Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для облаштування спортивних, зокрема футбольних майданчиків

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 14 березня 2007 р. N 437
                Київ
 
       Про затвердження Порядку використання
        у 2007 році коштів, передбачених у
        державному бюджеті для облаштування
      спортивних, зокрема футбольних майданчиків
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок  використання  у  2007  році  коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) для облаштування
спортивних, зокрема футбольних майданчиків, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 14 березня 2007 р. N 437
 
               ПОРЯДОК
     використання у 2007 році коштів, передбачених
     у державному бюджеті ( 489-16 ) для облаштування
      спортивних, зокрема футбольних майданчиків
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році
коштів, передбачених  у  державному  бюджеті  (  489-16  )
Мінсім'ямолодьспорту за програмою  "Видатки  на  облаштування
спортивних та футбольних майданчиків" (далі - бюджетні кошти).
 
   2. Бюджетні кошти спрямовуються на закупівлю товарів (з
урахуванням вартості відповідних послуг з доставки та робіт з
монтажу (далі - товари) для облаштування спортивних, зокрема
футбольних майданчиків (далі - майданчики).
 
   3. Рада міністрів Автономної Республіки  Крим,  обласні,
Київська  та Севастопольська міські держадміністрації подають
Мінсім'ямолодьспорту заявки  про  виділення  майданчиків  за
встановленою ним формою.
 
   Під час складання заявок передбачаються такі вимоги:
 
   розташування майданчиків у житлових кварталах (мікрорайонах)
міст та селах з населенням не менш як 1 тис. осіб;
 
   виконання підготовчих робіт, необхідних для  облаштування
майданчиків, за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших джерел
фінансування та забезпечення місцевими органами виконавчої влади
подальшого функціонування облаштованих майданчиків у разі, коли у
місцевому бюджеті передбачено видатки на виконання відповідної
програми;
 
   визначення бюджетних установ, які будуть брати участь в
облаштуванні  майданчиків  та  забезпечувати  їх  подальше
функціонування (далі - бюджетні установи).
 
   4. Закупівля  товарів  за  бюджетні  кошти  здійснюється
відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
   5. Мінсім'ямолодьспорт  за  результатами розгляду поданих
заявок виходячи з принципу ефективного використання бюджетних
коштів  та  з  урахуванням  необхідності виконання бюджетних
зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного
казначейства,  визначає  перелік  товарів  із зазначенням їх
характеристик та забезпечує складення тендерної документації.
 
   6. До договорів про закупівлю товарів, які укладаються з
переможцями торгів (тендерів), обов'язково включаються вимоги
щодо:
 
   визначення строку (етапів) виконання робіт з облаштування
майданчиків та відповідальність виконавців за їх порушення;
 
   недопущення включення до собівартості товарів витрат, які
безпосередньо не пов'язані з облаштуванням майданчиків,  або
необґрунтованого завищення їх вартості;
 
   відповідного коригування суми, визначеної в договорі про
закупівлю товарів, та зобов'язань сторін за договором у разі
зменшення  бюджетних призначень під час уточнення показників
державного бюджету.
 
   7. Після проведення процедури закупівлі товарів та укладення
договорів  про їх закупівлю з переможцями торгів (тендерів)
Мінсім'ямолодьспорт здійснює розподіл відповідних товарів для
облаштування  майданчиків  між  адміністративно-територіальними
одиницями, а також укладає з переможцями торгів (тендерів) та
бюджетними установами договори про облаштування майданчиків і
забезпечення їх подальшого функціонування.
 
   8. Операції з бюджетними коштами проводяться відповідно до
Порядку обслуговування  державного  бюджету  за  видатками
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
 
   9. Мінсім'ямолодьспорт відповідно до укладених договорів про
закупівлю товарів може здійснювати попередню оплату у розмірі до
30 відсотків їх вартості відповідно до  постанови  Кабінету
Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 ( 1404-2006-п )
"Питання попередньої оплати товарів, робіт  та  послуг,  що
закуповуються за  бюджетні  кошти" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 41, ст. 2752).
 
   Остаточна оплата   вартості   товарів   здійснюється
Мінсім'ямолодьспортом на підставі актів їх приймання-передачі,
підписаних сторонами договору про закупівлю товарів, договору про
облаштування  майданчиків  і  забезпечення  їх  подальшого
функціонування, та оформлених актів введення  майданчиків  в
експлуатацію, які подаються органам Державного казначейства для
реєстрації зобов'язань.
 
   10. Придбані товари Мінсім'ямолодьспорт передає бюджетним
установам в установленому законодавством порядку.
 
   11. Мінсім'ямолодьспорт  здійснює  контроль  за  належним
дотриманням умов договорів про  закупівлю  товарів  та  про
облаштування  майданчиків  і  забезпечення  їх  подальшого
функціонування.
 
   12. Мінсім'ямолодьспорт затверджує результативні показники
виконання бюджетної програми з поквартальною розбивкою та подає
Мінфіну у місячний строк.
 
   Iнформація про виконання результативних показників разом з
відомостями про стан облаштування майданчиків та використання
бюджетних  коштів,  передбачених  на  цю  мету,  у  розрізі
адміністративно-територіальних   одиниць  подається  Мінфіну
щокварталу до 20 числа наступного місяця та за одинадцять місяців.
 
   У разі невиконання зазначених показників Мінсім'ямолодьспорт
утворює  комісію,  яка  розглядає  питання  щодо доцільності
продовження фінансування. Про рішення комісії Мінсім'ямолодьспорт
письмово повідомляє Мінфіну.
 
   У разі коли під час виконання бюджетної програми допущено
суттєві порушення, Мінфін  та  Мінсім'ямолодьспорт  проводять
узгоджувальні наради, за результатами яких вносять на розгляд
Першого  віце-прем'єр-міністра  України,  Міністра  фінансів
пропозиції щодо подальшого порядку її фінансування.
 
   13. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів
покладається на Мінсім'ямолодьспорт.
 
   14. Складення  та  подання  фінансової  звітності  про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка