Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 14 березня 2007 р. N 444
                Київ
 
    Про затвердження Порядку використання у 2007 році
      коштів, передбачених у державному бюджеті
        для надання одноразової матеріальної
            допомоги інвалідам
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок  використання  у  2007  році  коштів,
передбачених  у  державному бюджеті ( 489-16 ) для надання
одноразової матеріальної допомоги інвалідам, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 26
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 14 березня 2007 р. N 444
 
               ПОРЯДОК
     використання у 2007 році коштів, передбачених
      у державному бюджеті ( 489-16 ) для надання
      одноразової матеріальної допомоги інвалідам
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році
коштів, передбачених Мінпраці у державному бюджеті ( 489-16 ) за
програмою "Одноразова матеріальна допомога інвалідам" (далі -
бюджетні кошти).
 
   Розпорядником бюджетних  коштів  нижчого  рівня  є  Фонд
соціального захисту інвалідів (далі - Фонд).
 
   2. Одноразова матеріальна  допомога  інвалідам  (далі  -
допомога) надається інвалідам та дітям-інвалідам на підставі
особистої заяви або заяви одного  з  батьків,  опікуна  чи
піклувальника (законного представника), поданої до управління
праці та соціального захисту населення районної, районної  у
мм. Києві  та  Севастополі  держадміністрації,  структурного
підрозділу з питань праці та соціального захисту  населення
виконавчого органу міської, районної у місті ради (далі - районні
органи соціального захисту), якщо розмір пенсії або державної
соціальної допомоги, призначеної замість пенсії, інваліда та
дитини-інваліда у місяці, що передує місяцю  звернення,  не
перевищує  суми  двох  прожиткових мінімумів для відповідної
категорії населення.
 
   До заяви додаються копії паспорта інваліда, свідоцтва про
народження дитини-інваліда (у разі потреби - копії паспорта
законного представника та  документа,  що  підтверджує  його
повноваження), висновку медико-соціальної експертної комісії або
лікувально-консультативної  комісії  лікувально-профілактичного
закладу  (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності,
завірених районними органами соціального захисту.
 
   3. Допомога надається один раз на рік у розмірі, що не
перевищує встановленого законом прожиткового мінімуму для осіб, що
втратили працездатність, на день звернення за допомогою. Рішення
про  надання  допомоги  та її розмір приймається керівником
відповідного органу соціального захисту за місцем фактичного
проживання  інваліда  та дитини-інваліда (далі - інвалід) з
урахуванням акта обстеження матеріально-побутових  умов  його
проживання та підстав звернення за наданням допомоги.
 
   4. Розподіл бюджетних коштів здійснюється між Фондом та його
територіальними відділеннями з урахуванням чисельності інвалідів у
розрізі регіонів.
 
   5. Територіальні відділення Фонду інформують у тижневий строк
після затвердження кошторисів  або  внесення  до  них  змін
Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки
Крим, головні управління праці та соціального захисту населення
обласних,  Головне  управління  соціального захисту населення
Київської і управління праці та соціального захисту населення
Севастопольської міських держадміністрацій (далі - обласні органи
соціального захисту) щодо обсягів бюджетних призначень з їх
помісячною розбивкою за зазначеною програмою для їх подальшого
розподілу між районними органами соціального захисту.
 
   6. Для виплати допомоги районні органи соціального захисту у
міру надходження заяв від інвалідів у межах обсягів бюджетних
призначень подають до обласних органів  соціального  захисту
затверджені керівником відповідного органу соціального захисту
реєстри отримувачів допомоги, які надходять від обласних органів
соціального захисту до територіальних відділень Фонду.
 
   На підставі  зазначених реєстрів територіальні відділення
Фонду здійснюють виплату допомоги через вузли (центри) поштового
зв'язку  за  місцем  знаходження відповідного територіального
відділення Фонду або за разовими дорученнями через  поштові
перекази, або шляхом перерахування на особисті банківські рахунки
інвалідів чи їх законних представників.
 
   Iнвалідам, які не мають законних представників і не можуть
самостійно пересуватися у зв'язку з хворобою або фізичною вадою,
виплата допомоги здійснюється тільки за разовими дорученнями через
поштові перекази.
 
   7. Операції, пов'язані з бюджетними коштами, проводяться
відповідно до Порядку обслуговування державного  бюджету  за
видатками ( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
 
   8. Допомога  може надаватися Фондом на підставі рішення
Мінпраці, прийнятого за заявою інваліда, згідно з  реєстром
отримувачів  допомоги,  підписаним  відповідальними посадовими
особами Мінпраці.
 
   9. Витрачання бюджетних коштів відображається Фондом та його
територіальними відділеннями у квартальних та річному звітах.
 
   10. Територіальні відділення Фонду щомісяця до 10 числа
наступного періоду подають обласним органам соціального захисту
реєстри  виплат  (перерахування)  допомоги  для  контролю за
відповідними видатками та Фонду - звіт про використання бюджетних
коштів.
 
   11. Фонд щокварталу до 15 числа наступного місяця подає
Мінпраці та Мінфіну зведений звіт про використання бюджетних
коштів.
 
   12. Форми заяви, реєстру та звіту затверджуються Мінпраці.
 
   13. Мінпраці  за поданням Фонду затверджує результативні
показники щодо виконання бюджетної програми з  поквартальною
розбивкою та подає їх Мінфіну у двотижневий строк.
 
   Iнформацію про виконання поквартальних показників Мінпраці
подає Мінфіну щомісяця до 15 числа наступного періоду та за
результатами виконання показників за одинадцять місяців.
 
   Мінпраці за поданням Фонду надсилає у триденний строк після
прийняття Державним казначейством квартальних звітів уточнену
інформацію щодо виконання показників Мінфіну.
 
   У разі невиконання результативних показників Мінпраці утворює
комісію, яка розглядає питання щодо подальшого фінансування, про
рішення якої Мінпраці письмово повідомляє у триденний строк Мінфін
та Державне казначейство.
 
   У разі коли під час виконання бюджетної програми допущено
суттєві порушення, Мінфін та Мінпраці проводять узгоджувальні
наради, за результатами яких  вносять  на  розгляд  Першого
віце-прем'єр-міністра України, Міністра фінансів пропозиції щодо
подальшого порядку її фінансування.
 
   14. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів
покладається на Фонд та Мінпраці.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка