Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження орієнтовного плану засідань колегії Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства на I квартал 2007 р.

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
     ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            18.12.2006 N 417
 
 
      Про затвердження орієнтовного плану засідань
     колегії Міністерства будівництва, архітектури
        та житлово-комунального господарства
            на I квартал 2007 р.
 
 
   З метою організації роботи колегії Міністерства будівництва,
архітектури та   житлово-комунального  господарства  України
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити орієнтовний план засідань колегії Міністерства
на I квартал 2007 р. згідно з додатком.
 
   2. Першим заступникам, заступникам  Міністра,  керівникам
структурних   підрозділів,   членам  колегії,  призначеним
відповідальними виконавцями, забезпечити своєчасну  підготовку
матеріалів до розгляду на засіданнях колегії.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бута В.П.
 
 Перший заступник міністра                 А.Орлов
 
 
                   Додаток
                   до наказу Мінбуду України
                   18.12.2006 N 417
 
 
             ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
         засідань колегії Мінбуду України
           на I квартал 2007 року
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Дата проведення засідання.  ¦Відповідальні¦  Термін  ¦
¦пп ¦Питання, що виноситься на розгляд¦за підготовку¦ подання  ¦
¦  ¦       колегії       ¦ матеріалів ¦ матеріалів ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦            Засідання 25 січня            ¦
¦      (спільне засідання колегій Мінбуду України     ¦
¦     та президії Національної академії наук України)    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦  ¦Про науково-технічне       ¦Робоча група ¦Відповідно ¦
¦  ¦співробітництво між Національною ¦       ¦до окремо  ¦
¦  ¦академією наук України та    ¦       ¦затверджено-¦
¦  ¦Міністерством будівництва,    ¦       ¦го плану  ¦
¦  ¦архітектури та          ¦       ¦      ¦
¦  ¦житлово-комунального господарства¦       ¦      ¦
¦  ¦України з питань впровадження в ¦       ¦      ¦
¦  ¦комунальне господарство нових  ¦       ¦      ¦
¦  ¦технологій з енергозбереження та ¦       ¦      ¦
¦  ¦одержання якісної питної води,  ¦       ¦      ¦
¦  ¦економіко-організаційних засад  ¦       ¦      ¦
¦  ¦реформування житлово-комунального¦       ¦      ¦
¦  ¦господарства           ¦       ¦      ¦
¦---+---------------------------------+-------------+------------¦
¦1. ¦Про стан виконавської дисципліни ¦Бут В.П.   ¦15 січня  ¦
¦  ¦у II півріччі 2006 року та заходи¦Волосевич  ¦2007 року  ¦
¦  ¦щодо посилення контролю і    ¦О.Ю.     ¦      ¦
¦  ¦підвищення відповідальності   ¦Підвисоцький ¦      ¦
¦  ¦керівників структурних      ¦М.Т.     ¦      ¦
¦  ¦підрозділів Мінбуду за своєчасне ¦       ¦      ¦
¦  ¦і безумовне виконання законів  ¦       ¦      ¦
¦  ¦України, актів і доручень    ¦       ¦      ¦
¦  ¦Верховної Ради України, Кабінету ¦       ¦      ¦
¦  ¦Міністрів України та Президента ¦       ¦      ¦
¦  ¦України             ¦       ¦      ¦
¦---+---------------------------------+-------------+------------¦
¦2. ¦Про представлення до нагородження¦Бут В.П.   ¦15 січня  ¦
¦  ¦працівників будівельної галузі та¦Осяєва Н.В. ¦2007 року  ¦
¦  ¦житлово-комунальної сфери    ¦       ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦           Засідання 22 лютого            ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦  ¦Про підсумки роботи будівельного ¦Заступники  ¦Відповідно ¦
¦  ¦комплексу та житлово-комунального¦Міністра,  ¦до окремо  ¦
¦  ¦господарства України за 2006 рік ¦керівники  ¦затверджено-¦
¦  ¦та основні завдання Міністерства ¦структурних ¦го плану  ¦
¦  ¦будівництва, архітектури та   ¦підрозділів ¦      ¦
¦  ¦житлово-комунального господарства¦       ¦      ¦
¦  ¦України на 2007 рік       ¦       ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦           Засідання 29 березня           ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦1. ¦Про стан експериментального   ¦Беркута А.В. ¦19 березня ¦
¦  ¦будівництва, введення в     ¦Авдієнко О.П.¦2007 року  ¦
¦  ¦експлуатацію перших висотних   ¦       ¦      ¦
¦  ¦будинків (вище 73,5 м) та заходи ¦       ¦      ¦
¦  ¦щодо створення нормативної бази ¦       ¦      ¦
¦---+---------------------------------+-------------+------------¦
¦2. ¦Про стан реформування      ¦Семчук Г.М. ¦19 березня ¦
¦  ¦житлово-комунального господарства¦Олійник Н.І. ¦2007 року  ¦
¦  ¦Харківської області       ¦       ¦      ¦
¦---+---------------------------------+-------------+------------¦
¦3. ¦Про виконання Першочергових   ¦Махов Г.Г.  ¦19 березня ¦
¦  ¦заходів реформування       ¦Кірюшин В.М. ¦2007 року  ¦
¦  ¦житлово-комунального господарства¦       ¦      ¦
¦  ¦в частині реформування відносин у¦       ¦      ¦
¦  ¦сфері управління та утримання  ¦       ¦      ¦
¦  ¦багатоквартирного житла у    ¦       ¦      ¦
¦  ¦Харківській, Дніпропетровській та¦       ¦      ¦
¦  ¦Львівській областях       ¦       ¦      ¦
¦---+---------------------------------+-------------+------------¦
¦4. ¦Про представлення до нагородження¦Бут В.П.   ¦19 березня ¦
¦  ¦працівників будівельної галузі та¦Осяєва Н.В. ¦2007 року  ¦
¦  ¦житлово-комунальної сфери    ¦       ¦      ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту
 організаційно-аналітичного
 забезпечення та кадрової роботи            О.Волосевич

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка