Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про призначення Челнокова С.Д. заступником Міністра економіки України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 14 березня 2007 р. N 436
                Київ
 
    Про затвердження Порядку використання у 2007 році
     коштів, передбачених у державному бюджеті для
     проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми
              та молоддю
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок  використання  у  2007  році  коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) для проведення
соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 14 березня 2007 р. N 436
 
               ПОРЯДОК
     використання у 2007 році коштів, передбачених у
      державному бюджеті ( 489-16 ) для проведення
     соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році
коштів, передбачених Держсоцслужбі у державному бюджеті ( 489-16 )
за програмою "Реалізація програм та здійснення заходів Державної
соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді" (далі - бюджетні
кошти).
 
   2. Бюджетні кошти використовуються для:
 
   виконання державних програм з питань сім'ї, дітей та молоді;
 
   здійснення заходів   з   організаційно-методичного   та
інформаційно-аналітичного  забезпечення  соціальної  роботи із
сім'ями, дітьми та молоддю;
 
   участі у  здійсненні  заходів  загальнодержавного  та
міжнародного рівня у сфері соціальної роботи із сім'ями, дітьми та
молоддю;
 
   розроблення, створення  та  поширення соціальної реклами,
спрямованої  на  підвищення  поінформованості  населення  про
діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а
також послуги, які вони надають;
 
   організації навчання спеціалістів центрів соціальних служб
для  сім'ї, дітей та молоді, проведення семінарів-тренінгів,
засідань за круглим столом, підготовки та видання інформаційних та
методичних посібників, розроблення методичних рекомендацій;
 
   здійснення інших заходів, пов'язаних з виконанням покладених
на Держсоцслужбу завдань.
 
   3. Розподіл бюджетних коштів здійснює Держсоцслужба згідно з
календарним планом виконання державних програм та здійснення
заходів у сфері соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю,
який затверджує Мінсім'ямолодьспорт, виходячи з потреби в коштах,
визначеної на підставі детальних розрахунків видатків за кожною
категорією витрат з урахуванням особливостей конкретного заходу,
встановлених норм та нормативів витрат, діючих цін і тарифів.
 
   Зазначені заходи   організовуються   та   проводяться
Держсоцслужбою в установленому Мінсім'ямолодьспортом порядку.
 
   4. Операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до
Порядку обслуговування  державного  бюджету  за  видатками
( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
 
   5. Закупівлю товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів
здійснює Держсоцслужба відповідно до Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
   6. У  договорах  про  закупівлю  товарів і послуг, які
укладаються  з  переможцями  торгів  (тендерів),  обов'язково
зазначаються такі вимоги:
 
   недопущення включення  до  собівартості товарів і послуг
витрат, які безпосередньо не пов'язані з закупівлею товарів та
наданням послуг, або необґрунтованого завищення їх вартості;
 
   можливість відповідного коригування визначеної у договорі
суми в разі зменшення обсягу бюджетних призначень за бюджетною
програмою чи у разі зменшення Держсоцслужбою обсягу бюджетних
коштів, що передбачаються для здійснення заходу.
 
   7. Контроль  за  виконанням  умов  договорів  здійснює
Держсоцслужба.
 
   8. Держсоцслужба  за  погодженням з Мінсім'ямолодьспортом
затверджує результативні показники виконання бюджетної програми з
поквартальною розбивкою і подає їх Мінфіну в місячний строк.
 
   Iнформацію щодо   виконання  результативних  показників
Держсоцслужба подає Мінфіну щокварталу до 20 числа наступного
місяця та за результатами їх виконання за одинадцять місяців.
 
   У разі  невиконання  зазначених  показників Держсоцслужба
утворює комісію,  яка  розглядає  питання  щодо  доцільності
продовження  фінансування.  Про рішення комісії Держсоцслужба
письмово повідомляє Мінфін.
 
   У разі коли під час виконання бюджетної програми допущено
суттєві порушення, Мінфін, Мінсім'ямолодьспорт та Держсоцслужба
проводять узгоджувальні наради, за результатами яких вносять на
розгляд Першого віце-прем'єр-міністра України, Міністра фінансів
пропозиції щодо подальшого порядку її фінансування.
 
   9. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів
покладається на Держсоцслужбу.
 
   10. Складення  та  подання  фінансової  звітності  про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка