Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про тимчасові заходи із забезпечення сприятливих умов зовнішньоекономічної діяльності для окремих підприємств-резидентів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2006 N 1168
 
 
     Про тимчасові заходи із забезпечення сприятливих
        умов зовнішньоекономічної діяльності
        для окремих підприємств-резидентів
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
                       митної служби
     N 80 ( v0080342-07 ) від 31.01.2007
     N 162 ( v0162342-07 ) від 26.02.2007 }
 
 
   З метою забезпечення регіональними  митницями,  митницями
сприятливих умов для окремих підприємств - резидентів України при
здійсненні  ними  зовнішньоекономічних   операцій   шляхом
незастосування під час митного контролю та митного оформлення до
їх товарів заборон та обмежень, установлених нормативно-правовими
актами Державної митної служби України, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Тимчасові  критерії  оцінки  регіональними
митницями, митницями підприємств-резидентів, до товарів  яких
можуть не застосовуватися заборони та обмеження, установлені
нормативно-правовими актами Державної митної служби України (далі
- Критерії оцінки), що додаються.
 
   2. Затвердити Тимчасовий порядок визначення регіональними
митницями, митницями підприємств-резидентів, до товарів  яких
можуть не застосовуватися заборони та обмеження, установлені
нормативно-правовими актами Державної митної служби України, що
додається.
 
   3. Затвердити Тимчасовий перелік нормативно-правових актів
Державної митної служби України, установлені якими заборони та
обмеження   можуть   не   застосовуватись   до   товарів
підприємств-резидентів, які відповідають Критеріям оцінки (далі -
Тимчасовий перелік нормативно-правових актів), що додається.
 
   4. Установити, що до товарів усіх підприємств-резидентів, які
підписали протоколи про співпрацю з Державною митною службою
України (далі - Протоколи про співпрацю), не застосовуються окремі
положення нормативно-правових актів Державної  митної  служби
України,  наведені в Тимчасовому переліку нормативно-правових
актів.
 
   4.1. Установити, що Протоколи про співпрацю виконують функції
Угоди  про  надання  посадовим  особам  митних органів прав
безперешкодного доступу до фінансових і банківських документів
підприємства, що стосуються переміщення товарів і транспортних
засобів через митний кордон України, після закінчення операцій з
митного  контролю, митного оформлення та пропуску товарів і
транспортних засобів через митний кордон України (далі - Угода про
аудит).
   Регіональним митницям,  митницям  за  місцем  державної
реєстрації всіх підприємств-резидентів, які підписали Протоколи
про співпрацю, без укладення з цими підприємствами Угоди про аудит
унести  їх  до  реєстру  підприємств,  до  товарів яких не
застосовуються   заборони   та   обмеження,   установлені
нормативно-правовими актами Державної митної служби України (далі
- Реєстр), про що видати відповідні накази із зазначенням у них
нормативно-правових актів, положення яких не застосовуються до цих
підприємств і погоджені з ними.
 
   4.2. Установити,    що    в    разі    порушення
підприємствами-резидентами, які підписали Протоколи про співпрацю,
хоча б одного з Критеріїв оцінки після підписання ними Протоколів
про  співпрацю  підприємство виключається з Реєстру, про що
регіональними митницями, митницями за місцем державної реєстрації
таких підприємств видаються відповідні накази.
   Підприємства-резиденти, які  підписали  Протоколи   про
співпрацю,  виключається  з  Реєстру  в разі закінчення дії
відповідного Протоколу про співпрацю.
 
   5. Установити,  що  митний  огляд  товарів,  належних
підприємствам-резидентам, що підписали Протоколи про співпрацю або
відповідають Критеріям оцінки, проводиться  вибірково  та  з
періодичністю залежно від наявності обґрунтованих підстав для
проведення такого огляду.
 
   6. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.)  до
моменту  розробки  та  впровадження  у  дію  нової  форми
програмно-інформаційного комплексу з формування нового Реєстру
забезпечити функціонування діючого Реєстру відповідно до наказу
Держмитслужби України від 24.01.06 N 49 ( v0049342-06 ).
 
   7.Установити, що цей наказ набирає чинності з 01.01.07 і діє
до 01.04.07. { Пункт 7 в редакції Наказів Державної митної служби
N 80 ( v0080342-07 ) від 31.01.2007, N 162 ( v0162342-07 ) від
26.02.2007 }
 
   8. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Голови Служби Черкасського Р.А.
 
 Голова Служби                     О.Б.Єгоров
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   29.12.2006 N 1168
 
 
            ТИМЧАСОВI КРИТЕРIЇ
      оцінки регіональними митницями, митницями
     підприємств-резидентів, до товарів яких можуть
      не застосовуватися заборони та обмеження,
       установлені нормативно-правовими актами
         Державної митної служби України
 
 
   Сприятливі умови для окремих підприємств - резидентів України
(далі - підприємство) при здійсненні ними зовнішньоекономічних
операцій шляхом незастосування під час митного контролю та митного
оформлення до їх товарів заборон та обмежень,  установлених
нормативно-правовими  актами Державної митної служби України,
можуть забезпечуватися в разі відповідності підприємства таким
Тимчасовим критеріям оцінки:
   підприємство перебуває на обліку в митному органі як суб'єкт
зовнішньоекономічної діяльності та провадить таку діяльність на
регулярній та постійній основі протягом принаймні одного року, що
передує моменту здійснення оцінки підприємства;
   підприємство є:
   безпосереднім імпортером товарів, що сплачує податки виключно
в грошовій формі (крім випадків застосування векселів при ввезенні
майна як внеску до статутного фонду підприємства або на підставі
договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність; при
ввезенні товарів у рамках виробничої кооперації; обладнання,
сировини і комплектуючих для власних виробничих потреб), або
   виконавцем операцій   з   давальницькою  сировиною  у
зовнішньоекономічних відносинах відповідно до Закону України від
15.09.95 N 327/95-ВР ( 327/95-ВР ) "Про операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", або
   безпосереднім виконавцем робіт, пов'язаних з ремонтом, у тому
числі гарантійним, увезених з цією метою товарів, і сплачує
податки в грошовій формі або з використанням простих векселів, або
   безпосереднім виконавцем робіт, пов'язаних з будівництвом або
ремонтом морських і річкових суден, інших плавучих засобів чи
повітряних суден, щодо яких може бути наданий дозвіл на тимчасове
ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування, або
   експортером продукції власного виробництва, або
   власником митного ліцензійного складу.
   Посадові особи підприємства:
   протягом одного року, що передує даті здійснення оцінки
діяльності підприємства, не притягувалися у зв'язку з виконанням
ними  трудових  (службових)  обов'язків  до  адміністративної
відповідальності за вчинення порушень митних правил, передбачених
статтями 331, 336, 340, 345, 348 - 355 Митного кодексу України
( 92-15 );
   протягом шести місяців, що передують даті здійснення оцінки
діяльності підприємства, не притягувалися у зв'язку виконанням
ними  трудових  (службових)  обов'язків  до  адміністративної
відповідальності за вчинення порушень митних правил, передбачених
іншими статтями Митного кодексу України ( 92-15 ).
   підприємство дотримується вимог статті 416 Митного кодексу
України ( 92-15 );
   протягом трьох років, що передують даті здійснення оцінки
діяльності підприємства, ним забезпечено сплату до Державного
бюджету  України  додатково  нарахованих  за  результатами
документальних  або  камеральних перевірок податків і зборів
(обов'язкових платежів) на підставі податкового повідомлення чи
апеляційного узгодження податкового зобов'язання;
   відсутність інформації   про   факти   непідтвердження
автентичності документів, на підставі яких було проведено митне
оформлення товарів чи майна підприємства, під час здійснення ним
зовнішньоекономічних  операцій (без обмеження терміну й дати
отримання таких відомостей);
   відсутність інформації про факти митного оформлення товарів
підприємства з критичними показниками щодо їх митної вартості
протягом року, що передує моменту здійснення оцінки підприємства,
або відсутність відомостей про підприємство в так званій базі
ризиків, що формується в процесі опрацювання й аналізу електронних
копій вантажних митних декларацій;
   підприємством укладено угоду з митницею, у зоні діяльності
якої  воно  зареєстроване  як  суб'єкт  зовнішньоекономічної
діяльності, про надання посадовим особам митних органів прав
безперешкодного доступу до фінансових і банківських документів
підприємства, які стосуються переміщення товарів і транспортних
засобів через митний кордон України, після закінчення операцій з
митного  контролю, митного оформлення та пропуску товарів і
транспортних засобів через митний кордон України.
 
 Директор Департаменту
 організації митного контролю              С.М.Сьомка
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка