Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки проведення VII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
        Питання енергетичної безпеки України
 
 
   З метою опрацювання питання про відвернення і нейтралізацію
реальних і потенційних зовнішніх загроз національним інтересам
України у сфері енергетичної  безпеки,  визначення  напрямів
діяльності у сучасній обстановці органів державної влади щодо
забезпечення вжиття своєчасних і адекватних заходів  захисту
національних   інтересів   у   цій   сфері,  активізації
зовнішньополітичної діяльності України зі створення умов для
розвитку   та   підвищення   ефективності   функціонування
паливно-енергетичного комплексу України, керуючись положеннями
Універсалу національної єдності ( n0010100-06 ) щодо забезпечення
енергетичної безпеки України, підвищення ефективності використання
природних ресурсів, енергоносіїв, впровадження енергозберігаючих
технологій,  частини  першої  статті  17 Конституції України
( 254к/96-ВР ), за якою забезпечення економічної безпеки визначено
однією з найважливіших функцій держави, статті 18 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), якою встановлено, що зовнішньополітична
діяльність  України  має  спрямовуватись  на забезпечення її
національних інтересів і безпеки, та відповідно до пунктів 1, 3,
17  і  28  частини  першої  статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ), Закону України "Про основи національної безпеки
України" ( 964-15 ) п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Утворити при Президентові  України  робочу  групу  з
підготовки пропозицій щодо основних напрямів зовнішньої політики
України у сфері енергетичної безпеки (далі - робоча група).
 
   2. Робочій групі підготувати та подати до 10 квітня 2007 року
пропозиції щодо основних напрямів зовнішньої політики України у
сфері енергетичної безпеки, для чого, зокрема:
 
   проаналізувати міжнародні  договори  України  з  питань
співробітництва в енергетичній сфері та опрацювати питання щодо
додержання, виконання українською стороною зобов'язань, узятих за
такими міжнародними договорами, здійснення прав, які випливають із
цих договорів для України, а також виконання іншими сторонами
зобов'язань за такими міжнародними договорами;
 
   проаналізувати діяльність суб'єктів господарювання державного
сектору економіки в енергетичній сфері та пов'язаних з ними
юридичних осіб, у тому числі Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України", Національної акціонерної компанії "Енергетична
компанія  України", державних підприємств "Національна атомна
енергогенеруюча компанія "Енергоатом", "Національна енергетична
компанія "Укренерго", дочірніх компаній Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України", "Укртрансгаз" та "Укргазвидобування",
відкритого акціонерного товариства "Укртранснафта", опрацювавши
при цьому питання щодо:
 
   - фінансового  стану,  дебіторської  та  кредиторської
заборгованості зазначених суб'єктів, зокрема перед суб'єктами
господарської діяльності - нерезидентами;
 
   - укладених зазначеними суб'єктами договорів  купівлі  -
продажу  енергетичних  ресурсів, надання послуг із транзиту,
зберігання енергетичних ресурсів;
 
   - інвестиційної діяльності зазначених суб'єктів за межами
України;
 
   - перспектив розширення сфери діяльності зазначених суб'єктів
на внутрішньому та зовнішніх ринках;
 
   вивчити світову  практику  ціноутворення  на  основні
енергоресурси, в тому числі природний газ, нафту, та ставки плати
за їх транзит, зберігання;
 
   опрацювати питання щодо  доцільності  участі  України  в
міжнародних енергетичних програмах та проектах, що реалізуються в
Європі.
 
   3. Установити,  що  проведення  офіційними  делегаціями,
представниками України переговорів, затвердження в установленому
порядку директив, вказівок, технічних завдань офіційним делегаціям
та представникам України на міжнародні переговори, сесії органів
міжнародних організацій, засідання міжурядових комісій та інших
органів  з  питань  двостороннього  та  багатостороннього
співробітництва у паливно-енергетичній сфері здійснюється виключно
відповідно до генеральних директив, виданих Президентом України.
 
   4. Кабінету Міністрів України:
 
   подати в тижневий строк на затвердження Президентові України
проекти генеральних  директив  з  питань  двостороннього  та
багатостороннього співробітництва у паливно-енергетичній сфері;
 
   забезпечувати при  проведенні  суб'єктами  господарювання
переговорів,  пов'язаних  із  здійсненням  двостороннього  та
багатостороннього співробітництва у паливно-енергетичній сфері,
захист політичних та економічних інтересів України, додержання
міжнародних  зобов'язань  України,  виконання  законів, актів
Президента України з питань двостороннього та багатостороннього
співробітництва  у  паливно-енергетичній  сфері,  з  питань
енергетичної безпеки держави, відповідних генеральних директив,
виданих Президентом України;
 
   забезпечити надання  робочій  групі центральними органами
виконавчої влади, суб'єктами господарювання державного сектору
економіки  інформації, документів, матеріалів, необхідних для
виконання завдань, визначених цим Указом.
 
   5. Фонду державного майна України надати у тижневий строк
робочій  групі  інформацію  про  результати  інвентаризації
газотранспортних мереж, що перебувають у державній та комунальній
власності.
 
   6. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Главу
Секретаріату Президента України.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 14 березня 2007 року
     N 204/2007
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 14 березня 2007 року N 204/2007
 
               СКЛАД
       робочої групи з підготовки пропозицій
      щодо основних напрямів зовнішньої політики
        України у сфері енергетичної безпеки
 
 
   ЯЦЕНЮК        - Перший заступник Глави Секретаріату
Арсеній Петрович      Президента України - Представник
              Президента України у Кабінеті
              Міністрів України, керівник робочої
              групи
 
   БУРАКОВСЬКИЙ     - директор Iнституту економічних
Iгор Валентинович      досліджень та політичних консультацій,
              доктор економічних наук, професор (за
              згодою)
 
   КЛIТОЧЕНКО      - директор Державного
Тамара Михайлівна      інформаційно-аналітичного центру
              моніторингу зовнішніх товарних ринків
              (за згодою)
 
   МАЙМЕСКУЛ      - заступник Міністра закордонних справ
Микола Iванович       України
 
   МАЛОМУЖ       - Голова Служби зовнішньої розвідки
Микола Григорович      України
 
   ПРОДАН        - Радник Президента України
Юрій Васильович
 
   СКЛЯР        - заступник Голови Служби безпеки
Олег Васильович       України
 
   ЧАЛИЙ        - заступник Глави Секретаріату
Олександр Олександрович   Президента України
 
   ШЛАПАК        - Керівник Головної Служби
Олександр Віталійович    соціально-економічного розвитку
              Секретаріату Президента України.
 
 
 Глава Секретаріату
 Президента України                    В.БАЛОГА

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка