Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Правил розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 1

        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ
         ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ
 
              Н А К А З
 
            13.12.2005 N 943
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 2005 р.
                   за N 1588/11868
 
 
       Про затвердження Правил розслідування
      авіаційних подій та інцидентів з цивільними
         повітряними суднами в Україні
 
 
   З метою  вдосконалення  розслідування авіаційних подій з
цивільними повітряними суднами в Україні відповідно до статті 7
Повітряного кодексу України ( 3167-12 ) та згідно з Указом
Президента України від 15 липня 2004 року N 803 ( 803/2004 ) "Про
Державну  службу України з нагляду за забезпеченням безпеки
авіації" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Правила розслідування авіаційних подій  та
інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні (далі -
Правила), що додаються.
 
   2. Департаменту інспектування безпеки польотів (Міщенко В.К.)
подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   3. Довести Правила  до  всіх  зацікавлених  організацій,
зареєстрованих на території України, що здійснюють експлуатацію та
технічне обслуговування цивільних повітряних суден, використання
повітряного  простору  та  обслуговування  повітряного  руху,
підготовку авіаційних фахівців у встановленому порядку.
 
   4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державіаслужби
від 03.08.2005 N 565 ( z0928-05 ) "Про затвердження Правил
розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними суднами в
Україні", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.08.2005
за N 928/11208.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.
 
 В.о. Голови Державіаслужби              А.А.Колісник
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               А.Дашкевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державіаслужби
                   13.12.2005 N 943
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 2005 р.
                   за N 1588/11868
 
 
               ПРАВИЛА
      розслідування авіаційних подій та інцидентів
      з цивільними повітряними суднами в Україні
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Повітряного кодексу
України ( 3167-12 ) з метою приведення нормативних актів цивільної
авіації у відповідність до вимог стандартів і рекомендованої
практики Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та
адаптації  до  законодавства  Європейського  Союзу (ЄС) і є
нормативно-правовим актом України, що регулює діяльність в сфері
розслідування  авіаційних  подій  та інцидентів з цивільними
повітряними суднами.
 
   1.2. Правила визначають завдання, кваліфікаційні  вимоги,
права,  обов'язки  авіаційного  персоналу,  який  проводить
розслідування авіаційних подій та інцидентів, установлюють порядок
проведення  розслідування  авіаційних  подій та інцидентів з
цивільними повітряними суднами України та цивільними повітряними
суднами  іноземних  держав  на  території  України,  участі
уповноважених представників України в розслідуванні авіаційних
подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України на
території інших держав, обліку зазначених подій, а також порядок
розробки рекомендацій та заходів щодо їх попередження.
 
   1.3. Правила поширюються на всі цивільні повітряні судна та є
обов'язковими для  всіх  суб'єктів  правовідносин,  на  яких
розповсюджується  дія повітряного права України, яке регулює
відносини в галузі цивільної авіації та використання повітряного
простору України, у тому числі організацій та громадян, які
здійснюють експлуатацію та ремонт повітряних суден, виконання та
забезпечення польотів, розроблення, випробування, виробництво та
сертифікацію повітряних суден, підготовку авіаційного персоналу, а
також на учасників розслідування авіаційних подій та інцидентів.
 
   1.4. Правила  використовуються  під  час  розслідування
авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами
України або іноземних держав, які трапились на території України
та над акваторією водної поверхні, де  відповідальність  за
організацію обслуговування повітряного руху покладено на Україну.
 
           2. Нормативні посилання
 
   Під час  розроблення  Правил  використовувались  такі
нормативно-правові акти:
   Повітряний кодекс України ( 3167-12 );
   Указ Президента України від 15.07.2004 N 803 ( 803/2004 )
"Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки
авіації";
   Повідомлення щодо обслуговування повітряного руху - Авіаційні
правила України ( z0354-02 ), частина 85, затверджені наказом
Міністерства транспорту України від 25.03.2002 N 199 ( z0354-02 )
та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.04.2002 за
N 354/6642;
   Правила з пошуку та рятування в цивільній авіації України
(далі - ППР ЦА-99), затверджені наказом Міністерства транспорту
України від 16.08.1999 N 404 ( z0684-99 ) та зареєстровані в
Міністерстві юстиції України 07.10.99 за N 684/3977;
   Правила розслідування  надзвичайних  подій  та пошкоджень
цивільних повітряних суден на землі в Україні, затверджені наказом
Державіаслужби від 18.11.2004 N 188 ( z1541-04 ) та зареєстровані
в Міністерстві юстиції України 03.12.2004 за N 1541/10140;
   Додаток 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ) "Розслідування авіаційних подій  та  інцидентів"
( 995_655 ), видання дев'яте, 2001 року;
   Директива Ради Євросоюзу N 94/56 від 21 листопада 1994 року;
   ІКАО (Doc 9756  AN/965)  "Руководство  по  расследованию
авиационных происшествий и инцидентов";
   ІКАО (Doc 9156) "Руководство по предоставлению данных об
авиационных происшествиях и инцидентах";
   ІКАО (Doc 9422) "Руководство по предотвращению авиационных
происшествий";
   Резолюція 33-ї  сесії  Асамблеї  ІКАО  від  5.10.2001
"Неразглашение некоторых записей и данных, имеющих отношение к
авиационному происшествию или инциденту" .
 
             3. Скорочення
 
   АП - авіаційна подія;
   АРК - аварійно-рятувальна команда;
   АТБ - авіаційно-технічна база;
   ВЗ - вільна зона;
   ДІБП -  департамент  інспектування  безпеки  польотів
Державіаслужби;
   ГКЦПР - Головний координаційний центр пошуку та рятування;
   ДКБ - дослідно-конструкторське бюро;
   ЗПС - злітно-посадкова смуга;
   ІАС - інженерно-авіаційна служба;
   ІКАО - Міжнародна організація цивільної авіації;
   КЛЕ - керівництво з льотної експлуатації;
   КОСПАС-САРСАТ - міжнародна космічна система пошуку аварійних
суден;
   КПС - командир повітряного судна;
   КСГ - кінцева смуга гальмування;
   КЦПР ЦА - координаційний центр пошуку та рятування цивільної
авіації;
   ЛС - льотна смуга;
   МАК - Міждержавний авіаційний комітет;
   МВС - Міністерство внутрішніх справ України;
   МЗС - Міністерство закордонних справ України;
   МС - місце стоянки;
   ОПР - обслуговування повітряного руху;
   ППО - протиповітряна оборона;
   ПММ - пально-мастильні матеріали;
   ПС - повітряне судно;
   РД - руліжна доріжка;
   РКЦПР - регіональний координаційний центр пошуку і рятування;
   РТЗ - радіотехнічне забезпечення;
   СТЗ - світлотехнічне забезпечення;
   ЦА - цивільна авіація;
   ЦДС - центральна диспетчерська служба Державіаслужби;
   ACCID - авіаційна подія;
   ADREP -  автоматизована  система  збирання,  оброблення,
зберігання та розповсюдження інформації про авіаційні події та
інциденти;
   AFTN - авіаційна фіксована мережа електрозв'язку;
   ARO - пункти збору донесень щодо ОПР;
   INCID - інцидент;
   FPL - план польоту;
   UTC - всесвітній скоординований час.
 
         4. Класифікація та визначення
 
   4.1. Класифікація подій
   4.1.1. При експлуатації ПС можуть мати місце:
   авіаційні події;
   інциденти (серйозні інциденти, інциденти);
   надзвичайні події;
   пошкодження ПС на землі.
   4.1.2. Авіаційні події поділяються на:
   авіаційні події з людськими жертвами (катастрофи);
   авіаційні події без людських жертв (аварії).
   4.1.3. Зіткнення двох або більше ПС розслідується як одна
авіаційна подія, а класифікується для кожного ПС в залежності від
спричинених наслідків. За результатами розслідування оформлюється
загальний остаточний звіт.
 
   4.2. Визначення
   У цих Правилах терміни мають такі визначення:
   Авіаційна подія - подія, пов'язана з використанням ПС, яка
має місце з моменту, коли будь-яка особа піднімається на борт з
наміром здійснити політ, до моменту, коли всі особи, що перебували
на борту, покинули ПС, і під час якої:
   будь-яка особа отримує тілесні ушкодження із смертельним
наслідком  або  серйозні  тілесні ушкодження або ПС одержує
пошкодження чи руйнування конструкції. Авіаційні події поділяються
на катастрофи та аварії.
   Катастрофа - АП з людськими жертвами, що призвела до загибелі
або зникнення безвісти когось з пасажирів або членів екіпажу, а
також у разі отримання ними тілесних ушкоджень зі смертельним
наслідком під час:
   а) перебування на даному ПС;
   б) безпосереднього  зіткнення  з  будь-якою частиною ПС,
включаючи частини, що відокремились від даного ПС;
   в) безпосередньої дії струменя газів реактивного двигуна;
   г) зникнення безвісти ПС. ПС уважається таким, що зникло
безвісти,  якщо  був припинений офіційний розшук і не було
встановлене місцезнаходження елементів його конструкції. Рішення
про припинення пошуку ПС, що пропало безвісти, приймає повноважний
орган держави з розслідування АП, на території якої трапилась АП;
   ґ) до катастроф належать також випадки загибелі когось з
осіб, які перебували на борту, у процесі їх аварійної евакуації з
ПС.
   У разі отримання тілесних ушкоджень, унаслідок яких протягом
30 діб з моменту АП настала смерть, вони класифікуються як тілесні
ушкодження зі смертельним наслідком.
   Аварія - АП без людських жертв, що призвела до пошкодження чи
руйнування ПС або серйозного тілесного ушкодження пасажирів або
членів екіпажу та третіх осіб, у разі якої:
   а) порушується міцність  конструкції  планера  ПС  через
руйнування силових елементів;
   б) погіршуються технічні або льотні характеристики ПС і
необхідний ремонт для їх відновлення або неможливо відновити його
льотну придатність. До аварій не належать: для літаків ( випадки
відмови або пошкодження двигуна, коли пошкоджений тільки сам
двигун, його капоти чи допоміжні агрегати або коли пошкоджені
тільки повітряні гвинти, закінцівки крила, антени, пневматики,
гальмові пристрої, обтічники, або коли в обшивці є невеликі
вм'ятини або пробоїни; для вертольотів ( руйнування чи пошкодження
елементів несучих та рульових гвинтів, вентиляторної установки,
редуктора, обшивки, руйнування чи роз'єднання трансмісії, якщо
вони не призвели до пошкодження чи руйнування силових елементів
фюзеляжу або балок;
   в) ПС опиняється в такому місці, де доступ до нього та його
евакуація з місця події неможливі;
   г) будь-яка особа отримує серйозні тілесні ушкодження.
   Авіаційна техніка - повітряні судна та їх компоненти.
   Бортовий реєстратор - будь-який самописний прилад,  який
встановлюється на борту ПС як додаткове джерело інформації для
використання при розслідуванні АП та інцидента.
   Вільна зона - спеціально підготовлена ділянка земної або
водної поверхні, яка примикає до кінця наявної дистанції розбігу,
придатна  для початкового набору висоти ПС до встановленого
значення.
   Держава виробника - держава, що володіє юрисдикцією щодо
організації, відповідальної за остаточне складання ПС.
   Держава експлуатанта - держава, в якій міститься основне
місце діяльності експлуатанта, або в якій експлуатант не має
такого місця діяльності, постійного місця перебування.
   Держава місця події - держава, на території якої мала місце
АП або інцидент.
   Держава реєстрації - держава, до реєстру якої занесено ПС.
   Держава розробника - держава, що володіє юрисдикцією щодо
організації, відповідальної за конструкцію типу ПС.
   Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки
авіації (Державіаслужба) - спеціально уповноважений центральний
орган  виконавчої  влади  з  питань  державного  нагляду за
забезпеченням безпеки авіації.
   Експерт/фахівець - особа, яка має кваліфікацію в певній
галузі науки та техніки і залучається до розслідування АП чи
серйозного інциденту, проводить науково-технічні експертизи та
надає консультації.
   Експлуатант -  особа,  організація або підприємство, які
експлуатують ПС або пропонують послуги в цій галузі.
   Інцидент -  будь-яка  подія,  крім авіаційної події, що
пов'язана з використанням ПС, яка впливає або могла вплинути на
безпеку експлуатації.
   Перелік серйозних інцидентів та інцидентів,  наведено  в
додатку 1.
   Льотна смуга - частина льотного поля аеродрому, що включає
злітно-посадкову  смугу,  сплановані частини з боків ЗПС та
призначена для зльоту і посадки повітряних суден, зменшення ризику
ушкодження  повітряних суден, що викотилися за межі ЗПС, і
забезпечення безпеки повітряних суден, що пролітають над нею під
час зльоту і посадки.
   Максимальна маса - максимальна сертифікована злітна маса.
   Надзвичайна подія - подія, пов'язана з використанням ПС, яка
не підпадає під визначення АП, а також пов'язана з технічним
обслуговуванням, ремонтом, зберіганням та транспортуванням, під
час якої настав один з наведених наслідків:
   загибель або серйозне тілесне ушкодження, отримане будь-якою
особою під час її перебування на борту ПС унаслідок необережних
або навмисних дій самого потерпілого або інших осіб, що не
пов'язані з порушенням функціонування ПС та його систем;
   загибель або серйозне тілесне ушкодження, отримане будь-якою
особою, яка без достатніх підстав або документів самовільно
проникла за межі зон на ПС, куди заборонений доступ пасажирам та
членам екіпажу;
   загибель або серйозне тілесне ушкодження, отримане будь-якою
особою, яка перебувала на борту ПС,  у  результаті  впливу
зовнішнього середовища після вимушеної посадки ПС за межами
аеродрому;
   загибель або серйозне тілесне ушкодження, отримане будь-якою
особою, яка перебувала за межами ПС, унаслідок безпосереднього
контакту з ПС або його елементами;
   руйнування або пошкодження ПС на землі, що призвело до
порушення   міцності  його  конструкції  або  погіршення
льотно-технічних характеристик у результаті впливу зовнішнього
середовища  стихійного  лиха  або  порушення  технології
обслуговування, правил зберігання та транспортування;
   захоплення ПС, що перебувало на землі або в польоті, або
намагання захоплення такого судна та інші акти  незаконного
втручання в діяльність ЦА.
   Первинне повідомлення - первинна інформація про  АП  чи
інцидент, що стала відома та негайно передається до Державіаслужби
та власнику ПС.
   Первинне донесення - інформація про АП чи інцидент, що
уточнює обставини АП та надається з метою своєчасного формування
комісії з розслідування АП.
   Наступне донесення  -  інформація, що конкретизує АП чи
інцидент, передається головою комісії з розслідування АП.
   Повітряне судно - літальний апарат, що тримається в атмосфері
за рахунок його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з
повітрям, відбитим від земної поверхні, і здатний маневрувати в
тривимірному просторі.
   Пошкодження повітряного судна на землі - подія, пов'язана з
обслуговуванням, зберіганням та транспортуванням ПС на землі, під
час якої ПС отримало пошкодження без втрати міцності його силових
елементів та погіршення льотно-технічних характеристик, усунення
яких можливо за експлуатаційних умов.
   Польовий етап розслідування - період з початку робіт комісії
з розслідування на місці АП або інцидента до моменту, коли роботи
на місці події закінчені.
   Попередній звіт - сповіщення,  що  використовується  для
негайного поширення відомостей, отриманих на початкових стадіях
розслідування.
   Причина авіаційної  події  або  інцидента  -  сукупність
взаємопов'язаних факторів, що безпосередньо зумовили АП  або
інцидент.
   Публікація результатів розслідування - подання остаточного
звіту обов'язковим адресатам згідно з указаною в цих Правилах
розсилкою, а також можливість  ознайомлення  з  результатами
розслідування іншими юридичними або фізичними особами.
   Радник (член комісії) - особа, призначена державою в разі
наявності в неї відповідної кваліфікації з метою надання допомоги
вповноваженому представникові цієї держави в розслідуванні.
   Розслідування - процес, що проводиться при наявності факту
АП, який включає збір і аналіз інформації про АП, встановлює
причину  (причини)  її  виникнення,  підготовку висновків із
зазначенням цієї причини (причин) і вироблення рекомендацій щодо
запобігання у майбутньому.
   Розслідувач авіаційної події - особа, яка за наявності в неї
відповідної кваліфікації та державного (міжнародного) сертифіката
займається розслідуванням АП, інцидентів та інших подій, що
загрожують безпеці польотів.
   Рекомендація щодо забезпечення безпеки польотів - пропозиція
повноважного органу держави, який проводить розслідування АП чи
інцидентів, зроблена на основі інформації, отриманої під час
розслідування, з метою попередження АП та інцидентів.
   Серйозний інцидент - інцидент, обставини якого свідчать про
те, що ледь не сталася авіаційна подія.
   Для серйозних інцидентів характерні такі ознаки:
   вихід ПС за межі очікуваних умов експлуатації;
   виникнення значних шкідливих впливів на екіпаж або пасажирів;
   значне підвищення робочого навантаження на екіпаж;
   втрата працездатності екіпажа в польоті;
   значні погіршення  льотних  і технічних характеристик та
ускладнення в управлінні ПС.
   Серйозне тілесне ушкодження - тілесне ушкодження, отримане
особою під час авіаційної події чи інцидента, яке:
   а) вимагає госпіталізації особи більше ніж на 48 годин
протягом 7 діб з моменту авіаційної події;
   б) призвело до перелому будь-якої кістки (за винятком простих
переломів пальців рук, ніг або носа);
   в) пов'язане з розривами тканини, що призводять до сильної
кровотечі, ушкодження нервів, м'язів або сухожиль або пов'язане з
ушкодженням будь-якого внутрішнього органу;
   г) пов'язане з одержанням опіків другого і третього ступенів
чи будь-яких опіків, що ушкоджують понад 5 % поверхні тіла;
   ґ) пов'язане з підтвердженим фактом дії токсичних речовин чи
радіації, що вражає;
   Уповноважений з розслідування (голова комісії) - особа, якій
за  наявності  в неї відповідної кваліфікації та державного
(міжнародного) сертифіката доручені організація і  проведення
розслідування, а також контроль за його ходом.
   Уповноважений представник - особа, яка призначена державою в
разі наявності в неї відповідної кваліфікації та державного
(міжнародного) сертифіката для участі  в  розслідуванні,  що
проводиться іншою державою.
   Уповноважені представники інших розслідувань - особи, які за
відповідними призначеннями проводять окремі види розслідувань
(страхове, розслідування нещасних випадків тощо) та за узгодженням
з головою комісії мають доступ до певних матеріалів розслідування.
 
            5. Загальні вимоги
 
   5.1. Усі авіаційні події та інциденти з ПС України або
іноземних держав на території України підлягають обов'язковому
розслідуванню згідно з цими Правилами.
   Єдиною метою розслідування АП чи інцидента є запобігання
авіаційним  подіям  та інцидентам у майбутньому. Метою цієї
діяльності  не  може  бути  встановлення  чиєїсь  вини  або
відповідальності.
   Будь-яке судове або  адміністративне  розслідування,  яке
спрямоване на встановлення будь-чиєї вини чи відповідальності,
повинно проводитись окремо від будь-якого розслідування,  що
проводиться згідно з цими Правилами.
   Судове, страхове або інші види розслідувань не втручаються в
процес розслідування АП чи інцидента і не впливають на його
висновки та можуть використовувати матеріали остаточного звіту про
АП чи інцидент.
 
   5.2. Авіаційні події, що сталися на території України з ПС ЦА
розслідуються Державіаслужбою.
   У разі АП, що сталася на території України через зіткнення
цивільного ПС з ПС іншого міністерства або якщо АП сталася з ПС
іншої держави, Державіаслужба може прийняти рішення про звернення
до Кабінету Міністрів України з метою призначення Урядової комісії
з розслідування АП.
 
   5.3. Розслідування АП проводиться комісією, яка призначається
згідно з цими Правилами та має статус державної комісії. Комісія з
розслідування  АП відповідно до стандартів ІКАО незалежна в
проведенні розслідування та має необмежені повноваження на його
проведення. Процес розслідування не передбачає захист інтересів
сторін учасників розслідування.
   Права та обов'язки учасників розслідування АП визначаються
цими Правилами (додаток 2).
 
   5.4. Розслідування АП ПС іноземних держав, що трапилися на
території України, проводиться згідно з процедурами, викладеними в
цих Правилах та в Додатку 13 ( 995_655 ) до Конвенції ІКАО
( 995_038 ). Проведення розслідування може бути передано державі
реєстрації, державі експлуатанта ПС або іншій державі за взаємною
домовленістю та згодою.
 
   5.5. Розслідування  серйозних  інцидентів  та  інцидентів
проводить Державіаслужба. За рішенням Державіаслужби організація
та проведення розслідування інцидентів можуть бути покладені на
експлуатанта ПС.
 
   5.6. Розслідування АП з цивільними ПС України, що сталися на
території іншої держави, здійснюється комісією, що створюється
державою місця події згідно з Правилами ІКАО та національними
правилами. У цих випадках Державіаслужба призначає уповноважених
представників (радників та експертів) для участі в розслідуванні.
У разі неотримання Україною остаточного звіту за результатами
розслідування АП від держави-місця події протягом більш ніж одного
року уповноважений представник України з метою розробки заходів з
забезпечення безпеки польотів готує довідку про стан розслідування
комісією Державіаслужби, якщо їй таке право делегує держава місця
події.
 
   5.7. За приховування АП чи інцидентів або фактів, що мають до
них стосунок, несвоєчасне повідомлення про АП чи інцидентів,
несанкціоноване поширення інформації про хід розслідування та
ймовірні причини АП чи інцидентів, а також за свідомо неправильну
класифікацію АП чи інциденту та визначення причин руйнування або
знищення бортових чи наземних засобів об'єктивного контролю та
інших матеріалів, причетних до АП чи інцидентів, посадові особи
відповідають згідно з законодавством України.
 
   5.8. Розслідування АП чи інциденту включає збір та аналіз
інформації, проведення необхідних досліджень, установлення причин
АП, підготовку звітів, а також складання остаточного звіту з
необхідними рекомендаціями щодо питань безпеки польотів, розбір за
результатами розслідування. Розслідування проводиться за принципом
багатофакторності,  що  передбачає  виявлення  відхилень  від
нормального  функціонування  авіаційно-транспортної системи та
оцінку впливу цих відхилень на завершення польоту ПС.
 
   5.9. Нормативні документи з питань розслідування АП  та
інцидентів з цивільними ПС повинні відповідати вимогам цих Правил.
 
        6. Розслідування авіаційних подій
 
   6.1. Організація розслідування
   6.1.1. Організація   та   забезпечення   об'єктивного
кваліфікованого розслідування АП, що сталися з цивільними ПС на
території України, покладаються на Державіаслужбу за  участю
розробника ПС, виробника ПС, експлуатантів ПС, та за згодою
органів виконавчої влади та інших зацікавлених  міністерств,
організацій України.
   Згідно з пунктом 5.2 цих Правил створюються комісії  з
розслідування АП.
   Комісія проводить  розслідування  АП  із   залученням
спеціалістів, керуючись цими Правилами та законодавством України.
   Розслідування повинно проводитись у стислі строки, але не
більше  ніж  30  діб для розслідування аварії, 60 діб для
розслідування катастроф,  90  діб  для  розслідування  АП  з
іноземними ПС.  Якщо  для  встановлення  причин АП необхідне
проведення спеціальних досліджень, то термін розслідування може
бути подовжений керівником, який призначив комісію.
   6.1.2. Зіткнення двох або декількох ПС розслідується як
одна АП, а класифікується і зараховується окремо для кожного ПС
залежно від наслідків. За результатами розслідування оформляється
один остаточний звіт.
   6.1.3. Комісія складається з голови та членів комісії.
   Залежно від  обсягів розслідування створюються підкомісії
(льотна,  інженерно-технічна,  адміністративна).  У   разі
необхідності, за рішенням голови комісії можуть створюватися
робочі групи згідно з додатками 3-9:
   додаток 3 - льотна підкомісія;
   додаток 4 - інженерно-технічна підкомісія;
   додаток 5 - адміністративна підкомісія;
   додаток 6 - група із створення схеми (кроків) місця АП;
   додаток 7 - група опитування;
   додаток 8 - група розрахунку й аналізу;
   додаток 9 - група пошукових і аварійно-рятувальних робіт.
   6.1.3.1. Для участі в розслідуванні, за поданням голови
комісії, можуть залучатися працівники органу, що призначив комісію
з розслідування, за згодою повноважні представники причетних
міністерств та організацій, органів виконавчої влади, працівники
організацій незалежно від організаційно-правових  форм,  форм
власності та відомчої належності, у тому числі науково-дослідних і
дослідно-конструкторських організацій, організацій розробників,
виробників і експлуатантів, аеропортів, авіаремонтних організацій,
авіаційно-технічних баз і центрів, навчальних закладів, органів
ОПР, організацій та підприємств з метеорологічного забезпечення
авіації, медичних закладів.
   6.1.3.2. На запит Державіаслужби щодо залучення фахівців
організацій незалежно  від  форми  власності  до  участі  в
розслідуванні АП за згодою керівники організацій, на адресу яких
направлені запити, направляють у розпорядження комісії фахівців,
кандидатури  яких  узгоджуються з Державіаслужбою на термін,
необхідний для виконання робіт в інтересах розслідування АП.
   Інформація про  кандидатів до складу комісії передається
органу, що організовує розслідування, негайно після одержання від
нього запиту.
   6.1.3.3. Голова, члени комісії та робочих груп повинні мати
відповідну  кваліфікацію,  державний  (міжнародний) сертифікат
розслідувача і практичний досвід роботи в галузі авіації і не
повинні бути причетні безпосередньо до АП.
   Голова, члени  комісії  та  робочих  груп,  а  також
експерти/фахівці  не  можуть  представляти інтереси страхової
компанії.
   6.1.4. Під час розслідування АП на території України з ПС, що
занесені до реєстру  ПС  іноземної  держави,  уповноваженими
представниками та їх радниками можуть бути представники:
   держави реєстрації;
   держави експлуатанта;
   держави розробника;
   держави виробника;
   держави, громадяни якої загинули або  одержали  серйозні
тілесні ушкодження (на запит);
   держави, що надала технічну або іншу допомогу в розслідуванні
АП (на звернення держави, що призначила розслідування).
   6.1.4.1. Уповноважені представники можуть мати радників для
надання необхідної допомоги.
   6.1.4.2. Повноваження представників держав і їх радників
визначаються додатком 13 до Конвенції про міжнародну цивільну
авіацію ( 995_038 ) "Розслідування авіаційних подій та інцидентів"
( 995_655 ), що дає їм право за узгодженням з головою комісії і
під його контролем:
   відвідувати місце АП;
   оглядати ПС або його частини;
   одержувати інформацію,  що  містить свідчення свідків, і
пропонувати тематику їхнього опитування;
   мати доступ до доказів, що належать до розслідування АП;
   одержувати документи, що стосуються розслідування АП;
   брати участь у декодуванні записів польотної інформації;
   брати участь у заходах щодо розслідування за межами місця АП,
таких як огляд і дослідження агрегатів, технічні консультації,
участь у випробуванні і моделюванні з метою розслідування АП;
   брати участь  у  нарадах  усіх  аспектів, що стосуються
розслідування АП;
   подавати заяви до комісії відносно різноманітних аспектів
розслідування АП.
   Уповноважений представник і його радники надають державі, що
проводить розслідування АП, усю наявну в них відповідну інформацію
і не мають права поширювати інформацію про хід і результати
розслідування без згоди держави, що проводить розслідування АП.
   6.1.4.3. У разі надходження від держави-реєстрації, держави
експлуатанта, держави-розробника  або  держави  виробника  ПС
звернення щодо недоторканності ПС та всіх речових доказів до
огляду уповноваженим представником держави, що звернулася з таким
проханням, то приймаються всі необхідні заходи для виконання
такого звернення, наскільки це можливо та відповідає належному
проведенню розслідування.
   6.1.4.4. У разі мотивованого звернення держави, громадяни
якої загинули під час АП, про участь у розслідуванні у разі
необхідності дозволяється призначити  свого  експерта,  якому
надається згідно з Додатком 13 ( 995_655 ) до Конвенції про
міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ) право:
   відвідувати місце АП;
   ознайомлюватися з відповідною фактичною інформацією стосовно
АП;
   сприяти ідентифікації  загиблих,   надаючи   відповідну
інформацію.
   6.1.4.5. У  разі  потреби  одержання  додаткових  даних,
обладнання  або  залучення експертів Державіаслужба направляє
відповідний запит іншій державі щодо надання  таких  даних,
устаткування  або  направити  експертів  для  забезпечення
розслідування АП.
   Держава, що надає за запитом дані, обладнання або направляє
експертів, може призначити свого уповноваженого представника для
участі в розслідуванні АП. Уповноважений представник або експерт
такої держави, якщо вона не є державою реєстрації, державою
експлуатанта,  державою  розробника  або  державою виробника,
обмежується тими питаннями,  з  яких  вони  залучаються  до
розслідування. Обсяг і форма участі представників визначаються в
кожному окремому випадку головою комісії.
   6.1.4.6. Уповноважені  представники  іноземних держав, їх
радники та експерти до складу комісії не входять.
   Координація дій комісії та уповноважених представників інших
держав і прийняття відповідних рішень з усіх питань, що виникають
у зв'язку з проведенням розслідування, покладаються на голову
комісії.
   6.1.5. Керівник аеропорту ЦА, у районі пошуку та рятування
якого сталася АП, а також керівник експлуатанта, ПС  якого
потерпіло АП, зобов'язані забезпечувати діяльність комісії з
розслідування АП, здійснюючи при цьому координацію дій з іншими
експлуатантами та місцевими органами виконавчої влади і органами
місцевого самоврядування.
   6.1.6. Відповідно до Повітряного кодексу України ( 3167-12 )
місцеві органи влади, підприємства, організації та  установи
зобов'язані всебічно сприяти комісії з питань розслідування АП в
охороні місця події, із пошуку елементів конструкції повітряного
судна, в забезпеченні транспортом засобами зв'язку, приміщеннями
для роботи і відпочинку, продуктами харчування,  спеціальним
спорядженням  і одягом, засобами для виконання такелажних і
вантажних робіт, транспортування уламків  санітарної  обробки
місцевості, забезпечення безпечних умов роботи на місці події.
   6.1.7. Розслідування, що проводиться на місці авіаційної
події, належить до категорії робіт в особливих умовах, які
прирівнюються до робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха.
Спеціалісти, що працюють на місці авіаційної події, повинні
забезпечуватися  спеціальним  одягом,  взуттям,  спеціальним
спорядженням, транспортом, технічними засобами зв'язку та обробки
оперативної інформації, захисними засобами, виходячи з конкретних
умов роботи. Перелік необхідних технічних засобів та обладнання
для розслідування затверджується Державіаслужбою.  Експлуатант
повинен також мати необхідні технічні засоби для проведення
розслідування.
   6.1.8. Дослідження і випробування, пов'язані з будь-якою АП,
що проводяться науково-дослідними і конструкторськими установами,
ремонтними   підприємствами  і  підприємствами  авіаційної
промисловості, фінансуються за рахунок коштів цих установ і
підприємств  з  наступним відшкодуванням витрат експлуатантом
авіаційної техніки відповідно з Повітряним  кодексом  України
( 3167-12 ). Фінансування робіт з розслідування АП здійснюється
відповідно до законодавства України.
   6.1.9. Для оперативного прибуття до місця АП члени комісії з
розслідування, у тому числі особи, що  не  мають  льотного
посвідчення,  за  розпорядженням  голови  Державіаслужби  за
встановленим порядком можуть включатись у завдання на політ
екіпажів ПС України, що виконують польоти на внутрішніх та
міжнародних повітряних лініях. Включений в завдання на політ
фахівець користується всіма видами забезпечення нарівні з членами
екіпажу за рахунок експлуатанта ПС, що здійснює рейс.
   6.1.10. Державіаслужба має право звернутись до будь-якої
держави чи організації з проханням надати допомогу та сприяння, у
тому числі направлення фахівців при розслідуванні будь-яких АП.
   6.1.11. Водночас з розслідуванням АП Державіаслужба призначає
комплексну комісію з перевірки організації льотної роботи, стану
робіт щодо забезпечення льотної придатності ПС, стану авіаційної
безпеки  та  інших  напрямів  забезпечення  безпеки польотів
експлуатанта де сталася АП.
   6.1.12. Комплексна  комісія  в  тижневий термін здійснює
зазначену перевірку, робить свій висновок та готує пропозиції щодо
покращення  роботи  за  напрямом  діяльності  і надає копію
затвердженого акта до комісії з розслідування АП для використання
при розробці рекомендацій та заходів з питань безпеки польотів.
 
   6.2. Порядок повідомлення про авіаційні події
   Усі підприємства, організації та установи, що мають засоби
зв'язку, незалежно від їх відомчої чи іншої належності зобов'язані
забезпечити негайне проходження сигналів і повідомлень про ПС, що
зазнають чи зазнали лиха, від кого б вони не надходили до КЦПР ЦА
або органів ОПР.
   Інформація про АП передається з використанням усіх наявних
засобів зв'язку.
   Органи ОПР  здійснюють  аварійне  обслуговування,  яке
забезпечується сповіщенням відповідних організацій про повітряні
судна, яким потрібна пошуково-рятувальна допомога, та сприяння
таким організаціям за їх запитом, Таке сповіщення здійснюється у
встановленому порядку відповідно до законодавства України.
   При АП надаються:
   первинне повідомлення про АП - передається негайно органами
ОПР;
   первинне донесення про АП - передається протягом 2-х годин,
після отримання первинного повідомлення, керівником аеропорту ЦА,
в районі пошуку та рятування якого сталася АП, та експлуатантом, з
ПС якого сталася АП;
   наступне донесення про АП - передається через три доби після
прибуття комісії на місце АП і, як правило, містить заходи щодо
забезпечення безпеки польотів.
   6.2.1. Порядок повідомлення про АП з ПС України на території
України
   6.2.1.1. У разі виникнення АП в районі відповідальності
аеропорту за пошук та рятування органи ОПР забезпечують негайну
передачу первинного повідомлення до ЦДС та ДІБП Державіаслужби, до
Українського центру планування використання повітряного простору
та регулювання повітряного руху України (Украероцентр) та до
КЦПР ЦА.
   6.2.1.2. У  ЦА  первинне  повідомлення  передається  із
застосуванням каналів зв'язку органів ОПР. У разі отримання
інформації про АП районний диспетчерський центр та  сектори
польотно-інформаційного  обслуговування районних диспетчерських
центрів фіксують джерело первинної інформації (місцеві органи
виконавчої влади, очевидці, органи охорони здоров'я та ін.), час
її надходження і негайно передають первинне повідомлення про АП:
   у регіональний   центр   КЦПР   Державної  авіаційної
пошуково-рятувальної  служби  (Укравіапошуку),  у   районі
відповідальності якого сталася подія;
   керівнику експлуатанта, з ПС якого сталася АП, та аеропорту
(найближчого до місця події аеропорту в районі, де сталася АП);
   у ЦДС та ДІБП Державіаслужби, а також інші пункти, що
передбачені пунктом 1.1 розділу 10 "Переліку відправників та
одержувачів повідомлень щодо ОПР", Повідомлень щодо обслуговування
повітряного руху  - Авіаційних правил України ( z0354-02 ),
частина 85.
   Первинне повідомлення  про АП передається через найбільш
оперативний канал зв'язку.
   Керівники органів ОПР є відповідальними за достовірність і
своєчасність  надання  первинного  повідомлення.  Відсутність
будь-яких із зазначених відомостей не повинна затримувати передачу
первинного повідомлення, у якому не повинні міститися припущення
про обставини та причини АП.
   Первинне повідомлення  про  АП  повинно  вміщувати  таку
інформацію:
   дата, час UTC;
   місце АП;
   тип ПС та його реєстраційний номер;
   номер рейсу  та  маршрут  польоту  (аеродром вильоту та
призначення);
   копію FPL;
   опис АП, який достовірно  відомий  до  моменту  подання
первинного повідомлення;
   метеорологічні умови на момент АП;
   інші достовірні дані про АП, що відомі на момент подання
первинного повідомлення;
   дата і час надання первинного повідомлення;
   посада, ПІБ особи, яка надає первинне повідомлення.
   Відсутність будь-яких із зазначених відомостей не повинна
затримувати надання первинного повідомлення.
   6.2.1.3. Виконання пошукових і рятувальних робіт проводиться
згідно з положеннями Повітряного кодексу України ( 3167-12 ).
   6.2.1.4. Керівник аеропорту ЦА, у районі аеродрому якого
сталася АП, керівник експлуатанта, з ПС якого сталася АП, у
термін, що не перевищує двох годин, збирає оперативну інформацію і
передає первинне донесення до ЦДС, ДІБП та КЦПР ЦА, а також
інформує керівника органу виконавчої влади, на території якого
сталася подія, місцеві транспортні і територіальні органи МВС.
Первинне донесення повинно вміщувати інформацію, надану за формою
у додатку 10.
   6.2.1.5. Керівник авіапідприємства, у районі аеродрому якого
сталася АП та експлуатант,  з  ПС  якого  сталася  АП,  є
відповідальними за достовірність і своєчасність надання первинного
донесення. Відсутність будь-яких із зазначених відомостей не
повинна затримувати передачу первинного донесення, у донесенні не
повинні міститися припущення про обставини та причини АП.
   6.2.1.6. Протягом трьох діб з моменту прибуття на місце події
голова комісії з розслідування направляє наступне донесення на
адресу керівника, який призначив комісію з розслідування. Наступне
донесення має, за наявності, включати таку інформацію:
   дата, час (місцевий), місце АП, вид події, тип ПС, його
державний і реєстраційний знак;
   належність ПС, відомості про власника (експлуатанта);
   прізвище, ім'я, по батькові командира ПС (перевіряючого),
його посада, клас, мінімум, загальний наліт, у тому числі на ПС
даного типу (з них командиром ПС), склад екіпажу (громадянство,
посада, прізвище, ім'я та по батькові);
   характер завдання на політ, маршрут польоту із зазначенням
останнього  аеропорту  (пункту)  вильоту та пункт (аеропорт)
призначення;
   кількість пасажирів на борту ПС, їх громадянство;
   наслідки події  (кількість  загиблих,  їх  громадянство,
кількість  осіб,  які  отримали серйозні тілесні ушкодження,
кількість не постраждалих);
   заводський номер та дата виготовлення ПС (двигунів), їх
напрацювання з початку експлуатації, кількість ремонтів, дата і
місце останнього ремонту і напрацювання після нього;
   метеорологічні умови в період часу, близького до моменту АП
(чим була обумовлена погода, швидкість і напрямок вітру біля
землі, кількість, форма і висота хмар, видимість, наявність
небезпечних явищ);
   характер і маса вантажів;
   короткий опис обставин події;
   ступінь пошкодження ПС;
   факти, що встановлені під час розслідування;
   пропозиції щодо  необхідності   проведення   термінових
профілактичних заходів.
   6.2.1.7. ЦДС Державіаслужби  після  отримання  первинного
повідомлення/аварійного  сповіщення інформує про АП згідно з
відомчою інструкцією.
   6.2.1.8. ДІБП  Державіаслужби  після отримання первинного
донесення готує інформацію про АП за формою, наданою у додатку 10,
та у термін, що не перевищує 3-х годин, надає її розробнику та
виробнику авіаційної техніки.
   6.2.1.9. Повідомлення про АП з цивільним ПС з максимальною
масою понад 2250 кг Державіаслужба направляє до ІКАО.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка