Законы Украины

Новости Партнеров
 

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 4

 
           індонезійський
   SERPENTES - ЗМІЇ
Boidae - Удави або несправжньоногі змії
                    Boidae spp.*
                     Удави - всі види
          Acrantophis spp.
           Удави мадагаскарські
          Boa constrictor occidentalis=397
           Удав аргентинський
          Bolyeria multocarinata
           Боліерія багатокілева
          Casarea dussumieri
           Удав деревний москаренський
          Epicrates inornatus
           Удав гладенькогубий пуерторіканський
          Epicrates monensis
           Удав гладенькогубий о-ва Мона
          Epicrates subflavus
           Удав гладенькогубий чорно-жовтий
          Python molurus molurus=398
           Пітон тигровий світлий
          Sanzinia madagascariensis
           Удав деревний мадагаскарський
Colubridae - Вужеподібні
                    Clelia clelia=399
                     Мусурана
                    Cyclagras gigas=400
                     Вуж бразильський
                     гігантський
                    Elachistodon westermanni
                     Змія-яйцеїд індійський
                    Ptyas mucosus
                     Полоз великоокий
Elapidae - Аспідові змії        Hoplocephalus bungaroides
                     Гоплоцефал бунгаровидний
                    Naja naja
                     Кобра індійська
                    Ophiophagus hannah
                     Кобра королівська
Viperidae - Гадюкові
          Viper a ursini+215
           Гадюка степова
                    Vipera wagneri
                     Гадюка Вагнера
   AMPHIBIA - АМФІБІЇ
   CAUDATA - ХВОСТАТІ ЗЕМНОВОДНІ
Ambystomidae - Амбістомові
                    Ambystoma dumerilii
                     Амбістома Дюмеріля
                    Ambystoma texicanut
                     Амбістома мексиканська
                     або аксолотль
Cryptobranchidae - Скритозяберники
          Andriasspp.=401
           Саламандри ісполинські - всі види
   ANURA - БЕСХВОСТІ ЗЕМНОВОДНІ
Bufonidae - Ропухи (справжні)
          Atelopus varillszeteki
           Ателоп (=Арлекін) пістрявий панамський
          Bofo periglenes
           Ропуха рожева
                    Bufo retiformis
                     Ропуха сонорська зелена
          Bufo superciliaris
           Ропуха оманлива або камерунська
          Nectophrynoides ssp.
           Ропухи живородячі африканські
Myobatrachidae - Міобатрахуси (Австралійські ропухи)
                    Rheobatrachus spp.
                     Реобатрахуси або Жаби
                     дбайливі - всі види
Dendrobatidae - Дереволази (американські)
                    Dendrobates spp.
                     Дереволази (=Жаби-
                     дереволази) - всі види
                    Phyllobates spp.
                     Листолази (=Жаби-
                     листолази) - всі види
Ranidae - Жаби справжні
                    Mantella aurantiaca
                     Мантела золота
                    Rana hexadactyla
                     Жаба шестипала
                    Rana tigerina
                     Жаба тигрова
Microhylidae - Вузькороти
          Dyscophus antongilii
           Вузькоріт томатний
   PISCES - РИБИ
   CERATODONTIFORMES - РОГОЗУБОПОДІБНІ
Ceratodontidae - Рогозубові
                    Neoceratodus forsteri
                     Рогозуб або барамунда
   COELACANTHIFORMES - ЦЕЛАКАНТОПОДІБНІ
Latimeriidae - Латимерієві
          Latimera chalumnae
           Латимерія або целакант
   ACIENSERIFORMES - ОСЕТРОПОДІБНІ
Acipenseridae - Осетрові
          Acipenser brevirostrum
           Осетер тупорилий
                    Acipenser oxyrhynchus
                     Осетер гостроносий
          Acipenser sturio
           Осетер антлантичний
Polyodontidae - Веслоносові
                    Polyodon spathula
                    Веслоніс (американський)
   OSTEOGLOSSIFORMES - АРАВАНОПОДІБНІ
Osteoglossidae - Араванові
                    Arapaima gigas
                     Арапайма гігантська
          Scleropages formosus
           Склеропагес малазійський
   CYPRINIFORMES - КОРОПОПОДІБНІ
Cyprinidae - Коропові         Caecobarbus geertsi
                     Цекобарбус або барбус
                     американський
          Probarbus jullieni
           Пробарбус-ікан
Catostomidae - Чукучанові
          Chafmistes cajus
           Чукучан-хасмістес
   SILURIFORMES - СОМОПОДІБНІ
Pangasiidae - Шильбові
          Pangasianodon gigas
           Сом шильбовий або пангазіанодон гігантський
   PERCIFORMES - ОКУНЕПОДІБНІ
Sciaenidae - Горбилеві
          Cynoscion macdonaldi
           Тотоаба або горбиль судачий
   ARTHROPODA - ЧЛЕНИСТОНОГІ
   INSECTA - КОМАХИ
   LEPIDOPTERA - ЛУСКОКРИЛІ
Papilionidae - Парусники
                    Bhutanitis spp.
                    Бутанітіси-ластівкохвости
                    Ornithoptera spp. *=402
                     Орнітоптери - всі види
          Ornithoptera alexandrae
           Орнітоптера Олександри
          Papilio chikae
           Парусник чике
          Papilio homerus
           Парусник Гомера
          Papilio hospiton
           Парусник корсіканський
                    Parnassius apollo
                     Аполон
                    Teinopalpus spp.
                     Парусники-тейнопальпуси
                     - всі види
                    Trogonoptera spp.=402
                     Трогоноптери - всі види
                    Troides spp.=402
                     Троїди - всі види
   ARACHNIDA - ПАВУКИ
   SCORPIONES - СКОРПІОНИ
Scorpionidae - Скорпіонові
                    Pardinus dictator
                     Скорпіон імператорський
                    Pardinus gambiensis
                     Скорпіон імператорський
                    Pardinus imperator
                     Скорпіон імператорський
   ARANEAE - ПАВУКИ
Theraphosidae - Терафозіди
                    Brachypelma spp.
                     Брахіпелма - всі види
   ANNELIDA - КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВ'ЯКИ
   HIRUDINOIDEA - П'ЯВКИ
   ARHYNCHOBDELLAE - П'ЯВКИ
Hirudinidae - П'явкові
                    Hirudo medicinalis
                     П'явка медицинська
   MOLLUSCA - МОЛЮСКИ
   BIVALVIA - ДВОСТУЛКОВІ МОЛЮСКИ
   VENEROIDA - ВЕНЕРОЇДНІ
Tridacnidae - Тридакніди
                    Tridacnidae spp.
                     Тридакніди - всі види
   UNIONOIDA - УНІОПОДІБНІ
Unionidae - Уніоніди
          Conradilla caelata
           Конраділа рельєфна
                    Cyprogenia aberti
                     Ципрогенія Аберта
          Dromus dromas=403
           Перлівниця-дромадер
          Epioblasma curtisi=403
           Епіоблазма Куртіса
          Epioblasma florentina=404
           Епіоблазма жовта
          Epioblasma sampsoni=404
           Епіоблазма Сампсона
          Epioblasma sulcata perobliqua=404
           Епіоблазма бороздчаста ряба
          Epioblasma torulosa gubemaculum=404
           Епіоблазма бороздчаста випукла
                    Epioblasma torulosa
                    rangiana=404
                     Епіоблазма бороздчаста
                     жовта
          Epioblasma torulosa torulosa=404
           Епіоблазма бороздчаста випукла
          Epioblasma turgiaula=404
           Епіоблазма роздута
          Epioblasma walkeri=404
           Епіоблазма Уокера або коричнева
          Fusconaia cuneolus
           Фусконая клиновидна
          Fusconaia edgariana
           Фусконая Едгара
                    Fusconaia subrotunda
                     Фусконая округла
                    Lampsilis brevicula
                     Лампсіліс маленький
          Lampsilis higginsi
           Лампсіліс Хіггінса
          Lampsilis orbiculata orbiculata
           Лампсіліс шаровидний рожевий
          Lampsilis satur
           Лампсіліс огрядний
          Lampsilis virescens
           Лампсіліс зелений
                    Lexingtonia dolabelloides
                     Лексингнонія плоска
          Plethobasus cicatricosus
           Плетобазус лоскотний
          Plethobasus cooperianus
           Плетобазус зачинений
                    Pleurobema clava
                     Плеуробема бугорчаста
          Pleurobema plenum
           Плеуробема повна
          Potamifus capax=405
           Потамілус об'ємистий
          Quadrula intermedia
           Квадрула середня
          Quadrula sparsa
           Квадрула крапчаста
          Toxolasina cylincirella=406
           Токсолазма циліндрична
          Unio nickliniana=407
           Перлівниця Нікліна
          Unio tampicoensis tecomatensis=408
           Перлівниця тампікс текоматензіс
          Villosa trabalis=409
           Вілоза трабаліс
   GASTROPODA - ЧЕРЕВОНОГІ МОЛЮСКИ
   STYLOMMATOPHORA - СТЕБЛИНООКІ
Achatinellidae - Ахатинеліди
          Achatinella spp.
           Равлики-ахатинели - всі види
Camaenidae - Каменіди         Papustyla pulcherrima=410
                    Папустіла благородна
Paryphantidae - Парифантіди      Paryphanta spp.+216
                    Парифанти - всі види
   MESOGASTROPODA - МЕЗОГАСТРОПОДА
Strombidae - Стромбіди         Strombus gigas
                     Стромоус гигантський
   CNIDARIA - КИШКОВОПОРОЖНИНІ
   ANTHOZOA - КОРАЛОВІ ПОЛІПИ
   COENTHECALIA - ЦЕНОТЕКАЛІЇ
                    COENOTHECALIA spp.=411
                    ^505
                     Ценотекалії - всі види
   STOLONIFERA - СТОЛОНІФЕРИ
Tubiporidae - Тубіпоріди        Tubiporidae spp.^505
                     Тубіпоріди - всі види
   ANTIPATHARIA - АНТІПАТАРІЇ
                    ANTIPATBARIA spp.
                     Антіпатарії - всі види
   SCLERACTINIA - СКЛЕРАКТІНІЇ
                    SCLERACTINIA spp.^505
                     Склерактінії - всі види
   HYDROZOA - ГІДРОЇДНІ
   MILLEPORINA - МІЛЕПОРИНИ
Milleporidae - Мілепоринові      Milleporidae spp.^505
                     Мілепоринові - всі види
   STYLASTERINA - СТИЛАСТЕРІНИ
Stylasteridae - Стиластериди      Stylasteridae spp.^505
                     Стиластериди - всі види
             FLORA - ФЛОРА
   AGAVACEAE - АГАВОВІ
          Agave arizona
           Агава арізонська
          Agave parviflora
           Агава багатоквіткова
                    Agave victoriae-reginae #1
                     Агава вікторія-регія
          Nolina interrata
           Ноліна інтерата
   AMARYLLIDACEAE - АМАРИЛІСОВІ
                    Galanthus spp.#1
                     Підсніжник - всі види
                    Stembergia spp.#1
                     Штернбергія - всі види
   APOCYNACEAE - БАРВІНКОВІ
                    Pachipodium spp.* ^506 #1
                     Пахіподіум - всі види
          Pachipodium ambongease
           Пахіподіум амбонгензе
          Pachipodium baronii
           Пахіподіум Барона
          Pachipodium decaryi
           Пахіподіум Декари
                    Rauvolfia serpentina #1
                     Раувольфія зміїна
   ARALIACEAE - АРАЛІЄВІ
                    Panax quinquefolius #3
                     Женьшень п'ятилистий
   ARAUCARIACEAE - АРАУКАРІЄВІ
          Araucaria      Araucaria
          araucana**+217   araucana*-112 #1
           Араукарія чилійська Араукарія чилійська
   ASCLEPIADACEAE - ЛАСТІВНЕВІ
                    Ceropegia spp. #1
                     Церопегія - всі види
                    Frerea indica #1
                     Фререя індійська
   BERBERIDACEAE - БАРБАРИСОВІ
                    Podophyllum
                    hexandrum=412 #2
                     Подофіл шеститичинковий
   BROMELIACEAE - БРОМЕЛІЄВІ
                    Tillandsia harrisii #1
                     Тіландсія Харіса
                    Tillandsia kammii #1
                     Тіландсія Кама
                    Tillandsia kautskyi #1
                     Тіландсія Каутського
                    Tillandsia mayriana #1
                     Тіландсія Мауріани
                    Tillandsia sprengeliana #1
                     Тіландсія шпренгеліана
                    Tillandsia sucrel #1
                     Тіландсія Сукре
                    Tillandsia xerographica #1
                     Тіландсія ксерографіка
   BYBLIDACEAE - БІБЛІСОВІ
                    Byblis spp. #1
                     Бібліс - всі види
   CACTACEAE - КАКТУСОВІ
                    CACTACEAE spp.* #4
                     Кактусові - всі види
          Ariocarpus spp.
           Аріокарпус - всі види
          Astrophytum asterias=413
           Астрофітум зірчастий
          Aztekium ritteri
           Ацтекіум Рітера
          Coryphantha werdermannii
           Коріфанта Вердермана
          Discocactus spp.
           Діскокактус - всі види
          Discocactus macdougallii=414
           Діскокактус Магдугала
          Echinocereus ferreirianus var.lindsayi=415
           Ехіноцереус фереріанус Ліндсея
          Echinocereus scamollii=416
           Ехіноцереус Шмола
          Escobaria minima=417
           Ескобарія мала
          Escobaria sneedii=417
           Ескобарія Снеда
          Mammillaria pectiaifera=418
           Мамілярія пектініфера
          Mammillaria solisioides
           Мамілярія солісієвидна
          Melocactus conoideus
           Мелокактус конусовидний
          Melocactus aeinacanthus
           Мелокактус дейнакантус
          Melocactus glaucescens
           Мелокактус сивий
          Melocactus paucispinus
           Мелокактус малоколючковий
          Obregonia denegrii
           Обрегонія Де-Негрі
          Pachycereus militaris=419
           Пахіцереус шоломовидний
          Pediocactus bradyi=420
           Педіокактус Брада
          Pediocactus ctespainii
           Педіокактус Деспайна
          Pediocactus knowitonii=420
           Педіокактус Нолтона
          Pediocactus paradinei
           Педіокактус райський
          Pediocactus peeblesianus=420
           Педіокактус пееблезіанський
          Pediocactus sileri
           Педіокактус Сілера
          Pediocactus winkleri
           Педіокактус Вінклера
                    Pecyphora spp.
                     Пеліціфора - всі види
          Sclerocactus brevihamatus=421
           Склерокактус бревігаматус
          Sclerocactus erectocentrus=422
           Склерокактус еректоцентрус
          Sclerocactus glaucus
           Склерокактус сивий
          Sclerocactus mariposensis=422
           Склерокактус маріпозенсіс
          Sclerocactus mesae-verdae
           Склерокактус меза-верде
          Sclerocactus papyracanthus=423
           Склерокактус папіракантус
          Sclerocactus pubispinus
           Склерокактус м'якоколючковий
          Sclerocactus wrightiae
           Склерокактус Райта
          Strombocactus disciformis
           Стромбокактус дисковидний
                    Turbinicarpus ssp.=424
                     Турбінікактус - всі види
                    Uebelmannia spp.
                     Убельманія - всі види
   CARYOCARACEAE - КАРІОКАРПОВІ
                    Caryocar costaricense #1
                     Каріокар костаріканський
   CEPHALOTACEAE - ЦЕФАЛОТОВІ
                    Cephalotus follicularis #1
                     Цефалотус торбовий
   COMPOSITAE - СКЛАДНОЦВІТІ
   (ASTERACEAE) (АЙСТРОВІ)
          Saussurea cosfus=425
           Гіркуша реберна
   CRASSULACEAE - ТОВСТОЛИСТІ
          Dudleys stolonifera
           Дудлея відросткова
          Dualeya traskiae
           Дудлея траски
   CUPRESSACEAE - КИПАРИСОВІ
          Fitzroya cupressoides
           Фітцроя кипарисовидна
          Pilgeroaendron uviferum
           Пільгеродендрон ягодоносний
   CYATHECEAE - ЦІАТЕЙНІ
                    CYATHECEAE spp. #1
                     Ціатейні - всі види
   CYCADACEAE - САГОВНИКОВІ
                    CYCADACEAE spp.* #1
                     Саговникові - всі види
          Cycas beddornei
           Саговник Бедоме
   DIAPENSIACEAE - ДІАПЕНЗІЄВІ
                    Shortia galacifolia #1
                     Шортія галацілиста
   DICKSONIACEAE - ДІСКОНІЄВІ
                    DICKSONIACEAE spp. #1
                     Дісконієві - всі види
   DIDIEREACEAE - ДІДІЄРІЄВІ
                    DIDIEREACEAE spp. #1
                     Дідієрієві
   DIOSCOREACEAE - ДІОСКОРЕЙНІ
                    Dioscorea deltoidea #1
                     Діоскорея (Яме)
                     дельтовидна
   DROSERACEAE - РОСИЧКОВІ
                    Dionaea muscipula #1
                     Діонея мухоловкова
   ERICACEAE - ВЕРЕСОВІ
                    Kalmia cuneata
                     Кальмія схилена
   EUPHORBIACEAE - МОЛОЧАЙНІ
                    Euphorbia spp.-113 #1
                     Молочай
          Euphorbia ambovombensis
           Молочай амбовомбензіс
          Euphorbia cremersii
           Молочай Кремерса
          Euphorbia cylindritolia=426
           Молочай циліндролистий
          Euphorbia decaryi
           Молочай Декарі
          Euphorbia francolsii
           Молочай Франкуазі
          Euphorbia moratii
           Молочай Мората
          Euphorbia parvicyathophora
           Молочай парвициатофора
          Euphorbia quartziticola
           Молочай примулолистий
          Euphorbia tulearensis=427
           Молочай тулеарензіс
   FOUQUIERIACEAE - ФУК'ЄРІЄВІ
                    Fouquieria columiiaris #1
                     Фук'єрія колончата
          Fouquieria fasciculata
           Фук'єрія пучкова
          Fouquieria purpusii
           Фук'єрія Пурпуза
   JUGLANDACEAE - ГОРІХОВІ
                    Oreomunnea pterocarpa
                    =428 #1
                     Ореомунея криловидна
   LEGUMINOSAE - БОБОВІ
   (FABACEAE)
          Dalbergia nigra
           Дальбергія чорна
                    Pericopsis elata #5
                     Перікопсіс високий
                    Platymiscium pleiostacbyum
                    #1
                     Платімісціум багатотруб-
                    частий
                    Pterocarpus santalinus #6
                     Крилоплідник санталовий
   LILIACEAE - ЛІЛІЙНІ
                    Aloe spp.*-114 #1
                     Алое
          Aloe albida
           Алое білувате
          Aloe albiflora
           Алое білоквіткове
          Aloe alfredii
           Алое Альфреда
          Aloe bakeri
           Алое Бакера
          Aloe bellatula
           Алое привабливе
          Aloe calcairophila
           Алое вапняколюбне
          Aloe compressa=429
           Алое стиснуте
          Aloe delphinensis
           Алое дельфійське
          Aloe descoingsil
           Алое Десонсі
          Aloe fragilis
           Алое крихке
          Aloe haworthioides=430
           Алое хавортцевидне
          Aloe helenae
           Алое Олени
          Aloe laeta=431
           Алое яскраве
          Aloe parallelifolia
           Алое паралельнолисте
          Aloe parvula
           Алое крихітне
          Aloe pillansii
           Алое Піланзі
          Aloe polyphylla
           Алое багатолисте
          Aloe rauhii
           Алое Рауха
          Aloe suzannae
           Алое Сюзани
          Aloe thorncroftii
           Алое Торнкрофта
          Aloe versicolor
           Алое різноквіткове
          Aloe vossii
           Алое Восі
   MELIACEAE - МЕЛІЄВІ
                    Swietenia humilis #1
                     Махагонієве дерево
                     низьке
                    Swietenia mahogoni #5
                     Світенія махагоні
   NEPENTHACEAE - НЕПЕНТОСОВІ
                    Nepenthes spp.* #1
                     Непентес
          Nepenthes khasiana
           Непентес Кхасі
          Nepenthes rajah
           Непентес раджах
   ORCHIDACEAE - ОРХІДНІ
                    ORCHIDACEAE spp.*=432 #7
                     Орхідні
          Cattleya trianae^507
           Катлея тріане
          Dendrobium cruentum^507
           Дендробіум кривавий
          Laelia jongheana^507
           Лелія Йонгхена
          Laelia lobata^507
           Лелія лопатева
          Paphiopedilum spp.^507
           Пафіопеділюм
          Peristeria elata^507
           Перістерія висока
          Phragmipedium spp.^507
           Фрагміпедіум
          Renanthera imschootiana^507
           Ренантера імшутіана
          Vanda coeurulea^507
           Ванда синя
   PALMAE - ПАЛЬМОВІ
   (ARECACEAE)            Chrysalidocarpus
                    decipiens #1
                     Хрізалідокарпус оманливий
                    Neodypsis decaryl #1
                     Неодіпсіс Декара
   PINACEAE - СОСНОВІ
          Abies guatemalensis
           Ялиця гватемальська
   PODOCARPACEAE - ПОДОКАРПОВІ
          Podocarpus parlatorei
           Подокарпус Парлатора
   PORTULACACEAE - ПОРТУЛАКОВІ
                    Anacampseros spp. #1
                     Анакампсерос
                    Lewisia cotyledon #1
                     Люїсія сім'ядольна
                    Lewisia maguirei #1
                     Люїсія Магіра
                    Lewisia serrata #1
                     Люїсія пильчаста
                    Lewisia tweedyi #1
                     Люїсія Твіда
   PRIMULACEAE - ПЕРВОЦВІТНІ
                    Cyclamen spp. #l
                     Цикламен
   PROTEACEAE - ПРОТЕЙНІ
          Orothamnus zeyheri
           Оротамнус Зейхера
          Protea odorata
           Протей духмяний
   ROSACEAE - РОЗОВІ
                    Primus africana #1
                     Слива африканська
   RUBIACEAE - МАРЕНОВІ
          Balmea stormiae
           Бальмеа пані Сторм
   SARRACENIACEAE - САРРАЦЕНІЄВІ
                    Darlingtonia califomica #1
                     Дарлінгтонія
                     каліфорнійська
                    Sarracenia spp.* #1
                     Сараценія
          Saracenia alabamensis alabamensis=433
           Сараценія алабамська
          Sarracenia jollesii=433
           Сараценія Джонса
          Sarracenia oreophila
           Сараценія горолюбна
   STANGERIACEAE - СТАНГЕРІЄВІ
          Stangeria eriopus=435
           Стангерія пухнастонога
   TAXACEAE - ТИСОВІ
                    Taxus wallichiana=436 #8
                     Тис валіський
   THEACEAE - ЧАЙНІ
                    Camellia chrysantha #1
                     Камелія золотиста
   THYMELEACEAE - ТИМЕЛІЄВІ
   (AQUILARIACEAE)          Aquilaria malaccensis #1
                     Аквіларія малакська
   WELWITSCHIACEAE - ВЕЛЬВІЧІЄВІ
                    Welwitschia mirabilis=437
                    #1
                     Вельвічія дивна
   ZAMIACEAE - ЗАМІЄВІ
                    ZAMIACEAE spp.* #1
                     Замієві - всі види
          Ceratozamma spp.
           Цератозамія
          Chigua spp.
           Чигуа
          Encepflalartos spp.
           Енцефалартос
          Microcycas calocoma
           Мікроцикас красивокронний
   ZINGIBRACEAE - ІМБІРНІ
                    Hedychium philippinense #1
                     Хедіхіум філіпінській
   ZYGOPHYLLACEAE - ПАРОЛИСТОВІ
                    Guaiacum officinale #1
                     Гуаякове дерево залізне
                    Guaiacum sanctum #1
                     Гуаякове дерево священне
 
 
              Додаток III
        (дійсний з 16 листопада 1995 року)
              Пояснення
   1. Посилання на вищі від виду таксони зроблені лише з
інформативною або класифікаційною метою.
   2. Символ (+) перед номером навпроти назви виду означає, що
лише географічно визначені ізольовані популяції виду включені до
Додатка III, а саме:
   +218 - всі популяції виду в Америці
   3. Символ (=) перед номером навпроти назви виду означає, що
назва цього виду має бути інтерпретована наступним чином:
   =438 включає синонім Tamandua texicana
   =439 включає синонім Cabassousgymnurus
   =440 включає родовий синонім Coendou
   =441 включає родовий синонім Cuniculus
   =442 включає синонім Vulpes vulpes leucopus
   =443 раніше наводилась як Nasua nasua
   =444 включає синонім Galictis allamandi
   =445 включає синонім Martes gwatkinsi
   =446 включає родовий синонім Viverra
   =447 раніше наводилась як Viverra megaspila
   =448 раніше наводилась як Herpestes auropunctatus
   =449 раніше наводилась як Herpestes fuscus
   =450 раніше наводилась як Bubalus bubalis (одомашнена форма)
   =451 також  згадувалась як Boocercus eurycerus;  включає
     родовий синонім Taurotragus
   =452 також згадувалась як Ardeola ibis
   =453 також згадувалась як Egretta alba
   =454 також згадувалась як Hagedashia hagedash
   =455 також згадувалась як Lampribis rara
   =456 також згадувалась як Spatula clypeata
   =457 також згадувалась як Nyroca nyroca
   =458 включає синонім Dendrocygna fulva
   =459 також згадувалась як Cairina hartlaubii
   =460 також згадувалась як Crax pauxi
   =461 раніше  наводилась  як  Arborophila  brunneopectus
     (частково)
   =462 також згадувалась як Turturoena iriditorques;  раніше
     наводилась як Columba malherbii (частково)
   =463 також згадувалась як Nesoenas mayeri
   =464 раніше наводилась як Treton australis (частково)
   =465 також згадувалась як Calopelia brehmeri; включає
     синонім Calopelia puella
   =466 також згадувалась як Tympanistra tympanistra
   =467 також згадувалась як Tchitrea bourbonnensis
   =468 раніше приводилась як Serinus gularis (частково)
   =469 також  згадувалась  як  Estrilda   subflava або
     Sporaeginthus subflavus
   =470 раніше наводилась як Lagonosticta larvata (частково)
   =471 включає родовий синонім Spermestes
   =472 також згадувалась як Euodice cantans; раніше наводилась
     як Lonchura malabarica (частково)
   =473 також згадувалась як Hypargos nitidulus
   =474 раніше наводилась як Pamioptila woodhousei (частково)
   =475 включає  синоніми  Pyrenestes frommi та Pyrenestes
     rothschildi
   =476 також згадувалась як Estrilda bengala
   =477 також згадувалась як Malimbus rubriceps або Anaplectes
     melanotis
   =478 також згадувалась як Coliuspasser ardens
   =479 раніше наводилась як Euplectes orix (частково)
   =480 також згадувалась як Coliuspasser macrourus
   =481 також згадувалась як Ploceus superciliosus
   =482 включає синонім Ploceus nigriceps
   =483 також згадувалась як Sitagra luteola
   =484 також згадувалась як Sitagra melanocephala
   =485 раніше наводилась як Ploceus vetalus
   =486 також згадувалась як Hypochera chalybeata;  включає
     синоніми Vidua amauropteryx, Vidua centralis,  Vidua
     neumanni, Vidua okavangoemsis та Vidua ultramarina
   =487 раніше наводилась як Vidua paradisaea (частково)
   =488 також згадувалась як Pelusios subniger
   =489 раніше відносилась до роду Natrix
   4. Назви країн навпроти назв видів означають Сторони, які
запропонували ці види для включення в додаток.
   5. Будь-яка тварина, жива вона чи мертва,  виду,  який
включений до цього додатка, захищена положеннями Конвенції, як і
будь-яка її частина або похідна, які легко впізнати:
   6. Згідно з підпунктом (iii) пункту (b) статті I Конвенції,
символ (#) перед номером навпроти назви виду рослин,  який
включений до Додатка III, визначає частини або похідні, що
спеціально згадуються стосовно цілей Конвенції:
   #1 всі  його частини  або  похідні,  які  без  проблем
    розпізнаються, за винятком:
    a) насіння, спор або пилку (включаючи маточки); та
    b) культури  сіянців або тканин, отриманих in vitro, в
      твердому або рідкому середовищі, що транспортуються в
      стерильних контейнерах
   #5 означає розпилену деревину, зпилений ліс та фанеру.
             FAUNA - ФАУНА
   MAMMALIA - ССАВЦІ
   CHIROPTERA - РУКОКРИЛІ
   Phyllostomidae - Листоносі
            Vampirops lineatus      Уругвай
              Широконіс лінійчастий
   EDENTATA - НЕПОВНОЗУБІ
   Myrmecophagidae - Мурахоїдні
            Tamandua tetractyla=438   Гватемала
              Мурахоїд чотирипалий
   Megalonychidae - Мегалоніхіди
            Choloepus hoffmanni     Коста-Ріка
              Ленівець Гофмана
   Dasypodidae - Броненосцеві
            Cabassous centralis     Коста-Ріка
              Броненосець центрально-американський
            Cabassous tatouay=439    Уругвай
              Броненосець уругвайський
   RODENTIA - ГРИЗУНИ
   Sciuridae - Білячі
            Epixerus ebii        Гана
              Білка африканська
            Marmota caudata       Індія
              Сурок довгохвостий
            Marmota himalayana      Індія
              Сурок гімалайський
            Sciurus deppei        Коста-Ріка
              Білка Деппа
   Anomaluridae - Летяги-шипохвости
            Anomalurus beecrofti     Гана
              Шипохвіст сріблястий
            Anomalurus derbianus     Гана
              Шипохвіст Дерба
            Anomalurus pelii       Гана

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.85397
EUR30.21072
RUB0.41985
PLN7.06089
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка