Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.12.2006 N 914
 
 
             Про затвердження
          рішення Ліцензійної комісії
 
 
   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), спільного наказу Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346
( z0820-02 ) "Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності
в галузі охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 09.10.2002 N 820/7108, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити рішення Ліцензійної  комісії  МОЗ  України
(протокол від 26.12.2006 N 35, додається) щодо видачі ПП "В І В"
(ідентифікаційний код 31542453, місцезнаходження юридичної особи:
Київська обл., смт Ставище, вул. Котовського, 24) розпорядження
про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності  з  проведення  дезінфекційних,  дезінсекційних та
дератизаційних робіт ( z0190-01 ).
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Ю.О. Гайдаєва.
 
 Перший заступник Міністра                О.М.Орда
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   28.12.2006 N 914
 
 
             ПРОТОКОЛ N 35
      засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
              26.12.2006
 
 
   На засіданні Ліцензійної комісії присутні:
   Банчук М.В., Моісеєнко Р.О., Пономаренко А.М., Лоєнко Є.О.,
Григорович В.Р., Гажаман Т.О., Зозовська Л.П.
 
             Порядок денний:
 
   1. Про  результати  позапланової  перевірки  додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення
дезінфекційних, дезінсекційних   та   дератизаційних   робіт
( z0190-01 ) ПП "В І В".
 
   Слухали:
 
   Григоровича В.Р.  - відповідального секретаря Ліцензійної
комісії, голову комісії:
   Відповідно до  наказів МОЗ від 11.12.2006 N 400-Адм та
від 14.12.2006 N 410-Адм у присутності директора ПП "В І В"
Денисюка В.Д. з 14 по 15 грудня 2006 р. була проведена позапланова
перевірка додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності  з  проведення  дезінфекційних,  дезінсекційних та
дератизаційних робіт ( z0190-01 ) приватного підприємства "В І В"
(ідентифікаційний код 31542453, місцезнаходження юридичної особи:
Київська обл., смт Ставище, вул. Котовського, 24).
   До складу комісії по перевірці були залучені відповідальні
працівники МОЗ, Центральної СЕС МОЗ України, Київської міської
дезінфекційної станції, представник Служби безпеки України.
   За результатами перевірки складений акт, один примірник якого
залишився у ліцензіата.
 
   Перевіркою встановлено наступне:
   Приватне підприємство  "В  І  В"  здійснює  господарську
діяльність з  проведення  дезінфекційних,  дезінсекційних  та
дератизаційних робіт за ліцензією МОЗ України від 30.06.2006 р.
серії АВ N 155382.
   Підставою для  видачі  зазначеної  ліцензії було подання
підприємством документів, передбачених п. 11 постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії  для  певного  виду
господарської  діяльності"  ( 756-2001-п ), зокрема висновку
Ставищанської районної санітарно-епідеміологічної станції  від
20.06.2006  N  9  про  відповідність  наявних  приміщень,
матеріально-технічної бази вимогам санітарних норм і правил у
частині організації та проведення дезінфекційних, дезінсекційних
та дератизаційних робіт та кваліфікації персоналу, в  якому
значиться адреса провадження діяльності підприємства: смт Ставище,
вул. Котовського, 24.
   Проте комісією  встановлено,  що  за  вказаною  адресою
знаходиться житловий будинок директора Денисюка В.Д. Виробничі
приміщення за вказаною адресою не розташовані, робочі розчини,
примантки, дезінфекційні, дезінсекційні та дератизаційні засоби,
лабораторні  прилади  за вказаною адресою в смт Ставище не
зберігаються, що є порушенням п. 2.2 Ліцензійних умов провадження
господарської   діяльності  з  проведення  дезінфекційних,
дезінсекційних та дератизаційних робіт ( z0190-01 ), затверджених
спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва і Міністерства охорони здоров'я України
від 16.02.2001  N  38/63  (  z0188-01  ) та зареєстрованого
у Міністерстві юстиції України 02.03.2001 N 190/5381, далі -
Ліцензійні умови.
   Адміністративна будівля ПП "В І В" знаходиться за адресою:
смт Ставище, вул. Радянська, 3-г.
   Також комісії не  були  представлені  оригінали  наявних
документів.
   Працівники, які задіяні для виконання робіт, не представлені
загальним списком та не оформлені у відповідності із Кодексом про
працю ( 322-08 ).
   Крім того,  відсутні  документи  про зарахування в штат
лікаря-дезінфекціоніста, який обов'язково повинен бути в штаті
суб'єкта господарювання (п. 4.1 Ліцензійних умов ( z0190-01 ).
Комісії представлене тільки свідоцтво про підвищення кваліфікації
на кафедрі дезінфектології ХМАПО, сертифікат відсутній.
   Враховуючи зазначене, є пропозиція членів комісії виписати
розпорядження про усунення ПП "В І В" протягом місяця виявлених
порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з проведення  дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних
робіт ( z0190-01 ) щодо:
 
   1. приведення  у  відповідність  наявних   приміщень,
матеріально-технічної бази  вимогам  санітарних норм і правил
у частині організації та проведення дезінфекційних, дезінсекційних
та дератизаційних робіт (п. 2.2 Ліцензійних умов ( z0190-01 );
 
   2. забезпечення відповідності фахівців єдиним кваліфікаційним
вимогам (п. 4.1 Ліцензійних умов ( z0190-01 ).
 
 Заступник Голови
 Ліцензійної комісії                  М.В.Банчук
 
 Відповідальний
 секретар комісії                  В.Р.Григорович

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка