Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Галузеву програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2007-2011 роки

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

      МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.12.2006 N 1217
 
 
         Про Галузеву програму поліпшення
      стану безпеки, гігієни праці та виробничого
          середовища на 2007-2011 роки
 
 
   З метою поліпшення  роботи  по  створенню  безпечних  і
нешкідливих умов праці та згідно ст. 33 Закону України "Про
охорону праці" ( 2694-12 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Галузеву програму поліпшення стану безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища на 2007-2011 роки (далі -
Галузева програма).
 
   2. Покласти на Департамент  безпеки  у  галузі  функції
координатора реалізації заходів, передбачених Галузевою програмою.
 
   3. Установити, що фінансування заходів Галузевої програми
здійснюється в передбаченому законодавством порядку за рахунок
коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України та інших джерел, не
заборонених законодавством.
 
   4. Керівникам  Державних  департаментів,  Укрзалізниці,
метрополітенів:
 
   4.1. Забезпечити виконання завдань, передбачених Галузевою
програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища на 2007-2011 роки.
 
   4.2. Щорічно до 25 січня подавати Департаменту безпеки у
галузі інформацію про стан виконання заходів Галузевої програми.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Сергієнка Л.Г.
 
 Міністр                      М.Рудьковський
 
 
            ГАЛУЗЕВА ПРОГРАМА
       поліпшення стану безпеки, гігієни праці
      та виробничого середовища на 2007-2011 роки
 
 
   1. Загальні положення
   Галузева програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого  середовища  на 2007-2011 роки (далі - Галузева
програма) розроблена у відповідності до ст. 33 Закону України "Про
охорону праці" ( 2694-12 ).
   Головною метою Галузевої програми є  реалізація  заходів
галузевого значення щодо створення безпечних і нешкідливих умов
праці на підприємствах, в установах та організаціях транспорту і
зв'язку (далі-підприємства) шляхом виконання конкретних завдань
організаційного, матеріально-технічного, наукового та правового
забезпечення  діяльності  у  сфері охорони праці, подальшого
удосконалення управління охороною праці.
   Знизити рівень  виробничого  травматизму  і  професійної
захворюваності передбачається  шляхом  реалізації  комплексних
заходів з досягнення встановлених нормативів та поліпшення стану
охорони праці, а також впровадження новітніх розробок у сфері
охорони та гігієни праці, промислової безпеки, розроблення нових
систем і засобів діагностування та оцінки стану охорони праці і
безпеки виробничих об'єктів, оновлення технічної бази виробництва,
підвищення рівня організації виробництва та ведення робіт, а також
технологічної і трудової дисципліни.
   Для забезпечення приведення  нормативно-правової  бази  у
відповідність до сучасних вимог та законодавства ЄС передбачається
переглянути чинні і розробити нові нормативно-правові акти з
охорони праці за видами робіт з урахуванням елементів технічного
регулювання та управління професійними ризиками.
 
   2. Основні завдання та заходи
   Галузева програма на 2007-2011 роки, реалізуючи державну
політику  в  галузі охорони праці, направлена на комплексне
розв'язання проблем охорони праці, забезпечення пріоритету життя і
здоров'я  працівників  транспорту та зв'язку, їх соціального
захисту, створення безпечних та нешкідливих умов  праці  на
виробництві  і  ґрунтується  на  аналізі  сучасних тенденцій
науково-технічного прогресу.
   Основними завданнями Галузевої програми є:
   удосконалення нормативно-правової бази з  питань  безпеки
праці;
   вирішення пріоритетних медичних проблем охорони праці;
   інформаційне забезпечення підприємств галузі з питань охорони
праці.
   усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;
   створення засобів  діагностики обладнання та попередження
аварій та дорожньо-транспортних пригод, наїздів рухомого складу,
засобів та систем колективного захисту працівників;
   здійснення цільових заходів по захисту  працівників  від
ураження електричним струмом при обслуговуванні електроустановок,
ліній електропередач та контактної мережі.
   Вирішення завдань Галузевої програми забезпечить поліпшення
стану охорони праці і умов праці, зменшенню кількості аварій,
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань,
соціальних та економічних втрат від цих подій..
   Галузева програма  включає  в  себе  заходи  структурних
підрозділів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища на 2007-2011 роки і направлена на поступове
приведення нормативної бази до вимог директив Європейського Союзу
та Міжнародної Організації Праці.
 
   3. Фінансове забезпечення
   Фінансування заходів Галузевої програми здійснюється Фондом
соціального страхування згідно з ст. 25 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві  та  професійного  захворювання,  які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), за рахунок коштів
спрямованих на реалізацію галузевих заходів поліпшення стану
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища підприємств,
передбачених угодами між Міністерством транспорту та зв'язку та
галузевими  профспілками  та  інших  джерел,  не заборонених
законодавством.
   Міністерство транспорту та зв'язку щороку подає правлінню
Фонду соціального страхування бюджетні запити щодо включення до
бюджету  цього  фонду  цільових  видатків,  призначених  для
фінансування заходів Галузевої програми.
 
   4. Організаційне забезпечення
   Організаційне забезпечення  Галузевої  програми  здійснює
Міністерство транспорту та зв'язку України
 
 
               ЗАХОДИ
        щодо реалізації галузевої програми
       поліпшення стану безпеки, гігієни праці
      та виробничого середовища на 2007-2011 роки
 
           29 грудня 2006 | МТЗУ
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|          |      |Тер- |   Вартість роботи (тис. грн.)    |         |
|          |      |міни |----------------------------------------|         |
|          |      |вико-|всього|    в т. ч. за роками    |         |
|          |      |нання|   |---------------------------------|         |
| Найменування   | Відпові- |роки |   |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |  Очікуваний  |
|  заходу     | дальні  |   |   |   |   |   |   |   |  результат  |
|          | виконавці |   |   |   |   |   |   |   |         |
|          |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|          |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|          |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|     1     |  2   | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 |   10     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
           I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Проведення     |Мінтранс- |2006-|100,0 |25,0 |25,0 |20,0 |20,0 |10,0 |Поширення    |
|щорічних      |зв'язку,  |2010 |   |   |   |   |   |   |передового    |
|семінарів за    |Держдепар- |   |   |   |   |   |   |   |досвіду,     |
|участю керівників |таменти,  |   |   |   |   |   |   |   |підвищення рівня |
|служб охорони   |Укрзаліз- |   |   |   |   |   |   |   |знань з питань  |
|праці, пожежної  |ниця,   |   |   |   |   |   |   |   |охорони праці,  |
|безпеки,      |метропо-  |   |   |   |   |   |   |   |розробка     |
|галузевих     |літени   |   |   |   |   |   |   |   |рекомендацій   |
|навчальних     |      |   |   |   |   |   |   |   |щодо поліпшення |
|центрів з питань  |      |   |   |   |   |   |   |   |роботи      |
|охорони праці,   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|представників   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|профспілок,    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|Держгірпромнагля- |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|ду, виконавчої   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|дирекції Фонду   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Організація та   |Мінтранс- |2008 |40,0 |-   |40,0 |-   |-   |-  |Підвищення рівня |
|проведення     |зв'язку,  |   |   |   |   |   |   |   |знань з питань  |
|навчання      |Держдепар- |   |   |   |   |   |   |   |охорони праці та |
|спеціалістів    |таменти,  |   |   |   |   |   |   |   |пожежної безпеки |
|служб охорони   |Укрзаліз- |   |   |   |   |   |   |   |         |
|праці, пожежної  |ниця,   |   |   |   |   |   |   |   |         |
|безпеки та     |метропо-  |   |   |   |   |   |   |   |         |
|представників   |літени,  |   |   |   |   |   |   |   |         |
|профспілок з    |Рада    |   |   |   |   |   |   |   |         |
|охорони праці   |профспілки |   |   |   |   |   |   |   |         |
|          |залізничник|   |   |   |   |   |   |   |         |
|          |і транспор-|   |   |   |   |   |   |   |         |
|          |тних буді- |   |   |   |   |   |   |   |         |
|          |вельників |   |   |   |   |   |   |   |         |
|          |України  |   |   |   |   |   |   |   |         |
|          |України  |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Разом по      |      |   |140,0 |25,0 |65,0 |20,0 |20,0 |10,0 |         |
|розділу I:     |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      II. ПРІОРИТЕТНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
          І РОЗРОБКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
 
   Розроблення і   впровадження   науково   обґрунтованої
навчально-методичної та контрольної діяльності у сфері охорони
праці
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Розроблення    |Укрзалізни-|2007-|500,0 |200,0 |100,0 |100,0 |50,0 |50,0 |Підвищення рівня |
|медичних критеріїв |ця,    |2011 |   |   |   |   |   |   |безпеки,     |
|та вікових меж   |Укравто-  |   |   |   |   |   |   |   |посилення    |
|професійного добору|транс,   |   |   |   |   |   |   |   |медичних     |
|для працівників,  |метрополі- |   |   |   |   |   |   |   |критеріїв при  |
|зайнятих на роботах|тени    |   |   |   |   |   |   |   |прийомі     |
|із підвищеною   |      |   |   |   |   |   |   |   |працівників у  |
|небезпекою або там |      |   |   |   |   |   |   |   |транспортну   |
|де є необхідність |      |   |   |   |   |   |   |   |галузь на роботи |
|професійного добору|      |   |   |   |   |   |   |   |підвищеної    |
|для водіїв     |      |   |   |   |   |   |   |   |небезпеки    |
|автомобілів та   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|машиністів поїздів |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|За участю наукових |Укрзалізни-|2007 |100,0 |100,0 |-   |-   |-   |-  |Підвищення рівня |
|організацій    |ця,    |   |   |   |   |   |   |   |безпеки на    |
|провести      |метрополі- |   |   |   |   |   |   |   |залізничному   |
|дослідження умов  |тени    |   |   |   |   |   |   |   |транспорті та  |
|праці локомотивних |      |   |   |   |   |   |   |   |метрополітенах  |
|бригад, перевтома |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|яких може     |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|створювати загрозу |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|життю чи здоров'ю |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|пасажирів     |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Провести      |Укрзалізни-|2007 |100,0 |100,0 |-   |-   |-   |-  |Підвищення рівня |
|дослідження та   |ця,    |   |   |   |   |   |   |   |безпеки,     |
|вивчити можливості |метрополі- |   |   |   |   |   |   |   |впровадження   |
|щодо впровадження |тени    |   |   |   |   |   |   |   |європейських   |
|положень за-    |      |   |   |   |   |   |   |   |стандартів з   |
|гальноєвропейських |      |   |   |   |   |   |   |   |умов праці    |
|стандартів з умов |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|праці локомотивних |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|бригад, прийнятих |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|Європарламентом  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Розроблення    |Укрзалізни-|2008-|100,0 |-   |50,0 |50,0 |-   |-  |Зниження     |
|індивідуальних   |ця,    |2009 |   |   |   |   |   |   |електротравмати- |
|портативних    |метрополі- |   |   |   |   |   |   |   |зму       |
|сигналізаторів про |тени    |   |   |   |   |   |   |   |         |
|наближення до   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|пристроїв, що   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|знаходяться під  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|напругою 42-380 В |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Розробка пристроїв |Укрзалізни-|2007-|300,0 |150,0 |100,0 |50,0 |-   |-  |Попередження   |
|автоматичного   |ця     |2009 |   |   |   |   |   |   |наїздів рухомого |
|попередження    |      |   |   |   |   |   |   |   |складу      |
|бригади      |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|контактників, яка |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|працює на знімній |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|ізолюючій вишці,  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|про наближення   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|рухомого складу для|      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|завчасного     |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|звільнення колії  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Розроблення і   |Укрзалізни-|2007-|300,0 |100,0 |100,0 |100,0 |-   |-  |Попередження   |
|впровадження в   |ця     |2009 |   |   |   |   |   |   |електротравмати- |
|господарстві    |      |   |   |   |   |   |   |   |зму       |
|електропостачання |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|залізниць систем  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|зв'язку працюючих |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|на лінії бригад з |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|енергодиспетчером |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Розроблення і   |Укрзалізни-|2008-|150,0 |-   |50,0 |35,0 |35,0 |30,0 |Підвищення    |
|впровадження    |ця     |2011 |   |   |   |   |   |   |безпеки     |
|покажчика     |      |   |   |   |   |   |   |   |енергетиків   |
|відсутності напруги|      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|в пристроях    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|електропостачання |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|та контактній   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|мережі постійного |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|струму 3,3 кВ   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Розроблення і   |Укрзалізни-|2009-|100,0 |-   |-   |50,0 |25,0 |25,0 |Попередження   |
|впровадження    |ця     |2011 |   |   |   |   |   |   |електротравмати- |
|пристроїв для   |      |   |   |   |   |   |   |   |зму       |
|визначення місць  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|пошкодження на   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|повітряних лініях |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|електропередач   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Розроблення    |Укрзалізни-|2007-|300,0 |-   |100,0 |100,0 |50,0 |50,0 |Забезпечення   |
|методики визначення|ця     |2011 |   |   |   |   |   |   |безпеки     |
|стану кисневого  |      |   |   |   |   |   |   |   |експлуатації   |
|балона і можливості|      |   |   |   |   |   |   |   |посудин, що   |
|його подальшої   |      |   |   |   |   |   |   |   |працюють під   |
|експлуатації з   |      |   |   |   |   |   |   |   |тиском      |
|урахуванням    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|старіння металу  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Розроблення    |Укрзалізни-|2010 |50,0 |-   |-   |-   |35,0 |15,0 |Попередження   |
|методики проведення|ця,    |   |   |   |   |   |   |   |електротравмати- |
|атестації робочих |метрополі- |   |   |   |   |   |   |   |зму       |
|місць в      |тени    |   |   |   |   |   |   |   |         |
|електрогосподарстві|      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|на відповідність  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|нормативним актам з|      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|охорони праці   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Розроблення    |Укрзалізни-|2007 |50,0 |50,0 |-   |-   |-   |-  |Підвищення    |
|переліку робіт з  |ця     |   |   |   |   |   |   |   |безпеки праці  |
|підвищеною     |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|небезпекою на   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|залізничному    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|транспорті України |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Разом по      |      |   |2050,0|700,0 |500,0 |485,0 |195,0 |170,0|         |
|розділу II:    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    III. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 
   Нормативно-правові та відомчі акти на залізничному транспорті
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Розроблення: Норми |Укрзалізни-|2009 |60,0 |-   |-   |60,0 |-   |-  |Приведення    |
|штучного освітлення|ця     |   |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|об'єктів      |      |   |   |   |   |   |   |   |правових актів  |
|залізничного    |      |   |   |   |   |   |   |   |до вимог чинного |
|транспорту     |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Правила безпечної |Укрзалізни-|2008 |100,0 |-   |100,0 |-   |-   |-  |Приведення    |
|роботи з      |ця     |   |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|механізованим   |      |   |   |   |   |   |   |   |правових актів до|
|колійним      |      |   |   |   |   |   |   |   |вимог чинного  |
|інструментом    |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Вимоги охорони   |Укрзалізни-|2008-|120,0 |-   |60,0 |60,0 |-   |-  |Приведення    |
|праці при виконанні|ця     |2009 |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|фарбувальних робіт |      |   |   |   |   |   |   |   |правових актів до|
|при ремонті    |      |   |   |   |   |   |   |   |вимог чинного  |
|рухомого складу  |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Перегляд: Правила |Укрзалізни-|2007 |60,0 |60,0 |-   |-   |-   |-  |Приведення    |
|техніки безпеки і |ця     |   |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|виробничої     |      |   |   |   |   |   |   |   |правових актів до|
|санітарії при   |      |   |   |   |   |   |   |   |вимог чинного  |
|виконанні робіт на |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|щебеневих заводах |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|(НАОП       |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|5.1.11-1.46-74)  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Правила техніки  |Укрзалізни-|2007-|100,0 |50,0 |50,0 |-   |-   |-  |Приведення    |
|безпеки при    |ця     |2008 |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|експлуатації    |      |   |   |   |   |   |   |   |правових актів до|
|контактної мережі |      |   |   |   |   |   |   |   |вимог чинного  |
|електрифікованих  |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|залізниць і    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|пристроїв     |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|електропостачання |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|авто блокування  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|ЦЕ-4506 (НАОП   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|5.1.11-1.14-87)  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Правила безпеки при|Укрзалізни-|2009-|60,0 |-   |-   |45,0 |15,0 |-  |Приведення    |
|експлуатації    |ця     |2010 |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|електровозів,   |      |   |   |   |   |   |   |   |правових актів до|
|тепловозів та   |      |   |   |   |   |   |   |   |вимог чинного  |
|моторвагонного   |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|рухомого складу  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|(ДНАОП       |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|5.1.11-1.17-96)  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Правила техніки  |Укрзалізни-|2008 |60,0 |-   |60,0 |-   |-   |-  |Приведення    |
|безпеки і     |ця     |   |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|виробничої     |      |   |   |   |   |   |   |   |правових актів до|
|санітарії для   |      |   |   |   |   |   |   |   |вимог чинного  |
|працівників    |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|хіміко-технічних  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|лабораторій    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|залізничного    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|транспорту ЦТ-3451 |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Типова інструкція з|Укрзалізни-|2009 |30,0 |-   |-   |30,0 |-   |-  |Приведення    |
|безпечного ведення |ця     |   |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|робіт при утримання|      |   |   |   |   |   |   |   |правових актів до|
|централізованих  |      |   |   |   |   |   |   |   |вимог чинного  |
|стрілочних     |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|переводів (ДНАОП  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|5.1.11-5.01-96)  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Правила медичного |Укрзалізни-|2007-|200,0 |120,0 |80,0 |-   |-   |-  |Приведення    |
|огляду осіб, які  |ця     |2008 |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|поступають і    |      |   |   |   |   |   |   |   |правових актів до|
|працюють в     |      |   |   |   |   |   |   |   |вимог чинного  |
|професіях і    |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|посадах, пов'язаних|      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|з рухом поїздів на |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|залізничному    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|транспорті і    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|метрополітені   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Інструкція про   |Укрзалізни-|2008 |60,0 |-   |60,0 |-   |-   |-  |Приведення    |
|порядок проведення |ця     |   |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|передрейсових   |      |   |   |   |   |   |   |   |правових актів до|
|медичних оглядів  |      |   |   |   |   |   |   |   |вимог чинного  |
|працівників, які  |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|пов'язані з    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|безпекою руху на  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|залізничному    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|транспорті     |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Разом       |      |   |850,0 |230,0 |410,0 |195,0 |15,0 |-  |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Нормативно-правові та галузеві акти на морському та річковому
транспорті
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Перегляд Правила  |Укрморріч- |2007-|80,0 |60,0 |20,0 |-   |-   |-  |Приведення    |
|охорони праці під |флот    |2008 |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|час виконання робіт|      |   |   |   |   |   |   |   |правових актів  |
|у морських портах |      |   |   |   |   |   |   |   |до вимог     |
|          |      |   |   |   |   |   |   |   |чинного     |
|          |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Правила безпеки  |Укрморріч- |2009-|80,0 |-   |-   |35,0 |25,0 |20,0 |Приведення    |
|праці для     |флот    |2010 |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|працівників    |      |   |   |   |   |   |   |   |правових актів  |
|промислових    |      |   |   |   |   |   |   |   |до вимог     |
|підприємств    |      |   |   |   |   |   |   |   |чинного     |
|морського     |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|транспорту     |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Правила охорони  |Укрморріч- |2008-|80,0 |-   |40,0 |40,0 |-   |-  |Приведення    |
|праці під час   |флот    |2009 |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|виконання робіт на |      |   |   |   |   |   |   |   |правових актів  |
|морських суднах  |      |   |   |   |   |   |   |   |до вимог     |
|          |      |   |   |   |   |   |   |   |чинного     |
|          |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Правила безпеки  |Укрморріч- |2008-|60,0 |-   |40,0 |20,0 |-   |-  |Приведення    |
|праці на суднах  |флот    |2009 |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|портового і    |      |   |   |   |   |   |   |   |правових актів  |
|службово-допоміжно-|      |   |   |   |   |   |   |   |до вимог     |
|го флоту      |      |   |   |   |   |   |   |   |чинного     |
|          |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Правила безпеки  |Укрморріч- |2009-|80,0 |-   |-   |35,0 |25,0 |20,0 |Приведення    |
|праці під час   |флот    |2010 |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|виконання морських |      |   |   |   |   |   |   |   |правових актів  |
|днопоглиблювальних |      |   |   |   |   |   |   |   |до вимог     |
|робіт та      |      |   |   |   |   |   |   |   |чинного     |
|експлуатації    |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|засобів      |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|навігаційного   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|обладнання морських|      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|шляхів       |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Розроблення: Норми |Укрморріч- |2007-|60,0 |40,0 |20,0 |-   |-   |-  |Приведення    |
|безплатної видачі |флот    |2008 |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|спеціального одягу,|      |   |   |   |   |   |   |   |правових актів  |
|спеціального взуття|      |   |   |   |   |   |   |   |до вимог     |
|та інших засобів  |      |   |   |   |   |   |   |   |чинного     |
|індивідуального  |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|захисту працівникам|      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|морського та    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|річкового     |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|транспорту     |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Разом       |      |   |440,0 |100,0 |120,0 |130,0 |50,0 |40,0 |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Нормативно-правові та відомчі акти в галузі зв'язку  та
інформатизації
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Перегляд Правила  |Держзв'язку|2007-|75,0 |55,0 |20,0 |-   |-   |-  |Приведення    |
|безпеки при роботах|      |2008 |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|на кабельних лініях|      |   |   |   |   |   |   |   |правових актів до|
|зв'язку і     |      |   |   |   |   |   |   |   |вимог чинного  |
|проводового    |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|мовлення      |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Правила безпеки при|Держзв'язку|2007-|70,0 |50,0 |20,0 |-   |-   |-  |Приведення    |
|роботах на     |      |2008 |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|телефонних і    |      |   |   |   |   |   |   |   |правових актів до|
|телеграфних    |      |   |   |   |   |   |   |   |вимог чинного  |
|станціях      |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Розроблення Правила|Держзв'язку|2007-|100,0 |40,0 |40,0 |20,0 |-   |-  |Приведення    |
|охорони праці при |      |2009 |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|спорудженні та   |      |   |   |   |   |   |   |   |правових актів до|
|експлуатації    |      |   |   |   |   |   |   |   |вимог чинного  |
|об'єктів      |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|радіозв'язку,   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|радіомовлення,   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|телебачення,    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|радіорелейних ліній|      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|передачі та    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|наземних      |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|супутникових    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|станцій      |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Р а з о м     |      |   |245,0 |145,0 |80,0 |20,0 |-   |-  |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Нормативно-правові та відомчі акти на метрополітенах
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Перегляд: Правила |Дніпропет- |2007-|60,0 |45,0 |15,0 |-   |-   |-  |Приведення    |
|будови та     |ровський, |2008 |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|безпечної     |Харківський|   |   |   |   |   |   |   |правових актів  |
|експлуатації    |метрополі- |   |   |   |   |   |   |   |до вимог     |
|ескалаторів    |тени    |   |   |   |   |   |   |   |чинного     |
|(ДНАОП       |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|0,00-1,06-77)   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Правила безпеки  |Дніпропет- |2007-|60,0 |45,0 |15,0 |-   |-   |-  |Приведення    |
|праці в      |ровський, |2008 |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|господарстві руху |Харківський|   |   |   |   |   |   |   |правових актів  |
|метрополітенів   |метрополі- |   |   |   |   |   |   |   |до вимог     |
|ЦМетро/4107 (НАОП |тени    |   |   |   |   |   |   |   |чинного     |
|5.1.11-1.32-82)  |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Правила      |Дніпропет- |2007 |35,0 |35,0 |-   |-   |-   |-  |Приведення    |
|проходження    |ровський, |   |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|(проїзду) в    |Харківський|   |   |   |   |   |   |   |правових актів  |
|тунель та на    |метрополі- |   |   |   |   |   |   |   |до вимог     |
|наземну дільницю  |тени    |   |   |   |   |   |   |   |чинного     |
|метрополітену   |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|ЦМетро/ 4107    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|(НАОП       |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|5.1.11-1.32-82)  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Правила безпеки  |Дніпропет- |2009-|60,0 |-   |-   |45,0 |15,0 |-  |Приведення    |
|праці при     |ровський, |2010 |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|експлуатації,   |Харківський|   |   |   |   |   |   |   |правових актів  |
|технічному     |метрополі- |   |   |   |   |   |   |   |до вимог     |
|обслуговуванні та |тени    |   |   |   |   |   |   |   |чинного     |
|поточному ремонті |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|рухомого складу  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|метрополітенів   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|(НАОП       |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|5.1.11-1.33-90)  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Інструкція про   |Дніпропет- |2008 |20,0 |-   |20,0 |-   |-   |-  |Приведення    |
|порядок дій    |ровський, |   |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|робітників та   |Харківський|   |   |   |   |   |   |   |правових актів  |
|режими роботи   |метрополі- |   |   |   |   |   |   |   |до вимог     |
|тунельної     |тени    |   |   |   |   |   |   |   |чинного     |
|вентиляції у    |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|випадках      |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|задимлення,    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|загорання або   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|пожежі на     |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|метрополітені   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|ЦМетро/4095 (НАОП |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|5.1.11-05.04-82)  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Розроблення Норми |Дніпропет- |2008-|45,0 |-   |30,0 |15,0 |-   |-  |Приведення    |
|безоплатної    |ровський, |2009 |   |   |   |   |   |   |нормативно-   |
|видачі       |Харківський|   |   |   |   |   |   |   |правових актів  |
|спеціального    |метрополі- |   |   |   |   |   |   |   |до вимог     |
|одягу,       |тени    |   |   |   |   |   |   |   |чинного     |
|спеціального    |      |   |   |   |   |   |   |   |законодавства  |
|взуття та інших  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|засобів      |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|індивідуального  |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|захисту      |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|працівникам    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|метрополітенів   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Р а з о м     |      |   |280,0 |125,0 |80,0 |60,0 |15,0 |-  |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Р а з о м по    |      |   |1815,0|515,0 |755,0 |435,0 |110,0 |-  |         |
|розділу III:    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      IV. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Розроблення та   |Укрзаліз- |2008-|80,0 |-   |40,0 |40,0 |-   |-  |Пропаганда    |
|видання плакатів з |ниця    |2009 |   |   |   |   |   |   |безпечних    |
|питань охорони   |      |   |   |   |   |   |   |   |методів праці  |
|праці в      |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|електроустановках |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|та на коліях    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Розроблення    |Укрзаліз- |2007-|100,0 |35,0 |35,0 |30,0 |   |-  |Пропаганда    |
|тематики і     |ниця    |2009 |   |   |   |   |   |   |безпечних    |
|організація    |      |   |   |   |   |   |   |   |методів праці  |
|виготовлення    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|відеофільмів з   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|питань охорони   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|праці       |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Впровадження    |Мінтранс- |2007-|800,0 |200,0 |200,0 |200,0 |100,0 |100,0|Підвищення    |
|єдиної системи   |зв'язку,  |2010 |   |   |   |   |   |   |ефективності   |
|автоматизованих  |Держдепар- |   |   |   |   |   |   |   |системи     |
|робочих місць   |таменти,  |   |   |   |   |   |   |   |управління    |
|спеціалістів з   |Укрзаліз- |   |   |   |   |   |   |   |охороною     |
|охорони праці   |ниця,   |   |   |   |   |   |   |   |праці,      |
|згідно з вимогами |метропо-  |   |   |   |   |   |   |   |оперативності  |
|Системи управління |літени   |   |   |   |   |   |   |   |         |
|охороною праці   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Р а з о м по    |      |   |980,0 |235,0 |275,0 |270,0 |100,0 |100,0|         |
|розділу IV:    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Вивчення та    |Мінтранс- |2007 |50,0 |50,0 |-   |-   |-   |-  |         |
|запозичення    |зв'язку,  |   |   |   |   |   |   |   |         |
|позитивного досвіду|Укрзалізни-|   |   |   |   |   |   |   |         |
|роботи РЖД РФ в  |ця     |   |   |   |   |   |   |   |         |
|організації    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|навчання з питань |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|охорони праці   |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Вивчення та    |Мінтранс- |2007 |150,0 |150,0 |-   |-   |-   |-  |         |
|запозичення досвіду|зв'язку,  |   |   |   |   |   |   |   |         |
|роботи Академії  |Укрзалізни-|   |   |   |   |   |   |   |         |
|праці і здоров'я  |ця     |   |   |   |   |   |   |   |         |
|Німеччини (Дрезден)|      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|з питань      |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|психофізіологічної |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|реабілітації    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|працівників    |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Разом по      |      |   |200,0 |200,0 |-   |-   |-   |-  |         |
|розділу V:     |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----+-----------------|
|Разом по розділах |      |   |5185,0|1760,0|1530,0|1180,0|395,0 |320,0|         |
|I-V:        |      |   |   |   |   |   |   |   |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 безпеки у галузі                    Ю.В.Гержод

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.14949
EUR30.52953
RUB0.42405
PLN7.08506
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка