Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про виділення коштів для проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системах тепло- і газопостачання смт Орджонікідзе

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 27 грудня 2006 р. N 674-р
                Київ
 
     Про затвердження плану підготовки для розгляду
   на засіданнях Кабінету Міністрів України найважливіших
    питань формування та реалізації державної політики
          у першому півріччі 2007 року
 
 
   Затвердити план підготовки для  розгляду  на  засіданнях
Кабінету Міністрів України найважливіших питань формування та
реалізації державної політики у першому півріччі 2007 р., що
додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 30
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 27 грудня 2006 р. N 674-р
 
                ПЛАН
     підготовки для розгляду на засіданнях Кабінету
    Міністрів України найважливіших питань формування
         та реалізації державної політики
          у першому півріччі 2007 року
 
 
------------------------------------------------------------------------
|  |  Питання,  | Стислий виклад суті | Відповідальні | Строк  |
|  | що потребує  |проблеми, що потребує | за підготовку | подання |
|  | вирішення  |   розв'язання   |  матеріалів  |матеріалів|
|  |        |           |        |  до  |
|  |        |           |        | Кабінету |
|  |        |           |        |Міністрів |
|  |        |           |        | України |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|1. |Про подальший |нерозмежованість   |Головдержслужба |18 січня |
|  |інституційний |політичних та     |(інд. 19)    |     |
|  |розвиток    |адміністративних   |        |     |
|  |державної   |посад, відсутність  |        |     |
|  |служби     |законодавчого     |        |     |
|  |        |закріплення питань  |        |     |
|  |        |розмежування сфер   |        |     |
|  |        |застосування принципів|        |     |
|  |        |та норм публічного і |        |     |
|  |        |приватного права для |        |     |
|  |        |регулювання відносин у|        |     |
|  |        |сфері державної    |        |     |
|  |        |служби, недостатня  |        |     |
|  |        |спроможність органів |        |     |
|  |        |виконавчої влади   |        |     |
|  |        |вирішувати конкретні |        |     |
|  |        |питання трансформації |        |     |
|  |        |державного управління |        |     |
|  |        |відповідно до потреб |        |     |
|  |        |європейської     |        |     |
|  |        |інтеграції      |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|2. |Про розвиток  |безсистемність засад |Держінвестицій |24 січня |
|  |національної  |формування і     |(інд. 42)    |     |
|  |інноваційної  |реалізації державної |        |     |
|  |системи    |інноваційної політики |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|3. |Про розвиток  |невідповідність    |Мінпромполітики |1 лютого |
|  |авіаційної   |системи управління  |(інд. 21)    |     |
|  |промисловості |авіаційною      |        |     |
|  |        |промисловістю сучасним|        |     |
|  |        |вимогам, що стримує  |        |     |
|  |        |створення вертикально |        |     |
|  |        |інтегрованих,     |        |     |
|  |        |експортно       |        |     |
|  |        |орієнтованих структур,|        |     |
|  |        |здатних реалізувати  |        |     |
|  |        |проекти виготовлення |        |     |
|  |        |конкурентоспроможної |        |     |
|  |        |авіатехніки, та умов |        |     |
|  |        |для залучення     |        |     |
|  |        |недержавних інвестицій|        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|4. |Про проведення |недосконалість судової|Мін'юст     |2 лютого |
|  |судової    |системи, відсутність |(інд. 31)    |     |
|  |реформи    |прозорого порядку   |        |     |
|  |        |добору кандидатів на |        |     |
|  |        |посаду судді та    |        |     |
|  |        |механізму притягнення |        |     |
|  |        |суддів до       |        |     |
|  |        |дисциплінарної    |        |     |
|  |        |відповідальності   |        |     |
|  |        |згідно із законодавст-|        |     |
|  |        |вом, неефективність  |        |     |
|  |        |роботи кваліфікаційних|        |     |
|  |        |комісій суддів,    |        |     |
|  |        |зумовлених їх    |        |     |
|  |        |діяльністю на     |        |     |
|  |        |громадських засадах  |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|5. |Про засади   |належність питання  |Мін'юст     |15 лютого |
|  |реформування  |реєстрації юридичних |(інд. 31)    |     |
|  |системи    |осіб до компетенції  |        |     |
|  |державної   |різних державних   |        |     |
|  |реєстрації   |органів, ускладнена  |        |     |
|  |юридичних   |процедура реєстрації |        |     |
|  |осіб      |політичних партій,  |        |     |
|  |        |громадських,     |        |     |
|  |        |благодійних      |        |     |
|  |        |організацій      |        |     |
|  |        |           |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|6. |Про      |недосконалість    |Мінтрансзв'язку |20 лютого |
|  |удосконалення |правової бази з питань|Укравтодор   |     |
|  |державної   |будівництва,     |(інд. 21)    |     |
|  |політики щодо |реконструкції,    |        |     |
|  |концесійної  |ремонту та здійснення |        |     |
|  |діяльності   |експлуатації     |        |     |
|  |в галузі    |автомобільних доріг на|        |     |
|  |будівництва  |умовах концесії,   |        |     |
|  |автомобільних |відсутність належного |        |     |
|  |робіт     |механізму       |        |     |
|  |        |відшкодування     |        |     |
|  |        |інвестицій,      |        |     |
|  |        |необхідність     |        |     |
|  |        |удосконалення     |        |     |
|  |        |процедури проведення |        |     |
|  |        |концесійних конкурсів |        |     |
|  |        |та відбору      |        |     |
|  |        |інвестиційних     |        |     |
|  |        |проектів, чіткого   |        |     |
|  |        |розмежування ризиків |        |     |
|  |        |держави та приватного |        |     |
|  |        |сектору у процесі їх |        |     |
|  |        |реалізації      |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|7. |Про взаємодію |недосконалість    |Мін'юст     |22 лютого |
|  |органів    |існуючих взаємовідно- |(інд. 51)    |     |
|  |виконавчої   |син органів виконавчої|        |     |
|  |влади     |влади та       |        |     |
|  |з інститутами |громадянського    |        |     |
|  |громадянського |суспільства,     |        |     |
|  |суспільства  |незабезпечення    |        |     |
|  |        |реалізації повною   |        |     |
|  |        |мірою права громадян |        |     |
|  |        |на участь в управлінні|        |     |
|  |        |державними справами  |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|8. |Про концепцію |велике податкове   |Мінфін     |22 лютого |
|  |реформування  |навантаження на    |(інд.34)    |     |
|  |податкової   |суб'єктів       |        |     |
|  |системи    |господарювання,    |        |     |
|  |        |неефективна система  |        |     |
|  |        |адміністрування    |        |     |
|  |        |податків,       |        |     |
|  |        |необґрунтовані    |        |     |
|  |        |пільги, що руйнують  |        |     |
|  |        |конкурентне середовище|        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|9. |Про стратегію |різке та тривале   |Мінпромполітики |9 березня |
|  |реформування  |зменшення обсягів   |НКАУ      |     |
|  |оборонно-   |замовлень на     |(інд. 21)    |     |
|  |промислової  |розроблення та    |        |     |
|  |галузі     |виготовлення     |        |     |
|  |        |продукції оборонного |        |     |
|  |        |призначення,     |        |     |
|  |        |дезінтеграція     |        |     |
|  |        |технологічно     |        |     |
|  |        |пов'язаних виробництв |        |     |
|  |        |та конструкторських і |        |     |
|  |        |науково-дослідних   |        |     |
|  |        |організацій,     |        |     |
|  |        |погіршення якісного  |        |     |
|  |        |складу наукових і   |        |     |
|  |        |виробничих кадрів,  |        |     |
|  |        |недосконала      |        |     |
|  |        |нормативно-правова  |        |     |
|  |        |база в сфері     |        |     |
|  |        |державного регулювання|        |     |
|  |        |діяльності підприємств|        |     |
|  |        |оборонно-промислового |        |     |
|  |        |комплексу       |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|10.|Про розвиток  |недостатньо якісне  |Державна комісія|12 березня|
|  |фондового   |виконання сучасним  |з цінних паперів|     |
|  |ринку та    |фондовим ринком своїх |та фондового  |     |
|  |корпоративного |основних функцій:   |ринку      |     |
|  |управління   |зосередження попиту та|(інд. 34)    |     |
|  |        |пропонування цінних  |        |     |
|  |        |паперів, формування  |        |     |
|  |        |справедливих ринкових |        |     |
|  |        |цін, забезпечення   |        |     |
|  |        |концентрації та    |        |     |
|  |        |ефективного      |        |     |
|  |        |перерозподілу     |        |     |
|  |        |інвестиційних ресур- |        |     |
|  |        |сів; недостатня    |        |     |
|  |        |прозорість фондового |        |     |
|  |        |ринку, обмежена    |        |     |
|  |        |ліквідність, низький |        |     |
|  |        |рівень захисту    |        |     |
|  |        |інвесторів; ринок   |        |     |
|  |        |залишається вузьким за|        |     |
|  |        |переліком інвестиційно|        |     |
|  |        |привабливих фінансових|        |     |
|  |        |інструментів     |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|11.|Про шляхи   |не забезпечено    |Мінпраці    |14 березня|
|  |погашення   |погашення в повному  |(інд. 26)    |     |
|  |заборгованості |обсязі заборгованості |        |     |
|  |з виплати   |з виплати заробітної |        |     |
|  |заробітної   |плати працівникам   |        |     |
|  |плати     |підприємств, передусім|        |     |
|  |працівникам  |промислових та    |        |     |
|  |підприємств і |сільського      |        |     |
|  |організацій  |господарства, і    |        |     |
|  |усіх форм   |суб'єктів       |        |     |
|  |власності   |господарювання, щодо |        |     |
|  |        |яких реалізується   |        |     |
|  |        |процедура відновлення |        |     |
|  |        |платоспроможності   |        |     |
|  |        |боржника або визнання |        |     |
|  |        |його банкрутом, та  |        |     |
|  |        |суб'єктів       |        |     |
|  |        |господарювання, які  |        |     |
|  |        |зупинили господарську |        |     |
|  |        |діяльність; у ряді  |        |     |
|  |        |регіонів       |        |     |
|  |        |спостерігається    |        |     |
|  |        |збільшення суми з   |        |     |
|  |        |невиплати заробітної |        |     |
|  |        |плати         |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|12.|Про пріоритети |невизначеність    |МЗС       |15 березня|
|  |зовнішньо-   |пріоритетів зовнішньо-|Мінекономіки  |     |
|  |економічної  |економічної політики |(інд. 27)    |     |
|  |політики на  |унеможливлює її    |        |     |
|  |2007-2008 роки |перспективне     |        |     |
|  |        |планування та зумовлює|        |     |
|  |        |проблеми у сфері   |        |     |
|  |        |зовнішньоекономічних |        |     |
|  |        |відносин       |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|13.|Про      |у сфері управління  |Міноборони   |15 березня|
|  |реформування  |Міноборони перебуває |Мінпромполітики |     |
|  |державних   |значна кількість   |(інд. 29)    |     |
|  |підприємств,  |підприємств, профіль |        |     |
|  |що перебувають |діяльності яких не  |        |     |
|  |у сфері    |відповідає покладеним |        |     |
|  |управління   |на Міністерство    |        |     |
|  |Міноборони   |завданням, що потребує|        |     |
|  |        |прийняття рішення   |        |     |
|  |        |стосовно можливих змін|        |     |
|  |        |у структурі їх    |        |     |
|  |        |виробництва, форми  |        |     |
|  |        |власності,      |        |     |
|  |        |реорганізації або   |        |     |
|  |        |ліквідації      |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|14.|Про      |низький рівень    |Мінпраці    |16 березня|
|  |вдосконалення |грошового забезпечення|Міноборони   |     |
|  |політики    |військовослужбовців  |Мінфін     |     |
|  |з питань    |Збройних Сил порівняно|(інд. 26)    |     |
|  |грошового   |з військовослужбовцями|        |     |
|  |забезпечення  |інших військових   |        |     |
|  |військово-   |формувань призводить |        |     |
|  |службовців   |до зниження      |        |     |
|  |        |конкурентоспроможності|        |     |
|  |        |військової служби на |        |     |
|  |        |ринку праці;     |        |     |
|  |        |відсутність єдиного  |        |     |
|  |        |підходу до визначення |        |     |
|  |        |суми грошового    |        |     |
|  |        |забезпечення     |        |     |
|  |        |військовослужбовців, |        |     |
|  |        |що займають      |        |     |
|  |        |рівнозначні посади та |        |     |
|  |        |мають однакові    |        |     |
|  |        |військові звання,   |        |     |
|  |        |незалежно від виду  |        |     |
|  |        |військового формування|        |     |
|  |        |чи правоохоронного  |        |     |
|  |        |органу        |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|15.|Про шляхи   |важкі та небезпечні  |Мінвуглепром  |16 березня|
|  |підвищення   |умови праці негативно |(інд. 37)    |     |
|  |престижності  |впливають на стан   |        |     |
|  |професії    |здоров'я шахтарів та |        |     |
|  |шахтаря    |призводять до їх   |        |     |
|  |        |травматизму і     |        |     |
|  |        |загибелі; порівняно  |        |     |
|  |        |низький рівень    |        |     |
|  |        |заробітної плати   |        |     |
|  |        |працівників галузі та |        |     |
|  |        |інших соціальних   |        |     |
|  |        |гарантій спричиняє  |        |     |
|  |        |відплив робочої сили, |        |     |
|  |        |зменшення можливостей |        |     |
|  |        |у залученні до роботи |        |     |
|  |        |в шахтах       |        |     |
|  |        |висококваліфікованих |        |     |
|  |        |працівників      |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|16.|Про розвиток  |участь великої    |Мін'юст     |19 березня|
|  |системи    |кількості державних  |(інд. 31)    |     |
|  |виконання   |органів у процесі   |        |     |
|  |рішень судів  |примусового виконання |        |     |
|  |та інших    |рішень судів та інших |        |     |
|  |органів    |органів (посадових  |        |     |
|  |(посадових   |осіб), відсутність  |        |     |
|  |осіб)     |прозорого механізму їх|        |     |
|  |        |взаємодії       |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|17.|Про      |відсутність єдиного  |Держпідприєм-  |26 березня|
|  |удосконалення |порядку видачі    |ництво     |     |
|  |дозвільної   |документів дозвільного|(інд. 25)    |     |
|  |системи у   |характеру,      |        |     |
|  |сфері     |невпорядкованість   |        |     |
|  |господарської |нормативної бази   |        |     |
|  |діяльності   |дозвільної системи у |        |     |
|  |        |сфері господарської  |        |     |
|  |        |діяльності      |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|18.|Про стратегію |відсутність      |Мінприроди   |2 квітня |
|  |використання  |нормативно-правової  |(інд. 33)    |     |
|  |національного |бази для забезпечення |        |     |
|  |надлишку квот |виконання вимог    |        |     |
|  |на викиди   |Рамкової конвенції ООН|        |     |
|  |парникових   |про зміну клімату   |        |     |
|  |газів згідно  |( 995_044 ) та    |        |     |
|  |з Кіотським  |застосування механізму|        |     |
|  |протоколом   |Кіотського протоколу |        |     |
|  |до Рамкової  |( 995_801 )      |        |     |
|  |конвенції   |до неї, проведення  |        |     |
|  |ООН про зміну |державної політики у |        |     |
|  |клімату    |сфері регулювання   |        |     |
|  |( 995_801 )  |викидів та поглинання |        |     |
|  |        |парникових газів і  |        |     |
|  |        |залучення інвестицій в|        |     |
|  |        |енергетичний та інші |        |     |
|  |        |сектори економіки   |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|19.|Про шляхи   |недосконалість    |МКТ       |2 квітня |
|  |вдосконалення |механізму реалізації |(інд. 28)    |     |
|  |державної   |державної політики в |        |     |
|  |політики в   |галузі культури,   |        |     |
|  |галузі     |незавершеність    |        |     |
|  |культури    |формування її цілісної|        |     |
|  |        |нормативно-правової  |        |     |
|  |        |бази, відсутність   |        |     |
|  |        |довгострокової    |        |     |
|  |        |програми розвитку   |        |     |
|  |        |галузі, ефективної  |        |     |
|  |        |моделі її фінансового |        |     |
|  |        |та матеріально-    |        |     |
|  |        |технічного      |        |     |
|  |        |забезпечення,     |        |     |
|  |        |соціальна       |        |     |
|  |        |незахищеність     |        |     |
|  |        |працівників культури |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|20.|Про поліпшення |не створено      |Мінсім'я-    |3 квітня |
|  |становища   |повноцінних умов для |молодьспорт   |     |
|  |молоді     |забезпечення молоді  |(інд. 28)    |     |
|  |        |першим робочим місцем,|        |     |
|  |        |отримання молодими  |        |     |
|  |        |сім'ями житла,    |        |     |
|  |        |інтеграції      |        |     |
|  |        |вітчизняних      |        |     |
|  |        |громадських молодіжних|        |     |
|  |        |організацій в     |        |     |
|  |        |міжнародні структури, |        |     |
|  |        |недостатня роль    |        |     |
|  |        |навчальних закладів у |        |     |
|  |        |вихованні та     |        |     |
|  |        |утвердженні в    |        |     |
|  |        |молодого покоління  |        |     |
|  |        |високих духовних і  |        |     |
|  |        |моральних цінностей, |        |     |
|  |        |національної     |        |     |
|  |        |свідомості,      |        |     |
|  |        |патріотизму,     |        |     |
|  |        |громадської      |        |     |
|  |        |активності та     |        |     |
|  |        |формування здорового |        |     |
|  |        |способу життя     |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|21.|Про підвищення |відсутність узгоджених|Мінагрополітики |9 квітня |
|  |конкуренто-  |підходів до визначення|(інд. 22)    |     |
|  |спроможності  |пріоритетних напрямів |        |     |
|  |сільськогос-  |забезпечення     |        |     |
|  |подарського  |конкурентоспроможності|        |     |
|  |виробництва  |вітчизняних      |        |     |
|  |        |підприємств на    |        |     |
|  |        |внутрішньому і    |        |     |
|  |        |зовнішньому ринку   |        |     |
|  |        |продукції       |        |     |
|  |        |агропромислового   |        |     |
|  |        |комплексу, до     |        |     |
|  |        |приведення державної |        |     |
|  |        |політики щодо     |        |     |
|  |        |підтримки галузі   |        |     |
|  |        |сільського господарст-|        |     |
|  |        |ва у відповідність з |        |     |
|  |        |нормами і принципами |        |     |
|  |        |СОТ          |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|22.|Про      |недостатня      |Головдержслужба |16 квітня |
|  |вдосконалення |ефективність     |(інд. 40)    |     |
|  |системи    |функціонування    |        |     |
|  |органів    |системи органів    |        |     |
|  |виконавчої   |виконавчої влади   |        |     |
|  |влади     |зумовлена недоліками |        |     |
|  |        |її структури,     |        |     |
|  |        |дублюванням функцій  |        |     |
|  |        |(повноважень) як на  |        |     |
|  |        |центральному, так і на|        |     |
|  |        |місцевому рівні;   |        |     |
|  |        |недосконале нормативне|        |     |
|  |        |регулювання діяльності|        |     |
|  |        |зазначених органів та |        |     |
|  |        |їх взаємодії як єдиної|        |     |
|  |        |системи        |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|23.|Про основні  |необхідність     |Мінекономіки  |23 квітня |
|  |напрями    |визначення      |(інд. 18)    |     |
|  |економічної  |пріоритетних напрямів |        |     |
|  |політики    |економічного та    |        |     |
|  |на 2008 рік  |соціального розвитку |        |     |
|  |        |України на 2008 рік з |        |     |
|  |        |метою забезпечення  |        |     |
|  |        |концентрації бюджетних|        |     |
|  |        |коштів для розв'язання|        |     |
|  |        |основних завдань в  |        |     |
|  |        |економічній та    |        |     |
|  |        |соціальній сфері,   |        |     |
|  |        |удосконалення     |        |     |
|  |        |механізму планування |        |     |
|  |        |роботи центральних  |        |     |
|  |        |органів виконавчої  |        |     |
|  |        |влади         |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|24.|Про розвиток  |невідповідність    |Мінпаливенерго |4 травня |
|  |ядерно-    |системи управління  |(інд. 37)    |     |
|  |енергетичного |ядерно-енергетичним  |        |     |
|  |комплексу   |комплексом завданням |        |     |
|  |        |розвитку атомної   |        |     |
|  |        |енергетики та     |        |     |
|  |        |промисловості,    |        |     |
|  |        |незадовільний стан  |        |     |
|  |        |виконання програми  |        |     |
|  |        |створення власного  |        |     |
|  |        |виробництва ядерного |        |     |
|  |        |палива, відсутність |        |     |
|  |        |належних умов для   |        |     |
|  |        |залучення недержавних |        |     |
|  |        |інвестицій та     |        |     |
|  |        |забезпечення науково- |        |     |
|  |        |технічної підтримки, |        |     |
|  |        |неврегульованість на |        |     |
|  |        |законодавчому рівні  |        |     |
|  |        |питань функціонування |        |     |
|  |        |комплексу       |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|25.|Про основні  |необхідність уточнення|Мінфін     |7 травня |
|  |напрями    |прогнозних      |(інд. 34)    |     |
|  |бюджетної   |макропоказників    |        |     |
|  |політики    |економічного і    |        |     |
|  |на 2008 рік  |соціального розвитку |        |     |
|  |        |України на 2008 рік та|        |     |
|  |        |визначення основних  |        |     |
|  |        |організаційно-    |        |     |
|  |        |методичних засад   |        |     |
|  |        |бюджетного планування |        |     |
|  |        |для підготовки    |        |     |
|  |        |бюджетних запитів і  |        |     |
|  |        |розроблення пропозицій|        |     |
|  |        |до проекту Державного |        |     |
|  |        |бюджету України    |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|26.|Про задоволення|невідповідність    |МОН       |25 травня |
|  |потреби ринку |системи        |(інд. 28)    |     |
|  |праці у    |перекваліфікації та  |        |     |
|  |кваліфікованих |належної первинної  |        |     |
|  |робітничих   |підготовки робітничих |        |     |
|  |кадрах     |кадрів сучасним    |        |     |
|  |        |потребам галузей   |        |     |
|  |        |економіки та     |        |     |
|  |        |демографічній     |        |     |
|  |        |ситуації, що склалася,|        |     |
|  |        |низький рівень    |        |     |
|  |        |навчально-матеріальної|        |     |
|  |        |бази та необхідність |        |     |
|  |        |приведення змісту   |        |     |
|  |        |професійно-технічної |        |     |
|  |        |освіти до європейських|        |     |
|  |        |стандартів, недостатнє|        |     |
|  |        |стимулювання участі  |        |     |
|  |        |роботодавців у    |        |     |
|  |        |підготовці      |        |     |
|  |        |кваліфікованих    |        |     |
|  |        |робітників      |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|27.|Про розвиток  |недосконалість    |Мінсім'я-    |30 травня |
|  |дитячо-    |нормативно-правового |молодьспорт   |     |
|  |юнацького   |забезпечення розвитку |(інд. 28)    |     |
|  |спорту     |дитячо-юнацького   |        |     |
|  |        |спорту, недостатній  |        |     |
|  |        |рівень його      |        |     |
|  |        |фінансування,     |        |     |
|  |        |відсутність спортивних|        |     |
|  |        |споруд і спеціального |        |     |
|  |        |обладнання, низька  |        |     |
|  |        |оплата праці тренерів-|        |     |
|  |        |викладачів      |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|28.|Про підвищення |незадовільний     |Держгірпром-  |31 травня |
|  |рівня     |технічний стан    |нагляд     |     |
|  |промислової  |основних виробничих  |(інд. 33)    |     |
|  |безпеки    |фондів, споруд,    |        |     |
|  |        |конструкцій,     |        |     |
|  |        |інженерних мереж та  |        |     |
|  |        |інфраструктури    |        |     |
|  |        |об'єктів соціально-  |        |     |
|  |        |культурного      |        |     |
|  |        |призначення,     |        |     |
|  |        |недосконалість    |        |     |
|  |        |законодавства з    |        |     |
|  |        |питань забезпечення  |        |     |
|  |        |надійності і безпечної|        |     |
|  |        |експлуатації     |        |     |
|  |        |зазначених об'єктів, |        |     |
|  |        |проведення суцільного |        |     |
|  |        |технічного контролю  |        |     |
|  |        |за станом виробництва |        |     |
|  |        |та за якістю     |        |     |
|  |        |продукції, відсутність|        |     |
|  |        |механізму здійснення |        |     |
|  |        |та фінансування    |        |     |
|  |        |відповідних запобіжних|        |     |
|  |        |заходів,       |        |     |
|  |        |багатовідомчість   |        |     |
|  |        |системи управління у |        |     |
|  |        |сфері забезпечення  |        |     |
|  |        |промислової безпеки  |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|29.|Про розвиток  |відсутність      |Держкомтелерадіо|1 червня |
|  |книго-     |повноцінного ринку  |(інд. 51)    |     |
|  |видавничої   |книговидання та    |        |     |
|  |справи     |книгорозповсюдження: |        |     |
|  |        |нерівні конкурентні  |        |     |
|  |        |умови з імпортованою |        |     |
|  |        |книжковою продукцією, |        |     |
|  |        |застаріла вітчизняна |        |     |
|  |        |поліграфічна база;  |        |     |
|  |        |низький рівень читання|        |     |
|  |        |у суспільстві,    |        |     |
|  |        |передусім серед    |        |     |
|  |        |підлітків, що     |        |     |
|  |        |позначається на    |        |     |
|  |        |культурному і     |        |     |
|  |        |духовному розвитку  |        |     |
|  |        |нації; відсутність  |        |     |
|  |        |економічної мотивації |        |     |
|  |        |просування вітчизняної|        |     |
|  |        |книжкової продукції за|        |     |
|  |        |межами України,    |        |     |
|  |        |недостатня      |        |     |
|  |        |популяризація     |        |     |
|  |        |українських книжок за |        |     |
|  |        |кордоном       |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|30.|Про концепцію |не визначено     |Мінбуд     |4 червня |
|  |забезпечення  |концептуальні засади |(інд. 21)    |     |
|  |населення   |забезпечення широких |        |     |
|  |житлом на   |верств населення   |        |     |
|  |2008-2012 роки |доступним житлом;   |        |     |
|  |        |відсутні джерела   |        |     |
|  |        |фінансування     |        |     |
|  |        |будівництва      |        |     |
|  |        |соціального житла,  |        |     |
|  |        |недосконала система  |        |     |
|  |        |його кредитування   |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|31.|Про      |велика кількість   |Мін'юст     |19 червня |
|  |вдосконалення |звернень до Європейсь-|(інд. 31)    |     |
|  |системи    |кого суду з прав   |        |     |
|  |виконання   |людини, що постійно  |        |     |
|  |рішень     |зростає; необхідність |        |     |
|  |Європейського |вжиття заходів    |        |     |
|  |суду з прав  |загального та     |        |     |
|  |людини     |індивідуального    |        |     |
|  |        |характеру, спрямованих|        |     |
|  |        |на усунення системних |        |     |
|  |        |проблем, які лежать в |        |     |
|  |        |основі виявлених Судом|        |     |
|  |        |порушень; створення  |        |     |
|  |        |передумов для     |        |     |
|  |        |зменшення кількості  |        |     |
|  |        |заяв до Європейського |        |     |
|  |        |суду з прав людини  |        |     |
|  |        |проти України;    |        |     |
|  |        |труднощі, пов'язані з |        |     |
|  |        |виплатою відшкодувань |        |     |
|  |        |за встановлене Судом |        |     |
|  |        |порушення       |        |     |
|---+---------------+----------------------+----------------+----------|
|32.|Про поліпшення |стан здоров'я дітей  |МОЗ       |21 червня |
|  |охорони    |продовжує       |(інд. 28)    |     |
|  |здоров'я дітей |погіршуватися,    |        |     |
|  |та підлітків  |підвищується рівень  |        |     |
|  |        |захворюваності,    |        |     |
|  |        |збільшується     |        |     |
|  |        |кількість хвороб, що |        |     |
|  |        |призводить до     |        |     |
|  |        |інвалідизації та   |        |     |
|  |        |смертності дітей;   |        |     |
|  |        |низький рівень надання|        |     |
|  |        |медичної допомоги   |        |     |
|  |        |населенню, особливо в |        |     |
|  |        |сільській місцевості, |        |     |
|  |        |недостатнє      |        |     |
|  |        |медикаментозне та   |        |     |
|  |        |матеріально-технічне |        |     |
|  |        |забезпечення дитячих |        |     |
|  |        |лікувальних закладів |        |     |
------------------------------------------------------------------------
_________________
Примітка. Матеріали з питань, передбачених цим планом, готуються у
     порядку, визначеному розділом V Тимчасового регламенту
     Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою
     Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. N 915
     ( 915-2000-п ), та за Методикою підготовки доповідної
     записки  Кабінетові  Міністрів  України  (з  питань
     формування  та  реалізації  державної  політики  у
     відповідній сфері)  (  n0002120-05  ),  розробленою
     Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка