Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Координаційну раду з підготовки заходів у зв'язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
        Про Координаційну раду з підготовки
        заходів у зв'язку з 75-ми роковинами
        Голодомору 1932-1933 років в Україні
 
 
   З метою забезпечення належної організації та  проведення
заходів у зв'язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в
Україні та на підтримку ініціативи української та  світової
громадськості п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Утворити при Президентові України Координаційну раду з
підготовки заходів у зв'язку з 75-ми роковинами  Голодомору
1932-1933 років в Україні (далі - Координаційна рада).
 
   2. Визначити  основним  завданням  Координаційної  ради
підготовку пропозицій із  забезпечення  координації  заходів,
здійснюваних органами державної влади, науковими та громадськими
інституціями, із вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні та
у зв'язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні.
 
   3. Установити, що Координаційна рада утворюється у складі
Голови, секретаря та інших членів Координаційної ради.
 
   Координаційну раду очолює Президент України.
 
   Персональний склад  Координаційної  ради  затверджується
Президентом України (додається).
 
   4. Установити, що Координаційна рада може проводити спільні
засідання з Організаційним комітетом з підготовки та проведення
заходів у зв'язку з 75-ми роковинами голодомору в Україні,
утвореним розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня
2005 року N 561-р ( 561-2005-р ).
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 14 березня 2007 року
     N 207/2007
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 14 березня 2007 року N 207/2007
 
               СКЛАД
         Координаційної ради з підготовки
        заходів у зв'язку з 75-ми роковинами
        Голодомору 1932-1933 років в Україні
 
 
   ЮЩЕНКО       - Президент України, Голова Координаційної
Віктор Андрійович     ради
 
   БIЛОКОНЬ      - провідний науковий співробітник
Сергій Iванович      Iнституту історії України НАН України
 
   БIЛОРУС      - народний депутат України (за згодою)
Олег Григорович
 
   БОНДАРЕНКО     - народний депутат України (за згодою)
Олена Федорівна
 
   БОРИСЕНКО     - професор Київського національного
Валентина Кирилівна    університету імені Тараса Шевченка
             (за згодою)
 
   ВАСИЛЕНКО     - представник України у Комісії ООН з прав
Володимир Андрійович   людини, консультант Департаменту
             Секретаріату Міністра закордонних справ
             України (за згодою)
 
   ВАСЮНИК      - Перший заступник Глави Секретаріату
Iван Васильович      Президента України, секретар
             Координаційної ради
 
   ВЕРСТЮК      - завідувач відділу Iнституту історії
Владислав Федорович    України НАН України
 
   ВЕСЕЛОВА      - старший науковий співробітник Iнституту
Олександра Михайлівна   історії України НАН України
 
   ВОВКУН       - художній керівник державного
Василь Володимирович   підприємства "Державне концертне
             агентство "Україна" (за згодою)
 
   ГАЙДАМАКА     - член-кореспондент Академії мистецтв
Анатолій Васильович    України (за згодою)
 
   ГЕРАСИМ'ЮК     - народний депутат України (за згодою)
Ольга Володимирівна
 
   ГIРНИК       - народний депутат України (за згодою)
Євген Олексійович
 
   ГОЛОВАТИЙ     - народний депутат України (за згодою)
Сергій Петрович
 
   ГРИГОРОВИЧ     - народний депутат України (за згодою)
Лілія Степанівна
 
   ДЗЮБА       - письменник, академік Національної
Iван Михайлович      академії наук України (за згодою)
 
   ДРАЧ        - письменник, голова Товариства зв'язків
Iван Федорович      з українцями за межами України
             "Україна - Світ" (за згодою)
 
   ЖУЛИНСЬКИЙ     - Радник Президента України, директор
Микола Григорович     Iнституту літератури імені Т.Г.Шевченка
             НАН України
 
   КИРИЛЕНКО     - народний депутат України (за згодою)
В'ячеслав Анатолійович
 
   КОПИТЬКО      - керівник дослідницького напряму "Вчора"
Олексій Вікторович    Міжнародного благодійного фонду
             "Україна 3000" (за згодою)
 
   КРУЦИК       - виконуючий обов'язки заступника Голови
Роман Миколайович     Українського інституту національної
             пам'яті, голова Київської міської
             організації товариства "Меморіал"
             імені Василя Стуса
 
   КУЛЬЧИЦЬКИЙ    - заступник директора Iнституту історії
Станіслав Владиславович  України НАН України
 
   ЛОЗИНСЬКИЙ     - президент Світового конгресу українців
Аскольд          (Сполучені Штати Америки) (за згодою)
 
   ЛОЗИЦЬКИЙ     - директор Центрального державного архіву
Володимир Сергійович   громадських об'єднань (за згодою)
 
   ЛУК'ЯНЕНКО     - народний депутат України (за згодою)
Левко Григорович
 
   МАРОЧКО      - провідний науковий співробітник
Василь Iванович      Iнституту історії України НАН України,
             керівник Центру досліджень геноциду
             українського народу
 
   МИЦИК       - викладач Національного університету
Юрій Андрійович      "Києво-Могилянська академія" (за згодою)
 
   МОВЧАН       - науковий співробітник Iнституту історії
Ольга Миколаївна     України НАН України
 
   МОВЧАН       - голова Всеукраїнського товариства
Павло Михайлович     "Просвіта" імені Тараса Шевченка
             (за згодою)
 
   МОРГАН       - дослідник Голодомору 1932-1933 років
Вільямс          в Україні (Сполучені Штати Америки)
             (за згодою)
 
   НАЛИВАЙЧЕНКО    - перший заступник Голови Служби безпеки
Валентин Олександрович  України - керівник Антитерористичного
             центру при Службі безпеки України
 
   НЕМИРЯ       - народний депутат України (за згодою)
Григорій Михайлович
 
   ОГРИЗКО      - виконуючий обов'язки Міністра
Володимир Станіславович  закордонних справ України
 
   ОЛIЙНИК      - академік Національної академії наук
Борис Iлліч        України, голова Правління Українського
             фонду культури (за згодою)
 
   ПАВЛИЧКО      - письменник, голова Української
Дмитро Васильович     Всесвітньої Координаційної Ради
 
   ПАТОН       - президент Національної академії наук
Борис Євгенович      України
 
   ПИРIГ       - головний науковий співробітник
Руслан Якович       Iнституту історії України НАН України
 
   РОМАНIВ      - президент Міжнародного координаційного
Стефан Iлькович      комітету для планування відзначення
             75-ліття Голодомору в Україні, голова
             Союзу українських організацій Австралії
             (Австралія) (за згодою)
 
   САВКIВ       - голова Українського конгресового
Михайло          комітету Америки (Сполучені Штати
             Америки) (за згодою)
 
   СЕМЕНЮК      - голова Проводу міжрегіонального
Анна Богданівна      громадського об'єднання "Організація
             патріотів України" (за згодою)
 
   СЕРГIЙЧУК     - директор Центру українознавства
Володимир Iванович    Київського національного університету
             імені Тараса Шевченка (за згодою)
 
   СИДОРУК      - позаштатний кореспондент газети
Аркадій Федорович     "Україна молода" (за згодою)
 
   СКРИПНИК      - директор Iнституту мистецтвознавства,
Ганна Аркадіївна     фольклористики та етнології
             імені М.Т.Рильського НАН України,
             академік Національної академії наук
             України, голова Конгресу української
             інтелігенції
 
   СКУРАТОВСЬКИЙ   - Посол з особливих доручень Департаменту
Михайло Васильович    культурного та гуманітарного
             співробітництва Міністерства
             закордонних справ України (за згодою)
 
   СМОЛIЙ       - директор Iнституту історії України
Валерій Андрійович    НАН України, академік Національної
             академії наук України
 
   СУХОДОЛЬСЬКА    - виконавчий директор Асоціації
Наталія Костянтинівна   дослідників голодоморів в Україні
             (за згодою)
 
   СУШКО       - голова Конгресу українців Канади
Орися           (Канада) (за згодою)
 
   СЯДРИСТИЙ     - мистецтвознавець (за згодою)
Микола Сергійович
 
   ТАНЮК       - народний депутат України (за згодою)
Лесь Степанович
 
   УДОВЕНКО      - народний депутат України (за згодою)
Геннадій Йосипович
 
   УЛЯНИЧ       - член Асоціації дослідників голодоморів
Володимир Романович    в Україні (за згодою)
 
   ФЕЛЬДМАН      - народний депутат України (за згодою)
Олександр Борисович
 
   ХОРТЯНI      - президент Європейського конгресу
Ярослава         українців, голова Товариства української
             культури в Угорщині (Угорська
             Республіка) (за згодою)
 
   ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ    - голова Київської міської державної
Леонід Михайлович     адміністрації
 
   ЧОЛIЙ       - заступник президента Світового конгресу
Євген           українців (Канада) (за згодою)
 
   ШАПОВАЛ      - керівник центру історико-політичних
Юрій Iванович       досліджень Iнституту політичних
             і етнонаціональних досліджень
             НАН України
 
   ЮХНОВСЬКИЙ     - виконуючий обов'язки Голови Українського
Iгор Рафаїлович      інституту національної пам'яті
 
   ЮЩЕНКО       - народний депутат України (за згодою)
Петро Андрійович
 
   ЯВОРIВСЬКИЙ    - народний депутат України (за згодою).
Володимир Олександрович
 
 
 Глава Секретаріату
 Президента України                    В.БАЛОГА

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка