Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу ДПА України від 06.03.06 N 104

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            13.11.2006 N 682
 
 
       Про внесення змін до наказу ДПА України
            від 06.03.06 N 104
 
 
               (Витяг)
 
   З метою  забезпечення дотримання вимог статті 10 Закону
України від 11 вересня 2003 року N 1160-IV ( 1160-15 ) "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зміни до Плану-графіка здійснення заходів із
відстеження  результативності  регуляторних актів структурними
підрозділами ДПА України у 2006 році (далі - План-графік),
затвердженого наказом  ДПА  України  від  06.03.06  N  104
( v0104225-06 ) "Про організацію виконання заходів щодо реалізації
державної регуляторної політики у 2006 році" зі змінами та
доповненнями, що додаються.
 
   <...>
 
 Голова                        А.І.Брезвін
 
 
                   Додаток
                   до наказу ДПА України
                   13.11.2006 N 682
 
 
               Зміни
        до Плану-графіка здійснення заходів
         із відстеження результативності
         регуляторних актів структурними
        підрозділами ДПА України у 2006 році
 
 
   Доповнити План-графік ( v0104225-06 ) пунктом 35  такого
змісту:
 
------------------------------------------------------------------
|N |Назва, N та  |Відпові- |Тип   |Термін |Вид даних, які |
|з/п|дата      |дальний  |відсте- |здійс- |використовува- |
|  |прийняття   |структур- |ження  |нення  |тимуться для  |
|  |регуляторного |ний    |резуль- |заходів |відстеження  |
|  |акта, а також |підрозділ |татив- |з    |        |
|  |проекту    |     |ності  |відсте- |        |
|  |регуляторного |     |регуля- |ження  |        |
|  |акта, стосовно |     |торного |резуль- |        |
|  |якого прово-  |     |акта  |татив- |        |
|  |диться відсте- |     |    |ності  |        |
|  |ження резуль- |     |    |    |        |
|  |тативності   |     |    |    |        |
|---+---------------+----------+--------+--------+---------------|
|1 |2       |3     |4    |5    |6       |
|---+---------------+----------+--------+--------+---------------|
|35 |Проект наказу |Департа- | Базове |Грудннь |Аналітична   |
|  |ДПА України  |мент   |    |    |інформація   |
|  |"Про      |оподат-  |    |    |        |
|  |затвердження  |кування  |    |    |        |
|  |Змін до форми |фізичних |    |    |        |
|  |Податкового  |осіб   |    |    |        |
|  |розрахунку   |     |    |    |        |
|  |резидента, що |     |    |    |        |
|  |виплачує    |     |    |    |        |
|  |дивіденди   |     |    |    |        |
|  |платникам   |     |    |    |        |
|  |податку з   |     |    |    |        |
|  |доходів    |     |    |    |        |
|  |фізичних осіб" |     |    |    |        |
------------------------------------------------------------------

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка