Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про доведення розпорядження Кабінету Міністрів України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          16.03.2007 N 11/1-9/2712-ЕП
 
                   Начальникам регіональних
                   митниць, митниць
 
 
          Про доведення розпорядження
          Кабінету Міністрів України
 
 
   ТЕРМIНОВО!!!
 
   Для керівництва в роботі надсилаємо розпорядження Кабінету
Міністрів  України від 01.03.07 N 78-р ( 78-2007-р ) "Про
організацію роботи органів, що здійснюють контроль товарів і
транспортних  засобів  за принципом "єдиного офісу" під час
переміщення їх через митний кордон України".
 
   З метою забезпечення безумовного виконання пункту 1 цього
розпорядження  (  78-2007-р ), під особисту відповідальність
начальників регіональних митниць, митниць, вимагаю:
   здійснити аналіз по кожному підрозділу митного оформлення,
розташованому поза межами пунктів пропуску через державний кордон
України (далі - підрозділ митного оформлення), з урахуванням
критеріїв, що додаються;
   на підставі проведеного аналізу вжити вичерпних заходів з
оптимізації кількості підрозділів митного  оформлення  шляхом
концентрації розміщення таких підрозділів, скорочення кількості
місць митного оформлення, можливої реорганізації  підрозділів
митного оформлення у митні пости чи їх об'єднання у випадку
розташування декількох підрозділів митного оформлення за однією
поштовою адресою;
   провести аналіз категорій  товарів,  які  відповідно  до
законодавства підлягають       санітарно-епідеміологічному,
ветеринарному,  фітосанітарному,  радіологічному,  екологічному
контролям  та  оформлюватимуться  в  цих підрозділах митного
оформлення (місцях митного оформлення). За результатами аналізу
надати пропозиції щодо доцільності місцезнаходження в цих місцях
митного оформлення представників перелічених контрольних служб.
 
   При цьому зазначаємо, що  право  остаточного  визначення
оптимальної  кількості  підрозділів  митного  оформлення, які
безпосередньо здійснюють митний контроль та митне оформлення
товарів  і  транспортних  засобів,  і місць їх розташування
Держмитслужба залишає за собою.
 
   Iнформацію про  вжиті  заходи  з  оптимізації  кількості
підрозділів митного  оформлення  (місць  митного  оформлення),
результати проведених аналізів, а також звіт за формою, наведеною
у додатку до цього листа, надати Департаменту організації митного
контролю Державної митної служби України в строк до 31.03.07.
 
   Iнформацію надавати засобами електронного зв'язку на поштову
скриньку "DMS Kanc DOMK".
 
 Голова Служби                     О.Б.Єгоров
 
 
              КРИТЕРIЇ,
     з урахуванням яких повинен здійснюватися аналіз
       по кожному підрозділу митного оформлення
          (місцю митного оформлення)
 
 
   1. Забезпечення роботи підрозділу митного оформлення  за
принципом "єдиного офісу". Укомплектованість функціонуючого місця
розташування  підрозділу  митного  оформлення  представниками
контрольних служб  (санітарно-епідеміологічний,  ветеринарний,
фітосанітарний, радіологічний, екологічний контролі, контроль за
переміщенням культурних цінностей).
 
   2. Розташування підрозділу митного оформлення на вантажному
митному комплексі, складі тимчасового зберігання відкритого типу,
в будівлі митного органу або митного поста з власним місцем
прибуття автотранспорту (постанова Кабінету Міністрів України від
07.04.03 N 476 ( 476-2003-п ), накази Держмитслужби України від
07.10.03 N 674 ( z1061-03 ), від 20.10.03 N 703 ( z1118-03 ), від
21.11.05 N 1136 ( z1474-05 ).
 
   3. Віддаленість  місця  розташування  підрозділу  митного
оформлення від найближчого місця митного оформлення.
 
   4. Загальна  кількість  оформлених  підрозділом  митного
оформлення протягом січня 2006 року - лютого 2007 року вантажних
митних декларацій.
 
   5. Типи оформлених підрозділом митного оформлення протягом
січня 2006 року - лютого 2007 року вантажних митних декларацій.
 
   6. Середня кількість оформлених протягом зазначеного періоду
вантажних митних декларацій на одну посадову особу підрозділу
митного оформлення.
 
   7. Умови  для  здійснення  митного  контролю  товарів і
транспортних  засобів  (наявність  рамп,  естакад,  оглядових
майданчиків, оглядових кімнат, боксів для поглибленого огляду,
вантажно-розвантажувальної техніки).
 
   8. Наявність зручних під'їзних шляхів, відокремленого чи
огородженого місця стоянки автотранспорту, створення перешкод для
руху міського автотранспорту.
 
   9. Місце розташування підрозділу митного оформлення (у межах
міста чи ні).
 
   10. Специфіка функціонування та специфічні показники, що
характеризують  та  обумовлюють  необхідність  функціонування
конкретного підрозділу  митного  оформлення  (місця  митного
оформлення) (наприклад: відділу оформлення транспортних засобів,
відділу  оформлення міжнародних поштових відправлень, відділу
оформлення міжнародних експрес-відправлень тощо).
 
 
                   Додаток
                   до листа Державної митної
                   служби України
                   16.03.2007 N 11/1-9/2712-ЕП
 
 
                ЗВIТ
       про результати оптимізації підрозділів
     митного оформлення, що знаходяться поза межами
     пунктів пропуску через державний кордон України
       та їх укомплектованість представниками
            контрольних служб
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Назва ¦ N ¦ Адреса ¦  Назва   ¦ Iнформація про укомплектованість місць митного ¦Адреса місця¦   Місце   ¦ Назва  ¦
¦митного¦з/п¦ місця  ¦підрозділу(ів)¦  оформлення представниками контрольних служб  ¦ митного  ¦ розташування ¦підрозділу¦
¦органу ¦  ¦ митного ¦  митного  ¦                         ¦ оформлення ¦ підрозділу  ¦ митного ¦
¦    ¦  ¦оформлення¦ оформлення * ¦-------------------------------------------------¦   за   ¦  митного  ¦оформлення¦
¦    ¦  ¦за станом ¦       ¦  санітарно-  ¦ветери-¦фітосані-¦радіологічний,¦результатами¦оформлення (ВМК¦     ¦
¦    ¦  ¦  на  ¦       ¦епідеміологічний¦нарний ¦ тарний ¦ екологічний ¦  вжитих  ¦ СТЗ відкритого¦     ¦
¦    ¦  ¦ 16.03.07 ¦       ¦        ¦    ¦     ¦       ¦  митним  ¦ типу, митний ¦     ¦
¦    ¦  ¦     ¦       ¦        ¦    ¦     ¦       ¦  органом ¦  орган або  ¦     ¦
¦    ¦  ¦     ¦       ¦        ¦    ¦     ¦       ¦  заходів ¦ митний пост з ¦     ¦
¦    ¦  ¦     ¦       ¦        ¦    ¦     ¦       ¦      ¦власним місцем ¦     ¦
¦    ¦  ¦     ¦       ¦        ¦    ¦     ¦       ¦      ¦  прибуття  ¦     ¦
¦    ¦  ¦     ¦       ¦        ¦    ¦     ¦       ¦      ¦автотранспорту)¦     ¦
¦-------+---+----------+--------------+----------------+-------+---------+--------------+------------+---------------+----------¦
¦  1  ¦ 2 ¦  3   ¦   4    ¦    5    ¦  6  ¦  7  ¦   8    ¦   9   ¦   10    ¦  11  ¦
¦-------+---+----------+--------------+----------------+-------+---------+--------------+------------+---------------+----------¦
¦    ¦ 1 ¦     ¦       ¦    +    ¦    ¦     ¦       ¦      ¦        ¦     ¦
¦-------+---+----------+--------------+----------------+-------+---------+--------------+------------+---------------+----------¦
¦    ¦ 2 ¦     ¦       ¦    -    ¦    ¦     ¦       ¦      ¦        ¦     ¦
¦-------+---+----------+--------------+----------------+-------+---------+--------------+------------+---------------+----------¦
¦    ¦ 3 ¦     ¦       ¦    +    ¦    ¦     ¦       ¦      ¦        ¦     ¦
¦-------+---+----------+--------------+----------------+-------+---------+--------------+------------+---------------+----------¦
¦    ¦ 4 ¦     ¦       ¦    -    ¦    ¦     ¦       ¦      ¦        ¦     ¦
¦-------+---+----------+--------------+----------------+-------+---------+--------------+------------+---------------+----------¦
¦    ¦ 5 ¦     ¦       ¦    +    ¦    ¦     ¦       ¦      ¦        ¦     ¦
¦-------+---+----------+--------------+----------------+-------+---------+--------------+------------+---------------+----------¦
¦    ¦ 6 ¦     ¦       ¦    -    ¦    ¦     ¦       ¦      ¦        ¦     ¦
¦-------+---+----------+--------------+----------------+-------+---------+--------------+------------+---------------+----------¦
¦    ¦ 7 ¦     ¦       ¦    +    ¦    ¦     ¦       ¦      ¦        ¦     ¦
¦-------+---+----------+--------------+----------------+-------+---------+--------------+------------+---------------+----------¦
¦    ¦ 8 ¦     ¦       ¦    -    ¦    ¦     ¦       ¦      ¦        ¦     ¦
¦-------+---+----------+--------------+----------------+-------+---------+--------------+------------+---------------+----------¦
¦    ¦ 9 ¦     ¦       ¦    +    ¦    ¦     ¦       ¦      ¦        ¦     ¦
¦-------+---+----------+--------------+----------------+-------+---------+--------------+------------+---------------+----------¦
¦    ¦10 ¦     ¦       ¦    -    ¦    ¦     ¦       ¦      ¦        ¦     ¦
¦-------+---+----------+--------------+----------------+-------+---------+--------------+------------+---------------+----------¦
¦    ¦11 ¦     ¦       ¦    +    ¦    ¦     ¦       ¦      ¦        ¦     ¦
¦-------+---+----------+--------------+----------------+-------+---------+--------------+------------+---------------+----------¦
¦    ¦12 ¦     ¦       ¦    +    ¦    ¦     ¦       ¦      ¦        ¦     ¦
¦-------+---+----------+--------------+----------------+-------+---------+--------------+------------+---------------+----------¦
¦    ¦13 ¦     ¦       ¦    +    ¦    ¦     ¦       ¦      ¦        ¦     ¦
¦-------+---+----------+--------------+----------------+-------+---------+--------------+------------+---------------+----------¦
¦    ¦14 ¦     ¦       ¦    -    ¦    ¦     ¦       ¦      ¦        ¦     ¦
¦-------+---+----------+--------------+----------------+-------+---------+--------------+------------+---------------+----------¦
¦    ¦15 ¦     ¦       ¦        ¦    ¦     ¦       ¦      ¦        ¦     ¦
¦-------+---+----------+--------------+----------------+-------+---------+--------------+------------+---------------+----------¦
¦    ¦16 ¦     ¦       ¦        ¦    ¦     ¦       ¦      ¦        ¦     ¦
¦-------+---+----------+--------------+----------------+-------+---------+--------------+------------+---------------+----------¦
¦    ¦17 ¦     ¦       ¦        ¦    ¦     ¦       ¦      ¦        ¦     ¦
¦-------+---+----------+--------------+----------------+-------+---------+--------------+------------+---------------+----------¦
¦    ¦18 ¦     ¦       ¦        ¦    ¦     ¦       ¦      ¦        ¦     ¦
¦-------+---+----------+--------------+----------------+-------+---------+--------------+------------+---------------+----------¦
¦    ¦19 ¦     ¦       ¦        ¦    ¦     ¦       ¦      ¦        ¦     ¦
¦-------+---+----------+--------------+----------------+-------+---------+--------------+------------+---------------+----------¦
¦    ¦20 ¦     ¦       ¦        ¦    ¦     ¦       ¦      ¦        ¦     ¦
¦-------+---+----------+--------------+----------------+-------+---------+--------------+------------+---------------+----------¦
¦    ¦21 ¦     ¦       ¦        ¦    ¦     ¦       ¦      ¦        ¦     ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   а) * - у разі розташування у місці митного оформлення
декількох підрозділів митного оформлення перелічити їх через кому;
   б) наявність контрольної служби - "+", відсутність - "-";
   в) колір в стовпчиках 5-8 автоматично змінюється в залежності
від проставленого знаку, якщо знак проставлено з помилкою або він
відсутній - колір комірки (ячейки) буде червоним.
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка