Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            20.03.2007 N 114/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 березня 2007 р.
                   за N 236/13503
 
 
          Про внесення змін до деяких
     нормативно-правових актів Міністерства юстиції
 
 
   Відповідно до Закону України "Про внесення змін до законів
України  "Про  державну виконавчу службу" та "Про виконавче
провадження" щодо реформування органів  державної  виконавчої
служби" ( 521-16 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. У  Положенні  про Єдиний державний реєстр виконавчих
проваджень, затвердженому наказом  Міністерства  юстиції  від
20.05.2003 N 43/5 ( z0388-03 ), зареєстрованому в Мін'юсті
21.05.2003 за N 388/7709 (із змінами і доповненнями), унести такі
зміни:
 
   1.1. Пункт 1.4 викласти в такій редакції:
   "1.4. Реєстратором Єдиного реєстру є Відділ  примусового
виконання  рішень  Департаменту  державної  виконавчої служби
Міністерства юстиції України, підрозділи примусового виконання
рішень відділів державної виконавчої служби Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі,
відділи державної виконавчої служби в районних, районних у містах,
міських (міст обласного значення) управліннях юстиції (далі -
органи ДВС), які здійснюють його ведення".
 
   1.2. Абзац другий пункту 1.5 викласти в такій редакції:
   "Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції
України, відділи державної виконавчої служби Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі,
відділи державної виконавчої служби в районних, районних у містах,
міських (міст обласного значення) управліннях юстиції".
 
   2. У Порядку утворення та функціонування виконавчих груп при
органах  державної  виконавчої  служби, затвердженому наказом
Міністерства юстиції від 17.05.2004 N 37/5 (  z0624-04  ),
зареєстрованому в Мін'юсті 17.05.2004 за N 624/9223 (із змінами і
доповненнями), унести такі зміни:
 
   2.1. У пункті 1.3 слова "відділах примусового виконання
рішень державної виконавчої служби Автономної Республіки Крим,
областей та міст Києва і Севастополя, державній виконавчій службі
у районах, містах (містах обласного значення), районах у містах"
замінити словами "Міністерства юстиції України в  Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві
та Севастополі, відділах державної виконавчої служби у районних,
районних у містах, міських (міст обласного значення) управліннях
юстиції".
 
   2.2. У пункті 1.5:
   2.2.1. Абзац третій після слів "Департамент ДВС" доповнити
словами "Міністерства юстиції України".
   2.2.2. В абзаці четвертому слова "державна виконавча служба
Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя"
замінити  словами  "відділи ДВС Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній  Республіці  Крим,
головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі".
   2.2.3. В абзаці п'ятому слова "державна виконавча служба у
районах, містах (містах обласного значення), районах у містах"
замінити словами "відділ ДВС районного, районного в  місті,
міського (міст обласного значення) управління юстиції".
   2.2.4. В абзаці шостому слова "Департаменту ДВС, державної
виконавчої служби Автономної Республіки Крим, областей та міст
Києва і  Севастополя"  замінити  словами  "Департаменту  ДВС
Міністерства юстиції України".
   2.2.5. Доповнити абзацом сьомим такого змісту:
   "підрозділ примусового  виконання  рішень  -  підрозділ
примусового виконання рішень відділу ДВС Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі".
 
   2.3. У пункті 2.1:
   2.3.1. В абзаці третьому слова "центрального органу ДВС"
виключити.
   2.3.2. В  абзацах  четвертому та п'ятому слова "відділу
примусового виконання рішень регіонального органу ДВС" замінити
словами "підрозділу примусового виконання рішень".
 
   2.4. У  пункті  2.4  слово  "відділі"  замінити  словом
"підрозділі".
 
   2.5. Доповнити Порядок ( z0624-04 ) пунктом 2.5 такого
змісту:
   "2.5. За рішенням керівника підрозділу примусового виконання
рішень виконавча група може бути утворена з державних виконавців
цього підрозділу".
 
   2.6. В абзаці п'ятому пункту 2.7 слова "державної виконавчої
служби у районах, містах (містах обласного значення), районах у
містах" замінити словами "відділів ДВС районних, районних у
містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції".
 
   2.7. Пункт 2.9 викласти в такій редакції:
   "2.9. У разі необхідності, за наказом Міністерства юстиції
України або Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в
областях, мм. Києві та Севастополі на керівника виконавчої групи
можуть покладатися права та повноваження, установлені Законом, у
виконавчому провадженні для начальників відділів ДВС районних,
районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь
юстиції".
 
   2.8. У  пункті  3.4  слово  "відділу"  замінити  словом
"підрозділу".
 
   2.9. В абзаці восьмому пункту 3.6 слова "державної виконавчої
служби у районах, містах (містах обласного значення), районах у
містах" замінити словами "відділів ДВС районних, районних у
містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції".
 
   2.10. У пункті 4.1 слова "цього органу" виключити.
 
   2.11. У пунктах 4.2 і 4.4 слова "центрального органу ДВС"
виключити.
 
   3. У Порядку передачі матеріалів виконавчого провадження з
одного органу державної виконавчої служби до іншого або виконавчої
групи, від одного державного виконавця до іншого, затвердженому
наказом Міністерства юстиції від 17.05.2004 N 38/5 ( z0625-04 ),
зареєстрованому в Мін'юсті 17.05.2004 за N 625/9224 (із змінами і
доповненнями), унести такі зміни:
 
   3.1. У пункті 1.3 слова "директор Департаменту ДВС, начальник
відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС, начальники
державної виконавчої служби Автономної Республіки Крим, областей
та міст Києва і Севастополя, начальники відділів примусового
виконання рішень відповідних державних виконавчих служб, керівники
виконавчих груп у разі покладення на них прав та повноважень,
установлених законом, у виконавчому провадженні для начальників
державної виконавчої служби у районах, містах (містах обласного
значення), районах у містах, начальники державної виконавчої
служби у районах, містах (містах обласного значення), районах у
містах" замінити словами "директор Департаменту ДВС Міністерства
юстиції України, заступник директора Департаменту ДВС Міністерства
юстиції України - начальник відділу примусового виконання рішень,
начальники відділів ДВС Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, мм. Києві  та  Севастополі,  начальники
підрозділів примусового виконання рішень відділів ДВС Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві
та Севастополі, керівники виконавчих груп у разі покладення на них
прав  та  повноважень,  установлених  Законом, у виконавчому
провадженні для начальників відділів ДВС районних, районних у
містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції,
начальники відділів ДВС районних, районних у містах, міських (міст
обласного значення) управлінь юстиції".
 
   3.2. У пункті 1.4:
   3.2.1. Абзац третій після слів "Департамент ДВС" доповнити
словами "Міністерства юстиції України".
   3.2.2. В абзаці четвертому слова "державна виконавча служба
Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя"
замінити словами "відділи ДВС Головного  управління  юстиції
Міністерства  юстиції  України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі".
   3.2.3. В абзаці п'ятому слова "державна виконавча служба в
районах, містах (містах обласного значення), районах у містах"
замінити  словами "відділ ДВС районного, районного в місті,
міського (міст обласного значення) управління юстиції".
   3.2.4. В абзаці шостому слова "та державної виконавчої служби
Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя"
замінити словами "Міністерства юстиції України".
   3.2.5. Доповнити абзацом сьомим такого змісту:
   "підрозділ примусового  виконання  рішень  -  підрозділ
примусового виконання рішень відділу ДВС Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі".
   3.2.6. Абзац восьмий викласти в такій редакції:
   "державний виконавець - заступник директора Департаменту ДВС
Міністерства юстиції України - начальник відділу примусового
виконання рішень, заступник  начальника  відділу  примусового
виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України,
головний державний виконавець, старший державний  виконавець,
державний  виконавець  відділу  примусового  виконання рішень
Департаменту ДВС  Міністерства  юстиції  України,  начальники
підрозділів примусового виконання рішень відділів ДВС Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві
та Севастополі, їх заступники, головні державні виконавці, старші
державні виконавці, державні виконавці підрозділів примусового
виконання рішень відділів ДВС Головного  управління  юстиції
Міністерства  юстиції  України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі,
начальник, заступник начальника, головний державний виконавець,
старший державний виконавець, державний виконавець відділу ДВС
районного, районного в місті, міського (міст обласного значення)
управління юстиції".
 
   3.3. У пункті 2.1:
   3.3.1. Абзац другий після слів "Департаменту ДВС" доповнити
словами "Міністерства юстиції України".
   3.3.2. Абзац третій викласти в такій редакції:
   "до підрозділу примусового виконання рішень, територіальних
органів ДВС та виконавчих груп, утворених при цих органах, - за
рішенням керівників  регіонального  органу  ДВС,  підрозділів
примусового  виконання рішень щодо виконавчих проваджень, що
перебувають на виконанні в територіальних органах ДВС".
   3.3.3. В абзаці п'ятому слова "державної виконавчої служби в
районах, містах (містах обласного значення), районах у містах"
замінити словами "відділів ДВС районних, районних у містах,
міських (міст обласного значення) управлінь юстиції".
 
   4. Директору  Департаменту  державної  виконавчої  служби
Міністерства юстиції України Тісногуз В.В:
 
   4.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 3 жовтня 1992 р. N 493 ( 493/92 )
"Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та
інших органів виконавчої влади" (із змінами і доповненнями).
 
   4.2. Довести цей наказ до відома начальників  Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві
та Севастополі та забезпечити належне його виконання.
 
   5. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції Ємельянову I.I.
 
 Міністр                       О.Лавринович

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка