Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 14 березня 2007 р. N 449
                Київ
 
       Про затвердження Порядку використання
     у 2007 році коштів, передбачених у державному
    бюджеті для розвитку і реконструкції централізованих
       систем водопостачання та водовідведення
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок  використання  у  2007  році  коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) для розвитку і
реконструкції  централізованих  систем  водопостачання  та
водовідведення, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 21
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 14 березня 2007 р. N 449
 
               ПОРЯДОК
     використання у 2007 році коштів, передбачених
      у державному бюджеті ( 489-16 ) для розвитку
       і реконструкції централізованих систем
         водопостачання та водовідведення
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році
коштів, передбачених Мінбуду (далі - головний розпорядник) у
державному бюджеті ( 489-16 )  за  програмою  "Розвиток  та
реконструкція  централізованих  систем  водопостачання  та
водовідведення" (далі - бюджетні кошти).
 
   2. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання:
 
   заходів, що визначені Програмою реформування та розвитку
водопровідно-каналізаційного господарства Донецької області на
2005-2009 роки і період до 2015 року, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів  України  від  23 грудня 2004 р. N 1731
( 1731-2004-п )  (Офіційний вісник України, 2004 р., N  52,
ст. 3441), - в обсязі 69 388 тис. гривень;
 
   заходів, що визначені Програмою реформування та розвитку
водопровідно-каналізаційного господарства Луганської області на
2004-2006 роки і період до 2010 року, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 13  липня  2004  р.  N  919
( 919-2004-п )   (Офіційний вісник України, 2004 р., N 28,
ст. 1898), - в обсязі 31 590 тис. гривень;
 
   заходів щодо підвищення надійності, ефективності і безпеки
водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської
області на 2000-2010 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів
України від 20 грудня 2000 р. N 1844 ( 1844-2000-п ), - в обсязі
29 022 тис. гривень.
 
   Бюджетні кошти в обсязі 70 000 тис. гривень розподіляються
головним  розпорядником  між  регіонами  пропорційно величині
відношення чисельності населення у кожному регіоні до  його
загальної чисельності в Україні, крім Донецької, Луганської та
Харківської областей.
 
   У разі використання бюджетних коштів не в повному обсязі
головний розпорядник має право здійснювати їх перерозподіл за
погодженням з Мінфіном.
 
   3. Бюджетні кошти виділяються за наявності затвердженої в
установленому  порядку  проектно-кошторисної  документації  на
виконання робіт на конкретному об'єкті, що розроблена відповідно
до  Порядку  затвердження  інвестиційних  програм і проектів
будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня
2002 р. N 483 ( 483-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 15,  ст. 800), та за умови застосування енергозберігаючих
технологій.
 
   4. Бюджетні кошти у першу чергу виділяються:
 
   на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася
внаслідок недостатнього фінансування із державного бюджету за
програмою "Розвиток та реконструкція  централізованих  систем
водопостачання та водовідведення" ( 3235-15 ) у 2006 році;
 
   для фінансування пускових будов і об'єктів;
 
   для фінансування робіт з покращення якості питної води з
метою приведення її у відповідність з  вимогами  державного
стандарту.
 
   5. Перелік об'єктів централізованих систем водопостачання та
водовідведення, на розвиток і реконструкцію яких спрямовуються
бюджетні  кошти,  затверджується  головним  розпорядником  за
погодженням з Мінфіном на підставі  пропозицій  Міністерства
житлово-комунального  господарства Автономної Республіки Крим,
структурних підрозділів з  питань  комунального  господарства
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,
підготовлених з урахуванням вимог пункту 3 цього Порядку.
 
   6. Головний розпорядник визначає розпорядниками бюджетних
коштів  нижчого  рівня  Міністерство  житлово-комунального
господарства Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з
питань  комунального  господарства  обласних,  Київської  та
Севастопольської міських держадміністрацій і делегує їм функції
замовника відповідних робіт згідно із законодавством.
 
   7. Визначення виконавців робіт з розвитку та реконструкції
централізованих систем  водопостачання  та  водовідведення  і
укладення з ними відповідних договорів здійснюється Міністерством
житлово-комунального господарства Автономної Республіки  Крим,
структурними  підрозділами з питань комунального господарства
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
   8. Перерахування бюджетних коштів проводиться відповідно до
Порядку обслуговування  державного  бюджету  за  видатками
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
 
   9. Вартість робіт, виконаних у 2007 році на об'єктах за
рахунок бюджетних коштів, відображається у бухгалтерському обліку
замовника як незавершене будівництво.
 
   Після прийняття об'єкта в експлуатацію здійснюється його
передача  від замовника до балансоутримувача з відображенням
відповідної операції у бухгалтерському обліку.
 
   10. Ведення  бухгалтерського  обліку  здійснюється  в
установленому законодавством порядку.
 
   11. Складення  та  подання  фінансової  звітності  про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка