Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про впорядкування умов оплати праці працівників Національної телекомпанії України, які не є журналістами

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            22.09.2006 N 347
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 жовтня 2006 р.
                   за N 1096/12970
 
 
        Про впорядкування умов оплати праці
       працівників Національної телекомпанії
         України, які не є журналістами
 
 
   Відповідно до  підпункту  13  пункту  4  Положення  про
Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого
Указом Президента України від 30 серпня 2000 року N 1035/2000
( 1035/2000  ), та з метою впорядкування умов оплати праці
працівників Національної  телекомпанії  України,  які  не  є
журналістами, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити схеми посадових окладів (окладів), місячні
тарифні ставки керівних працівників, професіоналів, фахівців,
технічних службовців, робітників Національної телекомпанії України
( далі - НТКУ) згідно з додатками 1 та 2 (додаються).
 
   2. Надати право керівнику НТКУ в межах фонду заробітної
плати, затвердженого в кошторисі:
   1) установлювати:
   а) працівникам конкретні розміри посадових окладів (окладів,
місячних тарифних ставок) згідно з  схемами  та  розмірами,
затвердженими цим наказом;
   б) посадові оклади: заступникам керівника НТКУ - на 5-15
відсотків нижче, ніж посадовий оклад керівника НТКУ, визначений
згідно з чинним законодавством; заступникам керівників структурних
підрозділів - на 5-15 відсотків нижче, ніж посадовий оклад
відповідного керівника, визначений за схемами посадових окладів,
затвердженими цим наказом;
   в) доплати працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового
окладу (окладу, місячної тарифної ставки):
   за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
   за суміщення професій (посад);
   за розширення зони обслуговування або збільшення  обсягу
виконуваних робіт.
   Зазначені види доплат не встановлюються керівним працівникам
та їх заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх
заступникам;
   г) доплати працівникам у розмірі до 40 відсотків годинної
тарифної ставки (посадового окладу, окладу) за роботу в нічний час
за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;
   ґ) доплати прибиральникам приміщень,  які  використовують
дезінфекційні  засоби,  а також тим, що зайняті прибиранням
туалетів, у розмірі 10 відсотків місячного окладу;
   д) надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового
окладу (окладу, місячної тарифної ставки):
   за високі досягнення у праці;
   за виконання особливо  важливої  роботи  (на  строк  її
виконання);
   за складність, напруженість у роботі.
   У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються
або зменшуються;
   е) надбавку працівникам за знання та використання в роботі
іноземної  мови:  однієї європейської - 10, однієї східної,
угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25
відсотків посадового окладу.
   Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом;
   є) водіям автотранспортних засобів:
   надбавки за класність у таких розмірах: водіям II класу - 10
відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної
ставки за відпрацьований час;
   доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків
установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
   2) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на
оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад (оклад,
місячна тарифна ставка) на рік, за винятком матеріальної допомоги
на поховання;
   3) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи;
   4) виплачувати працівникам:
   а) надбавку за почесні звання  України,  СРСР,  союзних
республік СРСР: "народний" - 40 відсотків, "заслужений" - 20
відсотків посадового окладу;
   б) надбавку  за  спортивні  звання: "заслужений тренер",
"заслужений майстер спорту" - 20 відсотків; "майстер спорту
міжнародного  класу" - 15 відсотків; "майстер спорту" - 10
відсотків посадового окладу.
   За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за
одним (вищим) званням;
   в) доплату за науковий ступінь доктора наук - 25 відсотків,
кандидата наук - 15 відсотків посадового окладу.
   Надбавки за  почесне та спортивне звання та доплати за
науковий ступінь установлюються, якщо діяльність працівників за
профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи
науковим ступенем.
 
   3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці та  соціальної  політики України від 17.09.2002 N 489
( z0805-02 ) "Про впорядкування умов оплати  праці  окремих
категорій  працівників  Національної  телекомпанії  України",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України  02.10.2002  за
N 805/7093 (із змінами).
 
   4. Ці  умови  застосовуються  у  терміни,  що визначені
додатками 1 і 2.
 
 Міністр                         М.Папієв
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністерство фінансів України
 Заступник Міністра                    С.Рибак
 
 Державний комітет телебачення
 і радіомовлення України
 Перший заступник Голови              А.Мураховський
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   22.09.2006 N 347
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів (окладів) працівників
        Національної телекомпанії України
 
 
--------------------------------------------------------------------------
|      Посади (професії)       |  Місячні посадові оклади  |
|                     |   (оклади), гривень   |
|                     |-----------------------------|
|                     |  з  |  з   |  з   |
|                     | 01.01. | 01.07. | 01.12. |
|                     |  2006 | 2006  | 2006  |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Керівні працівники            |     |     |     |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Директор технічний, директор комерційний, |1539-1796|1648-1924|1758-2053|
|директор з виробництва, директор     |     |     |     |
|обТєднання з міжнародних відносин,    |     |     |     |
|начальник управління           |     |     |     |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Головні: інженер, технолог; продюсер   |1368-1625|1465-1740|1563-1857|
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Начальники (завідувачі) самостійних    |1283-1539|1374-1648|1466-1758|
|підрозділів: комплексу, відділу, цеху;  |     |     |     |
|головний бухгалтер            |     |     |     |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Начальники (завідувачі) підрозділів у   |812-1283 |870-1374 | 928-1466|
|складі дирекції, управління: комплексу,  |     |     |     |
|відділу, цеху               |     |     |     |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Начальники (завідувачі) інших підрозділів:|812-1283 |870-1374 | 928-1466|
|дільниці, зміни, сектору, майстерні,   |     |     |     |
|лабораторії, охорони пожежної,      |     |     |     |
|виробництва; керівник групи та інші    |     |     |     |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Завідувачі: центрального складу, складу, | 599-898 | 642-962 | 685-1026|
|бібліотеки, сховища, експедиції; інші   |     |     |     |
|керівні працівники; старший майстер,   |     |     |     |
|майстер, старший майстер контрольний,   |     |     |     |
|майстер контрольний            |     |     |     |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Художньо-виробничий персонал       |     |     |     |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Головний режисер             |1069-1496|1145-1602|1222-1709|
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Професіонали та фахівці I категорії:   |799-1240 |856-1328 | 913-1417|
|диктор, оператор телебачення, режисер,  |     |     |     |
|звукорежисер, перекладач та інші; старші: |     |     |     |
|художник-постановник, художник-гример   |     |     |     |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Професіонали та фахівці II категорії:   |727-1129 |779-1209 | 831-1290|
|диктор, оператор телебачення, режисер,  |     |     |     |
|звукорежисер, перекладач та інші     |     |     |     |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Диктор, оператор телебачення, режисер,  |641-1026 |687-1099 | 733-1173|
|звукорежисер, фотокореспондент,      |     |     |     |
|художник-постановник, художник-гример,  |     |     |     |
|перекладач та інші            |     |     |     |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Художники: дизайнер, декоратор та інші;  | 641-812 | 687-870 | 733-928 |
|лялькар                  |     |     |     |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Асистенти: режисера, звукорежисера,    | 513-727 |549-779 | 586-831 |
|телеоператора; старший адміністратор   |     |     |     |
|телевізійних передач, адміністратор    |     |     |     |
|телевізійних передач та інші       |     |     |     |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Професіонали, фахівці, технічні службовці |     |     |     |
|та окремі професії робітників       |     |     |     |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Помічник, радник президента компанії   |1026-1283|1099-1374|1173-1466|
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Провідні: інженер, юрисконсульт,     |812-1283 |870-1374 | 928-1466|
|економіст, фахівець з методів розширення |     |     |     |
|ринку збуту (маркетолог), бухгалтер,   |     |     |     |
|експерт та інші              |     |     |     |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Професіонали та фахівці I категорії:   |795-1240 |851-1328 | 908-1417|
|інженер, юрисконсульт, економіст,     |     |     |     |
|фахівець, фахівець з методів розширення  |     |     |     |
|ринку збуту (маркетолог), бухгалтер,   |     |     |     |
|технолог, експерт; старші: інспектор,   |     |     |     |
|організатор діловодства та інші      |     |     |     |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Професіонали та фахівці II категорії:   |727-1118 |779-1197 |831-1277 |
|інженер, юрисконсульт, економіст,     |     |     |     |
|фахівець, фахівець з методів розширення  |     |     |     |
|ринку збуту (маркетолог), бухгалтер,   |     |     |     |
|технолог, експерт             |     |     |     |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Професіонали та фахівці: інженер,     |641-1026 |687-1097 | 733-1177|
|юрисконсульт, економіст, фахівець,    |     |     |     |
|фахівець з методів розширення ринку збуту |     |     |     |
|(маркетолог), бухгалтер, технолог,    |     |     |     |
|експерт, інспектор, організатор      |     |     |     |
|діловодства та інші            |     |     |     |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Старші: електромеханік, диспетчер; технік | 599-898 | 642-962 | 685-1026|
|I категорії, бібліограф I категорії,   |     |     |     |
|бібліотекар I категорії; референт та інші |     |     |     |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Технік II категорії, бібліограф II    |588-599 |630-642 | 672-685 |
|категорії, бібліотекар II категорії    |     |     |     |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Електромеханік, технік, механік,     | 556-812 | 595-870 | 635-928 |
|диспетчер, бібліограф, бібліотекар,    |     |     |     |
|експедитор, оператор відеозапису та інші |     |     |     |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Фонотекар, відповідальний черговий,    | 556-812 | 595-870 | 635-928 |
|черговий бюро перепусток, архіваріус,   |     |     |     |
|оператор копіювальних та розмножувальних |     |     |     |
|машин, оператор електронно-обчислювальних |     |     |     |
|та обчислювальних машин, секретар     |     |     |     |
|керівника, оператор комп'ютерного набору, |     |     |     |
|освітлювач, реквізитор, установник    |     |     |     |
|декорацій, друкарка I категорії, водії  |     |     |     |
|автотранспортних засобів та інші     |     |     |     |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Друкарка II категорії, друкарка      | 546-556 | 585-595 | 624-635 |
|------------------------------------------+---------+---------+---------|
|Підсобний робітник, прибиральник службових| 513-556 | 549-595 | 586-635 |
|приміщень, прибиральник виробничих    |     |     |     |
|приміщень, робітник з комплексного    |     |     |     |
|прибирання та утримання будинків з    |     |     |     |
|прилеглими територіями, вантажник,    |     |     |     |
|двірник, гардеробник, старший сторож,   |     |     |     |
|сторож, ліфтер, старший комірник,     |     |     |     |
|комірник, контролер на          |     |     |     |
|контрольно-пропускному пункті та інші   |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник директора
 Департаменту з питань
 державного регулювання
 заробітної плати та умов
 праці - начальник відділу               А.М.Литвин
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   22.09.2006 N 347
 
 
           МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ
        робітників Національної телекомпанії
            України за розрядами
 
 
-----------------------------------------------------------------
| Розряд | Міжрозрядний |  Місячна тарифна ставка, гривень  |
|    | коефіцієнт |---------------------------------------|
|    |       |з 01.01.2006|з 01.07.2006|з 01.12.2006 |
|--------+--------------+------------+------------+-------------|
|  1  |   1,00   |  505   |  541   |   577   |
|--------+--------------+------------+------------+-------------|
|  2  |   1,06   |  535   |  574   |   612   |
|--------+--------------+------------+------------+-------------|
|  3  |   1,14   |  576   |  617   |   658   |
|--------+--------------+------------+------------+-------------|
|  4  |   1,19   |  601   |  644   |   687   |
|--------+--------------+------------+------------+-------------|
|  5  |   1,23   |  621   |  665   |   710   |
|--------+--------------+------------+------------+-------------|
|  6  |   1,27   |  641   |  687   |   733   |
-----------------------------------------------------------------
 
 Заступник директора
 Департаменту з питань
 державного регулювання
 заробітної плати та умов
 праці - начальник відділу               А.М.Литвин

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка