Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 14 березня 2007 р. N 455
                Київ
 
    Про затвердження Порядку використання у 2007 році
   коштів, передбачених у державному бюджеті для надання
    кредитів на реалізацію інноваційних та інвестиційних
          проектів у галузях економіки
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок використання у 2007 році  коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) для надання кредитів
на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях
економіки, що додається.
 
   2. Державному  агентству  з  інвестицій  та інновацій у
десятиденний строк:
 
   затвердити за  погодженням  з  Міністерством  фінансів,
Міністерством  економіки,  Міністерством  освіти  і науки та
Національним агентством  з  питань  забезпечення  ефективного
використання енергетичних ресурсів порядок проведення конкурсного
відбору інноваційних та  інвестиційних  проектів  у  галузях
економіки,  у  першу  чергу  з  впровадження  передових
енергозберігаючих  технологій  та  технологій  з  виробництва
альтернативних джерел палива;
 
   забезпечити укладення  договору  з  Українською державною
інноваційною компанією про надання коштів з державного бюджету для
кредитування зазначених проектів.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 42
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 14 березня 2007 р. N 455
 
               ПОРЯДОК
     використання у 2007 році коштів, передбачених
      у державному бюджеті ( 489-16 ) для надання
       кредитів на реалізацію інноваційних та
      інвестиційних проектів у галузях економіки
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році
коштів, передбачених  Держінвестицій  у  державному  бюджеті
( 489-16 )  за програмою: "Надання  кредитів  на  реалізацію
інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у
першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій
та технологій з виробництва альтернативних джерел палива" (далі -
бюджетні кошти).
 
   2. Для кредитування  суб'єктів  господарювання  (далі  -
позичальники), які реалізують інноваційні та інвестиційні проекти
у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових
енергозберігаючих  технологій  та  технологій  з  виробництва
альтернативних джерел палива (далі - проекти), бюджетні кошти
надаються Українській державній інноваційній компанії (далі -
Компанія) згідно з помісячним розписом асигнувань на умовах
повернення, платності, строковості та цільового використання.
 
   3. Держінвестицій укладає з Компанією договір про надання
бюджетних коштів для кредитування проектів.
 
   У договорі зазначаються умови перерахування та повернення
коштів до державного бюджету, плати за використання бюджетних
коштів, обов'язковість страхування Компанією відповідальності за
неповернення  коштів  до державного бюджету, відповідальність
Компанії за неповернення цих коштів.
 
   4. Розмір плати позичальника за користування кредитом не
повинен перевищувати 7 відсотків річних, з яких 0,5 відсотка
перераховується до державного бюджету як плата за використання
бюджетних  коштів,  а  решта  використовується Компанією для
обслуговування кредитів та на відшкодування витрат із страхування.
 
   Компанія не має права додатково стягувати будь-які платежі,
пов'язані з наданням та обслуговуванням кредитів.
 
   5. Страхування відповідальності за неповернення коштів до
державного бюджету Компанія проводить за власний рахунок. У разі
настання страхового випадку уповноважені страховики здійснюють
страхову виплату до державного бюджету, що зазначається у договорі
страхування.
 
   Уповноважені страховики визначаються у встановленому законом
порядку.
 
   6. Проекти відбираються на  конкурсній  основі.  Порядок
проведення  конкурсного відбору проектів та склад конкурсної
комісії затверджуються Держінвестицій за погодженням з Мінфіном,
Мінекономіки, МОН та НАЕР.
 
   До складу конкурсної комісії входять представники Мінфіну,
Мінекономіки,  МОН,  Мінпромполітики,  Держінвестицій,  НАЕР,
Національної академії наук і Компанії. Організаційне забезпечення
роботи конкурсної комісії покладається на Компанію.
 
   7. Порядок проведення конкурсного відбору проектів повинен
містити такі вимоги:
 
   1) до  проекту  -  ефективність  (обсяг прибутку, строк
окупності, створення нових робочих місць, надходження платежів до
бюджету);
 
   2) до позичальника - відсутність більш як за два місяці
заборгованості з виплати заробітної плати, із сплати податків,
зборів (обов'язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів
і Пенсійного фонду, наявність кадрового, науково-технічного та
виробничого потенціалу.
 
   У порядку  також  визначається  перелік  документів, які
подаються позичальником конкурсній комісії.
 
   8. У першу чергу  кредитуються  проекти,  які  отримали
позитивний  висновок  НАЕР  про  їх  ефективність в частині
впровадження передових енергозберігаючих технологій та технологій
з виробництва альтернативних джерел палива та/або свідоцтво про
державну реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного)
проекту.
 
   Висновок про ефективність проекту НАЕР видає позичальнику
протягом 14 календарних днів після надходження до нього проекту.
 
   У разі потреби за рішенням НАЕР строк розгляду проекту може
бути продовжено до 10 календарних днів.
 
   9. Iнформація про проведення конкурсу розміщується у засобах
масової інформації, зокрема в газеті "Урядовий кур'єр", і на
офіційному веб-сайті Держінвестицій та Компанії.
 
   10. Позичальники,  яким надається фінансова підтримка за
іншими бюджетними програмами або за рахунок коштів міжнародних
фінансових організацій на реалізацію проектів, не мають права на
отримання кредиту.
 
   11. Строк надання позичальникам кредитів  на  реалізацію
проектів не може перевищувати п'яти років.
 
   Кредити поділяються на:
 
   середньострокові - від одного до трьох років;
 
   довгострокові - від трьох до п'яти років.
 
   12. Повернення середньострокових кредитів починається через
рік, довгострокових - через два роки після їх надання.
 
   13. Держінвестицій подає Міжвідомчій раді з питань інвестицій
та інноваційного розвитку (далі - Міжвідомча рада) до 10 числа
місяця, що передує місяцю, в якому планується перерахування
бюджетних  коштів,  підготовлені  Компанією  експертні оцінки
проектів.
 
   Міжвідомча рада за результатами розгляду експертних оцінок та
матеріалів,  що  додаються  до  проектів,  приймає  рішення
рекомендаційного характеру про доцільність виділення бюджетних
коштів для кредитування проектів.
 
   З урахуванням рекомендацій Міжвідомчої ради конкурсна комісія
приймає остаточне рішення щодо кредитування проектів. Рішення
конкурсної комісії оформлюється протоколом, один примірник якого
надсилається Міжвідомчій раді в порядку інформації.
 
   14. Попередній графік перерахування і повернення коштів до
державного бюджету Компанія погоджує з Держінвестицій та Державним
казначейством.
 
   15. На підставі протоколу конкурсної комісії Компанія укладає
з позичальником кредитний договір, в якому визначаються умови
повернення кредиту, нарахування і сплати відсотків за користування
кредитом, вид та розмір його забезпечення.
 
   16. Компанія подає Держінвестицій до 20 числа місяця, що
передує місяцю, в якому планується перерахування бюджетних коштів,
реєстр кредитних договорів, на підставі якого укладає додатковий
договір з Держінвестицій.
 
   Держінвестицій на підставі додаткового договору та реєстру
укладених  кредитних договорів перераховує бюджетні кошти на
реєстраційний  рахунок  Компанії,  відкритий  у  Державному
казначействі, для їх подальшого використання на кредитування
проектів.
 
   17. Складення і подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим використанням
здійснюються в установленому законодавством порядку.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка