Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Ліцензійну раду Міністерства транспорту та зв'язку України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

      МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.12.2006 N 1219
 
 
          Про затвердження Положення
         про Ліцензійну раду Міністерства
         транспорту та зв'язку України
 
 
   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про Ліцензійну раду Міністерства
транспорту та зв'язку України, що додається.
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства
транспорту  України  від 21.08.2003 N 667 "Про затвердження
Положення про Ліцензійну раду та робочий орган Ліцензійної ради
Міністерства транспорту України".
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра Корнієнка В.В.
 
 Міністр                      М.Рудьковський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
                   28.12.2006 N 1219
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Ліцензійну раду Міністерства транспорту
            та зв'язку України
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Це положення розроблено відповідно до:
   Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) (далі - Закон);
   постанови Кабінету  Міністрів України від 14.11.2000 N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування";
   постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755
( 1755-2000-п ) "Про термін дії ліцензії на провадження певних
видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування
плати за її видачу";
   постанови  Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756
( 756-2001-п  )  "Про запровадження переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для  окремого  виду
господарської діяльності";
   наказу Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва та Міністерства транспорту України від
08.06.2001 N 85/363 ( z0540-01 ) "Про затвердження Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з
перевезення  пасажирів,  вантажів  залізничним  транспортом",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України 23.06.2001 за
N 540/5731 (далі - Ліцензійні умови);
   наказу Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва та Міністерства транспорту України від
11.02.2002 N 16/73 ( z0188-02 ) "Про затвердження Порядку контролю
за додержанням  Ліцензійних  умов  провадження  господарської
діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів
залізничним транспортом", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.02.2002 за N 188/6476 (далі - Порядок контролю);
   інших документів, які наведені у додатку 1.
 
   1.2. Ліцензійна рада Міністерства транспорту та  зв'язку
України (далі - Ліцензійна рада) є дорадчо-колегіальним органом,
створеним Міністерством транспорту та зв'язку України (органом
ліцензування) для проведення робіт, пов'язаних з ліцензуванням
господарської діяльності щодо надання послуг  з  перевезення
пасажирів та вантажів залізничним транспортом.
 
   1.3. Метою діяльності Ліцензійної ради є:
   забезпечення правових умов виконання господарської діяльності
з надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним
транспортом;
   організація робіт з ліцензування господарської діяльності
щодо надання послуг з  перевезення  пасажирів  та  вантажів
залізничним транспортом;
   узагальнення діяльності Міністерства транспорту та зв'язку
України у сфері ліцензування та внесення пропозицій з питань
реформування діяльності ліцензування у транспортному комплексі;
   організація проведення контролю за додержанням ліцензіатами
Ліцензійних умов.
 
   1.4. Основними принципами діяльності Ліцензійної ради є:
   об'єктивність та обґрунтованість прийнятих рішень про видачу
ліцензії, відмову у видачі та анулювання виданої ліцензії;
   фінансова незалежність від суб'єктів господарювання.
 
   2. Організаційна структура
 
   2.1. Для  вирішення  питань з ліцензування господарської
діяльності на залізничному транспорті створюється Ліцензійна рада.
До складу Ліцензійної ради входять фахівці Міністерства транспорту
та зв'язку України, фахівці Укрзалізниці, Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі -
Держпідприємництво), підприємств галузі та можуть бути залучені
представники громадських організацій за згодою їх керівництва.
 
   2.2. Склад  Ліцензійної  ради  затверджується  наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України. З числа  членів
Ліцензійної ради визначається Голова ради, заступник Голови та
відповідальний секретар Ліцензійної ради.
 
   2.3. Ліцензійну раду очолює за посадою Перший заступник
(Заступник) Міністра транспорту та зв'язку України (Голова ради).
 
   2.4. Члени  Ліцензійної  ради, за узгодженням з Головою
Ліцензійної  ради,  можуть  делегувати  свої  повноваження
відповідальній особі шляхом оформлення довіреності.
 
   2.5. Основними завданнями Ліцензійної ради є:
   створення рівних можливостей на умовах вільної конкуренції на
ринку залізничних перевезень з надання послуг, пов'язаних із
здійсненням або організацією перевезень пасажирів і вантажів
залізничним транспортом:
   розгляд справ та прийняття рішень щодо видачі, відмови у
видачі, переоформлення та анулювання ліцензії (дублікату);
   розгляд скарг та прийняття остаточних рішень щодо видачі або
анулювання ліцензії;
   організація проведення перевірок  дотримання  ліцензіатами
Ліцензійних умов ( z0540-01 ).
 
   2.6. Організацію  проведення  засідання  Ліцензійної ради
здійснює відповідальний секретар (секретар).
 
   3. Порядок та регламент роботи Ліцензійної ради
 
   3.1. Ліцензійна рада самостійно визначає  порядок  своєї
діяльності та регламент роботи відповідно до Закону ( 1775-14 ) та
відповідних змін до нього.
 
   3.2. Рада може відбутися, якщо на її засіданні присутні
більше  половини  членів Ліцензійної ради. Прийняття рішення
Ліцензійної ради має відбуватись  на  її  засіданні  шляхом
голосування більшості присутніх членів ради.
 
   3.3. Засідання  Ліцензійної  ради проходять у приміщенні
Міністерства транспорту та зв'язку України.
 
   3.4. На засіданні Ліцензійної ради можуть розглядатися такі
питання:
   щодо видачі ліцензії або відмови в її видачі;
   щодо переоформлення ліцензії;
   щодо видачі дубліката ліцензії;
   щодо анулювання ліцензії;
   щодо скасування раніше прийнятих рішень Ліцензійною радою;
   щодо визнання ліцензії недійсною;
   щодо розгляду апеляційної справи та прийняття остаточного
рішення щодо видачі або анулювання ліцензії;
   щодо розгляду складу комісії з проведення перевірок  за
додержанням суб'єктами  господарювання   Ліцензійних   умов
( z0540-01 );
   щодо розгляду результатів перевірок додержання суб'єктами
господарювання Ліцензійних умов ( z0540-01 );
   звіт про ліцензійну діяльність;
   інші питання щодо ліцензування  господарської  діяльності
суб'єктами господарювання.
 
   3.5. Для вирішення питань, пов'язаних з проведенням перевірок
ліцензіатів за додержанням Ліцензійних умов ( z0540-01 ), орган
ліцензування за участю фахівців Міністерства транспорту та зв'язку
України та підпорядкованих йому підрозділів утворює комісію, склад
і термін дії якої затверджується наказом Міністерства транспорту
та зв'язку України.
 
   3.6. Для отримання ліцензії (дублікату) або переоформлення
ліцензії суб'єкт господарської діяльності подає до Міністерства
транспорту та зв'язку України заяву (додатки 2-4) та документи,
які додаються до неї згідно з описом (додаток 5). В разі подання
заявником неповного комплекту документів, заява та документи до
неї належать поверненню.
 
   3.7. При  надходженні  заяви про переоформлення ліцензії
(видачу дубліката) відповідальний секретар  (секретар)  готує
відповідні документи у термін та порядку, зазначеними ст. ст. 16,
17 та 18 Закону ( 1775-14 ).
 
   3.8. У разі, коли суб'єкт господарської діяльності не може
належним  чином  оформити  документи, відповідальний секретар
(секретар) повинен надавати  консультативну  допомогу  в  їх
оформленні.
 
   3.9. Заява  про  видачу ліцензії (переоформлення, видачу
дубліката) реєструється у журналі "Облік заяв та виданих ліцензій"
(додаток 6).
 
   3.10. На кожного ліцензіата органом ліцензування формується
окрема ліцензійна справа, яку оформлює і зберігає відповідальний
секретар (секретар) відповідно до ст. 19 Закону ( 1775-14 ).
 
   3.11. Відповідальний секретар (секретар) протягом доби після
отримання заяви про видачу ліцензії (переоформлення,  видачу
дубліката)  та  повного  комплекту  документів  від суб'єкта
господарювання письмово інформує Голову  (заступника  Голови)
Ліцензійної ради про необхідність проведення засідання Ліцензійної
ради. Дату засідання Ліцензійної ради визначає Голова Ліцензійної
ради, у разі відсутності Голови - заступник Голови у строки,
передбачені Законом ( 1775-14 ).
 
   3.12. Відповідальний секретар (секретар) повідомляє членів
Ліцензійної ради про дату та час засідання не пізніше, ніж за добу
до його засідання.
 
   3.13. Відповідальний  секретар  (секретар)  готує  проект
Протоколу засідання Ліцензійної ради щодо питань, зазначених у п.
3.4 цього Положення. Не пізніше, ніж за добу до засідання
Ліцензійної ради відповідальний секретар (секретар) надає членам
Ліцензійної ради копії матеріалів щодо розгляду зазначених питань.
Оригінал повного комплекту документів надається Голові Ліцензійної
ради.
 
   3.14. Iнформацію щодо питань, які розглядаються на засіданні
Ліцензійної ради представляє відповідальний секретар (секретар).
 
   3.15. Ліцензійна рада, приймає одне з таких рішень:
   видати ліцензію;
   відмовити у видачі ліцензії;
   переоформити ліцензію;
   видати дублікат ліцензії;
   анулювати ліцензію;
   анулювати ліцензію (у разі змін даних у наданих документах,
що додавалися до заяви з визначенням підстав відповідно до ст. 17
Закону ( 1775-14 );
   скасувати раніше прийняте рішення Ліцензійною радою;
   визнати недійсною попередньо видану ліцензію;
   прийняти остаточне рішення щодо  видачі  або  анулювання
ліцензії у разі розгляду апеляційної справи;
   затвердити склад  комісії  з  проведення  перевірок  за
додержанням суб'єктами  господарювання  Ліцензійних    умов
( z0540-01 );
   анулювати ліцензію у разі розгляду результатів перевірок
додержання  суб'єктами  господарювання   Ліцензійних   умов
( z0540-01 );
   прийняти рішення  щодо  інших  питань  з  ліцензування
господарської діяльності суб'єктами господарювання.
 
   3.16. Рішення Ліцензійної ради з питань, що наведені у пункті
3.15, оформлюється розпорядчим документом (протоколом),  який
підписується членами Ліцензійної ради та затверджується керівником
(заступником) органу ліцензування (Міністерства).
 
   3.17. Орган ліцензування оформляє та надсилає заявникові в
письмовій формі повідомлення про прийняте рішення у термін та
порядку, які визначені Законом ( 1775-14 ).
 
   3.18. На підставі позитивного рішення Ліцензійної ради щодо
видачі  ліцензії,  затвердженого  розпорядчим  документом,
відповідальний секретар (секретар) оформлює ліцензію встановленої
форми у термін, визначений Законом ( 1775-14 ), та надає її на
підпис керівнику (заступнику) органу ліцензування (Міністерства).
 
   3.19. Початком терміну дії ліцензії є дата прийняття рішення
про видачу ліцензії органом ліцензування.
 
   4. Порядок організації контролю за додержанням Ліцензійних
умов ( z0540-01 ) провадження  господарської  діяльності  на
залізничному транспорті
 
   4.1. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов
( z0540-01  )  здійснюються  шляхом  проведення  планових  і
позапланових  перевірок   відповідно  до  Порядку контролю
( z0188-02 ).
 
   4.2. Організацію технічного та документального забезпечення
роботи комісії з перевірки ліцензіатів та підготовку матеріалів на
засідання Ліцензійної ради здійснює  відповідальний  секретар
(секретар).
 
   4.3. Розгляд  результатів перевірок додержання суб'єктами
господарювання Ліцензійних умов ( z0540-01 ) здійснює Ліцензійна
рада відповідно до порядку, визначеному у п. 3.15-3.19 цього
Положення.
 
   5. Порядок розгляду заяв, претензій та скарг  суб'єктів
господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів та
вантажів залізничним транспортом
 
   5.1. Відповідальний секретар за допомогою секретаря здійснює
підготовку необхідних матеріалів до справи ліцензіата, скарга
якого розглядається на засіданні  експертно-апеляційної  ради
Держпідприємництва і представляє їх на цьому засіданні у строки та
порядку, визначені у ст. 7 Закону ( 1775-14 ).
 
   5.2. Рішення експертно-апеляційної ради Держпідприємництва
щодо скарги ліцензіата є підставою для повторного розгляду цього
питання на Ліцензійній раді.
 
   6. Облік та звітність
 
   6.1. Технічне та документальне  забезпечення  з  питань,
пов'язаних з ведення ліцензійного реєстру, ліцензійних справ та
звітності здійснює відповідальний секретар (секретар).
 
   6.2. Орган ліцензування (Міністерство) щомісячно звітує з
питань ліцензування Держпідприємництву.
 
   6.3. У  випадках  припинення  суб'єктом  господарської
діяльності, закінчення строку дії  ліцензії  (якщо  він  не
продовжений),  анулювання  ліцензії (після закінчення строку,
визначеного для оскарження цього рішення у судовому порядку),
матеріали  облікових  справ  зберігаються  згідно  з  чинним
законодавством.
 
   6.4. Відповідальний секретар відповідає за зберігання, видачу
та облік бланків ліцензій згідно з Iнструкцією про порядок
замовлення, постачання, зберігання, обліку і звітності витрачання
бланків ліцензії єдиного зразка, затвердженою наказом Державного
комітету з питань регуляторної політики  підприємництва  від
18.12.2000 N 78 ( z0003-01 ) та зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 10.01.2001 за N 3/5194.
 
   7. Порядок контролю  (  z0188-02  )  діяльності  органу
ліцензування
 
   7.1. Контроль  за додержанням органом ліцензування вимог
законодавств у сфері ліцензування здійснює Держпідприємництво
відповідно до ст. 20 Закону ( 1775-14 ).
 
   7.2. За результатами контролю складається акт перевірки, за
висновками якого відповідальним секретарем розробляється проект
заходів щодо усунення причин та умов, унаслідок яких виникали
недоліки. Проект заходів розглядається на засіданні Ліцензійної
ради і подається на затвердження керівнику (заступнику) органу
ліцензування (Міністерства).
 
 Директор Департаменту
 безпеки у галузі                     Ю.Гержод
 
 
                   Додаток 1
                   до п. 1.1 Положення
                   про Ліцензійну раду
                   Міністерства транспорту
                   та зв'язку України
 
 
               ПЕРЕЛIК
           нормативних документів
 
 
   Цивільний кодекс України ( 435-15 );
   Господарській кодекс України ( 436-15 );
   Закон України "Про транспорт" ( 232/94-ВР );
   Закон України "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР );
   Закон України "Про природні монополії" ( 1682-14 );
   Закон  України  "Про  перевезення небезпечних вантажів"
( 1644-14 );
   Закон України "Про транзит вантажів" ( 1172-14 );
   Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій  у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
( 265/95-ВР );
   Закон України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 );
   Закон України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 );
   Закон України "Про транспортно-експедиторську   діяльність"
( 1955-15 );
   Закону України "Про стандарти,  технічні  регламенти  та
процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 );
   постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.1998 р. N 173
( 173-98-п ) "Про перелік робіт (послуг), що належать до основної
діяльності залізничного транспорту, та Порядок розподілу доходних
надходжень від основної діяльності залізничного транспорту";
   постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N   204
( 204-97-п ) "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за
забезпеченням безпеки руху на транспорті";
   постанова Кабінету  Міністрів України від 08.11.2000 N 1658
( 1658-2000-п ) "Про затвердження Порядку формування, ведення і
користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до
Єдиного ліцензійного реєстру";
   постанова  Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 N 1669
( 1669-2000-п ) "Про експертно-апеляційну раду при Державному
комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва";
   постанова Кабінету  Міністрів України від 20.11.2000 N 1719
( 1719-2000-п ) "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для
певних видів господарської діяльності";
   Національний класифікатор  України  "Класифікація  видів
економічної діяльності" (КВЕД) ( va375202-05 ), затвердженим
наказом Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 р.  N  375
( v0375609-05 );
   Директива ради Європейського співтовариства 95/18/ЕЕС від
19.06.95 "Про ліцензування залізничних обслуговуючих підприємств";
   Директива 2004/13/ЄС Європейського Парламенту і Ради від
26.04.2004 "Про внесення змін до Директиви Ради 95/18/ЄС "Про
ліцензування залізничних обслуговуючих підприємств";
   Директива 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від
29.02.2004 "Про внесення змін до Директиви Ради 95/18/ЄС "Про
ліцензування підприємств залізничного транспорту" та до Директиви
2001/14/ЄС "Про розподіл потужностей залізничних інфраструктур та
стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та
про сертифікацію безпеки";
   Рекомендаціях Комісії від  07.04.2004  "Про  використання
загального Європейського формату для документів ліцензій, які
видаються згідно з Директивою Ради 95/18/ЄС про видачу ліцензій
залізничним підприємствам";
   Муніципальна директива Ради  Європейського  Співтовариства
96/35/ЕС від 03.06.96 "Про призначення і професійну кваліфікацію
консультантів з безпеки при транспортуванні небезпечних вантажів
по дорогам, залізницям та водними шляхами";
   Положення про сертифікаційну діяльність  на  залізничному
транспорті України, затверджене наказом Міністерства транспорту та
зв'язку України від 01.06.98 N 207 ( z0525-98 ) та зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 19.08.98 за N 525/2965;
   Iнструкція про порядок заповнення бланка ліцензії єдиного
зразка,  затверджена  наказом  Державного  комітету з питань
регуляторної політики  підприємництва  від 04.12.2000 N 67
( z0936-00 ) та зареєстрована в Міністерстві юстиції України
21.12.2000 за N 936/5157;
   Iнструкція про порядок замовлення, постачання, зберігання,
обліку і звітності витрачання бланків ліцензії єдиного зразка,
затверджена наказом Державного комітету з питань регуляторної
політики та підприємництва від 18.12.2000 N 78 ( z0003-01 ) та
зареєстрована  в  Міністерстві юстиції України 10.01.2001 за
N 3/5194.
 
 
                   Додаток 2
                   до п. 3.6 Положення
                   про Ліцензійну раду
                   Міністерства транспорту
                   та зв'язку України
 
 
               ЗАЯВА
            про видачу ліцензії
 
 
   Заявник _____________________________________________________
         (найменування юридичної особи або прізвище,
           ім'я та по батькові фізичної особи)
 
__________________________________________________________________
  (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної
  особи або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли
               виданий)
 
__________________________________________________________________
   (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
          фізичної особи, тел/факс)
 
   організаційно-правова форма _________________________________
 
   ідентифікаційний код (номер)
юридичної (фізичної) особи _______________________________________
 
   Iндивідуальний податковий номер
юридичної (фізичної) особи _______________________________________
 
   розрахунковий рахунок N ________ в __________________________
                 (найменування кредитної установи)
 
   валютний рахунок N _______ в ________________________________
                 (найменування кредитної установи)
 
   просить видати  ліцензію  на  провадження  господарської
діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів
залізничним транспортом, а саме __________________________________
__________________________________________________________________
  (необхідно указати повний перелік послуг, при необхідності
          оформить додатком до заяви)
 
   Перелік філій (відділень), інших відокремлених підрозділів
ліцензіатів, які проводять господарську діяльність на підставі
виданої копії ліцензії (повне найменування;  код  території;
поштовий індекс; місцезнаходження; номер телефону, номер факсу;
перелік кодів робіт, операцій, послуг)
 
   З порядком  отримання  ліцензії,  ліцензійними  умовами
провадження вказаного виду діяльності і порядком контролю за їх
додержанням ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати
 
   До заяви додаються документи згідно описом
 
 __________ ___________________ ________________________________
 (посада)  (підпис заявника)  (ініціали та прізвище керівника)
 
   М.П.
 
 "___" ______________ 200__ р.
 
 Дата і номер реєстрації заяви "___" ______ 200__ р. N _______
 
 ___________________ __________________ ________________________
  (посада особи,     (підпис)    (ініціали та прізвище)
 яка прийняла заяву)
 
 
                   Додаток 3
                   до п. 3.20 Положення
                   про Ліцензійну раду
                   Міністерства транспорту
                   та зв'язку України
 
 
               ЗАЯВА
          про переоформлення ліцензії
 
 
   Заявник _____________________________________________________
         (найменування юридичної особи або прізвище,
           ім'я та по батькові фізичної особи)
 
__________________________________________________________________
  (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної
  особи або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли
               виданий)
 
__________________________________________________________________
   (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
          фізичної особи, тел/факс)
 
   організаційно-правова форма _________________________________
 
   ідентифікаційний код (номер)
юридичної (фізичної) особи _______________________________________
 
   Iндивідуальний податковий номер
юридичної (фізичної) особи _______________________________________
 
   розрахунковий рахунок N ________ в __________________________
                 (найменування кредитної установи)
 
   валютний рахунок N _______ в ________________________________
                 (найменування кредитної установи)
 
   просить видати  ліцензію  на  провадження  господарської
діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів
залізничним транспортом, а саме __________________________________
__________________________________________________________________
  (необхідно указати повний перелік послуг, при необхідності
          оформить додатком до заяви)
 
   Перелік філій (відділень), інших відокремлених підрозділів
ліцензіатів, які проводять господарську діяльність на підставі
виданої  копії  ліцензії (повне найменування; код території;
поштовий індекс; місцезнаходження; номер телефону, номер факсу;
перелік кодів робіт, операцій, послуг)
 
   З порядком  отримання  ліцензії,  ліцензійними  умовами
провадження вказаного виду діяльності і порядком контролю за їх
додержанням ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати
 
   До заяви додаються документи згідно описом
 
 __________ ___________________ ________________________________
 (посада)  (підпис заявника)  (ініціали та прізвище керівника)
 
   М.П.
 
 "___" ______________ 200__ р.
 
 Дата і номер реєстрації заяви "___" ______ 200__ р. N _______
 
 ___________________ __________________ ________________________
  (посада особи,     (підпис)    (ініціали та прізвище)
 яка прийняла заяву)
 
 
                   Додаток 4
                   до п. 3.6 Положення
                   про Ліцензійну раду
                   Міністерства транспорту
                   та зв'язку України
 
 
               ЗАЯВА
         про видачу дубліката ліцензії
 
 
   Заявник _____________________________________________________
         (найменування юридичної особи або прізвище,
           ім'я та по батькові фізичної особи)
 
__________________________________________________________________
  (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної
  особи або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли
               виданий)
 
__________________________________________________________________
   (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
          фізичної особи, тел/факс)
 
   організаційно-правова форма _________________________________
 
   ідентифікаційний код (номер)
юридичної (фізичної) особи _______________________________________
 
   Iндивідуальний податковий номер
юридичної (фізичної) особи _______________________________________
 
   розрахунковий рахунок N ________ в __________________________
                 (найменування кредитної установи)
 
   валютний рахунок N _______ в ________________________________
                 (найменування кредитної установи)
 
   просить видати  ліцензію  на  провадження  господарської
діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів
залізничним транспортом, а саме __________________________________
__________________________________________________________________
  (необхідно указати повний перелік послуг, при необхідності
          оформить додатком до заяви)
 
   Перелік філій (відділень), інших відокремлених підрозділів
ліцензіатів, які проводять господарську діяльність на підставі
виданої копії ліцензії (повне найменування;  код  території;
поштовий індекс; місцезнаходження; номер телефону, номер факсу;
перелік кодів робіт, операцій, послуг)
 
   З порядком  отримання  ліцензії,  ліцензійними  умовами
провадження вказаного виду діяльності і порядком контролю за їх
додержанням ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати
 
   До заяви додаються документи згідно описом
 
 __________ ___________________ ________________________________
 (посада)  (підпис заявника)  (ініціали та прізвище керівника)
 
   М.П.
 
 "___" ______________ 200__ р.
 
 Дата і номер реєстрації заяви "___" ______ 200__ р. N _______
 
 ___________________ __________________ ________________________
  (посада особи,     (підпис)    (ініціали та прізвище)
 яка прийняла заяву)
 
 
                   Додаток 5
                   до п. 3.6 Положення
                   про Ліцензійну раду
                   Міністерства транспорту
                   та зв'язку України
 
 
                ОПИС
      документів, що додаються до заяви про видачу
     (переоформлення, дубліката, анулювання) ліцензії
 
 
   на провадження ______________________________________________
__________________________________________________________________
             (вид діяльності)
 
   від _________________________________________________________
           (суб'єкт господарювання)
 
   Дата і номер реєстрації заяви "___"_______ 20__ р. N ________
 
------------------------------------------------------------------
¦N з/п ¦ Найменування документа ¦ Кількість аркушів ¦ Примітки ¦
¦------+-------------------------+-------------------+-----------¦
¦   ¦             ¦          ¦      ¦
¦------+-------------------------+-------------------+-----------¦
¦   ¦             ¦          ¦      ¦
¦------+-------------------------+-------------------+-----------¦
¦   ¦             ¦          ¦      ¦
¦------+-------------------------+-------------------+-----------¦
¦   ¦             ¦          ¦      ¦
------------------------------------------------------------------
 
 __________________  _________________  _______________________
   (посада)    (підпис заявника)   (прізвище, ініціали)
 
 М.П.
 
 Прийняв ______________________________________________ документів
           (цифрами і літерами)
 
 "___"_____________ 20__ р.
 
 ______________________  _________________  ____________________
   (посада особи,      (підпис)    (прізвище, ініціали)
 яка прийняла заяву)
 
 Копію опису отримав
 
 "___"_____________ 20__ р.
 
 ______________________   _____________   ____________________
 (посада представника     (підпис)    (прізвище, ініціали)
    суб'єкта)
 
   Відмітка про дату прийняття документів, що підтверджують
унесення заявником плати за видачу ліцензії:
   Документи ___________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Дата "___"______________ 20__ р.
 
 ______________________   _____________   ____________________
 (посада представника     (підпис)    (прізвище, ініціали)
    суб'єкта)
 
 
                   Додаток 6
                   до п. 3.9 Положення
                   про Ліцензійну раду
                   Міністерства транспорту
                   та зв'язку України
 
-----------------------------------------------------------------------------------
¦           Журнал обліку заяв та видачі ліцензій           ¦
¦---------------------------------------------------------------------------------¦
¦ N ¦Реє- ¦Най- ¦Iден-¦Ад-¦Дата ¦Види ¦  Рішення  ¦Відомо- ¦Дата ¦Пріз-¦Під-¦
¦з/п¦стра-¦мену-¦тифі-¦ре-¦реє- ¦діяль-¦       ¦сті про ¦вида- ¦вище ¦пис ¦
¦  ¦цій- ¦вання¦ ка- ¦са ¦стра-¦ності,¦       ¦видачу  ¦чі лі-¦заяв-¦  ¦
¦  ¦ний ¦ лі- ¦ цій-¦  ¦ ції ¦на які¦       ¦копії  ¦цензії¦ника ¦  ¦
¦  ¦ N  ¦цен- ¦ ний ¦  ¦   ¦вида- ¦       ¦ліцензії ¦   ¦   ¦  ¦
¦  ¦   ¦зіата¦ код ¦  ¦   ¦ється ¦--------------+---------¦   ¦   ¦  ¦
¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦ліцен-¦ про ¦  про ¦кіль-¦Да-¦   ¦   ¦  ¦
¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦ зія ¦видачу¦відмову¦кість¦та ¦   ¦   ¦  ¦
¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦------+-------+-----+---+------+-----+----¦
¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦N дата¦N дата ¦   ¦  ¦   ¦   ¦  ¦
¦---+-----+-----+-----+---+-----+------+------+-------+-----+---+------+-----+----¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7  ¦ 8  ¦  9  ¦ 10 ¦ 11¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
-----------------------------------------------------------------------------------

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка