Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Номенклатури продукції промисловості, затвердженої наказом Держкомстату України від 30.08.2002 N 320

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 1

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2005 N 439
 
 
      Про внесення змін до Номенклатури продукції
        промисловості, затвердженої наказом
      Держкомстату України від 30.08.2002 N 320
 
 
   У зв'язку  з  доопрацюванням  Номенклатури  продукції
промисловості,  затвердженої наказом Держкомстату України від
30.08.2002 N 320 ( v0320202-02 ), на підставі останніх редакцій
міжнародних класифікацій та пропозицій підприємств, регіональних
управлінь статистики Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни до Номенклатури продукції промисловості,
затвердженої наказом Держкомстату України від 30.08.2002 N 320
( v0320202-02 ), виклавши її у новій редакції, що додається
(далі - Номенклатура).
 
   2. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.):
 
   2.1. Направити  до 1 січня 2006 року електронну версію
Номенклатури головним  управлінням  статистики  в  Автономній
Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у
місті Севастополі.
 
   2.2. Здійснювати методологічне та організаційне керівництво
при  використанні  Номенклатури  при  проведенні  державних
статистичних спостережень в галузі промисловості.
 
   3. Головному  міжрегіональному  управлінню  статистики  у
м. Києві (Сидоренко М.М.) забезпечити згідно з Номенклатурою
розробку річного звіту за 2005 рік та поточних звітів, починаючи
зі звіту за січень 2006 року, в строки, передбачені Планом
державних статистичних спостережень на 2006 рік.
 
   4. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній
Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у
місті Севастополі організувати одержання звітів від облікових
одиниць за Номенклатурою і забезпечити розробку зведених даних у
терміни, встановлені Планом державних статистичних спостережень на
2006 рік.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Головка В.А.
 
 В. о. Голови                     В.А.Головко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомстату України
                   30.08.2002 N 320
                   ( v0320202-02 )
                   (зі змінами, затвердженими
                   наказом
                   від 29.12.2005 N 439)
 
 
        НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
 
 
               ВСТУП
 
   Номенклатура продукції  промисловості  (в  подальшому  -
Номенклатура), яка охоплює секції C, D, E Класифікації видів
економічної діяльності ( v0441217-96 ) (КВЕД), розроблена НДІ
статистики Держкомстату та управлінням статистики промисловості
ГУСП Держкомстату за підтримки спеціалістів міністерств (відомств)
та окремих відомчих наукових установ в рамках переходу  на
міжнародні статистичні стандарти. Номенклатура містить групування
продукції, необхідні перш за все для потреб органів статистики і
по суті є статистичною класифікацією продукції промисловості.
Номенклатура передбачається для використання при зборі, обробці та
для міждержавного обміну статистичною інформацією і може бути
корисною при вирішенні задач каталогізації продукції та для
здійснення економіко-статистичного аналізу виробництва, реалізації
і використання продукції на макроекономічному, регіональному і
галузевому рівнях, а також для структурування інформації за видами
виробленої продукції з метою проведення маркетингових обстежень і
здійснення постачально-збутових операцій.
 
   При розробці Номенклатури було використано: ДКПП - Державний
класифікатор продукції та послуг, який, в свою чергу, базується на
CPA - Статистична класифікація продукції за видами діяльності в
Європейській економічній спільноті (з врахуванням змін до СРА
2002 р.); PRODCOM - Перелік продуктів для європейської статистики
виробництва (2000 р.) та проект модельного класифікатора продукції
(товарів, послуг) з поясненнями до нього Статкомітету СНД.
 
   Об'єктом Номенклатури є продукція та послуги, створені в
результаті економічних видів діяльності, що відносяться до секцій
C, D, E КВЕД ( v0441217-96 ).
 
   Номенклатура є  систематизованим  зведенням  найменувань
групувань продукції, кодування яких побудовано на ієрархічній
системі  класифікації. Використання при розробці Номенклатури
методологічного принципу побудови зазначених вище класифікацій
дозволяє об'єднати в єдиному складовому коді коди різних, але
взаємопов'язаних класифікацій - видів економічної діяльності (КВЕД
( v0441217-96 ), побудованої на базі NACE - 4 знаки) і продукції
(додається ще 2 знаки, тобто всього 6 знаків, що відповідає коду
CPA). У відповідності з цим принципом продукція класифікується за
тим видом діяльності (в рамках одного класу NACE), який є
характерним для виробництва цього виду продукції. Наступні 7-й,
8-й, 9-й знаки використовуються для  подальшої  класифікації
продукції. Угруповання, класифікація продукції в яких завершена на
сьомому чи восьмому знаку, доповнена нулями до дев'ятизначного
коду.
 
   У Номенклатурі  вироблена  продукція  та  надані послуги
згруповані в блоки (три секції та 16 підсекцій), які позначаються
великими літерами латинської абетки та відповідають секціям та
підсекціям міжнародних, європейських та національних класифікацій
видів діяльності та продукції. Ці літери не використовуються
безпосередньо для ідентифікації продукції, а введені лише для
зручності користувача (див. табл. 1).
 
                             Таблиця 1
 
               ПЕРЕЛІК
      секцій і підсекцій Номенклатури продукції
       промисловості та відповідності розділів
 
------------------------------------------------------------------
|Секції|Підсек-|         Назва         | Розділи |
|   | ції  |                    |     |
|------+-------+---------------------------------------+---------|
| C  |    |Продукція добувної промисловості    | 10 - 14 |
|------+-------+---------------------------------------+---------|
|   | CA  |Матеріали енергетичні         | 10 - 12 |
|------+-------+---------------------------------------+---------|
|   | CB  |Матеріали неенергетичні        | 13, 14 |
|------+-------+---------------------------------------+---------|
| D  |    |Продукція обробної промисловості    | 15 - 37 |
|------+-------+---------------------------------------+---------|
|   | DA  |Харчові продукти, напої та тютюнові  | 15, 16 |
|   |    |вироби                 |     |
|------+-------+---------------------------------------+---------|
|   | DB  |Вироби текстильної та швейної     | 17, 18 |
|   |    |промисловості             |     |
|------+-------+---------------------------------------+---------|
|   | DC  |Шкіра, вироби галантерейні та дорожні, |  19  |
|   |    |взуття                 |     |
|------+-------+---------------------------------------+---------|
|   | DD  |Деревина та вироби з деревини     |  20  |
|------+-------+---------------------------------------+---------|
|   | DE  |Целюлозно-паперова продукція, видавнича| 21, 22 |
|   |    |продукція               |     |
|------+-------+---------------------------------------+---------|
|   | DF  |Кокс, продукти нафтоперероблення та  |  23  |
|   |    |паливо ядерне             |     |
|------+-------+---------------------------------------+---------|
|   | DG  |Продукція хімічна           |  24  |
|------+-------+---------------------------------------+---------|
|   | DH  |Вироби гумові та пластмасові      |  25  |
|------+-------+---------------------------------------+---------|
|   | DI  |Вироби мінеральні неметалеві інші   |  26  |
|------+-------+---------------------------------------+---------|
|   | DJ  |Метали основні та металеві вироби   | 27, 28 |
|------+-------+---------------------------------------+---------|
|   | DK  |Машини та устатковання         |  29  |
|------+-------+---------------------------------------+---------|
|   | DL  |Устатковання електричне та електронне | 30-33 |
|------+-------+---------------------------------------+---------|
|   | DM  |Устатковання транспортне        | 34, 35 |
|------+-------+---------------------------------------+---------|
|   | DN  |Продукція промислова інша       | 36, 37 |
|------+-------+---------------------------------------+---------|
| E  |    |Електроенергія, газ, пара та гаряча  | 40, 41 |
|   |    |вода                  |     |
------------------------------------------------------------------
 
   Продукція, що класифікується в Номенклатурі, має дев'ять
рівнів класифікації: розділ, група, клас, категорія, підкатегорія,
тип.
 
   Загальна структура  цифрових  кодів   для   утворення
класифікаційних угруповань у Номенклатурі має такий вигляд:
 
------------------------------------------------------------------
|XX       |- розділ;                   |
|----------------+-----------------------------------------------|
|XX.X      |- група;                    |
|----------------+-----------------------------------------------|
|XX.XX      |- клас;                    |
|----------------+-----------------------------------------------|
|XX.XX.X     |- категорія;                  |
|----------------+-----------------------------------------------|
|XX.XX.XX    |- підкатегорія;                |
|----------------+-----------------------------------------------|
|XX.XX.XX.XXX  |- тип.                     |
------------------------------------------------------------------
 
   Приклад:
 
------------------------------------------------------------------
|10.20.10.300,  |де                       |
|----------------+-----------------------------------------------|
|10       |- розділ "Вугілля кам'яне, вугілля буре    |
|        |(лігніт) і торф";               |
|----------------+-----------------------------------------------|
|10.2      |- група "Вугілля буре (лігніт)";        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|10.20      |- клас "Вугілля буре (лігніт)";        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|10.20.1     |- категорія "Вугілля буре (лігніт)";      |
|----------------+-----------------------------------------------|
|10.20.10    |- підкатегорія "Вугілля буре (лігніт)";    |
|----------------+-----------------------------------------------|
|10.20.10.300  |- тип "Вугілля буре (лігніт) неагломероване з |
|        |теплотворністю менше 23,865 МДж/кг на     |
|        |беззольній, але вологій основі";        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|10.20.10.310  |- тип "Вугілля буре (лігніт) неагломероване,  |
|        |видобуте відкритим способом".         |
------------------------------------------------------------------
 
   З угруповання "тип" може виокремлюватися один або декілька
видів продукції, що найбільш поширені в Україні, а для інших видів
продукції визначається узагальнене класифікаційне угруповання -
"інші".
 
   Структурно Номенклатура складається з ідентифікації (коду) та
назви продукції, одиниці виміру, періодичності подання даних та
коду ДКПП.
 
   Одиниця виміру узгоджена з Класифікатором системи позначень
одиниць вимірювання та обліку (ДК 011-96) та по можливості
гармонізована з одиницею виміру PRODCOM, але,  як  правило,
наводиться та одиниця, яка є зручною та прийнятною для обліку та
статистичних спостережень на національному рівні. В  окремих
випадках використовується дві одиниці виміру.
 
   Графа "періодичність подання" містить позначки "м" - місячна
і "р" - річна, що вказує відповідно на обов'язковість наведення
даних щодо виробництва продукції в місячних і річних звітах.
Періодичність може змінюватися, про що органами статистики буде
повідомлятися.
 
          Скорочення в Номенклатурі
 
------------------------------------------------------------------
|Скорочена назва |     Повна назва одиниці виміру      |
| одиниці виміру |                        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|г        |грам                      |
|----------------+-----------------------------------------------|
|кар       |карат метричний                |
|----------------+-----------------------------------------------|
|кВт       |кіловат                    |
|----------------+-----------------------------------------------|
|кг       |кілограм                    |
|----------------+-----------------------------------------------|
|км       |кілометр                    |
|----------------+-----------------------------------------------|
|км умов. труб  |кілометр умовних труб             |
|----------------+-----------------------------------------------|
|л        |літр                      |
|----------------+-----------------------------------------------|
|м        |метр                      |
|----------------+-----------------------------------------------|
|кв.м      |квадратний метр                |
|----------------+-----------------------------------------------|
|куб.м      |кубічний метр                 |
|----------------+-----------------------------------------------|
|куб.м умов.   |кубічний метр умовний             |
|----------------+-----------------------------------------------|
|млн. кВт.год.  |мільйон кіловат-годин             |
|----------------+-----------------------------------------------|
|млн. куб.м   |мільйон кубічних метрів            |
|----------------+-----------------------------------------------|
|млн. умов. плит.|мільйон умовних плиток             |
|----------------+-----------------------------------------------|
|млн. шт.    |мільйон штук                  |
|----------------+-----------------------------------------------|
|млн. шт. ум.  |мільйон штук умовної цегли           |
|цегл.      |                        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|од.       |одиниця (продукції)              |
|----------------+-----------------------------------------------|
|пар       |пара                      |
|----------------+-----------------------------------------------|
|т        |тонна метрична                 |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. ампул   |тисяча ампул                  |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. арк-відб. |тисяча аркушів-відбитків, приведених до формату|
|прив. до ф.   |60 x 90 см                   |
|60 x 90     |                        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. Гкал    |тисяча гігакалорій               |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. грн.    |тисяча гривень                 |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. дал    |тисяча декалітрів               |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. елем.   |тисяча елементів                |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. кар    |тисяча каратів метричних            |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. кв.м    |тисяча квадратних метрів            |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. кв.м    |тисяча квадратних метрів покрівельної поверхні |
|покрів. поверх. |                        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. кв.м умов. |тисяча квадратних метрів умовних        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. куб.м   |тисяча кубічних метрів             |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. куб.м щілн.|тисяча кубічних метрів щільних         |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. паков.   |тисяча паковань                |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. пар    |тисяча пар                   |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. пач.    |тисяча пачок                  |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. пог. м   |тисяча погонних метрів             |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. прим.   |тисяча примірників               |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. прим.   |тисяча примірників 4-шпальтових газет формату |
|4-шпальт. газет |А2                       |
|ф. А2      |                        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. рул.    |тисяча рулонів                 |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. т     |тисяча тонн                  |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. умов. куск.|тисяча умовних кусків             |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. умов. шт. |тисяча умовних штук              |
|----------------+-----------------------------------------------|
|тис. шт.    |тисяча штук                  |
|----------------+-----------------------------------------------|
|шт.       |штука                     |
------------------------------------------------------------------
 
      Секція C Продукція добувної промисловості
        Підсекція CA Матеріали енергетичні
             Розділи 10 - 12
 
------------------------------------------------------------------
|Код продукції|    Назва продукції    |Одиниця |Періодич-|
|       |                | виміру | ність |
|       |                |    | подання |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|   1   |        2        |  3  |  4  |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|C      |Продукція добувної       |    |     |
|       |промисловості         |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|CA      |Матеріали енергетичні     |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10      |Вугілля кам'яне, вугілля буре |    |     |
|       |(лігніт) і торф        |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.1     |Вугілля кам'яне        |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.10    |Вугілля кам'яне        |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.10.1   |Вугілля кам'яне        |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.10.11   |Вугілля кам'яне неагломероване | тис. т | м., р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.10.11.300 |Вугілля кам'яне для коксування | тис. т | м., р. |
|       |з теплотворністю більше    |    |     |
|       |23,865 МДж/кг на беззольній,  |    |     |
|       |але вологій основі       |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.10.11.500 |Вугілля кам'яне енергетичне з | тис. т | м., р. |
|       |теплотворністю більше     |    |     |
|       |23,865 МДж/кг на беззольній,  |    |     |
|       |але вологій основі       |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.10.11.510 |Антрацит            | тис. т | м., р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.10.11.520 |Вугілля енергетичне інше    | тис. т | м., р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.10.11.590 |Вугілля кам'яне інше      | тис. т | м., р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.10.12   |Брикети, окатиші та аналогічні | тис. т | м., р. |
|       |види твердого палива з     |    |     |
|       |кам'яного вугілля       |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.10.12.100 |Брикети з кам'яного вугілля  | тис. т | м., р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.10.12.200 |Інші види твердого палива   | тис. т | м., р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.10.13   |Послуги з видобування кам'яного| тис. |     |
|       |вугілля            | грн. |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.10.13.000 |Послуги з видобування кам'яного| тис. |     |
|       |вугілля            | грн. |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.2     |Вугілля буре (лігніт)     |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.20    |Вугілля буре (лігніт)     |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.20.1   |Вугілля буре (лігніт)     |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.20.10   |Вугілля буре (лігніт)     |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.20.10.300 |Вугілля буре (лігніт)     | тис. т | м., р. |
|       |неагломероване з теплотворністю|    |     |
|       |менше 23,865 МДж/кг на     |    |     |
|       |беззольній, але вологій основі |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.20.10.310 |Вугілля буре (лігніт)     | тис. т |  р  |
|       |неагломероване, видобуте    |    |     |
|       |відкритим способом       |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.20.10.500 |Брикети, окатиші та аналогічні | тис. т | м., р. |
|       |види твердого палива з вугілля |    |     |
|       |бурого (лігніту)        |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.3     |Торф              |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.30    |Торф              |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.30.1   |Торф              |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.30.10   |Торф              | тис. т |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.30.10.100 |Торф неагломерований      | тис. т | м., р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.30.10.110 |Торф неагломерований паливний | тис. т |  р  |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.30.10.120 |Торф неагломерований для    | тис. т |  р  |
|       |сільського господарства    |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|10.30.10.200 |Брикети і напівбрикети торф'яні| тис. т | м., р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11      |Нафта сира та газ природний  |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.1     |Нафта сира та газ природний  |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.10    |Нафта сира та газ природний  |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.10.1   |Нафта сира           |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.10.10   |Нафта сира та нафтопродукти,  |    |     |
|       |добуті з мінералів       |    |     |
|       |бітумінозних, сирі (включаючи |    |     |
|       |газовий конденсат)       |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.10.10.300 |Нафта сира (природна суміш   |    |     |
|       |вуглеводів), включаючи нафту, |    |     |
|       |одержану з бітумінозних    |    |     |
|       |мінералів           |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.10.10.310 |Нафта сира           | тис. т | м., р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.10.10.320 |Газ нафтовий попутний     | млн. | м., р. |
|       |                | куб.м |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.10.10.500 |Газовий конденсат       | тис. т | м., р. |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.10.2   |Газ природний         |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.10.20   |Газ природний в рідкому або  | млн. | м., р. |
|       |газоподібному стані      | куб.м |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.10.20.000 |Газ природний в рідкому або  | млн. | м., р. |
|       |газоподібному стані      | куб.м |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.10.3   |Скраплювання та регазифікація |    |     |
|       |природного газу для      |    |     |
|       |транспортування        |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.10.30   |Скраплювання та регазифікація | тис. |     |
|       |природного газу для      | грн. |     |
|       |транспортування        |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.10.30.100 |Скраплювання та регазифікація | тис. |     |
|       |природного газу для      | грн. |     |
|       |транспортування        |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.10.4   |Сланці і піски бітумінозні   |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.10.40   |Сланці і піски бітумінозні   | тис. т |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.10.40.100 |Сланці горючі         | тис. т |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.10.40.300 |Піски бітумінозні       | тис. т |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.2     |Послуги з видобування нафти і |    |     |
|       |газу              |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.20    |Послуги з видобування нафти і |    |     |
|       |газу              |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.20.1   |Послуги з видобування нафти і |    |     |
|       |газу              |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.20.11   |Послуги з буріння під час   | тис. |     |
|       |видобування нафти і газу    | грн. |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.20.11.100 |Послуги з похило-напрямленого | тис. |     |
|       |та повторного буріння     | грн. |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.20.11.200 |Послуги з           | тис. |     |
|       |зворотньо-поступального буріння| грн. |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.20.11.300 |Інші              | тис. |     |
|       |                | грн. |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.20.12   |Послуги з будівництва та    | тис. |     |
|       |експлуатації свердловин    | грн. |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.20.12.100 |Послуги з будівництва бурових | тис. |     |
|       |вишок             | грн. |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.20.12.200 |Послуги з ремонту бурових вишок| тис. |     |
|       |                | грн. |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.20.12.300 |Послуги з демонтажу бурових  | тис. |     |
|       |вишок             | грн. |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.20.12.400 |Послуги з цементування насосних| тис. |     |
|       |свердловин           | грн. |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.20.12.500 |Послуги з забивання,      | тис. |     |
|       |консервування та ліквідації  | грн. |     |
|       |свердловин           |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|11.20.12.600 |Послуги з будівництва та    | тис. |     |
|       |експлуатації свердловин, інші | грн. |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|12      |Руди уранові та торієві    |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|12.0     |Руди уранові та торієві    |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|12.00    |Руди уранові та торієві    |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|12.00.1   |Руди уранові та торієві    |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|12.00.10   |Руди уранові та торієві    |  т  |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|12.00.10.100 |Руди і концентрати уранові   |  т  |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|12.00.10.110 |Руди уранові          |  т  |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|12.00.10.120 |Смолка уранова         |  т  |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|12.00.10.130 |Концентрати руд уранових з   |  т  |     |
|       |вмістом урану більше 5%    |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|12.00.10.140 |Продукція видобування руд   |  т  |     |
|       |уранових інша         |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|12.00.10.200 |Руди і концентрати торієві   |  т  |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|12.00.10.210 |Моназит            |  т  |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|12.00.10.220 |Ураноторіаніт         |  т  |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|12.00.10.230 |Концентрати руд торієвих з   |  т  |     |
|       |вмістом торію більше 20%    |    |     |
|-------------+-------------------------------+--------+---------|
|12.00.10.240 |Продукція видобування руд   |  т  |     |
|       |торієвих інша         |    |     |
------------------------------------------------------------------
 
        Підсекція CB Матеріали неенергетичні
             Розділи 13, 14
 
------------------------------------------------------------------
|Код продукції |    Назва продукції    |Одиниця |Періодич-|
|       |               | виміру | ність  |
|       |               |    | подання |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|   1    |       2        |  3  |  4  |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|CB      |Матеріали неенергетичні    |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13      |Руди металеві         |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.1     |Руди залізні         |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.10     |Руди залізні         |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.10.1    |Руди залізні         |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.10.10   |Руди і концентрати залізні,  | тис. т |     |
|       |крім піриту випаленого    |    |     |
|       |(залізорудного колчедану)   |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.10.10.300 |Руди і концентрати залізні  | тис. т | м., р. |
|       |неагломеровані        |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.10.10.310 |Руди залізні неагломеровані  | тис. т | м., р. |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.10.10.320 |Концентрати залізорудні    | тис. т | р., р. |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.10.10.500 |Руди і концентрати залізні  | тис. т | м., р. |
|       |агломеровані, крім піриту   |    |     |
|       |випаленого          |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.10.10.510 |Руди залізні агломеровані   | тис. т | м., р. |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.10.10.520 |Концентрати залізорудні    | тис. т | м., р. |
|       |агломеровані         |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.2     |Руди кольорових металів    |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20     |Руди кольорових металів    |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.1    |Руди і концентрати кольорових |    |     |
|       |металів, крім уранової і   |    |     |
|       |торієвої руд         |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.11   |Руди і концентрати мідні   | тис. т |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.11.100 |Руди мідні          | тис. т | м., р. |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.11.200 |Концентрати мідні       | тис. т | м., р. |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.12   |Руди і концентрати нікелеві  | тис. т |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.12.100 |Руди нікелеві         | тис. т | м., р. |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.12.200 |Концентрати нікелеві     | тис. т | м., р. |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.13   |Руди і концентрати алюмінієві | тис. т |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.13.100 |Руди алюмінієві        | тис. т | м., р. |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.13.200 |Концентрати алюмінієві    | тис. т | м., р. |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.14   |Руди і концентрати металів  |  т  |     |
|       |дорогоцінних         |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.14.100 |Руди і концентрати срібні   |  т  | м., р. |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.14.110 |Руди срібні          |  т  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.14.120 |Концентрати срібні      |  т  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.14.200 |Руди і концентрати      |  т  | м., р. |
|       |золотовмісні         |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.14.210 |Руди золотовмісні       |  т  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.14.220 |Концентрати золотовмісні   |  т  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.14.900 |Руди і концентрати інших   |  т  |     |
|       |дорогоцінних металів     |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.15   |Руди свинцеві, цинкові і   |  т  |     |
|       |олов'яні           |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.15.300 |Руди і концентрати олов'яні  |  т  | м., р. |
|       |(руда, піски, концентрати)  |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.15.310 |Руди олов'яні         |  т  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.15.320 |Концентрати олов'яні     |  т  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.15.500 |Руди і концентрати свинцеві  |  т  | м., р. |
|       |(руда свинцево-цинкова і   |    |     |
|       |концентрат свинцевий)     |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.15.510 |Руди свинцеві         |  т  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.15.520 |Концентрати свинцеві     |  т  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.15.700 |Руди і концентрати цинкові  |  т  | м., р. |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.15.710 |Руди цинкові         |  т  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.15.720 |Концентрати цинкові      |  т  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16   |Руди металів кольорових інші |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.300 |Руди і концентрати вольфрамові|  т  | м., р. |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.310 |Руди вольфрамові       |  т  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.320 |Концентрати вольфрамові    |  т  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.500 |Руди і концентрати марганцеві | тис. т | м., р. |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.510 |Руди марганцеві        | тис. т | м., р. |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.520 |Концентрати марганцеві    | тис. т | м., р. |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.900 |Руди і концентрати металів  |  т  |     |
|       |кольорових інших       |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.910 |Руди і концентрати кобальтові |  т  |  р.  |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.911 |Руди кобальтові        |  т  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.912 |Концентрати кобальтові    |  т  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.920 |Руди і концентрати хрому   |  т  |  р.  |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.921 |Руди хрому          |  т  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.922 |Концентрати хрому       |  т  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.930 |Руди і концентрати молібденові|  т  |  р.  |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.931 |Руди молібденові       |  т  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.932 |Концентрати молібденові    |  т  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.940 |Руди і концентрати титанові  |  т  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.941 |Руди титанові         |  т  | м., р. |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.942 |Концентрати титанові     |  т  | м., р. |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.942D |Концентрат ільменітовий (у  |  т  | м., р. |
|       |перерахунку на 42% вмісту   |    |     |
|       |діоксиду титану)       |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.942E |Концентрат рутиловий (у    |  т  | м., р. |
|       |перерахунку на 42% вмісту   |    |     |
|       |діоксиду титану)       |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.950 |Руди і концентрати ніобієві, |  т  |     |
|       |танталові, ванадієві,     |    |     |
|       |цирконієві          |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.951 |Руди і концентрати цирконієві |  т  |  р.  |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.952 |Руди і концентрати ніобієві  |  т  |  р.  |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.953 |Руди і концентрати танталові |  т  |  р.  |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.954 |Руди і концентрати ванадієві |  т  |  р.  |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.990 |Руди і концентрати металів  |  т  |     |
|       |кольорових не включені в інші |    |     |
|       |угрупування          |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.991 |Руди і концентрати сурм'янисті|  т  |  р.  |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.992 |Руди і концентрати берилію  |  т  |  р.  |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.993 |Руди і концентрати вісмуту  |  т  |  р.  |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.994 |Руди і концентрати германію  |  кг  | м., р. |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|13.20.16.995 |Руди і концентрати ртуті   |  т  |  р.  |
|       |(сировина ртутна)       |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|14      |Продукція добувної      |    |     |
|       |промисловості інша      |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|14.1     |Камінь будівельний      |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|14.11     |Камінь будівельний та тесаний |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|14.11.1    |Камінь будівельний та камінь |    |     |
|       |тесаний            |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|14.11.11   |Мармур та інші мармурові   |тис. т, |  р.  |
|       |камені            |тис.  |     |
|       |               |куб.м  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|14.11.11.300 |Мармур та травертин      |тис. т, | м., р. |
|       |               |тис.  |     |
|       |               |куб.м  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|14.11.11.330 |Мармур та травертин,     |тис. т, |     |
|       |необроблені або грубо     |тис.  |     |
|       |оброблені           |куб.м  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|14.11.11.350 |Мармур та травертин, розпиляні|тис. т, |     |
|       |на плити завтовшки 25 см і  |тис.  |     |
|       |менше             |куб.м  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|14.11.11.370 |Мармур та травертин, розпиляні|тис. т, |     |
|       |на плити завтовшки більше   |тис.  |     |
|       |25 см             |куб.м  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|14.11.11.500 |Камінь вапняковий, алебастр  |тис. т, | м., р. |
|       |гіпсовий і вапняковий     |тис.  |     |
|       |               |куб.м  |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|14.11.11.530 |Камінь вапняковий, алебастр  |тис. т, |     |
|       |гіпсовий і вапняковий,    |тис.  |     |
|       |необроблені або грубо     |куб.м  |     |
|       |оброблені           |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|14.11.11.550 |Камінь вапняковий, алебастр  |тис. т, |     |
|       |гіпсовий і вапняковий,    |тис.  |     |
|       |розпиляні на плити завтовшки |куб.м  |     |
|       |25 см і менше         |    |     |
|--------------+------------------------------+--------+---------|
|14.11.11.570 |Камінь вапняковий, алебастр  |тис. т, |     |
|       |гіпсовий і вапняковий,    |тис.  |     |
|       |розпиляні на плити завтовшки |куб.м  |     |

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка