Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про запровадження Єдиного реєстру довіреностей та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.12.2006 N 111/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 грудня 2006 р.
                   за N 1378/13252
 
 
            Про запровадження
          Єдиного реєстру довіреностей
          та внесення змін і доповнень
        до деяких нормативно-правових актів
          Міністерства юстиції України
 
 
   З метою підвищення рівня захисту майнових прав юридичних та
фізичних осіб, подальшого вдосконалення роботи Єдиних та Державних
реєстрів  інформаційної  мережі  Міністерства юстиції України
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про Єдиний реєстр довіреностей у
редакції, що додається.
 
   2. Державному підприємству "Iнформаційний центр" Міністерства
юстиції України забезпечити:
   упровадження модернізованої версії програмного забезпечення
Єдиного реєстру довіреностей;
   належне перенесення електронної бази даних раніше створеного
Єдиного реєстру довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку,
до бази модернізованого Єдиного реєстру довіреностей.
 
   3. Установити, що після повного перенесення бази даних раніше
створеного  Єдиного  реєстру  довіреностей,  посвідчених  у
нотаріальному порядку, до бази даних модернізованого Єдиного
реєстру довіреностей державне підприємство "Iнформаційний центр"
Міністерства юстиції України забезпечує довічне зберігання бази
даних раніше створеного реєстру.
 
   4. Установити тариф:
   за реєстрацію однієї довіреності (у тому числі дубліката
довіреності) в Єдиному реєстрі довіреностей з видачею про це
витягу - у розмірі 25,00 грн. з урахуванням ПДВ;
   за перевірку справжності довіреності (у тому числі дубліката
довіреності) за даними Єдиного реєстру довіреностей, не пов'язану
з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це повного витягу - у
розмірі 25,00 грн. з урахуванням ПДВ;
   за перевірку справжності довіреності (у тому числі дубліката
довіреності) за даними Єдиного реєстру довіреностей, не пов'язану
з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це  скороченого
витягу - у розмірі 17,00 грн. з урахуванням ПДВ.
 
   5. Установити, що перевірка дійсності довіреності (у тому
числі  дубліката  довіреності)  за  даними  Єдиного  реєстру
довіреностей, що пов'язана з учиненням нотаріальних дій, з видачею
про це скороченого або повного витягу, здійснюється безкоштовно.
 
   6. Установити, що кошти за користування Єдиним реєстром
довіреностей надходять на поточний рахунок Адміністратора та
спрямовуються на забезпечення функціонування та розвиток Єдиних та
Державних реєстрів, адміністратором яких є державне підприємство
"Iнформаційний центр" Міністерства юстиції України.
 
   7. Установити,  що  державна  нотаріальна  контора  при
посвідченні довіреності, видачі дубліката довіреності, а також при
видачі витягу з Єдиного реєстру довіреностей, одержує від особи,
яка звернулась відповідно за посвідченням довіреності, видачею її
дубліката або видачею витягу з цього реєстру, що не пов'язані з
вчиненням нотаріальної дії, квитанцію про сплату на поточний
рахунок Адміністратора суми коштів за реєстрацію довіреності чи
виготовлення витягу відповідно до тарифів, установлених пунктом 4
цього наказу.
 
   8. Установити, що державний нотаріальний архів при видачі
дубліката довіреності, що зберігається в архіві, а також при
видачі витягу з Єдиного реєстру довіреностей одержує від особи,
яка звернулась відповідно за видачею дубліката довіреності або
видачею витягу з цього реєстру, що не пов'язана з вчиненням
нотаріальної  дії, квитанцію про сплату на поточний рахунок
Адміністратора суми  коштів  за  реєстрацію  довіреності  чи
виготовлення витягу відповідно до тарифів, установлених пунктом 4
цього наказу.
 
   9. Унести до Iнструкції про порядок вчинення нотаріальних дій
нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції
України від 03.03.2004 N 20/5 ( z0283-04 ), зареєстрованої у
Міністерстві  юстиції  України 03.03.2004 за N 283/8882 (зі
змінами), такі зміни:
 
   9.1. У тексті Iнструкції ( z0283-04 ) слова:
   "Єдиний реєстр  довіреностей, посвідчених у нотаріальному
порядку" в усіх відмінках замінити словами  "Єдиний  реєстр
довіреностей" у відповідних відмінках;
   "Положення про Єдиний реєстр довіреностей, посвідчених у
нотаріальному порядку ( z0362-99 )" у всіх відмінках замінити
словами "Положення про Єдиний реєстр довіреностей" у відповідних
відмінках;
   "Державний реєстр застав рухомого майна" у всіх відмінках
замінити словами "Державний реєстр обтяжень рухомого майна" у
відповідних відмінках;
   "Державний реєстр застав нерухомого майна" у всіх відмінках
замінити словами "Державний  реєстр  іпотек"  у  відповідних
відмінках.
 
   9.2. Абзац 1 пункту 42 викласти в такій редакції:
   "42. При укладенні правочину представником нотаріус перевіряє
його  повноваження  за  довіреністю (її дублікатом), виданою
представникові,  за допомогою Єдиного реєстру довіреностей у
порядку, передбаченому Положенням про Єдиний реєстр довіреностей.
За результатами перевірки справжності довіреності (її дубліката)
виготовляється  витяг  з  Єдиного реєстру довіреностей, який
додається до примірника правочину, що залишається у справах
нотаріуса".
 
   9.3. В абзаці 3 пункту 47 слова "та заставної" виключити.
 
   9.4. В абзаці 2 пункту 146 слова "на право розпорядження
майном, у тому числі транспортними засобами" виключити.
 
   9.5. Пункт 155 викласти в такій редакції:
   "155. Посвідчені  нотаріусами  довіреності,  а  також
довіреності, видані в порядку передоручення, припинення їх дії,
підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей
у  порядку,  установленому  Положенням  про  Єдиний  реєстр
довіреностей".
 
   9.6. Перше речення абзацу третього пункту 231 Iнструкції
( z0283-04 ) викласти в такій редакції:
   "При заведенні спадкової справи нотаріус за даними Спадкового
реєстру перевіряє наявність заведеної спадкової справи".
 
   9.7. Абзац 3 пункту 252 виключити.
 
   9.8. Пункт 253 доповнити новим абзацом такого змісту:
   "Відомості про зняття заборони відчуження нерухомого майна, а
також про зняття судовими або слідчими органами та органами
державної виконавчої служби накладеного ними арешту на об'єкти
нерухомого майна підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному
реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна в порядку,
установленому Положенням про Єдиний реєстр заборон відчуження
об'єктів нерухомого майна ( z0364-99 )".
 
   10. Унести до Iнструкції про порядок вчинення нотаріальних
дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних,
міських Рад народних депутатів України, затвердженої наказом
Міністерства юстиції України від 25.08.94 N 22/5 ( z0256-94 ),
зареєстрованої в  Міністерстві  юстиції  України  26.10.94 за
N 256/466 (зі змінами), такі зміни та доповнення:
 
   10.1. У тексті Iнструкції ( z0256-94 ) слово "доручення" у
всіх  відмінках замінити словом "довіреність" у відповідному
відмінку.
 
   10.2. Доповнити Iнструкцію ( z0256-94 ) пунктом 46-1 такого
змісту:
   "46-1. Відомості про довіреності щодо розпорядження майном,
посвідчені  посадовими особами виконавчих комітетів, а також
припинення їх дії підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному
реєстрі довіреностей у порядку, установленому Положенням про
Єдиний реєстр довіреностей".
 
   10.3. Доповнити Iнструкцію ( z0256-94 ) пунктом 64-1 такого
змісту:
   "64-1. Відомості про накладення та зняття посадовими особами
виконавчих комітетів заборони відчуження об'єктів нерухомого майна
підлягають обов'язковій реєстрації у Єдиному реєстрі заборон
відчуження об'єктів нерухомого майна у порядку, установленому
Положенням про Єдиний  реєстр  заборон  відчуження  об'єктів
нерухомого майна ( z0364-99 )".
 
   11. Унести  до  наказу Міністерства юстиції України від
07.04.2005 N 33/5 ( z0373-05 ) "Про запровадження Спадкового
реєстру та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових
актів  Міністерства  юстиції  України",  зареєстрованого  в
Міністерстві юстиції України 07.04.2005 за N 373/10653, такі
зміни:
 
   11.1. Абзац другий пункту 4 наказу викласти в такій редакції:
   "здійснити заходи щодо створення програмного забезпечення
Спадкового реєстру, яке відповідало  б  сучасним  стандартам
збереження та захисту інформації".
 
   11.2. Пункт 17 наказу викласти в такій редакції:
   "17. Державному  підприємству   "Iнформаційний   центр"
Міністерства  юстиції  України  та  його регіональним філіям
забезпечити внесення до Спадкового реєстру відомостей, надісланих
посадовими, службовими особами органів місцевого самоврядування
протягом трьох календарних місяців з моменту їх надходження".
 
   12. Унести до Положення про Спадковий реєстр, затвердженого
наказом Міністерства  юстиції  України від 17.10.2000 N 51/5
( z0714-00 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
17.10.2000 за N 714/4935 (зі змінами), такі зміни:
 
   12.1. Доповнити Положення ( z0714-00 ) пунктом 1.7 такого
змісту:
   "1.7. Ведення Спадкового реєстру здійснюється українською
мовою".
 
   12.2. Абзац перший пункту 2.9 викласти в такій редакції:
   "2.9. Для  підтвердження  факту  внесення  інформації до
Спадкового реєстру Реєстратор виготовляє витяг про  внесення
реєстраційного запису до Спадкового реєстру у двох примірниках,
один з яких залишається у справі нотаріуса, що посвідчив заповіт,
спадковий договір (відкрив спадкову справу тощо), а другий -
надається заявникові (заповідачеві, відчужувачу, спадкоємцю або
набувачу)".
 
   12.3. Пункт 5.1 викласти в такій редакції:
   "5.1. За внесення до Спадкового реєстру реєстраційного запису
про посвідчення, зміну заповіту; посвідчення спадкового договору;
свідоцтво про право на спадщину; дублікат заповіту, спадкового
договору або свідоцтва про право на спадщину з видачею про це
витягу, а також за перевірку наявності чи відсутності заповіту за
заявою спадкоємця за законом, якщо така перевірка не пов'язана з
відкриттям та веденням спадкової справи, з видачею про це витягу,
справляється плата в розмірі, що встановлюється Міністерством
юстиції України".
 
   13. Унести до Iнструкції про порядок ведення Єдиного реєстру
нотаріусів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від
27.05.99 N 26/5 ( z0358-99 ), зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 07.06.99 за N 358/3651, такі зміни та доповнення:
 
   13.1. Пункти 1.4 - 1.6 викласти в такій редакції:
   "1.4. Головні управління юстиції Міністерства юстиції України
в  Автономній  Республіці  Крим,  областях, містах Києві та
Севастополі,  районні,  міські  (міст  обласного  значення),
міськрайонні управління юстиції надають філіям Держінформ'юсту
відомості за формами, передбаченими пунктами 2 та  3  цієї
Iнструкції,  протягом двох робочих днів з моменту отримання
відповідних відомостей.
   1.5. Відповідальність  за  вірогідність  відомостей,  що
надаються на адресу філій Держінформ'юсту, несуть особи, які
надали цю інформацію.
   1.6. Держінформ'юст  несе  відповідальність  за  втрату
інформації  або  помилки  в  ній,  допущені  персоналом
Держінформ'юсту".
 
   13.2. Доповнити Iнструкцію ( z0358-99 ) пунктом 1.7 такого
змісту:
   "1.7. Ведення  Єдиного  реєстру  нотаріусів  здійснюється
українською мовою".
 
   13.3. У розділі 3:
   13.3.1. Форму 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
   "- ідентифікаційний  номер у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів".
   13.3.2. У формі 3:
   13.3.2.1. Назву форми після слів "області (міста)" доповнити
словами "у тому числі переведення державного нотаріуса до іншої
нотаріальної контори".
   13.3.2.2. Доповнити форму новими абзацами такого змісту:
   "- дата народження;
   - місце проживання та телефон (за згодою нотаріуса)".
   13.3.3. Доповнити форму новими формами 4.1 - 4.5 такого
змісту:
   "Форма 4.1. Реєстрація державної нотаріальної контори:
   - назва контори;
   - нотаріальний округ;
   - дата створення;
   - поштовий індекс та місцезнаходження;
   - телефон.
   Форма 4.2. Зміна місцезнаходження або телефону державної
нотаріальної контори:
   - назва контори;
   - поштовий індекс та місцезнаходження контори (новий);
   - телефон (новий).
   Форма 4.3. Зміна нотаріального округу державної нотаріальної
контори:
   - назва контори;
   - нотаріальний округ (новий);
   - поштовий індекс та місцезнаходження контори;
   - телефон.
   Форма 4.4. Ліквідація державної нотаріальної контори:
   - назва контори;
   - дата та підстава ліквідації контори.
   Форма 4.5.  Тимчасове  виконання  обов'язків  державного
нотаріуса іншої державної нотаріальної контори:
   - прізвище, ім'я, по батькові;
   - номер  свідоцтва  про  право  на заняття нотаріальною
діяльністю та дата його видачі;
   - строк, на який здійснюється переведення в іншу контору;
   - назва контори (постійного місця роботи);
   - назва контори (де тимчасово виконує обов'язки);
   - посада (на яку тимчасово переводять).
   13.3.4. Форму 5 доповнити новим абзацом такого змісту:
   "- ідентифікаційний номер у Державному реєстрі  фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів".
   13.3.5. У формі 9:
   13.3.5.1. Назву  форми після слова "нотаріуса" доповнити
словами "у межах області".
   13.3.5.2. Форму доповнити новим абзацом такого змісту:
   "- N реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної
нотаріальної діяльності та дата його реєстрації (новий)".
 
   14. Унести до Iнструкції про ведення Державного реєстру
правочинів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від
18.08.2004 N 86/5 ( z1022-04 ), зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 18.08.2004 за N 1022/9621 (зі змінами), такі
зміни:
 
   14.1. У пункті 3.3.3 слова "об'єктом обтяження" змінити
словами "предметом правочину".
 
   14.2. У пункті 3.5  слово  "обтяження"  змінити  словом
"правочину".
 
   14.3. У  пункті 5.9.1 останнє речення викласти в такій
редакції:
   "Поле   стосується  інших  державних  реєстрів,
призначених для реєстрації відповідного виду нерухомості".
 
   15. Унести до Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження
об'єктів нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 09.06.99 N 31/5 ( z0364-99 ), зареєстрованого
в  Міністерстві юстиції України 10.06.99 за N 364/3657 (зі
змінами), такі зміни:
 
   15.1. Доповнити Положення ( z0364-99 ) пунктом 1.10 такого
змісту:
   "1.10. Ведення Реєстру заборон  здійснюється  українською
мовою".
 
   15.2. У пункті 2.1.2:
   15.2.1. Абзац 4 викласти в такій редакції:
   "судами (у тому числі третейськими судами)  і  слідчими
органами - у зв'язку з накладенням ними арешту на об'єкти
нерухомого майна (звільненням з-під арешту)".
   15.2.2. Доповнити абзацом 5 такого змісту:
   "органами державної виконавчої служби  -  у  зв'язку  з
накладенням ними арешту на об'єкти нерухомого майна (звільненням
з-під арешту)".
 
   15.3. У пункті 2.3 слово та цифри "пунктами 2.1.2 - 2.1.3"
замінити словом та цифрами "підпунктами 2.6.1 - 2.6.3".
 
   15.4. Пункт 3.9 викласти в такій редакції:
   "3.9. Витяги про наявність/відсутність заборони та/або арешту
нерухомого майна на запит осіб, визначених у пункті 3.2 цього
Положення (крім третейських судів), надаються безкоштовно".
 
   16. Унести до Iнструкції про порядок заповнення заяв та
ведення Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого
майна ( z1021-04 ), затвердженої наказом Міністерства юстиції
України від 18.08.2004 N 85/5 ( z1020-04 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 18.08.2004 за N 1021/9620, такі
зміни:
 
   16.1. В абзаці 3 пункту 3.2:
   16.1.1. Слова "Витязі про реєстрацію в Державному реєстрі
обтяжень нерухомого майна" замінити словами "Витязі про реєстрацію
в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна".
   16.1.2. Слова "Державному реєстрі обтяжень рухомого майна"
замінити словами "Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів
нерухомого майна".
 
   16.2. У пункті 3.6 слова "Витягу про реєстрацію в Єдиному
реєстрі обтяжень нерухомого майна" замінити словами "Витягу про
реєстрацію в Єдиному  реєстрі  заборон  відчуження  об'єктів
нерухомого майна".
 
   17. Абзац другий пункту 3 наказу Міністерства юстиції України
від 18.08.2004 N 85/5 ( z1020-04 ) "Про внесення змін та доповнень
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2004  за
N 1020/9619, викласти в такій редакції:
   "здійснити заходи щодо створення програмного забезпечення
Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, яке
відповідало б новим сучасним стандартам збереження та захисту
інформації".
 
   18. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
юстиції України від 29.05.99 N 29/5 ( z0362-99 ) "Про Єдиний
реєстр  довіреностей,  посвідчених  у нотаріальному порядку",
зареєстрований в Міністерстві  юстиції  України  10.06.99  за
N 362/3655 (зі змінами).
 
   19. Департаменту  нотаріату  та  реєстрації  адвокатських
об'єднань (Баранова Т.I.), державному підприємству "Iнформаційний
центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.):
   подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади";
   довести наказ до відома начальників  головних  управлінь
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласних, містах Києві та Севастополі, районних, міських (міст
обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, регіональних
філій державного підприємства "Iнформаційний центр" Міністерства
юстиції України та забезпечити його належне застосування у роботі.
 
   20. Начальникам  головних  управлінь юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, містах
Києві та Севастополі, районних, міських (міст обласного значення),
міськрайонних управлінь юстиції довести цей наказ до відома
нотаріусів.
 
   21. Контроль  за  виконанням  цього  наказу покласти на
заступника Міністра юстиції України Єфіменка Л.В.
 
 Міністр                      О.В.Лавринович
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства юстиції
                   України
                   28.12.2006 N 111/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 грудня 2006 р.
                   за N 1378/13252
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Єдиний реєстр довіреностей
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення установлює порядок створення, ведення та
користування Єдиним реєстром довіреностей (далі - Єдиний реєстр).
 
   1.2. Єдиний реєстр - це електронна база даних, що містить
інформацію про довіреності (у тому числі їх дублікати), а також
відомості про припинення їх дії.
 
   1.3. Держатель  Єдиного  реєстру  - Міністерство юстиції
України, що забезпечує його функціонування.
 
   1.4. Адміністратор Єдиного реєстру (далі - Адміністратор) -
державне підприємство "Iнформаційний центр" Міністерства юстиції
України, що здійснює заходи по технічному та технологічному
створенню  та  супроводженню програмного забезпечення Єдиного
реєстру, надання доступу до Єдиного реєстру, забезпечує збереження
та захист даних, що містяться у Єдиному реєстрі, видає скорочені
витяги з Єдиного реєстру на запит будь-яких фізичних та юридичних
осіб і повні витяги з Єдиного реєстру на запит осіб, перелік яких
визначений в абзаці 3 пункту 3.3 цього Положення.
 
   1.5. Реєстратор Єдиного реєстру (далі -  Реєстратор)  -
державні  нотаріальні  контори;  державні нотаріальні архіви;
приватні  нотаріуси,  які  уклали  відповідні  договори  з
Адміністратором  та  мають  доступ до Єдиного реєстру через
інформаційну мережу Міністерства юстиції України, вносять записи
до Єдиного реєстру про посвідчені довіреності (у тому числі їх
дублікати), про припинення дії довіреностей, перевіряють дійсність
довіреностей (їх дублікатів) за даними Єдиного реєстру та видають
витяги з Єдиного реєстру, а також виконують інші  функції,
передбачені цим Положенням.
 
   1.6. Користувач  Єдиного  реєстру (далі - Користувач) -
будь-які фізичні та юридичні особи, що уклали відповідні договори
з  Адміністратором,  мають  доступ до Єдиного реєстру через
комп'ютерну мережу, отримують скорочені витяги з Єдиного реєстру.
 
   1.7. Ведення Єдиного реєстру здійснюється українською мовою.
 
        2. Порядок реєстрації довіреностей
 
   2.1. Обов'язковій реєстрації у Єдиному реєстрі підлягають
довіреності  (у  тому  числі  їх  дублікати),  посвідчені в
нотаріальному порядку, та довіреності на право розпорядження
майном,  посвідчені  посадовими  особами виконавчих комітетів
сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, а також
відомості про припинення їх дії.
 
   2.2. Реєстрація довіреностей (їх дублікатів), посвідчених
посадовими, службовими особами, перерахованими в частині 3 статті
245 Цивільного кодексу України ( 435-15 ), статтях 37 - 38 Закону
України "Про нотаріат" ( 3425-12 ), а також відомості про
припинення їх дії, здійснюється в Єдиному реєстрі за заявою
довірителя про реєстрацію таких довіреностей.
   Заява про  реєстрацію  зазначених  довіреностей надається
Реєстратору безпосередньо довірителем.
   У разі неможливості подачі заяви на реєстрацію довіреності
безпосередньо довірителем підпис довірителя на такій заяві повинен
бути засвідчений підписом та печаткою особи, яка посвідчила
довіреність.
 
   2.3. Заява  про  припинення  дії  довіреності  подається
довірителем, а також іншими особами, які мають підтверджуючі
документи щодо відомостей, передбачених частиною 1 статті 248
Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
 
   2.4. Реєстрація довіреностей (їх дублікатів) та відомостей
про припинення їх дії здійснюється шляхом унесення Реєстратором
відповідних відомостей до Єдиного реєстру.
 
   2.5. Реєстрація  припинення  дії  дубліката  довіреності
здійснюється шляхом унесення Реєстратором до Єдиного реєстру
відомостей про припинення дії цієї довіреності.
 
   2.6. Про довіреності, передбачені пунктами 2.1, 2.2 цього
Положення, Реєстратором до Єдиного  реєстру  вносяться  такі
відомості:
   2.6.1. Відомості про довірителя та його представників:
   для фізичних  осіб:  прізвище, ім'я та по батькові (за
наявності); ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних
осіб-платників  податків та інших обов'язкових платежів (для
представників - за наявності) або причина його відсутності;
   для юридичних осіб: найменування; ідентифікаційний код в
Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України або
причина його відсутності.
   2.6.2. Тип, номер державної реєстрації, серійний номер та
опис транспортного засобу - для довіреностей щодо транспортного
засобу.
   2.6.3. Опис  нерухомого  майна,  достатній  для  його
ідентифікації, - для довіреностей щодо нерухомого майна.
   2.6.4. Номери  та серії спеціальних бланків нотаріальних
документів, на яких викладено текст довіреності (її дубліката), -
для довіреностей (їх дублікатів), посвідчених у нотаріальному
порядку.
   2.6.5. Дата посвідчення довіреності.
   2.6.6. Строк (термін) дії довіреності.
   2.6.7. Відомості про безвідкличність довіреності.
   2.6.8. Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних
дій, за яким посвідчено довіреність (видано її дублікат).
   2.6.9. Відомості про особу, яка посвідчила довіреність.
   2.6.10. Відомості про передоручення.
   2.6.11. Відомості про видачу дубліката довіреності.
   2.6.12. Відомості про припинення дії довіреності (назва,
номер та дата видачі документа, що є підставою для припинення дії
довіреності (далі - документ-підстава); найменування юридичної або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,  яка  видала
документ-підставу; відомості про нотаріуса або іншу посадову,
службову особу, яка отримала документ-підставу.
   2.6.13. Додаткові відомості (за необхідності).
   2.6.14. Відомості про Реєстратора.
 
   2.7. Кожному  реєстраційному  запису  про  посвідчення
довіреності (у тому числі видачу дубліката) в Єдиному реєстрі
присвоюються реєстраційний номер запису та поточна дата реєстрації
в Єдиному реєстрі.
 
   2.8. На прохання особи, яка бажає припинити дію довіреності,
що не була зареєстрована в Єдиному реєстрі, нотаріус одночасно
вносить  до  Єдиного  реєстру  реєстраційний запис про таку
довіреність, а в разі видачі її дубліката - реєстраційний запис
про виданий дублікат, а також відомості про припинення її дії.
 
   2.9. Нотаріуси, які не мають доступу до електронної бази
даних Єдиного реєстру, здійснюють унесення відомостей до Єдиного
реєстру шляхом подання Реєстратору заяв установленого зразка
(додатки 1, 2 ( za378-06, zb378-06 ).
 
   2.10. Заяви подаються (надсилаються) Реєстратору в  день
посвідчення  довіреності  (видачі  дубліката довіреності) або
припинення її дії.
 
   2.11. Реєстратор відмовляє в унесенні відомостей до Єдиного
реєстру, якщо:
   у заяві   про   реєстрацію   довіреності   (дубліката
довіреності)/реєстрацію  припинення дії довіреності в Єдиному
реєстрі відсутні, не повністю або не чітко визначені відомості,
передбачені цим Положенням;
   відсутня плата за внесення відомостей.
 
   2.12. Реєстратор уносить відомості до Єдиного реєстру в такі
строки:
   у день  посвідчення  довіреності  (видачі   дубліката
довіреності);
   у день отримання від осіб, зазначених в абзаці 1 пункту 2.2
та в пунктах 2.8 - 2.9 цього Положення, заяв про внесення
відомостей до  Єдиного реєстру (додатки 1 та 2 ( za378-06,
zb378-06 ).
 
   2.13. Для підтвердження факту внесення інформації до Єдиного
реєстру Реєстратор виготовляє витяг про внесення реєстраційного
запису до Єдиного реєстру у двох примірниках, один з яких
залишається у Реєстратора, а другий - надається (надсилається)
особі, яка видала довіреність (за її бажанням), або нотаріусу,
який надав (надіслав) заяву про внесення відповідних відомостей до
Єдиного реєстру.
 
   2.14. У разі виявлення у витягу про внесення реєстраційного
запису до Єдиного реєстру помилки, допущеної з вини Реєстратора,
особа, яка надала (надіслала) заяву про внесення відповідних
відомостей до Єдиного реєстру, повинна письмово повідомити про це
Реєстратора, який перевіряє відповідність відомостей  Єдиного
реєстру інформації, наведеній у заяві про внесення відомостей до
Єдиного  реєстру.  Якщо  факт  невідповідності  підтверджено,
Реєстратор  виправляє  допущену  помилку  в день надходження
повідомлення та повідомляє особу, яка надала (надіслала) заяву про
внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру. Якщо помилка
допущена з вини особи, яка надала (надіслала) заяву про внесення
відповідних відомостей до Єдиного реєстру, Реєстратор повідомляє
зазначену особу про необхідність унесення змін до запису шляхом
подання відповідної заяви.
 
      3. Отримання інформації з Єдиного реєстру
 
   3.1. Iнформація з Єдиного реєстру видається у вигляді:
   3.1.1. Скорочених витягів, які містять інформацію про:
   реєстраційний номер  і  дату  реєстрації довіреності (її
дубліката) в Єдиному реєстрі;
   номери та серії спеціальних бланків нотаріальних документів,
на яких викладено текст довіреності (її дубліката)  -  для
довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку;
   дату посвідчення довіреності (дата видачі її дубліката);
   строк дії довіреності;
   номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, за
яким посвідчено довіреність (видано дублікат довіреності);
   відомості про особу, яка посвідчила довіреність  (видала
дублікат довіреності);
   відомості про посвідчення довіреності в порядку передоручення
або відомості про припинення дії довіреності.
   3.1.2. Повних витягів, які містять інформацію, передбачену
пунктом 2.6 цього Положення.
 
   3.2. Скорочені  витяги  з  Єдиного  реєстру  видаються
Реєстратором та Адміністратором на письмовий запит будь-яких
фізичних та юридичних осіб, складений за формою, наведеною у
додатку 3 ( zc378-06 ) до цього Положення.
 
   3.3. Повні витяги з Єдиного реєстру видаються:
   Реєстратором - на письмовий запит (додаток 3 ( zc378-06 )
нотаріусів, осіб, щодо яких вчинялась нотаріальна дія;
   Адміністратором -  на письмовий запит суду, прокуратури,
органів дізнання і слідства,  у  зв'язку  з  кримінальними,
цивільними, адміністративними або господарськими справами, що
перебувають у їх провадженні, а також Міністерства  юстиції
України, головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, обласних, містах Києві та Севастополі,
районних,  міських  (міст  обласного значення), міськрайонних
управлінь юстиції у зв'язку із здійсненням ними повноважень,
визначених чинним законодавством України.
 
   3.4. Витяги з Єдиного реєстру засвідчуються підписом та
печаткою Реєстратора або Адміністратора.
 
   3.5. Пошук інформації в Єдиному реєстрі здійснюється за
однією з таких відомостей:
   3.5.1. Серією та номером спеціального бланка нотаріальних
документів, на якому викладено текст довіреності (її дубліката).
   Перевірка справжності довіреності (її дубліката), текст якої
викладено на двох та більше спеціальних бланках нотаріальних
документів, здійснюється на запит, що містить серію та номер
будь-якого із спеціальних бланків нотаріальних документів, на яких
викладено її текст (або текст дубліката довіреності).
   3.5.2. Датою та номером запису в реєстрі для реєстрації
нотаріальних дій.
   3.5.3. Прізвищем, ім'ям та по батькові (за наявності) або
найменуванням довірителя чи її представника - на письмові запити
нотаріусів, а також суду, прокуратури, органів дізнання і слідства
у зв'язку з  кримінальними,  цивільними  господарськими  або
адміністративними справами, що перебувають у їх провадженні.
   3.5.4. Iдентифікаційним номером у Державному реєстрі фізичних
осіб-платників  податків  та інших обов'язкових платежів або
ідентифікаційним кодом у Єдиному державному реєстрі підприємств та
організацій  України  особи, яка видала довіреність, або її
представника - на письмові запити осіб, передбачених пунктом 3.3
цього Положення.
   3.5.5. Відомостями щодо реєстраційного номера транспортного
засобу - на письмові запити осіб, передбачених пунктом 3.3 цього
Положення.
   3.5.6. Реєстраційним   номером  довіреності  (дубліката
довіреності) в Єдиному реєстрі.
 
   3.6. Витяги з Єдиного  реєстру  виготовляються  в  двох
примірниках, один з яких залишається у справах Реєстратора, а
другий надається заявнику.
 
       4. Вимоги до документів Єдиного реєстру
 
   4.1. Документами Єдиного реєстру є:
   витяг про внесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру;
   скорочені та повні витяги з Єдиного реєстру.
 
   4.2. Документи Єдиного реєстру виготовляються з використанням
спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи
Міністерства юстиції України.
 
   4.3. Документи Єдиного реєстру, передбачені пунктом 4.1 цього
Положення,  складені  без  використання  спеціальних  бланків
документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції
України, уважаються недійсними.
 
   4.4. Порядок  постачання, зберігання, облік та звітність
витрачання спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної
системи Міністерства юстиції України визначається Положенням про
порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання
спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства
юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України
від 14.07.2004 N 67/5 ( z0878-04 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 14.07.2004 за N 878/9477.
 
       5. Плата за користування Єдиним реєстром
 
   5.1. За реєстрацію однієї довіреності (у тому числі її
дубліката) в Єдиному реєстрі з видачею про це витягу, а також за
перевірку дійсності довіреності (її дубліката) за даними Єдиного
реєстру, не пов'язану з учиненням нотаріальних дій, з видачею про
це витягу стягується плата у розмірі, встановленому Міністерством
юстиції України.
 
   5.2. Iнваліди I та II груп, інваліди Великої Вітчизняної
війни та прирівняні до них особи, громадяни, віднесені до першої
категорії  потерпілих  унаслідок  Чорнобильської  катастрофи,
звільняються від сплати коштів за реєстрацію довіреності (у тому
числі дубліката довіреності), посвідченої у нотаріальному порядку,
у Єдиному реєстрі.
 
   5.3. Iнваліди III групи, а також пенсіонери, які мають право
на пенсію за віком відповідно до статті 12 Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), звільняються від сплати коштів
за реєстрацію довіреності щодо отримання пенсії (у тому числі її
дубліката), посвідченої у нотаріальному порядку.
 
   5.4. Унесення до Єдиного реєстру відомостей про припинення
дії довіреності здійснюється безкоштовно.
 
   5.5. Відомості з Єдиного реєстру надаються безкоштовно на
письмову вимогу суду, прокуратури, органів дізнання і слідства - у
зв'язку  з  кримінальними,  цивільними  господарськими  або
адміністративними справами, що перебувають у їх провадженні, а
також Міністерству юстиції України, головним управлінням юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній  Республіці  Крим,
обласним, містах Києві та Севастополі, районним, міським (міст
обласного значення), міськрайонним управлінням юстиції, у зв'язку
із здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством
України.
 
           6. Прикінцеві положення
 
   6.1. Відповідальність за наслідки неподання  до  Єдиного
реєстру відомостей про припинення дії довіреності, зареєстрованої
згідно з пунктом 2.2 цього Положення, покладається на особу, яка
видала довіреність, або її правонаступників/спадкоємців.
 
   6.2. Адміністратор   здійснює   комплекс   програмних,
технологічних та організаційних заходів щодо забезпечення захисту
інформації, яка міститься в Єдиному реєстрі, від несанкціонованого
доступу.
 
   6.3. Відповідальність  за  вірогідність  відомостей,  що
вносяться  до Єдиного реєстру, несуть особи, які надали цю
інформацію.
 
   6.4. Реєстратор несе відповідальність за помилки, допущені
ним при внесенні записів до Єдиного реєстру, наданні витягів, а
також за неправомірну відмову в унесенні записів до Єдиного
реєстру та наданні витягів згідно з чинним законодавством України.
 
 В.о. директора Департаменту
 нотаріату та реєстрації
 адвокатських об'єднань                Т.I.Баранова
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення про Єдиний
                   реєстр довіреностей
 
 
               ЗАЯВА
       про реєстрацію довіреності та дубліката
      довіреності у Єдиному реєстрі довіреностей
              ( za378-06 )
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення про Єдиний
                   реєстр довіреностей
 
 
               ЗАЯВА
      про реєстрацію припинення дії довіреності
         у Єдиному реєстрі довіреностей
              ( zb378-06 )
 
 
                   Додаток 3
                   до Положення про Єдиний
                   реєстр довіреностей
 
 
               ЗАЯВА
        про надання витягу з Єдиного реєстру
              довіреностей
              ( zc378-06 )

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка