання та охорони земель у Київській
області.
 
   3. Затвердити:
 
   3.1. персональний  склад робочої групи з опрацювання та
комплексного вирішення питань реалізації державної політики у
сфері раціонального використання та охорони земель у Київській
області (далі - обласна робоча група) згідно з додатком 1;
 
   3.2. персональний склад  секретаріату  робочої  групи  з
опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної
політики у сфері раціонального використання та охорони земель у
Київській області згідно з додатком 2.
 
   4. Головам районних державних адміністрацій, міським головам
(міст обласного значення) привести власні акти у відповідність до
Указу Президента України від 14 лютого 2006 року N 133/2006
( 133/2006 ) та цього розпорядження.
 
   5. Обласній робочій групі починаючи з 30 травня ц. р. щотижня
(кожної  п'ятниці)  інформувати  Комісію  з  опрацювання  та
комплексного вирішення питань реалізації державної політики у
сфері раціонального використання та охорони земель, утворену
Указом Президента України від 14.02.2006 N 133/2006 ( 133/2006 ),
про хід перевірок додержання конституційних прав громадян на
землю,  ефективності   здійснення   районними   державними
адміністраціями, районними відділами земельних ресурсів, районними
центрами державного земельного кадастру, районними  відділами
містобудування і архітектури державної політики та діяльності
органів місцевого самоврядування області у галузі використання і
охорони   земель,   насамперед   земель   рекреаційного,
природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення та
особливо цінних земель.
 
   6. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   6.1. додаток  до  розпорядження голови адміністрації від
29.04.2005 N 228 ( ra0228155-05 ) "Про комплексну перевірку
додержання вимог законодавства, реалізації державної політики у
сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони
земель у Київській області";
 
   6.2. розпорядження голови адміністрації від 20.05.2005 N 262
( ra0262155-05 ) "Про внесення змін до персонального складу
робочої  групи  з  перевірки додержання вимог законодавства,
реалізації державної політики у сфері регулювання  земельних
відносин, використання та охорони земель у Київській області".
 
   7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Юркевича А.І., заступника голови облдержадміністрації.
 
 Виконуючий обов'язки
 голови адміністрації                 В.П.Кондрук
 
                   Додаток 1
                   до розпорядження Київської
                   обласної державної
                   адміністрації
                   від 19.05.2006 N 381
 
               СКЛАД
      робочої групи з опрацювання та комплексного
   вирішення питань реалізації державної політики у сфері
      раціонального використання та охорони земель
            у Київській області
 
 Ульянченко        - голова Київської облдержадміністрації,
 Віра Іванівна       керівник робочої групи
 
 Кондрук         - заступник голови облдержадміністрації,
 Валерій Петрович      заступник керівника робочої групи
 
 Юркевич         - заступник голови облдержадміністрації,
 Анатолій Іванович     заступник керівника робочої групи
 
 Грибок          - секретар робочої групи
 Ігор Олегович
 
            Члени робочої групи:
 
 Семенюк         - перший заступник голови
 Анатолій Дмитрович     облдержадміністрації
 
 Ковбасюк         - заступник голови
 Юрій Васильович      облдержадміністрації
 
 Анциферов        - начальник УБОЗ Головного
 Олександр Юрійович     управління МВС у Київській області
 
 Гончарук         - заступник начальника
 Іван Григорович      регіонального відділення Фонду
              державного майна України по
              Київській області
 
 Дмитренко        - начальник контрольно-ревізійного
 Геннадій Васильович    управління в Київській області
 
 Ковальов         - начальник управління з контролю
 Максим Валентинович    за використанням та охороною
              земель в Київській області
 
 Коротченко        - заступник начальника Державного
 Володимир Станіславович  управління екології та природних
              ресурсів в Київській області
 
 Красавіна        - перший заступник начальника
 Тамара Миколаївна     Київського обласного управління
              юстиції (за згодою)
 
 Кушніренко        - заступник начальника управління
 Тамара Михайлівна     житлово-комунального
              господарства, промисловості,
              енергетики, транспорту і
              зв'язку облдержадміністрації
 
 Литвин          - начальник відділу
 Інна Володимирівна     адміністрування платежів за
              землекористування та місцевих
              податків і зборів управління
              оподаткування юридичних осіб
              державної податкової
              адміністрації в Київській області
 
 Маноха          - заступник начальника Київського
 Марія Дмитрівна      обласного Головного управління
              земельних ресурсів
 
 Масло          - виконуючий обов'язки начальника
 Микола Іванович      управління Державної служби
              боротьби з економічною
              злочинністю Головного управління
              МВС у Київській області
 
 Матьора         - голова Спілки юристів Київської
 Микола Іванович      області, голова ТОВ "Юридична
              фірма "Феміда"
 
 Ополонець        - заступник начальника управління
 Оксана Федорівна      контрольно перевірочної роботи,
              начальник відділу
              документальних перевірок
              Державної податкової
              адміністрації в Київській області
 
 Пилипенко        - завідуючий сектором
 Василь Іванович      контрольно-ревізійної роботи
              регіонального відділення Фонду
              державного майна України по
              Київській області
 
 Покотило         - начальник Головного управління
 Олександр Володимирович  агропромислового розвитку
              облдержадміністрації
 
 Семенченко        - начальник обласного виробничого
 Анатолій Васильович    управління меліорації і водного
              господарства
 
 Середюк         - начальник загального відділу
 Олександр Васильович    комунального підприємства
              Київської обласної ради
              "Київська регіональна
              інвестиційна компанія"
 
 Сорока          - начальник юридичного відділу
 Михайло Євгенович     Київської регіональної філії
              Центру державного земельного
              кадастру
 
 Сосінович        - начальник підрозділу управління
 Вадим Олександрович    Служби безпеки України в
              Київській області
 
 Стельмах         - перший заступник начальника
 Григорій Іванович     Головного управління МВС України
              в Київській області
 
 Федоренко        - начальник управління з питань
 Юрій Григорович      оцінки та управління об'єктами
              державної власності
              регіонального відділення Фонду
              державного майна України по
              Київській області
 
 Цибулько         - начальник обласного управління
 Валерій Адольфович     лісового господарства у
              Київській області
 
 Шалюта          - начальник відділу приватизації
 Олег Федорович       об'єктів незавершеного
              будівництва регіонального
              відділення Фонду державного
              майна України по Київській області
 
 Шпилевський       - начальник управління
 Іван Іванович       містобудування і архітектури та
              розвитку інфраструктури
              облдержадміністрації
 
 Яловенко         - начальник Головного управління
 Віталій Олексійович    МВС України в Київській області.
 
{  Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Київської обласної державної адміністрації N 542 ( ra0542155-06 )
від 12.07.2006 }
 
 Керівник апарату адміністрації            А.П.Косенко
 
                   Додаток 2
                   до розпорядження Київської
                   обласної державної
                   адміністрації
                   від 19.05.2006 N 381
 
               СКЛАД
   секретаріату робочої групи з опрацювання та комплексного
   вирішення питань реалізації державної політики у сфері
      раціонального використання та охорони земель
            у Київській області
 
 Грибок        - керівник секретаріату робочої групи
 Ігор Олегович
 
            Члени Секретаріату:
 
 Болотіна
 Тетяна Геннадіївна
 
 Власенко
 Сергій Геннадійович
 
 Дем'янюк
 Роман Володимирович
 
 Д'яченко
 Міла Володимирівна
 
 Іванів
 Наталія Іванівна
 
 Карочинський
 Антон Валентинович
 
 Кисленко
 Олена Миколаївна
 
 Полунець
 Тетяна Василівна
 
 Твердохлібов
 Юрій Юрійович
 
 Щербак
 Ніна Миколаївна.
 
 Керівник апарату адміністрації            А.П.Косенко

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка