Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку використання в 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо боротьби з корупцією

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 14 березня 2007 р. N 453
                Київ
 
    Про затвердження Порядку використання в 2007 році
     коштів, передбачених у державному бюджеті для
      проведення заходів щодо боротьби з корупцією
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок  використання  в  2007  році  коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) для проведення
заходів щодо боротьби з корупцією (додається).
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 31
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 14 березня 2007 р. N 453
 
               ПОРЯДОК
     використання в 2007 році коштів, передбачених
     у державному бюджеті ( 489-16 ) для проведення
        заходів щодо боротьби з корупцією
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) Мінфіну за
програмою "Заходи по боротьбі з корупцією" (далі - бюджетні
кошти), що розроблена на виконання Указів Президента України від
11 вересня 2006 р. N 742 ( 742/2006 ) "Про Концепцію подолання
корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та від 31 липня
2004 р. N 854 ( 854/2004 ) "Про забезпечення умов для більш
широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики" за участю громадських організацій.
 
   2. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення таких заходів:
 
   організація інформаційно-аналітичної діяльності, пов'язаної з
протидією корупції в усіх регіонах;
 
   підготовка та випуск радіо- і телепередач, газет, бюлетенів,
брошур антикорупційного спрямування;
 
   організація та  проведення науково-практичних конференцій,
семінарів, зустрічей за круглим столом з питань виявлення та
викорінення корупції, зокрема в органах виконавчої влади;
 
   проведення аналізу актів законодавства у сфері боротьби з
корупцією та підготовка на розгляд Кабінету Міністрів України
пропозицій щодо його вдосконалення;
 
   розроблення на основі вивчення зарубіжного досвіду боротьби з
корупцією методичних рекомендацій щодо визначення шляхів подолання
корупції в Україні.
 
   3. Зазначені у пункті 2 цього Порядку заходи здійснюються
уповноваженою громадською організацією, яка  визначається  за
результатами  відкритого конкурсу, що проводиться Мінфіном у
встановленому ним порядку.
 
   У конкурсі можуть брати участь  громадські  організації,
основним  напрямом  статутної  діяльності яких є боротьба з
корупцією.
 
   Критеріями визначення переможця є наявність у громадської
організації:
 
   досвіду співпраці з органами державної влади, бюджетними
установами та організаціями з питань боротьби з корупцією;
 
   зв'язків з міжнародними організаціями у сфері боротьби з
корупцією;
 
   своїх представництв   у   регіонах   та   належної
матеріально-технічної бази для здійснення  у  повному  обсязі
заходів, визначених у пункті 2 цього Порядку;
 
   в її штаті аналітиків, журналістів та інших фахівців, які
мають досвід роботи з надання юридичної та соціальної допомоги
громадянам, що постраждали від проявів корупції;
 
   заснованого нею загальнодержавного друкованого засобу масової
інформації антикорупційного спрямування.
 
   4. Мінфін:
 
   визначає переможця відкритого конкурсу одержувачем бюджетних
коштів і включає його до мережі установ та організацій, які
отримують кошти з державного бюджету;
 
   укладає з одержувачем  бюджетних  коштів  договір,  яким
регулюються відносини, пов'язані з виконанням бюджетної програми.
 
   У договорі обов'язково зазначаються такі умови:
 
   визначена в договорі сума та зобов'язання сторін за договором
підлягають відповідному коригуванню у разі внесення змін до
бюджетних призначень на поточний рік та ненадходження бюджетних
коштів на їх рахунок у Державному казначействі;
 
   закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів
здійснюється відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );
 
   сторони договору визначають заходи з виконання бюджетної
програми, його результативні показники з поквартальною розбивкою,
порядок фінансування, обліку, звітування та контролю, а також
відповідальність за взяті одержувачем бюджетних коштів зобов'язань
та їх цільове використання.
 
   5. Перерахування бюджетних коштів здійснюється відповідно до
Порядку обслуговування     державного    бюджету    за
видатками ( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
 
   6. Iнформація  про  виконання  результативних  показників
подається Мінфіну у тижневий строк після завершення звітного
кварталу та одинадцяти місяців.
 
   Мінфін щокварталу проводить аналіз стану фінансування та
виконання одержувачем бюджетних коштів результативних показників.
 
   У разі коли під час виконання бюджетної програми допущено
суттєві  порушення,  Мінфін  вносить  на  розгляд  Першого
віце-прем'єр-міністра України, Міністра фінансів пропозиції щодо
подальшого її фінансування.
 
   7. Складення та подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним
витрачанням здійснюються відповідно до законодавства.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка