Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо можливості сплати банком комісійної винагороди та премії в іноземній валюті при залученні вкладів (депозитів) клієнтів в іноземній валюті

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         20.03.2007 N 13-210/1006-2842
 
                   Територіальні управління
                   Національного банку України,
                   банки України, Асоціація
                   українських банків,
                   асоціація
                   "Український Кредитно -
                   Банківський Союз"
 
 
    Щодо можливості сплати банком комісійної винагороди
    та премії в іноземній валюті при залученні вкладів
       (депозитів) клієнтів в іноземній валюті
 
 
   Національний банк України відповідно до статей 7, 30 та 44
Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та у
зв'язку із запитами територіальних управлінь Національного банку
України та банків України щодо можливості сплати банком комісійної
винагороди та премії в іноземній валюті при залученні вкладів
(депозитів) клієнтів в іноземній валюті роз'яснює таке.
 
   Частиною першою статті 1058 глави 71 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) визначено, що за договором банківського вкладу
(депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони
(вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла,
зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на
неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених
договором.
 
   Як вбачається,  сторонами  договору  банківського  вкладу
виступають банк та вкладник, де предметом договору можуть бути
грошові  кошти  (валюта  України  або  іноземна валюта), за
користування якими згідно зі статтею 1061 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) банк зобов'язаний виплатити вкладнику проценти
на суму вкладу в розмірі, встановленому договором банківського
вкладу.
 
   До того ж, згідно з пунктом 1.6 глави 1 Положення про порядок
здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій  з
юридичними і фізичними особами ( z1256-03 ) (далі - Положення) банк
сплачує вкладнику суму вкладу (депозиту) і нараховані за ним
проценти у валюті вкладу (депозиту), якщо грошові кошти надійшли
на вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті, або на умовах
та  в  порядку, передбачених договором, відповідно до заяви
вкладника - в іншій іноземній чи в національній валюті.
 
   Щодо комісійної винагороди слід зауважити, що згідно  з
положеннями  Цивільного  кодексу України комісійна винагорода
виплачується за договорами комісії, тобто згідно зі статтею 1011
Цивільного кодексу України ( 435-15 ) одна сторона (комісіонер)
зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента)за плату
вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок
комітента.
 
   Таким чином, договір комісії належить до групи договорів про
надання послуг та відповідно на нього поширюються норми глави 69
Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
 
   Крім того, необхідно зазначити, що з вимог  зазначеного
Положення ( z1256-03 ) також не випливає, що комісійна винагорода
та премія можуть бути прирівняні до процентів, які виплачуються
банком за вкладом (депозитом) клієнту - вкладнику.
 
   Отже, за  результатами  розгляду  листів  територіальних
управлінь Національного банку України та банків України, можна
зробити висновок, що комісійна винагорода клієнту за договором
банківського вкладу (депозиту), залученого в іноземній валюті,
розраховується і виплачуться банком в більшості випадків на тих же
умовах і в ті ж строки, що і проценти на вклад (депозит). Тобто,
мова фактично йде про підвищення банком проценту за вкладом
(депозитом) у вигляді комісійної винагороди.
 
   При цьому звертаємо увагу на те, що абзацом сьомим підпункту
"б" пункту  5.3  глави  5 Iнструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у національній та іноземних
валютах  ( z1172-03 )  передбачено, що на поточні рахунки в
іноземній валюті юридичних осіб - резидентів зараховуються кошти
тільки у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів на
власному поточному та вкладному (депозитному) рахунках.
 
   У зв'язку із зазначеним, на нашу думку, не має правових
підстав щодо встановлення банком додаткової сплати комісійної
винагороди та премії у договорі банківського вкладу (депозиту), за
яким банк залучає вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб в
іноземній валюті, оскільки за своєю правовою природою комісійна
винагорода або премія є платою комітента за виконані послуги
комісіонера згідно договору комісії.
 
 Перший заступник Голови               А.В.Шаповалов

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка