Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення державного авіабудівного концерну "Авіація України"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 14 березня 2007 р. N 428
                Київ
 
       Про утворення державного авіабудівного
          концерну "Авіація України"
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити державний авіабудівний концерн "Авіація України"
(далі - Концерн) з включенням до його складу державних підприємств
згідно з додатком та віднесенням Концерну до сфери управління
Міністерства промислової політики.
 
   2. Затвердити  Статут  державного  авіабудівного концерну
"Авіація України", що додається.
 
   3. Ліквідувати державну літакобудівну корпорацію "Національне
об'єднання "Антонов" та у зв'язку з цим виключити з її складу
державні підприємства  "Авіаційний  науково-технічний  комплекс
імені О.К. Антонова", "Київський авіаційний завод "Авіант", "Завод
410 цивільної авіації", Харківське державне авіаційне виробниче
підприємство.
 
   4. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 14 липня 2005 р.
N 583 ( 583-2005-п ) "Про утворення державної літакобудівної
корпорації "Національне об'єднання "Антонов" (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 28, ст. 1654);
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2005 р.
N 998  (  998-2005-п  ) "Про затвердження Статуту державної
літакобудівної корпорації  "Національне  об'єднання  "Антонов"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 40, ст. 2547).
 
   5. Міністерству промислової політики:
 
   разом з  генеральним  директором  Концерну забезпечити у
двотижневий строк державну реєстрацію Концерну, відкриття рахунків
у банках, вирішення кадрових та інших питань діяльності Концерну;
 
   подати у  місячний  строк  Кабінетові  Міністрів України
узгоджені пропозиції щодо складу правління Концерну;
 
   забезпечити здійснення заходів, пов'язаних з  ліквідацією
державної  літакобудівної  корпорації  "Національне об'єднання
"Антонов".
 
   6. Взяти  до  відома,  що  Концерн  розміщується  по
просп. Перемоги, 100/1, у м. Києві.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 21
 
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 14 березня 2007 р. N 428
 
               ПЕРЕЛIК
      державних підприємств, що включені до складу
    державного авіабудівного концерну "Авіація України"
 
 
-----------------------------------------------------------------
¦     Найменування підприємства     ¦Код згідно з ЄДРПОУ¦
¦-------------------------------------------+-------------------¦
¦ 1. Державне підприємство "Авіаційний   ¦   14307529   ¦
¦  науково-технічний комплекс       ¦          ¦
¦  імені О.К. Антонова"          ¦          ¦
¦-------------------------------------------+-------------------¦
¦ 2. Державне підприємство "Київський    ¦   14310325   ¦
¦  авіаційний завод "Авіант"       ¦          ¦
¦-------------------------------------------+-------------------¦
¦ 3. Державне підприємство "Завод N 410   ¦   01128297   ¦
¦  цивільної авіації"           ¦          ¦
¦-------------------------------------------+-------------------¦
¦ 4. Харківське державне авіаційне виробниче¦   14308894   ¦
¦  підприємство              ¦          ¦
¦-------------------------------------------+-------------------¦
¦ 5. Державне підприємство науково-дослідний¦   14315150   ¦
¦  інститут "Буран"            ¦          ¦
¦-------------------------------------------+-------------------¦
¦ 6. Державне підприємство "Харківське   ¦   14310431   ¦
¦  агрегатне конструкторське бюро"    ¦          ¦
¦-------------------------------------------+-------------------¦
¦ 7. Державне підприємство "Харківський   ¦   14310052   ¦
¦  машинобудівний завод "ФЕД"       ¦          ¦
¦-------------------------------------------+-------------------¦
¦ 8. Державне підприємство "Запорізьке   ¦   14312921   ¦
¦  машинобудівне конструкторське бюро   ¦          ¦
¦  "Прогрес"               ¦          ¦
¦  імені академіка О.Г. Iвченка"     ¦          ¦
¦-------------------------------------------+-------------------¦
¦ 9. Державне підприємство "Новатор"    ¦   14311011   ¦
¦-------------------------------------------+-------------------¦
¦10. Казенне підприємство "Радіовимірювач" ¦   14308109   ¦
-----------------------------------------------------------------
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 14 березня 2007 р. N 428
 
               СТАТУТ
    державного авіабудівного концерну "Авіація України"
 
 
             Загальна частина
 
   1. Державний авіабудівний концерн "Авіація України" (далі -
Концерн)  є  державним  господарським  об'єднанням, утвореним
державними підприємствами за рішенням Кабінету Міністрів України.
 
   2. Найменування Концерну:
 
   українською мовою: повне - державний авіабудівний концерн
"Авіація України", скорочене - ДАКАУ;
 
   російською мовою: повне - государственный авиастроительный
концерн "Авиация Украины", скорочене - ГАКАУ;
 
   англійською мовою: повне - "State aircraft building concern
"Aviation of Ukraine", скорочене - SABCAU.
 
   3. Учасниками Концерну (далі - учасники) є:
 
   державне підприємство "Авіаційний науково-технічний комплекс
імені О.К. Антонова";
 
   Харківське державне авіаційне виробниче підприємство;
 
   державне підприємство "Київський авіаційний завод "Авіант";
 
   державне підприємство "Завод 410 цивільної авіації";
 
   державне підприємство "Харківське агрегатне конструкторське
бюро";
 
   державне підприємство  "Харківський  машинобудівний  завод
"ФЕД";
 
   науково-дослідний інститут "Буран";
 
   державне підприємство    "Запорізьке    машинобудівне
конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г. Iвченка";
 
   державне підприємство "Новатор";
 
   казенне підприємство "Радіовимірювач".
 
   4. Місцезнаходження  Концерну:  Україна, 03062, м. Київ,
просп. Перемоги, 100/1.
 
   5. Концерн є юридичною особою з дня його державної реєстрації
та має печатку і штампи із своїм найменуванням, а також знак для
товарів і послуг. Концерн може використовувати своє найменування
на бланках, а також у рекламних та інших цілях.
 
   6. Концерн має право від свого імені укладати договори,
набувати майно, а також майнові та немайнові права,  брати
зобов'язання, мати самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки
в банківських установах, бути позивачем і відповідачем у судах.
 
   7. Концерн має право створювати філії, представництва та інші
відокремлені  підрозділи,  які  діють  на  основі  положень,
затверджених Концерном.
 
   8. Концерн  діє  на  принципах  повної  господарської
самостійності  та  самоокупності,  несе  відповідальність  за
результати  своєї  господарської  діяльності  та  виконання
зобов'язань.
 
   9. Концерн відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним
йому майном, на яке згідно із законодавством може бути звернено
стягнення.
 
   10. Концерн не несе відповідальності за зобов'язаннями його
учасників.
 
   11. Учасники не несуть відповідальності за зобов'язаннями
Концерну.
 
   12. Держава  не  несе відповідальності за зобов'язаннями
Концерну, а Концерн не відповідає за зобов'язаннями держави.
 
   13. Концерн у своїй  діяльності  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР )  і законами України, актами Президента України та
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, а також актами
Кабінету  Міністрів  України,   цим   Статутом,   іншими
нормативно-правовими актами. Концерн відповідно до Законів України
"Про державну таємницю" (  3855-12  )  і  "Про  інформацію"
( 2657-12 )  зобов'язаний під час провадження своєї діяльності
забезпечити збереження інформації з обмеженим доступом.
 
   14. Концерн відповідно до законодавства має право:
 
   формувати та   забезпечувати    реалізацію    єдиних
науково-технічних і технологічних підходів для досягнення мети
діяльності;
 
   формувати плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт, льотних випробувань, технічного переозброєння, реалізації
продукції на експорт і для внутрішнього споживання, виробничі
плани,  а  також  координувати та контролювати їх виконання
учасниками;
 
   затверджувати календарні фінансові плани учасників;
 
   розробляти та здійснювати заходи:
 
   з недопущення дублювання робіт, технологічних процесів та
забезпечення  ефективного використання технічних і виробничих
можливостей учасників;
 
   з ліквідації дублювання у постачанні та із створення системи
централізованого  забезпечення  всіма  видами комплектувальних
виробів, матеріалів, сировини з урахуванням результатів аналізу
виробничого та фінансового становища постачальників і суміжників
та конкурсного їх відбору;
 
   формувати та реалізовувати єдину для всіх учасників:
 
   маркетингову і  рекламну  політику,  зокрема  проводити
маркетингові дослідження та виставкову діяльність;
 
   фінансово-економічну, інвестиційну,  податкову та кредитну
політику;
 
   кадрову політику;
 
   формувати єдину для всіх учасників:
 
   систему управління якістю та сертифікації;
 
   систему проведення льотних випробувань на всіх етапах оцінки
льотної придатності;
 
   систему заходів  захисту  відомостей і документації, які
становлять комерційну та державну таємницю;
 
   систему документообігу та збереження архівної документації.
 
   Концерн має право  здійснювати  контроль  за  виконанням
учасниками цього Статуту, внутрішніх документів Концерну, річних
фінансових та інвестиційних планів, затверджених Концерном, рішень
органів управління Концерну.
 
   15. Учасники зберігають статус юридичної особи.
 
   Учасники зберігають господарську самостійність з урахуванням
обмежень, передбачених законодавством, цим Статутом та рішеннями
органів управління Концерну. Концерн регулює провадження наукової,
проектної, виробничої, фінансової, інвестиційної, інноваційної,
зовнішньоекономічної та іншої діяльності учасників, пов'язаної з
розробленням, виготовленням,  реалізацією  та  обслуговуванням
авіаційної техніки.
 
   Номенклатура продукції визначається правлінням Концерну на
підставі  договорів.  Відносини  учасників  щодо  виробництва
формуються на підставі договорів з урахуванням рішень правління та
генерального директора Концерну.
 
   16. Учасники мають право:
 
   самостійно від свого імені укладати договори  з  іншими
учасниками, Концерном, а також з іншими підприємствами, установами
та організаціями з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом
та рішеннями органів управління Концерну;
 
   вносити на розгляд органів управління Концерну пропозиції
щодо напрямів його діяльності та одержувати необхідну інформацію;
 
   одержувати від Концерну фінансову та іншу допомогу, а також
розширювати  та  удосконалювати свою діяльність, пов'язану з
оперативним та ефективним розв'язанням проблем;
 
   вносити на розгляд органів управління Концерну пропозиції та
брати участь в обговоренні питань, що належать до компетенції
Концерну, на нарадах і робочих засіданнях органів управління;
 
   користуватися в повному обсязі інформацією, що надходить до
Концерну, а також будь-яким іншим видом послуг, що надаються
Концерном.
 
   17. Учасники зобов'язані:
 
   дотримуватися цього Статуту;
 
   виконувати рішення органів управління Концерну,  прийняті
відповідно до його компетенції, визначеної цим Статутом;
 
   активно сприяти виконанню завдань, що стоять перед Концерном;
 
   розвивати співробітництво в рамках Концерну.
 
        Мета та основні напрями діяльності
 
   18. Концерн  утворений з метою об'єднання розробників і
виробників авіаційної техніки у єдиний комплекс з централізованим
управлінням  на  основі  забезпечення  реалізації  єдиної
науково-технічної, виробничої та економічної політики, ефективного
функціонування інтегрованого авіабудівного комплексу України з
розроблення, виробництва та реалізації сучасних зразків авіаційної
техніки, у тому числі спецтехніки, обладнання та іншої продукції
для  потреб  безпеки  держави,  досягнення  світового  рівня
конкурентоспроможності продукції і отримання прибутку за рахунок
усіх видів виробничої, комерційної, торговельної, фінансової,
посередницької та іншої господарської діяльності в порядку та на
умовах, установлених законодавством та цим Статутом.
 
   19. Основними напрямами діяльності Концерну є:
 
   розроблення, виробництво та реалізація авіаційної техніки, в
тому числі авіаційної техніки подвійного призначення;
 
   забезпечення сервісного  і  гарантійного  обслуговування
авіаційної техніки та надання послуг  з  післяпродажної  її
підтримки;
 
   організація робіт з метою задоволення потреби держави у
продукції та послугах авіабудівної галузі;
 
   концентрація інтелектуальних,  фінансових  та  виробничих
ресурсів  для реалізації інвестиційних проектів, налагодження
ефективних організаційно-господарських зв'язків між учасниками;
 
   розроблення єдиної  технічної  та  економічної  стратегії
розвитку Концерну та учасників;
 
   організація виробництва необхідних для авіабудівної галузі
обладнання, машин, механізмів і приладів, запасних частин та
деталей до них;
 
   реалізація єдиної  технічної  політики,  організація  та
координація науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт,
робіт, пов'язаних з виробництвом і впровадженням нової техніки,
розробленням і впровадженням передових технологій в авіабудівній
галузі;
 
   здійснення контролю  за діяльністю учасників, дотриманням
технологічних правил, правил безпеки, а  також  ефективністю
використання закріпленого за ними майна;
 
   участь у  реалізації міжнародних проектів в авіабудівній
галузі;
 
   розроблення довгострокових прогнозів і державних цільових та
галузевих науково-технічних, економічних та екологічних програм
розвитку  авіабудівного  комплексу,  формування  соціальної
інфраструктури;
 
   участь у  підготовці  актів  законодавства,  що сприяють
ефективній роботі авіабудівної галузі, у тому числі розвиткові
міжнародної кооперації з авіабудівними компаніями;
 
   представництво інтересів  у  фінансових  і  громадських
організаціях та взаємодія з центральними органами виконавчої
влади;
 
   участь у  розробленні механізму реформування авіабудівної
галузі;
 
   гармонізація нормативно-технічної бази учасників та партнерів
Концерну;
 
   впровадження технологій  спільного використання та обміну
інформацією в усіх процесах виробничої діяльності;
 
   удосконалення кооперації учасників під час розроблення нової
продукції, її серійного виробництва та супроводження експлуатації;
 
   організація підготовки та підвищення кваліфікації працівників
Концерну та учасників;
 
   участь у виставках та авіакосмічних салонах;
 
   проведення маркетингових  досліджень  внутрішнього   та
зовнішнього  авіаційного  ринку, освоєння нових ринків збуту
продукції Концерну та учасників і заходів щодо розвитку та
розширення торговельно-економічних зв'язків;
 
   надання інформаційних,  консультаційних  і  маркетингових
послуг;
 
   проведення операцій із цінними паперами;
 
   організація видавничої,  поліграфічної   та   рекламної
діяльності;
 
   провадження посередницької діяльності;
 
   експорт товарів (робіт, послуг) власного виробництва;
 
   експорт товарів (робіт, послуг) невласного виробництва як з
переходом права власності на них до Концерну, так і без переходу
права власності;
 
   надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності,
в  тому   числі   виробничих,   транспортно-експедиційних,
консультаційних,  маркетингових,  експертних,  посередницьких,
брокерських,  агентських,   консигнаційних,   управлінських,
туристських та інших;
 
   провадження підприємницької діяльності разом з іноземними
суб'єктами  господарської  діяльності,  проведення  спільних
господарських операцій;
 
   організація провадження діяльності з проведення виставок,
презентацій, рекламної роботи, аукціонів, торгів, конференцій,
симпозіумів, семінарів та інших заходів, що здійснюються на
комерційній основі за участю  суб'єктів  зовнішньоекономічної
діяльності;
 
   організація та  здійснення  оптової,  консигнаційної  та
роздрібної торгівлі; орендні, лізингові операції із суб'єктами
господарської діяльності інших держав;
 
   впровадження єдиних засад економічної діяльності, спрямованої
на досягнення світового рівня технології виробництва та якості
продукції, відновлення та модернізація основних виробничих фондів,
матеріально-технічного оснащення;
 
   виконання науково-дослідних  і  проектно-конструкторських
робіт, а також робіт з розроблення і впровадження новітніх
технологій у сфері виробництва авіаційної техніки;
 
   проведення техніко-економічного аналізу та оцінки діяльності,
розроблення і здійснення заходів щодо підвищення її ефективності;
 
   здійснення заходів, спрямованих на підвищення інноваційної
привабливості та конкурентоспроможності продукції Концерну;
 
   надання у лізинг обладнання та технічних засобів;
 
   захист прав на об'єкти інтелектуальної власності;
 
   розроблення, випробування,   використання   результатів
тематичних  досліджень,  експертиз,  ввезення  та  вивезення
криптографічних систем  і  засобів  криптографічного  захисту
інформації, надання послуг у галузі криптографічного захисту;
 
   виконання робіт із забезпечення мобілізаційної готовності
учасників, розроблення і погодження з відповідними  органами
виконавчої влади заходів із захисту службової та комерційної
таємниці і впровадження системи комерційної безпеки;
 
   проведення льотних випробувань дослідних зразків і установчих
партій авіаційної техніки, в тому числі подвійного призначення;
 
   проведення оцінки льотної придатності літальних апаратів;
 
   розроблення, виробництво і реалізація навчально-тренувальних
комплексів,  зокрема  тренажерів  та  засобів  технічного
обслуговування, контролю та діагностики авіаційної техніки;
 
   здійснення комерційних (внутрішніх і міжнародних) перевезень
пасажирів, багажу, вантажів і пошти авіаційним, автомобільним,
водним та залізничним транспортом;
 
   проведення демонстраційних польотів і авіаційних робіт, які
виконуються на території інших держав, та провадження діяльності
із забезпечення виконання цих робіт;
 
   обслуговування повітряного руху, а також повітряних суден,
пасажирів, багажу, вантажів і пошти на аеродромах та в аеропортах;
 
   розроблення, виробництво, ремонт і  реалізація  наземного
устатковання, контрольно-перевірної апаратури, аеродромної техніки
та іншого спеціального майна, необхідного для експлуатації та
ремонту запасних частин і комплектувальних виробів;
 
   видача (продаж)  ліцензій  на  обслуговування,  ремонт,
модернізацію, виробництво деталей, вузлів, агрегатів, збирання
літаків типу "Антонов" та їх частин;
 
   розроблення, реалізація  і  захист  програмних продуктів,
інформаційних систем, комп'ютерних технологій проектування;
 
   виконання робіт з утилізації літальних апаратів,  систем
озброєння та військової техніки, виробничих і побутових відходів;
 
   проведення технічного обслуговування і ремонту аеродромних
транспортних засобів;
 
   виконання будівельних робіт;
 
   розроблення, виробництво та експлуатація  вантажопідйомних
механізмів  і споруд, котлів, ємкостей та трубопроводів, що
працюють під тиском, електричних і теплових мереж; виконання
монтажних  та  пусконалагоджувальних  робіт,  пов'язаних  з
авіабудуванням та аеродромним обслуговуванням;
 
   виробництво, зберігання і розповсюдження спеціальної медичної
техніки та виробів медичного призначення;
 
   надання медичних,  культурно-оздоровчих,  готельних  та
соціально-побутових послуг, пов'язаних з авіатранспортом;
 
   надання послуг у сфері громадського харчування, виробництва
та  реалізації  продуктів  харчування, оптової та роздрібної
торгівлі, пов'язаної із сервісним обслуговуванням авіапасажирів;
 
   захист державної таємниці та надання послуг у цій сфері;
 
   заготівля, переробка та реалізація брухту кольорових  та
чорних металів під час утилізації авіаційної техніки;
 
   реалізація нафти  та  продуктів її переробки авіаційного
призначення;
 
   зберігання та застосування вибухових речовин, піротехнічних
засобів та боєприпасів.
 
   Відповідно до  мети,  визначеної  цим  Статутом, Концерн
провадить інші види діяльності, не заборонені законодавством
України.
 
   20. Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до
державної таємниці,  виконуються  особами,  підготовленими  у
визначеному для таких робіт порядку, та за наявності у них
відповідного документа.
 
   Захист державної таємниці Концерном здійснюється відповідно
до вимог Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) та
інших законодавчих актів.
 
   21. Концерн самостійно планує свою виробничо-господарську
діяльність виходячи з попиту на його продукцію (роботи, послуги).
Основою планів цієї діяльності є  договори  із  замовниками
(покупцями) та підрядниками (постачальниками).
 
   22. Концерн  здійснює  матеріально-технічне  забезпечення
власного виробництва і капітального будівництва шляхом укладення
прямих угод через біржі та посередницькі організації.
 
   23. Концерн реалізує власну продукцію, виконує роботи і надає
послуги за цінами і тарифами, які встановлюються відповідно до
законодавства.
 
   24. Концерн  провадить  зовнішньоекономічну  діяльність
відповідно до законодавства, мети і основних напрямів діяльності,
передбачених цим Статутом.
 
   Зовнішньоекономічна діяльність  Концерну  ґрунтується  на
принципах валютної самоокупності та самофінансування.
 
   25. Концерн провадить діяльність із залучення інвесторів,
зокрема іноземних, розробляє інвестиційні проекти та контролює їх
реалізацію, бере участь у залученні коштів міжнародних фінансових
ринків.
 
   26. Концерн вживає заходів для розвитку науково-технічного
співробітництва з іноземними підприємствами та організаціями,
забезпечує    виконання    спільних    науково-дослідних,
проектно-конструкторських та експериментальних робіт, обмінюється
в установленому порядку науково-технічною інформацією, організовує
навчання та стажування спеціалістів за кордоном.
 
           Фонди та майно Концерну
 
   27. Концерн відповідно до законодавства може  створювати
резервний та централізовані фонди інвестиційного, інноваційного
розвитку та інші фонди за рахунок виключно грошових відрахувань
учасників і доходу від господарської діяльності Концерну.
 
   Майно Концерну складається з відрахувань учасників і доходу
від господарської діяльності.
 
   Розмір, порядок  формування  та  використання  фондів
визначаються положенням про фонди, що затверджується правлінням
Концерну.
 
   28. Прибуток Концерну утворюється з коштів, що надходять від
господарської  діяльності,  та  інших  джерел після покриття
матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці
та  сплату  податків  і  обов'язкових платежів, передбачених
законодавством, та використовується згідно із законодавством.
 
   Концерн самостійно визначає порядок використання прибутку.
 
   Концерн забезпечує розроблення і затверджує річні фінансові
та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани учасників на
середньострокову перспективу (3-5 років).
 
   Фінансовий план Концерну щороку затверджує Кабінет Міністрів
України.
 
          Органи управління Концерном
 
   29. Управління діяльністю Концерну здійснюють правління і
генеральний директор.
 
   30. Правління Концерну очолює генеральний директор - голова
правління.
 
   31. До правління Концерну входять генеральний директор -
голова правління Концерну та  шість  членів  правління,  що
призначаються  на посаду та звільняються з посади Кабінетом
Міністрів України.
 
   32. Засідання правління є правоможним, якщо на ньому присутні
більшість членів правління. Кожен член правління має один голос.
Рішення правління приймається, якщо за  нього  проголосувала
більшість членів правління, та є обов'язковим для виконання
учасниками.
 
   33. Рішення правління оформляється протоколом, який підписує
генеральний директор - голова правління.
 
   34. Книга протоколів засідань правління зберігається разом із
фінансовими документами.
 
   35. До компетенції правління належить:
 
   визначення стратегії розвитку Концерну та здійснення контролю
за  реалізацією  Концерном  стратегічних  рішень  у  сфері
авіабудування;
 
   здійснення контролю за формуванням політики ціноутворення на
продукцію (товари, роботи, послуги) учасників у рамках реалізації
спільних проектів;
 
   формування інвестиційної політики стосовно активів Концерну
та  інвестування  в активи, які належать учасникам, філіям,
представництвам та іншим відокремленим підрозділам;
 
   погодження кредитної політики учасників;
 
   затвердження звіту генерального директора про  діяльність
Концерну в цілому та учасників і хід реалізації спільних проектів;
 
   затвердження за поданням генерального директора керівників
структурних підрозділів, філій і представництв;
 
   притягнення до   дисциплінарної   та    матеріальної
відповідальності керівників учасників за поданням генерального
директора;
 
   затвердження знака для товарів і послуг Концерну;
 
   вирішення інших питань діяльності Концерну, що виносяться на
розгляд генеральним директором;
 
   визначення порядку формування фондів Концерну, здійснення
контролю за створенням і використанням резервного та інших фондів,
затвердження річного звіту про використання їх коштів;
 
   прийняття рішення  про  випуск  та  розміщення Концерном
облігацій та інших цінних паперів;
 
   визначення порядку використання прибутку Концерну, в тому
числі розміру та порядку виплати частки прибутку учасникам, а
також визначення порядку погашення боргових зобов'язань учасників;
 
   ініціювання рішення про внесення змін до цього Статуту;
 
   ініціювання питання про прийняття до складу Концерну нових
учасників та/або виключення учасників з його складу;
 
   затвердження стратегії  розвитку  Концерну на коротко- і
довгостроковий період;
 
   розгляд та затвердження бюджету Концерну, спільних проектів,
кошторисів і планів;
 
   прийняття рішень про утворення філій, представництв та інших
відокремлених підрозділів, затвердження положень про них;
 
   погодження за поданням генерального директора організаційної
структури та кошторису Концерну;
 
   затвердження положень,  регламентів  та  інших внутрішніх
документів Концерну;
 
   відбір аудитора  Концерну,  надання  рекомендацій  щодо
визначення розміру оплати аудиторських послуг;
 
   прийняття рішення про укладення та розірвання контрактів з
керівниками учасників за поданням генерального директора;
 
   розгляд скарг учасників Концерну на неправомірні дії його
посадових осіб;
 
   ініціювання рішення  про  ліквідацію  або  реорганізацію
Концерну.
 
   36. Оперативне управління поточною діяльністю Концерну, крім
питань, що належать до компетенції правління, здійснює генеральний
директор.
 
   37. Генеральний директор підзвітний Кабінетові  Міністрів
України, правлінню Концерну і несе відповідальність за результати
роботи Концерну.
 
   38. Генеральний директор призначається на посаду строком від
одного до п'яти років та звільняється з посади Кабінетом Міністрів
України за поданням уповноваженого органу управління.
 
   39. Контракт з генеральним директором Концерну  підписує
керівник уповноваженого органу управління.
 
   40. У разі дострокового припинення повноважень генерального
директора уповноважений орган управління приймає рішення про
призначення виконуючого обов'язки генерального директора Концерну
та протягом 30 календарних днів подає Кабінетові Міністрів України
пропозицію щодо кандидатури на посаду генерального директора.
 
   41. Генеральний директор:
 
   без довіреності вчиняє юридичні дії від імені Концерну;
 
   вирішує питання  господарської  діяльності,  фінансування,
ведення  обліку  та  звітності,  організації  роботи  філій,
представництв та інших відокремлених підрозділів;
 
   видає довіреності, відкриває та закриває в установах банків
поточні та інші рахунки;
 
   розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту
майном Концерну;
 
   затверджує штатний розпис на підставі структури і в межах
кошторису Концерну, затвердженого правлінням,  положення  про
структурні підрозділи Концерну, умови оплати праці працівників та
їх стимулювання;
 
   організовує роботу правління, розподіляє обов'язки між його
членами;
 
   вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації
кадрів; приймає та звільняє з роботи працівників Концерну;
 
   приймає рішення про  притягнення  до  дисциплінарної  та
матеріальної відповідальності посадових осіб Концерну, філій,
представництв та інших відокремлених підрозділів;
 
   укладає контракт з керівниками учасників, а також розриває
контракти на підставах, установлених законодавством і передбачених
у контракті;
 
   проводить аналіз матеріалів перевірок (ревізій), а також
звітів  керівників  учасників, філій, представництв та інших
відокремлених підрозділів та приймає рішення за результатами їх
розгляду;
 
   вносить на  розгляд  правління  пропозиції  щодо розміру
відрахувань за рахунок прибутку учасників до фондів фінансування
інноваційних та інвестиційних проектів, спрямованих на зміцнення
матеріально-технічної бази Концерну, його розвиток, а також щодо
витрат на провадження статутної діяльності;
 
   установлює порядок укладення договорів (контрактів);
 
   підписує в  порядку, передбаченому законодавством та цим
Статутом, договори (контракти) від імені Концерну у межах своєї
компетенції в сумі до 100 млн. гривень;
 
   укладення договорів  (контрактів)  на  суму  більше  ніж
100 млн. гривень погоджується правлінням Концерну;
 
   видає накази та розпорядження з питань діяльності Концерну,
які є обов'язковими для виконання працівниками Концерну;
 
   ініціює питання про створення цільових фондів, затвердження
положень про них;
 
   визначає перелік відомостей, які  містять  інформацію  з
обмеженим доступом, затверджує плани та заходи щодо захисту
комерційної таємниці;
 
   подає звіти до відповідних державних органів та органів
місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством;
 
   укладає від імені Концерну колективний договір з трудовим
колективом та організовує контроль за його виконанням;
 
   представляє Концерн у відносинах з органами державної влади,
юридичними особами та громадянами;
 
   інформує правління про виконання прийнятих на його засіданнях
рішень та стан справ у Концерні;
 
   виконує інші функції відповідно до законодавства та цього
Статуту.
 
          Облік, звітність та контроль
 
   42. Концерн веде оперативний, бухгалтерський та інший облік
результатів своєї діяльності відповідно до законодавства.
 
   43. Фінансові результати діяльності Концерну визначаються на
підставі річного бухгалтерського балансу.
 
   Річний фінансовий звіт і бухгалтерський баланс підлягають
затвердженню відповідно до цього Статуту.
 
   44. Перший фінансовий рік Концерну починається з дати його
державної реєстрації і закінчується 31 грудня того ж року.
Наступні фінансові роки відповідають календарним.
 
   45. Концерн забезпечує подання статистичної звітності органам
державної  статистики  в  обсягах  та  у строк, передбачені
законодавством.
 
   46. Концерн надає методичну допомогу та здійснює контроль за
веденням обліку в учасників.
 
   47. Учасники подають звіти Концерну та контролюючим органам у
встановленому порядку.
 
   48. Перевірка фінансово-господарської діяльності Концерну,
учасників,  філій, представництв та відокремлених підрозділів
проводиться правлінням Концерну, державними органами відповідно до
їх компетенції, визначеної законом.
 
            Трудовий колектив
 
   49. Трудовим колективом Концерну є працівники Концерну.
 
   50. Концерн веде облік персоналу.
 
        Внесення змін до Статуту, припинення
            діяльності Концерну
 
   51. Зміни до цього Статуту вносяться Кабінетом Міністрів
України. Зміни та доповнення до цього Статуту набирають чинності з
дня їх державної реєстрації.
 
   52. Припинення діяльності Концерну здійснюється шляхом його
реорганізації  (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або
ліквідації за рішенням Кабінету Міністрів України, а у випадках,
передбачених законом, - за рішенням суду.
 
   53. Ліквідація Концерну здійснюється комісією, призначеною
Кабінетом Міністрів України, а у разі припинення діяльності
Концерну за рішенням суду - комісією, утвореною відповідно до
рішення суду.
 
   54. Ліквідаційна комісія оцінює наявне  майно  Концерну,
розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та
подає його Кабінетові Міністрів України або до суду, за рішенням
якого утворено комісію.
 
   55. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів,
використовується згідно з рішенням Кабінету Міністрів України.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.85397
EUR30.21072
RUB0.41985
PLN7.06089
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка