Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку використання у 2007 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування закладів, які надають соціальні послуги дітям та молоді

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 14 березня 2007 р. N 439
                Київ
 
       Про затвердження Порядку використання
      у 2007 році субвенції з державного бюджету
      місцевим бюджетам на облаштування закладів,
     які надають соціальні послуги дітям та молоді
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок використання у 2007 році субвенції з
державного бюджету ( 489-16 ) місцевим бюджетам на облаштування
закладів, які надають соціальні послуги дітям та молоді, що
додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 14 березня 2007 р. N 439
 
               ПОРЯДОК
        використання у 2007 році субвенції з
       державного бюджету ( 489-16 ) місцевим
       бюджетам на облаштування закладів, які
      надають соціальні послуги дітям та молоді
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році
субвенції з державного бюджету ( 489-16 ) місцевим бюджетам на
облаштування закладів, які надають соціальні послуги дітям та
молоді (далі - субвенція).
 
   2. Субвенція використовується на облаштування новоутворених
закладів, які надають соціальні  послуги  дітям  та  молоді
(соціальних гуртожитків, соціальних центрів матері та дитини,
центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації
дітей  та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для
ВIЛ-інфікованих дітей та молоді) (далі - заклади).
 
   Облаштування здійснюється шляхом проведення ремонтних робіт,
придбання обладнання та інвентарю.
 
   3. Рада  міністрів  Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації  подають
Мінсім'ямолодьспорту заявки на облаштування закладів за формою та
у строк, що визначені Міністерством.
 
   Обов'язковою умовою для виділення субвенції є прийняття Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською  міськими  держадміністраціями  рішень  щодо
забезпечення закладів належними приміщеннями.
 
   Обсяг коштів визначається у розрізі кожного закладу:
 
   для проведення   ремонтних   робіт   -   згідно   з
проектно-кошторисною документацією з урахуванням вимог державних
стандартів, технічних умов, державних будівельних норм і правил,
нормативів витрат, діючих цін і тарифів;
 
   для придбання  обладнання  та  інвентарю  -  згідно  із
затвердженими  в  установленому  порядку типовими нормативами
оснащення відповідних закладів.
 
   Мінсім'ямолодьспорт разом з Держсоцслужбою  розглядає  та
аналізує заявки і затверджує в межах бюджетних призначень в
розрізі адміністративно-територіальних одиниць перелік закладів,
які будуть облаштовані, з визначенням обсягів коштів за напрямами
витрат (далі - перелік).
 
   4. Субвенція спрямовується бюджету Автономної  Республіки
Крим, обласним бюджетам, бюджетам мм. Києва та Севастополя за
розподілом згідно з додатком N 7 до Закону України "Про Державний
бюджет  України на 2007 рік" ( 489-16 ) і перераховується
республіканському Автономної Республіки Крим, обласним, Київському
та Севастопольському міським центрам соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді (далі - центри) згідно з Порядком обслуговування
державного  бюджету  за  видатками,  затвердженим  Державним
казначейством.
 
   Операції, пов'язані з  бюджетними  коштами,  здійснюються
відповідно  до Порядку казначейського обслуговування місцевих
бюджетів ( z0919-02 ), затвердженого Державним казначейством.
 
   Центри здійснюють видатки на облаштування закладів згідно з
переліком.
 
   5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції
здійснюється відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
   6. До договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг, які
укладаються  з  переможцями  торгів  (тендерів),  обов'язково
включаються такі умови:
 
   визначена у  договорі сума та зобов'язання замовника за
договором можуть коригуватися у  разі  уточнення  показників
відповідних бюджетів;
 
   визначаються строки (етапи) проведення ремонтних робіт та
відповідальність виконавців у разі їх порушення.
 
   7. Центри можуть здійснювати попередню оплату в розмірі
30 відсотків вартості робіт, які згідно з договором передбачається
виконати протягом поточного року, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 ( 1404-2006-п )
"Питання попередньої оплати товарів,  робіт  і  послуг,  що
закуповуються за  бюджетні  кошти" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 41, ст. 2752). Остаточна оплата вартості  робіт
проводиться на підставі актів приймання-передачі.
 
   8. Рада  міністрів  Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації щокварталу до
15 числа наступного місяця подають Держсоцслужбі інформацію про
стан використання субвенції за встановленою Мінсім'ямолодьспортом
формою.
 
   Мінсім'ямолодьспорт разом з Держсоцслужбою подають Мінфіну
щокварталу до 20 числа наступного місяця узагальнену інформацію
про використання субвенції.
 
   9. Рада  міністрів  Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації здійснюють
заходи для  забезпечення  функціонування закладів починаючи з
1 січня 2008 року.
 
   10. Держсоцслужба за погодженням з  Мінсім'ямолодьспортом
затверджує результативні показники використання коштів субвенції з
поквартальною розбивкою та подає їх Мінфіну у місячний строк.
 
   Iнформація щодо виконання результативних показників подається
Мінфіну  щокварталу  до  20  числа наступного місяця та за
результатами виконання показників за одинадцять місяців.
 
   У разі невиконання зазначених показників Мінсім'ямолодьспорт
та  Держсоцслужба зупиняють виділення субвенції та утворюють
комісію, яка розглядає питання щодо доцільності  продовження
фінансування. Про рішення комісії Мінсім'ямолодьспорт письмово
повідомляє Мінфін.
 
   У разі коли під час використання субвенції допущено суттєві
порушення, Мінфін, Мінсім'ямолодьспорт та Держсоцслужба проводять
узгоджувальні наради, за результатами яких вносять на розгляд
Першого  віце-прем'єр-міністра  України,  Міністра  фінансів
пропозиції щодо подальшого порядку її фінансування.
 
   11. Відповідальність за  цільове  використання  субвенції
покладається на розпорядників коштів місцевих бюджетів.
 
   12. Складення  та  подання  фінансової  звітності  про
використання субвенції, а також контроль за її цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.
 
 
   Текст взято з сайту Кабінету Міністрів України.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка