Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Державний бюджет України на 1999 рік

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 1


          З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
       Про Державний бюджет України на 1999 рік
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 8, ст.59 )
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Конституційного
   суду N 6-рп/99 ( v006p710-99 ) від 24.06.99 
 
 ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99, ВВР, 1999, N 41, ст.371 
  N 964-XIV ( 964-14 ) від 15.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.346
  N 1375-XIV ( 1375-14 ) від 13.01.2000, ВВР, 2000, N 10, ст.78 
  N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 )
 
 
          I. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
              на 1999 рік
 
   Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1999 рік у
сумі 25.135.260,8 тис. гривень.
 
   Установити  граничний розмір дефіциту Державного бюджету
України на 1999 рік у сумі 1.240.000 тис. гривень.
 
   Спрямувати на покриття дефіциту Державного бюджету України на
1999 рік надходження із джерел внутрішнього фінансування в сумі
610.000 тис. гривень та із джерел зовнішнього фінансування -
630.000 тис. гривень.
 
   Стаття 2. Установити, що до доходів Державного  бюджету
України на 1999 рік зараховуються:
 
   1) в повному обсязі:
 
   податок на додану вартість;
 
   акцизний збір з імпортних товарів;
 
   збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету;
 
   ввізне мито;
 
   надходження сум відсотків, що сплачуються  уповноваженими
банками за користування тимчасово вільними коштами державного
бюджету;
 
   дивіденди (доход), нараховані  на  акції  (частки,  паї)
господарських товариств, які є у державній власності;
 
   рентна плата за нафту і природний газ власного видобутку;
 
   плата за  оренду  цілісних майнових комплексів державних
підприємств;
 
   консульські збори, що справляються на території України;
 
   плата за пробірування і клеймування виробів та сплавів із
дорогоцінних металів;
 
   кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду,
скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи
дарування,  безхазяйного  майна,  валютних  цінностей,  що
пересилаються в міжнародних поштових відправленнях з порушенням
норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та
внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим  терміном
зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або
з метою відшкодування належних бюджету платежів, з наступним
відшкодуванням  з  державного  бюджету витрат, пов'язаних із
зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією,
розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених
коштів;
 
   надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил
України, за виконані роботи, надані послуги та надання в оренду
основних фондів та іншого майна Збройних Сил України;
 
   відрахування від плати за транзит природного газу, аміаку
через  територію  України  та відрахування від прибутку, що
залишається  у  розпорядженні  підприємств,  які  здійснюють
транспортування нафти; ( Абзац чотирнадцятий пункту 1 статті 2 в
редакції Закону N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
 
   суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів,  які
стягуються  при митному оформленні, з коштів, отриманих від
реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів,
багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним
контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах,  на
залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і
митниць, за якими не звернувся власник у терміни, встановлені
законодавством;
 
   надходження коштів  від  продажу  квот  на  здійснення
зовнішньоекономічних операцій;
 
   збір на обов'язкове  соціальне  страхування  на  випадок
безробіття;
 
   збір до Державного інноваційного фонду;
 
   платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;
 
   2) частина податку на прибуток підприємств, прибуткового
податку з громадян та акцизного збору з вітчизняних товарів,
визначена на підставі статті 6 цього Закону;
 
   3) 80 відсотків коштів, одержаних бюджетними установами і
організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото,
платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50
відсотків коштів - за здане у вигляді брухту та відходів срібло;
 
   4) 90 відсотків коштів, що надійдуть до  позабюджетного
Державного фонду приватизації від приватизації державного майна,
та інших надходжень,  безпосередньо  пов'язаних  з  процесом
приватизації та кредитуванням підприємств;
 
   5) 10 відсотків суми амортизаційних відрахувань, нарахованих
підприємствами і організаціями;
 
   6) 80 відсотків надходжень гербового збору;
 
   7) інші доходи, що зараховуються до державного бюджету у
розмірах, визначених законодавством.
 
   Стаття 3. Установити доходи Державного бюджету України на
1999 рік у сумі 23.895.260,8 тис. гривень, у тому числі по
основних джерелах у таких сумах:
                          (тис. гривень)
 
 Податкові надходження - всього          15.989.266,9
 
         у тому числі:
 
 Податки на доходи,  податки  на  прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості - всього   2.486.120
 
         з них:
 
 прибутковий податок з громадян           1.168.850
 податок на прибуток підприємств           1.317.270
 
 Платежі за використання природних ресурсів -
всього                         642.496
         з них:
 
 плата за використання лісових ресурсів         53.840
 плата за  спеціальне  користування  водними
ресурсами                        191.120
 платежі за користування надрами            14.651
 збір за геологорозвідувальні роботи, виконані
за рахунок державного бюджету              381.885
 
 Внутрішні податки на товари та послуги - всього 11.193.040,9
 
         з них:
 
 податок на додану вартість             8.302.728
 акцизний збір з вітчизняних товарів        1.364.652,9
 акцизний збір з імпортних товарів           859.870
 ліцензії на підприємницьку та професійну
 діяльність                      665.790
 
         з них:
 
 гербовий збір                     500.000
 
 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні
операції - всього                   1.649.210
 
         з них:
 
 ввізне мито                     1.587.810
 
 Інші податки - всього                 18.400
 
 Неподаткові надходження - всього          5.132.852
 
         у тому числі:
 
 Доходи від  власності  та  підприємницької
діяльності - всього                  1.135.600
 
         з них:
 
 рентна плата за нафту власного видобутку        30.000
 рентна плата  за  природний  газ  власного
 видобутку                       303.700
 надходження коштів від приватизації державного
майна                          675.000
 
 Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційного та побічного продажу - всього      330.631
 
         з них:
 
 державне мито                     298.761
 Надходження від штрафів та фінансових санкцій     43.680
 
 Інші неподаткові надходження - всього        3.622.941
 
         з них:
 
 надходження коштів від реалізації надлишкового
озброєння, військової та спеціальної техніки,
іншого майна Збройних Сил України, за виконані
роботи, надані послуги та надання в оренду
основних фондів та іншого майна Збройних Сил    208.000
України
 
 відрахування від прибутку, що залишається у
розпорядженні  підприємств,  які  здійснюють
транспортування нафти                 1.616.300
 
 відрахування від плати за транзит нафти через
територію України                    200.000
 
 відрахування від плати за транзит аміаку через
територію України                     9.986
 
 надходження амортизаційних  відрахувань  для
фінансування  заходів  структурної перебудови
базових галузей національної економіки        1.130.000
 
 надходження коштів  в  рахунок  погашення
заборгованості,   яка   виникла  внаслідок
невиконання юридичними особами своїх зобов'язань
щодо погашення та обслуговування наданих на
умовах повернення кредитів, залучених державою
або під державні гарантії                300.000
 
 Доходи від операцій з капіталом - всього       412.610
 
         у тому числі:
 
 Надходження від продажу основного капіталу       12.610
 
          з них:
 
 надходження коштів  до  Державного  фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння     2.840
України
 Надходження від продажу державних запасів
товарів                         400.000
          з них:
 
 надходження коштів від Державного комітету
України по матеріальних резервах            400.000
 
 Офіційні трансферти - всього            382.215,9
 
         у тому числі:
 
 Кошти, що передаються до Державного бюджету
України з бюджету міста Києва             382.215,9
 
 Державні цільові фонди - всього           1.978.316
 
         у тому числі:
 
 Збір до Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
та соціального захисту населення            400.000
 
 Збір на обов'язкове соціальне страхування на
випадок безробіття до Державного фонду сприяння
зайнятості населення                  554.000
 
 Збір до Державного інноваційного фонду        739.940
 
 Платежі до Фонду України соціального захисту
інвалідів                        40.000
 
 Збір за забруднення навколишнього природного
середовища  до  Фонду  охорони навколишнього
природного середовища                  13.076
 
 Надходження відрахувань  та   збору   на
будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання
автомобільних доріг загального користування       231.300
 
( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 776-XIV
( 776-14 ) від 29.06.99 )
 
   Стаття 4. Відповідно до розподілу видатків Державного бюджету
України на 1999 рік за функціональною класифікацією (додаток N 1)
затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
Державного бюджету України на 1999 рік (додаток N 2). Додатки 1 та
2 є невід'ємною частиною цього Закону.
 
   Установити, що розпорядники коштів державного бюджету мають
право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів
Державного бюджету України тільки в межах бюджетних асигнувань,
затверджених їм на 1999 рік.
 
   Якщо після прийняття цього Закону повноваження щодо виконання
функцій або надання послуг,  на  які  затверджене  бюджетне
призначення, передаються відповідно до законодавства України від
одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому, то
дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися
у порядку, встановленому цим Законом для виконання тих же функцій
чи надання тих же послуг головним розпорядником коштів державного
бюджету, якому це повноваження передано.
 
   Дозволити Міністерству фінансів України за поданням головних
розпорядників  коштів  Державного бюджету України здійснювати
перерозподіл бюджетних призначень  в  межах  одного  розділу
функціональної класифікації видатків бюджету за погодженням із
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
 
 
   Стаття 5. Установити, що до бюджетів Автономної Республіки
Крим,  областей,  міст  Києва  і  Севастополя  у 1999 році
зараховуються:
 
   частина прибуткового податку з громадян, податку на прибуток
підприємств та акцизного збору з вітчизняних товарів, визначена на
підставі статті 6 цього Закону;
 
   місцеві податки і збори;
 
   плата за торговий патент на деякі види  підприємницької
діяльності;
 
   плата за землю;
 
   податок з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів;
 
  податок на промисел;
 
   90 відсотків коштів, що надійдуть до позабюджетного фонду
приватизації Автономної Республіки Крим від приватизації майна, що
належить  Автономній  Республіці  Крим,  та  до  відповідних
позабюджетних фондів приватизації від відчуження комунального
майна, а також інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з
процесом приватизації та кредитуванням підприємств;
 
   20 відсотків надходжень гербового збору;
 
   надходження збору за забруднення навколишнього природного
середовища в частині, що належить місцевим бюджетам;
 
   надходження відрахувань  та  збору  на   будівництво,
реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального
користування в частині, що належить місцевим бюджетам;
 
   інші доходи, що зараховуються до  місцевих  бюджетів  у
розмірах, визначених законодавством.
 
   Формування бюджетів Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя на 1999 рік здійснюється відповідно до
законів про місцеве самоврядування, податкову та бюджетну системи
та цього Закону.
 
   Стаття 6. Затвердити на 1999 рік нормативи відрахувань від
загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) до
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя у таких розмірах (відсотках від загальної суми):
 
                Прибутковий Податок на Акцизний
                податок   прибуток  збір з
                з громадян підприємств вітчизняних
                            товарів
 
   Автономна Республіка Крим   100    100    100
 
     області:
 
   Вінницька           100    100    50
   Волинська           100    100    50
   Дніпропетровська        100    30    50
   Донецька            50     70    20
   Житомирська          100    100    50
   Закарпатська          100    100    50
   Запорізька           50     50    20
   Івано-Франківська       100    100    50
   Київська            100    100    50
   Кіровоградська         100    100    50
   Луганська           100    100    50
   Львівська           100    100    50
   Миколаївська          60     70    50
   Одеська            50     80    50
   Полтавська           50     50    10
   Рівненська           100    100    50
   Сумська            100    100    50
   Тернопільська         100    100    50
   Харківська           50     50    20
   Херсонська           100    100    50
   Хмельницька          100    100    50
   Черкаська           100    100    50
   Чернівецька          100    100    50
   Чернігівська          100    100    50
 
    міста:
 
   Київ              25     70    10
   Севастополь          100    50    50
 
   Стаття 7. Затвердити у складі видатків Державного бюджету
України на 1999 рік дотації республіканському бюджету Автономної
Республіки Крим, обласним та міському (міста Севастополя) бюджетам
у сумі 2.045.121,3 тис. гривень, у тому числі:
 
                   (тис. гривень)
 
   Автономна Республіка Крим    74.186,9
 
      області:
 
   Вінницька           140.226,6
   Волинська           145.301
   Дніпропетровська        20.407,5
   Донецька            39.230,3
   Житомирська          215.472,6
   Закарпатська          185.594,1
   Запорізька           22.896,9
   Івано-Франківська        96.018,9
   Київська            155.583,5
   Кіровоградська         147.670
   Луганська            58.065,6
   Львівська            74.889,1
   Миколаївська          21.323,2
   Одеська             32.901,8
   Полтавська             622,7
   Рівненська           56.880,9
   Сумська             20.938,6
   Тернопільська         143.336,9
   Харківська           12.479,8
   Херсонська           111.749
   Хмельницька          110.517,5
   Черкаська            80.827,3
   Чернівецька           27.341,7
   Чернігівська          42.441,1
 
   місто Севастополь        8.217,8
 
   Затвердити у складі Державного бюджету України на 1999 рік
субвенції республіканському бюджету Автономної Республіки Крим,
обласним та міським (міст Києва і Севастополя) бюджетам в обсязі
341.167,7 тис. гривень на часткове виконання статті 57 Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 ), в тому числі: ( Абзац перший
частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N
776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
 
                  (тис. гривень)
 
   Автономна Республіка Крим    15.167,7
 
      області:
 
   Вінницька            11.895,2
   Волинська            8.640,7
   Дніпропетровська        26.048,3
   Донецька            31.620,1
   Житомирська           15.117,1
   Закарпатська           9.757,4
   Запорізька           13.782,1
   Івано-Франківська        9.912,5
   Київська            12.412,6
   Кіровоградська          8.276,5
   Луганська            14.536,7
   Львівська            16.499,4
   Миколаївська           9.790,7
   Одеська             15.167,6
   Полтавська           11.318,5
   Рівненська            8.538,6
   Сумська             8.529
   Тернопільська          8.291,4
   Харківська           18.724,9
   Херсонська            9.165,1
   Хмельницька           10.585,2
   Черкаська            10.654,7
   Чернівецька           6.361,6
   Чернігівська           8.743,4
 
      міста:
 
   Київ              18.937,3
   Севастополь           2.693,4
 
   Затвердити у складі Державного бюджету України на 1999 рік
субвенцію Закарпатській області в обсязі 40.000 тис. гривень на
ліквідацію наслідків стихійного лиха.
 
   Стаття 8. Установити, що в 1999 році до Державного бюджету
України передаються кошти з бюджету міста Києва у сумі 382.215,9
тис. гривень.
 
   Стаття 9.  Надати  право Головному управлінню Державного
казначейства України, Міністерству фінансів Автономної Республіки
Крим, місцевим фінансовим органам в разі несвоєчасного погашення
заборгованості  за  взаємними  міжбюджетними  розрахунками
застосовувати безспірне її стягнення.
 
   Стаття 10. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім
державного виробничого підприємства "Чорноморнафтогаз") вносять до
Державного бюджету України рентну плату за природний газ у
розмірі, еквівалентному 5 доларам США за 1000 куб. метрів, та за
нафту - у розмірі, еквівалентному 3 доларам США за 1 тонну.
 
   Стаття 11.  Установити,  що  суб'єкти  підприємницької
діяльності,  які  здійснюють  транспортування  трубопровідним
транспортом через територію України нафти, природного газу та
аміаку, вносять до Державного бюджету України:
 
   відрахування від прибутку, що залишається у розпорядженні
підприємств, які здійснюють транспортування нафти магістральними
нафтопроводами, в розмірі, еквівалентному 0,059 долара США за 1
тонну нафти, що транспортується, на кожні 100 км відстані її
транспортування; ( Абзац другий статті 11 в редакції Закону
N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
 
   відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі,
еквівалентному 0,29 долара США за 1000 куб. метрів газу на кожні
100 кілометрів відстані;
 
   відрахування від  плати  за  транзит  аміаку в розмірі,
еквівалентному 0,23 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів
відстані.
 
   Внесення зазначених платежів здійснюється щодекади, виходячи
з обсягів газу, нафти та аміаку, транспортованих через територію
України.
 
   Стаття 12. Установити, що в 1999 році по населених пунктах,
грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки
земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону
України "Про плату за землю" ( 2535-12 ), збільшені в 2 рази.
 
   По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів,
грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 вересня 1998
року, застосовуються ставки земельного  податку,  встановлені
статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за
землю".
 
   Земельний податок сплачується платниками (крім громадян та
виробників сільськогосподарської і рибної продукції) щомісячно до
15 числа наступного місяця за звітним.
 
   Звільнити від сплати земельного податку військові частини,
військові   навчальні  заклади,  науково-дослідні,  дитячі
санаторно-курортні та оздоровчі установи, які утримуються  за
рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства
оборони України та інших утворених відповідно до законодавства
військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони
України та військово-промислового комплексу. Перелік зазначених
підприємств  затверджується  Кабінетом  Міністрів  України  з
визначенням розмірів земельних ділянок.
 
   Стаття 13. Установити, що надходження плати за землю та
податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин
і механізмів не мають цільового характеру та використовуються у
порядку, затвердженому відповідною радою.
 
   Стаття 14. Установити, що у 1999 році державне мито, сплачене
згідно з пунктом 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від
21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", за винятком
підпунктів "ї", "й", "п", "р", "с", "т" і "у", зараховується до
Державного бюджету України, і ці кошти спрямовуються на проведення
паспортизації населення України у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
 
   Стаття 15. ( Дію статті 15 зупинено щодо сплати збору до
Державного інноваційного фонду на період проведення експерименту
для підприємств - учасників економічного експерименту на підставі
Закону N 1375-XIV ( 1375-14 ) від 13.01.2000 ) Установити, що
суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності,
крім підприємств водного транспорту за переліком, затвердженим
Кабінетом Міністрів України, сплачують до Державного інноваційного
фонду збір в розмірі 1 відсотка від обсягу реалізації продукції
(робіт, послуг), зменшеного на суму податку на додану вартість та
акцизного збору. ( Частина перша статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 964-XIV ( 964-14 ) від 15.07.99 )
   Платники збору,  основною  діяльністю яких є виробництво
сільськогосподарської  продукції,  сплачують  збір  з  обсягу
реалізації (виручки) продукції власного виробництва, зменшеного на
суму податку на додану вартість і акцизного збору.
 
   У торговельній, посередницькій і  постачальницько-збутовій
діяльності збір сплачується від сум торговельної або збутової
націнки (надбавки) на реалізовані товари, у  банківській  і
страховій сферах діяльності - від суми валового доходу.
 
   Установити, що кошти від повернення у 1999 році позичок,
наданих Державним інноваційним фондом підприємствам і організаціям
для виконання інноваційних проектів, зараховуються до Державного
бюджету України як надходження до цього Фонду і спрямовуються на
здійснення інноваційної діяльності. ( Частина четверта статті 15 в
редакції Закону N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
 
   Установити, що у 1999 році кошти від збору до Державного
інноваційного фонду спрямовуються за таким цільовим призначенням:
 
   100.000 тис. гривень - на часткове виконання статті 57 Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 );
 
   452.550 тис. гривень - виключно на покриття заборгованостей,
що виникли у попередні роки по заробітній платі працівників
бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших
соціальних виплатах;
 
   інші кошти в межах їх реальних надходжень, але не менше
187.390 тис. гривень - на розвиток інноваційної діяльності та
фінансування інноваційних проектів Державним інноваційним фондом.
(  Частина  п'ята  статті  15 в редакції Закону N 776-XIV
( 776-14 ) від 29.06.99 )
 
 
   Стаття 16. Установити, що в 1999 році відрахування та збори
на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних
доріг  загального  користування  здійснюються  у  порядку,
передбаченому у 1998 році.
 
   До бюджету міста Києва зараховуються в установленому порядку
50 відсотків відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію,
ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування від
підприємств і організацій, зареєстрованих у місті Києві,  і
використовуються за цільовим призначенням.
 
   Стаття 17. Установити, що у 1999 році:
 
   плата за  понадлімітне  використання  водних  ресурсів
зараховується до Державного бюджету України, бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на умовах,
передбачених для внесення плати за використання водних ресурсів у
межах ліміту;
 
   розподіл платежів  за  користування надрами, передбачений
пунктами 3 і 4 статті 31 Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ),
здійснюється у співвідношенні, встановленому у пункті 1 цієї
статті Кодексу.
 
   Стаття 18. Установити, що з 1 січня 1999 року кошти усіх
державних та місцевих позабюджетних фондів, крім Пенсійного фонду
України та Фонду соціального страхування України, зараховуються до
відповідних  бюджетів  і витрачаються на заходи, передбачені
законодавством.
 
   Стаття 19. Затвердити  такий  перелік  захищених  статей
видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 1999
рік за економічною структурою видатків:
 
   оплата праці працівників бюджетних установ (в тому числі
погашення заборгованості за минулі роки) (код 1110);
 
   нарахування на  заробітну плату (в тому числі погашення
заборгованості за минулі роки) (код 1120);
 
   придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код
1132);
 
   забезпечення продуктами харчування (код 1133);
 
   трансферти місцевим бюджетам (код 1399);
 
   трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та
соціальним забезпеченням (пенсії, допомоги, стипендії, повернення
заощаджень громадян) (код 1340).
 
   Установити, що  фінансування витрат по захищених статтях
Державного бюджету України та місцевих бюджетів, а також видатків
на придбання речового майна для військовослужбовців, на державну
підтримку вугледобувних підприємств, на фінансування соціальних
потреб інвалідів, по виплаті заборгованості з регресних позовів та
одноразової допомоги по втраті професійної працездатності шахтарям
та гірникам підприємств з підземного видобутку вугілля та залізної
руди проводиться в першочерговому порядку та пропорційно по
розпорядниках коштів відповідних бюджетів.
 
   При формуванні місцевих бюджетів оплата праці працівників
бюджетних установ, нарахування на заробітну плату та погашення
заборгованості по цих статтях за минулі роки планується в повному
обсязі.
 
   Дотації республіканському бюджету Автономної Республіки Крим,
обласним та міському (міста Севастополя) бюджетам, які передбачені
в частині першій статті 7 цього Закону, спрямовуються виключно на
фінансування соціальних виплат та на погашення заборгованості по
заробітній платі (за її наявності).
 
   Установити,  що на фінансування визначених цією статтею
видатків спрямовуються 90 відсотків надходжень до відповідних
бюджетів без врахування надходжень до державних цільових фондів,
збору  за  геологорозвідувальні  роботи, виконані за рахунок
державного бюджету, та коштів  від  реалізації  надлишкового
озброєння,  військової  та спеціальної техніки, іншого майна
Збройних Сил України, за виконані роботи, надані послуги та
надання в оренду основних фондів та іншого майна Збройних Сил
України.
( Стаття 19 в редакції Закону N 776-XIV ( 776-14 ) від 29.06.99 )
 
   Стаття 20. Дозволити Міністерству закордонних справ України у
1999 році використовувати за цільовим призначенням до 10 відсотків
коштів в іноземній валюті, фактично отриманих  за  вчинення
консульських дій за межами України, на непередбачені витрати,
пов'язані з поданням матеріальної допомоги потерпілим за кордоном
громадянам  України; оформленням та оплатою послуг іноземних
ритуальних служб у разі смерті громадян України, що настала під
час їх перебування за кордоном; оплатою праці тимчасово прийнятих
на місці (за трудовою угодою) працівників для виконання термінових
робіт в консульських відділах посольств України за кордоном;
придбанням  обладнання,  включаючи  транспортні  засоби,  для
консульських  відділів дипломатичних представництв України за
кордоном.
 
   Решта суми коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України, зараховується до складу
доходів Державного бюджету України і використовується на поточне
утримання дипломатичних представництв України за кордоном та
придбання і будівництво приміщень для їх розміщення в межах сум,
передбачених в Державному бюджеті України на ці цілі.
 
   Стаття 21.  Фінансування витрат, пов'язаних з утриманням
працівників дипломатичних представництв та консульських установ
України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості,
провадиться виключно через Міністерство закордонних справ України.
 
   Стаття 22. Установити, що кошти, які надходять від повернення
бюджетних позичок, наданих у минулі роки колишнім Міністерству
сільського господарства і продовольства  України,  Державному
комітету України по харчовій промисловості, заготівельним та іншим
підприємствам, товаровиробникам через фінансові органи і органи
Державного  казначейства  України,  зараховуються  на окремий
субрахунок єдиного казначейського рахунку державного бюджету і
спрямовуються  на  погашення  заборгованості,  пов'язаної  із
закупівлею  сільськогосподарської  продукції  за  державними
замовленнями  (контрактами)  минулих років; створення частини
лізингового фонду для  забезпечення  сільського  господарства
сільськогосподарською технікою вітчизняного виробництва; придбання
і централізоване постачання мінеральних добрив і пально-мастильних
матеріалів та на формування державного насіннєвого страхового
фонду.
 
   Надати право органам системи Міністерства фінансів України та
органам  Державної  податкової  служби України за наслідками
документальних перевірок стягувати у безспірному  порядку  з
підприємств і організацій прострочену заборгованість з наданих
позичок, у тому числі і у вигляді товарного кредиту, під державне
замовлення сільськогосподарської продукції, та інших позичок, а
також у разі нецільового їх використання нараховувати пеню в
розмірі 0,2 відсотка непогашеної заборгованості (суми нецільового
використання) за кожний день до повного їх повернення.
 
   Стаття 23. Установити, що 90 відсотків коштів, які надійдуть
від приватизації (продажу) об'єктів незавершеного будівництва
відповідно до Чорнобильської будівельної програми, зараховуються
до  Державного  бюджету України і спрямовуються виключно на
фінансування  капітальних  вкладень  на  пускових  об'єктах
Чорнобильської будівельної програми.
 
   ( Дію окремих положень, визначених статтею 24, зупинено на
2001 рік згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 )
Стаття 24. Зупинити на 1999 рік дію окремих положень Закону
України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ):
 
   пункту 2 статті 21 в частині виплати громадянам, віднесеним
до категорії 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, грошової компенсації в розмірі середньої вартості
путівки в Україні;
 
   пунктів 2 і 13 статті 22, пункту 2 статті 23 та статті 24 в
частині  безплатного  надання  або  забезпечення  пільговою
санаторно-курортною путівкою  чи путівкою на відпочинок громадян,
віднесених відповідно до категорії 3 і 4 осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та осіб, які працювали за
межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами
праці (за радіаційним фактором), пов'язаними  з  ліквідацією
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (крім осіб, що мають статус
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та супроводжують
потерпілих  дітей  віком  до  10 років на санаторно-курортне
лікування), або виплати за їх бажанням грошової компенсації у
розмірах, передбачених у зазначених пунктах статей;
 
   пунктів 21 і 29 статті 20, пункту 1 статті 21 в частині
одержання  безпроцентної  позики  на  індивідуальне  житлове
(кооперативне) будівництво з розрахунку 13,65 квадратного метра на
кожного члена сім'ї з погашенням 50 процентів позики за рахунок
державного бюджету, а також безпроцентної позики для будівництва
садових будинків та благоустрою садових ділянок, будівництва
індивідуальних гаражів громадянами, віднесеними до категорії 1
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також
надання  безпроцентної позики для організації підприємницької
діяльності, селянського (фермерського) господарства громадянам,
віднесеним до категорії 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
 
   пункту 7 статті 21 в частині одержання безпроцентної позики
на індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво з розрахунку
13,65 квадратного метра на кожного члена сім'ї з погашенням 25
процентів  позики  за  рахунок  державного бюджету, а також
безпроцентної позики для  будівництва  садових  будинків  та
благоустрою садових ділянок, будівництва індивідуальних гаражів
громадянами, віднесеними до категорії 2 осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
   пункту 5 статті 22 та пункту 1 статті 23 в частині одержання

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка