Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до комплексу першочергових заходів щодо реформування житлово-комунального господарства

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 27 грудня 2006 р. N 648-р
                Київ
 
         Про внесення змін до комплексу
       першочергових заходів щодо реформування
        житлово-комунального господарства
 
 
   Внести до комплексу першочергових заходів щодо реформування
житлово-комунального господарства, затверджених  розпорядженням
Кабінету Міністрів  України  від  26  червня 2006 р. N 363
( 363-2006-р ), зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 21
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 27 грудня 2006 р. N 648-р
 
               ЗМІНИ,
     що вносяться до комплексу першочергових заходів
    щодо реформування житлово-комунального господарства
             ( 363-2006-р )
 
 
   1. У розділі "Реформування відносин, пов'язаних з управлінням
та утриманням багатоквартирних будинків":
 
   1) у пункті 1:
 
   у графі третій слова і цифри "до 1 вересня 2006 р." і
"2006 рік" замінити відповідно цифрами і словом "2007 рік";
 
   доповнити пункт позиціями такого змісту:
 
----------------------------------------------------------------------
|       |"організація навчання |постійно  |місцеві     |
|       |посадових осіб органів|      |держадміністрації|
|       |місцевого       |      |разом з органами |
|       |самоврядування,    |      |місцевого    |
|       |керівників об'єднань |      |самоврядування"; |
|       |співвласників     |      |         |
|       |багатоквартирних   |      |         |
|       |будинків компаній, що |      |         |
|       |керують житловим   |      |         |
|       |фондом компаній    |      |         |
----------------------------------------------------------------------
 
   2) в  абзаці  другому  пункту  4  графи  другої  слово
"запровадження" замінити словом "розроблення";
 
   3) пункт 5 доповнити позиціями такого змісту:
 
----------------------------------------------------------------------
|       |"реалізація      |2007 рік  |місцеві     |
|       |інноваційних проектів |      |держадміністрації|
|       |з питань реформування |      |разом з органами |
|       |житлово-комунального |      |місцевого    |
|       |господарства,     |      |самоврядування, |
|       |утеплення житлових  |      |Мінбуд".     |
|       |будинків,       |      |         |
|       |запровадження     |      |         |
|       |енергоефективних   |      |         |
|       |технологій      |      |         |
|       |(обладнання) у сфері |      |         |
|       |надання житлово-   |      |         |
|       |комунальних послуг  |      |         |
----------------------------------------------------------------------
 
   2. Доповнити пункт 15 розділу "Забезпечення беззбиткового
функціонування підприємств  житлово-комунального  господарства"
позиціями такого змісту:
 
----------------------------------------------------------------------
|       |"забезпечення     |I квартал  |місцеві     |
|       |проведення      |2007 р.   |держадміністрації|
|       |інвентаризації    |      |разом з органами |
|       |дебіторської і    |      |місцевого    |
|       |кредиторської     |      |самоврядування". |
|       |заборгованості на   |      |         |
|       |підприємствах     |      |         |
|       |житлово-комунального |      |         |
|       |господарства,     |      |         |
|       |підготовка пропозицій |      |         |
|       |щодо забезпечення   |      |         |
|       |сталого функціонування|      |         |
|       |підприємств та    |      |         |
|       |поліпшення їх     |      |         |
|       |фінансового стану   |      |         |
----------------------------------------------------------------------
 
   3. Доповнити комплекс заходів розділом такого змісту:
 
----------------------------------------------------------------------
|    "Нормативно-правове забезпечення житлово-комунального    |
|              господарства              |
|--------------------------------------------------------------------|
|17. Удоскона- |розроблення проектів: |      |         |
|лення     |----------------------+------------+-----------------|
|нормативно-  |Житлового кодексу   |I квартал  |Мінбуд,     |
|правової бази |України        |2007 р.   |Мінекономіки,  |
|у сфері    |           |      |Мінфін,     |
|житлово-   |           |      |Мін'юст     |
|комунального |----------------------+------------+-----------------|
|господарства |Закону України "Про  |   -"-  |    -"-    |
|       |регулювання сфери   |      |         |
|       |послуг з       |      |         |
|       |централізованого   |      |         |
|       |опалення, постачання |      |         |
|       |холодної та гарячої  |      |         |
|       |води і водовідведення,|      |         |
|       |утримання будинків і |      |         |
|       |споруд та       |      |         |
|       |прибудинкових     |      |         |
|       |територій, вивезення |      |         |
|       |побутових відходів"  |      |         |
|       |----------------------+------------+-----------------|
|       |Правил надання послуг |листопад  |Мінбуд      |
|       |з управління будинком,|2006 р.   |         |
|       |спорудою або групою  |      |         |
|       |будинків       |      |         |
|       |----------------------+------------+-----------------|
|       |Правил постачання та |I квартал  |Мінбуд,     |
|       |користування тепловою |2007 р.   |Мінпаливенерго, |
|       |енергією       |      |Мінекономіки   |
|       |----------------------+------------+-----------------|
|       |методичних      |лютий    |Держкомзем,   |
|       |рекомендацій щодо   |2007 р.   |Мінбуд      |
|       |набуття прав на    |      |         |
|       |земельні ділянки під |      |         |
|       |багатоквартирними   |      |         |
|       |жилими будинками   |      |         |
|       |----------------------+------------+-----------------|
|       |програми виведення з |2006-2007  |місцеві     |
|       |експлуатації     |роки    |держадміністрації|
|       |житлового фонду,   |      |разом з органами |
|       |не придатного     |      |місцевого    |
|       |для проживання    |      |самоврядування". |
----------------------------------------------------------------------

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка