Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення представництва України під час розгляду справ у Міжнародному Суді ООН

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 14 березня 2007 р. N 442
                Київ
 
       Про затвердження Порядку використання
     у 2007 році коштів, передбачених у державному
     бюджеті для забезпечення представництва України
     під час розгляду справ у Міжнародному Суді ООН
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок  використання  у  2007  році  коштів,
передбачених у державному бюджеті  ( 489-16 ) для забезпечення
представництва України під час розгляду справ у Міжнародному Суді
ООН, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 27
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 14 березня 2007 р. N 442
 
               ПОРЯДОК
     використання у 2007 році коштів, передбачених
     у державному бюджеті ( 489-16 ) для забезпечення
     представництва України під час розгляду справ
           у Міжнародному Суді ООН
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році
коштів, передбачених для МЗС у державному бюджеті ( 489-16 ) за
програмою "Забезпечення представництва України під час розгляду
справ у Міжнародному Суді ООН" (далі - бюджетні кошти).
 
   2. Бюджетні  кошти  спрямовуються  МЗС  на  забезпечення
представництва України під час розгляду у Міжнародному Суді ООН
справи  про делімітацію континентального шельфу та виключних
економічних зон України і Румунії в Чорному морі (далі - розгляд
справи), а саме на:
 
   закупівлю послуг юридичних радників та фахівців у сфері
міжнародного права, гідрографії, картографії, делімітації морських
просторів (осіб, які володіють необхідними спеціальними знаннями і
навичками, надають науково-технічну допомогу та опрацьовують і
готують матеріали, пов'язані з розглядом справи);
 
   підготовку процесуальних документів у рамках розгляду справи
відповідно до Статуту Міжнародного  Суду  ООН  (меморандуми,
пояснення тощо);
 
   оплату послуг з перекладу процесуальних та інших документів,
пов'язаних з розглядом справи;
 
   нотаріальне засвідчення документів, пов'язаних з розглядом
справи;  проведення  експертизи  та досліджень, пов'язаних з
розглядом справи; заходи, пов'язані із залученням та отриманням
пояснень свідків;
 
   забезпечення участі  представників  Української  Сторони
(Уповноваженого України у справі про делімітацію континентального
шельфу та виключних економічних зон України і Румунії в Чорному
морі, заступників Уповноваженого України, юридичних радників,
перекладачів, фахівців у сфері міжнародного права, гідрографії,
картографії, делімітації морських просторів, представників МЗС,
інших центральних органів виконавчої влади, організацій і установ,
які беруть участь у підготовці та розгляді справи), у тому числі
оплату витрат на відрядження, для участі у заходах щодо підготовки
та розгляду справи і проведення усних слухань по справі;
 
   формування архіву та проведення  комплексних  аналітичних
досліджень матеріалів, пов'язаних з розглядом справи;
 
   висвітлення в  українських  та іноземних засобах масової
інформації матеріалів, пов'язаних з розглядом справи;
 
   закупівлю наукової літератури з  міжнародного  публічного
права,  зокрема морського права, з питань функціонування та
практики Міжнародного Суду ООН, а також  гідрографічних  та
картографічних матеріалів;
 
   здійснення інших  витрат,  пов'язаних  з  підготовкою та
розглядом справи.
 
   3. Видатки, пов'язані з розглядом справи, здійснюються на
підставі підтвердних документів та відповідно до плану заходів
щодо розгляду справи на 2007 рік, який розробляється МЗС разом з
Міжвідомчою робочою групою із захисту прав та інтересів України в
Міжнародному Суді ООН і затверджується МЗС.
 
   4. МЗС готує за результатами виконання плану заходів щодо
розгляду справи на 2007 рік та з урахуванням інформації, що
надійшла від центральних органів виконавчої влади, організацій і
установ, які беруть участь у підготовці та розгляді справи, звіт
про розгляд справи у 2007 році для подання Кабінетові Міністрів
України.
 
   5. Закупівля товарів, робіт і послуг, зазначених у цьому
Порядку, здійснюється відповідно до Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
   6. Попередня оплата товарів, робіт і послуг за рахунок
бюджетних коштів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) та постанови Кабінету Міністрів України від
9 жовтня 2006 р. N 1404 ( 1404-2006-п ) "Питання попередньої
оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні
кошти" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 41, ст. 2752).
 
   7. Складення і подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним
витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
 
   8. Відкриття  рахунка  МЗС  в  Державному  казначействі,
реєстрація зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах
Державного казначейства, операції, пов'язані з  використанням
бюджетних коштів, а також відображення проведених операцій у
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання
державного  бюджету   здійснюються  у порядку, встановленому
Державним казначейством.
 
   9. МЗС подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінфіну
звіт  про стан виконання результативних показників згідно з
паспортом бюджетної програми "Забезпечення представництва України
під  час  розгляду справ у Міжнародному Суді ООН" разом з
результатами аналізу та висновками про виконання  зазначених
показників.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка