Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
          ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
 
              IНФОРМАЦIЯ
     про схвалення рішень директорів департаментів
       Державної комісії з регулювання ринків
          фінансових послуг України
 
 
------------------------------------------------------------------
¦       Зміст розпорядження        ¦   Номер   ¦
¦                        ¦ розпорядження ¦
¦                        ¦ Комісії від ¦
¦                        ¦ 13.03.2007 р. ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦         Департамент страхового нагляду         ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту     ¦   6917   ¦
¦страхового нагляду від 01.03.2007 N 146-л про  ¦        ¦
¦видачу Закритому акціонерному товариству    ¦        ¦
¦"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УКРЕНЕРГОСТРАХ" (м. Київ,  ¦        ¦
¦вул. Кіквідзе, 11; код за ЄДРПОУ 34881553)   ¦        ¦
¦безстрокових ліцензій на провадження страхової ¦        ¦
¦діяльності у формі добровільного страхування, а ¦        ¦
¦саме таких видів:                ¦        ¦
¦страхування фінансових ризиків;         ¦        ¦
¦страхування від нещасних випадків;       ¦        ¦
¦страхування наземного транспорту        ¦        ¦
¦(крім залізничного);              ¦        ¦
¦страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); ¦        ¦
¦страхування від вогневих ризиків та ризиків   ¦        ¦
¦стихійних явищ;                 ¦        ¦
¦страхування майна [крім залізничного, наземного,¦        ¦
¦повітряного, водного транспорту (морського   ¦        ¦
¦внутрішнього та інших видів водного транспорту),¦        ¦
¦вантажів та багажу (вантажобагажу)];      ¦        ¦
¦страхування кредитів (у тому числі       ¦        ¦
¦відповідальності позичальника          ¦        ¦
¦за непогашення кредиту).            ¦        ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту     ¦   6918   ¦
¦страхового нагляду від 02.03.2007 N 155-л про  ¦        ¦
¦видачу Товариству з додатковою відповідальністю ¦        ¦
¦"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СЛОВ'ЯНСЬКА"        ¦        ¦
¦(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32286543;    ¦        ¦
¦місцезнаходження: м. Київ, вул. П.Лумумби, 15-а)¦        ¦
¦безстрокових ліцензій на провадження      ¦        ¦
¦страхової діяльності:              ¦        ¦
¦у формі добровільного страхування, а саме    ¦        ¦
¦такого виду:                  ¦        ¦
¦медичне страхування (безперервне страхування  ¦        ¦
¦здоров'я);                   ¦        ¦
¦у формі обов'язкового страхування, а саме такого¦        ¦
¦виду:                      ¦        ¦
¦особисте страхування працівників відомчої    ¦        ¦
¦(крім тих, які працюють в установах і      ¦        ¦
¦організаціях, що фінансуються з Державного   ¦        ¦
¦бюджету України) та сільської пожежної охорони ¦        ¦
¦і членів добровільних пожежних дружин (команд). ¦        ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту     ¦   6919   ¦
¦страхового нагляду від 03.03.2007 N 159-л про  ¦        ¦
¦видачу Закритому акціонерному товариству    ¦        ¦
¦страховій акціонерній фірмі "Скіфія"      ¦        ¦
¦(ідентифікаційний код 20945990;         ¦        ¦
¦місцезнаходження: місто Одеса, вулиця      ¦        ¦
¦Базарна, 76, кв. 1) безстрокових ліцензій на  ¦        ¦
¦провадження страхової діяльності у формі    ¦        ¦
¦добровільного страхування, а саме таких видів: ¦        ¦
¦страхування від нещасних випадків;       ¦        ¦
¦страхування майна [крім залізничного,      ¦        ¦
¦наземного, повітряного, водного транспорту   ¦        ¦
¦(морського внутрішнього та інших видів водного ¦        ¦
¦транспорту), вантажів та багажу         ¦        ¦
¦(вантажобагажу)];                ¦        ¦
¦страхування від вогневих ризиків та ризиків   ¦        ¦
¦стихійних явищ;                 ¦        ¦
¦страхування кредитів (у тому числі       ¦        ¦
¦відповідальності позичальника за непогашення  ¦        ¦
¦кредиту);                    ¦        ¦
¦страхування наземного транспорту        ¦        ¦
¦(крім залізничного);              ¦        ¦
¦страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); ¦        ¦
¦страхування цивільної відповідальності     ¦        ¦
¦власників наземного транспорту (включаючи    ¦        ¦
¦відповідальність перевізника).         ¦        ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту     ¦   6920   ¦
¦страхового нагляду від 03.03.2007 N 160-л про  ¦        ¦
¦видачу ЗАКРИТОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ВЕЛТА"¦        ¦
¦(ідентифікаційний код 21559409;         ¦        ¦
¦місцезнаходження: 01011, місто Київ, вулиця   ¦        ¦
¦Лєскова, 8) безстрокових ліцензій на провадження¦        ¦
¦страхової діяльності у формі добровільного   ¦        ¦
¦страхування, а саме таких видів:        ¦        ¦
¦страхування від нещасних випадків;       ¦        ¦
¦страхування майна [крім залізничного,      ¦        ¦
¦наземного, повітряного, водного транспорту   ¦        ¦
¦(морського внутрішнього та інших видів водного ¦        ¦
¦транспорту), вантажів та багажу         ¦        ¦
¦(вантажобагажу)];                ¦        ¦
¦страхування від вогневих ризиків та ризиків   ¦        ¦
¦стихійних явищ;                 ¦        ¦
¦страхування кредитів (у тому числі       ¦        ¦
¦відповідальності позичальника за непогашення  ¦        ¦
¦кредиту);                    ¦        ¦
¦страхування наземного транспорту        ¦        ¦
¦(крім залізничного);              ¦        ¦
¦страхування вантажів та багажу (вантажобагажу). ¦        ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту     ¦   6921   ¦
¦страхового нагляду від 03.03.2007 N 161-л про  ¦        ¦
¦видачу Відкритому акціонерному товариству    ¦        ¦
¦Національній акціонерній страховій компанії   ¦        ¦
¦"Оранта" (ідентифікаційний код 00034186;    ¦        ¦
¦місцезнаходження: 01015, місто Київ, вулиця   ¦        ¦
¦Січневого повстання, 34-в) безстрокової ліцензії¦        ¦
¦на провадження страхової діяльності у формі   ¦        ¦
¦добровільного страхування, а саме такого виду: ¦        ¦
¦страхування майна [крім залізничного, наземного,¦        ¦
¦повітряного, водного транспорту (морського   ¦        ¦
¦внутрішнього та інших видів водного транспорту),¦        ¦
¦вантажів та багажу (вантажобагажу)].      ¦        ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту     ¦   6922   ¦
¦страхового нагляду від 06.03.2007 N 164-л про  ¦        ¦
¦видачу Закритому акціонерному товариству    ¦        ¦
¦"Акціонерна страхова компанія "Рокада"     ¦        ¦
¦(ідентифікаційний код 20005459;         ¦        ¦
¦місцезнаходження: місто Київ,          ¦        ¦
¦вул. Молодогвардійська, 11) безстрокових    ¦        ¦
¦ліцензій на провадження страхової діяльності,  ¦        ¦
¦а саме таких видів:               ¦        ¦
¦у формі добровільного страхування:       ¦        ¦
¦- страхування наземного транспорту       ¦        ¦
¦(крім залізничного);              ¦        ¦
¦- страхування фінансових ризиків;        ¦        ¦
¦- страхування від вогневих ризиків та ризиків  ¦        ¦
¦стихійних явищ;                 ¦        ¦
¦- страхування майна (крім залізничного,     ¦        ¦
¦наземного, повітряного, водного транспорту   ¦        ¦
¦(морського внутрішнього та інших видів водного ¦        ¦
¦транспорту), вантажів та багажу         ¦        ¦
¦(вантажобагажу);                ¦        ¦
¦- страхування від нещасних випадків;      ¦        ¦
¦- страхування вантажів та багажу        ¦        ¦
¦(вантажобагажу);                ¦        ¦
¦- страхування відповідальності перед третіми  ¦        ¦
¦особами (крім цивільної відповідальності    ¦        ¦
¦власників наземного транспорту,         ¦        ¦
¦відповідальності власників повітряного     ¦        ¦
¦транспорту, відповідальності власників водного ¦        ¦
¦транспорту (включаючи відповідальність     ¦        ¦
¦перевізника);                  ¦        ¦
¦у формі обов'язкового страхування:       ¦        ¦
¦- особисте страхування від нещасних       ¦        ¦
¦випадків на транспорті.             ¦        ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту     ¦   6923   ¦
¦страхового нагляду від 06.03.2007 N 165-л про  ¦        ¦
¦видачу Закритому акціонерному товариству    ¦        ¦
¦"Український Страховий Капітал"         ¦        ¦
¦(ідентифікаційний код 23707357;         ¦        ¦
¦місцезнаходження: 01021, місто Київ,      ¦        ¦
¦вулиця Грушевського, 28/2-а, н.п. N 43)     ¦        ¦
¦безстрокових ліцензій на провадження страхової ¦        ¦
¦діяльності:                   ¦        ¦
¦у формі обов'язкового страхування, а саме    ¦        ¦
¦таких видів:                  ¦        ¦
¦особисте страхування працівників відомчої    ¦        ¦
¦(крім тих, які працюють в установах і      ¦        ¦
¦організаціях, що фінансуються з Державного   ¦        ¦
¦бюджету України) та сільської пожежної охорони і¦        ¦
¦членів добровільних пожежних дружин (команд);  ¦        ¦
¦особисте страхування від нещасних випадків   ¦        ¦
¦на транспорті;                 ¦        ¦
¦страхування цивільної відповідальності громадян ¦        ¦
¦України, що мають у власності чи іншому     ¦        ¦
¦законному володінні зброю, за шкоду, яка може  ¦        ¦
¦бути заподіяна третій особі або її майну    ¦        ¦
¦внаслідок володіння, зберігання чи використання ¦        ¦
¦цієї зброї;                   ¦        ¦
¦у формі добровільного страхування, а саме    ¦        ¦
¦таких видів:                  ¦        ¦
¦страхування від нещасних випадків;       ¦        ¦
¦страхування наземного транспорту        ¦        ¦
¦(крім залізничного);              ¦        ¦
¦страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); ¦        ¦
¦страхування від вогневих ризиків та ризиків   ¦        ¦
¦стихійних явищ;                 ¦        ¦
¦страхування відповідальності перед третіми   ¦        ¦
¦особами [крім цивільної відповідальності    ¦        ¦
¦власників наземного транспорту,         ¦        ¦
¦відповідальності власників повітряного     ¦        ¦
¦транспорту, відповідальності власників водного ¦        ¦
¦транспорту (включаючи відповідальність     ¦        ¦
¦перевізника)];                 ¦        ¦
¦страхування фінансових ризиків;         ¦        ¦
¦страхування майна [крім залізничного,      ¦        ¦
¦наземного, повітряного, водного транспорту   ¦        ¦
¦(морського внутрішнього та інших видів водного ¦        ¦
¦транспорту), вантажів та багажу         ¦        ¦
¦(вантажобагажу)].                ¦        ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту     ¦   6924   ¦
¦страхового нагляду від 06.03.2007 N 166-л про  ¦        ¦
¦видачу Товариству з додатковою відповідальністю ¦        ¦
¦"Страхова Компанія "Страхова ініціатива"    ¦        ¦
¦(ідентифікаційний код 34764426;         ¦        ¦
¦місцезнаходження: місто Київ, вул. Обсерваторна,¦        ¦
¦буд. 23, оф. 24) безстрокових ліцензій на    ¦        ¦
¦провадження страхової діяльності, а саме таких ¦        ¦
¦видів страхування: у формі добровільного:    ¦        ¦
¦- страхування вантажів та багажу        ¦        ¦
¦(вантажобагажу);                ¦        ¦
¦- страхування від вогневих ризиків та ризиків  ¦        ¦
¦стихійних явищ;                 ¦        ¦
¦- страхування майна (крім залізничного,     ¦        ¦
¦наземного, повітряного, водного транспорту   ¦        ¦
¦(морського внутрішнього та інших видів водного ¦        ¦
¦транспорту), вантажів та багажу         ¦        ¦
¦(вантажобагажу);                ¦        ¦
¦- страхування відповідальності перед третіми  ¦        ¦
¦особами (крім цивільної відповідальності    ¦        ¦
¦власників наземного транспорту, відповідальності¦        ¦
¦власників повітряного транспорту,        ¦        ¦
¦відповідальності власників водного транспорту  ¦        ¦
¦(включаючи відповідальність перевізника);    ¦        ¦
¦- страхування кредитів (у тому числі      ¦        ¦
¦відповідальності позичальника за непогашення  ¦        ¦
¦кредиту);                    ¦        ¦
¦- страхування фінансових ризиків;        ¦        ¦
¦- страхування виданих гарантій (порук)     ¦        ¦
¦та прийнятих гарантій.             ¦        ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту     ¦   6925   ¦
¦страхового нагляду від 06.03.2007 N 167-л про  ¦        ¦
¦видачу ЗАКРИТОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СХIДНЕ¦        ¦
¦СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО - КОМЕРЦСТРАХ"       ¦        ¦
¦(ідентифікаційний код 34939880;         ¦        ¦
¦місцезнаходження: місто Донецьк,        ¦        ¦
¦бул. Шевченка, 27) безстрокових ліцензій на   ¦        ¦
¦провадження страхової діяльності у формі    ¦        ¦
¦добровільного страхування, а саме таких видів: ¦        ¦
¦- страхування наземного транспорту       ¦        ¦
¦(крім залізничного);              ¦        ¦
¦- страхування відповідальності перед третіми  ¦        ¦
¦особами (крім цивільної відповідальності    ¦        ¦
¦власників наземного транспорту, відповідальності¦        ¦
¦власників повітряного транспорту,        ¦        ¦
¦відповідальності власників водного транспорту  ¦        ¦
¦(включаючи відповідальність перевізника);    ¦        ¦
¦- страхування вантажів та багажу        ¦        ¦
¦(вантажобагажу);                ¦        ¦
¦- страхування фінансових ризиків;        ¦        ¦
¦- страхування кредитів (у тому числі      ¦        ¦
¦відповідальності позичальника за непогашення  ¦        ¦
¦кредиту);                    ¦        ¦
¦- страхування майна (крім залізничного,     ¦        ¦
¦наземного, повітряного, водного транспорту   ¦        ¦
¦(морського внутрішнього та інших видів водного ¦        ¦
¦транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу);¦        ¦
¦- страхування від вогневих ризиків та ризиків  ¦        ¦
¦стихійних явищ;                 ¦        ¦
¦- страхування від нещасних випадків.      ¦        ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту     ¦   6926   ¦
¦страхового нагляду від 06.03.2007 N 168-л про  ¦        ¦
¦видачу Відкритому акціонерному товариству    ¦        ¦
¦"Страхова компанія "Скайд" (ідентифікаційний  ¦        ¦
¦код 16295210; 04050, місто Київ, вулиця     ¦        ¦
¦Глибочицька, 72) безстрокових ліцензій на    ¦        ¦
¦провадження страхової діяльності:        ¦        ¦
¦у формі добровільного страхування, а саме    ¦        ¦
¦таких видів:                  ¦        ¦
¦страхування від нещасних випадків;       ¦        ¦
¦страхування наземного транспорту        ¦        ¦
¦(крім залізничного);              ¦        ¦
¦страхування вантажів та багажу         ¦        ¦
¦(вантажобагажу);                ¦        ¦
¦страхування від вогневих ризиків та ризиків   ¦        ¦
¦стихійних явищ;                 ¦        ¦
¦страхування цивільної відповідальності власників¦        ¦
¦наземного транспорту (включаючи відповідальність¦        ¦
¦перевізника);                  ¦        ¦
¦страхування відповідальності перед третіми   ¦        ¦
¦особами [крім цивільної відповідальності    ¦        ¦
¦власників наземного транспорту, відповідальності¦        ¦
¦власників повітряного транспорту,        ¦        ¦
¦відповідальності власників водного транспорту  ¦        ¦
¦(включаючи відповідальність перевізника)];   ¦        ¦
¦страхування майна [крім залізничного, наземного,¦        ¦
¦повітряного, водного транспорту (морського   ¦        ¦
¦внутрішнього та інших видів водного транспорту),¦        ¦
¦вантажів та багажу (вантажобагажу)];      ¦        ¦
¦у формі обов'язкового страхування, а саме    ¦        ¦
¦такого виду:                  ¦        ¦
¦особисте страхування від нещасних випадків   ¦        ¦
¦на транспорті.                 ¦        ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту     ¦   6927   ¦
¦страхового нагляду від 06.03.2007 N 169-л про  ¦        ¦
¦видачу Відкритому акціонерному товариству    ¦        ¦
¦Національній акціонерній страховій компанії   ¦        ¦
¦"Оранта" (ідентифікаційний код 00034186;    ¦        ¦
¦місцезнаходження: 01015, місто Київ, вулиця   ¦        ¦
¦Січневого повстання, 34-в) безстрокових ліцензій¦        ¦
¦на провадження страхової діяльності: у формі  ¦        ¦
¦обов'язкового страхування, а саме таких видів: ¦        ¦
¦страхування життя і здоров'я спеціалістів    ¦        ¦
¦ветеринарної медицини;             ¦        ¦
¦особисте страхування працівників відомчої    ¦        ¦
¦(крім тих, які працюють в установах       ¦        ¦
¦і організаціях, що фінансуються з Державного  ¦        ¦
¦бюджету України) та сільської пожежної охорони ¦        ¦
¦і членів добровільних пожежних дружин (команд);¦        ¦
¦особисте страхування від нещасних випадків на  ¦        ¦
¦транспорті;                   ¦        ¦
¦особисте страхування медичних і фармацевтичних ¦        ¦
¦працівників (крім тих, які працюють в установах ¦        ¦
¦і організаціях, що фінансуються з Державного  ¦        ¦
¦бюджету України) на випадок інфікування вірусом ¦        ¦
¦імунодефіциту людини при виконанні ними     ¦        ¦
¦службових обов'язків;              ¦        ¦
¦у формі добровільного страхування, а саме таких ¦        ¦
¦видів:                     ¦        ¦
¦страхування наземного транспорту        ¦        ¦
¦(крім залізничного);              ¦        ¦
¦страхування водного транспорту (морського    ¦        ¦
¦внутрішнього та інших видів водного транспорту);¦        ¦
¦страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); ¦        ¦
¦страхування цивільної відповідальності власників¦        ¦
¦наземного транспорту (включаючи відповідальність¦        ¦
¦перевізника);                  ¦        ¦
¦страхування відповідальності власників водного ¦        ¦
¦транспорту (включаючи відповідальність     ¦        ¦
¦перевізника);                  ¦        ¦
¦страхування відповідальності перед третіми   ¦        ¦
¦особами [крім цивільної відповідальності    ¦        ¦
¦власників наземного транспорту, відповідальності¦        ¦
¦власників повітряного транспорту,        ¦        ¦
¦відповідальності власників водного транспорту  ¦        ¦
¦(включаючи відповідальність перевізника)];   ¦        ¦
¦страхування фінансових ризиків;         ¦        ¦
¦страхування від нещасних випадків.       ¦        ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту     ¦   6928   ¦
¦страхового нагляду від 06.03.2007 N 170-л про  ¦        ¦
¦видачу Закритому акціонерному товариству    ¦        ¦
¦"Слов'янська страхова компанія"         ¦        ¦
¦(ідентифікаційний код 33637321;         ¦        ¦
¦місцезнаходження: м. Київ,           ¦        ¦
¦вул. Предславинська, 34-б) безстрокових ліцензій¦        ¦
¦на провадження страхової діяльності, а саме   ¦        ¦
¦такого виду страхування:            ¦        ¦
¦у формі добровільного:             ¦        ¦
¦страхування майна [крім залізничного, наземного,¦        ¦
¦повітряного, водного транспорту (морського   ¦        ¦
¦внутрішнього та інших видів водного транспорту),¦        ¦
¦вантажів та багажу (вантажобагажу)];      ¦        ¦
¦страхування від нещасних випадків;       ¦        ¦
¦страхування цивільної відповідальності     ¦        ¦
¦власників наземного транспорту (включаючи    ¦        ¦
¦відповідальність перевізника);         ¦        ¦
¦страхування наземного транспорту        ¦        ¦
¦(крім залізничного);              ¦        ¦
¦страхування від вогневих ризиків та ризиків   ¦        ¦
¦стихійних явищ;                 ¦        ¦
¦страхування відповідальності перед третіми   ¦        ¦
¦особами [крім цивільної відповідальності    ¦        ¦
¦власників наземного транспорту,         ¦        ¦
¦відповідальності власників повітряного     ¦        ¦
¦транспорту, відповідальності власників водного ¦        ¦
¦транспорту (включаючи відповідальність     ¦        ¦
¦перевізника)].                 ¦        ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту     ¦   6929   ¦
¦страхового нагляду від 06.03.2007 N 171-л про  ¦        ¦
¦видачу Акціонерному товариству закритого типу  ¦        ¦
¦"Українська страхова компанія" (ідентифікаційний¦        ¦
¦код 20346864; місцезнаходження: Донецька    ¦        ¦
¦область, м. Авдіївка, вул. Комунальна, 4)    ¦        ¦
¦безстрокових ліцензій на провадження страхової ¦        ¦
¦діяльності у формі добровільного страхування, а ¦        ¦
¦саме таких видів:                ¦        ¦
¦страхування від нещасних випадків;       ¦        ¦
¦страхування майна [крім залізничного,      ¦        ¦
¦наземного, повітряного, водного транспорту   ¦        ¦
¦(морського внутрішнього та інших видів     ¦        ¦
¦водного транспорту), вантажів та багажу     ¦        ¦
¦(вантажобагажу)];                ¦        ¦
¦страхування від вогневих ризиків та       ¦        ¦
¦ризиків стихійних явищ.             ¦        ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту     ¦   6930   ¦
¦страхового нагляду від 07.03.2007 N 174-л про  ¦        ¦
¦видачу Закритому акціонерному товариству    ¦        ¦
¦"Страхова Компанія "ПРОВIДНА" (ідентифікаційний ¦        ¦
¦код 23510137; місцезнаходження: 03049, місто  ¦        ¦
¦Київ, проспект Повітрофлотський, 25)      ¦        ¦
¦безстрокових ліцензій на провадження страхової ¦        ¦
¦діяльності:                   ¦        ¦
¦у формі добровільного страхування, а саме таких ¦        ¦
¦видів:                     ¦        ¦
¦страхування від нещасних випадків;       ¦        ¦
¦страхування здоров'я на випадок хвороби;    ¦        ¦
¦страхування наземного транспорту        ¦        ¦
¦(крім залізничного);              ¦        ¦
¦страхування водного транспорту (морського    ¦        ¦
¦внутрішнього та інших видів водного транспорту);¦        ¦
¦страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); ¦        ¦
¦страхування від вогневих ризиків та ризиків   ¦        ¦
¦стихійних явищ;                 ¦        ¦
¦страхування майна [крім залізничного,      ¦        ¦
¦наземного, повітряного, водного транспорту   ¦        ¦
¦(морського внутрішнього та інших видів водного ¦        ¦
¦транспорту), вантажів та багажу         ¦        ¦
¦(вантажобагажу)];                ¦        ¦
¦страхування відповідальності перед третіми   ¦        ¦
¦особами [крім цивільної відповідальності    ¦        ¦
¦власників наземного транспорту,         ¦        ¦
¦відповідальності власників повітряного     ¦        ¦
¦транспорту, відповідальності власників водного ¦        ¦
¦транспорту (включаючи відповідальність     ¦        ¦
¦перевізника)];                 ¦        ¦
¦страхування цивільної відповідальності власників¦        ¦
¦наземного транспорту (включаючи відповідальність¦        ¦
¦перевізника);                  ¦        ¦
¦страхування кредитів (у тому числі       ¦        ¦
¦відповідальності позичальника за непогашення  ¦        ¦
¦кредиту);                    ¦        ¦
¦страхування фінансових ризиків;         ¦        ¦
¦страхування судових витрат;           ¦        ¦
¦у формі обов'язкового страхування, а саме таких ¦        ¦
¦видів:                     ¦        ¦
¦страхування цивільної відповідальності громадян ¦        ¦
¦України, що мають у власності чи іншому     ¦        ¦
¦законному володінні зброю, за шкоду, яка може  ¦        ¦
¦бути заподіяна третій особі або її майну    ¦        ¦
¦внаслідок володіння, зберігання чи використання ¦        ¦
¦цієї зброї;                   ¦        ¦
¦особисте страхування працівників відомчої    ¦        ¦
¦(крім тих, які працюють в установах і      ¦        ¦
¦організаціях, що фінансуються з Державного   ¦        ¦
¦бюджету України) та сільської пожежної охорони ¦        ¦
¦і членів добровільних пожежних дружин (команд); ¦        ¦
¦особисте страхування від нещасних випадків   ¦        ¦
¦на транспорті.                 ¦        ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Схвалити рішення директора департаменту     ¦   6931   ¦
¦страхового нагляду від 12.03.2007 N 176-л про  ¦        ¦
¦видачу Закритому акціонерному товариству    ¦        ¦
¦"Українська акціонерна страхова компанія АСКА" ¦        ¦
¦(ідентифікаційний код 13490997;         ¦        ¦
¦місцезнаходження: місто Київ, вулиця      ¦        ¦
¦Авіаконструктора Антонова, 5) безстрокових   ¦        ¦
¦ліцензій на провадження страхової діяльності: у ¦        ¦
¦формі добровільного страхування, а саме таких  ¦        ¦
¦видів: страхування від нещасних випадків;    ¦        ¦
¦страхування здоров'я на випадок хвороби;    ¦        ¦
¦страхування залізничного транспорту;      ¦        ¦
¦страхування наземного транспорту        ¦        ¦
¦(крім залізничного);              ¦        ¦
¦страхування водного транспорту (морського    ¦        ¦
¦внутрішнього та інших видів водного       ¦        ¦
¦транспорту);                  ¦        ¦
¦страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); ¦        ¦
¦страхування від вогневих ризиків та ризиків   ¦        ¦
¦стихійних явищ;                 ¦        ¦
¦страхування майна [крім залізничного,      ¦        ¦
¦наземного, повітряного, водного транспорту   ¦        ¦
¦(морського внутрішнього та інших видів водного ¦        ¦
¦транспорту), вантажів та багажу         ¦        ¦
¦(вантажобагажу)];                ¦        ¦
¦страхування цивільної відповідальності власників¦        ¦
¦наземного транспорту (включаючи відповідальність¦        ¦
¦перевізника);                  ¦        ¦
¦страхування відповідальності власників водного ¦        ¦
¦транспорту (включаючи відповідальність     ¦        ¦
¦перевізника);                  ¦        ¦
¦страхування відповідальності перед третіми   ¦        ¦
¦особами [крім цивільної відповідальності    ¦        ¦
¦власників наземного транспорту, відповідальності¦        ¦
¦власників повітряного транспорту,        ¦        ¦
¦відповідальності власників водного транспорту  ¦        ¦
¦(включаючи відповідальність перевізника)];   ¦        ¦
¦страхування кредитів (у тому числі       ¦        ¦
¦відповідальності позичальника за непогашення  ¦        ¦
¦кредиту);                    ¦        ¦
¦страхування фінансових ризиків;         ¦        ¦
¦у формі обов'язкового страхування, а саме таких ¦        ¦
¦видів:                     ¦        ¦
¦особисте страхування працівників відомчої    ¦        ¦
¦(крім тих, які працюють в установах і      ¦        ¦
¦організаціях, що фінансуються з Державного   ¦        ¦
¦бюджету України) та сільської пожежної охорони ¦        ¦
¦і членів добровільних пожежних дружин (команд); ¦        ¦
¦особисте страхування від нещасних випадків на  ¦        ¦
¦транспорті;                   ¦        ¦
¦страхування спортсменів вищих категорій.    ¦        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦     Департамент нагляду за кредитними установами     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Схвалити рішення директора Департаменту нагляду ¦   6932   ¦
¦за кредитними установами від 07.03.2007 N 272  ¦        ¦
¦щодо внесення до Державного реєстру фінансових ¦        ¦
¦установ інформації про набуття статусу     ¦        ¦
¦фінансової установи кредитною спілкою      ¦        ¦
¦"Вітязь-Iнвест" (04119, м. Київ,        ¦        ¦
¦вул. Мельникова, буд. 83-д, оф. 119, код    ¦        ¦
¦за ЄДРПОУ 34487296).              ¦        ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Схвалити рішення директора Департаменту нагляду ¦   6933   ¦
¦за кредитними установами від 07.03.2007 N 273  ¦        ¦
¦щодо внесення до Державного реєстру фінансових ¦        ¦
¦установ інформації про набуття статусу     ¦        ¦
¦фінансової установи кредитною спілкою "Iнвестор"¦        ¦
¦(61003, м. Харків, Майдан Конституції, буд. 1, ¦        ¦
¦під'їзд, 7, поверх 6, кімн. 76-16,       ¦        ¦
¦код за ЄДРПОУ 34392201).            ¦        ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Схвалити рішення директора Департаменту нагляду ¦   6934   ¦
¦за кредитними установами від 07.03.2007 N 274  ¦        ¦
¦щодо внесення до Державного реєстру фінансових ¦        ¦
¦установ інформації про фінансову установу -   ¦        ¦
¦юридичну особу публічного права Хмельницьке   ¦        ¦
¦регіональне управління Державної спеціалізованої¦        ¦
¦фінансової установи "Державний фонд сприяння  ¦        ¦
¦молодіжному житловому будівництву" (29000,   ¦        ¦
¦м. Хмельницький, вул. Грушевського, 87,     ¦        ¦
¦код за ЄДРПОУ 22765677).            ¦        ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Схвалити рішення директора Департаменту нагляду ¦   6935   ¦
¦за кредитними установами від 06.03.2007 N 267-Л ¦        ¦
¦про видачу ліцензії на провадження діяльності по¦        ¦
¦залученню внесків (вкладів) членів кредитної  ¦        ¦
¦спілки на депозитні рахунки кредитній спілці  ¦        ¦
¦"Форум-С" (04136, м. Київ,           ¦        ¦
¦вул. Північно-Сирецька, 3, код         ¦        ¦
¦за ЄДРПОУ 21721821) строком на 3 роки.     ¦        ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Схвалити рішення директора Департаменту нагляду ¦   6936   ¦
¦за кредитними установами від 07.03.2007 N 269-Л ¦        ¦
¦про видачу ліцензії на провадження діяльності по¦        ¦
¦залученню внесків (вкладів) членів кредитної  ¦        ¦
¦спілки на депозитні рахунки кредитній спілці  ¦        ¦
¦"КС Еталон" (29000, м. Хмельницький,      ¦        ¦
¦вул. Подільська, 85, оф. 18,          ¦        ¦
¦код за ЄДРПОУ 34419975) строком на 3 роки.   ¦        ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Схвалити рішення директора Департаменту нагляду ¦   6937   ¦
¦за кредитними установами від 07.03.2007 N 270-Л ¦        ¦
¦про видачу ліцензії на провадження діяльності по¦        ¦
¦залученню внесків (вкладів) членів кредитної  ¦        ¦
¦спілки на депозитні рахунки кредитній спілці  ¦        ¦
¦"Українська народна каса "Сватова-Лучка"    ¦        ¦
¦(92600, Луганська обл., м. Сватове,       ¦        ¦
¦майдан Злагоди, б. 1, код за ЄДРПОУ 25684904)  ¦        ¦
¦строком на 5 років з 24.03.2007.        ¦        ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Схвалити рішення директора Департаменту нагляду ¦   6938   ¦
¦за кредитними установами від 07.03.2007 N 271-ЛК¦        ¦
¦про видачу ліцензії на провадження діяльності з ¦        ¦
¦надання фінансових кредитів за рахунок залучених¦        ¦
¦коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної ¦        ¦
¦спілки на депозитні рахунки, кредитній спілці  ¦        ¦
¦"КС Еталон" (29000, м. Хмельницький,      ¦        ¦
¦вул. Подільська, 85, оф. 18,          ¦        ¦
¦код за ЄДРПОУ 34419975).            ¦        ¦
¦------------------------------------------------+---------------¦
¦Схвалити рішення директора Департаменту нагляду ¦   6939   ¦
¦за кредитними установами від 07.03.2007 N 268  ¦        ¦
¦щодо виключення з Державного реєстру фінансових ¦        ¦
¦установ та анулювання ліцензії на здійснення  ¦        ¦
¦діяльності по залученню внесків (вкладів) членів¦        ¦
¦кредитної спілки на депозитні рахунки Кредитної ¦        ¦
¦спілки "Злата Рось" (83048, м. Донецьк,     ¦        ¦
¦пр. Титова, б. 15, кв. 411, код         ¦        ¦
¦за ЄДРПОУ 25605566) у зв'язку з         ¦        ¦
¦припиненням юридичної особи.          ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 13 березня 2007 р. N 307

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка