Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Представника Президента України у Кабінеті Міністрів України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
        Про Представника Президента України
          у Кабінеті Міністрів України
 
 
   1. Затвердити Положення про Представника Президента України у
Кабінеті Міністрів України (додається).
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ  Президента
України від 15 березня 2000 року N 466 ( 466/2000 ) "Про Положення
про Постійного представника Президента  України  у  Кабінеті
Міністрів України".
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 14 березня 2007 року
     N 206/2007
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 14 березня 2007 року N 206/2007
 
              ПОЛОЖЕННЯ
 
       про Представника Президента України у
          Кабінеті Міністрів України
 
 
   1. Представник Президента України у  Кабінеті  Міністрів
України  (далі - Представник Президента України) представляє
Президента України у відносинах з Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Представник Президента  України  у  своїй  діяльності
керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями
Глави Секретаріату Президента України, а також цим Положенням.
 
   3. Представник  Президента  України  призначається  та
звільняється Президентом України. Представником Президента України
є за посадою один із перших заступників Глави Секретаріату
Президента України.
 
   4. Основними завданнями Представника Президента України є
забезпечення здійснення постійного зв'язку між Президентом України
та Кабінетом Міністрів України, вирішення питань, що виникають у
взаємовідносинах Президента України та Кабінету Міністрів України.
 
   5. Представник Президента України відповідно до покладених на
нього завдань:
 
   1) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з
правом  дорадчого голосу, представляє на засіданнях Кабінету
Міністрів  України,  урядових  комітетів,  а  також  його
консультативно-дорадчих  та  інших органів позицію Президента
України з питань, що розглядаються, та інформує главу держави про
хід та результати такого розгляду;
 
   2) здійснює моніторинг актів та в разі потреби проектів актів
Кабінету Міністрів України,  за  наявності  підстав  вносить
Президентові України пропозиції щодо зупинення дії актів Кабінету
Міністрів України з мотивів їх  невідповідності  Конституції
України;
 
   3) вносить Президентові України пропозиції щодо підготовки
проектів законів, а також актів Президента України з питань, що
стосуються діяльності Кабінету Міністрів України, та бере участь у
розробленні таких проектів;
 
   4) бере участь у розробленні проектів законодавчих актів, які
вносяться Президентом України або за його дорученням Кабінетом
Міністрів України до Верховної Ради України з питань діяльності
Кабінету  Міністрів України, центральних та місцевих органів
виконавчої влади;
 
   5) здійснює за дорученням Президента України інші функції.
 
   6. Представник Президента України має право:
 
   1) брати участь в обговоренні питань, які розглядаються на
засіданнях  Кабінету  Міністрів  України, урядових комітетів,
постійних  і  тимчасових  робочих  органів,  а   також
консультативно-дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом
Міністрів України, вносити пропозиції, робити застереження, давати
пояснення;
 
   2) представляти на засіданнях Кабінету Міністрів України або
урядових комітетів проекти актів Кабінету Міністрів України, які
внесені Секретаріатом Президента України;
 
   3) вносити  Кабінету  Міністрів  України пропозиції щодо
розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України переліку питань,
пов'язаних з виконанням Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів Президента України;
 
   4) запитувати та одержувати в установленому порядку необхідні
для виконання своїх повноважень матеріали та інформацію від
Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, в тому числі про порядок денний засідання
Кабінету Міністрів України разом із відповідними матеріалами,
протоколи,  стенограми  засідань  Кабінету Міністрів України,
засідань урядових комітетів;
 
   5) одержувати проекти законів та інших нормативно-правових
актів,  які  розробляються  Кабінетом  Міністрів  України,
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, та
вносити пропозиції до таких проектів;
 
   6) ініціювати  створення експертних та робочих груп для
підготовки узгоджених пропозицій,  включення  до  їх  складу
працівників Секретаріату Президента України, представників інших
допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, вчених,
фахівців;
 
   7) користуватись інформаційними базами даних Секретаріату
Президента України, державними, в тому числі урядовими, системами
зв'язку і комунікацій, іншими технічними засобами;
 
   8) визначати в установленому порядку уповноважених осіб для
участі у засіданнях  Кабінету  Міністрів  України,  урядових
комітетів.
 
   7. Представник Президента України для виконання покладених на
нього завдань в установленому порядку взаємодіє з структурними
підрозділами Секретаріату Президента України, консультативними,
дорадчими та іншими допоміжними органами і службами Президента
України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України.
 
   8. Організаційне  забезпечення  діяльності  Представника
Президента України здійснює відповідний структурний підрозділ
Секретаріату Президента України.
 
 
 Глава Секретаріату
 Президента України                    В.БАЛОГА

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка