Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Державних санітарних правил

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 1

    ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
      ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
             01.12.1999 N 48
 
 
      Про затвердження Державних санітарних правил
 
 
   Я, Головний державний санітарний лікар України, Бобильова
Ольга Олександрівна, розглянувши рішення координаційної комісії
Головного санепідуправління МОЗ України по розробці нормативних
документів від 19.10.99 року N 7 щодо можливості затвердження
Державних  санітарних  правил для річкових суден України та
керуючись Законом України "Про забезпечення  санітарного  та
епідемічного благополуччя   населення"   (   4004-12   ),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 
   1. Затвердити Державні санітарні правила для річкових суден
України.
 
   2. Міністерствам,  комітетам,  іншим  центральним органам
виконавчої влади, керівникам державних, кооперативних, колективних
та приватних підприємств, організацій та установ незалежного від
відомчого підпорядкування та форм власності, а також посадовим
особам та громадянам України, інвесторам, громадянам інших держав
прийняти вказані Державні санітарні правила до керівництва та
виконання.
 
   3. Заступникам  Головного  державного  санітарного лікаря
України, Головним  державним  санітарним  лікарям  Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, водного,
залізничного,   повітряного   транспорту,   санепідустановам
Міністерства  оборони  України, Міністерства внутрішніх справ
України, Державного комітету у справах охорони державного кордону
України, Національної гвардії України, Служби безпеки України
прийняти вказані Державні санітарні правила до керівництва та
контролю  за  дотриманням  юридичними  та  фізичними особами
санітарного законодавства.
 
   4. Українському науковому гігієнічному центру Міністерства
охорони здоров'я  України (А.М.Сердюк) видати цей нормативний
документ в необхідній кількості.
 
 Головний державний
 санітарний лікар України              О.О.Бобильова
 
 Начальник Головного
 санепідуправління МОЗ України            С.П.Бережнов
 
 
                   Додаток
 
 
           7. Гігієна транспорту
 
           7.4. Водний транспорт
 
 
          ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА
      для річкових суден України ДСП 7.7.4.048-99
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Призначення та застосування Державних санітарних правил
для річкових суден (в подальшому Правил).
   1.1.1. Дані Правила визначають провідні вимоги до обладнання
суднових приміщень і систем життєзабезпечення при проектуванні,
будівництві та капітальному ремонті, а також гігієнічні вимоги до
утримання суден під час їх експлуатації.
   1.1.2. Вимоги Правил  розповсюджуються  на  всі  річкові
самохідні та несамохідні судна, що експлуатуються на внутрішніх
водоймищах, а також на інші плавучі об'єкти, прирівняні до них за
винятком:
   - військових кораблів та суден;
   - риболовецьких суден;
   - спортивних суден та човнів.
   1.1.3. На несамохідних суднах, що експлуатуються без екіпажу,
вимоги Правил,  крім  окремо  обумовлених  для  них  вимог,
розповсюджуються  тільки  відносно  суднових  відведень  та
транспортування вантажів.
   1.1.4. На суднах змішаного плавання ("річка-море") вимоги
Правил стосуються тільки вимог щодо  суднових  відведень  у
водоймищах при плаванні у внутрішніх водах. Всі інші вимоги до
таких суден повинні відповідати вимогам "Державних санітарних
правил для морських суден України".
   1.1.5. Дані Правила набувають чинності з дня затвердження.
   1.1.6. Технічні проекти суден, які будуть представлені на
погодження  до  установи  санітарно-епідеміологічної  служби
Міністерства охорони здоров'я України після зазначеного строку,
повинні бути виправленими у відповідності з вимогами цих Правил.
   1.1.7. Судна, побудовані до затвердження цих Правил, повинні
бути приведені в відповідність з ними по системах водопостачання,
суднових  відведень, вентиляції, а також обладнанню суднових
приміщень в строки, погоджені  судновласником  з  установами
санітарно-епідеміологічної служби в вигляді планових завдань.
   1.1.8. З затвердженням цих Правил слід вважати втратившими
чинність "Санитарные правила для речных судов СССР" N 4058-85.
 
   1.2. Контроль та відповідальність за додержанням Правил
   1.2.1. Відповідальність за додержанням вимог цих  Правил
покладається  на  судновласників  та  установи, що виконують
проектування, будівництво і капітальний ремонт суден, а під час
експлуатації - на судновласника та безпосередньо на капітана
судна.
   1.2.2. Контроль за виконанням вимог Правил покладається на
установи санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони
здоров'я  України,  здійснюючих  нагляд  на об'єктах водного
транспорту, а в разі їх відсутності - на санітарно-епідеміологічні
установи, на території яких експлуатуються судна.
   1.2.3. Міністерства, відомства, юридичні особи,  проектні
установи, а також підприємства суднобудування та судноремонту
зобов'язані інформувати установи санітарно-епідеміологічної служби
на  водному  транспорті про плануємі роботи з проектування,
будівництва, переобладнання та ремонту і представляти на розгляд і
погодження технічну документацію на виконання зазначених робіт.
   1.2.4. Порядок і обсяг подання технічної документації до
установ санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони
здоров'я України визначені в Положенні про запобіжний державний
санітарний нагляд при проектуванні, будівництві, переобладнанні,
ремонті і прийманні в експлуатацію суден, інших об'єктів та
споруд, прирівняних до них N. 7.7.4.017-99 від 09.02.99 р.
   1.2.5. Установи санітарно-епідеміологічної служби в  разі
відповідності судна вимогам Правил видають судновій адміністрації
(судновласникові) "Суднове санітарне свідоцтво на право плавання"
(додаток 1), дійсне на протязі одного року. Експлуатація судна без
"Суднового санітарного свідоцтва..." або в разі закінчення строку
його чинності не дозволяється.
   1.2.6. Відповідальність за зберігання "Суднового санітарного
свідоцтва..."  та  вчасне  відновлення  строку його чинності
покладається на капітана судна.
   1.2.7. Відповідальність  за  вихід судна в плавання без
наявності "Суднового санітарного свідоцтва..." покладається на
судновласника та капітана судна.
   1.2.8. На кожному судні повинні бути слідуючі документи:
   - Суднове санітарне свідоцтво на право плавання;
   - Санітарний журнал (або окремий розділ в "Єдиній книзі
оглядів судна");
   - Санітарні правила для річкових суден України;
   - Свідоцтво міжнародного зразка про дератизацію чи звільнення
від неї;
   - Свідоцтво Регістру про дозвіл на перевезення судном певної
кількості пасажирів (для пасажирських суден).
 
   1.3. Категорійність суден
   1.3.1. Всі  судна  за  станом  санітарно-технічного  їх
обладнання, відповідно до вимог Правил та умов їх експлуатації,
поділяються на чотири категорії, а саме:
   I категорія - судна, які побудовані або реконструйовані для
виконання рейсів тривалістю більше 24 годин;
   II категорія - судна, які побудовані або реконструйовані для
виконання рейсів тривалістю від 16 годин, але не більше 24 годин;
   III категорія - судна, які побудовані або реконструйовані для
виконання рейсів тривалістю від 8 годин, але не більше 16 годин;
   IV категорія - судна, які побудовані або реконструйовані для
виконання автономного плавання тривалістю не більше 8 годин.
 
   Примітка: категорійність роз'їзних суден, суден технічного
флоту та швидкісних суден визначається в кожному окремому випадку,
враховуючи їх призначення та умови експлуатації.
 
   1.3.2. Відповідальність за експлуатацію суден з порушенням їх
категорійності (по більш високій  категорії,  чим  визначено
проектом), покладається на судновласника.
 
   Примітка: тимчасова  експлуатація судна по більш високій
категорії, чим визначено проектом, в кожному окремому випадку
повинна бути погоджена з установою санітарно-епідеміологічної
служби на водному транспорті порту приписки судна з відміткою про
це в Судновому санітарному свідоцтві на право плавання.
 
   1.4. Визначення та термінологія
   1.4.1. Судно нового проекту - судно, технічний проект якого
подано на погодження до установи санітарно-епідеміологічної служби
більше ніж через 3 місяці після набуття чинності цих Правил.
   1.4.2. Судно-самохідні  та  несамохідні судна і споруди,
призначені для експлуатації і виробничої діяльності на водному
просторі, відповідно до їх конструктивних особливостей.
   1.4.3. Самохідне судно -  судно,  що  має  двигун  для
самостійного руху.
   1.4.4. Несамохідне судно - судно, що не має двигуна і
самостійно рухатися неспроможне.
   1.4.5. Швидкісне судно - судно, що має проектну швидкість
руху більше 30 км/год.
   1.4.6. Допоміжне судно - судно, призначене для виконання
допоміжних  потреб  флоту  (пожежні,  рятувальні, лоцманські,
криголамні, портового флоту і т. інш.).
   1.4.7. Наливні  судна (танкери) - судна, призначені для
транспортування рідких  вантажів  наливом  (сирої  нафти  та
нафтопродуктів всіх видів, інших вогненебезпечних рідин технічного
призначення), а також води і харчових продуктів.
   1.4.8. Вантажо-пасажирське  судно,  що  призначене  для
перевезення вантажів і не більше 12 пасажирів.
   1.4.9. Пасажирське  -  судно,  спеціально призначене для
перевезення більше 12 пасажирів.
   1.4.10. Технічного  флоту  -  судно,  призначене  для
днопоглиблюючих робіт і підтримки фарватеру в заданому стані
(земснаряди, землесоси, шаланди, мотозавозні і т. інш.).
   1.4.11. Мале судно - вантажні судна вантажовмістимістю менше
300 т; всі судна довжиною менше 25; буксири та штовхачі з осадкою
менше 1 метра.
   1.4.12. Екіпаж - всі особи, зараховані в штат судна і
пов'язані з діяльністю даного судна враховуючи персонал, що
обслуговує як екіпаж, так і пасажирів.
   1.4.13. Пасажири - особи, прийняті на борт судна для їх
перевезення  і які не виконують ніяких робіт, пов'язаних з
експлуатацією судна.
   1.4.14. Суднові приміщення - всі приміщення, передбачені
проектом судна в надбудовах або корпусі судна, які мають певне
призначення та обладнання і визначені про це написами (номерами)
на кожному із них.
   1.4.15. Житлові приміщення екіпажу - приміщення, призначені
для постійного проживання членів екіпажу.
   1.4.16. Каюти  пасажирів  -  приміщення,  призначені для
розташування пасажирів під час рейсів (на  пасажирських  та
вантажо-пасажирських) на судні.
   1.4.17. Громадські приміщення екіпажу -  приміщення  для
харчування, відпочинку та розваг тільки для членів екіпажу.
   1.4.18. Громадські приміщення пасажирів - приміщення для
харчування, відпочинку, розваг та ігор пасажирів.
   1.4.19. Приміщення харчоблоку - на суднах I і II категорій, а
також на всіх пасажирських суднах зазначені приміщення, призначені
для приготування страв.
   1.4.20. Вахтові  приміщення - приміщення, призначені для
відпочинку членів екіпажу, зігрівання страв та харчування членів
екіпажу на суднах III - IV категорії.
   1.4.21. Приміщення медичного призначення - приміщення, що
забезпечують умови для виконання лікувальних та профілактичних
заходів на судні.
   1.4.22. Санітарно-побутові  приміщення  -  приміщення для
побутового обслуговування членів екіпажу та пасажирів, які мають
відповідне обладнання згідно до їх призначення.
   1.4.23. Санітарно-гігієнічні  приміщення  -  приміщення,
спеціально обладнані для забезпечення умов додержання членами
екіпажу та пасажирами особистої гігієни.
   1.4.24. Санітарний блок - приміщення санітарно-гігієнічного
призначення, що мають в своєму складі унітаз, душ (ванну) та
умивальник.
   1.4.25. Санітарний вузол - приміщення санітарно-гігієнічного
призначення, які мають в своєму складі кабіну з унітазом та
умивальник.
   1.4.26. Санітарний  одяг  (санодяг)  -  виробничий  одяг
працівників харчоблоку та персоналу, що має доступ до харчових
продуктів при виконанні вантажних робіт з ними.
   1.4.27. Спеціальний одяг (спецодяг) - виробничий одяг членів
екіпажу, що застосовується при виконанні ними суднових робіт,
пов'язаних з можливим забрудненням, намоканням, переохолодженням
чи перегріванням.
   1.4.28. Виробнича зона - простір висотою до 2000 мм над
рівнем площі, де знаходяться постійні робочі місця.
   1.4.29. Виробничі приміщення - приміщення, призначені для
розташування майстерень для ремонту обладнання та пристроїв, для
забезпечення стабільної роботи двигунів, механізмів, систем і т.
інш.
   1.4.30. Приміщення енергетичного відділення - приміщення, в
яких розташовані суднові енергетичні агрегати, котли, двигуни і
механізми, що виробляють електроенергію та пар для забезпечення
руху судна і роботи систем та пристроїв.
   1.4.31. Центральний пост управління (ЦПУ) - відокремлене від
енергетичного  відділення звукоізольоване приміщення, в якому
розташовані контрольні прилади, засоби індикації, пристрої для
управління судновими двигунами та допоміжними механізмами.
   1.4.32. Пост управління вантажними операціями  (ПУВО)  -
відокремлене приміщення, до якого виведені контрольні прилади,
засоби індикації та пристрої для управління вантажними операціями
на суднах, призначених для транспортування рідинних вантажів та
скраплених газів.
   1.4.33. Службові приміщення - приміщення, призначені для
виконання робіт по керуванню судном, забезпечення зв'язку та
контролю за судновими механізмами і системами, а також ведення
відповідної документації, пов'язаної з роботою судна.
   1.4.34. Адміністративні приміщення - приміщення, призначені
для виконання суднових канцелярських робіт по  господарській
діяльності  судна,  пов'язаних з вантажними та транспортними
операціями.
   1.4.35. Кондиціонування  повітря - комплекс технологічних
засобів обробки повітря, що подається в суднові приміщення і
забезпечує  підтримання  певних мікрокліматичних показників в
обслуговуємих приміщеннях.
   1.4.36. Кондиціонування літнє - створення комфортних умов
повітряного  середовища  в  обслуговуємих  приміщеннях  через
охолодження  подаваємого  повітря та зниження його відносної
вологості.
   1.4.37. Кондиціонування зимове - створення комфортних умов
повітряного  середовища  в  обслуговуємих  приміщеннях  через
нагрівання та зволоження подаваємого в приміщення повітря.
   1.4.38. Повинно - означає безумовне виконання вимог Правил.
   1.4.39. Рекомендується - означає, що дане рішення оптимальне,
але для виконання не обов'язкове.
   1.4.40. Допустимо - означає, що дане рішення можливе, але
воно не являється кращим.
 
             Частина перша.
 
         ВИМОГИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВИКОНАННЮ
     ПРИ ПРОЕКТУВАННІ, БУДІВНИЦТВІ ТА РЕМОНТІ СУДЕН
 
           2. Суднові приміщення
 
   2.1. Загальні вимоги
   2.1.1. Ці Правила передбачають розподіл суднових приміщень на
такі групи:
   - житлові - каюти та блок-каюти;
   - громадські приміщення;
   - приміщення харчоблоку;
   - санітарні приміщення;
   - медичного призначення,
   - службові та виробничі приміщення;
   - вантажні приміщення;
   - приміщення   для  зберігання  матеріалів  суднового
забезпечення.
   2.1.2. Розташування суднових приміщень повинне забезпечувати
зручне пересування між ними, вільний прохід до рятувальних засобів
і обладнання боротьби за живучість судна.
   2.1.3. Взаємне розташування кают і  приміщень,  в  яких
здійснюється виробнича діяльність екіпажу, повинне забезпечувати
найзручніший шлях між ними.
   2.1.4. Не дозволяється використовувати для розміщення кают
громадських  приміщень,  приміщень  медичного  призначення  і
приміщення, які не ізольовані від впливу високих і низьких
температур, проникнення високих рівнів шуму, випаровувань, газів,
неприємних запахів та завищених рівнів вібрації.
   2.1.5. Висота суднових приміщень повинна бути не  менше
2000 мм.
   2.1.6. На дверях всіх приміщень повинен бути напис (номер)
про їх призначення.
   2.1.7. Використання синтетичних  матеріалів  у  житлових,
громадських,  службових  приміщеннях,  а також у приміщеннях
медичного призначення, харчоблоків,  провізійних  коморах  та
вантажних приміщеннях, призначеннях для транспортування харчових
вантажів, дозволяється тільки таких, які мають на це дозвіл
органів охорони здоров'я України.
   При цьому обов'язково повинні бути враховані межа допустимого
насищення приміщень кожним із матеріалів (кв.м/куб.м і кг/куб.м),
а також температурні режими приміщень та мінімальний обмін повітря
під час експлуатації приміщень.
   2.1.8. Обладнання приміщень залежить від їх функціонального
призначення та характеру обладнання відносно ергономічності його
та рівня комфортності.
   Рівень комфортності   обладнання   приміщень,   рівень
автоматизації і ергономічності обладнання на вимогу замовника або
за погодженням з ним може змінюватися, але не нижче рівня
встановленого цими Правилами.
 
   2.2. Житлові приміщення
   2.2.1. На  всіх суднах, на яких передбачається постійне
перебування членів екіпажу, а також  на  суднах,  на  яких
передбачається перевезення пасажирів в рейсах тривалістю більше 16
годин, повинні бути передбачені житлові приміщення з відповідною
кількістю ліжок.
   2.2.2. Для використання як житлові приміщення для членів
екіпажу і пасажирів не дозволяється використовувати слідуючі
приміщення:
   - що не мають природного освітлення, вентиляції та опалення;
   - що призначені для розташування механізмів та вантажів;
   - не ізольовані від впливу високих та низьких температур,
завищених рівнів шуму та  вібрації,  електромагнітних  полів
(радіохвиль), проникання води та пару, запахів і газів, що
виділяються працюючими  двигунами,  котлами  та  охолоджуючим
устаткуванням;
   - безпосередньо граничащими з приміщеннями, призначеними для
зберігання небезпечних і токсичних матеріалів чи вантажів, які
можуть завдати шкоду здоров'ю людини;
   - приміщень, які не відокремлені газонепроникними переборками
чи палубами від приміщень малярних, акумуляторних, ліхтарних,
пожежних станцій або сполучених з ними загальними приміщеннями.
   2.2.3. Не дозволяється обладнання житлових приміщень над
цистернами для пального без влаштування між ними горизонтального
кофердаму висотою не менше 600 мм, а також поряд з такими
цистернами без влаштування вертикального кофердаму шириною в одну
шпацію.
   2.2.4. На нафтоналивних суднах, а також суднах, призначених
для транспортування скраплених газів та токсичних  вантажів,
перевезення пасажирів і обладнання житлових приміщень для них
забороняється.
   2.2.5. Приміщення для проживання членів екіпажу повинні бути
ізольованими від приміщень для пасажирів.
   В окремих випадках на пасажирських суднах може бути дозволене
проживання обслуговуючого персоналу в пасажирських відсіках, при
умові виділення для нього окремих житлових приміщень.
   2.2.6. Обладнання виходів із житлових приміщень безпосередньо
на відкриту палубу забороняється.
   2.2.7. Двері кают не повинні розташовуватися поблизу виходів
із  приміщень харчоблоку, приміщень медичного призначення та
санітарних приміщень.
   2.2.8. Житлові приміщення екіпажу
   2.2.8.1. На всіх суднах I і II категорій повинні бути
передбачені житлові приміщення для членів екіпажу з особистими
місцями (ліжками, ліжками-канапами) для кожного із них.
   2.2.8.2. На суднах III категорії повинні бути передбачені
приміщення відпочинку вахтових членів екіпажу, а при необхідності
і для підвахтового складу з місцями для лежання та рундуками для
зберігання особистої білизни та одягу.
   2.2.8.3. На суднах IV категорії повинні бути передбачені
вахтові приміщення з місцями для сидіння з розрахунку на 2/3
кількісного складу екіпажу.
   2.2.8.4. Корисний обсяг приміщень для проживання  членів
екіпажу повинен бути не менше 6 куб.м на кожного із них.
 
   Примітка: корисний  обсяг  приміщення визначається шляхом
виключення із загального обсягу приміщень об'єм меблів, шахт,
трубопроводів  і  кабелів у коробах та повітропроводів, які
знаходяться або проходять через приміщення.
 
   2.2.8.5. Кожне  житлове  приміщення,  залежно  від  його
призначення, повинне мати відповідне меблювання та обладнання.
   2.2.8.6. Одномісні каюти повинні мати слідуюче мінімальне
обладнання та меблі - ліжко з ширмами із зовнішніх боків і
надголовним місцевим освітленням, письмовий стіл, крісло або
стілець і табуретку, що складається, полицю для книжок, шафу для
одягу (розмірами: по висоті - на висоту приміщення, по ширині - не
менше 400 мм, глибиною не менше 500 мм), два крючки для одягу,
полицю або шафу для туалетних речей, умивальник з підведенням
холодної та гарячої води питної якості, дзеркало із надзеркальним
освітленням, розетку для електробритви, держак для графина для
води і склянок, загальне та місцеве освітлення (на столі),
радіотрансляційні прилади, електровентилятор (при  відсутності
системи кондиціонування повітря), кошик для паперів, попільницю,
штатне місце (рундук) для зберігання індивідуальних рятувальних
засобів.
   В разі створення особистих санітарних вузлів все обладнання
відносно особистої гігієни із приміщення каюти переноситься до
приміщень санвузлів.
   2.2.8.7. У двомісних каютах їх обладнання подвоюється за
винятком письмового стола, місцевого  освітлення  на  ньому,
електровентилятора, умивальника і дзеркала до нього, книжкової
полиці, кошика для паперів та попільниці.
   2.2.8.8. За погодженням з замовником або на безпосередню його
вказівку перелік обладнання приміщень кают може бути збільшеним.
   2.2.8.9. Вахтові приміщення повинні бути обладнані м'якими
диванами чи ліжками з рундуками для зберігання білизни  та
індивідуальних  рятувальних  засобів,  відповідно  кількості
підвахтового складу, столом і стільцями, шафами для  одягу,
умивальником з підведенням холодної та гарячої води питної якості
та дзеркалом з наддзеркальним освітленням, держаками для графину і
склянок, гачками для рушників, кошиком для паперів, попільницею.
   2.2.8.10. На всіх самохідних суднах, а також на суднах
технічного флоту, які не мають систем кондиціонування повітря,
вікна (ілюмінатори) житлових і громадських приміщень та зовнішні
двері коридорів повинні бути обладнані протимоскітними сітками.
   2.2.8.11. У каютах екіпажу слід передбачати обладнання не
більше двох спальних місць. Трьох - та чотирьохмісні каюти, як
виняток, можуть передбачатися для проживання тимчасового складу
екіпажу.
   2.2.8.12. Спальні місця слід розташовувати перпендикулярно до
борту судна.
   Розташування ліжок більше ніж у два поверхи забороняється.
   2.2.8.13. Розміри ліжкових рам та диванів повинні відповідати
діючим стандартам, але відстань між внутрішніми краями огороджень
не повинна бути менше 1900 х 600 мм. На малих та швидкісних суднах
дозволяється ці розміри зменшувати до 1850 х 600 мм.
   2.2.8.14. Ліжка повинні обладнуватися на рівні не нижче
400 мм від палуби, відстань між нижнім і верхнім ліжком та між
верхнім ліжком і підволокою повинна бути не менше 750 мм.
   2.2.8.15. У випадках розташування ліжок вздовж борту чи
зовнішніх стін надбудов між ними і ліжком повинна бути передбачена
відстань не менше 75 мм, а борт і  стіни  мати  посилену
теплоізоляцію.
   2.2.8.16. У каютах командирського складу пропонується крім
ліжок встановлювати дивани для відпочинку.
   На суднах змішаного плавання (річка-море) дивани необхідно
встановлювати обов'язково перпендикулярно до ліжок.
   При обладнанні кутових диванів для лежання одна із його
частин повинна бути не менше 1900 х 600 мм. Розміри диванів для
сидіння не регламентуються.
   2.2.8.17. Ширина проходів в каютах між подовжнім боком ліжка
і паралельною переборкою чи паралельними ліжками повинна бути не
менше 700 мм у одномісній каюті і не менше 800 мм у двомісній.
   2.2.8.18. У три- та чотиримісних каютах ширина  проходу
повинна бути не менше 850 мм.
   При розташуванні ліжок з одного боку від проходу ширина його
може бути зменшена до 750 мм. При цьому зазначена ширина проходу
повинна бути забезпечена на протязі 2/3 довжини ліжка.
   2.2.9. Житлові приміщення пасажирів
   2.2.9.1. На суднах, призначених для перевезення пасажирів,
повинні бути передбачені для цього відповідні умови.
   2.2.9.2. На суднах I та II категорій для пасажирів повинні
бути передбачені каюти відповідної класності зі спальними місцями
для кожного.
   Обладнання пасажирських кают, в тому числі і туристичного
класу, визначається замовником, враховуючи призначення судна та
умов його експлуатації.
   2.2.9.3. Площа палуб класних кают визначається замовником,
але не повинна бути меншою, ніж визначено в таблиці 1.
 
   Мінімальні площі кают для пасажирів на 1 чоловіка (кв.м)
 
                             Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
| Найменування приміщень |    Категорійність суден     |
|             |-------------------------------------|
|             |    I     |    II    |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Каюти люкс        | Не нормується  | не нормується  |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Каюти I класу (одномісні) |    3,8    |    3,4    |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Каюти I і II класу    |    2,3    |    2,0    |
|(двомісні з одноярусними |         |         |
|ліжками)         |         |         |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Каюти II класу (двомісні з|    1,6    |    1,6    |
|двоярусними ліжками)   |         |         |
|--------------------------+------------------+------------------|
|Каюти туристичного класу |    1,6    |    1,1    |
|(виключно для       |         |         |
|чотиримісних)       |         |         |
------------------------------------------------------------------
 
   2.2.9.4. На  суднах  III  категорії обладнання кают для
пасажирів та їх кількість визначається замовником.
   При обладнанні пасажирських кают повинні бути передбачені
умови для задовільного відпочинку пасажирів під час їх перебування
на судні.
   Для позакаютних  пасажирів  повинні  бути  передбачені
пасажирські салони, обладнані місцями для зручного сидіння за
кількістю всіх зазначених пасажирів.
   2.2.9.5. При обладнанні на суднах III категорії пасажирських
кают їх площа повинна бути не меншою площі, передбаченої для кают
II класу суден II категорії, а площа на кожного пасажира в
пасажирських салонах не повинна бути меншою площі, передбаченої
для місць в каютах туристичного класу на суднах II категорії.
   2.2.9.6. На суднах III та IV категорій можуть передбачатися
пасажирські місця на відкритих палубах, які повинні бути обладнані
місцями для сидіння, тентами та огородженням з бортових сторін.
   Такі місця можуть використовуватися для перевезення пасажирів
тільки в літню пору року.
   2.2.9.7. Кількість  палубних  пасажирів  визначається  з
розрахунку 1,2 км.м на 1 чоловіка площі палуби. Відстань між
рядами лав чи крісел повинна бути не меншою 660 мм.
   2.2.9.8. На паромах та пасажирських переправах, де тривалість
рейсів в один бік не перевершує 30 хвилин, обладнання пасажирських
приміщень не обов'язкове, але повинні передбачатися місця для
сидіння та тенти для захисту від негоди та сонця.
 
   2.3. Громадські приміщення
   2.3.1. Загальні вимоги
   2.3.1.1. На усіх суднах для забезпечення умов харчування та
відпочинку членів екіпажу та пасажирів повинні передбачатися
громадські приміщення.
   2.3.1.2. Номенклатура, склад та площа громадських приміщень
залежать від категорійності суден, кількості членів екіпажу і
пасажирів, умов та характеру експлуатації суден.
   2.3.1.3. Громадські приміщення слід розташовувати, групуючи
окремими комплексами, які не завдавали б шкідливого впливу на
житлові приміщення.
   Громадські приміщення, суміжні із житловими, повинні бути
добре звукоізольовані.
   2.3.1.4. Входи до громадських приміщень екіпажу та пасажирів
необхідно обладнувати лише із внутрішніх приміщень (коридорів).
   2.3.1.5. Біля входів до  громадських  приміщень  повинне
передбачатися обладнання вішалок для верхнього одягу та головних
уборів.
   2.3.1.6. Поряд з приміщеннями для харчування пропонується
обладнувати умивальники з електрорушниками.
   2.3.2. Громадські приміщення для екіпажу
   2.3.2.1. Громадські приміщення для членів екіпажу повинні
обладнуватися окремо від громадських приміщень для пасажирів.
   2.3.2.2. На суднах I та II категорій повинні передбачатися
слідуючі громадські приміщення: для харчування (кают-компанії для
командного складу і їдальні для інших членів екіпажу) і приміщення
для відпочинку (салони для відпочинку командного складу та салони
для рядового складу екіпажу).
   2.3.2.3. На суднах III категорії приміщення для харчування
можуть бути об'єднані в одному  приміщенні  при  умові  їх
розмежування на суміжних площах.
   У випадках, коли передбачено використовувати приміщення для
харчування і як приміщення для відпочинку, їх площа повинна бути
збільшена із врахуванням необхідності розташування додаткових
меблів та обладнання.
   2.3.2.4. Мінімальна  площа  палуби  на  кожне  місце  в
кают-компаніях повинна  бути 1,1 кв.м, в їдальнях команди -
0,9 кв.м.
   2.3.2.5. На  суднах  IV  категорії, на яких передбачено
харчування екіпажу безпосередньо на судні, слід  передбачити
обладнання  господарської  каюти  для підігрівання страв, їх
зберігання та умови для харчування одноразово не менше половини
кількості екіпажу.
   2.3.2.6. Ширина обідніх столів повинна бути не менше 600 мм.
Для столів, з місцями для харчування тільки з одного боку,
допускається їх ширина 500 мм.
   Довжина стола на кожне місце для харчування повинна бути не
менше 600 мм.
   Вільна відстань  для проходів між стільцями біля столів
повинна бути не менше 600 мм.
   2.3.2.7. На суднах з екіпажем більше 15 чоловік повинні
передбачатися приміщення для відпочинку.
   Площа таких приміщень повинна бути не меншою 1/2 площі
їдальні.
   2.3.2.8. На суднах з екіпажем меншим 15 чоловік окремі
приміщення для відпочинку екіпажу можуть не обладнуватися, а
використовуватися приміщення їдалень (господарських кают) за умови
відповідного їх пристосування для такої цілі.
   2.3.3. Громадські приміщення для пасажирів
   2.3.3.1. В залежності від категорійності, умов експлуатації
та  пасажировмістимості  на пасажирських суднах повинні бути
передбачені громадські приміщення для забезпечення харчування та
відпочинку пасажирів.
   2.3.3.2. Громадські приміщення для пасажирів повинні бути
відокремленими від приміщень екіпажу і розташовуватися у найбільш
світлих та зручних приміщеннях надбудов судна.
   2.3.3.3. На суднах I та II категорій для забезпечення умов
харчування пасажирів повинні передбачатися  ресторани,  кафе,
буфети, бари.
   Ресторани і кафе повинні забезпечувати одночасне харчування
не менше 50% кількості каютних пасажирів на судні.
   2.3.3.4. На суднах, що виконують туристичні рейси, кількість
місць в ресторанах і їдальнях повинна забезпечувати одночасне
харчування не  менше  50%  загальної  кількості  пасажирів
(відпочиваючих).
   2.3.3.5. На суднах III  категорії  обладнання  приміщень
ресторанів  пропонується, але при їх недоцільності необхідно
передбачати обладнання кафе, барів або буфетів.
   2.3.3.6. На суднах IV категорії, виконуючих прибережні рейси
більше 2-х годин, необхідно передбачати обладнання буфетів для
продажу напоїв, кондитерських виробів, морозива.
   2.3.3.7. При обладнанні буфетів, в залежності від площі та
технологічного забезпечення, в кожному окремому випадку обсяг
послуг та асортимент реалізуємих продуктів погоджується установою
санітарно-епідеміологічної служби порту приписки судна.
   2.3.3.8. При обладнанні приміщень для харчування пасажирів
слід передбачати на кожне місце: для ресторанів - 1,2 кв.м,
кафе - 1,0 кв.м, для буфетів, барів - 0,5 кв.м.
   2.3.3.9. Залежно від призначення судна, його категорійності
та умов експлуатації  на  замовлення  судновласника  повинні
передбачатися приміщення для відпочинку пасажирів (салони для
відпочинку, музичні салони, салони для ігор і інші).
   2.3.3.10. Перелік приміщень для відпочинку, їх площа та
обладнання зазначається у технічному завданні і специфікації
технічного проекту.
   2.3.3.11. Незалежно від обладнання приміщень для відпочинку
пасажирів на суднах I та II категорій на відкритих палубах слід
передбачати обладнання соляріїв, аераріїв, плавальних басейнів.
   2.3.3.12. Ділянки  палуб,  передбачених  для соляріїв та
аераріїв, повинні бути обладнані лавами, кріслами, шезлонгами і
мати площу не менше 0,5 кв.м на кожного пасажира від 2/3 загальної
кількості пасажирів.
   2.3.3.13. При проектуванні плавальних басейнів, їх обладнання
і умови експлуатації обумовлюються вимогами відповідних санітарних
правил і судновими умовами їх експлуатації.
   2.3.3.14. Незалежно  від  категорійності  суден  при  їх
експлуатації на туристичних рейсах і як суден для відпочинку,
обладнання соляріїв та аераріїв обов'язкове.
   У випадках  відсутності  плавальних  басейнів  у  місцях
обладнання соляріїв та аераріїв пропонується обладнювати душові
кабіни напіввідкритого типу з підведенням холодної та гарячої
води.
 
   2.4. Приміщення харчового блоку
   2.4.1. Загальні вимоги
   2.4.1.1. В залежності від кількості екіпажу та пасажирів,
тривалості рейсів і умов експлуатації судна повинні бути визначені
і відповідно обладнані приміщення для  приготування  їжі  і
зберігання харчових продуктів.
   2.4.1.2. Приміщення для приготування їжі і приміщення для
зберігання харчових продуктів повинні розташовуватися в одному
комплексі (на одній палубі, у даному районі, на суміжних палубах).
   2.4.1.3. Планування  приміщень  харчового  блоку  повинне
створювати зручні умови для забезпечення послідовності виконання
технологічних процесів обробки харчових продуктів та приготування
готових страв.
   Повинна бути виключена можливість зустрічі потоків сировини і
готових страв, чистого та використаного посуду.
   Готові страви із камбуза до їдалень не повинні доставлятися
по відкритих палубах та коридорах загального користування.
   2.4.1.5. При розташуванні приміщень камбуза та їдалень на
різних палубах повинні передбачатися підйомники (ліфти).
   Така вимога відноситься і до випадків розташування камбуза і
провізійних комор на різних палубах.
   2.4.1.6. Палуба приміщень харчоблоку повинна бути покрита
неслизьким, вологонепроникним матеріалом і мати достатній уклін у
бік отворів (шпігатів) стічної системи для забезпечення постійного
видалення стоків, що створюються в приміщеннях під час обробки
харчових продуктів та прибирання приміщень.
   2.4.1.7. Переборки  приміщень  харчоблоку  повинні  бути
облицьовані вологостійким покриттям світлих тонів та гладкою
поверхнею, яка сприяє легкому очищенню, змиванню та дезинфекції.
   2.4.1.8. Підволок,  технологічне обладнання, трубопроводи,
короби повітропроводів та магістральних електрокабелів повинні
бути пофарбовані світлою фарбою, допущеною для використання в
приміщеннях харчоблоку.
   2.4.1.9. Приміщення  харчоблоку  повинні  надійно  бути
теплоізольовані в разі їх розташування поряд з приміщеннями, в
яких має місце надмірне тепловиділення.
   2.4.1.10. Вікна (ілюмінатори) і зовнішні двері повинні бути
обладнані протимоскітними сітками.
   2.4.1.11. Вхід  до  приміщень  харчоблоку  не  повинен
розташовуватися  поряд  із  санітарними  вузлами, побутовими,
громадськими приміщеннями та приміщеннями медичного призначення.
   2.4.1.12. У приміщеннях харчоблоку повинні бути встановлені
вентилюємі шафи для зберігання спеціального одягу працівників
блоку, а також шафи для зберігання прибирального інвентарю.
   2.4.1.13. Усі приміщення повинні бути забезпечені відрами з
педальним закриттям для збирання відходів, що створюються під час
технологічної обробки продуктів або обладнані сміттєпроводи для
відведення відходів до загального збірного бачка.
   2.4.2. Камбуз
   2.4.2.1. На  суднах  IV  категорії та швидкісних суднах
приміщення камбузів можуть не обладнуватися, але при цьому в
приміщеннях для відпочинку членів екіпажу повинні бути створені
умови для зберігання та підігрівання їжі, приготування кип'ятку і
належні умови для харчування.
   2.4.2.3. На пасажирських і туристичних суднах при кількості
членів  екіпажу  та  пасажирів  понад  200  чоловік повинні
обладнуватися окремі приміщення камбузів для членів екіпаж і
пасажирів.
   Приміщення камбузів повинні бути обладнані  тепловим  та
технологічним обладнанням, що забезпечуватиме умови для обробки
сирих продуктів і виготовлення страв.
   Виконання технологічних  процесів  обробки  сировини  і
виготовлення страв повинні бути максимально механізовані.
   2.4.2.5. За  мінімальними  вимогами камбузи повинні мати
слідуюче обладнання: плиту, розробний стіл з  покриттям  із
нержавіючої сталі, роздавальний стіл, водопідігрівач безперервної
дії, мийку з двома відділеннями для миття камбузного посуду і
інвентарю, рукомийник для персоналу, шафу і полиці для зберігання
посуду та інвентарю.
   Розробний стіл повинен бути довжиною не менше 1500 мм,
шириною 750 мм, висотою 850 мм. Роздавальний стіл повинен бути не
менше 600 х 800 мм.
 
   Примітка: на малих суднах і суднах IV категорії допускається
зменшення розмірів столів, але це не повинно погіршити умови
обробки сировини і приготування страв.
 
   2.4.2.6. Необхідність  додаткового  обладнання  приміщень
камбуза технологічним обладнанням в більшому обсязі визначається
кількістю членів екіпажу та пасажирів, призначенням та умовами
експлуатації суден.
   2.4.2.7. При кількості екіпажу та пасажирів понад 200 чоловік
обов'язково повинні бути встановлені харчоварні котли закритої
конструкції (автоклавного типу), електросковороди та хлібопекарні
печі для випікання хліба безпосередньо на судні.
   2.4.2.8. Все технологічне обладнання камбузів повинне бути
розбірним і забезпечувати легке його очищення та миття після
використання.
   2.4.2.9. Для зберігання денного запасу продуктів на камбузах
повинні передбачатися приміщення видаткових комор, обладнаних
шафами або ларями для сухих продуктів і охолоджуючим обладнанням
для зберігання продуктів, які швидко псуються (холодильні шафи).
   Установка холодильників побутового типу  допускається  на
суднах із кількістю екіпажу до 15 чоловік.
   2.4.2.10. Площа  приміщень  камбузів  визначається  із
врахуванням кількості членів екіпажу і пасажирів, необхідного
технологічного обладнання, його габаритів та  відстаней  для
зручного проходу між ними.
   2.4.2.11. Ширина проходів між  технологічним  обладнанням
камбузів  повинна  відповідати  технічним  умовам  по  його
експлуатації, але не може бути меншою слідуючої:
   - перед  переднім  боком  плити,  хлібопекарної печі та
електросковороди - 1000 мм;
   - перед  виробничими  столами,  харчоварними  котлами,
електрокип'ятильниками та іншим обладнанням при одному працюючому
- 800 мм, при двох і більше працюючих - 1000 мм.
   На малих суднах ширина проходів біля плити може бути зменшена
до 800 мм, а біля іншого обладнання - до 600 мм.
   2.4.2.12. Камбузні плити повинні розташовуватися таким чином,
щоб три їх боки мали доступ для обслуговування.
   На камбузах, передбачених для обслуговування тільки членів
екіпажу  (не  пасажирських),  допускається  доступ  до плити
забезпечувати лише з двох боків.
   2.4.2.13. Енергозабезпечення  камбузних  плит дозволяється
тільки електричне або газове.
   Бокові та нижні поверхні плит, а також харчоварних котлів,
хлібопекарських  печей  та  кип'ятильників  повинні  бути
теплоізольовані таким чином, щоб на їх поверхнях температура була
не вищою 45 град. C.
   2.4.2.14. Приміщення  камбузів  повинні  бути забезпечені
холодною та гарячою водою від системи питного водопостачання.
   У випадках відсутності гарячого водопостачання повинне бути
передбачене обладнання для підігрівання води на потреби камбуза.
   2.4.2.15. Всі приміщення камбузів повинні бути обладнані
шпігатами стічної системи для сталого відведення з палуб приміщень
стоків, що створюються під час виконання технологічних процесів
приготування їжі та вологому прибиранні.
   2.4.2.16. На  камбузах повинні бути відведені місця для
зберігання кухонного посуду.
   Посуд повинен мати достатню ємкість для запобігання виливання
рідких страв під час хитавиці в рейсі.
   2.4.2.17. На  камбузі  може  використовуватися  посуд,
виготовлений із нержавіючої сталі, чавуну, алюмінію, та стальний
нелужений,  із  цинкової  сталі  (ємкості для короткочасного
зберігання питної води, посуд для короткочасного зберігання сухих
сипучих продуктів).
   Забороняється використовувати  емальований  посуд.   Не
дозволяється користуватися луженим посудом, з відбитими краями,
щербинами, дефектами полуди, тріщинами.
   2.4.2.18. Камбуз повинен мати два виходи: на відкриту палубу
та внутрішній коридор.
   У разі неможливості обладнання виходу на відкриту палубу
створюються виходи до внутрішнього коридору і приміщення їдальні.
   2.4.3. Обробні
   2.4.3.1. На пасажирських та туристичних суднах I та II
категорій поряд з приміщеннями камбузів повинні передбачатися
приміщення для виконання в них технологічних процесів по обробці
сировини та продуктів харчування.
   2.4.3.2. На суднах III та IV категорій, де передбачено

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка